Сряда, 05 Октомври 2022 09:47

ПРОТОКОЛ № 33/29.09.2022 г.

   На 29.09.2022 г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Георги Пинелов – председател на Общински съвет - Созопол. На заседанието присъстваха петнадесет общински съветника, кметът Тихомир Янакиев, зам.- кметът Тодор Дамянов, зам.- кметът Румен Кисьов, представители на общинска администрация, кметове и кметски наместници.

 

Георги Пинелов: Добър ден, колеги, добър ден и на кмета г-н Янакиев, зам. кмета Дамянов зам. кмета Кисьов и служителите на общинска администрация. Добър ден и на гостите.

Като за начало ще направя проверка на кворума поименно: Присъстваме 15 общински съветника, Катя Стоянова е предупредила, че няма да може да присъства. Колеги, имаме кворум и може да стартираме заседанието.

Колеги, сега по правилник имате думата за въпроси към кмета на общината г-н Тихомир Янакиев.

Имате думата, г–н Николов!

 Андрей Николов – общински съветник: Благодаря г-н Председател! Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н кмете, служители от общинска администрация, уважаеми колеги, имам въпроси и предложения. Ще започна с предложенията, едно, от които е в града да бъде поставена някаква информационна дигитална табела. Също така можем да се възползваме, има го като практика на запад, става въпрос за пунктове, които са за безплатен интернет. Може да бъде интегрирано вътре в платформата. Разбира се трябва да се говори с фирмата, която го поддържа. Дали може да бъде предоставена ежедневна, актуална информация, които се регистрират, за да използват тази услуга. Например да изискаме да се регистрира с поща и парола, за да може това да им отнема време, да ангажира тяхното внимание и отстрани на екрана на сайта да пише актуална информация, било за паркинги, било за събития, за да може хората да са запознати с актуалното състояние на услугите, които предлагаме към настоящият момент.

Първите ми въпроси, разбира се, ще са за дървата, защото се намираме в енергийна криза. Много хора, които са били на ток и на пелети се завърнаха на отопление с дърва. Имам информация, че тази година дървата, които са заявени от местното население са в доста голям обем и кубатура. Първо питам дали продаваме на свободно от тези дърва? Ще можем ли да удовлетворим нуждите на хората?

Докато сме на тази риторика, на скоро видяхме какви проблеми стават с населените места след поройните дъждове. След срещи с хора от с. Вършило и с. Зидарово разбирам, че деретата са залесени, и когато тръгне вода там стават баражи. Това е един много сериозен проблем и ние трябва да действаме своевременно, защото виждаме какво става в страната и света. Моето предложение относно тази тема е: Дали може да бъдат отсечени дърветата и по какъв начин, виждам, че директора на горското е тук, въпросът ми най- вече е към него. По какъв начин може да стане това? Може ли горският да отиде и да ги маркира? Местните хора да ги изсекат и да си ги вземат за себе си или горското да ги премахне, защото това е проблем, който хората го мислят и се притесняват. Това е препоръка.

Бяхме спечелили, до колкото си спомням, два проекта за пътища. Какво стана с тях, ще има ли финансиране, няма ли да има? Това е за сега, благодаря!

Георги Пинелов: Благодаря, г–н Николов. Имате думата г-н Янакиев!

Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол: Уважаеми г–н Председател, уважаеми г–н Николов, дами и господа общински съветници. Първият Ви анонс, така да кажа, за информационната табела мисля, че е най – добре да дадем думата на секретаря на общината, който се занимава с това Янко Костадинов.

Янко Костадинов – секретар на Община Созопол: Добро утро, на всички присъстващи на днешната сесия. Това, което мога да кажа, във връзка с предложението на г-н Николов, е че има такава платформа, която е интегрирана в град Бургас. Смарт Бургас се нарича. Един от телекомуникационните оператори реално я предлага. Това е вид софтуер, което помага на гражданите да получат актуална информация според това, което общината е решила да качи в платформата – паркоместа; къде има контейнери за разделно хвърляне на отпадъци, както са нашите, така че тук въпроса е да се разговаря по задълбочено с партньора, с който работим, за да може все пак и чисто финансово това да бъде оправдано. Възможно е, но изисква средства да се направи и за в бъдеще е напълно възможно. Естествено се събира много информация, която да се качи и процеса става дълъг. Трудно е да се случи за една година, но съм го обсъдил вече, подадено ми е като информация, така че в един не много далечен момент ще имаме такава платформа. За дигитални информационни табла, преди време в Созопол имаше едни Киоск табла, поставени, мисля, че поставени във връзка с някаква оперативна програма, но те бяха премахнати, тъй като са били морално остарели, най – вероятно и повредени. Ако интегрираме тази онлайн платформа е възможно да бъдат и предоставени такива табла. Все пак, ако всеки може да достигне до необходимата информация, чрез телефона си. Чисто финансово това табло няма да оправдае смисъла за неговото поставяне.

Тихомир Янакиев: Аз бих могъл само да допълня, дали не бихме могли през билет системата да интегрираме всичко, тя така или иначе действа? Можем да мислим в тази посока, защото ние инфраструктурата я имаме изградена отдавна.

Янко Костадинов: Тази система също към момента не е достатъчно актуална. Моето лично предложение е да се насочим към съвсем нова платформа и да не оперираме с нещо, което няма да донесе достатъчно добър резултат, казвам го най – отговорно пред всички присъстващи.

Андрей Николов: Най– важното е, че ще донесе удовлетворение в туристите, а ние сме туристическа дестинация и това ни касае пряко.

Тихомир Янакиев: Относно втория въпрос, за дървата – да, ситуацията не е никак розова и г–н Янгьозов е тук. Тази година заявките са много сериозни, исторически погледнато…………

Илия Янгьозов -  Директор на „Общински гори и озеленяване“ на Община Созопол: Мисля, че 2019 година максимума, който е дала общината е 12 600 кубика като дърва за местното население. Сега вече са около 18 000 кубика, които достигаме към момента.

Тихомир Янакиев: Г-н Николов, Вие сам разбирате, че първо, за да изсечеш с 40% повече дървесина ви трябва технологично време и разходите са много сериозни. Приходите, които ще имаме от дървата, макар че нашата цена за дърва на местното население, според мен на фона на това, което е навсякъде е изключително добра за горско стопанство с такъв лесофонд 7 000 хектара. Не бих искал някой да ни сравнява с град Приморско, които имат около 20 000 хектара и въпреки това, че те могат да си позволят по атрактивна цена, но сегашната им е много близка до нашата. Тоест ние все още успяваме да поддържаме за хората дърва, съзнавайки, че зимата, която идва, ще бъде много трудна, с оглед на цените на електроенергията и на пелетите. Според мен е хубаво тази година да задържим цените, защото шока, който ще падне върху хората с цените за електроенергия и др., трябва да се опитаме да го смекчим и успоредно с това да не е в прекален риск горското предприятие. Нали и то трябва да има някакъв финансов баланс, с който да си поддържа приходните и разходни части. Поради тази причина аз в многобройните ми оперативки с г–н Янгьозов, които правим на тази тема, винаги сме искали максимално да намерим това, което трябва да бъде намерено като общински горски фонд. Той да бъде оползотворен, да не се правят неща, които не трябва с преексплоатацията на фонда, защото утре нашите деца ще трябва да секат и да използват дървесината. Това мога да кажа за дървата. На вашето внимание има и докладна, която е за актуализация на цените за дървесината, като в нея няма да се пипа цената за местното население. Съвсем отговорно искам да кажа, че е добре, че намалихме кубиците от 5 на 4 кубика. Ако сега трябваше да даваме по 5 кубика просто нямаше как да го направим. Не знам по какъв критерий щеше да стане като нямаме такъв. Освен по местоживеене или самостоятелно домакинство, да се чудим на кой да дадем дърва или на квоти по селата, но кой ще ги определи и кой ще е лошият. Решението за тази година е такова и се надявам за следващата заедно да преминем през това. Относно пътищата……

Стойчо Неделчев – общински съветник: Само ако може да се включа по темата за дървата, за да не се повтаряме после. Това означава ли, че този, който иска да си купи дърва на свободно на завишените цени ще му бъде отказвано?

