Вторник, 15 Септември 2020 08:17

Поздравление по случай Новата учебна 2020/2021 година

 Скъпи ученици, уважаеми учители и родители,

Позволете ми от името на Общински съвет Созопол и от свое име, да ви поздравя с празника на знанието - 15 септември, с който по традиция откриваме учебната година в българските училища.

Това е деня, в който всички ние, учители, ученици и родители, се прекланяме пред духовното огнище на българина - училището, което винаги е било и ще бъде един неизчерпаем източник на познания, сила и авторитет. Поддържайки огъня на знанието, то е успяло да превърне всеки един от нас в образован гражданин на света, както и да помогне на нацията ни да оцелее независимо от историческите катаклизми, които е преживяла.
За най-малките, това е първия път, в който навлизат в света на училището, а за най-големите - последния, преди да прекрачат в света на възрастните. Този ден е празник за всички нас - ученици, учители и граждани, защото винаги е символизирал стремежа на българина към духовност, към наука, към просвещение.
Нека 15 септември винаги да бъде най-вълнуващият ден, защото всичко започва от знанието, чрез него откриваме и опознаваме света около нас, и то ни дава сили, за да вървим по неутъпкания път на мъдростта.
Пожелавам на всички вас, скъпи учители, много здраве и все така отговорно и всеотдайно да изпълнявате мисията си на просветители и неуморно да създавате и пазите богатството за всяко училище - неговите възпитаници.

Честит празник и на добър час!

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Разгласяване на съдебно решение по административно дело № 2511 по описа за 2019 г. на Административен съд-Бургас

Административен съд Бургас със свое решение отменя чл.93 ал.2 от Наредбата за определянето...

График на постоянно действащите комисии за десетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на десетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...