Понеделник, 09 Май 2022 15:09

Ден на отворените врати в Общински съвет Созопол

Във връзка с 9 май- Ден на Европа и Ден на победата над хитлерофашизма в Созопол бе реализирана инициатива „Ден на отворените врати“ като ученици от 8“а“ клас на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Созопол посетиха двете институции на местното самоуправление в общината.

След посещението в сградата на Община Созопол групата ученици, водена от г-жа Ирена Узунова посети сградата на местния парламент. Гостуването започна с история на сградата, гостите разгледаха археологическите разкопки в двора на общинския съвет и се запознаха с артефакти, които чертаят многовековната история на Созопол.

Във фоайето учениците бяха посрещнати от председателя на общинския съвет Георги Пинелов и продължиха опознавателната си разходка в сградата като посетиха залата, където се провеждат сесиите на Общински съвет Созопол. Те седнаха на местата на общинските съветници, а беседата продължи с различни акценти от работата на общинските съветници, председателя на общинския съвет и председателите на постоянните комисии.  Осмокласниците се запознаха как се гласува със системата за гласуване и видяха камерата, чрез която заседанията на местния парламент се излъчват директно чрез платформата YouTube.

Председателят на общинския съвет Георги Пинелов ги запозна с начина на приемане на решенията и някои правила  за работа на общинските съветници.

В края на посещението учениците и домакинът им се договориха при следващото посещение в общинския съвет, осмокласниците да демонстрират част от работата на общинския съвет и да приемат ролята на общински съветници.

Благодарност за гостоприемството и новите неща, които научиха учениците изказа техния ръководител Ирена Узунова.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...