Сряда, 30 Март 2022 16:29

Протокол№28/25.03.2022 г.

   На 25.03.2022 г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе ДВАДЕСЕТ  и ОСМО  редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Георги Пинелов – председател на Общинския съвет. На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, кметът Тихомир Янакиев, представители на общинска администрация и Иванка Кирязова -  юрист на Общински съвет.

 

Георги Пинелов: Добър ден колеги, г-н кмете, кметове на населени места, уважаеми общински служители. Добре дошли на първата присъствена сесия след повече от година провеждане на заседания онлайн.

Напомням ви, че маските са задължителни.

Искам преди да започнем по същество, да ви уведомя, че поради технически проблем, възникнал в системата за гласуване, в последния момент,  решенията ще бъдат гласувани ръчно. Имам уверението, че до следващото ни заседание проблемът да бъде отстранен.

Напомням ви да изключване микрофоните, когато не говорите.

Започваме с проверка на кворума. Присъстваме 17 общински съветника. Имаме кворум. Откривам официално ДВАДЕСET и ОСМОТО редовно заседание на Общински съвет - Созопол.

Искам да съобщя нещо важно. От тази сесия, която вече е присъствена, направихме всичко възможно, нашите заседания да продължат да бъдат достъпни до обществеността и онлайн, както бе до сега. Обезпечени сме технически и нашите съграждани ще могат да са съпричастни с нашата работа. Това ще се осъществява директно, чрез  платформата за видеосподеляне „You Tube“, където Общински съвет Созопол, вече има регистриран канал.

За да се случи това, съгласно правилника на Общински съвет Созопол, чл. 33 ал. 2, е необходимо предложението да бъде подложено на гласуване.

 

Красимира Германова: Само за днес ли ще гласуваме? Може да подготвите докладна, с която предлагате по принцип да гласуваме излъчването на сесиите.

 

Георги Пинелов: Според правилника се гласува за всяко отделно заседание на общинския съвет. Ще обмислим тази възможност, но засега се придържаме към правилника. Затова ще ви помоля, който е съгласен днешното редовно заседание да бъде излъчвано директно през видео канала на Общински съвет Созопол, в платформата за видеосподеляне „You Tube“, моля да гласува.

 

ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 17
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 17

 

 

                                            Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №620

 

Редовното заседание на Общински съвет Созопол от 25.03.2022 г. да се излъчи директно, чрез платформата  „YouTube“

 

 

Георги Пинелов: Сега колеги, съгласно правилника ни и по традиция, ви давам думата за въпроси към кмета на общината г-н Янакиев. Давам думата за въпроси на Андрей Николов.

 

Андрей Николов, общински съветник:  Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми служители от общинската администрация, уважаеми кметове, моите въпроси към кмета г-н Янакиев са следните:

Уважаеми г-н кмете, предстои ни да гласуваме Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на гр. Созопол. В чл. 35 ал. 1 е заложено като превантивна административна мярка  наказание с техническо средство "скоба". Има ли заложени средства в бюджета за закупуване на тези средства и дали ще бъдат ангажирани хора като звено, което да подпомага дейността?

 

Бих искал да помоля общинската администрация да взаимства добрата практика от община Бургас, така и на територията на с. Крушевец, където на пешеходни пътеки, които са на възлови места с интензивен поток от коли, да бъдат сложени манекени, които имат много добър ефект върху шофьорите.  

 

На територията на града има реализиран много хубав спортен комплекс в лицето на плувния басейн, но за жалост не е толкова добре посещаван. Ако може да се направи информационна кампания и повече хора да знаят възможностите там и да активираме спорта. Все пак сме една морска община, хубаво е децата да могат да плуват.

 

Кмете, намираме се в нестабилно положение, както на световно ниво, така и на държавно. Виждаме галопиращите цени на електроенергията. Добра практика е да бъдат инвестирани средства във възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/, както направихме с басейна- монтирахме фотоволтаици. Виждам, че в бюджета е заложено да се направи едно такова съоръжение в детската градина в с. Равадиново. Да бъде насочена политиката на общината и на други административни сгради да се разположат такива съоръжения. Още повече, че в Парламента бе дискутирано част от тези инвестиции на общините да бъдат върнати. Да се провери как точно стоят нещата и ако е така, да се следва тази политика.

 

Също така, предстои да бъде гласувано  туристическо лого на Созопол. Не е лошо да се каже, че логото е само елемент от една маркетингова стратегия. Явно не е добре представено пред обществеността и хората не са го разбрали това и среща широк негативизъм в обществото. Като дойде докладната, бих Ви помолил да я оттеглите и да бъде направено нещо като анкета на сайта на общината, както направихте с бюджета и др. Така ще могат повече хора да изразят мнение.

Можем също така да предложим на г-н Бахчеванов, който по мои наблюдения не взе участие в изработването на логото.        И последният ми въпрос е : Как върви снабдяването на населението с дърва?

 

Тихомир Янакиев, кмет на Община Созопол: Относно скобите, има пари за тяхното закупуване. Те са технически средства, свързани с транспортния план на Созопол и като цяло с оптимизацията на дейностите по транспорт в общината. В комисиите говорихме за това, колко се е увеличил трафика на коли през лятото и правим всичко възможно да оптимизираме тази дейност.

 Относно инвестициите във ВЕИ, преди една година гласувахте да се сложат фотоволтаици на басейна. Ефектът е много добър. Това беше по програмата с ШЕЛ и сега изцяло се задоволяват нуждите на басейна от осветление и една немалка част, като отопление на водата в басейна. Бъдещето е на тези технологии, а и виждате какво се получава с цените на ел. енергията. Работи се в тази посока. Тръгваме с детската градина в с. Равадиново, защото се оказа, че тя е един сериозен консуматор на ток. Направили сме консултации и макар процедурата да е много дълга, ще можем да продаваме ел. енергия, която остава неоползотворена през летния сезон на свободния пазар. Входирали сме и такъв проект за сградата на общината по норвежката програма и там е предвидено ВЕИ на покрива на сградата. Добре би било на всички общински административни сгради да сложим фотоволтаици. Затова трябва да имаме стратегия, независимо кой ще бъде кмет, да реализира въвеждането на ВЕИ, защото ел. енергията ще става все по-скъпа.

 

Андрей Николов: Ако има възвръщаемост, трябва да се възползваме.

 

Тихомир Янакиев: Да, да. Абсолютно. Там процедурите са тромави и продължителни, но един път като се осъществи ще имаме ползи от цялата тази работа.

А относно туристическото лого, както казахте, то е част от маркетингова стратегия, която ще се разработва. Ние през последните години наблягаме на рекламата, за да привличаме повече туристи. Това е туристическо лого, а не герб на общината. Щом предлагате да я оттегля, ще я оттегля. С това лого всичко беше прозрачно, имаше комисия. Но и предложението е добро- да се направи една легитимна анкета, да го популяризираме във всички групи. А защо не всички предложения да се представят на обществото и всеки да си каже мнението и което предложение събере най- много одобрение, него да изберем.

 По отношение на манекените, не е проблем да се поставят такива на пешеходни пътеки с голям интензитет. Добра идея.

 За дървата, местното население е заредено, има дърва и на временен склад в гората. Кметовете са тук, те знаят, че в момента върви една процедура с едни декларации, чрез които искаме да систематизираме информацията и да подобрим контрола. От РДГ ми инсталираха един софтуер за контрол, за да няма машинации, да не се изнервят хората. Кметовете трябва да направят списъците до края на м. март и започваме да раздаваме дървата за новия сезон. Успоредно с това са пуснати някакви количества на местни фирми за продажба на дребно. Става въпрос за малки количества нарязани и нацепени. Дърва има.

 

Цветелин Георгиев, общински съветник: Колеги, искам да ви поздравя с днескашния празник. Днес е Благовещение и пожелавам от общинския съвет да излизат винаги благи вести в посока жителите на община Созопол.

Въпросите ми към кмета са много, защото като съм вкъщи и като съм в ефир, нещо не мога да се изкажа както трябва, тука ми е по-хубаво.

 На предходната сесия, г-н кмете бяхте свидетел на моето питане за такситата. Там Ви бях споменал, че има една практика, на която трябва да се сложи край. Повечето, огромна част от таксиметровите шофьори плащат за 6, 7 и 8 месеца. От сведенията, които получих, се оказа че плащат по 8,9 месеца. Тогава ваш служител си позволи да каже, че за пореден път лъжа, излизам и се изказвам с лъжи- това се доказа, че не е вярно. Няма да искам извинение от служителя, просто Ви моля да не позволявате на Ваши служители по време на сесия да ни квалифицират и да ни обвиняват в някакви обвинения, които налице не са такива. Вълнувам се, защото ми е хубаво тука.

 Следващият ми въпрос е, г-н кмете, Вие споменахте, че Община Созопол се задъхва с плащането на ток, ще дойде момент, в който всички пари, които сме изкарали в повече от паркинги и др. ще отиват в плащане на ток. Бяхте обявили едни икономии, които обаче ги наблюдаваме само в Созопол, но по селата няма. Не казвам, че трябва да има и са хубави, просто ги няма. И се притеснявам да не дойде един момент, да излезете и да кажете, че този ток, който сте пуснали по селата е изцяло за сметка на капиталовата програма. Дай Боже, да не дойдете и да кажете "Аз не ви направих икономии и не мога да ви направя улиците". Улиците са по-важни и ако пуснете тока през крушка, не е проблем.

Следващият ми въпрос е за град Черноморец. Жителите получават едни писма, в които ги уведомяват в седемдневен срок да махнат обектите, които се намират на "веселата уличка" в града. Мисля, че много сте закъснели с тази Ваша идея. Може ли да ни разкажете каква е тази Ваша идея и за какво е всичко това? Вече сме на прага на сезона и тези хора са си направили сметката, че ще работят за прехраната си. Дори са уговорили част от персонала си, знаете че персонал е много трудно днеска да се намери.

