Вторник, 12 Май 2020 18:41

Докладна записка №377/12.05.2020 г.

Четвъртък, 23 Април 2020 17:48

Докладна записка с вх. №341/23.04.2020г.

Четвъртък, 23 Април 2020 17:45

Докладна записка с вх. №340/23.04.2020г.

Вторник, 14 Април 2020 12:41

Докладна №313/10.04.2020 г.

Вторник, 14 Април 2020 12:39

Докладна №312/10.04.2020 г.

Вторник, 14 Април 2020 12:38

Докладна №311/10.04.2020 г.

Вторник, 14 Април 2020 12:36

Докладна №310/10.04.2020 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Разгласяване на съдебно решение по административно дело № 2511 по описа за 2019 г. на Административен съд-Бургас

Административен съд Бургас със свое решение отменя чл.93 ал.2 от Наредбата за определянето...