Четвъртък, 19 Януари 2023 16:09

Докладна записка №26/11.01.2023 г.

Четвъртък, 19 Януари 2023 16:08

Докладна записка №25/11.01.2023 г.

Четвъртък, 19 Януари 2023 16:06

Докладна записка №36/12.01.2023 г.

Четвъртък, 19 Януари 2023 16:05

Докладна записка №34/12.01.2023 г.

Четвъртък, 19 Януари 2023 16:04

Докладна записка №10/05.01.2023 г.

Четвъртък, 19 Януари 2023 16:03

Докладна записка №9/05.01.2023 г.

Четвъртък, 19 Януари 2023 16:02

Докладна записка №903/23.12.2022 г.

Понеделник, 28 Ноември 2022 16:21

Докладна записка №837/24.11.2022 г.

Понеделник, 28 Ноември 2022 16:17

Докладна записка №828/23.11.2022 г.

Понеделник, 28 Ноември 2022 16:15

Докладна записка №848/24.11.2022 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...