Да, договорите са изтекли, но в цивилизованите държави, мисля че и в Созопол трябва да се предупреждават какви са намеренията, не да ги поставяме в последния момент тези хора да се чудят какво да правят, какво да работят и как да оцеляват.

 Другият ми въпрос е за дървата. Разбрах от тази сесия, че Вие сте пуснали на частните фирми, с намерението да могат да продават на жителите на община Созопол, които нямат или са им свършили дървата. Обаче Вие дадохте ли възможност на всички, които искат да си купят дърва? Защото в частните фирми има дърва, но за хората, които искат да си купят- няма. Миналата сесия гласувахме дървата да са 4 куб. м, а не 5 куб. м. Получихме много сериозен отзвук от хората, те плачат и това е сериозно и мисля, че трябва да помислите да върнем 5-те кубика. Защото в крайна сметка община Созопол не е само апартаменти, не е само жилища, не е само малки помещения. Говорим за къщи- три, четири етажни, в които живеят по няколко семейства на етаж. Нека помислим за тях, защото няма как да се отопляват.

Контролът дали няма да го изпуснете пак при положение, че Ваши лични приятели си позволяват да заявяват дървата директно в горското стопанство. Мисля, че това не трябва да е практика  и да прескачат кмета на населеното място. А той е човекът, като някой закъса с дърва, първо на него се обаждат.

Следващият ми въпрос е за сметищата. Няколко сесии говорим за нерегламентираните сметища Та въпросът ми е има ли къде да изхвърляме отпадъците? Защото искаме от хората да не изхвърлят където им падне, обаче има такива хора, които искат да хвърлят, където трябва. Има дори местни фирми, които искат да си платят, да постъпват пари в общината. Ама не сме запознати. Има ли такова място, няма ли? Бихте ли ни разказали. И ако няма, нека в най- скоро време го направим, защото тези сметища няма как да ги спрем. Те не могат да си ги паркират в двора или да си ги приберат в гаража.

 И за логото, последният ми въпрос. Чувам, че имате намерение да оттеглите докладната. Най- вероятно с общинския съветник сте си говорили предварително. Вие казахте, че наново ще се избира. Бяхме гласували, обаче този, който спечели да получи една сума от 2 000 лв. Той получил ли е тази сума, или като гласуваме- тогава ще я получи?

Но ако го избираме, отправям апел към Вас и към всички- общинска администрация и съветници. Настоявам и апелирам в логото да присъства също и нещо от гр. Черноморец.

Град Черноморец е другата туристическа дестинация, която ние трябва да развиваме. Това, че избираме лого за Созопол, не означава, че трябва да има неща само от Созопол Трябва всички населени места в общината да вървят заедно, защото само това ще е нашия успех и нашето развитие. Така че нека в следващото лого да има, дали от Акра или от някъде другаде, нека има някакъв знак от град Черноморец, защото той също добре се справя като туристическа дестинация. Благодаря!

 

Георги Пинелов: Колеги, имаме специален гост на нашето заседание- зам.- областният управител  Тодор Иванов.

Тихомир Янакиев: Г-н Георгиев, за такситата трябва да Ви кажа, че тази година са платили по 150 лв. тези, които са работили 6 месеца, т.е. по 25 лв. на месец. Има и такива, които са платили по 8-9 месеца, но те са ги изработили. Имаше само една кола, която кара 3 месеца, но тя бе спряна, защото вече излезе от употреба. Аз не съм си позволявал да обиждам, който и да е общински съветник и апелирам към моите служители да го правят по този начин. Ще има събрание на таксиметровите шофьори, защото Вие сте представител на този бранш и живо Ви интересува. На 30-ти март ще се проведе.

Община Созопол още не си е получила от държавата дължимото компенсиране за това, че са намалени тарифите. Преди такситата плащаха по 100 лв. на месец, сега плащат по 25 лв. Не мисля, че са проблем тези 25 лв. на месец.

 Относно тока, правят се икономии. Преместихме часовника на два пъти по 20 мин. и сега 40 мин. по-рано се изгасят лампите и 40 мин. по-късно се включват.

Електроенергията няма да е за сметка на капиталовата програма. Разбирам притесненията Ви, но скъпия ток е за всички, не само за селата.

На всички е ясно, че тези пари трябва да дойдат отнякъде. Увеличаваме собствените приходи, стремим се да оптимизираме дейностите, но тези пари физически трябва да излязат отнякъде.

 Относно Черноморец. Кметът там има инвестиционни намерения в тази част. Вероятно това е причината да се махнат тези обекти, а на тяхно място ще бъдат изградени други с по-добра визия. Те пак ще се оперират от хората. Ще го проверя и ще Ви кажа.

Относно дървата. Дървесината, която пуснахме към складовете е ограничена по 40-50 куб.м., общо 150 кубика. Избрахме частните складове, защото фирмите могат да реагират много бързо и да са в услуги на населението в последните студени дни.

За 4-те кубика сте напълно прав. И тогава ви казах, че когато влезе  десетгодишния лесоплан, ще можем да знаем с какви дърва разполагаме и какво можем да даваме за в бъдеще. Така че аз силно се надявам дървата отново да ги направим 5 кубика от догодина. Аз даже обмислям, чисто социален ефект ако търсим, да насочим два-три кубика напълно безплатно на хора, които наистина имат нужда. Защото така направена наредбата, позволява на абсолютно всички да се възползват, без значение дали са бедни или богати.

 По отношение на сметищата- това е много сериозен проблем. Самият аз обикалям и виждам нерегламентирано изхвърлени отпадъци. Моите служители също ходят, гражданите алармират...

 Общинският съветник Стойчо Неделчев прекъсна кмета Янакиев и без да поиска думата разказа за множеството нерегламентирани сметища в района на с. Равадиново.

Тихомир Янакиев: Винаги, когато сме били алармирани за изхвърлени отпадъци, сме реагирали бързо и адекватно. Но както каза председателят на общинския съвет, всичко опира до самосъзнанието. В момента сме в процес да направим публично- частно партньорство за закупуване на машина-трошачка, която ще поставим в депото. Там ще можем да караме всички  строителни отпадъци. И в момента има къде да бъдат закарани. В сайта на общината има публикувана информация  и график за извозването им. Не си мислете, че това като заработи при нас ще бъде безплатно. Безплатен обяд няма. До депото за опасни отпадъци има площадка. Тя ще бъде използвана за запръстяване на земни маси, защото жителите на с. Атия не желаят  там да има трошачка и строително депо. По-добрият вариант е с трошачката, ще я закупим със средствата по чл. 64. До тогава ще следим, ще контролираме и ще глобяваме.

Строителните отпадъци ще депонираме на 4-та площадка, ще направим публично-частно партньорство с фирмата там /Николай Тодоров/ и ще участваме с машината- трошачка, а успоредно с това ще използваме и фракциите. Апелирам към жителите на община Созопол да проявят самосъзнание!

 Цветелин Георгиев: Да разбирам ли, че всеки таксиметров шофьор си пуска за толкова за колкото иска да работи и ще бъде одобрен?

 Йордан Петков, директор на дирекция "Управление на собствеността, туризъм и стопански дейности": Ще се извиня на г-н Георгиев, но не бяхте прав. Вие попитахте общината какво прави за горките таксиметрови шофьори в тая тежка криза. В предни години, когато е нямало криза те са плащали по 600 лв. годишно. Това, което направи сега общината, е че 90% от такситата плащат по 175 лв.. Само едно такси е платило 65 лв., тъй като колата е била 15- годишна и е трябвало да бъде спряна от таксиметров превоз.

Вие казахте, че общината нищо не прави, а ние администрацията правим всичко възможно да им помогнем, знаем че е тежко, знаем за горивото. Извинявам Ви се пак, но не бяхте прав. Подвеждате хората, а ние сме направили всичко възможно. Чакаме 50 хил. лв. от държавата и докато тя не ни ги плати, все пак общината е помогнала на такситата.

Всеки таксиметров шофьор може да заяви колко иска да кара. Той може да иска да кара 1 година, това си е негово право. 25 лв. на месец е много добре. Знаете много добре едно такси колко взема от Стария до Новия град- 10 лв. Дали с два курса не си избива месечната такса, която според мен е напълно съобразена с кризата.

Искам да кажа за Черноморец за парцела. Този парцел има инвестиционно намерение от кмета на града. А тези хора, от чието име говорите, вече са пуснали обява- имаме обявата, записана е в интернет. Обявата е за преотдаване на обекта за сумата от 2 500 лв., което е против наредбата на Община Созопол. Само Ви го казвам да го имате предвид. Не, не искаме да пречим на хората, които имат там обекти. Имайте предвид, че обектите се дават с договор и нямат право да ги преотдават.

 

Панайот Рейзи, общински съветник: Таксиметровите шофьори да имат предвид, че този лиценз струва пари и общината го плаща. Преди бяхме го направили минимум 6 месеца. От тези позиции не трябва да се отстъпва. Много добре знаем какво печелят таксиметровите шофьори. Щом са на 25 лв. месечно, това си е супер жест. Г-н кмете, предлагам да внесете докладна да плащат минимум 6 месеца, в крайна сметка сезона е от май до октомври.

 

Илиян Стефанов, общински съветник: Г-н кмете, да Ви уведомя, че станах свидетел на скандал пред общината с участие на фирми за дърводобив. Има ли вече фирма, която да е спечелила изрязването на дърва за населението?

Искам мнението на кметовете за тези 4 кубика дърва, хората как го приемат. Защото според мен само негативи се чуват.

Този 10- годишен план ако е приключил да се направи една сметка има ли възможност да се върнат 5-те кубика и да прегласуваме, което се полагаше на населението.

Другият ми въпрос е относно личните лекари, един ли са, двама ли са? Граждани сигнализират, че не намират никого там.

И още един въпрос за пътя за к-г Градина. Той е в окаяно състояние. Ще има ли действия от страна на общината, по отношение на проблемите на пътя и дали ще приключи за туристическия сезон, както и строителните дейности, които се извършват там.

 Тихомир Янакиев: Имам чувството, че живея в сюрреалистична реалност. Доколкото си спомням дървата станаха 5 кубика по мое време и сега виждам как сте се загрижили за негативните ефекти върху мен. Искам да кажа на хората, това за десети път го казвам на вас- ако позволява лесоплана с наличната дървесина, ще ги направим отново 5 кубика дървата за местното население. Ще ви предложа и начин, при който напълно безплатно да е дървесината за хората, с цел задоволяване на социалните нужди, защото като кмет съм социално ориентиран и всичко от предходното управление, което беше социални придобивки съм запазил и доразвил. Това е относно дървата.

Нямам информация да е имало скандали. Има фирма, която е спечелила, но става въпрос за бор, а той не е за огрев. Няма фирма, която да е спечелила за сеч на дърва за местното население. Няма фирма, която да е толерирана, винаги ще защитавам интереса на местните фирми, както защитавам интереса на местните таксиметрови превозвачи, пък и двама общински съветници са таксиметрови шофьори.

Относно личните лекари. Има двама лични лекари, но по-подробно нека зам. кмета Тодор Дамянов ви каже.

 Тодор Дамянов, зам.- кмет: Единият личен лекар е д-р Кръстева, която преглежда всеки ден до 13.00 часа, а д-р Робева преглежда три пъти в седмицата от 14.00 часа до 18.00 часа. Чакалнята, макар и по-голяма отпреди, все пак да не струпват хора, лекарите приемат в различни смени.

 Тихомир Янакиев: Проблемът с пътя за к-г "Градина" го коментираме вече няколко пъти. За н-ти път го казвам: пътят е ужасен. Този път самото му легло не кореспондира с това, което е на чертеж. Трябва изцяло да изместим пътя. Можем да направим някакво изкърпване, сега ще запълним едни големи ями на пътя, но не можем да направим генерален ремонт.

 Светлана Лулева, общински съветник:  Моят въпрос е свързан с ремонтните дейности, които текат на ул. "Републиканска". Проектът е много важен за отводняването на град Созопол. Но става така, че се извършва без да бъдат уведомени гражданите, които живеят в района и има ситуации, дори в момента, има хора с блокирани коли и не могат да ги изкарат оттам. Има съобщение на сайта на общината, че улицата е затворена заради ремонт, но моите наблюдения са, че тя не е затворена. За мен затваряне на улицата и обявяването на обходен маршрут означава улицата да не бъде проходима за леки автомобили, извън тези, с които се извършва ремонтни дейности.

Жителите дали ще се информират от сайта, макар че много рядко го правят, защото има и чужди граждани, в момента и бежанци, които пристигнаха след тази дата на обявяване на затварянето на улицата и също живеят в този район. Едва ли ще влязат в сайта на общината, но виждайки, че улицата е затворена, всеки един ще се ориентира, че тази улица в момента се ремонтира, извършват се някакви ремонтни дейности и не бива да се преминава оттам и не бива и да се паркират коли.

Та въпросът ми е: обявили сте съвсем чинно и законосъобразно, че улицата ще бъде затворена, но това не се е осъществило. Защо не се е осъществило, е първият ми въпрос. Към момента все още улицата е отворена, изключително затруднено е движението там. Защо продължава да не се затваря тази улица?

Вчера виждам, че има обявено съобщение на сайта на общината от 24 март в шест без двайсет, че ще бъде затворена и ул. "Ропотамо", т.е. това беше обходния маршрут. Защото на трети февруари е съобщено, че ще бъде затворено от ул. "Одеса" до ул. "Проф. Венедиков", ул. "Републиканска" за период от 04.02 2022 г. до 01.05.2022 г. ще бъдат затворени за  пътно транспортни средства, алтернативен маршрут ще се осъществява по ул. "Ропотамо". Това е съобщението на сайта на Община Созопол, което завършва "за което се извиняваме за причиненото неудобство". След което аз виждам вчерашното съобщение, че за периода от 25 март до 26 март се затваря за движение ул. "Ропотамо" поради извършване на ремонтни дейности.

Това са ми въпросите. Ще се затвори ли тази ул. "Ропотамо", няма ли да се затвори? Защо се стигна до там да бъдат ограничавани хората да си извадят  автомобилите и да могат нормално да си ги ползват?

Тихомир Янакиев: Ул. "Ропотамо" е обявена за затворена на 4 март и означава, че всеки един човек, който прочете съобщението ще си извади колата. Дали е затворена частично, или не, означава че там се работи. Затворената част е едната лента, където са колите. Предполагам, че и Вашата е останала там. Тези хора не ги бърка дали улицата е затворена в двете платна или само в едното. Ако има такива хора с блокирани коли, апелирам да ми се обадят, ние ще намерим начин да извадим колите от там, ще осигурим техническа възможност.

КАТ и комисията по  транспорт бяха за пълно затваряне, но после стигнахме до извода, че е по-добре  да не затваряме напълно улицата, поне през зимните месеци когато движението не е така натоварено. Преценихме, че тази улица трябва да се затвори в колкото се може по-кратък диапазон от време, т.е. ако можем да я затворим само за асфалтирането, което предстои след 15 дни. През другото време правим организация на движението само в едната лента, понеже там има няколко "джоб"-а, колите да могат да минават от там.

На ул. "Ропотамо" също се предвижда строително- монтажни дейности, затова ул. "Републиканска" е отворена, няма как да се затворят и двете едновременно.

 

Светлана Лулева: След като впоследствие сте решили, че улицата няма да бъде затворена, защото един човек виждайки че е затворена, няма да паркира автомобила там. Но виждайки, че е отворена, има планови разкопавания на този участък- той не се разкопава от край до край. Достатъчно е да се огради участъка с някаква лента, за да се разбере че този участък ще се разкопава в събота, неделя, понеделник или в който и да е било период, след като има промяна в плана за затваряне на цялата улица. Разбирам Ви, ако улицата се затвори изцяло, това ще затрудни дейността на много хора. Разбирам Ви прекрасно, но се допусна по някакъв начин липса на дооглеждане на нещата и на някаква организация.

Тихомир Янакиев: Г-жо Лулева, кажете какво искате да направя и ще го направя. Каквото кажете, това ще направя- затварям, отварям.... 

Стойчо Неделчев: Кмете, да коментираме цените на рибарите, реагират че са много високи цените на таксите.

 

Тихомир Янакиев: Нормално е да реагират. Направи се ново пристанище в Черноморец, изприказва се какво ли не, всички се упражнявахме върху него. Направи се ремонт на созополското пристанище, докара се ток, вода, а в момента се правят и два хелинга, дадоха се безплатни паркоместа на рибарите на созополското пристанище. Безплатен обяд няма. За да се предостави услуга трябва да има плащане. Една лодка с лиценз на човек с постоянна регистрация в Созопол е 50 лв., няма и 20 ст. на ден. Аз разбирам, че станахме фейсбук република и всеки коментира, но моля ви се, гледайте реално. Черноморското пристанище излезе от гаранция, то трябва да се поддържа- ток, вода, видеонаблюдение, а сега и безплатно. Не може да бъде безплатно. Ами вижте другите пристанища какво плащат.

 Цветелин Георгиев: Искам да попитам платено ли е на авторите за логото тези 2 000 лв. Ще се вкара ли в логото Акра от Черноморец?

 Красимира Германова: Нека разискваме като дойде докладната.

 Георги Пинелов:  Колеги, искам да ви кажа какво се случи и как протече избора на туристическото лого. Бяха 22- 25 предложения. Ние не можем да дадем такива критерии, защото би било ограничаващо и дискриминиращо. Някои от предложенията нямаха пълната документация.

 Станимир Андонов: Искам да попитам, до къде стигнаха нещата с генералния план за движение в Созопол?

Освен това на стълбите имаше поставена една преграда по решение на комисията по безопасност. Беше извършван ремонт няколко пъти на това стълбище и преградата бе премахната, сега я няма. Идва летния сезон и движението на пешеходците ще се увеличи, накрая ще стане някоя беля.

 Тихомир Янакиев:  Транспортната схема няма да я приложим сега, докато не намерим решение за местата на колите на хората от пресечката на улиците "Люлин" и "Рила". Ако съумеем да направим паркинга, но не сме гласували бюджета и няма как да стане. Ще оставим нещата така.

 Иначе планът е готов, напълно завършен в техническа служба е. И когато сме готови и с това решение за тази улица, ще го приложим.

А по отношение на преградата, ще я сложим за летния сезон, това е решение на комисията по безопасност. Там е мястото за тези манекени, за които говорихме в началото.

 

Георги Пинелов: Колеги, от Общината изпратиха папка с  транспортната схема и ако някой иска може да се запознае на място с нея. Разбира се можем да се съберем общинските съветници и да я обсъдим.

 Колеги, други въпроси към кмета? Няма.

 Преди да преминем към дневния ред, на основание чл. 11, ал. 3 от Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, съм длъжен да  представям, всяко тримесечие, отчет за изразходените средства за командировъчни и представителни разходи.

За периода  от 01.12.2021 г. до 28.02.2022 г.  нямам направени  разходи за  командировъчни и представителни такива.

 Преминаваме към дневния ред, колеги. Имате ли предложения към така предоставения ви проект на дневен ред за днешното заседание?  Няма.

Тогава нека го гласуваме.

 

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №621

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

 

I.Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 

             Докладна записка №150/02.03.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. април 2022 г. – м. септември 2022 г.

            Докладна записка №178/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол“ и Приложение №1 към него.

            Докладна записка №183/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на туристическо лого на град Созопол, избрано от ресорна комисия след провеждане на публично оповестен конкурс.

 

IIДоклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми И законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 

           Докладна записка №177/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на гр. Созопол.

            Докладна записка №179/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изменение на Решение № 571, т.1 от 27.01.2022 г.

