Петък, 06 Януари 2023 08:52

Обръщение на председателя на Общински съвет Созопол Георги Пинелов

Уважаеми съграждани,

Днес, отбелязваме големия християнски празник Богоявление!

На този ден отбелязваме и 175-та годишнина от рождението на Христо Ботев – революционер, поет, радетел за българското и за свободата.

Преди 175 години на този ден на българския небосклон изгря ярка звезда. Роди се непокорният дух с магическо излъчване – Христо Ботев. Този дух, с делата и поезията си, се превърна в символ на възвишена любов, изгаряща омраза, сила, родолюбие и отдаденост на майка България.

Изящното му слово и самопожертвователно дело вградиха в българската историческа памет и култура високи ценности и духовност. С огъня на думите си Христо Ботев запали клада, на която с възторг и преклонение пред род и Родина, той положи младия си живот.

Пророческите му идеи са в основата на отстояване на националния ни интерес, защитават ценностите на европейското и световно развитие. Ботевата присъда разтърсва заспалата ни съвест и угоден живот „…няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и благото на цялото човечество“.

Днес повече от всякога имаме нужда от Ботев, за да заявим смело и безкомпромисно своята позиция, освободена от пристрастия, лобита и влияния, основана на истинските интереси на България!

Вярвам, че младото ни поколение, с вяра и надежда за добро, ще черпи от огъня на Ботев, за да го носи в сърцето си!

За нас е чест и привилегия да споделяме и следваме демократичните ценности и хуманни идеали на Христо Ботев.

 Да го следваме заедно и да помним, че свободата, справедливостта и човеколюбието са достойни за саможертва.

 Поклон!

 

Георги ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организ...

СПРАВКА По чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

Относно: Постъпили предложения по ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК за организацията и дейн...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ШЕСТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ШЕСТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...