Тихомир Янакиев: Г–н Неделчев, това означава, че ще изчакаме първо всичко да приключи със записванията. Г–н Янгьозов приключиха ли…….

Илия Янгьозов: Със записванията приключихме. Останаха само хората от Созопол, които списъци са одобрени от вас. Мисля, че са 87 човека, които трябва да си заплатят дървата.

Тихомир Янакиев: След това, като видим колко можем да вземем по лесоустройствен план за бъдещите години ще може да се пусне на свободно. Според мен няма да може да се пуска дървесина на фирми извън техническата дървесина, т.е. извън строителната и извън иглолистната. Такава дървесина, която да се даде на складове, за да могат те после да я препродават на местното население аз не мисля, че имаме възможност да го направим.

Андрей Николов: Това ми беше въпросът, дали е продавана дървесина на външни фирми тази година.

Тихомир Янакиев: Мисля, че имаше………

Илия Янгьозов: Имаме 20 кубика, които са продадени на хората по селата по един или два кубика…….

Тихомир Янакиев: Преди да влезе лесоплана се опитахме да го направим по тази схема, но установихме много бързо, че не става . Въпросът е принципен, че трябва първо да се осигурят за всички и тогава вече може да правим друго. Ако всички местни търговци заявят желания за ползване на правото си по члена за местен търговец до 30 % . Те имат право да го направят, казват вие сте добили 18 000 куб. и сте длъжни да ни предоставите 4-5 000 кубика. Как да стане това?  За сега проявяват толерантност и защото работим само с местни фирми и има някакво разбирателство, защото Илия им обяснява, аз лично гледам да не се меся в това, но ние в момента ….. експлоатацията на дървесина. 18 000 кубика, исторически никога не е имало толкова много придобита дървесина от горското. Това е свързано с разходи, с време, с маркировка и т. н. Относно деретата, г- н Янгьозов, като събарят дървата аз мисля, че могат да си ги взимат хората, защо да не могат?

Илия Янгьозов: Във връзка с деретата, понеже сега ми беше зададен въпроса, имайте предвид, че при почистването на дерета, това е много сериозна предпоставка за тяхното задръстване, имайте го в предвид. Много хора не го отчитат. Пускат се хора, взимат дървесината, която е по- хубав диаметър, така да се каже, но всички клони и вършини остават там. Може да стане, но трябва да има сериозен контрол. Нямам нищо против да видим за кои села става въпрос, да огледаме как стоят нещата, и чак тогава да решим. Не съм подготвен. Искам да огледам самия терен там - гравитиращите селскостопански фондове, водосборно място ли е, от много неща зависи. За да изкажа компетентно мнение трябва да видя мястото.

Тихомир Янакиев: Относно пътищата г-н Николов, това е една болна тема, с която последните месец и половина се боря. Ние се похвалихме, чрез вестника, че сме одобрени, което беше факт. Бяхме одобрени за два пътя с финансиране от порядъка на 4 милиона и малко. Единият път беше „Виа Понтика“ в етап 1, което включва от разклона към „Лидл“ до „Созополис“, а другият път беше Зидарово на разклона за Габър и Вършило. Информацията беше качена на сайта, одобренията също и постановлението на Министерски съвет. Очаквахме сключването на договорите, казаха ни, че изчакват техническото време /седмица/ за сключването им. Това беше станало два, три дни преди да приключи живота на редовният кабинет. С идването на служебният кабинет беше дръпната ръчната спирачка, беше отменено постановяването на Министерски съвет, бяха свалени решенията на МРРБ от сайта и започна един нов избор, така да се каже за проекти. Ние имаме разработени няколко проекта, с които сме кандидатствали, но това бяха двата, с които ни одобриха. При последното раздаване нас ни нямаше, така да се каже. После пак, в следствие на завъртане наново на рулетката, се установи, че всички общини или по- точно почти всички от кандидатствалите са одобрени за един проект на половина. Искам да кажа, че ние сме одобрени, даже не смея да го кажа, одобрени сме за един проект и това е пътя „Виа Понтика“ наполовина. Пътя беше 2 900 000 хиляди лева, а ние сме одобрени за 1 400 000 хиляди лева. Веднага се обадих в министерството и те ми обясниха следното, защото в следствие на това решение започват много технически проблеми. Как ще се направи ЗОП-а, има ли смисъл да го правиш, защото ти можеш ли да дофинансираш, имаш ли гаранция за дофинансиране после? Това, което сега ни дават като информация, е че ще бъдат преведени тези пари по решение на Министерски съвет и другата година, с новият бюджет ще бъдат допълнени следващите проекти. Целта на хората, които са взели решението е била да се стартират проекти максимално във всички общини. Резонно, имаше колеги, които зададоха въпроса: Добре вие сте с пътища, ние сме с водопроводи с канал? Режеш канала на половина в полето и приключваш, нито в експлоатация можеш да го вкараш, нито нищо. Ние сме решили за нас да си пуснем ЗОП-а на пълната сума, ще разделим първият етап на два етапа или ще направим под условие в проекта на договора, до където стигнат парите. Т.е. пътят „Виа Понтика“ вместо да бъде завършен до „Созополис“, условно казано, може би ще бъде завършен около един километър от него и ще чакаме добрата воля след това, на следващото правителство, да си удържат на думата. Моят опит сочи, че обикновено казват, който ви ги обещава, да ви ги дава после парите, но ние така ще го направим, че да не останем в нищото, т.е. ще го направим юридически така, че да е завършен етапа и евентуално, ако пускат втори етап да можем да го довършим. По същият начин се движат и нещата с канализацията. Големия инфраструктурен проект за област Бургас, който беше в размер на 400 000 000 милиона лева - Къде е той? Трябваше 2022 година да има избор на ЗОП, да има започнати процедури. Ние участваме с два обекта, „Червенка“ и южната част на „Виа Понтика“. Иначе щяхме да направим „Виа Понтика“ с проекта за целият път, защото хората там го чакат много отдавна. В момента проектираме и други пътища, трябва да кажа, че в момента върви, ако не греша за вътрешният път "Градина" – Черноморец. Вече започнаха да се отварят разни програми, други са на обществено обсъждане все още, трябва да се отбележи, че сега е 2022 г. и то почти на края вече. Ние още не сме започнали новият програмен период, който е 2021 – 2027 г., ако не можем да си отваряме програмите, не знам какво ще стане. Това е от мен, благодаря!

Андрей Николов: Само да допълня докато сме на техническа риторика. Отново във Вършило на центъра има една къща, която е в изключително лошо състояние и хората са много притеснени. Понеже е частна собственост какви мерки могат да се вземат, предполагам, че въпроса ми е към техническа служба?

Иванка Хльостарова: Тази сграда е паметник на културата, има направени протоколи за нейното много лошо състояние, но процедурата по събаряне на един паметник на културата е много тромава. Чакаме инспектората да се произнесе, за съжаление.

Андрей Николов: При един инцидент какво ще правим е въпроса?

Тихомир Янакиев: Г-н Николов, ние сме направили, каквото сме могли чисто юридически, аз не мога да отида с една кирка и да я съборя. Нямам такова право, първо, че сградата е частна и второ тя е паметник на културата. Разговарял съм с министъра на културата колко преписки висят. При 40-50 човека, които работят в НИНКН колко преписки минават на един експертен съвет и кога ще минат преписките? Тези въпроси и аз съм ги задавал. Колко къщи се построиха в стария град на Созопол по нормалният начин - да са законни с всички документи? Две къщи. Едната е на Министерството на културата. За това няма частна инициатива и от тези две едната я направиха без разкопки и аз съм бесен от това. Колко пъти го казах? Няколко срещи съм имал със старият министър, сега и с новият, който поне ме приема и изслушва и е съпричастен. Всичко това спъва инициативата в Созопол. На Буджака е по същият начин.

Георги Пинелов: Благодаря Ви! Колеги, други въпроси? Г-н Георгиев.