 

III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

          Докладна записка №164/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.305, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Мокро скала“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради и трафопост“ и План за улична регулация с осови точки 606-680-684-686-687-688-689-690-691-692-693, за осигуряване на транспортен достъп до одобрена улична регулация.

         Докладна записка №172/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на територията на населените места в Община Созопол.

        Докладна записка №173/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни  елементи на територията на  гр. Созопол и землището на гр. Созопол.

        Докладна записка №174/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни  елементи на територията на  гр. Черноморец и землището на гр. Черноморец.

        Докладна записка №180/11.03.2022 г.  от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.123, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“.

        Докладна записка №181/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.272, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“.

        Докладна записка №182/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.91, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят пет нови самостоятелни урегулирани поземлени имота, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“. 

 

IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

          Докладна записка №107/15.02.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 12975.501.323, с. Вършило, община Созопол.

        Докладна записка №121/18.02.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.502.48, гр. Черноморец, община Созопол.

       Докладна записка №122/18.02.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.41.118, с.о.“Червенка“, гр.Черноморец, община Созопол.

       Докладна записка №143/23.02.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 67800.50.38, гр.Созопол, м.“Куку баир“, община Созопол.

       Докладна записка №157/04.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.453, с. Индже Войвода, ул. “Дунав“, община Созопол.

       Докладна записка №160/08.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.506.96, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 1 391 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

       Докладна записка №161/08.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 30822.501.74, с адрес: община Созопол, село Зидарово, ул. "Александър Георгиев  - Коджакафалията" , площ 2 002 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване /до 10m/.

        Докладна записка №162/09.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.307, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 350 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

      Докладна записка №170/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.14, с площ от 28,76 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, находящ се общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска".

      Докладна записка №171/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.15, с площ от 27,59 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, находящ се общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска".

     Докладна записка №184/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, Поземлен имот (ПИ) с планоснимачен номер (пл. №) 42.518, находящ се в община Созопол, гр. Черноморец, местност „Външна Чешма“, с площ 272 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих съгл. §4 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)“.

 

 Георги Пинелов: Давам думата на председателя на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ Станимир Андонов, да представи становището на поверената му комисия.

 Станимир Андонов: Становище на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

            На 22 март 2022 г., от 14.00 часа  се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

На заседанието присъстваха: Станимир Андонов – председател, Желязко Иванов – член, Димитринка Господинова – член, Анета Филипова – член, Панайот Рейзи-член.

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Галя Георгиева - юрист на Община Созопол;
 5. Общински съветници;
 6. 6. Служители от общинска администрация.

 Комисията имаше кворум и разгледа следните докладни записки:

 Докладна записка №150/02.03.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. април 2022 г. – м. септември 2022 г.

Нямаше въпроси и коментари по докладната и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане на редовна сесия.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси по докладната? Няма! Нека гласуваме!

 Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 622

            Общински съвет Созопол приема Програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. април 2022 г.  – м. септември 2022 г.

            Програмата да се публикува на интернет-страницата на Общински съвет Созопол.

Станимир Андонов: Докладна записка №178/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол“ и Приложение №1 към него.

Нямаше въпроси и коментари по докладната и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане на редовна сесия.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси по докладната? Няма! Нека гласуваме!

 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -  ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 623

            Общински съвет Созопол приема промяна в Приложение №1 от Правилника за организация, устрайство и дейността на Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол както следва:

 1. Общински съвет Созопол приема следните промени в Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол и Приложение №1 към него:

              1.1. В т.II. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ, чл.13, т.3 се изменя и придобива следната редакция: „Общинското предприятие е с обща численост на персонала 7 бр., както следва:

1.Директор – 1 бр.;

 1. Боцман – 1 бр.;
 2. Моряк – 3 бр.;
 3. Счетоводител – 1 бр.;
 4. Хигиенист – 1 бр.“

            1.2. В Приложение №1 бройките на длъжността „Моряк“ се увеличават на 3 и се променя се „Обща чиленост“ като от бройките от 6 стават 7 бройки.

 

 

Станимир Андонов: Докладна записка №183/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на туристическо лого на град Созопол, избрано от ресорна комисия след провеждане на публично оповестен конкурс.

 По време на обсъждането на тази докладна кметът уточни, че става въпрос за туристическо лого, а не за герба на общината. Чуха се различни коментари и предложения от общинските съветници Илиян Стефанов, Панайот Рейзи, Красимира Германова, Светлана Лулева и председателя на общинския съвет Георги Пинелов.

                   От дебата стана ясно, че обществеността е очаквала да се поиска нейното мнение за избора на логото, информацията за избора на лого не е достигнала до широката общественост, а така също не е поискано мнението на туристическия бизнес. Колегите изразиха предположение, че ако всички предложения са били достъпни за жителите на общината, нямаше да се стигне до негативни коментари.

                   Казах го на комисия, ще го кажа и сега: Логото е това, което е предложено. Разбирам, че недоразумението около него дойде от факта, че хората не разбраха, че става въпрос за туристическо лого, а не за герба на общината. Но сега на сесия всеки ще изрази мнение с начина, по който гласува.

 В резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане на редовна сесия.

 

Георги  Пинелов: Колеги, въпроси по докладната?

Красимира Германова: Г-н кмете, виждам че по искане на общинския съветник се готвите да оттеглите докладната, на мен ми се иска още веднъж да спомена, че сега, оттук нататък да търсим мнението на обществеността, мисля че сме закъснели. Ще кажа, както го казах и на комисията. Хубаво е, когато има важни за решаване въпроси, на един следващ етап, важни за града, за обществеността, за общината, е хубаво предварително да се вземе мнение. Не, че то трябва със сигурност и на 100% да се вземе предвид, това е Вашето решение, затова Вие сте кмет.

Хубаво е, както казах на комисията, хубаво беше да беше взето мнението за предложения предварително, какво вижда туристическия бранш в едно туристическо лого, защото то е обвързано с този бранш и с града. Какво според тях би намерило място в това лого. И пак ще спомена, че трябваше да се намерят конкретни неща, които се свързват основно със Созопол. Едно от нещата аз го казах, например смокинята като някакъв израз. Знам че това лого, което е спечелило конкурса не може да бъде променяно, защото си носи някакви авторски права.

Не знам до колко оттеглянето на докладната би довело до промяна на мисленето на хората, защото се разразиха много дебати в социалните мрежи, но не и само там. Аз също имах много телефонни обаждания, много запитвания и срещи с хора съм направила. Да, не беше разбрано. Представено беше логото с всички технически характеристики и параметри, което не даде възможност на хората, които не разбират от такива технически средства да разберат кое всъщност е логото. Те видяха нещата, които са насложени допълнително в самото лого.

Решението е Ваше, Вие решете дали да оттеглите докладната, но оттук нататък при последващи действия за търсене на мнение, не знам до какъв резултат ще доведат, при положение че вие вече сте го избрали с конкурс.

Тихомир Янакиев: Процедурата по която мина конкурса е възможно най- демократично и прозрачно проведена. Създаде се комисия от 7 члена, която разгледа 22 предложения. Винаги съм се съобразявал с мнението на хората и това беше начина повече хора да привлечем в управлението. Ето постигнали сме го, те са привлечени в управлението. Затова ще дадем възможност те да вземат решението, като предложа оттеглянето на докладната. И пътят, по който сега смятаме да минем е да бъдат обявени всички предложения, плюс това ще докараме Бахчеванов- той беше болен. И него ще поканим да участва. Ще ги предложим на хората и нека направим една анкета, ако трябва във фейсбук и което предложение събере повече, то да бъде избрано.

Всички коментират стената, стената им изкара окото. "Вие сте тръгнали да я събаряте, пък я слагате в логото." Не събаряме стената, а една малка част от нея по решение на съда. Но като цяло самата стилизация на лодката и др. неща за мен е хубаво, красиво.

Гербът на Общината е патентован, гербът си стои, никой няма да вземе герба на Созопол. Това е туристическо лого, което да се отпечата на визитки, рекламни материали, дипляни за туристическия център.

Предлагам да си оттегля докладната и ви казвам, какво смятам да предприема.

Панайот Рейзи: Аз ще гласувам против оттеглянето на докладната и ще обясня защо. Първо това лого догодина може пак да го сменим. След една година в града ще има промени, можем да искаме да сложим пристанището, морето, плажа. Хората са работили по този казус, имало е прозрачност на конкурса, в логото има достатъчно неща, които са характерни за Созопол. Аз лично съм против оттеглянето на докладната.

Светлана Лулева: Аз ще коментирам така: ако искате да гласуваме това лого, но г-н Рейзи, промяната в едно лого води до това, то да не се наложи. Ако ще гласуваме това лого, ние все пак уважаваме труда на всеки, който е работил по това лого- участниците, комисията и др. Ако избираме това лого, то трябва да се наложи, тръгвайки да се отпечатват рекламни материали, да се използва на туристически борси. Не може всяка година да сменяме туристическото лого, да избираме, да го променяме. Или ще налагаме, трябва да минат 3, 4, 5 години, за да се наложи това лого. И тогава евентуално да се промени. Но ако ще гласуваме лого, то няма да е това лого.

Цветелин Георгиев: Подкрепям думите на г-жа Лулева. И пак казвам на кмета- хората, ако може да добавят някакъв елемент от град Черноморец, примерно Акра.

Станимир Андонов: Колега Георгиев, става въпрос за туристическо лого на град Созопол и това е записано в докладната: "Одобряване на туристическо лого на град Созопол, избрано от ресорна комисия след провеждане на публично оповестен конкурс". Ами четете ги тези докладни.

Цветелин  Георгиев: Предлагам да направите туристическо лого и за град Черноморец.

Георги  Пинелов: Искам да взема отношение като член на тази комисия.  Ако трябва да бъда честен, не бях удовлетворен от това лого, но така или иначе трябваше да излезем с някакво становище. Никой не беше на 100% убеден реално, че това е най- подходящото лого. Но така или иначе, трябваше да изберем лого от тези 25 предложения. Така, че комисията избра това лого. Със сигурност не е съвършено и няма как да бъде.

