Вторник, 26 Април 2022 18:31

Протокол №29/19.04.2022 г.

                                                                                                              ПРОТОКОЛ

                                                                                                       № 29/19.04.2022 г. 

   На 19.04.2022 г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе ДВАДЕСЕТ  и ДЕВЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Георги Пинелов – председател на Общинския съвет. На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, кметът Тихомир Янакиев, зам.- кметът Тодор Дамянов, представители на общинска администрация.

 Георги Пинелов: Добър ден колеги, добър ден на г-н Янакиев- кмет на Община Созопол, добър ден и на г-н Дамянов- зам.- кмет на Община Созопол, на кметове на населени места и на общинските служители.

 Започваме с проверка на кворума. Присъстваме 17 от 17 общински съветника. Имаме кворум и можем да стартираме двадесет и деветото редовно заседание на Общински съвет - Созопол.

  В началото ще ви предложа за гласуване излъчването на сесията през платформата „YouTube“. Подготвил съм докладна за приемане на такова решение за всички сесии до края на мандата, но сега ще гласуваме конкретно за това заседание. Съгласно правилника на Общински съвет Созопол, чл. 33 ал. 2, който е  съгласен редовното заседание на Общински съвет Созопол от 19.04.2022 г. да се излъчи директно, чрез платформата „YouTube“, моля да гласува.

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №645

Общински съвет Созопол прие

Редовното заседание на Общински съвет Созопол от 19.04.2022 г. да се излъчи директно, чрез платформата „YouTube“.

 

Георги Пинелов: Колеги, а сега по правилник и по традиция имате думата за въпроси към кмета на общината.

Давам думата на общинския съветник Стиляна Николова.

Стиляна Николова, общински съветник: Добър ден колеги, г-н председател, г-н Янакиев. Наскоро някои от нас общинските съветници присъстваха на една среща в ДГ "Моряче" в с. Атия по покана на Родителското настоятелство. Без да влизам в подробности, ще се опитам да обясня накратко ситуацията за тези, които не успяха да присъстват. На тази среща се изтъкнаха някои проблеми в двора и в сградата на детската градина. Оказа се, че на родителите им се налага да събират средства постоянно помежду си и да привличат спонсори, които да правят дарения за нещо елементарно, като спално бельо и тонери за принтер. Тъй като, по техни думи, директорката постоянно им обяснявала, че общината няма пари и че това все пак било за техните деца. Родителите искаха да разберат дали въобще общината е уведомена и сигнализирана за тези проблеми. Колегите, които бяха там видяха какво видяхме и какви въпроси се повдигнаха. Оказа се, че директорката няма кого да прати да поправи един кран там, една мека връзка, да смени една изгоряла крушка и т.н.. Коментираше се двора и спалното бельо.

При въпроси от наша страна, имало ли е входирани докладни към общината, относно тези проблеми,  директорката отново отговаряше, че е входирала многократно докладни, но й е било отказвано поради влошеното финансово състояние на общината.

В тази връзка и в качеството си на общински съветник си позволих да поискам писмен отговор от зам.- кмета на общината г-н Тодор Дамянов какви докладни е входирала директорката Галина Христова за периода от 2019 г. до настоящия момент, относно детската градина. И сега моля, да ми позволите да изчета отговора, който получих:

 1. Докладна записка с вх.№64/23.07.2020 г., относно обезопасяване на дворното пространство в детската градина в с. Атия от влечуги.
 2. Докладна записка с вх.№ 84/03.09. 2020 г., относно рязане на дърва, останали от зимния период на 2019 г. и 2020 г.
 3. Докладна записка с вх.№ 27/21.04.2021 г., относно спешни ремонтни дейности на ел. инсталацията и ел.таблото към група "Моряче" с. Атия и отводняване и отпушване на канализация към група "Моряче" с. Атия.

Това са абсолютно всички входирани докладни за състоянието на детската градина от директорката за периода 2019-2022 г., които са своевременно изпълнени и удовлетворени.

Непосредствено след срещата и изслушване на настоящата ситуация, става ясно, че г-н Дамянов е взел необходимите мерки, като е поръчал ново спално бельо на децата, както и че г-н Тихомир Янакиев се е ангажирал с обезопасяването на част от двора и с подмяната на катерушките и пързалките, за да може през топлите месеци децата да прекарват повече време навън в по-безопасна среда, без да има входирани докладни затова. Поднасям им искрени благодарности, но считам че трябва да бъде организирана нова среща с родителите, които очакват резултата и отговора на въпросите. Благодаря!

 Георги Пинелов: Благодаря Ви! Не разбрах какъв е въпросът, но може би разяснявате какво е ситуацията.

 Тихомир Янакиев: .....Защото искаше да се подготви и да й се предостави  информация.

 Георги Пинелов: Общинският съветник Светлана Лулева има думата.

 Светлана Лулева, общински съветник: Моят въпрос е свързан с ремонтните дейности на отсечката, която е от ул. "Одеса" към Мисарите. Там има оплакване от жители на град Созопол, че е некачествено изпълнението на ремонтните дейности и тротоарите са много надигнати, а на места въобще няма такива. Макар, че от моя гледна точка ремонт все още се извършва и не е довършен. Предполагам, че при финализирането им нещата ще бъдат направени както трябва. Но все пак хората се притесняват, че предстои летния сезон и може би са спрени ремонтните дейности на този етап и искат да знаят кога ще продължат, кога ще се направят тези улици и ще се осъществи ли по-сериозен контрол?

 Тихомир Янакиев, кмет на Община Созопол: Уважаема г-жо Лулева, първо трябва да кажем, че ремонтът въобще не е приключил. Ако приемем, че в обхвата на тези улици трябва да се поставят три слоя асфалт, ние сме поставили един, т.е. 1/3 от асфалта. Нивото на улицата трябва да се вдигне с още два пласта, около 12 см. и трябва да се поставят новите шахти. Всичко това, което е направено в момента е свързано с този ремонт, който е за канализацията. И за да може да се приключи въпросният ремонт, трябва да се приключи дъждовната канализация. Те не случайно подготвят ул. "Одеса" като я фрезоваха и в момента тя е готова. Сега ще започнат с поставянето на бордюрите. Но нека инж. Хльостарова обясни в подробности.

 Инж. Иванка Хльостарова, директор на дирекция "Устройство на територията, инвестиционна политика, екология и проекти": Конкретно за "Мисаря"- за улиците  имаме единствено бордюри, които са на място. Много от тях са паднали, поради други строителни дейности, които се извършват там, но ще бъдат възстановени от фирмата. На улиците в "Мисаря" нямаме бордюр, поръчката е само за асфалтиране. Същата фирма има за възстановяване и на ул. "Републиканска"- полагане на бордюри и тротоари и след което ще започнат самото асфалтиране.

 Тихомир Янакиев: Това е проектът, който обхваща част от ул. "Републиканска" и тези улици са свързани с ул. "Републиканска", защото тя е част от вътрешния път за Буджака. Второ, трябва да кажа, че има много места, които са тесни места- например подхода към почивната станция на МВР, на ул. "Одеса". Там трябва да се направи едно изравняване на пътя с кос, за което сме говорили със самата фирма извън проекта. Така може да се върнат нивата, независимо, че ще бъдат повдигнати улиците поне с 10 см. минимум. Там направихме едно намаляне, защото те искаха бордюрите да са по-ниски, за да могат да си качват колите върху тротоара, който ще бъде евентуално построен по- нататък.

 Красимира Германова, общински съветник: Това позволено ли е?

 Тихомир Янакиев: Бордюрите ги направихме така- хем да има бордюр, хем да е удобно някой да не си счупи колата и да ни упрекне, когато се качи да разтовари багаж или нещо друго. Направихме много сериозна среща с фирмите, които работят в района, защото в частта на ул. "Одеса" и другата улица имаше пропадане на леглото на улицата и трябваше да се направи изравняване на земните маси и това ни отне доста време. Но това вече е факт- основата и първият слой асфалт вече са сложени. Оттук нататък ще има още два слоя асфалт. Може да уверите хората, че това не е краят на ремонта. Ремонтът трябва да  свърши до края на м. май, макар че вие гласувахте с оглед, ако се наложи нещо, както вчера беше лошо времето, но днес работят и предполагам, че всичко е наред. Може евентуално с някой ден да се удължи още, но лично аз това нещо няма да го допусна. Идеята ни е за летния сезон да имаме една добре асфалтирана част на ул. " Одеса". Дъждовната канализация ще бъде направена на ул. "Републиканска", ул. "Цар Тервел" и ул. "Цар Асен". Вие видяхте, че направихме свързка между ул. "Стара планина" и ул. "Одеса".

 Инж. Иванка Хльостарова: На ул. "Стара планина" връзката е продължена покрай почивната станция на МВР. Тя е продължение на ул. "Одеса"- ул. "Хан Аспарух".

 Тихомир Янакиев: Точно така, направено е асфалтирането, ще има повече паркоместа. Една част от социалния проблем е решен в този район. Хората знаят, че контролираме строителните дейности- общинските служители и аз. Аз поне един път седмично съм там. И на мен не ми е приятно, искам да свърши ремонта, но си има технологични срокове и време. Да се надяваме, че всичко ще бъде наред. Общината  за разлика от държавата има пари и плащаме, нека така да го кажем.

