Сряда, 05 Февруари 2020 13:54

Международен бизнес форум със созополско участие

Председателят на Общински съвет Созопол Георги Пинелов бе единственият поканен представител на местното самоуправление в страната, който взе участие в престижния международен бизнес форум, организиран от Inovation Norway в София.
„Иновация Норвегия“ изпълнява ангажименти по редица меморандуми за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г.

По силата на това сътрудничество страната ни ще получи финансова подкрепа за проекти в социално и териториално развитие и сближаване в размер на 210,1 млн. евро, предоставени безвъзмездно от Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.
Темата на форума бе "Устойчивост и как да я постигнем", разказа председателят на общинския съвет Георги Пинелов и допълни, че идеята е икономиката на страната да стане изцяло кръгова. Да има нулеви количества отпадъци, фирмите да работят с възобновяеми източници на енергия. В Норвегия, например 98,5 % от електричеството се произвежда от хидроенергия. В този смисъл в „Иновация Норвегия“ подкрепя проекти, които ще допринесат за развитието на икономиката и включват елементи на зелени иновации. На територията на община Созопол все още се правят първи стъпки в прилагането на зелени технологии и иновации, но това е бъдещето, както за икономиката, така и за екологията, подчерта Георги Пинелов. В неформалните си срещи в рамките на форума председателят на общинския съвет е успял да разговаря с водещи български и чуждестранни фирми в този отрасъл и да представи възможностите на общината и необходимостта от зелени иновации.
Като пример за прилагане на зелени иновации в България е представена родна фирма, която оперира на територията на община Смолян.
Модератор на събитието бе Кнут Рингстад, програмен директор на „Иновация Норвегия“ за България и Румъния, а сред гостите присъстваха г-н Желяз Енев, директор в Министерство на икономиката, г-жа Марианне Киннари, отдел „Устойчивост“ на „Иновация Норвегия“, както и представители на бизнеса.
Венцеслава Янчовска, програмен директор за България направи кратко резюме на одобрените проекти след първата покана за проектни предложния в област „Иновации за зелена индустрия“. От подадени 79 проектни предложения одобрени за финансиране са 14 проекта, като 6 от тях ще се изпълняват в партньорство с норвежки организации. Всички проекти ще се реализират в различни сектори на икономиката и в различни области на страната. Общ размер одобрена грантова помощ – 6 429 000 евро.
Марианне Киннари разказа накратко какво е разбирането на Норвегия за „устойчивост“ – „… посрещане на настоящите нужди, без компрометиране на способността на бъдещите поколения да посрещнат техните нужди“. Г-жа Киннари представи и една интернет платформа, която би могла да послужи за намиране на партньори: www.theexplorer.no
На събитието посветено на устойчивостта презентации направиха и „Клийнтех България“ - бизнес мрежа, която се фокусира върху чисти технологии, иновации и устойчиво развитие, както и „Томра“ – норвежка мултинационална компания производител на техника и технология за оптическо сортиране в хранителната индустрия, както и лидер в сферата на рециклирането.

Важни съобщения

Допълнение към График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

О Б Я В А №5

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

На вниманието на собственици на лодки в Созопол

Във връзка със започване на строително-ремонтните дейности на Общинско рибарско пристанище...