Вторник, 04 Февруари 2020 09:40

Докладна №95/04.02.2020 г.

Понеделник, 03 Февруари 2020 14:29

Докладна №85

Понеделник, 03 Февруари 2020 14:24

Докладна №79

Понеделник, 03 Февруари 2020 14:17

Докладна №84

Понеделник, 03 Февруари 2020 14:15

Докладна №81

Понеделник, 27 Януари 2020 18:23

Докладна №67/27.01.2020 г.

Петък, 24 Януари 2020 14:46

Докладна №60/23.01.2020 г.

Петък, 24 Януари 2020 14:41

Докладна №50/20.01.2020 г.

Петък, 24 Януари 2020 14:27

Докладна №55/ 21.01.2020 г.

Четвъртък, 23 Януари 2020 18:43

Докладна №61/23.01.2020г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...