Цветелин Георгиев – общински съветник: Уважаеми колеги, г-н Председател, г- н Кмете. Първо да ви кажа, че се радвам да се видим след летния сезон. Живи и здрави нека да поработим тази година за жителите на Община Созопол. Тази зима да започнем с нови идеи и виждания на нещата, това ми беше идеята. Бях задал въпрос за село Атия, за един строеж, който излиза на самият път. На скоро посетих село Атия и хората питат какво се случва там. Говорено ли е със инвеститора и ще има ли тротоар, по който да вървят? Получих едно писмо в което пише, че е направена проверка на същия инвеститор да даде обяснение имота до кои граници е, но предвиден ли е тротоар. Дали не може да се направи разговор с този инвеститор, да отстъпи малко от пътя, защото той излиза на самият път, защото има хора, които се движат по пътното платно? Има и едно възмущение, малко по нагоре от пенсионерският клуб има някаква ограда и излят бетон. Хората просто имат молба към Вас г-н Янакиев, да се говори и да се види дали не може да се отстъпи съвсем малко, както са отстъпили всички в района? Цялата тази линия има и други обекти на хора, които са отстъпили от собствените си имоти. В същия този парцел ми беше казано, че са били изсечени два бора на по 50-60 години и в момента имало разрешение, не знам дали има такова разрешение, така ми е предадено, да се изсече дъб, който бил около 100 годишен. Видях дървото не съм компетентен, не знам дали е здраво, но въпросът е има ли някаква причина, заради която да се изсече здраво дърво, което е на такава възраст? Това е за село Атия.

Сега за село Зидарово. В момента се извършва там едно почистване на дерето и има въпроси от страна на жителите към Вас и към тези, които извършват ремонта. Притесненията им са такива, че те нямат къде да ги зададат, очаквали са Вас да отидете в село Зидарово, защото сте го обявили, само че Вие не сте отишли поради някаква ангажираност най - вероятно. Хората имат въпроси. В село Зидарово било предвидено почистване на дерето, според тези, които извършват ремонта, до първият завой след центъра. Дали не може да бъде отпуснат по- голям обхват на почистване и да се залости водата, защото в един момент няма да е качествено това почистване. Фракцията, която изваждат от деретата я изсипват по самият бряг. Така ли ще бъде оставена, както е в момента или ще бъде изнесена от там, защото при следващо наводнение ще бъде обратно в дерето? Не знам как да Ви го кажа като препоръка или като молба, просто направете едно събрание, защото има много наболели въпроси и звънят на мен като общински съветник. Най– вероятно и на други колеги са звънели. Хората си задават въпросите, не знам дали не са се обърнали и към кмета и дали той е отговорил, не съм запознат, просто тази сутрин ми бяха зададени тези въпроси, като ми нахвърляха два, три, които сега ще ви ги кажа. Аз не мога да отговоря толкова бързо, не знам за вас, защото не са въпроси, на които така лесно да се отговори. Каква е отпуснатата сума за село Зидарово след обявеното бедствено положение? Каква е отпуснатата сума за почистване и ще стигне ли според специалистите, които са видели какво трябва да се извърши там като ремонт и почистване? Колко струва асфалтирането в село Зидарово и колко струваше ремонта на пенсионерския клуб? Това са въпросите, които са искали да Ви зададат. Благодаря ви!

Тихомир Янакиев: Уважаеми г-н Георгиев, относно село Атия аз предлагам г–жа Хльостарова да даде отговор.

Иванка Хльостарова: Този строеж, когато преди няколко сесии подадохте въпроса е извършена проверка на място, но тъй като не може да се установи дали наистина тази подпорна стена е в рамките на имота му, бяхме задължили този човек да представи геодезическо заснемане с последващите действия. Установи се, че си е в имота. Разликата между другите хора, които са отстъпили от имотите си и този имот, е че този имот е в регулацията на село Атия, докато другите имоти, които тепърва се предвижда отнемането за улица са във земеделските земи и при тях важи изработването на ПУП- овете по разпоредбата на ЗУТ чл. 16, в който се казва, че част от имотите се отнемат за изграждането на техническата инфраструктура. Така че, ако този имот е маломерен и не може да се предвиди такова уширение за тротоар, то трябва да се предвиди с обезщетение на човека и малко трудно може да се приложи в такива маломерни имоти. Ще проверим дали не може да се случи нещо. Улиците в горното селище на село Атия по план за уличната регулация са одобрени без тротоари 2007 година.

Румен Димитров – кмет на село Атия: Мога ли само аз да кажа за боровете, които били отрязани, че няма такова нещо. Преди 4-5 години имаше един бор, който е паднал самостоятелно от ветровете и е само това. Собственикът на имота, ако наистина има претенции за тези дървета то наистина те трябва да се премахнат, защото там преминава електрозахранването и клоните на тези дървета са в жиците и при по силни ветрове могат да ги скъсат. Би трябвало или клоните да се отрежат или да се премахнат дърветата, но няма рязани борове. Разрешение може и да има, но не е рязано.

Тихомир Янакиев: Аз мога да се намеся и да попитам г–н Янгьозов, дали знае за такова разрешение?

Илия Янгьозов: Малко съм неподготвен по темата, но ще проверя и ще Ви съобщя до обяд.

Тихомир Янакиев: Аз съм твърдо против изсичането на зеленина, където и да е, но законът казва, че ако влиза в парцел, където ще се строи, след изсичането трябва да се направи компенсаторно залесяване. Тоест не може каквото и да е дърво да се отсече ей така, без да има засадено друго. Няма как по жиците да има клони, или трябва да се изрязват, или да се премахне дървото. Относно село Зидарово, да върнем лентата назад и да си кажем, че това дере беше чистено. Казах, че е хубаво и на кметовете съм казал да се поддържа и да се прави превенция на деретата, особено след основно почистване. Виждаме, че бурите, които стават все по мощни имат сериозни щети след тях. Бедствено положение в село Зидарово не помня да е обявявано, не знам колегите да кажат.

Румен Кисьов: Има заповед от юни месец за обявено частично бедствено положение.

Тихомир Янакиев: Г–н Кисьов как сме кандидатствали за частичното бедствено положение?

Румен Кисьов: След като беше отменено частичното бедствено положение имаше назначена комисия, съответно бяха направени необходимите изводи, описа ги и изпратихме писмо до комисията по „Бедствия и аварии“ през областната управа до град София. Резултат до момента нямаме. Някъде около половин милион е калкулацията на сумите.

Тихомир Янакиев: В началото 2021 година имаше обявено бедствено положение за село Равадиново, защото там бяха запушени две от трите входни и изходни артерии на селото и то за няколко дни, мисля, че беше за два дни. Там имаше направен опис на щетите, с една много сериозна сума и единственото нещо, което ни се отпусна са двеста и няколко хиляди лева за реконструкцията на Пейчов мост, за да може поне тази артерия, която е централна да не се затлачва. Сега ще направим….. не знам до къде сме с проекта, Хльостарова ще кажеш ли?

Иванка Хльостарова: В момента се работи по проекта.

Тихомир Янакиев: В момента, в който дадем разрешително за строеж ще отрежем новият асфалт. Ще направим моста. Парите сме ги осигурили. Проектът е започнат. Направили сме необходимите постъпки за парите, които са необходими.

По същият начин е било и за село Зидарово, това че не сме срещнали отзив от държавата за превеждане на сумите……..Пенсионерския клуб е ремонтиран за около 11 000 лв. Знаете, че състоянието след наводнението беше ужасяващо, но сега е добре.

