Петък, 04 Ноември 2022 11:44

ПРОТОКОЛ № 34/31.10.2022 г.

На 31.10.2022 г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Созопол, под ръководството на Георги Пинелов – председател на Общински съвет - Созопол. На заседанието присъстваха петнадесет общински съветника, кметът Тихомир Янакиев, зам.- кметът Тодор Дамянов, представители на общинска администрация, кметове и кметски наместници.

 Георги Пинелов, председател на Общински съвет Созопол: Добър ден, колеги, добър ден на кмета г-н Янакиев, на зам. кмета Дамянов и служителите на общинска администрация!

Часът вече е 9.30 ч. и за начало ще направя проверка на кворума, поименно. От 17 общински съветника присъстваме 14 общински съветника. Колегите Анета Филипова и Стойчо Неделчев ме предупредиха, че ще отсъстват по уважителни причини. Колегата Цветан Иванов ме предупреди, че ще закъснее, но ще присъства на заседанието.

Колеги, имаме кворум и може да стартираме заседанието.

Колеги, сега по правилник имате думата за въпроси към кмета на общината г-н Тихомир Янакиев, като след вас ще дам думата на наши съграждани, които са тук, в залата и които по правилник имат право да си зададат въпросите. Въпросите им към кмета са входирани в деловодството на общинския съвет. Така че след вашите въпроси ще дадем думата и на тях.

Имате думата, колеги. Само ще ви помоля да говорите на микрофона, защото имаме забележка от наши съграждани, че не се чува добре при излъчването на заседанията в канала на общинския съвет в You Tube.

Г-н Рейзи, имате думата.

Панайот Рейзи, общински съветник: Кмете, единият от буйовете, които показват къде се излива водата се е откъснал и е на „Златна рибка“ сега. Да пратиш хора да го приберат и да го сложите пак там, защото е много скъп. Буйовете са четири. Явно някой кораб го е скъсал.

А сега въпросът ми. Тази сутрин се видях с едни хора от с. Равна гора и ме помолиха да Ви попитам дали ще има дърва за с. Равна гора. Защото времето още е топло и е в наша полза, но хората се притесняват.

Георги Пинелов: Благодаря, г-н Рейзи. Г-н Янакиев, можете да отговорите.

Тихомир Янакиев, кмет на Община Созопол: Г-н Рейзи, за първото нещо още днес ще вземем мерки. Благодаря за сигнала.

От две години трасето за дълбокоморско заустване е компрометирано и сме направили искова претенция към изпълнителя и това ще бъде част от цялата работа, която фирмата- изпълнител трябва да извърши там.

За втория въпрос. От 18 хил. кубика, които са заявени и заплатени, към момента има извозени 15 348 кубика. Във всички села доставянето им е на 80-85%.

Панайот Рейзи: Искам да попитам и нещо друго. Тези кубици, които са заявени, дано хората да си ги получат, но те се интересуват каква е възможността да си купят допълнително дърва. Има ли я тази възможност, свободно?

Тихомир Янакиев: Колеги, това миналия път го говорихме, Вие сте стар кмет и знаете, никога в историята на Общинската предприятие „Гори и озеленяване“ не са били заявявани за местното население от тези 4 кубика, 18 хил. кубика. Максимумът е бил 13 хил. кубика. Тази година е някакъв бум и с оглед на Лесоустройствения план, който имаме, няма да има допълнително от тези дърва за населението. Ще говоря с директора на горското, ако има опция да пусне 20 хил. кубика, но тогава задавам въпроса на какъв критерии ще се предоставят тези дърва? На мен са ми го задавали този въпрос от всички населени места, включително и от Созопол. И аз искам да знам на какъв принцип бихме разделили едни 1000-1500 кубика между хората? За дърва над тези 4 кубика нямаме регламент освен цената.

Панайот Рейзи: Моят въпрос е друг. Ако човек иска да си купи дърва, трябва да отиде в общинското горско, да пита дали има в наличност дърва и да си ги плати.

Тихомир Янакиев: Точно така, г-н Рейзи.

Панайот Рейзи: Дано да са го чули гражданите и който иска допълнително дърва да отиде в общинското горско, заявява ако има в наличност и купува.

Тихомир Янакиев: Но това след като бъдат доставени всички заявени по 4 кубика.

Георги Пинелов: Благодаря г-н Янакиев. Давам думата на г-н Стефанов.

Илиян Стефанов, общински съветник: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Янакиев, уважаеми колеги и гости! Имам няколко въпроса, които искам да задам. Единият от тях е свързан с триъгълника на входа на Созопол в посока с. Равадиново, който е поизчистен, за което коментирахме на предходна сесия. Имате ли идея това място да стане една озеленена входна артерия, с осветление, с по- красива табела Созопол- Равадиново? Защото наблюдавам в други населени места като Китен, Царево, така доста добре стои. Така че, ако имате възможност, да го имате предвид. Бях го казал на предходна сесия, дълбоко е, може да се засипи и може да стане една прекрасна инициатива, давам го като предложение.

Вторият ми въпрос. Преди известно време входирах в администрацията, в общината, един протокол от проведено събрание между мен и г-н Георгиев, като представители на общинския съвет, с жителите на гр. Черноморец. Ще Ви помоля да поемем една инициатива всички заедно да разгледаме проблемите на жителите на Черноморец и до някаква степен да търсим решенията им. Представил съм протокола и на вниманието на председателя на общинския съвет.

Третият ми въпрос. Бях попитал за с. Габър за едни отводнителни канали, за които получих писмена справка за тяхната стойност и да попитам има ли някой, който е извършавал контрол на тази строителна дейност, защото според мен е направено некачествено, некомпетентно. И парите, които са разходвани от кметство Габър, мисля че жителите няма да бъдат доволни от тази услуга, която са получили. Към момента половината вада, която е изкопана е засипана с тази пръст, която е сложена доста некомпетентно отгоре непосредствено до самия канал. Благодаря!

Георги Пинелов: Благодаря, г-н Стефанов! Г-н Янакиев, имате думата.

Тихомир Янакиев: Г-н Стефанов, ще започна отзад напред. Тук е г-жа Хльостарова и тя ще Ви каже, че при всеки един обект, който се изпълнява има технически контрол от страна на общината.

Иванка Хльостарова, директор на Дирекция "Устройство на територията, инвестиционна политика, екология и проекти ": Имаме инвеститорски контрол, който проверява. Първо искам да кажа, че това не е строителна дейност, а това са отводнителни канавки, само изкопни дейности. Те не са направени с проект. Колегите, които следят нещата са ходили на място, към момента когато са били изкопани и направени са били така, както трябва. Нормално е при дъждове земната маса да се стича, но ние трябва да си ги поддържаме, за да има ефект. А водостоците са направени както трябва.

Илиян Стефанов: Въпросът ми е следния. Самото изкопаване на тези канали, пръста се слага непосредствена над самия изкоп и в момента цялата пръст е долу в изкопа. Кой контролира тези неща? Към деня на направата им всичко е добре, но сега в момента съм минал и видял, че изкопът е отново затрупан. И де факто сумата, която е платена, хората не получават тази услуга, за която е платено.

Тихомир Янакиев: Г-н Стефанов, искам само да кажа, че всяко нещо, което се прави, трябва да се поддържа, по повод на канавки, по повод на кастрене. То трябва да се поддържа ежегодно, защото това са дейности, които след като са направени не могат да стоят в този вид години. Ако бяхме си направили канавките с бетон, ако имахме достатъчно пари за това, това няма да се получава.

Илиян Стефанов: Съвсем друг е въпросът, че не са направени компетентно.

Тихомир Янакиев: Добре, ние ще изпратим хора на място.

Илиян Стефанов: Направена е инициативата да облекчи хората, а тя не е направена качествено. Според мен, когато се изкопава тази пръст би трябвало да се изхвърля с камионче далеч от канавката, а не да се оставя непосредствено горе над канавката и при дъждове и ветрове всичко да се връща обратно.

Тихомир Янакиев: Инициативата е много добра. Направихме двата водоскока, а за този сигнал ще изпратя хора на място.

А относно протокола, това е предложение, аз така го разбирам

Илиян Стефанов: Имаме въпроси поставени от наши граждани от Черноморец, имат поставени много въпроси наболели в Черноморец и ги предоставям на Вашето внимание, да се обмислят и да се търси тяхното решение.

Тихомир Янакиев: Аз мисля, че трябва да го търсим заедно. А относно първия въпрос. Аз наредих да се изчисти и има идея там да се поставят три големи пилона, на които да има българското знаме, европейското и на Созопол и същевременно да се оправи там вертикалната планировка, цветя, храсти. Мисля, че идеята е добра.

Илиян Стефанов: И аз мисля, че инициативата е добра. Ако се случи  ще бъде добре за всички.

Георги Пинелов: Благодаря, г-н Янакиев! Г-н Георгиев, имате думата.