Има воля на вносителя да си оттегли докладната, така че предстои да гласуваме.

Красимира Германова: Това имах предвид, когато на комисията коментирах и сега коментирам. Пак ще го кажа: ползвайте нашите идеи, мнението ни. Те са безплатни, г-н Янакиев. Предварително. Сега вече можем да кажем единствено "за"  или "против". Затова споменах, че хубаво беше да вземете мнението на бранша, дали ще се съобразите с него е друга тема. Въпросът е, че понякога трябва по-рано да ги обмисляте тези неща.

Тихомир Янакиев: Ще ползваме всяко мнение, Вашето и на всеки друг. Правим нещата по възможно най- чистия и прозрачен начин. Никога не съм предполагал, че това ще взриви аудиторията и затова имаше комисия.

Галина Георгиева, юрист на Община Созопол: В комисията всеки си гласуваше индивидуално за всяко едно предложение. И всъщност най- висок сбор от точки получи въпросното лого. Всеки член на комисията имаше свобода да оценя. А по отношение на това да качваме всички проекти на сайта на общината, трябва да вземем разрешение от авторите.

Панайот  Рейзи: Нека, ние общинския съвет решим за това лого. Нали е имало комисия, председателят е бил член на тази комисия. С този жест, който сте го направили към нас, към нашия председател, ще го подкрепим логото. Не виждам защо трябва да се оттегля докладната.

Катя Стоянова, общински съветник: Г-н Янакиев, аз също съм против оттеглянето на докладната. Имам предвид следното: Ще дадете възможност на хората във фейсбук да се упражняват. Вие преди няколко часа казахте: "Ние доста се упражнявахме върху пристанището в Черноморец". Сега фейсбук пространството ще бъде заето със следващото упражнение, което няма да доведе до никакъв резултат. Аз така мисля, защото когато виждам, примерно училищна класация на деца за рисунки, се активизират всички близки, познати да гласуваме, да събираме лайкове. Но резултатът няма да е налице. За мен това е излишно. Има докладна, оставете я, колегите да си преценят кой как ще гласува, защото в крайна сметка е имало комисия и законно обявен конкурс. На мен също не ми харесва това лого, но това си е лично мое мнение. Аз не претендирам, че съм запозната в детайли с всичките неща. Гледам от своята субективна гледна точка. А нали си представяте във фейсбук за какво ще става дума, а коментарите отдолу. Хората ще се карат, ще се обиждат, защото аз и това прочетох. Аз ще гласувам против Вашето оттегляне на докладната.

Цветелин Георгиев: Г-н кмете, предлагам да оттеглите докладната, защото тя не е формулирана както трябва. Там е написано туристическо лого на град Созопол, но не забравяйте, че туризмът не е само в град Созопол. Вие като кмет на община Созопол трябва да помислите в това лого да лансирате и град Черноморец, не винаги Созопол да върви напред. На Черноморец също трябва да дадем шанс. Не чух мнение на общинските съветници от Черноморец, изказаха се само общински съветници от Созопол, които ако може, всичко да е за Созопол. Трябва да вкараме и Черноморец и от Равадиново, както г-н Неделчев спомена. Помислете и оттеглете докладната и апелирам художниците да вкарат и друг елемент.

Панайот Рейзи: Черноморец винаги е вървял като самостоятелна единица. Освен това Черноморец има туристическо лого- сърф, платноходка, слагат си го от години на брошури и др. рекламни материали. А Созопол няма туристическо лого, имаме герб, но той е на Община Созопол. Нека да остане докладната.

Тодор Иванов, зам.- управител на област Бургас: Добър ден и от мен уважаеми общински съветници. Искам да взема отношение за туристическото лого, като правя уточнение, че давам мнение, не го налагам.

Процедурата по изработване и оценка на избор на лого е минала и е законна, има обявление за конкурса и протокол от комисията по избор на туристическо лого. Вие знаете, че колкото хора има, толкова и мнения ще има. Както казват руснаците "По вкус и по цвет, товарищи нет". Но по-важното е, на което искам да акцентирам е, че за да се наложи едно туристическо лого са необходими минимум 5 години. Според мен това е по-важното, да се наложи едно лого за съответната туристическа дестинация. Ще ви дам пример. Всички знаете колко е силна рекламата на Турция в сферата на туризма. Едва ли тяхното лого е обсъждано от всички граждани, които са милиони. Но те прилагат печеливша стратегия за налагане на логото си и на туристическия потенциал. Едва ли желанието на общинската администрация е било да се избере нещо лошо, още повече че в комисията има специалисти- гл. архитект Георгиева, и др. специалисти по маркетинг и реклама. В самия конкурс са взели участие творци, грамотни хора, професионалисти. Смятам, че трябва да им бъде уважен труда. Изборът на логото е важен, защото Созопол от дълги години няма туристическо лого, а е една от най- разпознаваемите и привлекателни туристически дестинации по нашето Черноморие. Благодаря!

Георги Пинелов: И аз благодаря на г-н Иванов за изказаното мнение. Колеги, има ли други въпроси и коментари по докладната? Няма! Нека гласуваме!

Общо гласували: 16

За: 11

Против: 1

Въздържали се: 4

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 624

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 във вр. с ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Решение №402/31.05.2021 г. на Общински съвет Созопол, одобрява предложения проект на графична концепция за туристически бранд Созопол, включващ основно лого и сет пиктограми и дава съгласие да бъде използвано целесъобразно от Община Созопол за популяризиране на дестинацията.

 

Станимир Андонов: Това бяха докладните от комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

Продължавам със Становище от съвместно заседание на комисията по  „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“  и комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми“ .

 

На 22 март 2022 г., от 14.15 часа  се проведе съвместно заседание на комисията по Финанси и бюджет, международни проекти и програми и комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

           

 На заседанието   присъстваха членовете на  двете комисии в състав:

 1. Станимир Андонов – председател на комисията по  „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“;
 2. Димитринка Господинова – председател на комисията по Финанси и бюджет, международни проекти и програми“;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Красимира Германова – член;
 5. Милена Желева – член.
 6. Желязко Иванов – член
 7. Анета Филипова – член
 8. Панайот Рейзи- член

На заседанието присъстваха също:

 1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Общински съветници;
 4. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 5. Галина Георгиева – юрист към община Созопол.

Комисията разгледа следните докладни:

 

Докладна записка №177/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на гр. Созопол.

По време на обсъждането на тази докладна, която касае условията и реда за платено и безплатно паркиране бяха зададени много въпроси, обсъдени различни казуси, като участие в обсъждането взеха колегите Цветелин Георгиев, Панайот Рейзи, Анета Филипова, Светлана Лулева, Красимира Германова, Желязко Иванов, разбира се и аз с няколко въпроса. На въпросите бе отговорено, както от кмета г-н Янакиев, така и от Йордан Петков директор на дирекция  „Управление на собствеността, туризъм и стопански дейности”, главният архитект Радост Георгиева и юристът на общината Галя Георгиева. Получи се много добър дебат и конструктивен диалог по отношение на различните аспекти от наредбата.  Разбира се и сега можем да продължим, ако някой от колегите има и други въпроси.

Искам само да допълня, че в хода на разискването, колегата Желязко Иванов подсказа едно решение на казуса с паркирането за денонощие и допълнителното таксуване на колите, ако излязат през това време. Това решение бе формулирано като предложение и ние от съвместната комисия го гласувахме и приехме. А именно да се направи редакционно допълнение - в чл. 151, първо римско навсякъде, където е посочено „престой за период от денонощие“ да се чете: „ПРЕСТОЙ ЗА ДЕНОНОЩИЕ ЕДНОКРАТНО“.

След гласуване с резултат 8 „за“, съвместната комисия предлага докладната с така направеното  допълнение да бъде разгледана на редовна сесия.

Георги Пинелов:  Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

В такъв случай да гласуваме докладната, заедно с редакционното допълнение: в параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/,  т.1 с която се създава нов член 151, алинея 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол“ в т.1.1, т.1.2, т.1.3, и т.1.4,  след думите: „престой за период от денонощие“ се добавя:  „за еднократно паркиране“ и текста придобива следното съдържание: „престой за период от денонощие за еднократно паркиране“:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: 

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 625

 1. Приема Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на гр. Созопол, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение, като в параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ ,  т.1 с която се създава нов член 151, алинея 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол“ в т.1.1, т.1.2, т.1.3, и т.1.4 ,  след думите:“ престой за период от денонощие“ се добавя:  „за еднократно паркиране“ и текста придобива следното съдържание: „ престой за период от денонощие за еднократно паркиране“.

    2. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

 

 

Станимир  Андонов:  Докладна записка №179/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изменение на Решение № 571, т.1 от 27.01.2022 г.

По тази докладна нямаше въпроси и коментари.

 След гласуване с резултат 8 „за“, съвместната комисия предлага докладната с така направеното решение да бъде разгледана на редовна сесия.

 

Георги  Пинелов:  Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Да гласуваме!

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: 

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 626

1.Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация изменя свое Решение № 571, т.1 от 27.01.2022г. като приема нови цени за някои позиции както следва:

            Навсякъде в Приложение 1 „Ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от общински горски територии на община Созопол за 2022г.“, утвърдените цени по чл.71, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.4 се изменят по следния начин:

 • за раздел „ИГЛОЛИСТНИ“, ред „ДЪРВА“ било 60,00/шестдесет/ лева за пространствен куб.м., става 50,00/петдесет/ лева за пространствен куб.м.;
 • за раздел „ШИРОКОЛИСТНИ“, „СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА“, ред „дъб“ било 150,00/сто и петдесет/ лева за плътен куб.м,. става 160,00/сто и шестдесет/ лева за плътен куб.м.

В останалата си част Ценоразписът остава непроменен.