 Светлана Лулева: И в тази връзка, тъй като г-жа Хльостарова каза, че на Мисарите е приключило асфалтирането, т.е няма предвидено изграждане на тротоари. Така ли да разбирам? Точно въпросът ми е свързан с част от тротоарите, които са много надигнати на места, наистина са много надигнати и не са довършени. Ще бъдат ли направени? Това е едното. Второто, там МВР станцията, вие го засегнахте този участък, че ще бъде възстановен в стария му вид, т.е. няма да бъде на нива, ще си бъде цяло както си беше преди това, или ще бъде по някакъв начин разделено? Там то е направено с някакви бордюри и ще бъде разделен на две пътя. Може ли малко разяснение за този участък? Благодаря!

 Тихомир Янакиев:  Участъкът ще бъде разделен. Представете си около 12-13 см. бордюр- ще бъдат отнети и там ще се направи кос и ще бъде отнет част от асфалта, за да може полегатия шкарт да бъде наклонен и не някакъв голям наклон, а да е някакъв нормален, за да могат колите да минават и да се разминават. Защото, ако е в този си вид, в който  е предвиден по проект там не могат да се разминат два автомобила. Там спре ли някакъв камион да зарежда магазин, вие ако искате да излезете от почивната станция не можете. Става тапа. Затова инженерите решиха да се отнеме част от бордюрите. Да се направи лек шкарт, който да може да ушири входа на тази улица и по този начин да можем да избегнем едно задръстване, евентуално или да се ударят колите в бордюра. А относно тротоарите само ще кажа, че нивелетния план на Община Созопол е от 2013 г. и сградите, които са изградени не са съобразени с него. Те са вързани на  съществуващото ниво и когато се прави проектиране на сграда, проектирането трябва да е съобразено с това ниво. Общината сега реализира този проект и какво се случва? Получава се точно това, което е в момента и им търсим лесното на хората, за да могат да бъдат вързани, при положение, че вече са изградили пет етажна сграда.

Светлана Лулева: Нивото трябва да е по-ниско, а когато хората са застроявали сградата е било по-различно. И сега с падането на нивото се получава по-висок бордюр.

 Тихомир Янакиев: То това е било ясно, защото общината си е имала нивелетен план от 2013 г., общината не е направила нищо ново. То това не е отсега. Който си прави и си изпълнява проекти от 2013 г. се съобразява с този нивилетен план.

 Светлана Лулева: Въпросът е, че ще се направи всичко възможно да се направи по най- добрия начин. Аз пак ще се върна пред МВР станцията. Защо трябва да се разделя? Там беше доста широко. Защо трябва да се прави това нещо? Не мога да разбера. Не може ли да се асфалтира, просто да се поднови асфалта и да си остане така, както си беше? То беше едно широко място там и едно отклонение беше за входа на МВР станцията, другото си продължаваше нагоре към Мисарите.

Тихомир Янакиев: Защото г-жо Лулева, денивилацията е много голяма, това ви го обяснявам. По нивелетен план и по проект, всяко нещо, което се изпълнява, трябва да бъде изпълнено по проект с документация. И когато отидеш на терен и на място видиш тези разминавания, започваш да търсиш варианти да го изпълниш по някакъв начин. Ако ние свалим цялото ниво и тръгнем абсолютно всичко да сваляме там като ниво, просто ще се получи голям проблем и за почивната станция. Поради тази причина ние решихме да уширим входа, да направим едно място за разминаване на автомобилите там. Успоредно с тази част с бордюрите, която вие виждате, евентуално с някаква мантинела или някакъв тип цветарник ще направим, което да го обособи. Но тези бордюри, които са в момента- първите 12, 13 или 15 колко са, ще бъдат премахнати. И оттам ще започва шкарта, това си го представете мислено.

 Светлана Лулева: Т.е. целият проблем идва от това, че навремето, когато е била асфалтирана улицата, нивото е било по-високо и сега в момента, за да се съобразим с плановете, се сваля нивото на улицата, цялата. Разбрах Ви. Благодаря!

 Георги Пинелов: Благодаря на г-н Янакиев. Давам думата на г-н Георгиев.

 Цветелин Георгиев, общински съветник: Добро утро на всички. Уважаеми колеги, уважаеми общински съветници, уважаема администрация, г-н кмете, днеска е най- важната сесия за всички нас и за цялата община. Затова ви пожелавам един успешно реализиран бюджет. Да мине и да го изпълним, както сте го предвидили.

Въпросите ми са обвързани долу-горе с разходите на община Созопол и с бюджета. Единият от въпросите ми е следния. Искам да Ви напомня, преди 5 месеца бяхме говорили отново, на една сесия, за пътните транспортни разходи на служителите. Тогава Вие ми дадохте едно обещание, че го имате на бюрото си, докладната е на бюрото Ви и ще вземете мерки, защото в крайна сметка животът става все по-труден и тези Ваши служители и тези наши служители, които мислят за нас, работят за Община Созопол се затрудняват с тези пътни разходи. Направих си едно малко изчисление. Ако пътните разходи на месец са 150-200 лв., от 12 месеца, 4 месеца от заплатата им отива за пътни разходи. Разберете, че е много трудно. Вие сигурно го осъзнавате, но просто Ви убягва. Ама помислете много сериозно, защото Вашите служители, както казахте тогава "нашите служители", са ощетени. Това ми е единият въпрос.

Вторият е за автогарата в Черноморец. Преди Нова година си бяхме говорили, че беше отстранен един търговски обект, който е в ущърб на общината, защото в крайна сметка не получавате доходи от този обект. Да, бяхте казали, че може би сте избързали малко, но в крайна сметка намеренията Ви са инвеститорски в този район. Четем по електронните медии различни съобщения, различни прессъобщения, че в момента се избира строител, предвидено е, ще започва, няма да започва, как ще изглежда. В крайна сметка жителите на град Черноморец искат да знаят кога възнамерявате да започнете каквито и да са дейности. Защото гледам, че в момента избирате строителя, но този строител ли ще разруши обекта? Защото този обект трябва да бъде почистен, материалът да бъде подготвен за работа и след това да бъде наред строителят и строителните дейности.

Третият ми въпрос. Г-н кмете, Вие сте трета година в община Созопол, като кмет и като човек, който управлява тази община и сам осъзнавате как, когато се затруднявате, да речем в администрацията или в някаква административна работа, вие назначавате хора да Ви свършат тази работа, за да не получавате някакъв вид затруднение и работата Ви  да е улеснена. На по- нисък етап, обаче кметовете на населени места имат абсолютно същото затруднение. Да, там не е административна работата, но там работата е чисто човешки труд да се приложи. Например населеното място трябва да изглежда добре и тези хора не ги забравяйте, че те останаха да работят с много малък брой служители. Защото в началото казахте, че имате затруднения, ще се направи едно малко бързо пренасочване на служителите, за да може да си стъпим на крака и лека полека ще върнем обратно служителите. Вие на този етап не сте го направили. Онзи ден бях на разходка в с. Равадинов, даже кметът той е тука. Смея да си позволя да го кажа, и другите кметове са тука. Сигурно и те се затрудняват и някой от вас ги коментират нещата, но не идват директно да Ви го кажат, притесняват се. Не знам, явно имат сериозен респект към Вас. Предразположете ги да си говорите  по приятелски, защото имат сериозен проблем. Само да Ви кажа, че в с. Равадиново има две жени и един мъж, напълно недостатъчно. Моля Ви се, да мислите за селата и нашите населени места, където хората се затрудняват. Сега започват тревите, други почистващи дейности. Моля да помислите за това! Това ми е въпросът, дали ще помислите? Благодаря Ви!

 Георги Пинелов: Благодаря на колегата Георгиев. Давам думата на г-н Янакиев да отговори на въпросите.

 Тихомир Янакиев: Г- н Георгиев, благодаря Ви, че се грижите за работната ръка в селата и за моята администрация, нашата администрация.

Относно бройката. Вие знаете, че като влязохме в плана за финансово оздравяване, дадохме една тригодишна прогноза. В този План за финансово оздравяванане ние посочихме какво ще бъде всяко едно нещо перо по перо, т.е. колегите направиха един много сериозен труд от счетоводството и бюджета, за което им благодаря. В този план бяха заложени всички показатели, които ние изпълняваме и тази година и които са заложени впрочем и в бюджета. Вие сам сте свидетел на кризите, които се случват- икономически, енергийни, военни, туристически, всякакви. Ние криво-ляво успяхме да прекараме общината в този толкова труден момент. И смея да кажа, че тя е в едно стабилно и нормално състояние. Общината няма проблеми- да. Изплаща си дълговете. В случая, общината не е само социален субект, тя е и икономически субект- тя има дългове. Така че, постарали сме се това да стане. Това нещо, обаче, става с цената на много разходи и лишения. Това става не само за една бройка половинка в с. Равадиново, с Зидарово или в с. Присад. Най- малките села са най- ощетени. Защото, ако господин кметът, когото цитирахте, разполага с трима човека, в Присад и в Габър разполагат с един, да не кажа и с половин. На всички е трудно. Изключително трудно е и в самата община, защото на нас постоянно ни се вменяват някакви ангажименти от страна на държавата и от нас се очаква с Плана за финансово оздравяване същевременно да намалим бройките в общината. Защото ние имахме една от най- високите бройки от глава на населението. Ако другите общини имат един служител на по 115-120 или 110 човека, ние имахме един служител на 99 жители. Това ни беше посочено като ангажимент, който трябваше да поемем и ние го поехме и го изпълняваме до момента.

В настоящият момент няма как да променим бройките. Затова евентуално може да се мисли догодина, когато ще сме излезли от плана за оздравяване и тогава, след като направим една ревизия на приходите, да видим дали има устойчивост на приходите. Бюджетният процес е една сложна процедура, която не се прави от днес за утре. Тя върви през цялата година. Не можем да кажем "днес имаме приходи, дай да правим еди какво си". Защото каквото и да правим сега, то ще се отрази в рамките на 6-8-10 месеца и година.

 Цветелин Георгиев:  Имаме Горско стопанство, което Вие решихте, че ще помага. Кажете например, тази седмица ще помага в с. Равадиново, цялата група може да помага на кмета по най- бързия начин, после в с. Габър. И това е вариант, който можете да го помислите, след като нямаме възможност за бройки.

 Тихомир Янакиев: Ние този вариант започваме да го прилагаме от тази година, защото вие преди две сесии гласувахте бройките на горското предприятие. Те ги имат, работят. Говорили сме с директора на горското предприятие и това ще започне да се прави, както сме го обещали на г-н Димитров в с. Атия, защото той пък има две села погледнато реално и неговата площ, която трябва да поддържа с работниците, които има, е два пъти по-голяма от тази на кмета на с. Равадиново. Има специфики, които са чисто оперативна работа. Това не Ви е работа в момента, да ми казвате на сесия къде да кастря. Да, можете да кажете, но аз преценям как да го направя, за да бъде хем удачно, хем да се вместим в бюджета и да задоволим социалния интерес, който възниква. В противен случай нямаше да има нужда от кмет, а общинският съвет ще върши оперативната работа. Който чул нещо веднага ще отива, ще взема едни храсторез и ще коси, сече или пък ще боядисва.

Относно автогарата в Черноморец, аз Ви обясних предния път. Да, в момента тече процедура по избор на изпълнителя, същият изпълнител ще събори и старата сграда. Честно да ви кажа, аз много се притеснявам защото това, което виждам и чувам от фирмите, с които работя в момента, мен лично много ме притеснява. И ще ви обясня защо. Няма сигурност на цените, т.е когато една фирма играе ЗОП, добре е поръчката да тръгне  в рамките на месец, защото не се знае след това какви ще бъдат цените. Ние в момента се сблъскваме с това и с проекта за пристанището, който спечелихме, нали ви бях казал миналия месец като говорихме. Получава се парадокс. Ние правим ЗОП, ще изберем изпълнител на проекта. Проектът ще тръгне през октомври. Най- вероятно тогава ще се случи, защото следващият проблем ще ви го обясня след малко. Има голяма вероятност този изпълнител да се откаже. Същевременно не можем да надуем цените, защото си има таблици, по които се правят количествено- стойностните сметки и тези таблици после се проверяват. Ще дойде един прокурор и ще каже, че сме надули цените, както е модерно от телевизиите и фейсбук, виждате. Аз не мога да си позволя такова нещо. Искрено се надявам тази процедура да я завършим по-скоро, ако няма някой да обжалва, защото ако има- ще започнем наесен. Мен ме притеснява фактът, че постоянно се сменят цените на строителните материали, притеснява ме инфлацията. Строителните материали в някои аспекти са се увеличили със 70-80%, което изключително много затруднява и нас като възложители и фирмите като изпълнители. Моля за търпение, защото сме в една безпрецедентна ситуация. Прекъснати вериги за доставки, нямало желязо, нямало битум- нещо, което преди 1 година беше немислимо. Хората, които се занимават със строителство със сигурност го знаят.

С автоспирката в Черноморец се забавихме един месец, защото беше събрана подписка. Ако не беше събрана подписката, ако не беше компрометирана изобщо идеята за строителство на нова автоспирка, ние досега щяхме да сме я започнали. Забавихме се с месец, за да можем да поръчаме конструкционно обследване на съществуващата автогара. Тогава с тази подписка възникна въпросът защо да изграждаме нова, а не да ремонтираме старата? Конструкционното обследване каза, че конструкцията не е подходяща и не подлежи на ремонт. Но всичко това ни отне горе-долу месец- да се обследва, да се направи план, да се представи доклад.

Относно пътните разходи на служителите, те са залегнали тази година в бюджета, като ще се изплащат 70% от стойността на картите. Догодина ще можем да си позволим и 100% да плащаме пътните разходи.

Аз се учудвам, г-н Георгиев, това трябва да сте го видели в бюджета. Ами защо ми задавате този въпрос тогава?

 Цветелин Георгиев: Защото преди пет месеца ми казахте, че докладната стои на Вашето бюро и вие в най- кратки срокове ще платите транспортните разходи.

 Тихомир Янакиев: Сумите за транспортните разходи са залегнали в бюджета.

 Цветелин Георгиев: След като са в бюджета, от кога ще се изплащат?

 Тихомир Янакиев: С приемането на бюджета, с незабавното изпълнение, от 1 -ви април влиза увеличението. Като стигнете до докладната ще я прочетете. И плащането на пътните ще бъде от 1-ви април със задна дата.

 Георги Пинелов: Давам думата на кметския наместник на с. Присад.

 Сийка Москова, кметски наместник на с. Присад: Относно въпроса за селата, за бройките в селата. Първо искам да кажа, че едва ли някой се страхува да зададе въпрос или да поиска помощ от кмета г-н Янакиев. Това е абсолютно неверно. Това, което трябва да направим като кметове по селата и кметските наместници, прави ми впечатление, че хората по селата някак си не работят като хората в града. Някак си са научени да седят по пейките, да се скатават. Тези работници, ако отидат в Бургас да работят при частник, няма да стоят и 2 часа. Мисля, че ние трябва да разполагаме с това, което имаме и ако работата е мъжка навън и трябва да се коси трева, не да вземем две  жени и един мъж на работа, а да вземем двама мъже и една жена. Това мисля, че ние трябва да го правим, а не г-н Янакиев. И не мислете, че тези хора идват на работа и 8 часа работят, както в града при един частник. Кметът трябва да върви след тях и да вижда какво правят. Аз съм останала с такова впечатление. Тази работа никой не иска да я върши. Всеки плаче, че няма пари, няма заплата, няма работа, а в същото време не искат да работят тази работа.

 Цветелин Георгиев: Коя е госпожата и с колко човека разполага?

 Сийка Москова: Кметски наместник съм на с. Присад и разполагам с  две бройки по 8 часа или три бройки по 4 часа.

 Цветелин Георгиев: Защото големите села са с по трима работника.

 Иван Пазвантов, кмет на с. Равадиново: Добър ден на всички общински съветници, добър ден г-н кмете, г-н председател и колеги кметове. Не опонирам на моята колежка, подкрепям я, но и като кметове на няколко мандата ние знаем, че за всичко което се случва трябва да се обърнем първо към кмета, най- малкото от уважение към кмета. Аз благодаря на г-н Георгиев за зададения въпрос, защото той ме свари какво правя в Равадиново и за мен не е показност, аз се опитвам да работя. И ако трябва да бъда откровен, без да се хваля, аз си вкарвам личната техника в работа в с. Равадиново. Някои го оценят, някои може би не им отърва да го оценят.

Уважаеми кмете, обръщам се към Вас с молба, защото Равадиново не може да се мери с Габър или с което и да е друго село, аз посрещам туристи в Равадиново. Опитах и с бригади, опитах с машини, но има неща, които както казват хората трябва  да пипне ръчичка. Аз имам две жени и един мъж с ТЕЛК. Работят хората. И аз да съм и който да е, тези хора се похабяват, много е трудно. Ако не може за цяла година да имам допълнителна бройка, то поне за сезонен щат или две половинки. Табелата на Равадиново вече три месеца не мога да я боядисам. Трябва основно да се ремонтира- шпакловка, изчистване, изтъргване от влагата. И ако ги оставим на минимална заплата, пак никой няма да иска да дойде на работа. Права е колежката, че ние по селата имаме повече нужда от мъжка сила.

 Тихомир Янакиев: Няма да има бройки допълнително тази година, няма какво да спекулираме. За мен основното нещо е финансовата стабилност на общината. С наличните хора трябва да се справите. Аз искам да попитам г-н Димитров как се справя със село Атия? Аз не Ви правя комплимент, но помня с. Атия преди три години, особено горната част какво джунгла беше.

 Румен Димитров, кмет на с. Атия:  Аз разполагам с три жени и един мъж с ТЕЛК. Жените са универсални- косят, режат с резачки. Взимам хора на работа, които ще работят, защото нашата работа е такава- дърводобив, боядисване, метене. Половин бройка през сезона едва ли ще намерите за 300 лв. при наличие, че хората в туризма дават по 1 500- 2000 лв. заплата. Ако ме питате, съкратете ми едната бройка и ми дайте възможност за външни услуги, да извикам една фирма по озеленяване и да ми реши проблема и както се вика- да ми ошета селото.

 Тихомир Янакиев: Проблеми има навсякъде, не само по селата. Аз искам да благодаря на г-н Пазвантов от човешка гледна точка, че наистина използва личната си техника на ползу роду. Аз съм съпричастен. Кажи ми колко пъти си ми се обаждал и не съм ти обърнал внимание? Аз разбирам, че натискът е голям, особено като остана 1 година до изборите. Не можем да си позволим допълнителни бройки. Затова сме го направили това Горско. То ще ви помага. Този разговор можем да го направим в края на тази година, да видим какви са постъпленията, какъв ще бъде бюджета за следващата година. Дотогава аз ще ти помагам, както съм го правил досега с каквото мога. Същото може да го каже и кметът на с. Росен, било само със съвет, винаги сме стиковали позиция. Кметът на Зидарово, нека и той да каже.

 Георги Пинелов: Давам думата на колегата Илиян Стефанов за въпроси към кмета.

 Илиян Стефанов, общински съветник: Добър ден на всички, уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Янакиев, колеги общински съветници, кметове и администрация.

Г-н кмете похвалихте г-н Димитров. Всички виждаме, че Атия е в едно прилично положение. Но за мен това се получава, защото г-н Димитров е един ентусиаст. Аз го наблюдавам от едно известно време, както и останалите кметове, как се движат по населени места. Той като свали костюма, слага ботушите и тръгва да реже, да коси. Това пък не му е работата на него. Всеки един кмет трябва да разполага с назначените служители за тази работа.

Г-н Пазвантов като каза, че навлизаме в летен сезон и очакваме туристи не само в градовете, но и в селата. Направи ми впечатление, че масово по тротоарите и по пътищата има изоставени такива коли - без номера, без предници, половин коли, коли, които въобще не се движат по пътищата. Ще помоля администрацията да вземе някакви мерки. В Бургас слагат табелки, лепенки по колите да се отстранят или да се приберат някъде, да се съхранят. Има например в Атия морга, където да се извозят или на други пунктове, където могат да ги махнат, а не да стоят с години и да затрудняват пешеходците. Не е угледно за хората, които посещават населените места, парковете и т.н..

Спортният клуб по борба е отправил към вас молба да се направи докладна да може да отдаде залите под наем. Тази година това не е направено, а това е свързано с Министерството на спорта и няма да получат оттам одобрение. Дали е внесена тази докладна, как ги предвиждате нещата, защото няма никаква време. Благодаря!

 Тихомир Янакиев: Г-н председател, предлагам да дадете думата на г-н Бардуков, той може да разясни.

 Христо Бардуков, главен експерт "Спорт, демографски и етнически въпроси": Изготвено е писмо по настояване на г-жа Пехливанова, в което писмо да бъде упоменато, че клубът ще ползва помещенията до края на 2022 г., което според нея е достатъчно, за да сключат договор с министерството. Отделно директорът на дирекция  "Управление на собствеността, туризъм и стопански дейности" г-н Йордан Петков е подготвил анекси, които също да бъдат до края на годината. И след това те ще си изготвят докладна за сключване на новите договори. Но проблемът е решен. Вчера се чух с г-жа Пехливанова. За Равна гора, Зидарово и Росен и за читалището става въпрос. До 11 май е срокът, ще бъде спазен и договорът ще бъде подписан с Министерството на спорта.

 Тихомир Янакиев: Ако по тротоарите и пътищата има изоставени коли, те трябва да се отстранят.

 Йордан Петков, директор на дирекция "Управление на собствеността, туризъм и стопански дейности": В Созопол сме ги репатрирали, а от селата очаквам някакви сезиране. Но ако е нужно, със заповед на кмета ще направим комисия да обследват всички села и където има необходимост от репатриране, ще го направим.

 Тихомир Янакиев: Г-н Йорданов, това е работа на местните кметове. Бъдете така добри колеги, да сигнализирате на коя улица във вашето населено място има изоставена кола. Това не е работа на общинска администрация да ходи по селата и да прави списъци. Това е ваша работа, а моята работа е да ви помогна да отстраните тези коли. Което касае гр. Созопол ще го свърша аз. Очаквам в спешен порядък вашите доклади с информация за такива коли, аз ще организирам репатрирането.

 Илиян Стефанов: Г-н Янакиев, аз имам снимков материал, това са едни коли, които са неугледни. Ще помоля кметовете да бъдат по- експедитивни, да подадат сигнал и да се отреагира своевременно.

 Тихомир Янакиев: Вие г-н Стефанов можете да предоставите Вашите снимки и да подадете сигнал, няма какво да чакаме. Входирайте ги, а кметовете, когато са готови. Ще започнем работа по Вашия сигнал.

 Светлана Лулева: Във връзка с репатрирането на автомобили, защото имам нещо предвид, към кого да се обръщаме? Има все още автомобили в Созопол, които не са репатрирани. Утре ще се обадя, за да Ви кажа къде се намират.

 Тихомир Янакиев: Обръщайте се към г-н Йордан Петков- директорът на дирекция  "Управление на собствеността, туризъм и стопански дейности".

 Георги Пинелов: Колеги, имате ли други въпроси към кмета? Ако нямате повече въпроси, преминаваме към дневния ред.

  Имате ли въпроси и предложения по него? Няма.

 Само да напомня, че Докладна записка №269/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни  елементи на територията на  гр. Созопол и землището на гр. Созопол, бе оттеглена от вносителя по време на комисиите.

Така че гласуваме така предложения проект за дневен ред без докладна 269.

  Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.

 

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №646

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

Докладна записка №218/23.03.2022 г. от от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Покана от  Областен управител на област Бургас  за свикване на извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване и канализация “ ЕАД – Бургас.

Докладна записка №223/25.03.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. в Община Созопол.

Докладна записка №239/04.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Покана от  Областен управител на област Бургас  за свикване на редовно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация „ЕАД – Бургас.

Докладна записка №248/04.04.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Даване на съгласие за директно излъчване на откритите заседания на Общински съвет Созопол, чрез платформата за видео споделяне „You Tube“, през регистрирания канал на Общински съвет Созопол, до изтичане мандата на Общински съвет Созопол през 2019 - 2023 г.

 

IIДоклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми и комисията по "Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби":

 Докладна записка №224/28.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

  

III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО финанси и бюджет, международни проекти и програми

Докладна записка №238/01.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Проектобюджет на oбщина Созопол за 2022 година.

Докладна записка №240/04.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства и кметски наместници на територията на  община Созопол. 

 

IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 Докладна записка №228/31.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  гр.Черноморец.

 Докладна записка №254/05.04.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен -  план застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.174.431, по Кадастралната карта на с.Росен, горска територия, частна държавна собственост, местност „Бакърлъшки път“, землище на с.Росен, извън границите на населеното място, за изграждане на обект: „Стълб за телекомуникационно оборудване, радио-телевизионно разпространение и станция със самостоятелно обособена площадка за инсталиране на „Радиопредавателен център „Медни рид“, без промяна на предназначението.

 Докладна записка №255/05.04.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №134.71, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с.Крушевец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилна сграда“.

 Докладна записка №257/06.04.2022 г.  от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  гр. Созопол и неговото землище.

 Докладна записка №258/06.04.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  гр. Черноморец.

 Докладна записка №261/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Външен водопровод до УПИ XV в местност „Акра“ /поземлен имот с идентификатор 81178.35.194 по кадастрална карта/, землище на гр.Черноморец“.

  Докладна записка №268/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ VІ, идентичен с ПИ 67800.505.20 , УПИ VІІ, идентичен с ПИ 67800.505.22, кв.18 по регулационен план на гр.Созопол и общински ПИ 67800.505.143 и ПИ 67800.505.94 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и

2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на  чл.15, ал.3  от Закон за устройство на територията

 

V. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 Докладна записка №211/18.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.502.72, гр. Черноморец, община Созопол.

 Докладна записка №212/18.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.502.73, гр.Черноморец,

 Докладна записка №216/23.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.896, с. Равна гора, ул.“Хан Аспарух“ №13, община Созопол.

 Докладна записка №226/30.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 14249.501.193, с.Габър, ул.“Васил Левски“ №34, община Созопол.

 Докладна записка №233/31.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.237, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 145 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 Докладна записка №234/31.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 15 квадратни метра (кв.м.), находящо се в самостоятелен обект с идентификатор 81178.502.283.1.1, с площ от 157 кв.м., с предназначение –„За здравни и социални услуги“, с адрес гр. Черноморец ул. “Оборище“ №15 ет.1, обект 1.

Докладна записка №260/06.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем, без провеждането на търг или конкурс, на част от първи етаж на сграда, с идентификатор 63029.501.448.1, със застроена площ 98 квадратни метра (кв.м.), брой етажи 2 /два/, с предназначение: "Здравно заведение"в с. Росен,общ.Созопол.

Докладна записка №264/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на временен обект №7 – частна общинска собственост, поземлен имот с идентификатор 67800.505.168, находящ се в гр.Созопол, пл. "Хан Крум".

Докладна записка №265/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Поправка чрез сключването на анекс към Договор за продажба на недвижим имот № 8-85/30.01.2018 год. сключен между Община Созопол и Адриана Иванова Попова.

 Докладна записка №266/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.”, като включва в нея поземлен имот (ПИ), с идентификатор 67800.46.73, целият с площ 457 007 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ) "Горска" и начин на трайно ползване (НТП) "Друг вид дървопроизводителна гора", с местонахождение: област Бургас, община Созопол, землище на гр. Созопол, местност "Андреа баир".

 Докладна записка №267/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 40124.27.128 - публична общинска собственост с площ от  573 кв. м. Трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Водоем“, находящ се в община Созопол, землище с. Крушевец, местност „Чучурката“.

 

VIДоклад на комисията по сОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:

 Докладна записка №259/06.04.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Удължаване срока на услугите по процедура BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”     2014-2020.

 Докладна записка №263/07.04.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Избор на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Созопол.

 

 

Георги Пинелов: Давам думата на г-н Андонов- председател на комисията по  "Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби"  да представи становището на комисията.

Станимир Андонов: Становище  на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. Уважаеми колеги, на 14 април 2022 г., от 13:00 часа  се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

 На заседанието присъстваха четирима члена на комисията, отсъстваше г-н Рейзи.            

На заседанието присъстваха още: Георги Пинелов – председател на Общинския съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол; Галина Георгиева - юрист на Община Созопол; Общински съветници и служители от общинска администрация.

Разгледани бяха следните докладни:

Докладна записка №218/23.03.2022 г. от от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Покана от  Областен управител на област Бургас  за свикване на извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас.

От името на вносителя на докладната юристът на общината Галина Георгиева направи  искане за допълнения в решението:

 Първото допълнение - Римско II, където определя д-р инж. Румен Кисьов за представител на Община Созопол, да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК Бургас за приемане на посочените решения „и да гласува „за“ приемане на решенията“.

Второто допълнение е ново римско III “на основание чл 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет дава своето съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение“, с мотив защита на особено важни обществени интереси.

Въпроси и коментари по докладната нямаше и след гласуване с четири гласа "за", комисията предлага докладната да бъде разгледана на сесия с така направените допълнения в решението.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари? Няма! Да гласуваме решението с така направените допълнения!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №647

Общински съвет Созопол прие 

I. Упълномощава Кмета на Община Созопол, представител по Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на предстоящото Общо събрание на Асоциацията по В и К - Бургас, както следва:

 1. На основание чл. 5, ал. 3, от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува проекта на Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, в качеството на доставчик, от една страна, и „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. Варна, в качеството на ползвател, от друга страна;
 2. На основание чл. 5, ал. 3, от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува проекта на Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. Варна, в качеството на доставчик, от една страна, и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, в качеството на ползвател, от друга страна;
 3.  На основание чл. 5, ал. 3, от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува проекта на Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, в качеството на доставчик, от една страна, и „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен, в качеството на ползвател, от друга страна.
 1.  На основание чл. 33а от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас одобрява Подробната инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2022 г.
 2. На основание чл. 198в, ал. 4, т.5 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за периода 2022 г. - 2026 г.  II. Определя д-р инж. Румен Кисьов за представител на Община Созопол в извънредното присъствено заседание на общо събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Созопол да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас за приемане на посочените решения и да гласува „за“ приемане на решенията.

III. На основание чл 60, ал. 1 от  Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет дава своето съгласие  да бъде допуснато предварително  изпълнение, с мотив защита на  особено важни обществени интереси.

 

Станимир Андонов: Докладна записка №223/25.03.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. в Община Созопол. По докладната нямаше въпроси и коментари и след гласуване с четири гласа"за" комисията предлага докладната да бъде разгледана на сесия.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари?

 Светлана Лулева: Конкретно по програмата нямам въпроси, но пък пропуснах нещо важно. В Центъра за обществена подкррепа/ ЦОП/ бяха стартирали една много хубава инициатива специално за работещите родители, децата да бъдат на занималня от 14.00 ч. до 17.00 часа. Това беше изключително полезно за всички нас, които работиме.

В разговор със служителките там, те споделиха, че имат нужда някъде по-голяма зала, защото първите няколко дена децата не бяха много, но след това станаха все повече и повече, понеже и те самите бяха доволни от грижите, които полагаха за тях. Наистина е много хубаво и уютно вътре, но стаичките са малки. Имат желание да се направи нещо, така че да разполагат с някаква по-голяма зала, в която да си извършват дейността. Хубаво би било, ако може отново да се измисли една такава инициатива за летния сезон. Също би помогнала на родителите било то и само в началото да бъде, да не е за цялото лято, но на мен лично много ми бе полезно.

 Георги Пинелов: Благодаря г-жо Лулева. Давам думата на ресорния зам.- кмет г-н Дамянов.

Тодор Дамянов, зам.- кмет на Община Созопол: Г-жо Лулева, наистина Центърът за обществена подкрепа работи много добре напоследък, аз лично съм удовлетворен от неговата работа. Това е една инициатива на служителите и тя беше провокирана от ситуацията, в която се намирахме с ограничителните мерки, затваряне, Ковид, затворени групи в детските градини. Тази сграда е малка, материалната база е добра, но е мъничко, тесничко е. Замисляме се за това нещо. В същото време занималнята не е дейност на ЦОП да прави занималня за деца. За инцидентни случаи- да. Но е добре да се помисли за нещо по- просторно и да се разшири дейността на центъра.

 Светлана Лулева: Тяхното искане не е точно да правят занималня в тази зала, а да развиват дейността си и се нуждаят от по-голямо пространство, което е логично, ако ще развиват дейност, имат инициативи от различен тип. Ако може да им се предостави. Предполагам, че няма да е изцяло на тяхно разположение, за тяхно ползване, но ако имат някаква инициатива биха искали да имат място, където да я осъществят.

Тихомир Янакиев: Г-жо Лулева, ние всички тези неща ги знаем. Това са оперативни неща, които коментираме с г-н Дамянов отдавна. Тази инициатива беше точно свързана с Ковид мерките, със самото извънредно положение, което беше. Такова нещо може да се направи инцидентно. Дайте ми предложение за по-голяма зала в Созопол.

Светлана Лулева: Всяко мое изказване е с положителна настройка. Напратив, аз започнах с това, че беше изключително полезно за нас родителите и споделих мнение. Съжалявам, че Ви ядосах по този начин.

Тихомир Янакиев: Аз не мога да разбера, не съм ядосан. Дейността на Центъра за обществена подкрепа е строго профилирана, а занималнята не е дейност, присъща на центъра. Но иначе сте права за сградата, малка е. Затова Ви казах да дадете предложение за по-голяма сграда.

 Анета Филипова, общински съветник: Аз само да кажа нещо на г-жа Лулева. Новите намерения на Министерството на образованието, така или иначе, учениците ще бъдат до края на м. юни в училище, със занимания по интереси.

 Светлана Лулева: Аз не съм притеснена, но благодаря, че ме успокоихте.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси по докладната? Няма. Да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

  

РЕШЕНИЕ №648

Общински съвет Созопол прие

I. ПРИЕМА Програма за закрила на детето в Община Созопол за 2022 г.

 

Станимир Андонов: Докладна записка №239/04.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Покана от  Областен управител на област Бургас  за свикване на редовно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация „ЕАД – Бургас.

От името на вносителя инж. Иванка Хльостарова направи искане за допълнения към решението , а имено:

Към римско II да се добави:  …. за приемане на посочените решения „ и да гласува „за“ приемане на решенията“.

Ново римско III „на основание чл 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет дава своето съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение“.

Председателят на общинския съвет г-н Пинелов направи предложение да се предложи на ВиК асоциацията да не се гласува на всяко тяхно събрание  присъствието на г-н Кисьов, а след като сме гласували вече веднъж, това да важи за цяла година.

Аз допълних, че това може да стане с промяна в устава на ВиК асоциацията, а за целта да се изпрати от администрацията подобно искане към асоциацията.

Други въпроси и коментари по докладната нямаше и с четири гласа "за" комисията предлага докладната да бъде разгледана на сесия с така направените допълнения в решението.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари? Няма. Да гласуваме решението с така направените допълнения!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

  

РЕШЕНИЕ №649

Общински съвет Созопол прие 

I. Упълномощава Кмета на Община Созопол, представител по Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на предстоящото Общо събрание на Асоциацията по В и К - Бургас, както следва:

 1.  На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация'” ЕАД, гр. Бургас приема Годишния отчет за дейността на асоциацията за 2021 г.;

       2На основание чл. 9, ал.2 и чл. 26, ал.З от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация'* ЕАД, гр. Бургас приема Отчета за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2021 г.; 

3. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема бюджета на асоциацията за 2022 г.

II.Определя д-р инж. Румен Кисьов за представител на Община Созопол в редовното заседание на общо събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Созопол да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас за приемане на посочените решения и да гласува „за“ приемане на решенията.

III. На основание чл 60, ал. 1 от  Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет дава своето съгласие  да бъде допуснато предварително  изпълнение, с мотив защита на  особено важни обществени интереси.

 

Станимир Андонов: Докладна записка №248/04.04.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Даване на съгласие за директно излъчване на откритите заседания на Общински съвет Созопол, чрез платформата за видео споделяне „You Tube“, през регистрирания канал на Общински съвет Созопол, до изтичане мандата на Общински съвет Созопол през 2019 - 2023 г.

Въпроси и коментари по докладната нямаше и след гласуване с четири гласа "за" комисията предлага докладната да бъде разгледана на сесия .

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари? Няма! Да гласуваме!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №650

Общински съвет Созопол прие

 Общински съвет Созопол дава съгласие за пряко излъчване на откритите заседания на Общински съвет до края на мандата на общинския съвет – 2019 - 2023 г., чрез платформата за видео споделяне „You Tube“, през регистрирания канал на Общински съвет Созопол.

 

Георги Пинелов: Г-н Андонов ще продължи със становището от съвместното заседание на комисията по "Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ и комисията по "Финанси  и бюджет, международни проекти и програми“.

Станимир Андонов: Становище на комисията по  „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“  и комисията по "Финанси и бюджет, международни проекти и програми“ от съвместно заседание, което се проведе на 14 април 2022 г., от 13:10.,на което присъстваха Димитринка Господинова – председател на комисията поФинанси и бюджет, международни проекти и програми“, Станимир Андонов- председател на комисията  по" Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби" и членовете на двете комисии : Цветелин Георгиев, Красимира Германова, Милена Желева, Желязко Иванов и Анета Филипова. Отсъстваше общинският съветник Панайот Рейзи.  

На заседанието присъстваха още Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Общински съветници; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол и Галина Георгиева – юрист към община Созопол.

Комисията разгледа следната докладна:

 Докладна записка №224/28.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше и след гласуване със седем "за" съвместната комисия предлага докладната да бъде разгледана на редовна сесия.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Да гласуваме!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

  

РЕШЕНИЕ №651

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет Созопол приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол съгласно приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

 

Станимир Андонов: Г-н председател, може ли 10 минути почивка преди да започнем работа по бюджета?

 Георги Пинелов: Разбира се! Колеги, 10 минутна почивка и нека бъдем точни!

 /ПОЧИВКА/

 Георги Пинелов: Колеги, да проверим кворума. Присъстват 16 общински съветники от 17. Имаме кворум и продължаваме заседанието.

  А сега давам думата на председателя на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми“ Димитринка Господинова да представи становището на комисията.

 

            Димитринка Господинова: Становище на  комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми“.

Колеги, по  Докладна записка №238/01.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Проектобюджет на oбщина Созопол за 2022 година.

Във връзка с бюджета бе направена среща на всички общински съветници с кмета на община Созопол Тихомир Янакиев на 11 април от 14.00 часа за обсъждане на бюджета. На тази среща основно кметът ни запозна с писмото на Министерството на финансите и отговорът на общината по точките от него.

На 14 април от 14.00 часа  бюджетът отново бе обсъждан на съвместно заседание на постоянните комисии към общинския съвет с кметове и кметски наместници, представители на читалищата и спортните клубове и директори на детски градини и училища. Ще ви представя накратко как протече съвместната комисия.

На 14 април 2022 г., от 14:00 часа  се проведе съвместно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“, комисия по "Финанси и бюджет, международни проекти и програми", комисия по "Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации", комисия по "Туризъм, стопанска политика и общинска собственост" и комисията по "Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания".   Присъстваха 15 общински съветника. На заседанието присъстваха още Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Общински служители;

               Заседанието води Георги Пинелов– председател на Общински съвет Созопол.

 КМЕТОВЕ

Кметът Тихомир Янакиев обясни  философията, която неговият екип е следвал при формирането на бюджета за тази година, а имено- основната част от парите се насочват към Созопол и Черноморец, тъй като те формират и основната част на бюджета със своите приходи. Той съобщи, че бюджетите на населените места в общината са увеличени с 10% и определи, че най- големият проблем са селата, където няма изградена подземна инфраструктура. Бюджетът на общината е недостатъчен за изграждането й по селата, а европейските програми все още не са отворени. Той подчерта, че нужните ремонти по селата са заложени в Капиталовата програма.

 Проблемът, който кметът на с. Равадиново Иван Пазвантов постави е изграждането на водоема в селото, като каза, че под черта в Капиталовата програма е записал асфалтиране на улици в селото.. Кметът на общината му обясни, че заради процедури и обезпечаване с технически книжа, най- вероятно изграждането на водоема ще започне догодина. А по отношение на асфалтирането, г-н Янакиев обясни, че за с. Равадиново е изготвен проект.

Обяснено бе на общинският съветник Цветелин Георгиев защо в бюджетите на селата Равадиново и Атия няма заложени средства по дейността" Обредни домове", защото там се ползват безплатните услуги, финансирането на които е заложена в бюджетите на Созопол и Черноморец.

Кметският наместник на с. Габър Виолета Арабаджиева попита дали са предвидени средства за ремонт на водостоците, които вече рушат и завземат пътя към селото. Кметът Янакиев обясни, че този ремонт е включен за изпълнение.

Кметският наместник на с. Индже войвода  Атанас Димитров отговори на въпрос на общинския съветник Илиян Стефанов дали имат проблем с водоподаването. В момента няма проблем с водоподаването, но се налага да се направи ремонт на водопровода, където се получава течове на водата. Кметът на общината обясни, че по трансграничен проект се предвижда  сондаж и каптиране на питейната вода в  с. Индже войвода.

  ЧИТАЛИЩА

Денка Тодорова, секретар на НЧ "Отец Паисий 1896"- Созопол обясни, че дофинансирането не е достатъчно , за да се развива успешна читалищна дейност с разнообразни културни прояви, но изрази надежда, че догодина финансирането ще бъда по-добро.

Кметът Янакиев обясни, че следващата година дълговете, които ще плащаме са 2 млн. лв., а тази година са 5 млн. лв. "Затова казвам, че тази година е най- трудната, а догодина ще имаме възможност да увеличим дофиннансирането на всички читалища".

Общинският съветник Цветелин Георгиев попита защо не се финансират останалите читалища с по 500 лв., за да се подпомогне и тяхната дейност при положение че се дават 8 00 лв. на друго читалище.

Кметът  Янакиев обясни, че основният ангажимент за издръжката на читалищата е на държавата, а общината само дофинансира и уточни че дейността, която развиват читалищата в Созопол и Черноморец е много по- различна и различна наситеност на събития и обществени изяви от тази по селата.

Общинският съветник Красимира Германова уточни, че тези две читалища - в Созопол и Черрноморец са част от туристическия продукт и е редно тяхната субсидия за бъде по-голяма, защото обслужват много по-голям брой хора и не става въпрос само за местните жители, но и за туристите.

 ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Гинка Каловска, директор на ДГ "Зеленика" в с. Крушевец запозна общинските съветници и поиска съдействие от кмета Янакиев за ремонт на подпокривното пространство около улуците на сградата, което се руши.

Галина Христова, директор на ДГ "Делфинче" гр. Черноморец и филиал "Моряче" в с. Атия постави на дневен ред косенето на трева в двора и изрази молба дървата за отопление в детската градина в с. Атия  да се доставят нарязани. Тя отбеляза, че има нужда от ремонт на сградния фонд в с. Атия. Проблемите на детската градина в Черноморец са че групите са препълнени, но нямат проблем с косенето на тревата в двора на детската градина. Тя обясни че има проблем с канализацията и покривното пространство и поиска съдействие от кмета за тяхното отстраняване.

Кметът Янакиев обясни, че ще реши проблема с неокосената трева в двора на детската градина в с. Атия като постави на общинското горско предприятие като ангажимент поддръжката му. По отношение на вътрешните ремонти- голяма сграда, кухнята е голяма, за която предвиждаме частичен ремонт, заяви още г-н Янакиев.

По време на съвместното заседание на постоянните комисии стана ясно от изказване на зам. кмета Тодор Дамянов, че се предвижда изграждането на детска площадка в двора на детската градина в с. Атия още това лято.

Общинският съветник Илиян Стефанов повдигна въпроса за съседно помещение в сградата на детската градина, което е отдадено на спортен клуб Бущи-до, като тази тема се доразви по време на срещата със спортните клубове. Неговото предложение беше в това помещение да се организира спортен салон за децата..

Гинка Червенкова, директор на ДГ "Здравец" в Созопол с филиал в с. Равадиново  отчете недовършените двор, оградата, смяната на легла. "Много от нещата правим с помощта на родителите, но по отношение на сградата, разчитаме на общината, заяви тя и допълни, че вече са имали инцидент с паднала мазилка", заяви тя.

Ивелина Караниколова, директор на ДГ "Детелина" в с. Росен заяви че сградата се нуждае от ремонт и имат необходимост от камера за наблюдение, защото  продължително време детската градина е обект на хулигански прояви. В избеното помещение в детската градина в Равна гора има течове, има голяма влага. Медицинският кабинет има същия проблем- влага от години.

Златина Николова, директор на ДГ в с. Зидарово заяви, че нямат проблеми със сградата и с поддържането на двора.

По време на срещата бе повдигнат въпроса за медицинските сестри и медицински кабинети. Г-жа Зингинова съобщи, че въпреки пуснатата обява за свободно работно място за медицинска сестра, желаещи няма.

 УЧИЛИЩА

По време на срещата с директорите на училищата в общината, всяка една от директорките направи отчет за миналогодишния бюджет и за участието им в проекти и програми.

 Таня Коева, директор на ОУ" Отец Паисий обясни, че нямат проблеми със сградния фонд, освен влагата на северната стена, а така също и част от оградата липсва в задния двор.

Димитрина Щерионова, директор на СУ "Св. св. Кирил и Методий" в Созопол съобщи, че предвиждат ремонти на покрива на физкултурния салон и ще ремонтират един стар кабинет и ще го оборудват за кабинет по професионална подготовка.

Йорданка Станчева, директор на ОУ "Христо Ботев" в гр. Черноморец заяви, че нямат проблеми  с косенето на тревата в двора на училището, но най- големият им проблем е физкултурния салон с напуканите стени. Тя благодари на родителите за тяхната подкрепа и активно участие в училищните инициатива. Във връзка с факта, че от 8 години в училището няма медицинска сестра, зам. кметът Тодор Дамянов съобщи, че ще има медицинска сестра, която по график ще посещава училището. От своя страна училището вече е подготвило красив , удобен и уютен медицински кабинет.

Антония Лазова, директор на ОУ "Христо Ботев" в с. Росен изрази опасения, че бюджетът, отпуснат от държавата, няма да е достатъчен при планираното увеличение на заплатите от м. април.

Мая Костадинова, директор на ОУ "П. К. Яворов" с. Крушевец съобщи, че освен падналия таван в една от класните стаи , други проблеми няма училището.

Йоана Кръстева, директор на ОУ "Христо Ботев" в с. Зидарово заяви, че нямат  сериозни проблеми по сградния фонд, освен отлепената мазилка на фасадата и проблеми с покрива

СПОРТНИ КЛУБОВЕ

Първи по време на срещата със спортните клубове бе изслушан Любомир Лулев от  клуб Буши- до. Този клуб не се дофинансира от общинския бюджет, но г-н Лулев разказа за усилията да се възстанови клуба по карате в гр. Черноморец. Именно тогава той обясни, че няма претенции към залата в с. Атия и ще предприеме мерки да я освободи.

Николай Георгиев, Гребен клуб- Созопол сподели, че субсидията отпускана от общината не е достатъчна и че родителите заплащат транспорта на децата при пътуване за състезания. Той подчерта, че материалната база е много остаряла и нямат средства да я подновят.

Кметът Тихомир Янакиев обясни, че дотирането на някои клубове е увеличено с 10 %, но се  ангажира догодина увеличението на субсидията за всички да бъде значително.

Мирослав Милков, Спортен клуб "Олимп"-Созопол съобщи, че в клуба тренират безплатно деца до 16 годишна възраст. Бюджетът на клуба е 4 000 лв. и не се дофинансира от общината, но той заяви, че ще са доволни на това колкото предвиди общината.

Румен Димов, изп. директор на ФК "Созопол" и Станимир Желев, президент на  футболния клуб благодариха за отпуснатите средства от общината, но обясниха че те са крайно недостатъчни, затова те чрез спонсори набират още поне три пъти толкова за издръжката на клуба и отбора. Те се похвалиха, че ФК "Созопол" е единственият професионален представител в цяла югоизточна България като футбол.

 По време на обсъждането колегата Илиян Стефанов направи предложение спортния календар на общината да се обогати със събитие, на което да могат да се презентират всички спортни клубове, които  развиват дейност на територията на община Созопол.

 Преди тази среща, комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми проведе заседание  НА 14 АПРИЛ от 13.30 часа, на която присъстваха всички членове на комисията, както и председателят на общинския съвет Георги Пинелов, кметът на общината Тихомир Янакиев, общински служители и юристът на общинския съвет Иванка Кирязова и юристът на общината Галина Георгиева.

По  Докладна записка №238/01.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Проектобюджет на oбщина Созопол за 2022 година, от името на вносителя, юристът на общината Галина Георгиева направи предложение за допълнение в решението по докладната. А имено:  решението да бъде допълнено с точка 21, която гласи: На основание чл 60, ал. 1 от  Административно-процесуалния кодекс,  Общински съвет дава своето съгласие  да бъде допуснато предварително  изпълнение“, с мотив защита на  особено важни обществени интереси.

 Въпроси и коментари нямаше и след гласуване с пет гласа "за", комисията предлага докладната с така допълненото решение да бъде допусната за разглеждане на сесия.

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси?  Давама думата на г-н Георгиев.

Цветелин Георгиев: Искам да благодаря на кмета, че се вслуша в молбата ми от името на читалищата и виждам, че е коригирано в бюджета и всяко читалище ще получи по 500 лв.

Тихомир Янакиев: Тези пари си бяха заложени в бюджета.

Цветелин Георгиев: Не бяха заложени, защото предния път когато говорихме, аз казах че трябва да има. Вижте въпроса, който зададох в комисията.

Георги Пинелов: Колеги, други въпроси по бюджета? Няма. Влизаме в процедура на гласуване!

 

Димитринка Господинова:

 1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 9 686 063 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 8 446 641 лв.

1.1.1.2. Възстановени трансфери за Централния бюджет (-) 2 087 лв.

1.1.1.3. Финансиране в размер на 1 241 509 лв., в т.ч.

1.1.1.3.1.  Преходен остатък от 2021г. в размер  на 1 241 509 лв./Приложение № 1/ 

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Против

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

развалена на Ж.Й.

За

 Общо гласували: 17

За: 16

Против: 1

Въздържали се: 0

 

Димитринка Господинова:

1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 19 143 937 лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 9 614 237 лв. / Приложение № 1 /

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 10 433 200 лв. /Приложение № 1/

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности от Централния бюджет (ЦБ) в размер на 981 091 лв., в т.ч.

1.1.2.3.1. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 836 900 лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 144 200 лв.

1.1.2.3.3. Възстановени трансфери за Централния бюджет (-) 9 лв.

1.1.2.4. Трансфери между бюджети /Царево, Приморско/  в размер на 600 000 лв.

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми в размер на (-) 1 480 000 лв.

1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на 79 801 лв.

1.1.2.7. Финансиране в размер на (-) 1 084 392 лв., в т.ч.

1.1.2.7.1. Друго финансиране -§ 93-36 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в размер на (-) 1 430 000 лв.

1.1.2.7.2. Погашения по заеми от банки в страната (-) 2 100 000 лв.

1.1.2.7.4.Преходен остатък в левове по сметки от 2021г. в размер на 2 445 608 лв./ Приложение № 1 и Приложение № 5-30.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 Общо гласували: 17

За: 13

Против: 0

Въздържали се: 4

 

 

Димитринка Господинова:

 1.1. По приходите в размер на 28 830 000 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:

 

 

     Георги Пинелов: Гласуваме, колеги!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 10

Против: 0

Въздържали се: 7

 

 

Димитринка Господинова:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 9 686 063 лв.

 

     Георги Пинелов: Гласуваме, колеги!

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 17

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 2

 

 

Димитринка Господинова:

1.2.2. 3а допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства в размер на 1 811 000 лв.

  

     Георги Пинелов: Гласуваме, колеги!

 

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 11

Против: 0

Въздържали се: 6

 

 

Димитринка Господинова:

1.2.3. За местни дейности в размер на 17 332 937 лв. в т.ч. и разчет на разходите по кметствата, съгласно Приложения от № 2 до № 23.

 

     Георги Пинелов: Гласуваме, колеги!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 9

Против: 0

Въздържали се: 8

 

 

Димитринка Господинова:

1.2. По разходите в размер на 28 830 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения от № 2 до № 11, в т.ч. 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. 

 

     Георги Пинелов: Гласуваме, колеги!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Против

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 10

Против: 1

Въздържали се: 6

 

 

Димитринка Господинова:

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

 

     Георги Пинелов: Гласуваме, колеги!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

Въздържал се

 

Общо гласували: 17

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 3

 

 

Димитринка Господинова:

I. Приема бюджета на община Созопол за 2022 г. както следва:

 

Георги Пинелов: Гласуваме решението, колеги!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 10

Против: 0

Въздържали се: 7

 

РЕШЕНИЕ №652

Общински съвет Созопол прие 

IПриема бюджета на община Созопол за 2022 г. както следва:

1.1. По приходите в размер на 28 830 000 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 9 686 063 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 8 446 641 лв.

1.1.1.2. Възстановени трансфери за Централния бюджет (-) 2 087 лв.

1.1.1.3. Финансиране в размер на 1 241 509 лв., в т.ч.

1.1.1.3.1.  Преходен остатък от 2021 г. в размер  на 1 241 509 лв./Приложение № 1/

1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 19 143 937 лв., в т.ч:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 9 614 237 лв. / Приложение № 1 /

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 10 433 200 лв. /Приложение № 1/

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности от Централния бюджет (ЦБ) в размер на 981 091 лв., в т.ч.

1.1.2.3.1. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 836 900 лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 144 200 лв.

1.1.2.3.3. Възстановени трансфери за Централния бюджет (-) 9 лв.

1.1.2.4. Трансфери между бюджети /Царево, Приморско/  в размер на 600 000 лв.

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми в размер на (-) 1 480 000 лв.

1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на 79 801 лв.

1.1.2.7. Финансиране в размер на (-) 1 084 392 лв., в т.ч.

1.1.2.7.1. Друго финансиране -§ 93-36 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в размер на (-) 1 430 000 лв.

1.1.2.7.2. Погашения по заеми от банки в страната (-) 2 100 000 лв.

1.1.2.7.4. Преходен остатък в левове по сметки от 2021г. в размер на 2 445 608 лв. /Приложение № 1 и Приложение № 5-30.

1.2. По разходите в размер на 28 830 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения от № 2 до № 11, в т.ч.;

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 9 686 063 лв.

1.2.2. допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства в размер на 1 811 000 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 17 332 937 лв. в т.ч. и разчет на разходите по кметствата, съгласно Приложения от 2 до № 23.

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

 

Димитринка Господинова:

2. Приема инвестиционната програма за 2022 г. в размер на 3 365 105 лв. в т.ч., по обекти, съгласно Приложение № 24.

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 836 900 лв. по обекти, съгласно Приложение № 24.

 

 

     Георги Пинелов: Гласуваме решението, колеги!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Против

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

Общо гласували: 17

За: 9

Против: 1

Въздържали се: 7

 

 РЕШЕНИЕ №653

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Приема инвестиционната програма за 2022г. в размер на 3 365 105 лв. в т.ч., по обекти, съгласно Приложение № 24.

        2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 836 900 лв. по обекти, съгласно Приложение № 24.

 

 

Димитринка Господинова:

 1. Одобрява обща численост на персонала и утвърждава разходите за заплати през 2022 г., на община Созопол без институциите от системата на предучилищно и училищно образование, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 25, в т.ч.

3.1. За дейност 122 „Общинска администрация“– 120 броя служители, от които 38 броя служители осигурени със средства от държавния бюджет и 82 броя служители осигурени с общински приходи.

3.2. Справка за разпределението на плановите разходи за заплати за 2022г., съгласно Приложение № 26.

 

 

Георги Пинелов: Гласуваме решението, колеги!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 Общо гласували: 17

За: 9

Против: 0

Въздържали се: 8

 

РЕШЕНИЕ №654

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Одобрява обща численост на персонала и утвърждава разходите за заплати през 2022 г., на община Созопол без институциите от системата на предучилищно и училищно образование, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 25, в т.ч.

       3.1. За дейност 122 „Общинска администрация“ – 120 броя служители, от които 38 броя служители осигурени със средства от държавния бюджет и 82 броя служители осигурени с общински приходи.

       3.2. Справка за разпределението на плановите разходи за заплати за 2022 г., съгласно Приложение № 26.

 

  Димитринка Господинова:

4.3.1. Читалища в размер на 292 217 лв., в т. ч.;

- за читалище гр. Созопол – 131 735 лв., в т.ч. 8 000 лв. – дофинансиране;

- за читалище с. Атия – 12 873 лв., в т.ч. 500 лв. – дофинансиране;

- за читалище с. Зидарово – 12 873 лв., в т.ч. 500 лв. – дофинансиране;

- за читалище с. Индже войвода – 6 687 лв. 500 лв. – дофинансиране;

- за читалище с. Крушевец- 12 874 лв., в т.ч. 500 лв. – дофинансиране;

- за читалище с. Присад – 6 687 лв., в т.ч. 500 лв. – дофинансиране;

- за читалище с. Росен – 25 247 лв., в т.ч. 500 лв. – дофинансиране;

- за читалище с. Равна гора- 30 247 лв., в т.ч. 500 лв. – дофинансиране;

- за читалище с. Равадиново – 19 060 лв., в т.ч. 500 лв. – дофинансиране;

- за читалище гр. Черноморец- 33 934 лв. ., в т.ч. 3 000 лв. – дофинансиране;

 

      Георги Пинелов: Гласуваме, колеги!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 Общо гласували: 17

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 Димитринка Господинова:

4.3.2. Спортни клубове, развиващи спортната дейност на територията на общината за спортно състезателна дейност – 248 000 лв., в т. ч.:

- за футболен клуб гр. Созопол – 192 000 лв.;

- за гребен клуб гр.Созопол - 18 000 лв;

- за спортен клуб „Киборг“ гр. Созопол - 3 000 лв.;

- за спортен клуб „Олимп“ гр. Созопол - 3 000 лв.;

- за спортен клуб по борба „Ангел Гочев“ община Созопол - 23 000 лв.;

- за плувен клуб „Бриз” гр. Созопол – 5 000 лв.;

- за спортен клуб „Спартак Созопол“ гр. Созопол - 2 000 лв.;

- за футболен клуб „Свети Никола“ гр. Черноморец – 2 000 лв.;

 

 

     Георги Пинелов: Гласуваме, колеги!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Против

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 Общо гласували: 17

За: 11

Против: 1

Въздържали се: 5

 

 

Димитринка Господинова:

4.3.3. Организации с нестопанска цел – 13 000 лв., в т. ч.:

- на Сдружение на инвалидите гр. Созопол в размер на 1 000 лв.;

-на Сдружение „Съюз на слепите в България” - териториална съюзна организация на слепите в гр.Бургас, в която членуват и жителите на община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 1 000 лв.;

- на Сдружение за „Българо - гръцко приятелство“ гр. Созопол в размер на 2 000лв.;

- на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр. Созопол в размер на 2 000 лв. Средствата се отпускат за финансово подпомагане на съюза с цел, разнообразяване на дейността му и осигуряване изпълнението на плана на организацията.;

- на Независимо женско сдружение „Света Марена“ община Созопол в размер на  2 000 лв.;

- на Тракийско дружество „Яни Попов“ гр. Созопол в размер на  2 000 лв.;

- на Гражданско сдружение „ЕЛПИДА“ община Созопол в размер на 2 000 лв.;

- на Сдружение асоциация „Деметра“ гр. Бургас в размер на 1 000 лв.;

 

 

     Георги Пинелов: Гласуваме, колеги!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

Въздържал се

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 Общо гласували: 17

За: 12

Против: 0

Въздържали се: 5

 

 Димитринка Господинова:

 1. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

4.1. Членски внос – 15 400 лв.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на 140 000 лв., както следва:

4.2.1. Утвърждава сумата от 40 000 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.

4.2.2. Утвърждава еднократна помощ в размер на 1 000 лв. за отглеждане на първо и второ живо родено/ осиновено дете за жителите на община Созопол за 2022 г., в размер на 100 000 лв. и  изплащане, съгласно приетите от Общински съвет Созопол критерии и регламент.

4.3. Субсидии за:

 

 

     Георги Пинелов: Гласуваме решението, колеги!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

Общо гласували: 17

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 2

 

 

РЕШЕНИЕ №655

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

4.1. Членски внос – 15 400 лв.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на 140 000 лв., както следва:

4.2.1. Утвърждава сумата от 40 000 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.

4.2.2. Утвърждава еднократна помощ в размер на 1 000 лв. за отглеждане на първо и второ живо родено/ осиновено дете за жителите на община Созопол за 2022 г., в размер на

100 000 лв. и  изплащане съгласно приетите от Общински съвет Созопол критерии и регламент.

4.3. Субсидии за:

4.3.1. Читалища в размер на 292 217 лв., в т. ч.;

- за читалище гр. Созопол – 131 735 лв., в т.ч. 8 000 лв. – дофинансиране;

- за читалище с. Атия – 12 873 лв., в т.ч. 500 лв. – дофинансиране;

- за читалище с. Зидарово – 12 873 лв., в т.ч. 500 лв. – дофинансиране;

- за читалище с. Индже войвода – 6 687 лв. 500 лв. – дофинансиране;

- за читалище с. Крушевец- 12 874 лв., в т.ч. 500 лв. – дофинансиране;

- за читалище с. Присад – 6 687 лв., в т.ч. 500 лв. – дофинансиране;

- за читалище с. Росен – 25 247 лв., в т.ч. 500 лв. – дофинансиране;

- за читалище с. Равна гора- 30 247 лв., в т.ч. 500 лв. – дофинансиране;

 - за читалище с. Равадиново – 19 060 лв., в т.ч. 500 лв. – дофинансиране;

- за читалище гр. Черноморец.- 33 934 лв. ., в т.ч. 3 000 лв. – дофинансиране;

4.3.2. Спортни клубове, развиващи спортната дейност на територията на общината за спортно състезателна дейност – 248 000 лв., в т. ч.:

- за футболен клуб гр. Созопол – 192 000 лв.;

- за гребен клуб гр.Созопол - 18 000 лв;

- за спортен клуб „Киборг“ гр. Созопол - 3 000 лв.;

- за спортен клуб „Олимп“ гр. Созопол - 3 000 лв.;

- за спортен клуб по борба „Ангел Гочев“ община Созопол - 23 000 лв.;

- за плувен клуб „Бриз” гр. Созопол – 5 000 лв.;

- за спортен клуб „Спартак Созопол“ гр. Созопол - 2 000 лв.;

- за футболен клуб „Свети Никола“ гр. Черноморец – 2 000 лв.;

4.3.3. Организации с нестопанска цел – 13 000 лв., в т. ч.:

- на Сдружение на инвалидите гр. Созопол в размер на 1 000 лв.;

- на Сдружение „Съюз на слепите в България” - териториална съюзна организация    на слепите в гр. Бургас, в която членуват и жителите на община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 1 000 лв.;

- на Сдружение за „Българо - гръцко приятелство“ гр. Созопол в размер на 2 000лв.;

- на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр. Созопол в размер на 2 000 лв.

Средствата се отпускат за финансово подпомагане на съюза с цел, разнообразяване на дейността му и осигуряване изпълнението на плана на организацията.;

- на Независимо женско сдружение „Света Марена“ община Созопол в размер на  2 000 лв.;

- на Тракийско дружество „Яни Попов“ гр. Созопол в размер на  2 000 лв.;

- на Гражданско сдружение „ЕЛПИДА“ община Созопол в размер на 2 000 лв.;

- на Сдружение асоциация „Деметра“ гр. Бургас в размер на 1 000 лв.;

 

 

Димитринка Господинова:

5.1. СБКО до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови правоотношения.

5.2. Безплатно представително и работно облекло в размер на 300 лв. на работник/служител – ново назначен по трудово-правно отношение (ТПО) и приравнени към ТПО от Закона за администрацията, включително второстепенни разпоредители с бюджетни средства без педагогически персонал във функция ,,Образование" и за закупуването на униформено теренно облекло на ОП „ Общински гори и озеленяване“ – Созопол в размер на 350 лв.;

5.3. Разходи за представителни цели в размер до 2% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ § 10-00-издръжка за Кмета на Общината и 1% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ § 10-00 за Председателя на Общински съвет. /за представителните цели- посрещане, престой и изпращане на гости и делегации, нощувки, консумация на храна и напитки, организиране на делови срещи, тържества, развлекателни мероприятия, екскурзии/;

 5.4. Утвърждава разходи за организиране на културни мероприятия в Общината в размер на 199 700 лв., в т. ч.: - за гр.Созопол – 115 000 лв.; - за гр.Черноморец - 50 000 лв.; - за останалите населени места в общината – 34 700 лв.;

 5.5. Утвърждава 450 броя обслужвани лица в ДСП;

 5.6. Утвърждава 75 броя деца в ДМК гр. Созопол;

 5.7. Утвърждава средна посещаемост в „Детски градини” – 12 деца в група и храноден на 1 дете до 3, 20 лв.

 5.8. Утвърждава средства в размер на 34 000 лв. за масова физкултура за деца и младежи в община Созопол.

 

 

     Георги Пинелов: Гласуваме, колеги!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 2

 

 Димитринка Господинова:

5.9. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата и неселените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет, съгласно Приложения №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21 в т.ч. и:

- за кметство - с. Атия – 78 873 лв., в т.ч. 12 373 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 1 щат, 500 лв. за дофинансиане на читалище с. Атия и за издръжка на местни дейности в размер на 66 000 лв.;

- за кметство - с. Зидарово – 87 873 лв., в т.ч. 12 373 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище