Сряда, 14 Декември 2022 15:20

ПРОТОКОЛ № 36/07.12.2022 г.

На 07.12.2022 г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе ТРИДЕСЕТ И ШЕСТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Созопол, под ръководството на Георги Пинелов – председател на Общински съвет - Созопол. На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, кметът Тихомир Янакиев, заместник кметът Тодор Дамянов, заместник кметът Румен Кисьов, представители на общинска администрация, кметове и кметски наместници.

 Георги Пинелов: Добър ден колеги, добър ден и на кмета г-н Янакиев, зам. кмета Дамянов, зам. кмета Кисьов и служителите на общинска администрация. Добър ден и на гостите.

Като за начало ще направя проверка на кворума поименно: Присъстваме 13 общински съветника. Колеги, имаме кворум и може да стартираме заседанието. Сега по правилник имате думата за въпроси към кмета на общината г-н Тихомир Янакиев.

 Андрей Николов – общински съветник: Уважаеми г- н председател, уважаеми г- н кмете, уважаеми служители от общинска администрация, уважаеми гости. Аз имам предложение по- скоро, отколкото въпрос и то е във връзка с организацията на движението в града и в частност една улица, която беше рехабилитирана в района на улица „Одеса“ и МВР станцията. В предишни сесии си говорихме, относно нея, но тогава стана ясно, че не е в експлоатация. Надавам се, че вече е. Хората са притеснени, защото е една изключително права и с добра настилка отсечка, като е предпоставка за развиване на високи скорости. Хората са притеснени и искат по някакъв начин да бъде предотвратено развитието на тези високи скорости. Скоро имаше събрание в град Бургас, където Вие бяхте и стана ясно, че има някаква възможност за слагане на видеонаблюдение в градовете, като това видеонаблюдение ще може да отчете скоростта, съответно след това да бъдат налагани административни санкции на водачите, които нарушават движението и скоростта и Закона за движение по пътищата. В тази връзка на пътя Бургас – Созопол липсва маркировка. Моля да бъде сезиран АПИ от Вашите служители, защото вечер е много опасно и не се вижда в коя лента караш. Преди време бях направил едно предложение за слагане на манекени и искам да инициираме събирането на транспортната комисия, като преди това кметовете по населени места също, към нашите съставни селища, разбира се да изразят становища, за да може да се вземат предвид проблемите и в техните населени места, относно организацията на движението. Благодаря!

 Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол: Уважаеми г–н Николов, първо искам да се извиня, че просто забравих за манекените. Вие бяхте го казали преди близо година, но ще ги сложим. Мисля, че трябваше да се сложат на три места.

Андрей Николов: Тогава констатирахме на три места, но може да се актуализира броят им.

 

Тихомир Янакиев: Извинявам се пред общинския съвет, пропускът е мой. Относно транспортната комисия, знаковото стопанство в момента се подновява, вървят дейности и мерки по подновяването му, така че там ще има знаци. На мен ми се искаше, като приключи сагата с приемането на самия обект, да видим дали може монтирането на „легнали полицаи“ в този участък, защото и на мен граждани са ми сигнализирали и не съм много убеден дали само със знаци ще можем да оправим нещата. Това ще го направим много бързо, ако ни позволява закона, да поставим „легнал полицай“ върху новата отсечка, която беше направена с европейско финансиране. Относно маркировката, ние ще сезираме АПИ, но в момента имаме доста места, където също трябва да се направи маркировка по нашата пътна инфраструктура, която ремонтирахме наскоро. Дори благодаря на колегата Деспов от град Черноморец, защото ползваме тази машина, която навремето той закупи. С нея си правим номерацията на паркоместата, с нея ще бъде направена и пътната маркировка на тези пътища, които са наши. Надявам се колегите да се справят  с това и то да бъде факт. Благодаря!

Георги Пинелов: Благодаря г- н Янакиев, сега ще задам и моите въпроси, след което ще дам думата на г-н Иванов.

