Понеделник, 01 Май 2023 08:38

Поздравление от председателя на Общински съвет Созопол Георги Пинелов по случай 1-ви май – Ден на труда и Международната работническа солидарност

Уважаеми съграждани,

Уважаеми жители на община Созопол,

Имам честта и удоволствието да ви поздравя по случай 1-ви май – Ден на труда и Международната работническа солидарност!

Вече 136 години Българя изразява на този ден почит и преклонение към всички хора на труда, към техните стремежи и борби за работа и живот при достойни условия.

Трудът е най- градивната човешка изява, която осмисля всеки наш ден, дава пример на идните поколения и оставя видими и трайни във времето резултати. Правото на труд е изконно човешко право и трябва да бъде отстоявано. По-добрите икономически условия и достойното заплащане са гаранция за удовлетвореност и стремеж към по-високи резултати.

На всички вас пожелавам здраве, по- високи професионални успехи и удовлетворение от плодовете на вашия труд!

Честит празник!

 

Георги ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет - Созопол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...