Петък, 31 Януари 2020 16:40

Председателят на общинския съвет Георги Пинелов участва в избора на ръководство на НСОРБ

В Бургас се проведе регионално делегатско заседание на Югоизточен район за планиране, на което бяха номинирани членове за ръководните органи на НСОРБ. В него участие взеха представители на 33 общини, сред които бе и председателя на общинския съвет Георги Пинелов.


Съгласно регламентите на организацията, кандидатурите за членове на Управителния и Контролния съвет се издигат от представителите на общините от съответния район за планиране по време на регионални делегатски заседания.Номинирани бяха:
Георги Георгиев – 5-ти мандат кмет на община Тунджа
Георги Димитров – 4-ти мандат кмет на община Карнобат
Димитър Николов – 4-тимандат кмет на община Бургас
И тримата са членове и на досегашния УС на НСОРБ и номинирането им е признание за активната им позиция е ефективната работа на Сдружението.
За член на Контролния съвет на НСОРБ бе издигната кандидатурата на Галина Стоянова – кмет на община Казанлък.
Номинираните от регионалните заседания кандидати за ръководните органи на НСОРБ, предстои да бъдат предложени за гласуване от Общото събрание, което ще се проведе на 25 и 26 февруари 2020 г. в гр. София.

Важни съобщения

Допълнение към График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

О Б Я В А №5

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

На вниманието на собственици на лодки в Созопол

Във връзка със започване на строително-ремонтните дейности на Общинско рибарско пристанище...