Петък, 13 Март 2020 15:13

Шестото редовно заседание ще се проведе при засилени мерки за превенция

Предвид указанията на Националния и Общински кризисен щаб за превенция и борба с коронавирусната инфекция (COVID-19) и във връзка с извънредното положение в страната, Общински съвет Созопол преустановява провеждането на открити за граждани и медии заседания, до второ нареждане.


Шестото редовно заседание на общинския съвет ще се проведе на 16 .03.2020 г., понеделник от 9.30 ч. при засилени превантивни мерки.На заседанието ще бъдат допуснати освен общинските съветници, кметовете на населени места и представители на общинска администрация.
На входа на сградата всеки посетител ще бъде задължен да ползва дезинфекционен препарат, предоставен от служител на общинския съвет.По време на шестото редовно заседание, в заседателната зала присъстващите ще спазват социална дистанция от 1 м..
Общински съвет Созопол въведе превантивни мерки като всяко помещение се дезинфекцира два пъти на ден, на входа се предоставя дезинфектант за посетителите.
Председателят на общинския съвет Георги Пинелов апелира към посетителите в сградата да спазват въведените превантивни мерки.

 

Важни съобщения

График на комисиите за шесто редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам засед...

Обява за дневния ред на шестото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Допълнение към График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

О Б Я В А №5

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...