Четвъртък, 30 Януари 2020 12:16

Председателят на общинския съвет Георги Пинелов и общински съветници участваха във форум на НСОРБ

По покана на Националното сдружение на общините в Република България, председателят на Общински съвет Созопол Георги Пинелов взе участие в организираното обучение за новоизбрани председатели на общински съвети и кметове в мандат 2019-2023 г..

Специализираното обучение, което Сдружението организира за новоизбраните кметове и общински съветници от Югоизточен регион бе на тема „Съвременно местно самоуправление в България”. Освен председателят на общинския съвет Георги Пинелов и кметът Тихомир Янакиев в обучението участие взеха и общинските съветници Желязко Иванов, Тодор Дамянов, Андрей Николов и Станимир Андонов.
В програмата на форума бяха включени теми, свързани с основните правомощия на местната власт и взаимодействието между кмета и общинския съвет, предизвикателствата в предстоящия мандат, първите задачи, пред които се изправят органите на местното самоуправление и други аспекти на успешното управление.
Своя опит споделиха редица кметове и председатели на общински съвети от Югоизточен регион.
"Обучението бе много полезно както за мен като председател на общинския съвет, така и за моите колеги общински съветници, заяви председателят на Общински съвет Созопол и изрази надежда, че повече общински съветници ще участват в подобни форуми." В по-голямата си част общинските съветници са нови, за първи мандат и подобни семинари, обучения и др. форуми ще им бъдат полезни в работата им в общинския съвет, каза още Георги Пинелов.
В обучението, което се проведе в Бургас, участие взеха представители на 33 общини от областите Сливен, Ямбол, Стара Загора и Бургас.

Важни съобщения

Допълнение към График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

О Б Я В А №5

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

На вниманието на собственици на лодки в Созопол

Във връзка със започване на строително-ремонтните дейности на Общинско рибарско пристанище...