Сряда, 04 Март 2020 13:34

Докладна №210/04.03.2020 г.

Понеделник, 02 Март 2020 14:46

Докладна №196/02.03.2020 г.

Понеделник, 02 Март 2020 14:45

Докладна №195/02.03.2020 г.

Понеделник, 02 Март 2020 14:41

Докладна №193/02.03.2020 г.

Понеделник, 02 Март 2020 14:40

Докладна №209/02.03.2020 г.

Понеделник, 02 Март 2020 14:32

Докладна №208/02.03.2020 г.

Понеделник, 02 Март 2020 14:30

Докладна №207/02.03.2020 г.

Понеделник, 02 Март 2020 14:29

Докладна №206/02.03.2020 г.

Понеделник, 02 Март 2020 14:27

Докладна №205/02.03.2020 г.

Понеделник, 02 Март 2020 14:25

Докладна №204/02.03.2020 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...