Вторник, 25 Април 2023 16:25

Археологически обект в основите на общинския съвет в Созопол разкрива своите тайни пред гостите на града

Поставена е информационна табела с кратка информация за археологическите разкопки в двора на Общински съвет Созопол. Информацията е на български, английски и руски езици за удобство на многобройните гости на Созопол.
Много често туристите спират пред археологическия комплекс, който е в двора на местния парламент и се опитват да разберат повече за това исторически място. За да ги улесни, а и да популяризира историческото и археологическо богатство на Созопол бе монтирана табелата по инициатива на председателя на общинския съвет Георги Пинелов.


Археологическият обект, който е в двора на общинския съвет е проучен през 2006 г. Под нивото на средновековен некропол от XI – XIV век са разкрити са останки от античен архитектурен комплекс. Запазени са части от обществена сграда, цистерна с тръбопровод от края на VI – началото на V век пр. Хр. и фрагменти от зидове на помещения - IV век пр. Хр. През елинистическата епоха на това място върху по-ранните останки е изградено жилище с три помещения, датирано през III – II век. Обектът е реставриран през 2010 г. и съхранява останки от основите на „Старата община”, както и цистерна от началото на XX век в която се е съхранявала вода за нуждите на местната противопожарна служба.
От 2009 година, когато е открита новата сграда на общинския съвет в морския град, разкопките и а и сградата са необозначени, докато след встъпване в мандата си на председател на общинския съвет Георги Пинелов не пое ангажимент да оживи това емблематично за созополчани място. Археологическите разкопки се осветяват вечерно време след като миналата година бе поставена светеща табела на сградата на общинския съвет в Созопол и бе монтирана осветителна система, която да разкрива красотата и историческата стойност на този археологически обект в Старата част на Созопол.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...