Петък, 05 Август 2022 11:53

Протокол №32/29.07.2022 г.

   На 29.07.2022 г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Георги Пинелов – председател на Общински съвет - Созопол. На заседанието присъстваха петнадесет общински съветника, кметът Тихомир Янакиев, зам.- кметът Тодор Дамянов, представители на общинска администрация, кметове и кметски наместници.

 

Георги Пинелов: Добър ден, колеги, добър ден и на кмета г-н Янакиев, зам. кмета Дамянов и служителите на общинска администрация. Добър ден и на кметовете на населени места и на гостите.

Като за начало ще направя проверка на кворума поименно: Присъстваме 15 общински съветника. Колеги, имаме кворум и може да стартираме заседанието.

Колеги, сега по правилник имате думата за въпроси към кмета на общината г-н Тихомир Янакиев.

Имате думата, г–жо Германова.

Красимира Германова – общински съветник: Благодаря г- н Председател. Уважаеми кмете, колеги аз имам няколко въпроса и предложения. Става въпрос за нашия квартал. Улица „Каваци“ е еднопосочна, т.е. от завоя, до горе, до полицията, до улица „Стара планина“. Там няма поставен знак, който да показва, че улицата е еднопосочна и е забранен левият завой и стават задръствания. За това предложението ми е, ако може да се разгледа от комисията по транспорт и там, където е необходимо да се сложат необходимите знаци, които да показват, че завоя на ляво е забранен и улицата е еднопосочна. По целия участък там, както и по улица „Родопи“ се получава едно изчакване и задръстване.

 Втория ми въпрос е следния: Вчера видяхме едно Ваше изявление за един паркинг на к–г „Градина“. Гледах, но не разбрах за кой имот точно става въпрос, чух Вашето изказване в БНР. Намерих един имот, който предполагам, че може да е. Това е земеделска земя, бихте ли разяснили малко повече как и по какъв начин, аз съм съгласна, че вие го давате на земеделец и той си прави каквото иска с него, но мисля, че все пак трябва да има някакъв контрол от страна на общината. Ако имота е този, за който си мисля, той е горска или земеделска земя, не знам. Ако може да кажете кой точно е той, кога сме взели решение от общинския съвет и дали има някакво ограничение. Когато даваме земеделска земя е хубаво, защото има приход за общината, но все пак, когато са такива атрактивни имоти би следвало да не ги даваме за малки суми, след като ще се ползват с цел търговска дейност, още повече паркинг.

Другото ми отбелязване е пак към синята зона. Къде влизат средствата, когато плащаме през бар код, в коя сметка се начисляват на общината или в сметка на фирмата? Каква е процедурата?

Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол: Г- жо Германова, относно пътя „Каваци“ има проблем, да. Моето мнение, е че транспортната схема в този вид трябва да й се даде шанс едно, две лета, за да проработи, за да видим къде са слабите места. Така, както Вие почнахте да ги констатирате, ще бъде направен цялостен доклад в края на тази година от г – н Петков към мен, за да може да се прегледат всички сигнали и констатираните слабости, които са били и тогава вече можем да пуснем някаква преработка на транспортната схема. Това ще бъде направено на 100%. Относно к-г „Градина“ мисля, че още миналата година е отдадена тази земя, ако не ме лъже паметта, там паркират автомобили, които посещават самия къмпинг. Такава ми е информацията и преди са паркирали там. Проблема там е, че не могат да паркират безплатно, както между другото се получи в частен имот на къмпинг на „Алепу“. Там също дълги години подред паркираха каравани. Аз лично съм ги виждал с очите си. Ще възложа на колегите да направят един анализ и да се види как може да се използва тази земя и има ли някакви ограничения в използването й, когато е дадена по този ред. Още миналата година направихме няколко проверки на територията и се установи, че масово земеделски земи се използват за паркиране. Не за друго, просто хората няма къде да паркират, но тук напрежението, според мен идва от там, че някой иска да изкара пари от това, поне аз така си го обяснявам.

Красимира Германова: Моята идея не е да се взимат пари, а че е хубаво, когато приготвяме и когато ни се предлага на нас решение за преотдаване под наем или каквото и да е разпореждане с имоти на общинска собственост, да има един анализ не само по време на оценката на фирмата, която я прави. Просто да има един по задълбочен анализ от гледна точка на това, за какво би се използвала тази земя и до колко ние можем малко по- висока цена да вземем от там.

Тихомир Янакиев: Сега разбираме, че се използва с тази цел и догодина, като направим доклада и анализа, можем да предложим на общинския съвет да направи промяна в договора. Имаме такава опция, най- малкото с едномесечно предизвестие. Относно синята зона, мисля, че г-н Петков може да обясни с по точна информация.

Йордан Петков – директор на Дирекция „Управление на собствеността, туризъм и стопанска политика“: Парите за синята зона минават през „май пост“ и постъпват в сметката на Община Созопол. Фирмата, която е изградила системата няма никакъв допир до парите, всичко влиза в Община Созопол.

Тихомир Янакиев: Те мисля, че удържат някаква комисионна само.

Йордан Петков: „Май пост“ си удържат минимална комисионна, която е по договор няма как, но това е съвсем различно от фирмата, която изгражда системата.

Красимира Германова: Т.е. „май пост“ е свързан директно със сметката на общината? Добре дали мога да получа една разпечатка за месец юли, за да видя какво е влязло като приход?

Тихомир Янакиев: Да, разбира се, че може.

 

Георги Пинелов: Г-н Янакиев, аз имам няколко въпроса и сигнала към Вас. Систематизирал съм ги и ще ги прочета дословно:

             На влизане в подземния паркинг, на стадиона има постоянно паркирани коли, които винаги са едни и същи. Те възпрепятстват платното за влизане в паркинга и същевременно са предпоставка за задръствания по ул. „Републиканска“ и възникване на ПТП там. Нека бъдат взети бързи и адекватни решения по казуса, а въпросните автомобили да освободят нерегламентираните, но заети от тях места. Последния път, дори, един автомобил беше така спрял, че трениращите на игрището деца и техните родители нямаше как да използват стълбата там.

             Втория ми въпрос, засягаше кръстовището на улиците „Кирил и Методий“ и „Божидар Димитров“, където има перманентно спрели автомобили, въпреки наскоро поставените и в двете посоки знаци. Така едното от двете пътни платна е винаги заето. Вчера видях, че служители от обществен ред са започнали да санкционират нарушители по ул. „Божидар Димитров“, за което искам да ги поздравя. Въпреки това ще Ви сигнализирам, че много често на десния завой, посока Общински съвет Созопол, над детската градина има спрели автомобили, изцяло скриващи видимостта и в двете посоки. Така беше през предходния уикенд. Акцентирам за конкретното място служителите от обществен ред, да го имат предвид.

            Идентичен е проблема и с по- горното кръстовище от улица „Аполония“, посока ул. „Божидар Димитров“, към детската градина. Там пред една барака, незнайно как съгласувана с НИНКН, има постоянно и ежедневно паркирани два, едни и същи автомобила, които отново възпрепятстват движението по дясното платно, надолу към ул. „Кирил и Методий“. Аз си мисля, че малката уличка „Божидар Димитров“ трябва да бъде изцяло освободена от превозни средства, защото там стават постоянни задръствания, предпоставки за ПТП и скандали между водачи, още повече, че в непосредствена близост са детска градина, музея на занаятите и сдружението за българо- гръцко приятелство, а има и монтирани знаци, забраняващи паркирането там. Служителките от музея на занаятите са принудени да поставят саксии и столове, за да възпрепятстват спирането пред входа на иначе много красивата сграда.

            Продължавам напред- Късата уличка  от ул. „Анаксимандър“  към  ул. „Аполония“, покрай къщата на НИНКН, също има постоянно спрели автомобили, възпрепятстващи  нормалното  преминаване  на  хора и автомобили. Поставения знак, забраняващ движението в едната посока, изключително рядко бива спазван, като и там също възникват предпоставки за конфликти между водачите.

            Преди известно време бях поставил въпроса за площадката на парк „Кита“ и рампата, на която играят нашите деца, децата на Созопол. Въпреки, че не живея в района, моето желание, а и това на родители, на играещи там деца, беше да се ограничи по някакъв начин навлизането на превозни средства до площадката, която от една страна е превърната на нерегламентиран паркинг, буквално до огражденията на рампата, а онзи ден бях свидетел и на навлизането на голям камион там, още повече, че лично аз не знам общината да генерира приходи от струпването на автомобили там. Призовавам да бъде ограничен достъпа на каквито и да  било леки и тежкотоварни автомобили в парк „Кита“, в името на гражданите и най- вече на играещите там деца!

 В контекста на поставените до тук, от мен въпроси Ви задавам и следващия – Възможно ли е инициирането на пешеходни полицейски патрули от командировани служители на МВР из града, които да следят за реда и спокойствието на гражданите и гостите на Созопол, но и да подпомагат регулирането на паркирането и самото движение в града? Това е добра превантивна практика, упражнявана преди, а мисля и понастоящем в някои населени места със зачестен поток от хора.

 И да завърша с нещо позитивно – Предполагам по- голямата част от нас са гледали или са информирани за успехите на нашия съгражданин Петър Драганов в бокса. Лично аз не знам за по- успял наш съгражданин в този спорт. Ако има такъв, нека бъда поправен. Наред с лишенията, налагани заради спорта, Петьо се мъчи сам да се развива и надгражда. Нека да помислим как можем, като община, да го подпомогнем в този етап от развитието на професионалната му кариера. Аз мисля, че може би трябва да прегледаме, всички заедно, наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Созопол и по- конкретно касателството й за индивидуалните спортове и спортисти. Дали няма нужда от актуализацията й? Това са ми сигналите и въпросите, г- н Янакиев.

 

Тихомир Янакиев: Уважаеми г- н Председател, благодаря, че ми ги дадохте написани, за да мога да се ориентирам по лесно. На влизане в подземния паркинг най вероятно става въпрос за фирмата, която държи помещенията, може би г- н Петков ще каже по точно.

Йордан Петков: На влизане на подземния паркинг колата, която се спира е на собственика на къщата, можем да я махнем. Беше само за една кола, но те започнаха да прекаляват.

Тихомир Янакиев: Има правила и те трябва да се спазват. Това е частен случай, който ще разгледаме и на 100% ще го решим. Въпроса е, че аз мислех, че са автомобили на тези хора, които са на склада.

Йордан Петков: Склада е малко по навътре и аз съм ги предупредил да оставят място за стълбите, които са за детската площадка и те не се съобразяват, пак искат да им се напомни. Ще ги предупредим и те ще се съобразят с желанието на децата да се качват.

Тихомир Янакиев: Тук не става въпрос за желанието на децата да се качват. Там, където е стълбището ще поставим един знак забранено спирането и знак за пешеходец, от долната страна също и го считам за решен този проблем. Запиши си, знаците до една седмица да бъдат готови.

Стойчо Неделчев – общински съветник: Г- н Янакиев, аз лично пазаря от този склад и двата, автомобила на наемателите спират, за да натоварят или разтоварят стока и се махат.

Тихомир Янакиев: Г-н Неделчев, не става въпрос за тях, а за тези, които спират и оставят автомобила си за няколко часа там.

Георги Пинелов: Аз мисля, че не беше на склада или фирмата, а частен автомобил.

Тихомир Янакиев: Г- н Пинелов относно втория въпрос за улица „Божидар Димитров“, аз лично съм се разпоредил там, както вие отбелязахте, започнаха да се санкционират нарушителите.

Йордан Петков: Да го кажем, че са около десет санкционираните вече. Аз искам само да кажа на г – н Пинелов, че ние имаме желание навсякъде да оправим нещата. Не се оправдавам, но е много трудно без полицията да действаме. Има хора, които са командировани, но изобщо не влизат в наша помощ, да регулират пътищата. Ние се опитваме с двама човека, което няма как да стане. Има идеи и аз се надявам общинските съветници в следващ момент да ни подкрепят, защото вие всички виждате, че говорим само за паркинги и паркиране на коли се говори. Явно това е най- големия проблем и се надявам да получим подкрепа от вас в последващ проект, който да регулира тази част.

Тихомир Янакиев: Аз искам да кажа, че не трябва да се оправдаваме. С каквото разполагаме налично, това е. Това, което г- н Петков каза е точно така. Като за капак, вчера разбрах, че са освободили началника на РПУ- то и ситуацията е тотално объркана вече. Аз лично от 06.07.2022 г., откакто са дошли командированите полицаи, видях един път пеш- патрул на територията на Стария град. Не съм виждал повече командирован полицаи, който да изпълнява някаква дейност на територията на града. По този въпрос е това. Ще си напиша писмата, до където трябва, с констатациите, които сме установили. Ще го направя следващия месец, за да има поне месец от циркулацията на командированите полицаи при нас, защото, ако ще е такава ситуацията аз не виждам смисъл в нея.

Красимира Германова: Не се ли подписва договор с полицията?

Светлана Лулева – общински съветник: И аз това щях да кажа. Нали има сътрудничество между общината и полицията? Общината дава средства на полицията, за да подпомага тяхната дейност, за горива!

Тихомир Янакиев: Г-жо Лулева, искам само да кажа, че тази година ни намалиха пеш- патрулите, защото полицаите са ги изпратили на границите. От 30 човека ни оставиха 18, ако не ме лъже паметта, почти с една трета беше намален броя им. Благодаря им все пак за това, че ни предоставиха хора за проверките, които извършихме и продължаваме да извършваме. Само искам да кажа, че от миналата седмица извършваме проверки на нощните заведения, благодаря и на служителите на общината, които не спят, защото това се прави между 01:00 и 04:00 часа посред нощ. Тази седмица продължаваме, така че в тази насока ситуацията е изключително трудна, ще видя кой ще сложат начело на РПУ- то и веднага ще си направя среща с него.

Красимира Германова: Извинявам се, че ви прекъсвам, но г-жа Лулева имаше една забележка към тях, относно паркирането и те на следващия ден сключиха споразумение с вас и го направиха като полицейски- служебен паркинг.

Тихомир Янакиев: Г-жо Германова именно в името на добрите отношения с тях аз им обясних, че ние правим постоянно аванси към тях, горива, гуми, масла, паркинг, коли предоставяме, командировани полицаи. Искаме едно нещо само, това, което е в техните компетенции да се върши. Относно проблема с по- горното кръстовище на „Аполония“ към детската градина, аз честно да кажа, виждал съм много пъти и за това съм предупредил колегите. Спрени автомобили на родители неправилно да не се санкционират, с чиста съвест го казвам, защото там наистина няма къде да спрат. Предвиждаме инвестиция в рамките на този район, след като сложихме подземните контейнери, но се предвижда да се отреже тротоара и да се направят паркоместа от лявата страна. То и сега е забранено паркирането и за това пращам хора там да разчистват автомобилите. Проблем е това, че ние лепим фиша, който е 50 лв., но това не премества автоматично авт