head background 1

Комисия по Закона за противодействие на корупцията:

Председател: Стилияна Николова
Членове: Стефан Христов, Ружди Мустафа