Относно деретата, почистването все още върви. На 29- ти чакам отговор, моля по надлежният ред да дойдат хората и да входират жалба. Ако има такава, ако искат да си определят среща с мен. Никого не съм върнал, дори и извън приемното ми време, отивам в седем и половина на работа, но да ми пишат в социалните мрежи няма да се поддам на ултиматуми. Моля и вие да не го правите. Да бъдем на нивото на институциите, които защитаваме и които сме. Изгребването на дерето ще бъде завършено по начин, по който да няма проблем след това. 2020- та го направихме, и ако трябва и ръчен труд ще вкараме. Днес или вчера отидоха с малката техника, това не е  приключило още. Първо се минава с тежката техника, правят се просеките, после влиза малката техника, за да доизгребва, после има място, където фракцията да се депонира. Доколкото знам кметът на село Зидарово е определил място за това, защото една част от фракцията може да се използва за трамбоване на някоя улица или да се запълни някоя дупка. Спирам с квалификациите относно това, което прочетох в социалните мрежи. Работи се по въпроса, сумата за почистването ще е между 10 000 – 20 000лв. според машиносмените, които се изработят. Всяка една стотинка ще я отчетем на хората. В село Зидарово почистването става от общинския бюджет, това означава, че бюджетът, който е даден на село Зидарово не е 80 – 90 000 лв., а като се сумират всички дейности, които са извършени по селото става няколкостотин хиляди лева. Селото е асфалтирано за около 90 000 лв. с ДДС като частта, която е асфалтиран площада. По- голямата част, която не е асфалтирана е в частна собственост. Общината няма право да работи в имоти, които са частна собственост. Много малко части, които са общински не са асфалтирани, но има и други населени места, които се нуждаят от асфалтиране, не можем да направим всичко наведнъж. Двете големи дупки, които бяха на изхода на село Габър не можеше да се мине, но сега са асфалтирани. За всяка изразходена сума може да се даде КСС и документи. Заради сесията не успях да отида на приемна, тъй като се измести датата. На всеки три месеца правя приемни по селата.

Георги Пинелов: Благодаря, колеги други въпроси? Г-н Стефанов и г–жа Филипова.

Илиян Стефанов – общински съветник: Благодаря за дадената дума! Г–н Председател, уважаеми колеги, уважаеми г–н Янакиев, в този ред на мисли за почистването на деретата, на предходна сесия Ви бях задал един въпрос и един сигнал Ви бях подал. По пътя за село Габър, отстрани се извършваха едни изкопни дейности за дъждовна вада, където също по надлежният ред цялата тази пръст, която беше изкопана, беше нахвърляна от горната страна. Представих и снимков материал и Вие обещахте да направите една проверка и да видите коя фирма го извършва, какви пари са отпуснати и каква ще бъде ползата? Забелязах, че тази пръст е отново във вадата и едва ли не няма ефект и в същият ред на мисли, както каза г–н Георгиев нека и тези дерета, които се почистват да се взима под голямо внимание. При едно последващо бедствие всичко влиза отново във вадата и става безсмислено това, което се прави. Нашата дейност като общински съветници е да бъдем проводници между жителите в цялата селищна система и Община Созопол. В началото на лятото проведохме с колегата Цветелин Георгиев една среща - разговор с жителите на град Черноморец. Имаше поставени доста въпроси. Нашето отношение беше дотолкова, че ние изготвихме протокол и по надлежният ред съм го входирал до Вашето знание, ще го предоставя и до г–н Председателя с молба да огледаме всички наболели въпроси, които са поставени и да търсим взаимно тяхното решение. Как виждате нещата и приветствате ли тази практика, защото мисля това да бъде и по другите населени места, когато имаме такива срещи да Ви запознаваме с проблемите и да се търси тяхното решение. Благодаря Ви!

Тихомир Янакиев: Уважаеми г- н Стефанов, по първият въпрос……

Илиян Стефанов: Ако може да видим откъде идват средствата и на каква стойност са?

Тихомир Янакиев: Добре записвам си да изпратим един писмен отговор до г–н Стефанов. Относно протокола сме Ви направили отговор. Вече две седмици работим по него и ще Ви бъде предоставен с писмо.

Илиян Стефанов: Хубаво е и да направим такива работни срещи може и ние да бъдем полезни по някои въпроси.

Тихомир Янакиев:  Аз приветствам тази практика, ето и г–н Пинелов процедира така, общинските съветници също и това е тяхно право и е много добре, защото има хора, които се притесняват пред мен да кажат за определен проблем. Няма значение от политически нюанси, аз ще обърна внимание на всеки.

Георги Пинелов: Г-жо Филипова имате думата!

Анета Филипова – общински съветник: Благодаря г–н председател! Уважаеми г–н Председател, уважаеми г–н Янакиев, колеги и служители от общинска администрация. Аз живея в район, в който хората много често ми задават въпроси, които аз отправям в писмен вид към кмета, но днес ще го задам устно. Става въпрос за това, че на минала сесия гласувахме увеличаване цените на паркингите. Какви приходи има общината от всички паркинги и синя зона в града и ще успее ли общината да си подпомогне с чистата сума, без разходите, за да помогне по някакъв начин при погасяването на дълга, който имаме?

Тихомир Янакиев: Уважаема г–жо Филипова, приходите от дейност транспорт за тази година са в размер на 1 073 186 лв., разходите са в размер на 238 745 лв. или чиста печалба от дейност транспорт е 834 441 лв. Разбира се, че ще ни помогне, но не само за плащане на дълга, според мен тази сума трябва да се инвестира в облагородяването на града и в последващо надграждане на системата. Мога да Ви дам справка за разбивките както са по пера, но това е чистата печалба.

Анета Филипова: Адмирации г-н кмете!

Тихомир Янакиев: На улица „Люлин“ сме предвидили един по малък паркинг с около 40 паркоместа. Трябва да се инвестира в тази посока. В момента подготвяме проект, който ще бъде представен догодина, няма да казвам за къде, но този проект ще осигури едни  550 – 600 паркоместа в новият град.

Георги Пинелов: Благодаря! Колеги, други въпроси? Няма!

 На основание чл. 11, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, съм длъжен да представям, всяко тримесечие, отчет за изразходените средства за командировъчни и представителни разходи.

За периода  от 01.06.2022 г. до 31.08.2022 г. имам направени следните разходи, единствено свързани с изложбата, представена в сградата на Общински съвет Созопол, „Аз съм Българка“, с автор Радослав Първанов, а именно:

 1. Кетъринг по откриването на изложбата – 549,60 лв.;
 2. Хотелско настаняване на автора Радослав Първанов – 140 лв.

Благодаря ви!

Сега преминаваме към дневния ред. Имате ли въпроси и предложения по него? Не виждам! Тогава да гласуваме дневния ред, така, както ви е изпратен.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

РЕШЕНИЕ №721

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред: 

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 Докладна записка №630/24.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за побратимяване на град Созопол и град Периана област Малага, Кралство Испания.

Докладна записка №648/09.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символите на община Созопол.

Докладна записка №652/12.09.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол: относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. октомври  2022 г. – м. март 2023 г.

 

IIДоклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби и СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:

Докладна записка №647/09.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отпускане на финансови помощи на жители на община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане.

 

III. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 Докладна записка №579/29.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отчет за изпълнението на бюджета, Извънбюджетни сметки и фондове и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2021 година.

Докладна записка №580/29.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол към 30.06.2022 година.

Докладна записка №628/23.08.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Отпускане на едногодишна стипендия за постигнати високи резултати в областта на спорта на изявения спортист - Петър Драганов.

Докладна записка №649/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на допълнително количество гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол за 2022 г.

Докладна записка №650/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване  на  разсрочване  на публични общински вземания  въз основа на заявление с вх.№ 26-00-1062-2/22.08.2022г., подадено от „Хелио-тур-с” АД , ЕИК 102004621.

Докладна записка №655/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

Докладна записка №656/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.

Докладна записка №657/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол“, по договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-84/04.05.2022 г., сключен с Министерство на земеделието по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

Докладна записка №664/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от общински горски територии на община Созопол за 2022 г. 

 

IVДоклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

Докладна записка №587/03.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението, в обхват на поземлен имот №134.183, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, с отреждане за „сгради за вилен отдих“  и План за улична регулация.

Докладна записка №588/03.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.53.81, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, с цел промяна предназначението, с отреждане за изграждане на „сгради за отдих и курорт, и трафопост“ .

Докладна записка №642/08.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Изразяване на съгласие за допускане на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ II-1602 и УПИ III-1602, кв.91 по плана на м.”Мисаря”, гр. Созопол, ПИ с идентификатори  67800.503.621 и 67800.503.622 по КК на гр. Созопол.

