Петък, 25 Март 2022 15:54

Зам.- областният управител Тодор Иванов бе гост на Общински съвет Созопол /снимки/

По покана на председателя на общинския съвет Георги Пинелов заместник областния управител на област Бургас бе гост на 28-то редовно заседание на местния парламент.


Сесията бе първата присъствена, след като близо една година заседанията на Общински съвет Созопол се провеждаха онлайн. Това бе и поводът гост да бъде зам. управителят на областта Тодор Иванов. По време на заседанието общинските съветници взеха решение сесията да бъде излъчвана директно чрез платформата YouTube, с което се продължи традицията заседанията да се излъчват и да бъдат достъпни на по-широката общественост в община Созопол.
Зам.- областният управител Тодор Иванов присъства на по-голямата част от заседанието и взе участие в дебата за приемането на туристическото лого на град Созопол. По време на почивката той разговаря с председателя на общинския съвет Георги Пинелов и юриста на местния парламент Иванка Кирязова по докладните от дневния ред и изрази добрите си впечатления от конструктивните дебати и обсъждания по време на сесията и деловото протичане на заседанието.
С него разговаря и кметът на с. Атия Румен Димитров по проблема с кръстовището на селото като благодари на зам.- областния Т.Иванов за съдействието му за предприемане на бързи решения за кръстовището преди началото на натоварения туристически сезон. Според Т. Иванов най- подходящото решение за гарантиране безопасността на пешеходците и жителите на с. Атия, както и за регулярната пропускливост на главния път е да бъдат монтирани умни светофари.
Преди да си тръгне той разговаря с общински съветници и кметове за инфраструктурни проблеми в населените места в общината.

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...