Цветелин Георгиев: Здравейте, уважаеми колеги, г-н Янакиев! Жителите на гр. Созопол наблюдават една сграда, която се строи непосредствено до стадиона. Коментират, че ще бъде следващата Бърза помощ. Тя е построена, но не работи, цяло лято там някои си паркираха колите. Въпросът на жителите е кога ще бъде прехвърлена цялата тази Бърза Спешна помощ в тази нова сграда, какво ще представлява вътре и колко помещения има? Ще има ли кабинети там, защото през лятото има хора, които се нуждаят не само от Бърза помощ? Вие знаете, че Созопол има нужда и от поликлиника, но…това е бъдеще време. Кога се очаква прехвърлянето на Бързата помощ? Искам да попитам дали е предвиден допълнителен екип, защото лятото Созопол расте все повече и все повече има нужда от Спешна помощ? Това лято се запознах с един малко странен случай, явно е практика на Министерството по медицина. Когато има сигнал от примерно Царево на 112 и няма там нужна линейка, линейката на Созопол пали, заминава до Царево в това натоварено движение, с часове я няма в Созопол. Мери кръвното, оказва нужната медицинска помощ, вижда, че е добре и се връща. Тези 3 - 4 часа ние нямаме Бърза помощ, нямаме медицинско лице. Имаме с. Присад, с. Габър, за които ние отговаряме. Сигурно те като се обадят на 112, пък пращат друга линейка от Бургас, не знам каква е практиката. Нека да помислим да има по-голям екип, ако можете да го издействате. Това е сигнал, който Ви подавам, че имаме нужда от повече медицинска помощ.

Тихомир Янакиев: Уважаеми г-н Георгиев, сградата е готова.

Радост Георгиева, главен архитект на Община Созопол: Сградата е построена и е въведена в експлоатация преди няколко месеца. Кога Бързата помощ ще се премести, аз не мога да кажа.

Тихомир Янакиев: Водил съм разговори с д-р Кърджиев, защото за нас също е важно да знаем графика на преместване. Увериха ме, че до края на годината ще съумеят това да го направят, защото имаме въпиюща нужда от тези помещения, в които сега се намира Бърза помощ, защото искаме да преместим нашия Комплекс за социални услуги там. Трябва да се предвидят необходимите пари за ремонти, дали сега, дали в следващия бюджет, ние трябва да го планираме. Аз се учудвам, че те все още се бавят и се мотат, не се местят. Това беше последния ми разговор. Иначе по тази тема съм провел най- малко десет разговора на различни нива и в министерството и тук, в Бургас. При всички положения това до Нова година трябва да е факт, освен и мен, ако не ме излъжат, тогава в момента и аз ви лъжа.

Относно екипите, организацията на работа си е тяхна. На мен също ми прави впечатление, че качеството на предлаганата услуга Спешна помощ е ниско, няколко пъти съм го споделял. Не знам, че линейката ходи до Царево. В разговори, които съм водил с тях се оплакват от липсата на медицински персонал. Не знам дали ще могат да докарат нов екип, но аз ще говоря с тях. Първо ще изискам справка какви екипи работят на място, какъв им е числения състав, по щат толкова ли трябва да бъдат, имат ли незаети щатове. В тази връзка искам да кажа, да Спешна помощ е държавна организация, която не е под нашата шапка, но ние трябва да помислим с какво можем косвено да помогнем, с какво можем да им бъдем полезни. Навремето г-н Рейзи знае, когато им дадохме този парцел, дадохме го с идеална цел, да си построят сградата. Защото парцелът е на изключително атрактивно място, един ден ще бъде в центъра на Новия град. Това, което сме можели към онзи момент, сме го направили. Аз в момента водя разговори за парцели, които са в този район там, да направим под някаква форма публично- частно партньорство да се строи и да се предоставят социални жилища. Защото ние имаме много хора, които имат нужда от жилища, включително и наши съграждани и може да заделим едно, две или три жилища за лекари от Спешната помощ. Да живеят на територията на Созопол, за да им бъде по- удобно. Сега ако дойде един лекар ние няма къде да го настаним. Това са политики, които според мен трябва да предприемем. Първата стъпка сме я направили, давайки им парцел те да си построят сграда. Ще говоря и ще изискам такава информация от тях, да видим с какви точно специалисти разполагат и какви са им необходими и с какво още ние можем да им помогнем, така че да обезпечат допълнително специалисти в Спешна помощ в Созопол.

Цветелин Георгиев: А предвидено ли е там да има кабинет или само за Спешна помощ?

Тихомир Янакиев: Само за Спешна помощ.

Георги Пинелов: Колеги, други въпроси? Не виждам. Аз имам въпроси, г-н Янакиев, две предложения и едно питане.

Първото се касае относно храстите на околовръстния път където е местността „Хаджи Али дере“. Там растителността отново е започнала да завзема краищата на пътните платна. Ако може малко да се поокастрят.

Имам предложение, аз официално ще ви запозная с него. В деловодството на общинския съвет е постъпила молба от председателя на Гребния клуб г-н Андон Кюмюрджиев, с която той моли да бъдат допълнително подпомогнати, за да могат да си завършат нормално спортно- състезателната си година. Ако е възможно, при следваща актуализация на бюджета да бъде предвидена сумата, която по неговите разчети е 2 хил. лв.. И другото, което той ми постави като въпрос е нещо, което се коментира от доста години и касае преместването и местоположението на самата база на Гребния клуб.

И още нещо. В петък на имейла на общинския съвет постъпи питане от жителка на гр. Черноморец, отправено чрез мен до кмета на общината. Въпросният имейл ще бъде изпратен и до общинска администрация по компетенция за отговор в законовия срок. По това, което госпожата изпраща виждам, че има един отговор от януари месец от главния архитект г-жа Радост Георгиева. Вие ще се запознаете подробно, аз накратко ще представя проблема. Питане от Ганка Георгиева Малчева, живуща в гр. Черноморец, ул. „Оборище“ № 30: „ Уважаеми г-н председател на Общински съвет- Созопол, моля да ми бъде отговорено в писмен вид на какво основание в обявата на УПИ-1 „За озеленяване и паркинг“ в кв.7 по плана на гр. Черноморец, обект №4 е поставен в неприемлива и непозволена близост, плътно до границата на имота ми. Въпросният обект №4 представлява дюнерджийница, разположена на около 50 м. Съгласно писмо №94.00.882-1/13.04.2021 г./ приложено е копие от него/ аз проявих достатъчно разбиране и търпение“.

Колеги, това е писмото на гражданката от гр. Черноморец, на което тя очаква писмен отговор.

Тихомир Янакиев: Г-н председател, относно храстите, това е точно което казах. Храстите бяха изкастрени през 20- та година, основно бяха почистени и е логично през две години тази дейност да я вършим. Мисля, че догодина парите, които трябва да се предвидят трябва да са повече, защото не само в този район, а както са ми задавали въпроси и други общински съветници има и други места, които имат нужда, както е пътят с. Росен- с. Атия.

По отношение на молбата на Андон Кюмюрджиев ще видя какви са възможностите. Това, което ме притеснява да не стане прецедент, защото сумата не е голяма и може да бъде събрана и от нас, родителите, такава сума бихме могли да я съберем. Защото като отворим веднъж „Кутията на Пандора“ за актуализация за недостигащи средства на спортни клубове и НПО-та, всички ще се възползват. С най- добри чувства към Гребния клуб, но нека първо да се запозная. Благодаря, че го поставяне, защото синът ми тренира там и ако аз го поставя, ще има конфликт на интереси.

Колеги, имате отговора на жителката на Черноморец, който е даден пролетта. Искам да се разучи подробно и ще направим писмен отговор до председателя в рамките на три дни. Г-н председател, до края на седмицата ще имате писмен отговор на жалбата на жителката от гр. Черноморец.

Георги Пинелов: Благодаря, г-н Янакиев! Колеги, ако нямате повече въпроси, да дам думата на нашите съграждани. Г-жа Радка Стоянова, Вие ли ще говорите или съпругът Ви?

Владимир Стоянов, гражданин от Созопол: Казвам се Владимир Стоянов, живея на ул. „Републиканска“ №8, собственик съм на х-л „Верона“. Тук съм заради дюнера срещу х-л „Верона“. Идвам от името на 25 подписали се човека комшии, всички созополлии. Искам да направя една уговорка, че нямам нищо против работата на този дюнер, но в рамките на работното време. От 12:00 часа през нощта до 6:00 часа- това е ад, терор, да не говоря бардак. След 12:00 тези млади хора, пияни, дрогирани, казват някои- не съм сигурен в това нещо, и точно под прозореца. Спалнята се намира на 10 метра от тротоара, където е стълбището, на което сядат тези хора и цяла вечер говорят високо, музика пускат понякога, закачат се, бият се. Да не говоря и други работи какви правят. Може ли да си представите, ако това нещо е три месеца под вашия прозорец? Защо не може да се разбере този голям проблем? Това е въпросът на всички нас. Значи 10 къщи не могат да спят три месеца. Всички наши молби са останали без последствие. А и не само това, разрешено е на дюнерджийницата 24 часа работа. Това е живо толериране за наша сметка. Хората имат три предположения защо става така, те не са никак лицеприятни и няма да кажа какво мислят хората, но някой трябва да ни отговори.

В началото на 2021 година на среща с г-н кмета, той ни препоръча да замерим шума. Извикахме софийска фирма „Метропон“. Замерваха шума в различни часове. В някои часове шума беше три пъти по- висок от нормата. Предадохме документите на кметството, приложени към жалбата, подписана от 25 човека, но до края на лятото не получихме отговор. Това лято пак подадохме жалба, до края на лятото няма отговор. Като отидохме в кметството веднага ни дадоха отговор на място, че са разрешили в този момент работно време 24 часа. Това решение е взето на база измерване на шума на 17 май когато няма никакви хора. Каква е логиката? От РЗИ казаха, че те работно време не определят. Какво предлагаме ние? Да се организира една среща с наемателя, наемодателя и всички 25 потърпевши, за да разберат, че проблемът е голям. Това не е прищявка. Децата ми не искат да идват заради шума, внуците ми не искат да идват. Да не говорим за чужденците колко клетви са хвърлили върху нас, че не можем да си решим проблема. Да не говорим за общинските органи. Разберете, не може този бардак да стои в Созопол 24 часа.

Другото предложение да инсталираме уредба до жилищата на тези хора, от които зависи решаването на проблема и да слушат този шум три месеца.

Искам и нещо друго да кажа. Занимавали сме областен управител, главен прокурор, полиция в Бургас, в Созопол, кой ли не. Всички казват така: Този проблем се решава от кметството и полицията в Созопол за 10 минути. Молбата ми е от 12:00 ч. до 6:00 ч. да спим.

И друго искам да кажа. Като отидем в общината на нас гледат като натрапници. Не трябва да бъде така от общинските служители, независимо на какво ниво са. И искаме писмен отговор от общината, за да го представим на хората.

Георги Пинелов: Давам думата на кмета г-н Янакиев за отговор.

Тихомир Янакиев: Първо искам да се извиня за причиненото неудобство и очаквам да посочите поименно служителите в общината, които са се държали непочтително с вас.

Радка Стоянова, управител на х-л „Верона“: Данчо Петков, но и други се държаха с нас като с престъпници.

Тихомир Янакиев: Аз ще взема мерки по повод служителите си. Второ, можете ли да ми предоставите втората жалба с измерването на шума. Ще съм ви благодарен, защото аз не съм я видял нея.

Трето, аз вече съм провел разговори на база срещите, които съм направил с вас и този дюнер мога да ви уверя, че догодина няма да го има. Но искам да кажа и друго. Когато става въпрос за такъв тип заведения, в Созопол има и на доста други места. И според мен не трябва да се гледа през призмата на само един личен интерес и трябва да се вземат решения на принципна основа, ето тук има 17 общински съветника. Например можем да кажем, че заведенията за бързо хранене трябва да имат ограничено работно време до 24:00 часа, примерно. Работното време се определя с наредба. И тогава ще можем да осъществим по- качествен контрол, защото ви е ясно, че няма как да пратя служител в 3 часа сутринта да проверява какво е положението, защото при вас има дюнер, в средата на Стария град има баничарница, малко по- нагоре има друга баничарница. В Новия град надолу също има още няколко баничарници и дюнери. Не само вие имате такъв проблем и други хора имат същия проблем, но не са така гласовити, като вас и не са дошли в общинския съвет, за да се реши проблема.

Дюнерът като дюнер не прави сам по себе си бардака, както се изразявате, защото дюнерът продава дюнери, няма музика, там работят хора. И искам да кажа на г-н Стоянов, че младостта не е порок. Поведението на младите зависи от това как ние ги възпитаваме, от това което ние ги учим. За мен е важно принципно да се вземе решение и подобен род заведения да работят до 24:00 часа.

Това, което съм предприел по вашия казус е да говоря със собствениците на съответния обект и да ги предупредя, че ако този обект е в този му вид, те няма да получат разрешения, такива каквито зависят от Общината. Това съм го направил още в средата на лятото. Те са предупредени и знаят, че това нещо няма да го има догодина.

Радка Стоянова: Аз, като туроператор, ходя в много градове, в цял свят и мога да ви кажа, че такова нещо не съществува.

Тихомир Янакиев: Трябва да има баланс на интересите, защото много хора си вадят хляба по подобен начин. Някои си вадят хляба през ресторанти, други през хотел, вие преди време и ресторант имахте, пицария доколкото си спомням.

При всички положения мерки ще се вземат, както и спрямо служителите, които са се държали непочтително с вас и спрямо проблема, който имате вие.

Георги Пинелов: Мисля, че в конкретния случай имате обещанието на кмета, ще има последствия, мерки ще бъдат взети. Надявам се да сте удовлетворени.

Колеги, приключваме с въпросите на гражданите, няма други поставени въпроси, така че предлагам да продължаваме по дневния ред.

Както знаете, допълнително ни бе предоставена Докладна записка №764/25.10.2022 г. от Тодор Дамянов – Зам. Кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване по процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Тя бе разгледана на комисиите с предложение да бъде разгледана на сесията днес.

Предлагам докладната да влезе в дневния ред, като последна точка към първа римска: I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.

Колеги, някакви други предложения по дневния ред? Не виждам.

Първо подлагам на гласуване докладната, която току- що ви прочетох с  №764 да влезе в дневния ред, като последна в точка първа римска.

Който е съгласен, моля да гласува!

За: 14

Против: 0

Въздържал се: 0

 

Приема се и докладната влиза в първа римска точка.

 

А сега, нека гласуваме Дневния ред с добавената докладна!

За: 14

Против: 0

Въздържал се: 0

 

Приема се!

                                                        РЕШЕНИЕ №841

                              Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 

Докладна записка №687/05.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Созопол“ и на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Черноморец“.

 Докладна записка №713/11.10.2022 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2021 година.

 Докладна записка №735/14.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Промяна на проектните предложения за кандидатстване на Община Созопол по  мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

  Докладна записка №764/25.10.2022 г. от Тодор Дамянов – Зам. Кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване по процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.         

  II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 

Докладна записка №674/20.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023-2025 г. на община Созопол – II етап.

 Докладна записка №732/14.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

Докладна записка №733/14.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година във функция „Общи държавни служби“.

 

       III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 

Докладна записка №726/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението, в обхват на поземлен имот №134.223, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, с отреждане „за вилни сгради“ и План за улична регулация.

 Докладна записка №727/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.27, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Буджака“, с цел промяна предназначението, за изграждане на „вилни сгради“.

 Докладна записка №728/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.36.14, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за сгради за отдих и курорт, и трафопост“.  

IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 

Докладна записка №693/06.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61042.501.455, с. Равадиново, ул. “Стара планина“ №40, община Созопол.

 Докладна записка №694/06.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.407, с. Индже войвода, ул. “Стара планина“, община Созопол.

 Докладна записка №695/06.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.258, с. Атия, м. „ Старо селище‘‘, община Созопол.

 Докладна записка №696/06.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63029.501.383, с. Росен, ул. “Яна Лъскова“№68, община Созопол.

 Докладна записка №723/12.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с планоснимачен № (пл. №) 134.397, находящ се в общ. Созопол, землище на с. Крушевец, площ 1 287 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване (НТП):"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)".

 Докладна записка №724/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС на 41.00 кв. м идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.4.3, с площ от 143 кв. м., разположена в  сграда с идентификатор 67800.504.224.4 , построена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, находящ се в гр. Созопол, площад „Черно море“ №1, бл.2.

 Докладна записка №729/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имоти - частна общинска собственост, находящи се в общ. Созопол, землище на с. Крушевец, с идентификатори 40124.111.3 и 40124.70.5.

 Докладна записка №730/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.485, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 589 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 Докладна записка №731/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
Общинска собственост за 2022 год.”, като включва в нея част от поземлен имот (ПИ), с
идентификатор 63029.175.395 целият с площ 442 934 квадратни метра (кв.м.), с трайно
предназначение на територията (ТПТ);Земеделска; и начин на трайно ползване (НТП); Друг вид недървопроизводителна горска площ;, с местоположение: област Бургас,
община Созопол, землище на с. Росен, местност „Чанаджика“.
             2. Одобрява експертна оценка за учредяване право на ползване на 3 000 кв.м. от
ПИ с идентификатор 63029.175.395.

 Докладна записка №734/14.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост, а именно: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61114.16.101, с площ 16 235 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“, начин на трайно ползване (НТП): „Изоставена орна земя“, с местоположение: Община Созопол, с. Равна гора, местност: „Тумбата“.

 

V. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост и на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 

Докладна записка №714/11.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост.

 

VI. Доклад на комисията по СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:

 

Докладна записка №725/13.10.2022 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Удължаване срока на услугите по процедура BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”     2014-2020 г. и възлагане на услугата на Комплекс за „Социални услуги и здравеопазване“.

           

  

Георги Пинелов: Колеги, Дневният ред е приет и  давам думата на председателя на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“, г-н Станимир Андонов, да представи становището на комисията

Станимир Андонов: Колеги, на  27.10.2022 г., от 14:00 часа  се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“, на което присъстваха всички членове на комисията.

На заседанието присъстваха още: Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол, Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол, Галина Георгиева- юрист на Община Созопол, общински съветници, служители от общинска администрация, Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Комисията имаше кворум и разгледа следните докладни записки:

 Докладна записка №687/05.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Созопол“ и на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Черноморец“.

Въпроси и коментари нямаше. С резултат от гласуването пет гласа „за“, комисията подкрепя докладната записка и предлага решението да бъде прието така, както е по докладната.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Нека, да гласуваме!

Колеги, прегласуваме, заради колеги, които не бяха си отстранили картите от пулта за гласуване!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

За: 10

Против: 0

Въздържал се: 0

 

Приема се!

 

 РЕШЕНИЕ №842

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет Созопол приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Созопол“, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Общински съвет Созопол приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Черноморец“, съгласно Приложение №2, което е неразделна част от настоящото решение
 3. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

  

 Станимир Андонов: Докладна записка №713/11.10.2022 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2021  година.

Въпроси и коментари нямаше, освен констатацията, че докладът към тази докладна не е описан в приложенията. С резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията подкрепя докладната записка и предлага решението да бъде прието така, както е по докладната.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава, да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

За: 11

Против: 0

Въздържал се: 0

 

Приема се!

  

РЕШЕНИЕ №843

Общински съвет Созопол прие

 На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26 а, ал. 5  от Закона за народните читалища, Общински съвет  Созопол  приема Доклада по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2021  година.

  

Станимир Андонов: Докладна записка №735/14.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Промяна на проектните предложения за кандидатстване на Община Созопол по  мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. С резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията подкрепя докладната записка и предлага решението да бъде прието така, както е по докладната.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Панайот Рейзи: Г-н кмете, нещо конкретно да кажете за тази докладна?

Иванка Хльостарова: Два са проектите. Единият е за три улици в с. Равадиново и в с. Росен една улица, цялостно изграждане с тротоари и другият обект е в с. Зидарово- старата детска градина. Ще я направим административна сграда, там ще кандидатстваме по енергийна ефективност.

Това е стара програма, която ще бъде отворена октомври месец -7.2. Селските райони и сега ще кандидатстваме.

Панайот Рейзи: Променяме нещо по самия проект ли, или наново кандидатстваме.

Иванка Хльостарова: Да, променяме.

Тихомир Янакиев: Първо имаше улици, които включваха и с. Зидарово, но понеже там ще кандидатстваме със сладка вода, а искаме да изградим и цялостна канализация. Ако направим по програма, знаете, че има устойчивост на проектите и после не можем да ги пипаме. Затова някои от улиците трябваше да отпаднат и да се включат други.

Цветелин Георгиев: Г-жа Хлостарова каза, че има програма, по която детската градина ще бъде административна сграда. Каква е идеята, каква административна сграда? В с. Зидарово има доста голяма административна сграда.

Иванка Хльостарова: Първоначално искахме по програма „Енергийна ефективност“ да оправим кметството, но се оказа, че конструктивно сградата е много зле и мерките, които са по програмата няма да поемат конструктивното укрепване на сградата, тъй като тя няма колони, няма плочи и много се оскъпяват нещата. Поради тази причина административна сграда ще направим бившата детска градина, в която в момента има медицински кабинет, който ще си остане и разбира се ще има и административно обслужване.

Тихомир Янакиев: И дори, когато тръгнем да правим ремонт на кметството, ще има къде да преместим кметската администрация, за да може да си функционира. Защото сградата там наистина е много зле, не може при ремонт кметът да е в едната стая, другите служители в друга стая. На сградата трябва да се свали покрива, да се направят колоните, да се направят плочите, което е несъвместимо там някой да работи на компютър.

Панайот Рейзи: Да разбирам ли, че идеята е кметството да се премести в тази сграда?

Тихомир Янакиев: Да временно, като тръгнем да правим ремонт на сегашната сграда на кметството. Но може и за постоянно.

Панайот Рейзи: Аз разбирам това в коментара, защото в крайна сметка ще се вземат някакви европейски средства, дай Боже да успеете да класирате проекта, да се направи сградата. Аз не виждам защо да не се премести. Иначе ще излъжем програмата, че не използваме сградата, за това, за което са дадени средствата. Затова според мен е хубаво да се прави коментара в селото, че идеята е тази.

Красимира Германова: Знае ли се кои улици са предвидени?

Иванка Хльостарова: Да, знае се. Едната е ул. „Черно море“, ул. „Стара планина“ и още една в с. Равадиново, но в момента не мога да я кажа като име.

Красимира Германова: Аз не питам кои са точно, а има ли предвидени нови улици.

Иванка Хльостарова: Да, има.

Георги Пинелов: Колеги, други въпроси? Не виждам. Нека да гласуваме докладната!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Приема се! 

 

                                                             РЕШЕНИЕ №844

                                                 Общински съвет Созопол прие

 Общински съвет - Созопол дава съгласие Община Созопол да кандидатства с две проектни предложения по Покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Подмярка 7.2 от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

 - Подмярка 7.2- „Улици“- Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Росен, с. Равна гора, с. Равадиново, община Созопол

- Подмярка 7.2- Енергийна ефективност“-„Въвеждане на енергоспестяващи мерки на административна сграда в с. Зидарово, община Созопол

 1. Възлага на кмета на общината да осъществи всички необходими стъпки по съвместното кандидатстване, реализацията и отчитането на проекта.
 2. Предоставя за нуждите на изпълнение на проекта сградата на кметството в с. Зидарово.
 3. Дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на Плана за интегрирано развитие на община Созопол.

 

 Станимир Андонов: Докладна записка №764/25.10.2022 г. от Тодор Дамянов – Зам. Кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване по процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Въпроси и коментари нямаше. С резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията подкрепя докладната записка и предлага решението да бъде прието така, както е по докладната.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Приема се!

 

РЕШЕНИЕ №845

Общински съвет Созопол прие 

 1. Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение  по процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да издаде заповед, с която да възложи дейностите по проекта по процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“   по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз да се изпълнява от Комплекс за „Социални услуги и здравеопазване“- Община Созопол.
 3. Възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме всички необходими действия по кандидатстване с проектно предложение и издаване на Акт за възлагане/Заповед на услуга от общ икономически интерес в съответствие с Условията за кандидатстване по процедурата.

  

Станимир Андонов: Уважаеми г-н Председател, това бяха докладните записки разпределени за разглеждане на комисия.

Георги Пинелов: Колеги, почивка желаете ли? Защото влизаме във финанси и там има много гласуване. Не желаете? Тогава  давам думата на председателя на комисията  по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми“ г-жа Димитринка Господинова да представи становището на  комисията

 Димитринка Господинова: Добър ден г-н председател, г-н кмете, колеги и служители на общинска администрация. Представям становище на комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми, която проведе редовно заседание на 27.10.2022 г. от 14:10 ч., на което присъстваха всички членове на комисията.

На заседанието присъстваха  още: Георги Пинелов – председател на Общинския съвет Созопол; общински съветници; Галя Георгиева- юрист на Община Созопол; Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол; Иванка  Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Разгледани бяха следните докладни:

Докладна записка №674/20.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023-2025 г. на община Созопол – II етап.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 674 влиза за разглеждане на общинска сесия и комисията предлага да се вземе решението така както е по докладната.

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам. Нека, да гласуваме!

 

За: 13

Против: 0

Въздържал се: 1

 

Приема се!

 

РЕШЕНИЕ №846

Общински съвет Созопол прие

 1. Одобрява актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023–2025 г. на община Созопол- ІI етап, съгласно приложенията неразделна част от решението, както следва:

1.1. Приложение №8–„Прогноза за периода 2022-2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“;

1.2. Приложение №1а – „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2022 -2023г.“ в лева;

1.3. Приложение №6г – „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2023-2025 г. на община Созопол“;

 

 

Димитринка Господинова: Докладна записка №732/14.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

От дирекция „Финанси и Бюджет“ съобщиха за неточност на стр. 3 в параграф 52-00, където вместо увеличение е записано- намаление. Правилно е увеличение.

 Други въпроси и коментари нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ комисията подкрепя докладната и предлага решението да бъде прието, с така направената корекция.

  

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната ? Няма.

   Колеги, влизаме в процедура на гласуване.

 

Димитринка Господинова: Дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“ – увеличение с 235 714 лв. по параграфи, както следва:                   

                                                                                    било                увеличение              става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                                 0 лв.    235 714 лв.            235 714 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                увеличение             става

- Реконструкция на мост над р. Равадиновска на

път BGS 1211 /II-99, Черноморец- Созопол-                                0 лв.     235 714 лв.      235 714 лв.

Равадиново                                                                   

обект № 326 по капиталова програма

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 14

За: 13

Против: 0

Въздържали се: 1

 

Приема се!

 

Димитринка Господинова: Дейност 289 „Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии“ – намаление с 235 714 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                    било                намаление                става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                                 235 714 лв.      235 714 лв.               0 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                намаление               става

- Реконструкция на мост над р. Равадиновска на

път BGS 1211 /II-99, Черноморец- Созопол-                          235 714 лв.         235 714 лв.              0 лв.

Равадиново

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 14

 

За: 11

Против: 0

Въздържали се: 3

 

Приема се!

 

Димитринка Господинова: Функция „Отбрана и сигурност по дейности, параграфи и обекти, както ги гласувахме:

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 14

 

За: 11

Против: 0

Въздържали се: 3

 

Приема се!

  

Димитринка Господинова: 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 2022 г. в частта за държавни дейности във функция „Отбрана и сигурност по дейности, параграфи и обекти, както ги гласувахме:

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 14

 

За: 12

Против: 0

Въздържали се: 2

 

Приема се!

 

Димитринка Господинова: дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                 намаление             става

 • 10-00 – издръжка                    298 081 лв.       24 394 лв.      273 687 лв.

в т.ч.

                                                                                   било                   намаление           става

 • § 10-11 – храна                      50 800 лв.       8 805 лв.        41 995 лв.
 • § 10-98 – др. разходи, некласифицирани

                  в др. параграфи и подпараграфи                               15 589 лв.       15 589 лв.               0 лв.

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 14

 

За: 12

Против: 0

Въздържали се: 2

 

Приема се!

                                                                                    

Димитринка Господинова: § 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи

                                                                                      било                   увеличение         става              

                                                                                     0 лв.               24 394 лв.      24 394 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                 увеличение          става

 • §52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                      0 лв.             24 394 лв.        24 394 лв.

                                                                                           било              увеличение          става

- Пожароизвестяваща система                                                     0 лв.              24 394 лв.         24 394 лв.

нов обект № 429 по капиталова програма

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 14

За: 11

Против: 0

Въздържали се: 3

 

Приема се!

 

Димитринка Господинова: Функция „Образование“ по дейности, параграфи и обекти, както ги гласувахме:

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 14

 За: 12

Против: 0

Въздържали се: 2

 

Приема се!

 

Димитринка Господинова: 2. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Созопол за 2022 г. в частта за държавни  дейности във функция „Образование“.

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

Колеги, нека прегласуваме решението!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 9

Против: 0

Въздържали се: 6

 

Приема се!

 

Димитринка Господинова: Дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“ – увеличение със 113 100 лв. по параграфи, както следва:              

                                                                                    било                увеличение              става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                                 0 лв.    113 100 лв.               113 100 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                увеличение            става

- Реконструкция на мост над р. Равадиновска на

път BGS 1211 /II-99, Черноморец- Созопол-                              0 лв.    113 100 лв.           113 100 лв.

Равадиново                                                                   

обект № 326 по капиталова програма

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 10

Против: 0

Въздържали се: 5

 

Приема се!

 

Димитринка Господинова: Дейност 289 „Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии“ – намаление със 113 100 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                    било                намаление                става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                                 113 100 лв.       113 100 лв.              0 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                намаление                става

- Реконструкция на мост над р. Равадиновска на

път BGS 1211 /II-99, Черноморец- Созопол-                          113 100 лв.          13 100 лв.           0 лв.

Равадиново                                                                   

обект № 326 по капиталова програма

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 10

Против: 0

Въздържали се: 5

 

Приема се!

  

Димитринка Господинова: 3.1. Функция „Отбрана и сигурност- компенсирани промени по дейности, параграфи и обекти, както ги гласувахме:

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

 За: 10

Против: 0

Въздържали се: 5

 

Приема се!

 

Димитринка Господинова: Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ – увеличение с 80 898 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                намаление                става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                                    9 140 лв.          7 942 лв.         1 198 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                намаление              става

- Оновен ремонт на язовир „Синята вода“

в ПИ 000436, ПИ 000441 в землището на                               9 140 лв.                7 942 лв.        1 198 лв.

село Равадиново                                                          

обект № 290 по капиталова програма

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

 За: 8

Против: 0

Въздържали се: 7

 

Не се приема!

 

 Димитринка Господинова: § 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи.                                              

                                                                                     било               увеличение        става

                                                                            1 234 884 лв.    88 840 лв.   1 323 724 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                   увеличение        става

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                                       1 234 884 лв.      88 840 лв.    1 323 724 лв.

                                                                                     било                  намаление            става

- Улична водопроводна мрежа Крушевец- I етап                            35 000 лв.    34 000 лв.      1 000 лв.   

обект № 289 по капиталова програма

                                                                                         било              увеличение               става

- Изграждане на канализационна мрежа

село Росен                                                                                   0 лв.          122 840 лв.           122 840 лв.   

нов обект № 430 по капиталова програма

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

 Общо гласували: 15

 За: 8

Против: 0

Въздържали се: 7

 

Не се приема!

 

 Димитринка Господинова: Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ – намаление с 970 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                  намаление            става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                                      20 000 лв.         970 лв.       19 030 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                   увеличение           става

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                                             20 000 лв.          970 лв.        19 030 лв.

 

                                                                                     било                  намаление               става

- Изграждане на улично осветление на ул.

„Проф. Иван Венедиков“, гр. Созопол                                         20 000 лв.       970 лв.         19 030 лв.   

обект № 402 по капиталова програма

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме.

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

За: 8

Против: 0

Въздържали се: 7

 

Не се приема!

  

Димитринка Господинова: Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – намаление с 22 128 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                  намаление          става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                                   33 128 лв.        22 128 лв.      11 000 лв.

в т.ч.

                                                                                 било                      намаление          става

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                                           33 128 лв.          22 128 лв.      11 000 лв.

 

                                                                                     било                  намаление            става

- Изграждане на ул.„Проф. Иван Венедиков“

м. „Буджака“ от о.т.171 до о.т.180                                              13 128 лв.         13 128 лв.           0 лв.   

обект № 181 по капиталова програма

                                                                                     било                  намаление           става

- Мостово съоръжение на ул. „Тодор Грудов“

с. Росен от о.т.227 до о.т.230- изготвяне на

технически проект                                                                         10 000 лв.            9 000 лв.     1 000 лв.   

обект № 344 по капиталова програма

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

 За: 8

Против: 0

Въздържали се: 7

 

Не се приема!

 

Димитринка Господинова: Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“- увеличение с 174 600  по параграфи, както следва:

                                                                                    било                увеличение        става

 • 10-00 – издръжка                                         227 080 лв.     174 600 лв.   401 680 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт                                       било          увеличение        става

                                                                                    56 400 лв.        174 600 лв.    231 000 лв.

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

 За: 8

Против: 0

Въздържали се: 7

 

Не се приема!

 

Димитринка Господинова: Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места“ – увеличение с 90 558 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било             увеличение          става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                                      0 лв.            90 558 лв.         90 558 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                  увеличение         става

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                                              0 лв.            90 558 лв.          90 558 лв.

 

 

                                                                                     било                  увеличение            става

- Изграждане на ПСОВ село Росен                                           0 лв.              90 558 лв.         90 558 лв.   

нов обект № 431 по капиталова програма

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

 За: 8

Против: 0

Въздържали се: 7

 

Не се приема!

 

 Димитринка Господинова: Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ – увеличение с 10 400 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било             намаление             става

 • 10-00 – издръжка                                       503 600 лв.    7 000 лв.        496 600 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги                      било               намаление        става

                                                                             227 500 лв.       7 000 лв.         220 500 лв.

 

Георги Пинелов: Колеги, гласувам!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

 За: 8

Против: 0

Въздържали се: 7

 

Не се приема!  

                                                                             

Димитринка Господинова: § 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи.                                           

                                                                                     било               увеличение              става 

                                                                                   3 000 лв.            7 000 лв.          10 000 лв.

в т.ч.

                                                                                  било                   увеличение             става

- Ремонт на електронна автомобилна

везна на РДНО                                                           0 лв.        7 000 лв.                     7 000 лв.     

нов обект № 428 по капиталова програма

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

 За: 8

Против: 0

Въздържали се: 7

 

Не се приема!

 

 Димитринка Господинова: § 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                              

                                                                                              било                      увеличение   става

                                                                                         66 500 лв.        10 400 лв.    76 900 лв.

в т.ч.

                                                                                  

                                                                                              било                 увеличение     става

 • § 52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                           0 лв.             10 400 лв.     10 400 лв.

 

                                                                                        било                увеличение      става

 - Колонка за гориво                                                           0 лв.        10 400 лв.           10 400 лв.

нов обект № 434 по капиталова програма

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

 За: 8

Против: 0

Въздържали се: 7

 

Не се приема!

 

 

Димитринка Господинова: 3.2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“- увеличение с 333 358 лв. по дейности, параграфи и обекти, както ги гласувахме:

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 14

 За: 8

Против: 0

Въздържали се: 6

 

Не се приема!

 

 Димитринка Господинова: Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“- увеличение с 90 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било                увеличение              става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                                  73 500 лв.       90 000 лв.       163 500 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                увеличение            става

- Реконструкция и рехабилитация на общински

път BGS 1037                                                                               0 лв.            90 000 лв.          90 000 лв.  

нов обект № 432 по капиталова програма

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

 За: 8

Против: 0

Въздържали се: 7

 

Не се приема!

 

Димитринка Господинова: Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“- намаление със 100 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                намаление                   става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                          201 000 лв.      100 000 лв.      101 000 лв.

в т.ч.

                                                                                       било         намаление                       става

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                                   150 000 лв.          100 000 лв.         50 000 лв.

 

                                                                                     било                 намаление                  става

 - Паркинг в ПИ 67800.502.530,

УПИ VI, кв.52, Созопол                                                      150 000 лв.          100 000 лв.         50 000 лв.

обект № 328 по капиталова програма

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

За: 8

Против: 0

Въздържали се: 7

 

Не се приема!

 

Димитринка Господинова: Дейност 898 „Други дейности по икономиката“- намаление с 308 358 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                   намаление            става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                                 441 055 лв.    202 358 лв.      238 697 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                   намаление             става

 • § 52-02 – придобиване на сгради 200 000 лв.         200 000 лв.            0 лв.

 

                                                                                      било                 намаление                става

- Закупуване на идеални части от сграда

с идентификатор 81178.5.505.309 3                                         200 000 лв.        200 000 лв.             0 лв.

   

обект № 371 по капиталова програма

                                                                                     било                  намаление           става

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                       186 159 лв.        17 358 лв.     168 801 лв.

 

 

                                                                                      било                 намаление            става

- Автобусен център в УПИ I „За автогара с

подземен паркинг и културно информационен

център“ кв. 150, гр. Созопол                                         36 000 лв.        17 358 лв.         18 642 лв.    

обект № 298 по капиталова програма                

 

                                                                                          било            увеличение            става

 • § 52-19 – придобиване на други дълготрайни

материални активи                                                         0 лв.         15 000 лв.      15 000 лв.

 

 

                                                                                        било         увеличение                 става

- Фургон за техническо звено                                             0 лв.           15 000 лв.      15 000 лв.    

нов обект № 433 по капиталова програма          

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

За: 9

Против: 0

Въздържали се: 6

 

Приема се!

 

Димитринка Господинова: § 54-00 – придобиване на земя

                                                                                   било                 намаление         става

                                                                                     106 000 лв.       106 000 лв.      0 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                  намаление         става

- Придобиване на поземлен имот с

идентификатор 81178.5.505                                    106 000 лв.          106 000 лв.       0 лв.    

обект № 398 по капиталова програма

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

 За: 9

Против: 0

Въздържали се: 6

 

Приема се!

 

Димитринка Господинова: 3.3. Функция „Икономически дейности и услуги- намаление с 318 358 лв. по дейности, параграфи и обекти, както ги гласувахме:

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 14

 За: 9

Против: 0

Въздържали се: 5

 

Приема се!

 

 Димитринка Господинова: 3. Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на община Созопол – собствен за 2022 г. в размер на 15 000 лв. в частта за местни дейности и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както ги гласувахме:

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

 За: 9

Против: 0

Въздържали се: 5

 

Приема се!

 

Димитринка Господинова: Дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер“ по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                 увеличение           става

 • 10-00 – издръжка                   64 500 лв.       10 000 лв.        74 500 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт                  било                   увеличение        става

                                                         5 000 лв.      10 000 лв.       15 000 лв.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 10

Против: 0

Въздържали се: 4

 

Приема се!

                                                                                   

Димитринка Господинова: § 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи

                                                                                         било                 намаление             става

                                                                                                      11 000 лв.       10 000 лв.         1 000 лв.

в т.ч.

                                                                                        било              намаление               става

 • § 52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                                 10 000 лв.        10 000 лв.               0 лв.

 

                                                                                           било              намаление              става

- Подмяна на фасадно осветление на фасадно

 осветление на Художествена галерия                                      10 000 лв.       10 000 лв.                 0 лв.

обект № 356 по капиталова програма

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

Общо гласували: 14

 За: 11

Против: 0

Въздържали се: 3

 

Приема се!

 

 Димитринка Господинова: Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“  по дейности, параграфи и обекти, така както ги гласувахме:

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 14

 За: 11

Против: 0

Въздържали се: 3

 

Приема се!

 

Димитринка Господинова: 4. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Общински културен институт „Музеен център“ град Созопол за 2022 г. в частта за местни дейности.

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 14

 За: 11

Против: 0

Въздържали се: 3

 

Приема се!

 

Димитринка Господинова: Дейност 622 „Озеленяване“ по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                  намаление            става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи

                                                                                     22 000 лв.        15 000 лв.        7 000 лв.

в т.ч.

                                                                                   

                                                                              било             намаление             става     

 • § 52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                            22 000 лв.        15 000 лв.         7 000 лв.

 

                                                                             било            намаление              става

- Изграждане на поливна система в Морска

градина УПИ 67800.505.118, гр. Созопол                15 000 лв.             15 000 лв.           0 лв.

обект № 300 по капиталова програма

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 14

 За: 8

Против: 0

Въздържали се: 6

 

Не се приема!

 

 Димитринка Господинова: Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” по дейности, параграфи и обекти, така както ги гласувахме:

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

 За: 8

Против: 0

Въздържали се: 7

 

Не се приема!

 

Димитринка Господинова: 5. Общински съвет Созопол намаля плана на разходната част на бюджета на „Общински гори и озеленяване“ за 2022 г. в размер на 15 000 лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както ги гласувахме:

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

 За: 12

Против: 0

Въздържали се: 3

 

Приема се!

 

Димитринка Господинова: Общо капиталови разходи:

                                                                                 било                   намаление       става  

                                                                             4 161 003 лв.   128 106 лв.   4 032 897 лв.

в т.ч. от:

собствени средства за местни                                             било                намаление        става

дейности                                                                       2 053 065 лв.    177 600 лв.    1 875 465 лв.

 

средства по формула и средства                                        било                увеличение           става

по стандарт                                                                        77 200 лв.       24 394 лв.      101 594 лв.

 

средства от други източници                                      било             увеличение               става

на финансиране:                                                                 61 780 лв.      25 100 лв.      86 880 лв.        

в т.ч.

                                                                            било               увеличение               става

- капиталови дарения от страната                          56 781 лв.       20 000 лв.        76 781 лв.

                                                                         било                увеличение                става

- трансфер от Централния бюджет                                  0 лв.        5 100 лв.         5 100 лв.

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

За: 8

Против: 0

Въздържали се: 7

 

Не се приема!

 

Димитринка Господинова: 6. Въз основа на приетите решения по т.1, т.2, т.3.1, т.3.2, т.3.3, т.4, т.5 и  заповеди №8-Z-987/28.09.2022 г., 8-Z-994/30.09.2022 г. на Кмета на община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите по Капиталовата програма на община Созопол  и разчет за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, недълготрайни материални активи и основен ремонт на община Созопол за 2022 г.

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 14

За: 8

Против: 0

Въздържали се: 6

 

Не се приема!

 

Димитринка Господинова: Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г., както ги гласувахме:

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 14

 За: 8

Против: 0

Въздържали се: 6

 

Не се приема!

 

 РЕШЕНИЕ №847

Общински съвет Созопол НЕ  прие

 

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г., както следва:

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 2022 г. в частта за държавни дейности във функция „Отбрана и сигурност по дейности, параграфи и обекти, както следва:

 

- Дейност 284 „ Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“ – увеличение с 235 714 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                   

                                                                                    било                увеличение                 става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                             0 лв.              235 714 лв.         235 714 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                увеличение                  става

- Реконструкция на мост над р. Равадиновска на

път BGS 1211 /II-99, Черноморец- Созопол-                      0 лв.               235 714 лв.           235 714 лв.

Равадиново                                                                   

обект № 326 по капиталова програма

 

          - Дейност 289 „Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии“ – намаление с 235 714 лв. по параграфи, както следва:

 

                                                                                    било                намаление                става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                              235 714 лв.         235 714 лв.             0 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                намаление                става

- Реконструкция на мост над р. Равадиновска на

път BGS 1211 /II-99, Черноморец- Созопол-                        235 714 лв.              235 714 лв.           0 лв.

Равадиново                                                               

 

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Созопол за 2022 г. в частта за държавни дейности във функция „Образование“, дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било                 намаление                 става

 • 10-00 – издръжка                                        298 081 лв.         24 394 лв.        273 687 лв.

в т.ч.

                                                                                        било                   намаление               става

 • § 10-11 – храна                                              50 800 лв.             8 805 лв.            41 995 лв.
 • § 10-98 – др. разходи, некласифицирани

                  в др. параграфи и подпараграфи             15 589 лв.           15 589 лв.                   0 лв.

 

                                                                                    било                  увеличение               става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                           0 лв.            24 394 лв.          24 394 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                 намаление                става

 • § 52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                      0 лв.           24 394 лв.          24 394 лв.

 

                                                                                     било                 увеличение            става

- Пожароизвестяваща система                                           0 лв.           24 394 лв.         24 394 лв.

нов обект № 429 по капиталова програма            

 

 3. Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на община Созопол – собствен за 2022 г. в размер на 15 000 лв. в частта за местни дейности и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както следва:

  

3.1. Функция „Отбрана и сигурност- компенсирани промени по дейности, параграфи и обекти, както следва:

          - Дейност 284 „ Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“ – увеличение със 113 100 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                   

                                                                                    било                увеличение                   става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                             0 лв.             113 100 лв.           113 100 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                увеличение                    става

- Реконструкция на мост над р. Равадиновска на

път BGS 1211 /II-99, Черноморец- Созопол-                       0 лв.              113 100 лв.           113 100 лв.

Равадиново                                                                   

обект № 326 по капиталова програма

 

          - Дейност 289 „Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии“ – намаление със 113 100 лв. по параграфи, както следва:

 

                                                                                    било                намаление                   става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                              113 100 лв.        113 100 лв.              0 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                намаление                   става

- Реконструкция на мост над р. Равадиновска на

път BGS 1211 /II-99, Черноморец- Созопол-                       113 100 лв.          113 100 лв.              0 лв.

Равадиново                                                                   

обект № 326 по капиталова програма

 

 • Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“- увеличение с 333 358 лв. по дейности, параграфи и обекти, както следва:

 

          - Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ – увеличение с 80 898 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                        било            намаление                става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                                  9 140 лв.          7 942 лв.          1 198 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                намаление                става

- Основен ремонт на язовир „Синята вода“

в ПИ 000436, ПИ 000441 в землището на                             9 140 лв.      7 942 лв.                  1 198 лв.

село Равадиново                                                           

обект № 290 по капиталова програма

 

                                                                                      било                увеличение              става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                        1 234 884 лв.      88 840 лв.         1 323 724 лв.

 

 

в т.ч.

                                                                                    било                   увеличение            става

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                                  1 234 884 лв.        88 840 лв.      1 323 724 лв.

 

                                                                                     било                  намаление               става

- Улична водопроводна мрежа Крушевец- I етап                 35 000 лв.         34 000 лв.            1 000 лв.   

обект № 289 по капиталова програма

 

                                                                                     било                  увеличение               става

- Изграждане на канализационна мрежа

село Росен                                                                      0 лв.       122 840 лв.        122 840 лв.   

нов обект № 430 по капиталова програма

 

 

          - Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ – намаление с 970 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                  намаление               става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                               20 000 лв.           970 лв.            19 030 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                   увеличение             става

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                                        20 000 лв.          970 лв.             19 030 лв.

 

                                                                                     било                  намаление               става

-Изграждане на улично осветление на ул.

„Проф. Иван Венедиков“, гр. Созопол                                    20 000 лв.          970 лв.           19 030 лв.   

обект № 402 по капиталова програма

 

 

          - Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – намаление с 22 128 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                  намаление               става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                          33 128 лв.        22 128 лв.       11 000 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                   намаление              става

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                             33 128 лв.         22 128 лв.       11 000 лв.

 

                                                                                     било                  намаление                 става

- Изграждане на ул. „Проф. Иван Венедиков“

м. „Буджака“ от о.т.171 до о.т.180                                     13 128 лв.         13 128 лв.                0 лв.   

обект № 181 по капиталова програма

                                                                                

                                                                                     било                  намаление                  става

- Мостово съоръжение на ул. „Тодор Грудов“

с. Росен от о.т. 227 до о.т.230- изготвяне на

технически проект                                                       10 000 лв.          9 000 лв.               1 000 лв.   

обект № 344 по капиталова програма

 

          - Дейност 619 „Други дейноссти по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“- увеличение с 174 600  по параграфи, както следва:

 

                                                                                    било                   увеличение               става

 • 10-00 – издръжка                                           227 080 лв.       174 600 лв.        401 680 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт                                          било                     увеличение          става

                                                                                                  56 400 лв.       174 600 лв.        231 000 лв.

                            

 

          - Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места“ – увеличение с 90 558 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                  увеличение               става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                          0 лв.          90 558 лв.         90 558 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                   увеличение              става

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                                0 лв.            90 558 лв.         90 558 лв.

 

                                                                                     било                  увеличение                 става

- Изграждане на ПСОВ село Росен                                        0 лв.           90 558 лв.          90 558 лв.   

нов обект № 431 по капиталова програма

 

 

          - Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ – увеличение с 10 400 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                   намаление                става

 • 10-00 – издръжка                                          503 600 лв.          7 000 лв.        496 600 лв.

в т.ч.

 

 • § 10-20 – разходи за външни услуги             било                 намаление                става

                                                                               227 500 лв.          7 000 лв.         220 500 лв.

 

                                                                                    било                увеличение                   става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                       3 000 лв.          7 000 лв.           10 000 лв.

 

в т.ч.

                                                                                     било           увеличение                 става

- Ремонт на електронна автомобилна

везна на РДНО                                                              0 лв.       7 000 лв.            7 000 лв.        

нов обект № 428 по капиталова програма

 

 

                                                                                     било            увеличение                   става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                       66 500 лв.            10 400 лв.        76 900 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                увеличение                става

 • § 52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                      0 лв.           10 400 лв.         10 400 лв.

 

                                                                                        било              увеличение                  става

 - Колонка за гориво                                                        0 лв.            10 400 лв.       10 400 лв.

нов обект № 434 по капиталова програма

 

3.3. Функция „Икономически дейности и услуги- намаление с 318 358 лв. по дейности, параграфи и обекти, както следва:

 

          - Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“- увеличение с 90 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                увеличение                  става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                             73 500 лв.          90 000 лв.        163 500 лв.

в т.ч.

                                                                                       било              увеличение                    става

- Реконструкция и рехабилитация на общински

път BGS 1037                                                                     0 лв.         90 000 лв.           90 000 лв.  

нов обект № 432 по капиталова програма

                                                                                  

 

          - Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“- намаление със 100 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:

         

                                                                                    било                намаление                   става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                           201 000 лв.        100 000 лв.         101 000 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                намаление                 става

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                                  150 000 лв.        100 000 лв.          50 000 лв.

 

                                                                                     било                 намаление                   става

 - Паркинг в ПИ 67800.502.530,

УПИ VI, кв.52, Созопол                                                   150 000 лв.        100 000 лв.             50 000 лв.

обект № 328 по капиталова програма

 

          - Дейност 898 „Други дейности по икономиката“- намаление с 308 358 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                   намаление                   става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                            441 055 лв.       202 358 лв.       238 697 лв.

в т.ч.

 

                                                                                    било                   намаление                  става

 • § 52-02 – придобиване на сгради                  200 000 лв.           200 000 лв.                0 лв.

 

 

                                                                                    било                   намаление                   става

- Закупуване на идеални части от сграда

с идентификатор 81178.5.505.309 3                                     200 000 лв.        200 000 лв.               0 лв.    

обект № 371 по капиталова програма

 

                                                                                     било                  намаление                  става

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                      186 159 лв.           17 358 лв.       168 801 лв.

 

                                                                                    било                   намаление                  става

- Автобусен център в УПИ I „За автогара

с подземен паркинг и културно информационен

център“ кв. 150, гр. Созопол                                       36 000 лв.         17 358 лв.        18 642 лв.    

обект № 298 по капиталова програма                

 

                                                                                     било                  увеличение                 става

 • § 52-19 – придобиване на други дълготрайни

материални активи                                                      0 лв.        15 000 лв.             15 000 лв.

 

                                                                             било                  увеличение                 става

- Фургон за техническо звено                                       0 лв.          15 000 лв.         15 000 лв.    

нов обект № 433 по капиталова програма          

 

                                                                                    било                   намаление                    става

 • 54-00 – придобиване на земя                    106 000 лв.         106 000 лв.             0 лв.

 

в т.ч.

                                                                                    

                                                                                          било             намаление                   става

- Придобиване на поземлен имот с

идентификатор 81178.5.505                                         106 000 лв.         106 000 лв.              0 лв.    

обект № 398 по капиталова програма                  

 

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Общински културен институт „Музеен център“ град Созопол за 2022 г. в частта за местни дейности във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер“ по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било                 увеличение                става

 • 10-00 – издръжка                                             64 500 лв.           10 000 лв.          74 500 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт                                       било                   увеличение             става

                                                                                      5 000 лв.        10 000 лв.                  15 000 лв.

 

                                                                                    било                  намаление                става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                     11 000 лв.           10 000 лв.            1 000 лв.

в т.ч.  

 

                                                                                     било                 намаление                става

 • § 52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                   10 000 лв.             10 000 лв.                0 лв.

 

                                                                                     било                 намаление                става

- Подмяна на фасадно осветление на фасадно

 осветление на Художествена галерия                                 10 000 лв.              10 000 лв.              0 лв.

обект № 356 по капиталова програма                   

 

 

 1. Общински съвет Созопол намаля плана на разходната част на бюджета на „Общински гори и озеленяване“ за 2022 г. в размер на 15 000 лв. в частта за местни дейности във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, дейност 622 „Озеленяване“ по параграфи и обекти, както следва:

 

 

                                                                                           било                  намаление          става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                        22 000 лв.          15 000 лв.         7 000 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                 намаление            става

 • § 52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                   22 000 лв.           15 000 лв.        7 000 лв.

                                                                                     било                 намаление            става

- Изграждане на поливна система в Морска

градина УПИ 67800.505.118, гр. Созопол                      15 000 лв.          15 000 лв.               0 лв.

обект № 300 по капиталова програма

 

 1. Въз основа на приетите решения по т.1, т.2, т.3.1, т.3.2, т.3.3, т.4, т.5 и заповеди №8-Z-987/28.09.2022 г., 8-Z-994/30.09.2022 г. на Кмета на община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите по Капиталовата програма на община Созопол и разчет за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, недълготрайни материални активи и основен ремонт на община Созопол за 2022 г./Приложение №1/,

 

 

                                                                          било           намаление                 става

Общо капиталови разходи:                             4 161 003 лв.   128 106 лв.   4 032 897 лв.

в т.ч. от:

 

собствени средства за местни                            било               намаление               става

дейности                                                          2 053 065 лв.    177 600 лв.      875 465 лв.

 

средства по формула и средства                         било                увеличение            става

по стандарт                                                      77 200 лв.       24 394 лв.      101 594 лв.

                                                                    

средства от други източници                          било                 увеличение            става

на финансиране:                                           61 780 лв .       25 100 лв.      86 880 лв.        

в т.ч.

                                                                   било                 увеличение            става

-капиталови дарения от страната                  56 781 лв.         20 000 лв.      76 781 лв.

-трансфер от Централни                            0 лв.         5 100 лв.          5 100 лв.

 

 

 

 

Димитринка Господинова: Докладна записка №733/14.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година във функция „Общи държавни служби“.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 733 влиза за разглеждане на общинска сесия и комисията предлага решението да бъде приета така както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната ? Няма! Да гласуваме!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

 За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Приема се!

 

РЕШЕНИЕ №848

Общински съвет Созопол прие

 Общински съвет Созопол допълва списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година, както следва:

1.  Общински съвет Созопол допълва списъка на пътуващите във функция „Общи държавни служби“ и вписва :

  • В. И. Д. – младши експерт „Проекти“, с право на транспортни разходи по маршрут гр. Бургас – гр. Созопол – гр. Бургас;
  • М. К. Т. – специалист „Инвеститорски контрол“, с право на транспортни разходи по маршрут гр. Бургас – гр. Созопол – гр. Бургас;

 

 

Димитринка Господинова: Г-н Председател, това бяха докладните записки, разгледани от комисията.

 Георги Пинелов: Благодаря на г-жа Господинова! Давам 10 минути почивка.

 

ПОЧИВКА

 

Георги Пинелов: Колеги, започваме. Да направим проверка на кворума. Присъстват 15 общински съветника от 17. Имаме кворум и можем да продължим работата по дневния ред.

Станимир Андонов: Г-н Председател, искам думата.

Георги Пинелов: Кажете, г-н Андонов!

Станимир Андонов: Г-н Председател, искам само да обобщя по предната докладна за бюджета, която гласувахме. Тъй като всички сме общински съветници и от нас зависи дали ще бъде гласувано или не, но искам да припомня на всички колеги клетвата, която в началото на ситуирането на общинския съвет дадохме. А именно, част от клетвата, че действията на всички общински съветници трябва да бъдат в интерес на гражданите. В случая както стана, един вид се бойкотират някои параграфи, искам да обобщя: гласува се против изграждането на канализационната мрежа в с. Росен, изграждането на пречиствателната станция за отпадни води в с. Росен, а има общински съветник от с. Росен. Освен това везната на Регионалното депо за неопасни битови отпадъци, което означава, че оттук нататък колите със сметта няма да могат да бъдат изпразвани, т.е. градът ще трябва да започне да тъне в мръсотии. И също така против колонката за гориво, която трябваше да бъде вързана с НАП и след като не е вързана с НАП тя съответно не може да работи и колите не могат да зареждат.

Георги Пинелов: Г-н Андонов, има протокол от сесията, всеки ще го прочете.

Станимир Андонов: Докато излезе протокола, аз ще се опитам всичко това да излезе в социалните мрежи.

Георги Пинелов: Ваше право е, но не по време на сесията. Ето, сега г-н Рейзи иска думата.

Панайот Рейзи: Аз ще му кажа на него, че в крайна сметка всеки гласува в тази зала по съвест, г-н Андонов. Вие сте наш колега, но не сте вие човекът, който трябва да определя какво сме гласували. В крайна сметка тук сме да гласуваме по съвест. Аз преди малко имах разговор с кмета и му казах. Кметът имаше право, когато видя, че някои от нещата не ги гласуваме, според него против интересите на общината, можеше да спре и да каже: „Колеги, ако някой от вас нещо не е разбрал, става дума за това и това.“ Извинявай, ама коментираш канализацията на с. Росен. Да ти кажа ли? Никога няма да има канализация в с. Росен. Никога! Запомни на тоя ден какво съм ти казал. Не ми прави коментари за популизъм. Прави коментари реални. Да, за кантара съм съгласен, г-н кмете. Ако знаех, че за това става дума конкретно, щях да го подкрепя. Да, за колонката съм съгласен. Добре, г-н Председател, в крайна сметка не съм разбрал. Но за канализацията в с. Росен, това никога няма да стане. Аз ти го казвам днес тука. И знаеш ли защо няма да стане? Защото е много малко населението, а парите са страшно много. В продължение на 12 години за канализацията на с. Росен, община Созопол е кандидатствала  десет пъти. Дай сега да не си говорим щуротии. Благодаря, г-н Председател.

Георги Пинелов: Давам думата на г-н Янакиев.

Тихомир Янакиев: Понеже бях споменат по име, искам да кажа нещо. Аз лично съм чел правилника и никъде не пише, че кметът има право да прекъсва гласуване на общински съветници. Никъде в правилника на общинския съвет го няма. Може вие, общинските съветници, да прекъснете или председателят на общинския съвет, но аз да ви прекъсна гласуването…..

Аз не искам да коментирам какво съм разговарял с когото и да е било в кулоарите. Разбирам Вашата позиция, това е Ваша позиция. Аз не знам какво безсъвестно има в това да се гласуват тези неща, които изредихте преди малко. Докладната най- вероятно ще бъде вкарана отново. Не се сърдя на никого за нищо, просто ще изпълнявам решенията на общинския съвет, такива каквито са. А относно канализацията, ще направя всичко възможно и с. Росен и с. Зидарово да имат канализация. Благодаря!

Георги Пинелов: Колеги, други коментари? Г-н Георгиев, имате думата.

Цветелин Георгиев: Искам да бъде поправено изявлението, че общински съветник от с. Росен е гласувал против. Той е гласувал „въздържал се“, г-н Андонов, не подвеждайте аудиторията. Не използвайте микрофона в общинския съвет…Гласувахме „въздържали се“ не „против“.

Георги Пинелов: Всеки си отговаря за действията. Отговаря по съвест кой, как е гласувал. Отговаря пред себе си и пред гражданите, пред избирателите. Предлагам да  продължаваме по дневния ред.

Красимира Германова: Само нещо да кажа, г-н Председател. Ще моля следващия път и в правилника ни е записано, че всеки може след гласуване да се изказва по това защо е гласувал по определен начин, а не  да определя с квалификации всички други общински съветници. Просто само една забележка.

Георги Пинелов: Може да мотивира само отрицателния си вот, г-жо Германова.

Красимира Германова: Да, точно така. Прав сте.

Георги Пинелов: Давам думата на председателя на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации г-н Андрей Николов.

 

Андрей Николов: Добър ден, г-н Председател, г-н Кмете, колеги и общинска администрация. Представям становище от заседанието  на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”, което се проведе на 27.10.2022 г. от 14:20 часа. В работата на комисията взеха участие всичките пет члена.

На заседанието присъстваха още:  Георги Пинелов – Председател на общинския съвет; общински съветници; Галя Георгиева- юрист на Община Созопол; служители от общинска администрация; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол; Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол;

Разгледаха са следните докладни записки:

 Докладна записка №726/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението, в обхват на поземлен имот №134.223, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, с отреждане „за вилни сгради“ и План за улична регулация.

Нямаше въпроси и коментари.

След гласуване и с резултат пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка и предлага да бъде взето решението така, както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Нека, да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

 За: 13

Против: 0

Въздържали се: 2

 

Приема се!

 

РЕШЕНИЕ №849

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, за промяна на предназначението, в обхват на поземлен имот №134.223, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, извън границите на населеното място, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане „за вилни сгради“ и план за улична регулация.

При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

С плана за улична регулация да се предвиди нова улица с осови точки 200-300-301-302.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване и план за улична регулация да се запази приетата и одобрена улична регулация: на улица с осови точки 190-191-192-199-200-201-202-203-204-205-206, одобрена със Заповед №Z-437/12.03.2010 година на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява:  Задание  за  изработване на проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и Техническото задание за изработване на план за улична регулация.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Андрей Николов: Докладна записка №727/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.27, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Буджака“, с цел промяна предназначението, за изграждане на „вилни сгради“.

Нямаше въпроси и коментари.

С пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка и предлага на общинския съвет решението бъде прието така, както е по дакладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

 За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Приема се!

 

 

РЕШЕНИЕ №850

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.27, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Буджака“, землище на гр. Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.

               При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят параметрите на застрояване за устройствена зона Ов1, по действащия Общ устройствен план и охранителна зона „Б“, от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз  Н мак. = 7.00 метра, К. инт. мак. = 0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улична регулация  одобрена със Заповед №260/28.02.2005 г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД и Министерство на културата - НИНКН, преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване. 

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

 Андрей Николов: Докладна записка №728/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.36.14, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за сгради за отдих и курорт, и трафопост“.

В протокола да се отбележи, че т.7 от приложенията към докладната да не се чете.

Нямаше въпроси и коментари.

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка и предлага решението да бъде прието от общинския съвет така, както е по докладната .

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Нека, да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Приема се!

 

РЕШЕНИЕ №851

Общински съвет Созопол прие

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, чл.16 от Закона за устройство на територията, чл.73, ал.1, т.3 и т.4/б от Закона за горите,  Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за  Подробен устройствен  план - план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.36.14, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане „за сгради за отдих и курорт, и трафопост“, с предвидено в него ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии, на нормативни отстояния от регулационните граници.

           При изработване на Подробният устройствен  план - план регулация и застрояване, да се спазят показателите на  застрояване, в съответствие с допустимите за устройствена зона Ок4 по действащия Общ устройствен план и охранителна зона „А“ от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие,  както следва:

- плътност на застрояване 20%, К инт. мак.=0,5, Кота корниз Н мак.=7,50 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

          В плана за застрояване новопроектираният трафопост да се нанесе при спазване на нормативното отстояние, от основното застрояване.           

         Към Подробния устройствен  план - план регулация и застрояване да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията.

          В  бъдещата  разработка,  на проекта за подробен устройствен план, да се запазят съществуващите улични регулации – улична регулация, одобрена със Заповед №Z-170/26.01.2006 г., на Кмета на Община Созопол и новопроектирана улица - допълваща транспортната връзка до общински път BGS 10-20, да се съобрази с влезлите в сила и одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на  Закона за горите, Закона за устройство на територията,  Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията, с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

Андрей Николов: Г-н Председател, това беше становището на комисията.

Георги Пинелов: Благодаря на г-н Николов и давам думата на председателя на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” г-н Желязко Иванов.

 

Желязко Иванов: Г-н Председател, г-н Кмете, колеги, представям становище на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”, която проведе заседание на 27.10.2022 г. от 14:30 часа в присъствието на всички членове на комисията.

На заседанието присъстваха още: Георги Пинелов – Председател на Общински съвет Созопол, Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол, Галина Георгиева- юрист на Община Созопол, общински съветници, служители от общинска администрация, Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Разгледаха се следните докладни записки:

 Докладна записка №693/06.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61042.501.455, с. Равадиново, ул. , община Созопол.

Колеги, по тази докладна вносителят трябваше да внесе нотариалния акт на единия от съсобствениците, а именно «Д.- Б. И М.» ООД до началото на сесията, в противен случай докладната записка няма да бъде разгледана на сесията и вносителят трябва да я оттегли. От общинска администрация са изпратили документ от Агенцията по вписвания- Справка за персонална партида на юридическо лице. Така, че юристите да кажат каква тежест има този документ.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Юристите да вземат отношение.

Галя Георгиева, юрист на Община Созопол: Този документ е достатъчен, замества нотариалния акт.

Иванка Кирязова, юрист на общинския съвет: Няма проблем с този документ.

Георги Пинелов: Аз съм длъжен да попитам. Моля, да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

9

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се