Петък, 22 Септември 2023 08:09

Поздравление от председателя на Общински съвет Созопол по случай Независимостта на България

Уважаеми съграждани,

Уважаеми жители на община Созопол,

Приемете моите поздравления по случай 115 години от провъзгласяването на Независимостта на България!

По своята историческа важност това събитие се нарежда до Съединението и е естествено негово продължение. Вече независима, България отваря нова страница в историческото си развитие.  Обявяването на независимостта на България е чисто българско дело, извършено само от българи, от българската държава от нейните конституционно установени държавни органи – княз, Народното събрание и Правителството, без чужда помощ, без въстания и войни. Тя е акт на държавническа мъдрост и проява на натрупваната с години, още от Възраждането, национална сила на българския народ и на неговата всеобща подкрепа.

Днес, независимостта има и нови други измерения, които отразяват сложността и интензивността на времената, в които живеем. Тя повдига въпроса за начините, по които се отстоява националния интерeс, обществения интерес и за толерантността към различното мнение.

След  115 години този  далновиден държавнически акт още по-ярко изпъква в нашата история. Независимостта на България, това историческо дело, ни кара да съхраним българските добродетели и националната си идентичност.

Нека в този ден отдадем заслужена почит на онези, които през 1908 година ни дадоха пример за единство в съдбовни за нацията ни моменти. Да бъдем обединени и днес, когато утвърждаваме мястото на страната ни в семейството на европейските народи.

Нека заедно намерим вдъхновение в тези славни събития и да продължим да се грижим за достойнството и бъдещето на една горда и обединена България!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

Георги ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

Важни съобщения

Обява за дневния ред на ВТОРОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Соз...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...