Докладна записка №646/09.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Именуване на улица в регулационните граници на гр. Созопол, кв.”Мисаря”, община Созопол.

Докладна записка №651/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  1. Предложение за включване на обект(проект) като общински от първостепенно значение към  Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022 г., приета с  Решение № 580 по Протокол №26/27.01.2022 г. на Общински съвет Созопол.

 1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.14.98 по КК на гр. Созопол, извън границите на урбанизираните територии и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за напорен резервоар и отклонение към него от главен водопровод, за питейно водообезпечаване на с. Равадиново и път за достъп до резервоара.
 2. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.14.98 по КК на гр. Созопол, извън границите на урбанизираните територии и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за напорен резервоар и отклонение към него от главен водопровод, за питейно водообезпечаване на с. Равадиново и път за достъп до резервоара.

Докладна записка №653/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.36.69, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за сгради за отдих, курорт и комплексно обществено обслужване“ и „за трафопост“. 

Докладна записка №654/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.10.355 и 67800.10.550, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Ачмалъци“, за промяна предназначението, с отреждане „за жилищни и курортни сгради и трафопост“.

Докладна записка №658/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Даване на съгласие за допускане на проект за изменение на действащ Общ устройствен план /ОУП/ на Община Созопол, в обхват на ПИ с идентификатор 14249.17.2 по КК на с. Габър, м.”Турлакица”, Община Созопол.

Докладна записка №660/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.6.4, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Буджака, с цел промяна предназначението, за изграждане на „вилни сгради“.

Докладна записка №661/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Кабелна линия 1 kV от Бетонов комплектен трансформаторен пост, Електроразпределително табло – ново, за захранване на „Жилищна сграда и ограда“, в ПИ67800.36.419, м.“Света Марина“, землище на гр. Созопол “.

Докладна записка №662/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Външно ел. захранване на вилни сгради в урегулиран поземлен имот XV, м.“Акра“, поземлен имот с идентификатор 81178.35.194, по Кадастралната карта на гр. Черноморец“.

Докладна записка №663/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.129, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Митков мост“, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота, за изграждане на „вилни сгради“ и „вилни сгради и трафопост“. 

 

V. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 Докладна записка №584/02.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.318, с. Равна гора, ул.“Любен Каравелов“ №8, община Созопол.

Докладна записка №585/02.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.501.183, гр. Черноморец, община Созопол.

 Докладна записка №593/09.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63029.501.9592, находящ се в общ. Созопол, с. Росен, площ 589 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): „Ниско застрояване (до 10m.)“.

Докладна записка №594/09.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.505.446, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, площ 1 014 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване (НТП):"Ниско застрояване /до 10m/".

Докладна записка №596/11.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект на Подробно устройствен план-План за регулация и застрояване   за „Гробищен парк Созопол“, чрез отчуждаване на поземлени имоти 67800.9.102 и 67800.9.180, частна собственост, попадащи в предвижданията му.

Докладна записка №626/18.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.224, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 155 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Докладна записка №627/18.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12975.501.395, находящ се в община Созопол, с. Вършило, с площ 2 520 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване (до 10m)“.

Докладна записка №659/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Обявяване на  проект „ПУП-Парцеларен план за улици и алеи в местност Света Марина“ землище гр. Созопол, в обхват между квартал Мисаря и общински път път BGS10-20, като общински обект от първостепенно значение към  „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 г.

Докладна записка №665/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61042.13.38 - частна общинска собственост, с площ от 2 049 квадратни метра (кв. м.), трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“ и начин на трайно ползване (НТП): „Изоставена орна земя“, с местонахождение: Община Созопол, с. Равадиново, местност „Халваджи дол“.

 

VI.  Доклад на комисията по СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:

 Докладна записка №666/13.09.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Определяне  броя на групите и броя  на децата в тях  през учебната 2022/ 2023 година  в  детските градини на територията на община Созопол.

Докладна записка №667/13.09.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване  на  слетите   и  маломерни  паралелки  в  училищата на територията на Община Созопол за  учебната  2022 / 2023 учебна  година.

 

Георги Пинелов: Колеги обявявам почивка!

ПОЧИВКА

 Георги Пинелов: След проверка на кворума присъстваме 15 общински съветника.

Давам думата на г-н Андонов- председател на комисията по  „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“, да представи становището на комисията.

 Станимир Андонов:  Становище  на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

На 26.09.2022 г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. В работата на комисията взеха участие всички членове.

На заседанието присъстваха още:  Георги Пинелов –  председател на Общинския съвет; Тихомир Янакиев –  кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители от общинска администрация; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол; Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол; Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол; Божана Чампарова – началник отдел ПДЧРОП.

Разгледаха са следните докладни записки:  

 Докладна записка №630/24.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за побратимяване на град Созопол и град Периана област Малага, Кралство Испания.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия и комисията предлага да се вземе решение така, както е по докладната.

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Да гласуваме!

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №799

Общински съвет Созопол прие

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.87 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Созопол:
  • Дава съгласие за побратимяване между град Созопол и град Периана област Малага, Кралство Испания.
  • Одобрява споразумение за сътрудничество и установяване на приятелски отношения между град Созопол и град Периана, област Малага, Кралство Испания съгласно приложението.

На основание чл.88 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Общински съвет Созопол ратифицира така приетото споразумение.

 

 

Станимир Андонов: Докладна записка №648/09.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символите на община Созопол.

Кметът на община Созопол Тихомир Янакиев обясни, че  хората, които са станали почетни граждани на гр. Созопол, трябва да имат някакви реални привилегии, които да ползват и да се изразяват, в това което е написано - посещение на места, които са с билети на общината - синя зона; четири куб. дърва безплатно; музеи; галерии и т.н.

След гласуване и с резултат пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия и комисията предлага да се вземе решение така, както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №800

Общински съвет Созопол прие

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символите на община Созопол, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

Станимир Андонов: Докладна записка №652/12.09.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. октомври  2022 г. – м. март 2023 г.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия и комисията предлага да се вземе решение така, както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №801

Общински съвет Созопол прие

Общински съвет Созопол приема Програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. октомври 2022 г.  – м. март  2023 г.

            Програмата да се публикува на интернет-страницата на Общински съвет Созопол.

Станимир Андонов: Уважаеми г-н Председател, това бяха докладните записки, разгледани  на  комисия.

 

Георги Пинелов: Г-н Андонов, продължете със следващото становище от съвместното заседание!

 

Станимир Андонов: На 26.09.2022 г. от 14:10 часа, се проведе съвместно заседание на комисията по   „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“  и комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание“. След направена проверка присъстваха осем члена на  двете комисии, Стойчо Неделчев отсъстваше по уважителни причини.

На заседанието присъстваха още: Георги Пинелов – председател на Общинския съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол; Общински съветници; Божана Чампарова – началник отдел ПДЧРОП; Служители от общинска администрация; Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол; Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол.

Разгледа се следната докладна записка:

 

Докладна записка №647/09.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отпускане на финансови помощи на жители на община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане.

Кметът на община Созопол Тихомир Янакиев поясни, че правят няколко промени в изискванията за отпускане на еднократна помощ за новородено/осиновено дете, както следва: от 5 на 3 години и предвижда като критерии да се приеме единият родител да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Созопол през последните 3 години към момента на раждане/осиновяване на детето, а другият родител e достатъчно да има настоящ адрес на територията на община Созопол, към момента на подаване на заявлението. Също така 1000 лв. да се изплащат наведнъж, а не на два пъти. Документите ще се изтеглят от системата по служебен път.

След гласуване и с резултат от осем гласа – „За, комисията подкрепи докладната записка да се разгледа на общинска сесия и комисията предлага да се вземе решение така, както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 11

Против: 0

Въздържали се: 4

 

РЕШЕНИЕ №802

Общински съвет Созопол прие

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отпускане на финансови помощи на жители на община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

 

 

Георги Пинелов: Благодаря на г-н Андонов. Давам думата на Димитринка Господинова, председател на комисията по „Финанси, бюджет, международни проекти и програми“.

