Събота, 03 Декември 2022 10:44

Поздравление от председателя на Общински съвет Созопол Георги Пинелов по случай 3 декември – Международния ден на хората с увреждания

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ, 

Най-сърдечно ви поздравявам по случай 3 декември – Международния ден на хората с увреждания!

Използвам случая, за да изразим своето уважение, почит и съпричастност към вас и да ви поздравим за борбения дух, благодарение на който се справяте с ежедневните трудности.

Вие сте част от нашето общество и заслужавате внимание, уважение и възхищение за волята и достойнството, за силния дух и стремежа да направите живота си по-пълноценен и радостен. Наш дълг е да облекчим трудното ви ежедневие и да протегнем приятелска ръка с разбиране и топлота.

Вярвам, че наша много важна и чисто човешка мисия е хората с увреждания да получат необходимата подкрепа за постигане на пълноценно човешко съществуване. Всички хора заслужават да бъдат третирани равно, да бъдат уважавани и обичани. Вярвам, че най-важните ценности, които трябва да отстояваме, за да се наречем „хора“, са добродетелност съпричастност и вяра.

Пожелавам ви здраве, топлота и разбирателство и много положителни емоции!

С вас сме!

 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

Георги ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...