Първият ми въпрос е относно делото, което Вие заведохте за цените на ВиК, което всички ние като общински съветници, в това число и останалите общински съвети от нашата област, бяхме подведени в решението си. Всички знаем каква беше ситуацията тогава. Искам да знам дали имаме някакво решение по това дело, което беше заведено, мисля, че още лятото?

торият ми въпрос е поставен от гражданин и той касае една много добра инициатива, която е предприета от общинска администрация, а именно тротоара, който се изгражда в момента по пътя за „Златна рибка“. Човекът ме попита защо не се работи в момента? Аз вчера минах

оттам и видях, че се работи, така, че това отпада като въпрос, но другото, което може би е по- важно, дали е предвидено и проектирано ли е къде ще се отвежда дъждовната вода от пътното платно, тъй като към момента няма изградена канавка или друг тип подобно съоръжение, което да я поема?

Заедно с г- н Янакиев в понеделник бяхме на изложба живопис, графика и дърворезба на „Арт клуб Свети Никола“ в Черноморец. Там ми бе поставен въпроса за предоставяне на общинско помещение за установяването на творците, членове на този клуб. Те имат много градивни идеи за развиването на тяхната дейност, която би донесла допълнителна принадена стойност, както на нашата община и особено на град Черноморец в частност. Да помислим в тази посока, като на мен на прима виста ми идва на ум едни помещения в сградата на бившото кметство, които обаче не знам дали са свободни и удачни за това.

Тихомир Янакиев: Относно делото по ВиК има определение на съда, че ние не можем да обжалваме, защото не сме били страна……, което е много странно, за това променихме иска, което означава, че като се върне г- жа Георгиева, тъй като е болна в момента, ако искате може и в писмен вид да Ви кажем какво и как е станало като хронология Тогава ще съм по изчерпателен, но към настоящият момент променяме иска.

Относно тротоарите г- жа Хльостарова може да обясни по- точно.

Иванка Хльостарова - директор на Дирекция "Устройство на територията, инвестиционна политика, екология и проекти ": Няма предвидени канавки. На този път, както знаете, никога не е имало канавка от тази страна, на която в момента правим тротоара, тъй като оттиченето на повърхностните води е свободно и с наклон към морето. Знам няколко места и мен ме сигнализираха, че има такъв проблем. Единият е на водостока, който е запушен между „Златна рибка“ и „Санта Марина“. Там се свлича земна маса от имотите отгоре, които сега правиха почистване. Там ще се почисти, за да може да има проводимост и вече ще направим оглед, за да видим на другите две, три места, където има такива проблеми и да видим по какъв начин ще ги отстраним.

Тихомир Янакиев: Относно помещението Ви предлагам г – н Деспов да каже дали имаме възможност там или да търсим друго място.

Росен Деспов – кмет на град Черноморец: Много отдавна водим дискусии по темата. Дали могат да имат някакво постоянно място, освен тези, които са временни и се ползват по случай на някоя годишнина или на някакъв празник. Дружеството има възможност да излага картини и постоянно, въпреки, че те продават част от картините си и надеждата ни беше, че след придобиване на сградата на пощата, там ще има такова помещение, което може да се направи такъв тип постоянна изложбена зала. В старото кметство няма достъп за инвалиди, доколкото знам имаше един проект, който се провали преди доста години, но и няма толкова голямо помещение, където може да се направи. За клуб на самото дружество на художниците няма никакъв проблем. Има няколко свободни зали. Ние дори ги предлагахме и на службата по земеделието, но те трябва да се отремонтират малко, преди да може да се нанесат в тях, ако те желаят. Не са ми представили проблема за клуб. През годините сме дискутирали именно помещения за постоянна изложба да намерим, ако искат само клуб, мисля, че е нещо, което може да се реши лесно. Така, както клубът на запасните офицери е там и плащат един символичен наем и на същият етаж има други свободни помещения.

Георги Пинелов: Благодаря, г-н Деспов! Г- н Иванов, имате думата.

Желязко Иванов – общински съветник: Уважаеми г-н кмете, аз имам две питания от жители на град Черноморец. Първото е относно автоспирката в град Черноморец и докъде е стигнал строежа й? Като краен срок за изпълнение беше обявена датата 09.01.2023 г.. Актуален ли е все още този срок или ще бъде удължен?

