head background 1

Временна комисия за избор на съдебни заседатели

Председател: Станимир Андонов
Членове: Димитър Джунджуров, Стилияна Николова