Вторник, 12 Октомври 2021 10:24

Поздравление по случай Деня на българската община и местното самоуправление – 12 октомври

Уважаеми колеги общински съветници,

Уважаеми г-н Кмет,

Уважаеми Зам.-кметове,

Уважаеми кметове на кметства,

Уважаеми служители на Общинска администрация – Созопол,

За мен е чест да Ви поздравя по случай Деня на българската община и местното самоуправление – 12 октомври!

Идеята за силно местно самоуправление е заложена още в Търновската конституция от 1879 г.  От тогава до днес нашите общини придобиват все по-голяма самостоятелност, но и повече отговорности. От 1998 г.,  когато делегатите  на Общото  събрание  на Националното сдружение на общините инициират отбелязването на 12 октомври, като празник на българската община,  денят  придобива  още по-изразена воля и сила да обединява нашите общи усилия и енергия за постигане на благородните ни цели. Със свое решение от 6 октомври тази година Министерски съвет прие Решение, по предложение на НСОРБ и с вносител Министър-председателя на Република България, с което официално обявява 12 октомври за Ден на българската община и местното самоуправление! Този акт още един път доказва за високия авторитет и активност на местните власти.

Днес е трудно да си представим една община без активните граждани - дейни участници в местното  самоуправление, чрез всички лостове на демократичния процес.  Това ни задължава да работим още по-усърдно и всеотдайно за целите на местната власт. Ще продължаваме все така упорито да бъдем последователни и обединени в идеите и принципите си, за да развиваме община Созопол,  като желано място за инвестиции и живот!

Пожелавам  Ви много здраве, много сили, смелост и вдъхновение!

Честит ден на българската община и местното самоуправление!

 

 

Георги ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, св...

Обява за дневния ред на ДВАДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТ И ТРЕТ...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ДВАДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на Общински съвет Созопол, св...

Обява за дневния ред на ДВАДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТ И ВТОР...

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА 2020 ГОДИНА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрац...