Четвъртък, 02 Февруари 2023 11:07

ПРОТОКОЛ № 37/30.01.2023 г.

ПРОТОКОЛ

№ 37/30.01.2023 г.

а 30.01.2023 г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе ТРИДЕСЕТ И СЕДМО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Созопол, под ръководството на Георги Пинелов – председател на Общински съвет - Созопол. На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника, кметът Тихомир Янакиев, заместник кметът Тодор Дамянов, представители на общинска администрация, кметове и кметски наместници.

 

Георги Пинелов: Добър ден колеги, добър ден и на кмета г-н Янакиев, зам. кмета Дамянов и служители на общинска администрация. Добър ден и на гостите.

Като за начало ще направя проверка на кворума поименно: Присъстваме 14 общински съветника. Колеги, имаме кворум и може да стартираме заседанието. Сега по правилник имате думата за въпроси към кмета на общината г-н Тихомир Янакиев. Имате думата г- н Николов!

 Андрей Николов – общински съветник: Добро утро! Уважаеми г–н председател, уважаеми г–н Янакиев, уважаеми колеги, уважаеми служители от общинска администрация, имам въпроси и предложения. Въпросът ми е свързан основно с бюджета на общината, поради нестабилната политическа обстановка в страната. По принцип февруари, март се гласува бюджета, но тази година очевидно това няма как да стане поради липсата на републикански такъв. Искам да попитам кмета на общината има ли някакъв план и стратегия, как ще действаме от тук нататък, докато не се гласува републикански бюджет? Също така за село Равадиново имам предложение да се постави един контейнер за едрогабаритни отпадъци в края на ул. „Ропотамо“. Вижда се, че има събиране на отпадъци там и е по – добре хората да бъдат улеснени за тяхното изхвърляне и съответно депонирани. Когато от Равадиново тръгнеш към „Куку баир“ за главния път с Приморско и съответно Царево, директно от отбивката трябва да излезеш на главен път. Това е проблем, знам, че не е във Вашата компетенция г – н Янакиев, но да се сезира АПИ по някакъв начин и да се направи една спомагателна лента поне 10 – 20 метра, за да може водача да набере необходимата скорост и да се включи в активното движение. Това е за сега, благодаря!

 Георги Пинелов: Благодаря, г–н Николов! Г-н Янакиев имате думата!

 Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол: Уважаеми г–н Николов, ще отговоря отзад напред. Да, ще напишем едно писмо до АПИ. Те първо ще направят едно обследване на самата линия, за да видим какво точно трябва да се направи. За контейнерите за къде точно става въпрос?

Андрей Николов: Може би в началото на полянката, на изхода за пътя към Веселие.

Тихомир Янакиев: Говорили ли сте с хората там?

Андрей Николов: Да, бях сезиран от хората.

Тихомир Янакиев: Ще разговарям с хората, само искам да отбележа, че каквото се поставя допълнително, като екстра, се заплаща. Ние планираме в началото на пролетния сезон, сега до края на зимата, да се обиколят селата и да се набележат местата, на които трябва да се поставят контейнери. По– голямата част от хората в началото на пролетта изхвърлят такива едрогабаритни отпадъци, така че това ще го направим. Другия въпрос, който Вие зададохте е доста по– сложен и в интерес на истината има си закон. Законът казва, че се харчи една дванадесета от разходите за миналата година. Тук всички сме интелигентни хора и разбираме, че това няма как да се случи на този етап, при положение, че същите тези хора, които казват, че трябва да изхарчим една дванадесета, гласуват увеличение на минималната работна заплата с 10 %. Отчитайки инфлацията на малката потребителска кошница между 15 и 20% и строителната инфлация за 2022 г., която е около 30%, не виждам как може да стане. Ще направим всичко възможно да ограничим в тези рамки разходите. Ще следваме и процедурите и насоките, които …тъй като в тази връзка постоянно идват писма от министерството на финансите, като последното мисля, че беше за възможността да си гласуваме капиталовата програма за тази година извън бюджета, което е прецедент. До сега такова нещо не се е правило  лично за мен не е много правилно, с оглед на това, че бюджетът е събран от множество компоненти и капиталовата е една от тях. Поредна година на предизвикателство, мога да кажа, че тази година ще е по– трудна и от предната, защото това, което се дава като информация, че изборите ще бъдат април месец означава, че по– рано от май месец, републикански бюджет няма да има. Това означава, че по– рано от юни месец ние няма да имаме общински бюджет, което на прага на настъпващите други кампании, местни и т. н. за мен е, не знам как да кажа, не е правилно, ако може да се каже правилно така, но в края на краищата успяхме да минем през множество кризи, така че и през тази ще минем. Винаги съм разчитал и на вашата подкрепа, на Общински съвет, когато има трудна ситуация да гледаме обективно на нещата, а не да правим политически дивиденти от цялата работа. Ще направим каквото трябва, а както се казва, да става каквото ще. Благодаря!

Георги Пинелов: Благодаря, г–н Янакиев! Имате думата г-н Иванов.

 Цветан Иванов – общински съветник: Г-н председател, г–н кмете, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми колеги от общинска администрация, аз искам да подам един сигнал за една улица в село Росен. Улицата е „Иван Богоров“, тя е в много лошо състояние. По цялото трасе е осеяна с дупки. За съжаление движението по тази улица е доста интензивно и натоварено през деня и вечерта от пешеходци и автомобили. Тази улица е главна, свързваща артерия между Равна гора и областния път, който свързва Равна гора с големите градове Бургас, Созопол и Приморско. От болницата на горе до края на селото и за съжаление равногорци нямат друг маршрут, от където да минат. Моят с сигнал е свързан с питане на много жители на Равна гора и Росен и транспортни фирми, дали има възможност общината да отремонтира този път? Благодаря Ви!

Георги Пинелов: Благодаря г–н Иванов! Г–н Янакиев имате думата!

 Тихомир Янакиев: Уважаеми г–н Иванов, да запознат съм с проблема на тази улица, той е много сериозен и го коментираме не от вчера и днес, ще направим всичко възможно да закърпим най– фрапиращите места, които са. Там има и още един проблем и вие го знаете много добре. С Вас сме ходили там няколко пъти, знаем, че трябва да направим нещо и за канализационната система там, знаете за фекалиите, които периодично започват да текат в тази част на улицата. Мога да обещая, че ще направя всичко възможно да направим някакви кърпежи в най– тежката част, но цялостен ремонт на улицата ще направим едва тогава, когато успеем да направим тази канализация, защото разбрах, че тя в момента е ничия. Нито е на ВиК, нито наша, незаконна канализация. Хората са си правили нещо. Вярвайте ми на две седмици веднъж ми пращат снимки, сигнали за там. Лично аз съм ходил поне три пъти там и с вас сме се засичали един или два пъти, така че, ако искаме да отстраним цялостно проблема на улицата, според мен първо трябва да направим някакъв ремонт или нещо такова на канализацията. Ще направим най– фрапиращите места като за начало. Благодаря!

 Георги Пинелов: Г–н Георгиев имате думата!

 Цветелин Георгиев – общински съветник: Добро утро на всички! Уважаеми г- н Янакиев, уважаеми колеги, уважаема администрация и гости на общински съвет. Задавам Ви въпроса през общинския съвет, за да може да го чуят повече хора, защото има хора по населени места, които не са ни сигнализирали на този етап, но имат тези същите притеснения, за които ще Ви споделя сега.  В село Атия между блоковете, аз се обадих и на кмета, има едни бездомни любимци кучета. Този проблем е в цялата селищна система. Моят въпрос е Община Созопол приела ли е мерки за кастриране, за опасните породи да бъдат прибрани, дали е направила среща Община Созопол с приюти? Тези неща, които ние се сблъскваме в този век, виждате, че все повече стават бездомните любимци, хората се притесняват и защо Ви сигнализирам за село Атия. В село Атия знаете, че хората от горното селище нямат нужния транспорт, който е ежедневен и вървят пеша. Знаете ли, че тези хора седят и чакат долу на спирката и махат и се молят, да бъдат прехвърляни поне през мястото, където са тези опасни кучета. Когато се обадих на кмета по населено място г–н Димитров, той ми каза, че е с вързани ръце. Разказа ми, че е запознат с проблема и също се притеснява и търси някакви неща, но Вие разбирате ли, че законът в момента защитава тези животни и ние хората не можем да живеем. Не казвам да бъдат премахнати по най– лошия начин, а по някакъв хуманитарен начин да бъдат прибрани, да бъде помислено за хората. Работейки цял ден идва един момент, в който трябва да се прибереш, навън вали дъжд, температурите са студени, седят и чакат, и се молят някой да ги придвижи през това място. Същото нещо се наблюдава и в село Крушевец, там хората също се притесняват, запознати сте много добре. Ставаше дума за едни любимци, на които им е била направена къщичка и те после смятат територията за тяхна и започват да я пазят. Дали няма някакъв вариант, в който кметовете по населени места ще имат възможност да се справят и със закона и да предприемат някакви мерки? Проблемът наистина е сериозен. Не веднъж съм получавал сигнали. Не веднъж са ме питали какво правим по този въпрос и за това Ви задавам този въпрос публично. Нека да се чуе, защото там някъде, в някое малко населено място има хора, които го изживяват и не знаят какво да направят. Кметът ми каза, че няколко жалби биха свършили работа, само че имайте предвид това, че понякога кучетата са на хора, които другите хора се притесняват да пуснат жалба срещу тях. Не трябва ние да отговаряме, че след като няма жалба не можем нищо да направим, просто трябва да ги разберем и да направим срещи със стопаните, а ако нямат стопани да предприемем някакви мерки. Това са ми въпросите и дано да се съобразите с тях, защото са голям проблем. Благодаря!

Георги Пинелов: Благодаря г–н Георгиев! Г–н Янакиев имате думата!

Тихомир Янакиев: Уважаеми г–н Георгиев, да, запознат съм с проблема. Има няколко аспекта. Аз първо планирах една среща с приют в Бургас в началото на януари, но по една или друга причина не успях да я осъществя. Надявам се, че до една седмица ще я направя. Този проблем с крушевските кучета е от миналата година. Вие много правилно засегнахте това, че не се дължи само на кучетата, защото животното, за да е там или е пропътувало голямо разстояние само или някой го е оставил на това място. На една част от кучетата в Крушевец им беше сложена къщичка на центъра. Кметицата ги беше предупредила, че не е мястото там, защото …. Много сте прав като казвате, защото аз също съм човек, който гледа куче. Кучето започва да гледа на мястото, където е, като на собствена територия, особено там, където му се дава храната, и ако това е на обществено място, посещавано от хора, в един момент кучето ще ухапе някого. Запознат съм, запознат съм  и за Атия, но искам да кажа и един апел към кметовете, когато има някакъв сериозен проблем и мен ме няма, вие имате разходи за външни услуги, ако трябва да се реагира на момента за нещо, винаги може да се извика някой извън нашата поръчка, която сме дали. Защото тя е малка и да се вземат някакви действия. Бюджетът ви, ако е изразходен тогава вече може да се обърнете към нас, към общината, за да видим ние как да помогнем. Дали позволява при нас, чисто юридически, можем да го направим, когато вече сме възложили на някой да прави кастрация. Иначе, трябва да кажем, че на територията на Община Созопол работи фирма, която кастрира, но поради факта, че ние бяхме в този план за финансово оздравяване, беше строго лимитирано. Мисля, че беше 10 000 лв. на година, което, няма какво да се лъжем е  изключително недостатъчно за тази дейност. Мислех тази година, живот и здраве, ако имахме нормален бюджет и го бяхме приели или този или другия месец, да предложим завишаване на тази сума, за да може кастрацията на тези животни да се извършва без проблем. Трябва да кажем, че има и хора, които про боно помагат със собствени усилия, труд, пари като асоциация Лапички и т. н., с които общината работи. Нали те помагат на фирмата, която кастрира животните, така че в този процес са привлечени и гражданите, т.е. не работим сами. Прав сте, че проблемът винаги опира и до средства и също така опира и до манталитет на хора, които имат тези животни. Моя домашен любимец го държа в двора, разхождам го всяка сутрин и не съм си позволил да го пусна така свободно на улицата, колкото и да ми е било трудно и дъждовно време като има. Хората, които имат домашни любимци, трябва да се грижат за тях. При положение, че са ги изтървали или са ги пуснали умишлено на улицата, да, тогава вече проблемът е наш. Ние по този начин смятаме да го решим. Конкретно за Атия, да ще разговарям със ……..Проблема е друг, той не е само в кастрирането, проблемът е, че тези кучета трябва да се вземат. Виждал съм с очите си кучета, които имат ушни марки и са кастрирани, което ме навява на мисълта, че те са пуснати от някъде умишлено на наша територия.

Румен Димитров – кмет на село Атия: Само искам да кажа, че тези кучета, които са в Атия се водят като жители и местни и не може да ги разселваме. Дойдоха защитници и ми казаха, че, ако направим нещо по разселването, пристигат адвокатите им и те ще са с табели под прозореца ми. Единственото е, както казах жалба за агресивно куче, тогава се обаждаме на фирмата, идват и ги прибират.

Тихомир Янакиев: Кастрираните кучета са много по– слабо агресивни от колкото не кастрираните. Даже почти няма агресия при тях.

Румен Димитров: Хората се страхуват от самото куче, не че то е агресивно.

Тихомир Янакиев: Това е целият проблем и за това си мислех, когато стана проблема с Крушевец да направя среща с приюта в Бургас, защото това е място, където трябва по легитимен път да дойде и да вземе животното, защото, ако то вече е кастрирано, кажете какво да направя аз! Не мога да отида или да изпратя някой да го убие. Няма как. Това е антихуманно. Не мога да си го позволя! Трябва да се отглеждат в легитимен приют, а то излиза, че се пускат от някъде, аз не мога да си го обясня, защото в един момент започна да расте техният брой. Или хората започнаха да си пускат домашните любимци по улиците, което не е така, защото по– голяма част от селските кучета, които принадлежат на собственици не са кастрирани и не са маркирани. Ще направя срещата с приюта, ще видя какво може да се направи през нашето счетоводство въпреки липсата на бюджет.

Цвтелин Георгиев: Въпросът е такъв, че тази вечер пак ще има хора, които ще вървят към горното селище и пак ще се притесняват.

Тихомир Янакиев: Кажи ми в колко часа ще са там хората и аз ще отида да ги придружа!

Цветелин Георгиев: Г– н кмете, не е въпроса да ги придружите, въпросът е, че трябва да мислим след това нещо конкретно за Атия какво можем да направим.

Тихомир Янакиев: Тази вечер според Вас освен да отидем да ги придружим какво друго можем да направим?

Цветелин Георгиев: До колко вечери няма да можем?

Тихомир Янакиев: Колкото вечери ми кажете, толкова ще идвам и ще придружавам хората с вас заедно.

Георги Пинелов: Благодаря г– н Янакиев! Г- н  Иванов имате думата!

Желязко Иванов – общински съветник: Добро утро на всички! Уважаеми г– н Янакиев, с мен се свързаха жители на град Черноморец, които се интересуват от състоянието на пречиствателната станция за питейна вода на язовир Ясна поляна. Извършва ли се или ще се извърши ремонт на съоръжението и съществува ли опасност да посрещнем летните месеци с режим на водата? Което ще доведе до катастрофален туристически сезон за местното население. Благодаря!

Тихомир Янакиев: Уважаеми г– н Иванов, въпросът Ви е много навреме и добре дошъл, защото съм поканен на среща, която ще се състои утре в 14:00 часа при министъра на регионалното развитие и на тази среща ще присъства областният управител, също плюс колегите кметове, до колкото разбрах от засегнатите общини. Тя трябваше да се състои по– рано, но поради ангажименти на част от евентуалните участници беше отложена. Там ще бъде дадена яснота, пред министъра, какво точно се прави, как се прави, в какъв времеви хоризонт ще се направят всички тези неща. Ще ви запозная, евентуално като свърши срещата. Можем да направим едно кратко резюме и да го изпратим в Общински съвет, или ще видим по какъв друг начин да го направим, за да може да сте в течение и да знаете какво се случва. Умишлено не съм разгласявал за срещата, защото това си е оперативна работа, която е на изпълнителната власт, т.е. моя и да движа оперативно някои неща от наша страна. Когато отида утре и срещата приключи, ще имате информация по един или друг начин, ако трябва и по телефона ще се чуем, но такава среща ще има. За да я има срещата, въпросът не се неглижира, напротив приема се с достатъчна сериозност и явно държавата е решила наистина да реши проблема, защото ние неколкократно сме го поставяли като опасност, още от миналата година. Лично съм настоявал Община Созопол да бъде включена и да има алтернативен източник на водоползване. Уверението ми е, че ние към момента, говоря за Созопол, Черноморец и още няколко населени места, които са в този район, имаме възможност да бъдем включени, ако евентуално се случи нещо по– опасно, да бъдем включени към водоползване от язовир Камчия. За нас опасност няма да има и ще направим всичко възможно, каквото зависи от мен като кмет, хората да посрещнат спокойно летния сезон и да не се притесняват за такова нещо. Миналия път, когато се направи първата част от ремонта, знаете, имаше едни спешни ремонтни дейности, заради които трябваше да се спре водата за по дълъг срок от време, ние в Созопол и в Черноморец почти не го усетихме. Проведени са разговори от моя страна с инж. Тенев в тази насока и ви уверявам, че няма за какво да се притеснявате.

Георги Пинелов: Благодаря, Колеги! Не виждам да имате повече въпроси или питания към кмета. Преминаваме към дневния ред! Искам само да напомня, че Докладни записки № 9 и № 10 са оттеглени от вносителя на заседание на ресорната комисия преди гласуване в комисията и предвид чл. 61 от правилника оттеглените докладни не следва да се разглеждат от Общински съвет. Предвид обстоятелството, че проекта за дневен ред е изпратен на съветниците и е обявен на сайта на Общински съвет, предлагам да гласуваме така изпратения ви и обявен проект на дневен ред, без докладни 9 и 10. Имате  ли  въпроси  и  предложения  по  него? Няма! Тогава нека да гласуваме!

  

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

  

РЕШЕНИЕ №915

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

 

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 Докладна записка №903/23.12.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отмяна на т.2 и т.3 от решение № 875/07.12.2022 г. на Общински съвет Созопол.

Докладна записка №34/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Отчет  по изпълнението на актовете на общинския съвет , приети през 2022 г.

Докладна записка №36/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2023 г.

Докладна записка №42/19.01.2023 г. от Станимир Андонов – общински съветник от Общински съвет Созопол относно:  Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение № 9/05.12.2019 г. и изм. и доп. с Решение № 299/09.02.2021 г., изм. и доп. с Решение № 556/27.01.2022 г.

 

 II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

Докладна записка №25/11.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изразходването на отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за периода 2022-2023 г.

Докладна записка №26/11.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на списък по функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи.

Докладна записка №29/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на строителни материали на Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“ гр. Созопол.

 Докладна записка №30/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол за 2023 г.

Докладна записка №31/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на материали на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – Бургас /РДПБЗН/ за нуждите на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Созопол /УПБЗН/.

Докладна записка №32/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на смазочни материали, резервни части, гуми и консумативи за ремонт на автомобили на Дирекция „Жандармерия“ Бургас за нуждите на Зонално жандармерийско управление – Бургас.

Докладна записка №33/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина добита от горски територии на община Созопол за 2023 г.

Докладна записка №35/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „Въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградата на общинска администрация гр. Созопол“ по процедура BG-RRP-4.020 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт", финансирана по Национален план за възстановяване и устойчивост.

 

III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

Докладна записка №853/30.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.541, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „ сгради за отдих и курорт “.

Докладна записка №868/14.12.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.28 по кадастралната карта /КК/ на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Буджака“, с цел промяна предназначението, за изграждане на „вилни сгради“.

Докладна записка №2/03.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Улица и алея в м. “Света Марина“, землище на гр. Созопол, в обхват между кв. Мисаря и общински път BSD 10-20“.

Докладна записка №3/03.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.9.447, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади- чеири“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за спорт и атракции, за изграждане на „сграда за спорт и атракции“.

Докладна записка №4/03.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, и улица, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.40.56, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Ачмите“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като в имота се обособят един урегулиран поземлен имот, с отреждане „за трафопост“ и улица.

Докладна записка №5/03.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.36.451 и 67800.36.452, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за сгради за отдих, курорт и комплексно обществено обслужване“ и „за трафопост“. 

Докладна записка №11/06.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.10.358 по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Мапи“, землище гр. Созопол.

Докладна записка №12/06.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.10.366 по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Мапи“, землище гр. Созопол.

Докладна записка №13/06.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.10.334 по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Мапи“, землище гр. Созопол.

Докладна записка №41/19.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на период и територии, за които ще се наложи  забрана за строителни и монтажни работи по реда на Закона за черноморското крайбрежие за 2023 г.

 

IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

Докладна записка №21/10.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Предложение за приемане на списък за Определяне на видовете жилища собственост на община Созопол.

Докладна записка №27/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Годишна  програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2023 г.

Докладна записка №28/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижим имот , находящи се в с. Равадиново, с идентификатор 61042.501.336 – държавна собственост, с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение.

 

 Георги Пинелов: Давам думата на г-н Андонов, председател на комисията по  „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“, да представи становището на комисията.

 Станимир Андонов:  Становище  на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

 На 23.01.2023 г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби

На заседанието присъстваха: Станимир Андонов – председател, Димитринка Господинова – член, Анета Филипова - член, Желязко Иванов – член. Панайот Рейзи предупреди, че ще отсъства.

На заседанието присъстваха още: Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол; Божана Чампарова – началник отдел „ ПДЧРОП “; Общински съветници; Служители от общинска администрация; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

 Разгледаха са следните докладни записки:

  Докладна записка №903/23.12.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отмяна на т.2 и т.3 от решение № 875/07.12.2022 г. на Общински съвет Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

  

РЕШЕНИЕ №916

Общински съвет Созопол прие

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА

 1. Общински съвет Созопол отменя т.2 и т.3 от свое Решение № 875/07.12.2022 г. от протокол №36/07.12.2022 г.

 

 

Станимир Андонов: Докладна записка №34/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Отчет  по изпълнението на актовете на общинския съвет , приети през 2022 г.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

  

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

  

РЕШЕНИЕ №917

Общински съвет Созопол прие

 На основание чл.44 ал 1, т. 7 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ,  Общински съвет Созопол приема Отчета на Кмет на община Созопол за изпълнение на актовете, приети от Общински Съвет  за 2022 год., и съгласно приложените към проекта на решение :

            Приложение №1 – изпълнение на решения свързани с управление и разпореждане с общинска собственост.

             Приложение №2/Част 1 и 2/ - изпълнение на решения свързани с дейности по устройство на територията и инвестиционната програма на  община Созопол, включително проекти с финансиране, различно от общинския бюджет.

              Приложение №3 – изпълнение на решения свързани с дейностите в останалите дирекции/отдели.

 

Станимир Андонов: Докладна записка №36/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2023 г.

 Г-н Илиян Стефанов попита г- -н Янгьозов дали всички жители заявили дървесина са я получили и дали могат да си закупят допълнително кубици на свободно, тъй като 4 кубика не са достатъчни за целия отоплителен сезон.

Г–н Янгьозов обясни, че няма никакъв проблем и дори вече има хора, които са си закупили дърва на свободно, и че за свободното закупуване се отива на място в горското и се попълва заявление.

Г-н Цветелин Георгиев попита как виждат нещата за догодина и дали ще се запазят тези 4 кубика, както бяха до сега.

Г-н Тихомир Янакиев обясни, че няма хора, които да не са получили заявените от тях дърва, а относно кубиците с дърва до година пак ще бъдат 4 кубика. Каза също, че няма да може ей така да се закупува дървесина, защото миналата година са били 13 000 куб., но тази година ще са около 20 000 – 23 000 куб. Ще предложи определена квота, която да е 1 000 или 500 куб., които като се изразходят и ще приключат, за да може останалите кубици да се запазят за следващия отоплителен сезон. Ще направят среща с г–н Янгьозов, за да изготвят план за една астрономическа година, като се има предвид, че един отоплителен сезон обхваща части от две астрономически години.

Каза също, че няма как да се отсичат безкрайно количество дърва, че тези 4 кубика дърва са на социален принцип, но за физически лица има лимит.

Г–н Янгьозов уточни, че физическо лице може да  закупи до 10 кубика дърва. Също, че е имало много злоупотреби, но са успели да ги спрат и ограничат, за да може дървесината да отиде при хора, които наистина имат нужда от нея, а не при хора, които искат да търгуват с нея.

След гласуване и с резултат четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

  

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №918

Общински съвет Созопол прие

 На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7 ал.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  Общински съвет Созопол:

 1. Одобрява Годишен план за ползване на дървесина през 2023 г./Приложение 1, неразделна част към настоящата докладна/.
 2. Ползването на дървесина от общинските горски територии собственост на Община Созопол да се осъществи чрез добив и продажба на добитата дървесина.

 

 Станимир Андонов: Докладна записка №42/19.01.2023 г. от Станимир Андонов – Общински съветник от Общински съвет Созопол относно:  Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение № 9/05.12.2019 г. и изм. и доп. с Решение № 299/09.02.2021 г., изм. и доп. с Решение № 556/27.01.2022 г.

Г-н Цветелин Георгиев ми зададе въпрос като вносител на тази докладна как виждам нещата, тъй като питанията и въпросите към кмета не са само от страна на общинските  съветници, те са от страна и на гражданите. След като сега се изместват въпросите на общинските съветници в края на заседанието, как стоят нещата със жителите и гражданите на Созопол?

 Отговорих му, че в  чл.31 от правилника ал.3 е записано, че „гражданите се изказват на заседания след приключване изказванията на съветниците в рамките на общо 5 мин. след, предварително записване в Общински съвет до председателя, чрез служител в звеното по чл. 29а от ЗМСМА“, и че никъде не е записано, че гражданите задават своите въпроси преди сесия. Също така, че гражданите трябва предварително да заявят своето участие в сесията и тогава председателят може да ни информира и да вземем решение дали да ги изслушаме в началото на сесията. Това право се дава в чл. 82 и има възможност общинският съвет да вземе решение да ги изслуша преди сесията.

 Г-жа Красимира Германова уточни, че тук става въпрос за две различни неща, и че питанията към кмета са определени в едни членове, въпросите от гражданите са съвсем друго. Когато имат касателство към дадена докладна  те предварително да се запишат преди сесията, по коя докладна искат да зададат въпрос и тогава могат след общинските съветници да се изкажат. Каза също, че на гражданите не им е дадено право по правилника ни да задават те лично питания,  задават ги чрез нас, общинските съветници, че ние сме проводника и граждани могат да се изказват само, когато става въпрос за дадена точка от дневния ред.

 Аз доуточних, че във втората част се казва, че гражданите „изразяват становища по разискваната тема“, т.е. по конкретната докладна или конкретния въпрос и разискването, и че г- жа Германова е права.

 Г-н Янакиев се обърна към  общинските съветници и каза, че за него няма никакво значение кога ще отговаря на въпросите, и че никога не е бягал от въпроси и никога не се е крил от някой за нещо.

 Г-жа Светлана Лулева сподели, че за нея е все едно дали ще си задава въпросите преди или след сесията. Според нея всеки гражданин си има някакъв диапазон от време, и че по– удобно за тях би било, това нещо да го правят сутринта, и че в някои сесии така се разводняват въпросите, че става 11:30 – 12:00 часа. Според нея е по – добре да не променяме правилника. Каза също, че ние не си спазваме правилника, и ако  спазваме конкретно минутите, за да се изкажем, повторна реплика и дуплика, и т. н., никога няма да стигнем до момента, в който ще започнем по същество гласуването в 11:30/12:00 часа. Също така, че г-н председателят ни дава правото, включително и тя е взимала по няколко пъти думата и не отрича, че го е правила и мисли, че не е нужно да си променяме правилника, а да вземем да си го спазваме, точно така, както трябва да бъде и тогава ще действаме много по- сбито и конкретно.

 Г-н Цветелин Георгиев изрази мнение, че кметът е доста ангажиран и не веднъж му се налага пътуване.

 Аз отговорих, че в чл.82 от новата редакция е същата като старата, и че  ако на кмета му предстои пътуване може чрез някой от нас, да внесе предложение, да гласуваме питанията, точно в тази сесия да бъдат преди началото  на сесията.

Г-н Андрей Николов каза, че се радва, че се разисква на комисии, за да може да е съкратено времето за дебат по време на сесията. Кметът загатна, че наистина питанията към кмета в предишни мандати не са били повече от 1 час. Уточни, че ние трябва да си гледаме докладните и същината на работата ни по тях, и ако имаме въпроси ние можем да ги зададем на кмета и в кабинета му. Също така, че е сигурен, че никой не е върнал, а когато касае група от хора и съответно макро проблем, разбира се, че ще го зададем, а дали ще е преди или след, отново няма значение. Според него проблемът е, защото се използва времето в началото на самата сесия, и че е  най– гледаема, защото е в началото, но тогава често се спекулира с това и колеги пренебрегват своите правомощия. Задават прекалено много въпроси, използват по– скоро тази част от сесията за своя личен пиар и т. н. и не е правилно чрез някакви платформи в социалните мрежи да се накърнява достойнството на колеги, и трябва да имаме някаква хигиена и етика.

Г-жа Димитринка Господинова също взе отношение по докладната. Съгласи се с г– жа Лулева, че по този начин гражданите ще трябва да седят на телефоните или на някакво устройство, за да чуят отговора, но става въпрос и за докладните. Има много заинтересовани лица за разискването по самите докладни и те по същият начин седят и чакат, като не знаят конкретния час, в който ще бъдат разисквани. За това мисли, че тук е по- голямата част от заинтересовани лица и е съгласна първо да се разглеждат докладните.

Г-жа Анета Филипова допълни, че някои от докладните, особено тези по ЗУТ са от изключително значение за много хора, свързани с техните ПУП- ове и гласуването или не гласуването им. За това мисли, че разглеждането на докладните има предимство. Освен това с „YouTube“ канала някой си осъществява един страхотен пиар. Моли колегите да внимават какви са им заглавията в постовете във Фейсбук, защото обиждат не само колегите си, но и хората, които им четат постовете. Също така, че са малко общини в Бургаска област, може би само две, които са на този принцип, въпросите към кмета да се задават в началото.

Г-жа Светлана Лулева сподели, че не мисли, че трябва да си променяме правилника, защото някой е решил, че трябва да има трибуна, която да е особено гледаема между 09:30 и 11:00 часа.

Г-н Тихомир Янакиев сподели, че остава с едно впечатление, че дискусията върви към тема, в която някой се опитва да ограничи питанията към кмета или да отнеме правото на хората да задават въпроси или да изслушват отговорите на въпросите. Не мисли, че това е така. Защото някой е решил, че между 09:30 и 11:00 часа гледат най– много хора. За много хора  следобед им е по– удобно да гледат. Има го и на запис и после може да се върне. Остава с впечатление, че искате да забраните излъчването на „YouTube“ канал, искате да забраните въпросите към кмета ли? Същината в случая е да се смени часовия диапазон, в началото да е законодателната част, а после са питанията към кмета. Никога не е пренебрегнал съветниците по някакъв начин. Има лесен достъп до кмета в кабинета му, така че  не приема довода, в който се казва, че прозрачността на Общински съвет ще пострада.