2.Настоящото решение ведно с Приложение 1 са неразделна част от Решение № 571 от 27.01.2022г. на Общински съвет Созопол

 

 

Станимир  Андонов:  Това беше последната докладна. Благодаря за вниманието!

Георги Пинелов:  Благодаря на г-н Андонов. Колеги, предлагам 10 минутна почивка.

/след почивката/

Георги Пинелов: Колеги, да проверим присъстващите. Присъстват 17 общински съветника. Имаме кворум, продължаваме работата  по дневния ред.

Давам думата на г-н Андрей Николов, председател на комисията  по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”.

Андрей Николов: Становище на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”.

На 22.03.2022 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство

на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав:

Андрей Николов – председател; Станимир Андонов – член; Стамат Стаматов - член; Илиян Стефанов – член; Цветан Иванов – член.

 

На заседанието присъстваха:

 1.  Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация.

Разгледаха са следните докладни записки:  

Докладна записка №164/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.305, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Мокро скала“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради и трафопост“ и План за улична регулация с осови точки 606-680-684-686-687-688-689-690-691-692-693, за осигуряване на транспортен достъп до одобрена улична регулация.

Тук отбелязах, че е допусната техническа грешка, като при изписването на една от осовите точки е добавена още една цифра, трябва да бъде 961.

След гласуване и с резултат от четири „За“ комисията предлага докладна записка № 164 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така направената корекция.

  

Георги  Пинелов:  Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Да гласуваме!

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ –

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: 

 За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

       Общински съвет Созопол прие

        РЕШЕНИЕ № 627

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.305, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Мокро скала“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради  трафопост“ и План за улична регулация на улица с осови точки 606-680-684-686-687-688-689-690-691-692-693, за осигуряване на транспортен достъп от процедираният поземлен имот до одобрена улична регулация в района.

             При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%,  кота корниз Нмак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност. В плана за застрояване новопроектираният трафопост да се нанесе при спазване на нормативното отстояние, от основното застрояване.           

              Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, и план за улична регулация, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: „ВиК” ЕАД, „Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

              Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, за промяна предназначението на поземлен имот 81178.1.305, да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план на Община Созопол.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, план за улична регулация.

           Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

           Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 Андрей Николов: Докладна записка №172/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на територията на населените места в Община Созопол.

Инж. Иванка Хльостарова, директор на  Дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика, екология и проекти" уточни, че скиците се дават за три годишен срок, но обектите ще се гласуват както досега.

След гласуване и с  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и предлага да влезе за разглеждане на редовна сесия.

Георги  Пинелов:  Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Да гласуваме!

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 628

            Общински съвет – Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56, чл.56а и чл.57 от Закона за устройство на територията   приема представената схема (съгласно приложения) за разполагане на обекти търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи, върху общински имоти  на територията на  населените места в Община Созопол за 2022 г.

 

 Андрей Николов: Докладна записка №173/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни  елементи на територията на  гр. Созопол и землището на гр. Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше и след гласуване  с  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка  и предлага да влезе за разглеждане на редовна сесия.

 Георги  Пинелов:  Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 Цветелин  Георгиев: Тези рекламни обекти на „Черно море“ ли са?

 Тихомир Янакиев: Това са риета, специално тук искам да кажа, че предоставихме рекламни пана на шумоизолиращата стена, на площадката за скейтборд, за да си избием парите от изграждането й.

 Панайот  Рейзи:  Какво налага да ги гласуваме за три години, а не както до сега година за година?

 арх. Радост Георгиева, гл. архитект на Община Созопол: Да ви улесним. Няма смисъл всяка година едни и същи съществуващи да се гласуват.

 Панайот  Рейзи: По- добре е да бъде година за година, изцяло в полза на общината. Това са обекти, поставени в повечето случаи, в публична общинска собственост, някъде в частни. Виждате колко е динамичен живота. Някой път се налага по-бързо да започнем нещо ново да правим. Когато е година за година е по-добрият вариант. Другото нещо, ако ги правите за по-дълъг период, не е тайна, че 90% от наемателите на тези сергии плащат само работния период от време, от май до септември. В момент, в който ги заковете за 2, 3 години, те ще трябва да плащат целогодишно наем.

 Иванка Хльостарова, директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика, екология и проекти“: Договорът за наем може да се сключи година за година, може и за 4 месеца. Самата схема я приемаме за 3 години и по наредбата е така- до 3 години да се отдават под наем. Така че договорите ще се конкретизират допълнително, сега гласуваме схемите

 Тихомир  Янакиев: Схемата е рамката, някъде можем да вкараме, или да изкараме обект.

 Панайот Рейзи: За рекламните пана няма проблем. Въпросът е за търговските обекти по чл. 56.

Красимира Германова: Да разбирам, че тези схеми да вкарани за съгласуване за 3 години за наше улеснение. Ние не се плашим от работа, да кажа само.

Тези схеми са в прерогатива, ако мога така да се изразя,  на главния архитект. Тези схеми може само гл. архитект да ги прави, ние можем само да гласуваме „за“ или „против“.

Мен обаче ме навява мисълта, че предстоят избори след година и половина горе- долу. Ами ако дойде друг главен архитект, това означава ли, че той трябва да се съобразява с идеите на сегашния гл. архитект? Ако дойде друг кмет? Това е визията на града, защото тя е изключително обвързана с туризма, с поминъка на града. Ние не се плашим от работа и всяка година да ги гласуваме, мисля че и следващият общински съвет и той няма да се плаши от едно гласуване в началото на сезона. Добре е да си останат година за година.

 Тихомир Янакиев: Общинският съвет е крайният орган, който решава какво да се случи. Понеже визирахте нов главен архитект, то той може да направи промяна в схемата, както и стария по всяко едно време.

 Панайот Рейзи: Досега винаги е било така. Част от хората, които са работили в моя екип са същите, които работят и сега. Защо досега не го направихте това предложение да бъде три години? Ако съм на ваше място и аз ще искам три години, защото гл. архитект много добре знае, че да се пуснат тези схеми трябва да минат през общинския съвет. Това означава, че тя трябва всяка година да ги подготвя и да ги внася. По този начин в следващите 3 години е освободена, освен ако има промени. Не мога да разбера защо вие сега го предлагате? Какъв е вашият мотив? Да се освободи гл. архитект от тези схеми и да не се занимава с тях всяка година?

 арх. Радост Георгиева: Това е работа за мен за 5 мин. Не е никакъв проблем да го направя. Въпросът е че тези рекламни съоръжения стоят на едно и също място вече 10 години.

 Панайот  Рейзи: За билбордовете съм съгласен, но не и за търговските обекти.

 Йордан  Петков: Схемите са едни точки, които са дадени, после се издават разрешения за монтаж. Ако има следващ гл. архитект или кмет, те може да не издадат разрешително за монтаж на тези точки. И досега имаме точки в схемата, към които никой не е проявил интерес.

Тихомир  Янакиев: Аз пък питам защо не трябва, след като в наредбата се допуска до 3 години?

 Панайот Рейзи: Говоря за търговските обекти. Идвам при вас, вземам търговски обект за 3 години, инвестирам в този обект. Но в същото време общината печели някакъв проект и му трябва точно това място, където е моя обект. По този начин човекът, на когото сте дали обекта за 3 години, ще тръгне да съди общината. Когато е за 1 година, вие сте спокоен, казвате година за година.

  Тихомир  Янакиев: Аз пък ще ви кажа защо искам да е за 3 години. Първо в договорите се отбелязва, ако има някакви форсмажорни обстоятелства. Ако говорим чиста проба за инвестиции, които ще се направят, когато човек има хоризонт за 1 година, инвестицията ще бъде за 1 година. Всичко некрасиво ще бъде направено точно по този начин. Какво лошо има да е 3 години. Нещо незаконно ли има някой да инвестира за 3 години? Когато човек инвестира в по-дълъг хоризонт от 3 години, неговата инвестиция ще бъде устойчива и ще радва окото. Защото на мен ми омръзна от бараки, които изчистихме половината от "веселата улица". Това е моята стратегия, моята визия за развитието. Трябва да има устойчивост на инвестициите, хората трябва да имат спокойствие, да могат да правят по-красиви неща и те да са сигурни за хляба си. Гл. архитект може да е предложил, но аз съм вкарал тази докладна и съм преценил, че за 3 год. искам да бъдат тези неща. Ако мислите, че не е правилно- гласувайте против. Всички стигнахме до извода, че това не е незаконно.

 Панайот  Рейзи: Ние тук говорим за временно- преместваеми обекти, които са малки и нямат право да изливат бетон. Много от тях са на улицата, където е публична общинска собственост, затова не можем да говорим за някакви супер прекрасни неща. Ако на Вас е по-лесно три години да не ги предлагате, правим ги така. За билбордовете ще я подкрепя докладната.

 Тихомир Янакиев: Те са в една докладна. И хубави неща могат да се правят с преместваеми обекти.

Панайот Рейзи: Имам предложение да ги разделим- риетата да бъдат в отделна точка в докладната.

 арх. Радост  Георгиева: Ако е така, трябва да се направи нова докладна.

Красимира Германова: Ние можем само да гласуваме „за“ или „против“. Не можем нищо да променяме по скицата.

 Андрей  Николов:  Предлагам всички скици да се  гласуват анблок.

 Георги  Пинелов: Колеги, имаме две предложения, едното е на г-н Рейзи, който предлага скиците да бъдат гласувани по отделно. И друго на колегата г-н Николов.

 Панайот  Рейзи: Г-н председател, оттеглям моето предложение. Няма смисъл.

Андрей  Николов: И аз оттеглям моето предложение.

 Георги Пинелов: Колеги, в такъв случай да преминем към гласуване, така както е по докладната.

 

Общо гласували: 17

За: 9

Против: 0

Въздържали се: 8

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 629

            Общински съвет – Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56, чл.56а и чл.57  от Закона за устройство на територията   приема представената схема (съгласно приложения) за разполагане на обекти търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни  елементи, върху общински имоти  на територията на  гр. Созопол и неговото землище за 2022 г.

