Четвъртък, 24 Февруари 2022 14:50

Докладна записка №143/23.02.2022 г.

Петък, 18 Февруари 2022 14:40

Докладна записка №122/18.02.2022 г.

Петък, 18 Февруари 2022 14:32

Докладна записка №121/18.02.2022 г.

Сряда, 16 Февруари 2022 14:23

Докладна записка №107/15.02.2022 г.

Сряда, 16 Февруари 2022 11:44

Докладна записка №111/16.02.2022 г.

Четвъртък, 10 Февруари 2022 14:26

Докладна записка №93/10.02.2022 г.

Четвъртък, 10 Февруари 2022 14:23

Докладна записка №94/10.02.2022 г.

Четвъртък, 10 Февруари 2022 14:18

Докладна записка №105/10.02.2022 г.

Четвъртък, 10 Февруари 2022 14:16

Докладна записка №106/10.02.2022 г.

Четвъртък, 10 Февруари 2022 13:50

Докладна записка №97/10.02.2022 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...