Петък, 06 Декември 2019 22:39

График 3

ГРАФИК 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комисии към Общински съвет, както следва:
№ Комисия Дата Час
1. Общо заседание на постоянно действащите комисии към общински съвет Созопол 09.12.2019г.
/понеделник/ 9:00


Георги Пинелов
Председател на Общински съвет Созопол

Прочетена 724 пъти

Важни съобщения

На вниманието на собственици на лодки в Созопол

Във връзка със започване на строително-ремонтните дейности на Общинско рибарско пристанище...

ПОКАНА

Във връзка със ЗПКОНПИ Председателят на Общински съвет Созоол Георги Пинелов свиква заседа...

Обява 4

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и де...