Петък, 06 Декември 2019 22:39

График 3

ГРАФИК 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комисии към Общински съвет, както следва:
№ Комисия Дата Час
1. Общо заседание на постоянно действащите комисии към общински съвет Созопол 09.12.2019г.
/понеделник/ 9:00


Георги Пинелов
Председател на Общински съвет Созопол

Прочетена 593 пъти
Top