Четвъртък, 22 Септември 2022 08:11

Поздравление от председателя на Общински съвет- Созопол Георги Пинелов по случай 114 г. от Независимостта на България

Уважаеми съграждани,

Уважаеми жители на община Созопол,

Днес, 22 септември отбелязваме с гордост и достойнство 114 години от Независимостта на България!

Обявяването на независимостта е едно от най- големите постижения в историята на родната ни дипломация. Макар че сме свикнали да го приемаме като един напълно формален акт, то е сред един от онези моменти, които трябва да помним, и с които трябва да се гордеем. Българската дипломация, представена от достойни и смели патриоти успяват в една усложнена международна обстановка, от двуличните войни и договорки между Велики сили, да осъществи най- съкровения  български идеал- Независимостта.

Манифестът за обявяване независимостта на България от 22 септември 1908 г. превръща България в пълноправен член на международната общност, а освен това дава надежда за постигането на националното обединение. Този исторически акт е необходима стъпка по пътя на окончателното откъсване на държава като България от нейното минало на поробена страна.

Може би е време наистина да прозрем в историческата мисия на този ден и да се обединим около разбирането, че само един достоен, смел и икономически самостоятелен народ може да се нарече Независим!

Поклон на героите, чийто живот и дело са допринесли за Независимостта на Родината!

Нека повярваме в собствените си сили!

Честит празник!

 

Георги ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...