head background 1

Комисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби

Председател: Димитринка Господинова
Членове: Станислав Стаматов, Андрей Николов, Стамат Стаматов, Петя Маврова