head background 1

Комисия по финанси и бюджет, международни проекти и програми 

Председател: Деница Георгиева
Членове: Димитринка Господинова, Стилияна Николова, Георги Пинелов, Димитър Джунджуров

Комисия по туризъм, стопанска политика и общинска собственост

Председател: Анета Филипова
Членове: Стилияна Николова, Ружди Мустафа, Желязко Иванов, Светлана Лулева

Комисия по устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология, инфраструктура и телекомуникации:

Председател: Станислав Стаматов
Членове: Анета Филипова, Стефан Христов, Цветан Иванов, Илиян Стефанов

Комисия по социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания

Председател: Петя Маврова
Членове: Стефан Христов, Ружди Мустафа, Станислав Губеров, Диана Ефтимова

Комисия по Закона за противодействие на корупцията:

Председател: Стилияна Николова
Членове: Стефан Христов, Ружди Мустафа

Временна комисия за избор на съдебни заседатели

Председател: Станимир Андонов
Членове: Димитър Джунджуров, Стилияна Николова

Комисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби

Председател: Димитринка Господинова
Членове: Станислав Стаматов, Деница Георгиева, Анета Филипова, Петя Маврова