 Димитринка Господинова: Становище на комисията  по „Финанси, бюджет, международни  проекти  и  програми“.

На 26.09.2022 г. от 14:20 ч., се проведе редовно заседание на комисията по „Финанси, бюджет, международни проекти и програми”, на което присъстваха всички членове на комисията.

На заседанието присъстваха  още: Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Общински съветници; Божана Чампарова – началник отдел ПДЧРОП; Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол; Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол; Иванка  Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Разгледани бяха следните докладни: 

Докладна записка №579/29.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отчет за изпълнението на бюджета, Извънбюджетни сметки и фондове и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2021 година.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 579 влиза за разглеждане на общинска сесия и комисията предлага да се вземе решение така, както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №803

Общински съвет Созопол прие

 1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Созопол за 2021 г. по приходната и разходната част по дейности и параграфи, както следва:

1.1.По прихода                                                                                                               22 825 761 лв.

в т.ч.

За делегираните от държавата дейности                                                                      8 876 911 лв.

За местни дейности                                                                                                      13 948 850 лв.

Разпределени по параграфи, съгласно приложение 1 -  форма Б3 на Министерство на финансите.

1.2.По разхода                                                                                                               22 825 761  лв.

в т.ч.

За делегираните от държавата дейности                                                                   8 876 911 лв.

За дофинансиране на делегираните от                                                                       1 511 416 лв.

 държавата дейности със собствени приходи

 За местни дейности                                                                                                  12 437 434 лв.

Разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно приложение 1- форма Б3 на Министерство на финансите.

 1. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове /ИБСФ/ на Община Созопол за 2021 г., съгласно приложение № 2.
 2. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2021 г. по обекти, съгласно приложение № 3.
 3. Приема отчета за състоянието на общински дълг за 2021 г. –справка „Приложение 15” – съгласно приложение № 4.

Плащания по дълга към 31.12.2021 г. в размер на 2 225 747 лв. , в т.ч.:

 • към „ЦКБ“ АД по договор 8-496/18.09.2018 г. в размер на 774 010 лв., от които 350 000 лв. главница, 423 954 лв. лихви и 56 лв. такси. Остатък за погасяване по главницата към 31.12.2021 г. – 21 150 000 лв.
 • към Министерство на финансите по отпуснат временен безлихвен заем за финансово оздравяване в размер на 1 451 737 лв. Остатък за погасяване към 31.12.2021 г. 1 480 000 лв.
 1. Приема консолидирания баланс и консолидирания отчет за приходите и разходите към 31.12.2021 г. – съгласно приложение № 5.
 2. Приема наличните просрочени вземания и задължения към 31.12.2021 г. – съгласно приложение № 6.
 3. Приема възникналите поети ангажименти и възникналите ангажименти за разходи към 31.12.2021 г. - съгласно приложение № 7.

 

Димитринка Господинова: Докладна записка №580/29.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол към 30.06.2022 година.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 580 влиза за разглеждане на общинска сесия и комисията предлага да се вземе решение така, както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 РЕШЕНИЕ №804

Общински съвет Созопол прие

 1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Созопол за към 30.06.2022 г. по приходната и разходната част по дейности и параграфи, както следва:

1.1.По прихода                                                                                                          12 050 157 лв.

       в т.ч.

За делегираните от държавата дейности                                                                  4 277 487 лв.

За местни дейности                                                                                                    7 772 670 лв.

 

Разпределени по дейности и параграфи, съгласно приложение форма Б3 на Министерство на финансите.

 

 

1.2.По разхода                                                                                                            12 050 157 лв.

в т.ч.

За делегираните от държавата дейности                                                                  4 277 487 лв.

За дофинансиране на делегираните от                                                                        736 257 лв. държавата дейности със собствени приходи

 За местни дейности                                                                                                    7 036 413 лв.

Разпределени по дейности и параграфи, съгласно приложение форма Б3 на Министерство на финансите.

 1. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове /ИБСФ/ на Община Созопол към 30.06. 2022 г., съгласно приложение № 2.
 2. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи към 30.06.2022 г. по обекти, съгласно приложение № 3.
 3. Приема отчета за състоянието на общински дълг към 30.06.2022 г. – Погашения към 30.06.2022 г. в размер на 954 311 лв. , в т.ч.:
 • към „ЦКБ“ АД по договор 8-496/18.09.2018 г. в размер на 909 085 лв., от които 700 000 лв. главница, 209 081 лв. лихви и 4 лв. такси. Остатък за погасяване по главницата към 30.06.2021  г. – 20 450 000 лв.
 • към Министерство на финансите по отпуснат временен безлихвен заем за финансово оздравяване в размер на 740 000 лв. Остатък за погасяване към 30.06.2022 г. 740 000 лв.

 

 Димитринка Господинова: Докладна записка №628/23.08.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Отпускане на едногодишна стипендия за постигнати високи резултати в областта на спорта на изявения спортист - Петър Драганов.

Божана Чампарова от името на вносителя направи допълнение с нова т. 1.3 със следното съдържание: „Средствата ще се осигурят от § 42-14 "Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет“.

След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 628 влиза за разглеждане на общинска сесия и комисията предлага да се вземе решение така, както е по докладната.

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Г- жо Германова!

Красимира Германова – общински съветник: Уважаеми г–н кмете, аз нямам нищо против докладната, нито стипендията, чисто технически искам да попитам. Не би ли следвало тази докладна да се гласува след актуализацията на бюджета? Какво имам предвид, когато гласуваме някакъв разход той би следвало първо да бъде отразен в бюджета, тоест да, може би въпроса ми е към юристите чисто технически. Не трябва ли тази докладна да бъде гласувана след актуализацията на бюджета? Самият ред на гласуване.

Тихомир Янакиев: Г- жо Германова, в съответната дейност към момента има финансови средства, които да обезпечат това нещо, тоест разхода не е извън …. Парите ги има. Ако бяха необходими след актуализацията, тоест при първоначалният бюджет тези средства ги има. Ако ги нямаше……..

Красимира Германова: Въпросът е, че актуализираме точно с това перо и вече конкретизираме, за това зададох въпроса.

Илиян Стефанов: Каква е стойността на стипендията?

Тихомир Янакиев: Минималната работна заплата.

 

Георги Пинелов: Колеги, други въпроси и коментари? Няма! Тогава да гласуваме!

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №805

Общински съвет Созопол прие

 1. Приема да бъде отпусната на Петър Стойков Драганов, ЕГН 9410130506 , стипендия за постигнати високи резултати в областта на спорта.
  • Стипендията да се изплаща всеки месец в рамките на една календарна година като средствата се осигуряват в рамките на одобрения за съответната финансова година бюджет
  • Стипендията е в размер на една минимална работна заплата за страната.
  • Средствата ще се осигурят от 42- 14 '' Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет''.

 

 1. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

  

Димитринка Господинова: Докладна записка №649/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на допълнително количество гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол за 2022 г.

След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 649 влиза за разглеждане на общинска сесия и комисията предлага да се вземе решение така, както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №806

Общински съвет Созопол прие

1.На основание чл.21, ал.1, т.23, вр.т.8 и чл.21, ал.2  от Закона за местното управление и местната администрация във връзка с чл.249, ал.9, т.1 от Закона за министерство на вътрешните работи дава съгласие община Созопол да дари на Областна дирекция на МВР Бургас за нуждите на Районно управление – Созопол допълнително гориво, като общата стойност на дарението не надвишава 2 000 /две хиляди/лева в рамките на бюджетната 2022 г.

          2.Възлага на Кмета на община Созопол да подпише договор за дарение на гориво с Областна дирекция на МВР Бургас, като приложи към него двустранно подписани приемателно-предавателни протоколи, удостоверяващи предаването и приемането на дарението.

 

Димитринка Господинова: Докладна записка №650/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване  на  разсрочване  на публични общински вземания  въз основа на заявление с вх.№ 26-00-1062-2/22.08.2022 г., подадено от „Хелио-тур-с” АД , ЕИК 102004621.

