Печат на тази страница
Понеделник, 19 Юли 2021 22:03

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ДВАДЕСЕТ  и ПЪРВО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам онлайн заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, както следва:

 

Комисия

Дата

Час

1.

КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ

 

 

 

 

22.07.2021 г.

/четвъртък /

14:00

2.

КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

14:15

3.

 КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

14:30

  

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 28а,  ал.1 от ЗМСМА заседанията ще се проведат  чрез видеоконференция, поради обявената извънредна епидемична обстановка и наложените ограничения  във връзка с  разпространението на COVID 19. Ще ви бъдат предоставени линк/код за платформата ZOOM, където ще се проведат заседанията на комисиите.

 

Георги ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол