Вторник, 14 Април 2020 11:17

Докладна №304/10.04.2020 г.

Вторник, 14 Април 2020 11:13

Докладна №303/09.04.2020 г.

Вторник, 14 Април 2020 11:12

Докладна №302/09.04.2020 г.

Вторник, 14 Април 2020 10:40

Докладна №325/14.04.2020 г.

Четвъртък, 09 Април 2020 13:12

Докладна №300/07.04.2020 г.

Четвъртък, 09 Април 2020 13:09

Докладна №299/07.04.2020 г.

Четвъртък, 09 Април 2020 13:07

Докладна №298/07.04.2020 г.

Четвъртък, 09 Април 2020 13:04

Докладна №297/07.04.2020 г.

Четвъртък, 09 Април 2020 13:01

Докладна №226/12.03.2020 г.

Четвъртък, 09 Април 2020 12:56

Докладна №225/12.03.2020 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...