Четвъртък, 20 Юли 2023 11:42

Обръщение на председателя на Общински съвет Созопол Георги Пинелов за набиране на средства за паметник на Христо Ботев в Созопол

Уважаеми съграждани,

Всички изпитахме огромна радост и истинска родолюбива гордост с откриването на паметника на Васил Левски в Созопол.

Предстои да бъде изграден паметник и на другия велик българин- поетът- революционер Христо Ботев. Благотворителната кампания за набиране на средства за паметника на Ботев продължава.

Всеки, който желае да се включи в това  родолюбиво дело, може да го направи на следната банкова сметка: Банкова сметка на Община Созопол  при Централна Кооперативна банка: IBAN: BG 54 CECB 97908479 9626 02, Код по Вид плащане: 445100, основание: Изграждане на паметник на Ботев.

Обръщам се към Вас с покана да се включите  в дарителската кампания за изграждане на паметника в град Созопол на българския революционер и символ на българската борба за свобода и независимост Христо Ботев.

В подкрепа на инициативата, която подех, няколко наши съгражданина вече го направиха още в деня на откриването на паметника на Апостола на Свободата, дариха средства за паметника на Христо Ботев.

Апелирам към вашите родолюбиви чувства и щедрост и се надявам да подпомогнете набирането на средства за изграждането на паметника на Ботев, така че той достойно да заеме мястото си в нашия град на 2 юни догодина.

Нека бъдем достойни за делото му!

 

Георги ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет- Созопол

 P.S. 
Направеното дарение  е необходимо да бъде придружено с Договор за дарение.
Бланка от договора можете да получите в деловодството на Общински съвет Созопол,гр. Созопол, ул. "Аполония"№ 34
или да изтеглите от ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...