 

Андрей  Николов: Колеги, продължаваме с Докладна записка №174/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни  елементи на територията на  гр. Черноморец и землището на гр. Черноморец.

Въпроси и коментари по докладната нямаше и след гласуване  с  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка  и предлага да влезе за разглеждане на сесия.

 

Георги  Пинелов:  Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Да гласуваме!

 

Общо гласували: 17

За: 9

Против: 0

Въздържали се: 8

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 630

            Общински съвет – Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56, чл.56а и чл.57  от Закона за устройство на територията   приема представената схема (съгласно приложения) за разполагане на обекти търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни  елементи, върху общински имоти  на територията на  гр.Черноморец и неговото землище за 2022 г.

 

Андрей  Николов: Докладна записка №180/11.03.2022 г.  от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.123, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност „Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“.

 

Георги  Пинелов:  Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Да гласуваме!

 

Общо гласували: 17

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 1

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 631

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.123, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот I-5.123, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“.            

            При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз Нмак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            По действащия Общ  устройствен  план  на  общината,  одобрен със Заповед       №РД-02-14-539/13.07.2016г., на Министъра на РРБ (обнародван  в Държавен вестник, брой 59 от 29 юли 2016г.), поземлен имот 81178.5.123 попада в площен обхват на потенциално свлачище.  Съгласно извършено инженерно геоложко проучване, за поземлени имоти, в района на свлачище къмпинг „Черноморец“, местност „Аклади“, процедираният поземлен имот 81178.5.123 попада частично в във II ИГР, подрайон  II.2. Към този подрайон е отнесена територията със среден наклон над 150. По голяма част представлява главния свлачищен отстъп на свлачище „Черноморец“. За застрояването му е необходимо да се изпълняват укрепителни мероприятия. Останалата част от имота попада в подрайон II.3. Към този подрайон попада южната част на свлачищното стъпало, образувано в основата на свлачищния отстъп между т.МС5 и т.МС11. Строителство на сгради и съоръжения в свлачищни райони, се разрешава по реда на чл.96 от Закона за устройство на територията, след издаване на предварително съгласие от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, след осъществяване на геозащитните мерки и дейности, за които с инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания е доказана необходимост от извършване на геозащитни мерки и дейности. 

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: „ВиК” ЕАД, „Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

           Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

           Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

Андрей Николов: Следващата докладна е Докладна записка №181/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.272, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност „Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“.

 Въпроси и коментари по докладната нямаше и след гласуване  с  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка  и предлага да влезе за разглеждане на сесия.

 

 Георги Пинелов:  Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Да гласуваме!

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 632

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.272, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност „Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот V-6.272, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“.            

            При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз Нмак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: „ВиК” ЕАД, „Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

           Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

           Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

Андрей  Николов: Докладна записка №182/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.91, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност „Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят пет нови самостоятелни урегулирани поземлени имота, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.

Въпроси и коментари по докладната нямаше и след гласуване  с  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка  и предлага да влезе за разглеждане на сесия.

Георги  Пинелов:  Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Да гласуваме!

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 633

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.91, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност „Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят пет нови самостоятелни урегулирани поземлени имота: I-5.91, II-5.91,  III-5.91,  IV-5.91 и V-5.91, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.            

            При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз Нмак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

              Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: „ВиК” ЕАД, „Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

           Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

           Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Андрей  Николов: Това е последната докладна от комисията. Благодаря за вниманието!

 Георги  Пинелов: Благодаря на г-н Николов. Давам думата на г-н Желязко Иванов, председател на  комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”.

Желязко Иванов, общински съветник: Добър ден, г-н председател, г-н кмет, колеги общински съветници, представяме ви становище на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”.

 На 22.03.2022 г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. На заседанието присъстваха четирима членове на комисията, отсъстваше Катя Стоянова по здравословни причини.

Разгледаха се следните докладни записки:

 Докладна записка №107/15.02.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 12975.501.323, с. Вършило, община Созопол.

Нямаше въпроси и коментари. След гласуване и с четири гласа – „За, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

  

Георги  Пинелов:  Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Да гласуваме!

 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - --

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

 РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: 

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 634

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022год.“, приета с Решение №580/27.01.2022год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 130 кв.м. ид.ч. /сто и тридесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 12975.501.323/ЕКАТТЕ- дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – триста двадесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-480/18.07.2019г. на ИД на АГКК находящ се в с. Вършило, община Созопол, целият с площ 314 кв.м. /триста и четиринадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи:  12975.501.569, 12975.501.322, 12975.501.319, 12975.501.555,

 

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика П. А. П. чрез продажба на: 130 кв.м. ид.ч. /сто и тридесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 12975.501.323/ЕКАТТЕ- дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – триста двадесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-480/18.07.2019г. на ИД на АГКК находящ се в с. Вършило, община Созопол, целият с площ 314 кв.м. /триста и четиринадесет квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи:  12975.501.569, 12975.501.322, 12975.501.319, 12975.501.555,

 

 1. Одобрява експертна оценка №2022АО017/20.12.2021г. на независим лицензиран оценител в размер на 1580,00 лв. /хиляда петстотин и осемдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.

 

 1. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Желязко  Иванов: Докладна записка №121/18.02.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.502.48, гр. Черноморец, община Созопол.

Нямаше въпроси и коментари. След гласуване и  с четири гласа – „За, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

 

 Георги  Пинелов:  Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Да гласуваме!

 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - --

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: 

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 635

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022год.“, приета с Решение №580/27.01.2022год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 155 кв.м. ид.ч. /сто петдесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 81178.502.48/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петстотин и две, поземлен имот – четиридесет и осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК находящ се в гр. Черноморец, община Созопол, целият с площ 725 кв.м./седемстотин двадесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 81178.502.66, 81178.502.71, 81178.502.65, 81178.502.49, 81178.502.91, 

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците С. В. Н. и В. Г. Н. чрез продажба на 155 кв.м. ид.ч. /сто петдесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 81178.502.48/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петстотин и две, поземлен имот – четиридесет и осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК находящ се в гр.Черноморец, община Созопол, целият с площ 725 кв.м./седемстотин двадесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 81178.502.66, 81178.502.71, 81178.502.65, 81178.502.49, 81178.502.91, 
 1. Одобрява експертна оценка №2022АО011/04.02.2022г. на независим лицензиран оценител в размер на 15 700,00 лв. /петнадесет хиляди и седемстотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота. 
 1. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Желязко Иванов: Докладна записка №122/18.02.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.41.118, с.о. „Червенка“, гр. Черноморец, община Созопол.

Общинският съветник Станимир Андонов отбеляза, че е допусната техническа грешка като от предходната докладна са останали описани документи, които не се отнасят за тази докладна. Предложи да остане само  „съгласно Нотариален акт за продажба на недвижим имот №116, том IX, дело №3113/1996 г.“

След гласуване и  с четири гласа – „За, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така  направената корекция.

 

Георги  Пинелов:  Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Да гласуваме!

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - --

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: 

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

  

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 636

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022год.“, приета с Решение №580/27.01.2022год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 77 кв.м. ид.ч. /седемдесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 81178.41.118/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – четиридесет и едно, поземлен имот – сто и осемнадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК находящ се в с.о. „Червенка“, гр. Черноморец, община Созопол, целият с площ 377 кв.м. /триста седемдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 81178.41.353, 81178.41.995, 81178.41.120, 81178.5.335, 
 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците Й. В. К. и Й. Р. Г. чрез продажба на 77 кв.м. ид.ч. /седемдесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 81178.41.118/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – четиридесет и едно, поземлен имот – сто и осемнадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК находящ се в с.о. „Червенка“, гр. Черноморец, община Созопол, целият с площ 377 кв.м. /триста седемдесет и седем квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 81178.41.353, 81178.41.995, 81178.41.120, 81178.5.335, 
 1. Одобрява експертна оценка №2022АО012/04.02.2022г. на независим лицензиран оценител в размер на 14 360,00 лв. /четиринадесет хиляди триста и шестдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота. 
 1. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, давам 5 минути почивка.

 

/след почивката/

Георги Пинелов: Колеги, да проверим кворума. Присъстват 16 общински съветника. Продължаваме заседанието с доклада на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост“, представен от нейния председател г-н Живко Иванов.

 

Желязко  Иванов: Докладна записка №143/23.02.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 67800.50.38, гр.Созопол, м. „Куку баир“, община Созопол.

Нямаше въпроси и коментари. След гласуване и  с четири гласа – „За, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

 

Георги  Пинелов:  Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Да гласуваме!

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - --

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: 

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 637

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022год.“, приета с Решение №580/27.01.2022год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 87 кв.м. ид.ч. /осемдесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 67800.50.38/ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петдесет, поземлен имот – тридесет и осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-60/04.10.2007г. на ИД на АГКК находящ се в гр. Созопол, м. „Куку баир“, община Созопол, целият с площ 687 кв.м./шестстотин осемдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 67800.50.41, 67800.50.303, 67800.50.37, 67800.50.36, 67800.50.39,  
 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците М. Х. К., Г. К.К. и Д. К. К. чрез продажба на 87 кв.м. ид.ч. /осемдесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  67800.50.38/ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петдесет, поземлен имот – тридесет и осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-60/04.10.2007г. на ИД на АГКК находящ се в гр. Созопол, м. „Куку баир“, община Созопол, целият с площ 687 кв.м./шестстотин осемдесет и седем квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 67800.50.41, 67800.50.303, 67800.50.37, 67800.50.36, 67800.50.39,  
 1. Одобрява експертна оценка №2022АО019/19.02.2022г. на независим лицензиран оценител в размер на 3 330,00 лв. /три хиляди триста и тридесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.  
 1. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 Желязко  Иванов: Докладна записка №157/04.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.453, с. Индже Войвода, ул. „Дунав“, община Созопол.

