Понеделник, 15 Юни 2020 16:17

Докладна записка №472/15.06.2020 г.

Понеделник, 15 Юни 2020 15:22

Докладна записка №471/15.06.2020 г.

Понеделник, 15 Юни 2020 15:03

Докладна записка №469/15.06.2020 г.

Понеделник, 15 Юни 2020 15:01

Докладна записка №468/15.06.2020 г.

Понеделник, 15 Юни 2020 14:58

Докладна записка №467/15.06.2020 г.

Понеделник, 15 Юни 2020 14:56

Докладна записка № 466/15.06.2020 г.

Понеделник, 15 Юни 2020 14:47

Докладна записка №464/15.06.2020 г.

Понеделник, 15 Юни 2020 14:35

Докладна записка №470/15.06.2020 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...