head background 1

Комисия по туризъм, стопанска политика и общинска собственост

Председател: Стамат Стаматов
Членове: Стилияна Николова, Ружди Мустафа, Желязко Иванов, Светлана Лулева