Понеделник, 02 Март 2020 14:23

Докладна №203/02.03.2020 г.

Понеделник, 02 Март 2020 14:22

Докладна №202/02.03.2020 г.

Понеделник, 02 Март 2020 14:20

Докладна №201/02.03.2020 г.

Понеделник, 02 Март 2020 14:17

Докладна №200/02.03.2020 г.

Понеделник, 02 Март 2020 14:15

Докладна №199/02.03.2020 г.

Понеделник, 02 Март 2020 14:12

Докладна №198/02.03.2020 г.

Понеделник, 02 Март 2020 14:06

Докладна №197/02.03.2020 г.

Понеделник, 02 Март 2020 13:42

Докладна №194/02.03.2020 г.

Понеделник, 02 Март 2020 09:52

Докладна записка №98/04.02.2020 г.

Понеделник, 02 Март 2020 09:48

Докладна записка №96/04.02.2020 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...