Вторият въпрос е: Ще има ли обществено обсъждане  с жителите на Черноморец и повече разяснение относно генералния план за организация на движението? Моите съграждани се интересуват, относно въвеждането на синя зона, репатриращ автомобил и урегулиране движението на някои улици. Благодаря!

Тихомир Янакиев: Уважаеми г-н Иванов, крайният срок е 09.01.2023 г. Около седмица не се работеше заради лошото време, искрено се надявам, че до средата на януари месец всичко ще бъде факт. Онзи ден на терен коментирахме с изпълнителя, че на тях им беше трудно дотук, докато излязат от кота 0 нагоре, така че от тук нататък аз мисля, че всичко ще е наред. Гледам, че Вие с инициатива на общински съветници сте поставили нещо като навес, което да прикрива хората, което е добре. Това мога да кажа за автоспирката.

Транспортната схема, естествено, ще има обсъждане и никой няма да вкара нещо, с което жителите на град Черноморец не са запознати и не са съгласни с него. Тепърва предстоят …..г- н Деспов, искате ли Вие да обясните?

Росен Деспов: Генералният план за движението в Черноморец беше публикуван на 01.09.2022 г.. Решихме заедно с комисията за безопасност на движението на общината, че три месеца са достатъчно време, през което хората да се запознаят с целия план и да дадат своите предложения. Дали сме възможност за три различни начина за задаване на предложение: онлайн директно в сайта, онлайн директно на пощата или с готови заявления в кметството. Досега имам около двадесет предложения и различни мнения за плана. Никъде в плана не е предвидена синя зона, никъде не е предвиден репатриращ автомобил, по простата причина, че ние нямаме място за наказателен паркинг и на тези въпроси съм отговарял и в социалните мрежи. Някой бил казал, че някъде се бил направил такъв проект със синя зона и за репатриращ автомобил, а целият план е публикуван. Дадохме три месеца, защото ние с комисията и с КАТ трябва да се съберем до края на годината и да видим всички тези предложения и трябва да имаме възможност за реакция, защото, ако се приеме например организацията на движението с кръгово под автоспирката, то трябва да бъде маркирано. Ако се приемат предложенията за еднопосочни улици, тези улици трябва да бъдат маркирани в дясната страна, с място за паркиране, а там има работа, може би за два-три месеца. Чисто техническото изпълнение, поръчването на знаците и маркирането на тези няколко улици, които ще бъдат еднопосочни, и ако обсъждаме този план до април месец, няма да имаме време да го въведем за идващия сезон. За това идеята беше да приключим до 01.12.2022 г., до края на месеца да видим какво ни трябва и евентуално, ако трябва да се закупуват нови знаци да ги заложим в бюджета и януари или февруари, в зависимост от времето, да започнем да маркираме и да поставяме знаците.

Георги Пинелов: Благодаря, г- н Деспов! Колеги, други въпроси? Г- н Георгиев, имате думата.

Цветелин Георгиев – общински съветник: Добро утро на всички! Уважаеми г- н Янакиев, уважаеми колеги, уважаема администрация и гости на общински съвет. Моите въпроси са свързани с тема за дървата, като хващам темата искам г- н Янакиев, да Ви поздравя за тазгодишното доставяне на дърва навреме. Обадил съм се във всички населени места, дървата са получени от хората и те вече могат да ги ползват. Много жители ми се обадиха да ми зададат въпрос, на който аз не мога да отговоря и искам да го задам на Вас и да отговорите един път завинаги и да се избистри от пространството.  Кой е имал право да получи тези дърва? Хората ми казват: “Ние сме семейство, регистрирани във Община Созопол на първи и втори етаж, но получава само един“. Това вярно ли е или не, защото аз не мога да отговоря? Кажете ни, защото те са си направили някаква справка с други домакинства, с други жилища, където и трите етажа са получили дърва. Не можах да им отговоря и казах, че ще попитам Вас. Имам и една препоръка за Вас. Казва се, че държавата дава еднократна помощ от 300 лв. за отопление. Обявено е, че хората не е нужно да търсят тази помощ, защото те вече са ясни на социалните. Ние, Община Созопол, можем ли да направим някаква справка кои хора ще получат дърва и под някаква форма да отпуснем дърва, да може тези хора да си закупят с тези пари, които им дава държавата? 300 лв. мисля, че са достатъчни, защото 196 лв. са дървата и 100 лв. е превоза, което прави 296 лв. Правя Ви препоръка, защото в крайна сметка, оказа се, пак при мое запитване до жители в Община Созопол, че има и такива, които не са имали възможност да си поръчат. Не са успели да хванат сроковете, защото не са имали финансовата възможност. Те няма да са много. Благодаря Ви!

Тихомир Янакиев: Уважаеми г- н Георгиев, благодаря Ви за оценката, която поставяте за работата на общинско предприятие „Озеленяване и гори“ за този отоплителен сезон. Подготвил съм си справка, все едно съм очаквал да ме питате за дървата. Има заявени 18 092 кубика, от които са извозени 17 864 кубика, като в по- голямата част, да не кажа всички населени места, на 100 % са задоволени нуждите от дърва. Има само 300 кубика, които все още колкото и да е парадоксално никой не е потърсил. Правим анализ на какво се дължи това, да си платиш дърва, а да не си ги потърсиш. Относно критерия, тази година имаме изключително голям натиск от страна на местното население за отопление и критериите, които са се спазвали досега са били за домакинство. Всяко едно пълнолетно лице, което формира домакинство и е с постоянен адрес на територията на община Созопол може да получава дърва. Разбирам, че тази година с оглед на високите цени на горивата, на електроенергия, дори и на пелети, хората масово се преориентираха към дървата и по- точно към общинските квоти, защото един кубик дърва на свободният пазар е около 120 лв. Нашето притеснение беше, че няма да можем да се справим със задоволяването на абсолютно всички заявки, защото имахме точно тези условия. Към настоящият момент, аз не случайно Ви цитирам справката, няма хора, които да желаят дървесина в определените кубици. Евентуално, може някой да поиска да се презапаси с повече дървесина на свободната цена, която е 86 лв. На този етап, след като установим защо не са взети дървата и дали има нужда, ние ще можем да доставим и на другите хора дърва. Относно социалните помощи, които се получават за отопление, аз съм 100 % сигурен, защото съм разговарял с други хора, които също ползват такива помощи, една много голяма част от тези хора вече са си взели дървата от нас. Не казвам, че 4 кубика дърва са достатъчни, но първо ще се направят анализи, кой какво е взимал, за да не стане така някой да получи 8 кубика на социална цена, а друг 4 кубика пак на социална цена, говоря за домакинство. Няма да е честно към хората, които не са ползвали тези кубици. Имаме един малък резерв от тази година, който умишлено сме оставили, за да може, ако се получи нещо при много възрастни хора или семейства с малки деца, ако закъсат, да можем да отреагираме. Нека си получат помощите хората, и ако имат желание да дойдат в горското и да се направи справка. Говоря за квотата, която имаме в наличност, защото не забравяйте, че догодина тези хора пак трябва да се отопляват, пак трябва да се отсекат 18 000 кубика, които да предоставим на местното население. За пореден път казвам, че досега повече от 13 000 кубика не се е задоволявало местното население, т.е. напора, който има общинското предприятие „Озеленяване и гори“ в момента е много сериозен. Моля да се отчете и този факт. Гората не е безкрайна, има си квоти, определена дървесина, която може да бъде отсечена според плана, които са определени. Директорът на горското го няма да му благодаря лично за работата, която свършиха, защото той е на терен. Професионалист е и разбира за какво става въпрос.

Георги Пинелов: Пропуснах в поздравленията за днешният ден да благодаря за присъствието на граждани, в това число и на нашият съгражданин г- н Гребенаров и на нашите колеги от Общински съвет Бургас. Има и представител на медиите, така, че поздравявам и тях официално. Колеги, ако няма други въпроси, предлагам да преминаваме напред.  Ще предложа на вашето внимание моят тримесечен отчет!

