head background 1

Комисия по социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания

Председател: Петя Маврова
Членове: Стефан Христов, Ружди Мустафа, Станислав Губеров, Диана Ефтимова