Сряда, 12 Октомври 2022 11:47

Поздравление от председателя на Общински съвет Георги Пинелов по случай Деня на българската община и местното самоуправление – 12 октомври

Уважаеми Колеги Общински съветници,

Уважаеми г-н Кмет,

Уважаеми Зам.-кметове,

Уважаеми Кметове на кметства,

Уважаеми Служители на Общинска администрация – Созопол,

 Приемете моите поздравления по случай Деня на българската община и местното самоуправление – 12 октомври!

Идеята за установяване и разгръщане на местното самоуправление е заложена още в първата демократична Конституция на самостоятелната българска държава, приета на 16 април 1879 г. От 1998 г.,  когато делегатите  на Общото  събрание  на Националното сдружение на общините инициират отбелязването на 12 октомври, като празник на българската община,  денят  придобива  още по-изразена воля и сила да обединява нашите общи усилия и енергия за постигане на благородните ни цели.  По предложение на  НСОРБ 12 октомври официално е обявен за Ден на българската община и местното самоуправление през 2021 г.

Идеята за силно местно самоуправление  ни е завещана от нашите предци и ние сме отговорни да развиваме и прилагаме демократичните принципи на самоуправление и развитие на гражданското общество.

Днес сме изправени пред сериозни предизвикателства, които изискват нашата воля и всички лостове на местното самоуправление, за да преодолеем кризите и да успеем да опазим духа на разбирателството в нашата община.  

Ще продължаваме все така упорито да бъдем последователни и обединени в идеите и принципите си, за да развиваме община Созопол,  като желано място за инвестиции и живот!

Пожелавам  Ви много здраве, много сили, смелост и вдъхновение!

Честит ден на българската община и местното самоуправление!

 

Георги ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...