 На основание чл.11, ал.3 от Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, съм длъжен да  представям всяко тримесечие отчет за изразходените средства за командировъчни и представителни разходи.

За периода  от 01.09.2022 г. до 30.11.2022 г.  нямам направени  разходи за командировъчни.

За представителни цели съм разходвал сумата от 472 лв. за организиране на изложба под наслов „Старият Созопол – 40 години назад“ на журналиста Иван Бакалов.

Благодаря за вниманието!

Сега преминаваме към дневния ред за днешното ни заседание, който вие всички сте получили.

Някакви предложения по него да имате, Колеги? Не виждам! Тогава да гласуваме.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

 

Въздържал се

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 18

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 1

  

Георги Пинелов: Колеги, нека да гласуваме дневният ред отново, защото картата на г- н Стаматов е отчетена два пъти.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №873

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 Докладна записка №736/05.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Поименно допълване с конкретно наименование  на обекти към План за интегрирано развитие на община Созопол 2021 – 2027/ПИРО/.

Докладна записка №798/11.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Съгласие за кандидатстване на Община Созопол по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет", Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности", Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.

Докладна записка №821/17.11.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.06.2022 г. до 30.11.2022 г.

Докладна записка №824/22.11.2022 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване по процедура BG05SFPR002-2.003 „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд  +  на Европейския съюз.

Докладна записка №829/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Подаване на проектно предложение за кандидатстване на Община Созопол по  мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Докладна записка №833/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Националния план за възстановяване и устойчивост на РБългария за безвъзмездна финансова помощ.  

Докладна записка №834/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Созопол 2021 - 2028 г./ПУО/

Докладна записка №835/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Покана от Областен управител на област Бургас  за свикване на извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация „ЕАД – Бургас.

 

  II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 Докладна записка №789/08.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол.

Докладна записка №837/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2023 година.

 Докладна записка №838/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Промяна на маршрут в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година във функция „Общи държавни служби“.

Докладна записка №839/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

 

III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

Докладна записка №782/04.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.50.129, с местоположение: общ. Созопол, землище на гр. Созопол, местност "Куку баир", площ 500 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя по §4“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване (до 10m).

Докладна записка №783/04.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.494, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 581 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Докладна записка №792/09.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „полски път“ и напоителни канали, които не функционират по реда на чл.37в, ал.16 Закон за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 75 б, ал.2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Докладна записка №825/23.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61042.13.38 - частна общинска собственост, с площ от 2 049 квадратни метра (кв. м.), трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“ и начин на трайно ползване (НТП): „Изоставена орна земя“, с местонахождение: Община Созопол, с. Равадиново, местност „Халваджи дол“.

Докладна записка №826/23.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12975.501.395, находящ се в община Созопол, с. Вършило, с площ 2 520 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване (до 10m)“.

Докладна записка №827/23.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с планоснимачен № (пл. №) 134.397, находящ се в общ. Созопол, землище на с. Крушевец, площ 1 287 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване (НТП):"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)".

Докладна записка №832/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Предоставяне на ВиК обекти, собственост на Община Созопол на ВиК ЕАД - Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация чрез  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕАД – Бургас.

Докладна записка №840/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.485, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 589 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих" (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Докладна записка №841/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40124.501.894, находящ се в общ. Созопол, с. Крушевец, ул. „Велека“, площ 603 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване (НТП): “Незастроен имот за жилищни нужди“.

Докладна записка №842/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 254/359 квадратни метра идеални части (кв.м. ид. ч.), с идентификатор 40124.501.768.1.1, целият с площ от 359 кв.м., с предназначение –„За търговска дейност“, с адрес с. Крушевец ул. “П. К. Яворов“ ет. 1.

Докладна записка №845/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, без провеждане публичен търг или конкурс, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 67800.36.421, находящ се в общ. Созопол, землище на гр. Созопол, местност „Света Марина“, с площ 1 000 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Горска“ и начин на трайно ползване (НТП): "Друг вид дървопроизводителна гора".

