Петък, 27 Декември 2019 21:05

Протокол № 4/20.12.2019 г.

Понеделник, 09 Декември 2019 15:37

ПРОТОКОЛ № 3

Четвъртък, 05 Декември 2019 15:16

ПРОТОКОЛ № 2

Важни съобщения

На вниманието на собственици на лодки в Созопол

Във връзка със започване на строително-ремонтните дейности на Общинско рибарско пристанище...

ПОКАНА

Във връзка със ЗПКОНПИ Председателят на Общински съвет Созоол Георги Пинелов свиква заседа...

Обява 4

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и де...