Четвъртък, 09 Април 2020 12:54

Докладна №223/12.03.2020 г.

Четвъртък, 09 Април 2020 12:51

Докладна №222/12.03.2020 г.

Четвъртък, 09 Април 2020 12:48

Докладна №232/19.03.2020 г.

Четвъртък, 09 Април 2020 12:46

Докладна №266/31.03.2020 г.

Четвъртък, 09 Април 2020 12:13

Докладна №272/01.04.2020 г.

Четвъртък, 09 Април 2020 12:08

Докладна №276/01.04.2020 г.

Петък, 06 Март 2020 14:40

Докладна №215/06.03.2020 г.

Четвъртък, 05 Март 2020 13:57

Докладна №182/28.02.2020 г.

Четвъртък, 05 Март 2020 13:35

Докладна №214/05.03.2020 г.

Сряда, 04 Март 2020 14:31

Докладна №211/04.03.2020 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...