Докладна записка №846/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, без провеждане публичен търг или конкурс, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 67800.36.423, находящ се в общ. Созопол, землище на гр. Созопол, местност „Света Марина“, с площ 2 824 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Горска“ и начин на трайно ползване (НТП): "Друг вид дървопроизводителна гора".

Докладна записка №847/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на поземлени имоти намиращи се в общ. Созопол, с. Крушевец.

Докладна записка №848/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Обявяване на недвижим имот с проектен идентификатор 61042.23.72 /идентичен с УПИ III 23.56/ с площ от 17 515(седемнадесет хиляда петстотин и петнадесет)кв.м. по кадастрална карта на с. Равадиново,  индивидуализиран съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ,   за частна общинска собственост.

 

IVДоклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

Докладна записка №793/09.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изразяване на съгласие за допускане на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I, кв.27 по плана на с. Равна гора, ПИ с идентификатор  61114.501.110 по КК на с. Равна гора, Община Созопол.

Докладна записка №820/17.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Именуване на улица в регулационните граници на гр. Созопол, кв. ”Мисаря”, община Созопол.

Докладна записка №823/22.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.36.15, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за сгради за отдих и курорт, и трафопост“. 

Докладна записка №830/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изпълнението на общия устройствен план на Община Созопол през 2022 г.

Докладна записка №843/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ IІ-68, кв.8 идентичен с ПИ 32737.501.100  по регулационен план на с. Индже войвода, община Созопол и общински ПИ 32737.501.705, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и

   2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на  чл.15, ал.3  от Закон за устройство на територията.

Докладна записка №844/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ XII, кв.24 идентичен с ПИ 40124.501.325, УПИ XIII, кв.24  40124.501.667, по план за регулация и застрояване на с. Крушевец и общински ПИ 40124.501.959 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и

 1. Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3  от Закон за устройство на територията     

 

V. Доклад на комисията по СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:

Докладна записка №828/23.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

 

Георги Пинелов: Давам думата на г-н Андонов- председател на комисията по  „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“, да представи становището на комисията.

 Станимир Андонов:  Становище  на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

На 01.12.2022 г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. В работата на комисията взеха участие четири члена. Отсъстваше Желязко Иванов.

На заседанието присъстваха още: Георги Пинелов – председател на Общински съвет; Галина Георгиева - юрист на Община Созопол; общински съветници;  служители от общинска администрация; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол; Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол.

 Разгледаха са следните докладни записки:

  Докладна записка №736/18.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Поименно допълване с конкретно наименование  на обекти към План за интегрирано развитие на община Созопол 2021 – 2027/ПИРО/.

 Галина Георгиева от името на вносителя направи промяна в решението, в 1. да отпадне  ,,предложеното от Кмета на Община Созопол“ и да остане „1. Приема поименно допълване на обекти към Плана за интегрирано развитие на Община Созопол 2021 – 2027/ПИРО/ без изменение на индикативния бюджет.“

След  гласуване и в резултат от четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка, с така направената промяна и тя да се разгледа на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение, така както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №874

Общински съвет Созопол прие

 1. Приема предложеното от Кмета на Община Созопол поименно допълване на обекти към Плана за интегрирано развитие на Община Созопол 2021 – 2027/ПИРО/ без изменение на индикативния бюджет.

 

 Станимир Андонов: Докладна записка №798/11.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Съгласие за кандидатстване на Община Созопол по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности“, Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.

Общинският съветник Панайот Рейзи поиска коментар от заместник кмета Дамянов, относно докладната и дали тези 60 000 лв., които са заложени по нея са „тавана“ или това е сумата, която е необходима. Г-н Дамянов обясни, че това е най- голямата сума, за която може да се кандидатства.

След  гласуване и в резултат от четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя да се разгледа на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение, така както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

  

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

  

РЕШЕНИЕ №875

Общински съвет Созопол прие

 1. Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002- 2.002 „Укрепване на общинския капацитет”, Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности“, Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021- 2027 г.
 2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да издаде заповед, с която да възложи дейностите по проекта по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности“, Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021- 2027 г. да се изпълнява от Комплекс за „Социални услуги и здравеопазване“- Община Созопол.
 3. Възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме всички необходими действия по кандидатстване с проектно предложение и издаване на Акт за възлагане /Заповед на услуга от общ икономически интерес в съответствие с Условията за кандидатстване по процедурата.

 

Станимир Андонов: Докладна записка №821/17.11.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.06.2022 г. до 30.11.2022 г.

 Въпроси и коментари по докладната нямаше.

 След  гласуване и в резултат от четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение, така както е по докладната.

 

 Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

  

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

  

РЕШЕНИЕ №876

Общински съвет Созопол прие

На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 10, ал.2, т.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет - Созопол приема  Отчет за дейността на Общински съвет - Созопол и неговите комисии за периода 01.06.2022 г. до 30.11.2022 г., като отчета следва да бъде публикуван на интернет- страницата на Общински съвет - Созопол.

 

Станимир Андонов: Докладна записка №824/22.11.2022 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване по процедура BG05SFPR002-2.003 „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд  +  на Европейския съюз.

 Въпроси и коментари по докладната нямаше.

 След  гласуване и в резултат от четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя да се разгледа на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение, така както е по докладната.

 Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

  

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

  

    РЕШЕНИЕ №877

   Общински съвет Созопол прие           

     1.Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение  по процедура BG05SFPR002-2.003 „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд + на Европейския съюз.

2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да издаде заповед, с която да възложи дейностите по проекта по процедура BG05SFPR002-2.003 „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд + на Европейския съюз да се изпълнява от Комплекс за „Социални услуги и здравеопазване“ /КСУЗ/ - Община Созопол.

3.Възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме всички необходими действия по кандидатстване с проектно предложение в съответствие с Условията за кандидатстване по процедурата.

 

 

Станимир Андонов: Докладна записка №829/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Подаване на проектно предложение за кандидатстване на Община Созопол по  мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

 Въпроси и коментари по докладната нямаше.

 След  гласуване и в резултат от четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение, така както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №878

Общински съвет Созопол прие

Общински съвет - Созопол дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение по Покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Процедура  № BG06RDNP001-7.020 –  Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

 1. Възлага на кмета на общината да осъществи всички необходими стъпки по съвместното кандидатстване, реализацията и отчитането на проекта.
 2. Дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на Плана за интегрирано развитие на община Созопол.
 3. Предоставя за нуждите на изпълнението на проекта, сградата на ДГ „Делфинче“ – филиал с. Атия.

Станимир Андонов: Докладна записка №833/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Националния план за възстановяване и устойчивост на РБългария за безвъзмездна финансова помощ.  

 Въпроси и коментари по докладната нямаше.

 След  гласуване и в резултат от четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение, така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

  

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

  

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №879

Общински съвет Созопол прие

Във връзка с предложение на Кмета на Община Созопол относно изготвяне на проектно-предложение и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол

РЕШИ:

 1. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да изготви и подаде проектни предложения за безвъзмездно финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост „Модернизация на образователната среда“, по процедура BG-RRP-1.007 за следните обекти: СУ „Кирил и Методий“ – гр. Созопол, ОбУ „Христо Ботев“ – с. Росен, ДГ  „Делфинче“ – гр. Черноморец.
 2. Декларира, че за предложените проекти е осигурена тяхната устойчивост, и че съответните образователни институции/филиал ще продължат да функционират като такива, както и че няма да бъдат закрити за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към крайния получател.
 3. Декларира за осигуряване на необходимите средства, в случай на разходи, които не се финансират по процедурата.
 4. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви, подпише и предостави всички изискуеми документи по НПВУ.

 

 

Станимир Андонов: Докладна записка №834/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Созопол 2021 - 2028 г./ПУО/.

 Въпроси и коментари по докладната нямаше.

 След  гласуване и в резултат от четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя да се разгледа на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение, така както е по докладната.

  

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

  

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За