Четвъртък, 30 Април 2020 10:17

Поздравление по случай Деня на труда и на международната работническа солидарност

Уважаеми съграждани,
Уважаеми жители на община Созопол,

Поздравявам Ви по случай Деня на труда и на международната работническа солидарност- 1 май.
Вече 130 години Българя изразява на този ден почит и преклонение към всички хора на труда, към техните стремежи и борби за работа и живот при достойни условия. Всички работещи заслужават уважение за усилията и професионализма си.


В трудни дни като тези, които преживяваме, работата и професионалната реализация са особено ценни и важни за цялото ни общество. Достойният труд е висше човешко право и достоен начин да се грижим за семейството, близките си и общността.
Днешният 1 май посрещаме с тревога, но и с надежда, че работа ще има за всички, а трудът ни ще бъде оценен достойно.
Обръщам се към Вас с пожелание за здраве, силна воля и успех.
Пожелавам ви да бъдете все така трудолюбиви, борбени и устремени към съвършенство и по-високи постижения на работното си място!

Честит празник!


Георги ПИНЕЛОВ
Председател на Общински съвет Созопол

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...