head background 1

Комисия по финанси и бюджет, международни проекти и програми 

Председател: Андрей Николов
Членове: Димитринка Господинова, Стилияна Николова, Георги Пинелов, Димитър Джунджуров