      Тихомир Янакиев направи разяснение, че от няколко месеца се водят преговори с „Хелио-тур-с“ и че фирмата е депозирала 150 хил. лв. в сметката на общината, и ако до три дни след сесията не преведат останалата сума ще изгубят депозита си.

След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 650 влиза за разглеждане на общинска сесия и комисията предлага да се вземе решение така, както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №807

Общински съвет Созопол прие

             І.   На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,във връзка с чл.4 ал.7  и чл.9а ал.5 от  Закона за местните данъци и такси,Общински съвет Созопол одобрява следния план на разсрочено плащане:

 1. Хелио-тур-с“ АД се задължава да заплати на община Созопол дължимите от него суми за ДНИ и ТБО,  по следния начин:

1.1. На 22.08.2022 година длъжникът е внесъл по набирателна сметка на Община Созопол сума в размер на 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева като гаранция за добрите си намерения, представляваща първа вноска за погасяване на задълженията за ДНИ и ТБО за периода 2012-2016 година.

 • Сумата от 79 (Двеста и пет хиляди деветстотин петдесет и осем 0,79) лева, следва да бъде заплатена по банковата сметка на община Созопол, не по-късно от 3 (три)  работни дни след подписване на настоящото споразумение от двете страни.
 • Заплатената общо сума по т.1.1 и 1.2 в размер на 79 лева, погасява пълните задължения на „Хелио-тур-с“ АД за ДНИ и ТБО да периода 2012-2016 година, в това число главница и лихви, както следва:

 

 

 

 

година

                     ДНИ

ГЛАВНИЦА            ЛИХВА

                 ТБО

ГЛАВНИЦА            ЛИХВА

3.

2012

6867.02                6968.73

45780.08              46458.26

4.

2013

0.00                          0.00

0.00                             16.63

5.

2014

4412.84                4031.76

36655.82              31331.67

6.

2015

6286.04                4460.73

41757.99              29632.54    

7.

2016

14609.13              9011.30

41846.36              25831.89

ОБЩО:

355958.79

32175,03            24472.52

166040,25           133270.99

 

 

 • При изплащане на сумите по т.1.1 и 1.2 в посочения срок и при приемане от Общински съвет-Созопол на решение за разсрочване на плащането на задължението за периода 2017-2022 година по тази точка, останалата сума от 42 (Триста и единадесет хиляди осемстотин шестдесет и пет лева и 0.42 ст.) лева се разсрочва за период от 12 (дванадесет) месеца и се заплаща на вноски, платими до края на съответния месец съгласно следния погасителен план:

 

До 31.10.2022 година – 5000,00 (Пет хиляди) лева;

До 30.11.2022 година - 5000,00 (Пет хиляди) лева;

До 31.12.2022 година - 5000,00 (Пет хиляди) лева;

До 31.01.2023 година - 5000,00 (Пет хиляди) лева;

До 28.02.2023 година - 5000,00 (Пет хиляди) лева;

До 31.03.2023 година - 5000,00 (Пет хиляди) лева;

До 30.04.2023 година - 5000,00 (Пет хиляди) лева;

До 31.05.2023 година - 5000,00 (Пет хиляди) лева;

До 30.06.2023 година – 50000,00 (Петдесет хиляди) лева;

До 31.07.2023 година –100000,00 (Сто хиляди) лева;

До 31.08.2023 година – 100000,00 (Сто хиляди) лева;

До 30.09.2023 година – 21865.42 (Двадесет и една хиляди осемстотин шестдесет и пет лева и 0.42 ст.) лева.

  

 • Сумите, платени по т.1.4. погасяват последователно по ред на най-старото задължение задължения на „Хелио-тур-с“ АД за ДНИ и ТБО в периода 2017-2022 година, в това число главница и натрупани до момента лихви, както следва:

 

 

№ по

ред

 

година

                     ДНИ

ГЛАВНИЦА            ЛИХВА

                 ТБО

ГЛАВНИЦА            ЛИХВА

8.

2017

11654.20              5908.38

33149.76              16806.10

9.

2018

10772.91              4364.54

30632.27              12410.34

10.

2019

10714.61              3256.05

30466.19                9258.33  

11.

2020

10644.58              2151.09

29556.77                5972.93

12.

2021

10586.45               1067.48

29396.92                2964.18

13.

2022

10537.20                  87.80

29262.49                    243.85 

ОБЩО:

311865.42

64909,95           16835.34

182464,40             47655.73

 

Частичното плащане на която и да било от уговорените вноски, се счита за пълно неплащане на вноската.

 • Сроковете по т.1.2 и 1.4 са уговорени в полза на „Хелио-тур-с“ АД, като по желание и при възможност, дружеството има право да изплати дължимата сума и по-рано от посочените срокове.

1.7. Сумите по т.1.2 – 1.4 вкл. следва да бъдат заплатени по следната сметка на община Созопол :

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

Банков код: CECB BGSF

IBAN :BG54 CECB 9790 8479 9626 02

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ – 442100 – за ДНИ

                                             – 442400 – за ТБО

1.8. Лихвите, дължими върху главницата  за ДНИ и ТБО, възникващи след подписване на настоящето споразумение, не са предмет на същото и следва да се заплатят в размер на основния лихвен процент за забавени плащания от длъжника, извън описаните тук суми с последната дължима вноска.

 1. В срок до 3 (три) работни дни след одобряване на настоящото споразумение от Общински съвет – Созопол, „Хелио-тур-с“ АД се задължава да депозира пред съда отказ от предявените срещу община Созопол искове по гр.д.№2247/2021 г. по описа на Окръжен съд-Бургас и по гр.д.№676/2022г. по описа на Окръжен съд-Бургас. В противен случай, действието на настоящото споразумение се прекратява, а община Созопол има право да задържи внесената сума от 150000 (сто и петдесет хиляди) лева, с която да погаси последователно най-старите задължения на „Хелио-тур-с“ АД за ДНИ и ТБО, както и да продължи изпълнителните действия по изп.д. №20217050400211 по описа на ЧСИ Илко Бакалов с район на д-ие Окръжен съд-Бургас.
 2. В срок до 3 (три) работни дни след подписване на настоящото споразумение от „Хелио-тур-с“ АД, община Созопол се задължава да подаде искане за спиране на  действията по изп.дело №20217050400211 по описа на ЧСИ Илко Бакалов с район на д-ие Окръжен съд-Бургас за периода до изтичане на срока по т.1.4. от споразумението.
 3. В случай, че сумите по т.1.2 или някоя от вноските (пълно или частично) по 1.4 не бъдат заплатени в уговорения срок, всички дължими суми стават незабавно изискуеми, заедно със законната лихва от момента на тяхното възникване, като община Созопол има право да задържи заплатените до момента суми, с които да погаси последователно най-старите задължения на „Хелио-тур-с“ АД за ДНИ и ТБО, както и да продължи изпълнителните действия по изп.дело №20217050400211 по описа на ЧСИ Илко Бакалов с район на д-ие Окръжен съд-Бургас до окончателното изплащане на задълженията.
 4. Изпълнението/неизпълнението на задълженията по т.1.1. - 1.4. ще се установява с извлечение от банковата сметка на община Созопол.
 5. С изплащането на сумите по т.1.1. -1.4. по посоченият по-горе начин и срок, страните приемат, че задълженията на „Хелио-тур-с“ АД са изпълнени точно и община Созопол не може да има за в бъдеще претенции за заплащане на ДНИ, ТБО и лихви върху тях за периода 2012г. – 2022г.
 6. Всички пропорционални такси по раздел Втори от Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители и други разноски, дължими по изп.дело №20217050400211 по описа на ЧСИ Илко Бакалов с район на д-ие Окръжен съд-Бургас, са за сметка на „Хелио-тур-с“ АД.
 7. При одобряване на настоящото споразумение от Общински съвет Созопол, сумата от 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева може да бъде прехвърлена по разплащателната сметка на Община Созопол и използвана по нейна преценка като част от общо дължимата от „Хелио-тур-с“ АД сума.
 8. В случай че Общински съвет Созопол не одобри настоящето споразумение, действието му се прекратява, а внесената на 22.08.2022 г. сума в размер на 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева, следва да се възстанови от община Созопол по сметка  на Хелио-тур-с“ АД  в срок до 10 (десет) работни дни.

