Вторник, 14 Юли 2020 16:53

Докладна записка №546/14.07.2020 г.

Четвъртък, 18 Юни 2020 14:34

Докладна записка №488/18.06.2020 г.

Вторник, 16 Юни 2020 14:52

Докладна записка №465/15.06.2020 г.

Вторник, 16 Юни 2020 11:19

Докладна записка №481/16.06.2020 г.

Понеделник, 15 Юни 2020 16:32

Докладна записка №477/15.06.2020 г.

Понеделник, 15 Юни 2020 16:28

Докладна записка №476/15.06.2020 г.

Понеделник, 15 Юни 2020 16:25

Докладна записка №475/15.06.2020 г.

Понеделник, 15 Юни 2020 16:21

Докладна записка №474/15.06.2020 г.

Понеделник, 15 Юни 2020 16:18

Докладна записка №473/15.06.2020 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...