Нямаше въпроси и коментари. След гласуване и с четири гласа – „За, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

 Георги Пинелов:  Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Да гласуваме!

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - --

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: 

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 638

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022год.“, приета с Решение №580/27.01.2022год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 96 кв.м. ид.ч. /деветдесет и шест квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 32737.501.453/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – четиристотин петдесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019г. на ИД на АГКК находящ се в с. Индже Войвода, ул. „Дунав“, община Созопол, целият с площ 596 кв.м. /петстотин деветдесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.452, 32737.501.707, 32737.501.431, 32737.501.430, 32737.501.454,  
 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците Т. И. А. и М. И. В. чрез продажба на 96 кв.м. ид.ч. /деветдесет и шест квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 32737.501.453/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – четиристотин петдесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019г. на ИД на АГКК находящ се в с. Индже Войвода, ул.“Дунав“, община Созопол, целият с площ 596 кв.м. /петстотин деветдесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.452, 32737.501.707, 32737.501.431, 32737.501.430, 32737.501.454,  
 1. Одобрява експертна оценка №2022АО020/28.02.2022г. на независим лицензиран оценител в размер на 2 400,00 лв. /две хиляди и четиристотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.  
 1. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Желязко Иванов: Колеги, следващата докладна е Докладна записка №160/08.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.506.96, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност „Старо селище“, площ 1 391 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): „За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)“.

Нямаше въпроси и коментари. След гласуване и  с четири гласа – „За, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

Георги  Пинелов:  Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Да гласуваме!

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - --

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: 

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 2

 

 Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 639

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.506.96 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот - деветдесет и шест/, с площ 1 391 кв.м. /хиляда триста деветдесет и един квадратни метра/, с местоположение: общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", п.к. 8140, с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 81178.48.9, 63015.506.499, 63015.506.590.
 2. Одобрява експертна оценка №2022АО007/31.01.2022 год., на независим лицензиран оценител в размер на 51 000 лв. /петдесет и една хиляди лева/ без включен ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

Желязко Иванов: Докладна записка №161/08.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 30822.501.74, с адрес: община Созопол, село Зидарово, ул. „Александър Георгиев  - Коджакафалията”, площ 2 002 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП): „Ниско застрояване /до 10m/“.

Нямаше въпроси и коментари. След гласуване и  с четири гласа – „За, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

 

Георги  Пинелов:  Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Да гласуваме!

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - --

ИЛИЯН СТЕФАНОВ –  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: 

 

За: 11

Против: 0

Въздържали се: 5

 

 Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 640

 1. Общински съвет – град Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от ЗОС и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост (НРПУРОС), разрешава на кмета на Община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 30822.501.74 /ЕКАТТЕ - тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот - седемдесет и четири/, с площ 2 002 кв.м. /две хиляди и два квадратни метра/, с адрес: община Созопол, село Зидарово, ул. „Александър Георгиев – Коджакафалията“, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: „Ниско застрояване /до 10 m/“, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-478/18.07.2019 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 30822.501.75, 30822.501.227, 30822.501.76, 30822.501.77, 30822.501.78, 30822.163.1, 30822.501.73.            
 1. Одобрява експертна оценка № 2022АО010/04.02.2022 год. на независим лицензиран оценител в размер на 25 730 лв. /двадесет и пет хиляди седемстотин и тридесет лева/ без включен ДДС, по която да се изкупи имота.            
 1. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички действия по провеждането на процедурата и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Желязко  Иванов: Докладна записка №162/09.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.307, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност „Старо селище“, площ 350 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): „За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)“.

 Нямаше въпроси и коментари. След гласуване и  с четири гласа – „За, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

 Георги  Пинелов:  Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Да гласуваме!

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - --

ИЛИЯН СТЕФАНОВ –  ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: 

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 2

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 641

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.506.307 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот - триста и седем/, с площ 350 кв.м. /триста и петдесет квадратни метра/, с местоположение: общ. Созопол, с. Атия, местност „Старо селище“, с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: „За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)“, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.310, 63015.506.520, 63015.506.466, 63015.506.598, 63015.506.311.  
 1. Одобрява експертна оценка № 2022АО021/28.02.2022 год., на независим лицензиран оценител в размер на 12 800 лв. /дванадесет хиляди и осемстотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота. 
 1. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №170/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.14, с площ от 28,76 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, находящ се общ. Созопол, гр. Созопол, ул. „Републиканска“.

Нямаше въпроси и коментари. След гласуване и  с четири гласа – „За, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

 

Георги  Пинелов:  Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Да гласуваме!

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - --

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: 

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 642

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публичен търг, с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот - частна общинска собственост, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.503.573.7.14 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - петстотин седемдесет и три, сграда - седем, самостоятелен обект - четиринадесет/, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 год., на изпълнителния директор на АГКК, с площ 28,76 кв. м.. /двадесет и осем цяло седемдесет и шест квадратни метра/ и прилежащи части - идеални части от сградата 4,18 % /четири цяло осемнадесет процента/, брой нива на обекта 1 /едно/, с предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, п.к. 8130, ул. „Републиканска“, при граници и съседи на имота:

            - на същия етаж: 67800.503.573.7.15, 67800.503.573.7.13;

            - под обекта: няма;

            - над обекта: няма;            

 1. На основание чл. 14, ал. 8 от ЗОС одобрява Експертна оценка №2022АО026/09.03.2022 год., на имота изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 520 лв. /петстотин и двадесет лева/ без включен ДДС, която да се използва за начална тръжна месечна цена при провеждането на търга.            
 1.  Упълномощава кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за наем със спечелилия участник.

 

Желязко Иванов:  Докладна записка №171/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.15, с площ от 27,59 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, находящ се общ. Созопол, гр. Созопол, ул. „Републиканска“.

Колеги, имате ли въпроси по докладната? По време на обсъждането общинският съветник Светлана Лулева попита за какъв срок се отдават имотите на стадиона и предложи наемателите да плащат депозит за два месеца.

Директорът на Дирекция  „Управление на собствеността, туризъм и стопански дейности“ Йордан Петков обясни, че това с депозита не може да стане, но ще се търси вариант.

Други въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и  с четири гласа – „За, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

 

 Георги  Пинелов:  Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Да гласуваме!

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - --

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: 

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 643

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публичен търг, с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот - частна общинска собственост, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.503.573.7.15 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - петстотин седемдесет и три, сграда - седем, самостоятелен обект - петнадесет/, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 год., на изпълнителния директор на АГКК, с площ 27,59 кв. м. /двадесет и седем цяло петдесет и девет квадратни метра/ и прилежащи части - идеални части от сградата 4,01 % /четири цяло нула едно процента/, брой нива на обекта 1 /едно/, с предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, п.к. 8130, ул. „Републиканска“, при граници и съседи на имота:

            - на същия етаж: 67800.503.573.7.16, 67800.503.573.7.14;

            - под обекта: няма;

            - над обекта: няма;

           

 1. На основание чл. 14, ал. 8 от ЗОС одобрява експертна оценка с № 2022АО027/09.03.2022 год., на имота изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 500 лв. /петстотин лева/, без включен ДДС, която да се използва за начална тръжна месечна наемна цена при провеждането на търга.

           

 1. Упълномощава кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за наем със спечелилия участник.

 

Желязко Иванов: Колеги, последната докладна от комисията- Докладна записка №184/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, Поземлен имот (ПИ) с планоснимачен номер (пл. №) 42.518, находящ се в община Созопол, гр. Черноморец, местност „Външна Чешма“, с площ 272 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): „За земеделски труд и отдих съгл. §4 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)“.

Нямаше въпроси и коментари. След гласуване и  с четири гласа – „За, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

 

 

Георги Пинелов:  Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Да гласуваме!

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - --

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: 

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 2

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 644

 1. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8 ал. 9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с пл. № 42.518 /четиридесет и две точка петстотин и осемнадесет/, с площ 272 кв.м. /двеста седемдесет и два квадратни метра/, находящ се в община Созопол, гр. Черноморец, местност „Външна чешма“ с ТПТ : „Земеделска“ и НТП: „За земеделски труд и отдих съгл. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“, по плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед РД-09-24/29.05.2018 год., при граници на имота: север – пл. № 42.270, изток – пл. № 42.519, юг – пл. № 42.272, запад – пл. № 42.355.

 

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с пл. № 42.518 /четиридесет и две точка петстотин и осемнадесет/, с площ 272 кв.м. /двеста седемдесет и два квадратни метра/, находящ се в община Созопол, гр. Черноморец, местност „Външна чешма“ с ТПТ : „Земеделска“ и НТП: „За земеделски труд и отдих съгл. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“, по плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед РД-09-24/29.05.2018 год., при граници на имота: север – пл. № 42.270, изток – пл. № 42.519, юг – пл. № 42.272, запад – пл. № 42.355.

 

 1. Одобрява Експертна оценка № 2022АО025/08.03.2022 год. на независим лицензиран оценител в размер на 12 700 лв. /дванадесет хиляди и седемстотин лева/ без включен ДДС, на която да се изкупи общинския имот.

 

 1. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички действия по провеждането на публичен търг с тайно наддаване и сключването на договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

 

Георги  Пинелов: Благодаря на г-н Иванов. Благодаря и на вас, колеги за деловото протичане на сесията! Желая ви хубави дни до следващата сесия, на която ще приемаме бюджета.

Поради изчерпване на дневния ред, закривам двадесет и осмото редовно заседание  на Общински съвет Созопол. Благодаря ви за участието. Бъдете живи и здрави.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ                       

Председател на Общински съвет Созопол

 

 

 

 

 

 

Протоколчик: Петя Димитрова

 

    

  

 

 

 

 

Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра за:

 1. Общински съвет – Созопол
 2. Община Созопол
 3. Областен управител на обл. Бургас
 4. Районна прокуратура – гр. Бургас
 5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол

 

гр. Созопол; ул. “Аполония” №34;  тел/факс : 0550/2 37 60.

                             е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; ww

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...