         ІІ. Общински Съвет Созопол възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите правни действия по изпълнение на решенията по горните точки. 

                

                                                   

Димитринка Господинова: Докладна записка №655/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 650 влиза за разглеждане на общинска сесия и комисията предлага да се вземе решение така, както е по докладната.

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Г- жо Германова!

Красимира Германова: Уважаеми г- н кмете, имам няколко въпроса, мисля че почти ми се отговори по- рано в дебатите, но все пак да попитам. Виждам, че в бюджета приходната част е с 400 000 лв. неданъчни приходи, това вече събрани приходи ли са или очакваме до края на годината да бъдат събрани? Ако ги очакваме до края на годината, от какво са? Виждаме една интегрирана система за разделно събиране, какво включва тя, защото виждам, че е намесен Черноморец и т. н.? Другото е техническото оборудване на паркинг система, какво ще се прави за 46 000 лв.?

Тихомир Янакиев: Относно паркинг системите това е наема за машините.

Красимира Германова: Кои машини са под наем?

Тихомир Янакиев: Всички паркомати са под наем. Те са сложни устройства, които ние нямаме потенциал да притежаваме, казвам ви го честно.

Красимира Германова: Този наем за следващата година ли е?

Тихомир Янакиев: Не, за тази. Иначе парите сме ги събрали, тези 400 000 лв., за които казахте. Би могло да се направи актуализация в края на годината, но аз лично не бих желал да го правя искам да имаме някакъв буфер, защото ние ще имаме и превишаване на заложените приходи от данъка за покупко – продажба на имущество. Към момента върви много добре, но пазара няма как да предвидим какъв ще бъде до края на годината и за това, аз и на колегите съм казал, винаги приемам това, което е над плануваното от началото на годината. Да си го оставим като преходен остатък евентуално за догодина. Да, имаме ги събрани тези неданъчни приходи, да това е за машините.

Относно разделното събиране още не сме го представили на Общински съвет, защото не е готово чисти технически, но в един момент ще ви го представим и ще ви запознаем с него. Мога да ви анонсирам, че към момента ние правим ….. Първо трябва да кажем, че капацитетът на депото се изчерпва и в рамките на другата година ние няма да имаме къде да депонираме отпадъците. Енергийният обект, който е в момента на депото работи, спира, постоянно е в някакви ремонти и калибрира системата за работа. Аз като кмет не мога да си представя по време на моя мандат да кажа, че няма къде да си депонираме боклуците и да стоят по улиците. Още преди една година и половина предприех стъпки към изграждане на сепарационна инсталация пак на депото. Като се отцепи една част от парцела, който е свободен в момента и се изгради с публично частно партньорство, в която общината да бъде партньор. Тъй като тя е скъпа около 5 – 6 000 000 лв. може би ще бъде цялата инсталация, която ние няма да плащаме, само предоставяме мястото и определен процент според формата, която юристите кажат, по която ние ще си партнираме с частниците. След това от този процент ние ще печелим, но по този начин може би около 20 – 30 % от боклука ще може да преминава и да се оползотворява. Искрено се надявам да мине и този енергиен обект и в един момент да заработи, защото той ще ни е много необходим, но остатъкът да бъде изгорен пиролизно. Парите са насочени именно към тази инсталация. Трябва да кажем и че в този обект в четвърта клетка ще направим и площадка за строителните отпадъци, като там от отчислените пари по чл. 64, ще закупим трошачка. Тя е на стойност около 700 – 800 000 лв., т.е. парите вече ги имаме, защото всичко си плащаме редовно към РИОСВ. Можем и трябва да ги използваме, за да не отиват бадева тези пари. Трошачката ще я поставим там, защото имаше напрежение от жителите на село Атия. При първоначалния вариант площадката беше над Старо селище, а там наистина не е удачно. Макар, че има разрешително ще я направим долу, а горе над Старо селище ще депонираме само земните маси, защото ние трябва да имаме и за тях площадка. Така, че в депото се подготвят два проекта и с двата ще бъде запознат Общински съвет, когато технически са готови нещата да бъдат представени. Единият, както казах е за сепарационна инсталация и компостираща инсталация и по този начин ще можем да отнемаме хранителния отпадък и от ресторантите дори, защото единият от големите проблеми в момента на града, е че ресторантите няма къде да изхвърлят хранителния отпадък.

 Красимира Германова: Хубаво е като водите разговорите за тези инсталации да видите в чужбина практиките относно този отпадък, който се преработва след това е изкупен и е разделно събран и фирмата, която сепарира го приеме, това пък води след себе си възможност за намаляване данъците на хората. Така, че е хубаво тези практики да ги видите, и ако можете да ги вкарате в тези договори с фирмата, която сепарира. Да, това ще е новост за България, защото мисля, че я няма все още в страната. Знам, че това е проблем, с който местната общност се бори от много години и за това начина на определяне на таксата за данък смет стои на едно ниво години наред, защото не може да се намери как да кажа, разбирателство и съгласие от страна и на местната и на държавната власт. Можем да бъдем добри новатори в тази посока.

Тихомир Янакиев: Само да допълня, като казахте за данъците, че в момента ние дотираме в тази дейност "Чистота" и тук сте много права, защото наистина това ще донесе пари и ползи, но трябва да кажем, че ще натовари хората с отговорност. Трябва да бъдат по- отговорни екологично погледнато.

Георги Пинелов: Колеги, имате ли други въпроси и коментари? Няма! Влизаме в процедура на гласуване!

  

Димитринка Господинова:

 

Наименование на приходи и параграфи           било               увеличение               става

 

І. Всичко собствени приходи                              20 149 171 лв.  400 000 лв.     20 549 171 лв.

в т.ч.                                                                

било              увеличение               става

- неданъчни приходи                                          10 534 934 лв.  400 000 лв.     10 934 934 лв.

в т.ч.

 

                                                                                   било               увеличение               става

 • 24-00 – приходи и доходи от собственост 2 837 000 лв. 400 000 лв.       3 237 000 лв.

 

било              увеличение               става

 • § 24-04- нетни приходи от продажба на

услуги, стоки и продукция                                                 2 254 000 лв.  400 000 лв.       2 654 000 лв.

 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 13

За: 13

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

Димитринка Господинова: 1. Общински съвет Созопол увеличава плана на приходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г. с 400 000 лв. по видове и параграфи, така както ги гласувахме.

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №808

Общински съвет Созопол прие

По приходи

 

 1. Общински съвет Созопол увеличава плана на приходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г. с 400 000 лв. по видове и параграфи, както следва:

 

Наименование на приходи и параграфи           било               увеличение               става

 

І.Всичко собствени приходи                               20 149 171 лв.  400 000 лв.     20 549 171 лв.

в т.ч.                                                                

било              увеличение               става

-неданъчни приходи                                           10 534 934 лв.  400 000 лв.     10 934 934 лв.

в т.ч.

                                                                                   било               увеличение               става

 • 24-00 – приходи и доходи от собственост 2 837 000 лв. 400 000 лв.       3 237 000 лв.

 

било              увеличение               става

 • § 24-04- нетни приходи от продажба на

услуги, стоки и продукция                               2 254 000 лв.       400 000 лв.       2 654 000 лв.

 

 

Димитринка Господинова: Дейност 122 „Общинска администрация- намаление с 2 500 лв. по параграфи, както следва:

 

                                                                                    било                намаление                става

 • 10-00 – издръжка                                          1 048 904 лв.     2 500 лв.       1 046 404 лв.

в т.ч.

 

 • § 10-51 – командировки в страната                     било                 намаление               става

                                                                                         30 800 лв.       2 500 лв.            28 300 лв.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

Димитринка Господинова:

                                                                                            било                                            става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                               96 680 лв.                 96 680 лв.

в т.ч.

                                                                                               било                                         става

 • § 52-01 – придобив