Г-жа Красимира Германова уточни, че това е една техническа промяна. Каза също, че като общински съветници имаме право да вдигнем веднъж ръка и да зададем своите въпроси, не да се сещаме по средата на разговора, това не е разговор, а е стегната сесия. Заради всички тези питания по 100 пъти едно и също, заради това се налага сега да правим, тази техническа поправка. Дали ще е в началото или края, отговорите ще си ги получим, ако сме нетърпеливи да изчакаме до края на сесията, проблемът си е наш, обръща се към всички. Проблемът в момента е, че това се прави в началото на мандата, защото  са останали няколко сесии.

Г-жа Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол се изказа, че когато съм направил предложението, я помолих да провери как е при останалите общински съвети в област Бургас. Действително са само две общини Созопол и Царево, в които първо са разискванията и след това се разглеждат докладните.

Г-н Илиян Стефанов благодари на г– н Янакиев, че е останал така добронамерен и присъства на нашите сесии и действително взима отношение по зададените от нас въпроси. Мисли, че най – редно в момента е г–н председателят да ограничи възможността и да се спазва правилника, и да не се налага промяната.

Г-жа Светлана Лулева уточни, че няма да подкрепи докладната, защото се налага да променяме нашия основен нормативен документ, по който работим, нашия правилник, заради един човек. Каза също, че се извинява, но ние сме 17 общински съветника и това е един вид манипулация, заради един човек, който си прави пиар или някакви неща ние да си променяме целия правилник, няколко месеца преди да ни свърши мандата.

Накрая обобщих за какво съм вкарал докладната и обясних, че  основната причина е да се даде тежест на общинския съвет, че трябва първо да си гледа законодателната дейност. Наистина понякога общинските съветници си тръгват малко по– рано, когато им се налага. По– добре е първо да си свършим работата като общински съветници, да гласуваме докладните, да си кажем мнението по докладните. Дали ще е положително или отрицателно няма значение, за това сме избрани и сме тук, и получаваме заплата, и за това трябва да присъстваме тук. Този правилник се променя в резултат на нашия опит тук, който имаме, за това го предлагам и си поддържам тезата, и искам да остане докладната и да се гласува.

Всички коментари и разисквания могат да се прочетат подробно в протокола от заседанието на комисията.

След гласуване и с резултат четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Г–н Рейзи и г–н Георгиев!

 Панайот Рейзи – общински съветник: Уважаеми г–н председател, уважаеми г–н кмете, уважаеми колеги, уважаеми председател на нашата комисия по законност и ред. В първата комисия, която гледа законността на докладните, казах, че тази докладна ще я подкрепя, но все пак още там казах, че има няколко неща, които все пак трябва да се откоментират. Чух целия дебат, за съжаление не бях на територията на Созопол и не можах да присъствам на общите комисии и за това днес взимам думата и искам да си кажа мнението по въпроса. Човека, който ще бъде потърпевш от взимането днес на това решение, Вие сте, г–н кмете. Защото питанията към кмета са конкретно към Вас и аз съм сигурен, че ще има момент, в който Вие ще трябва да присъствате за откриване на сесията и да заминете веднага за някъде. Вярно е, също го коментирахме в комисията, че имаме право да променим дневния ред, да преместим питанията отпред, поради това, че Вие имате ангажимент. За мен тези питания са конкретно и само към Вас, това, че в даден момент прехвърляте думата на някой от Вашите служители, който е по– компетентен, и който може да ни даде по– голяма яснота по дадения въпрос е нормално. Имате това право. Другото, което искам да коментирам е, така наречената традиция в този Общински съвет. Откакто сме ние общински съветници, а тук вече има хора на трети и на четвърти, на пети мандат общински съветници, после е кмет и т. н. Винаги е било питанията към кмета и от там сесията тръгва. Коментара, който го прави г–н Андонов, че се удължава … всичко е в компетенцията на нашия председател. Видяхте, днес нашите питания минаха много бързо, не е никакъв проблем, ако трябва да променим правилника, но мисля, че го има в него, където е казано, че всяко едно запитване трябва да опира до 3 минути. Имаш право на една реплика, на една дуплика и казуса приключва. Ние го превръщаме понякога на говорилня, някой се е сетил в момента нещо, ама аз искам пак нещо да кажа и за това господа колеги отиваме по два часа на питанията към кмета. Дори и изказванията на кмета! Той може да бъде конкретен и точен, ако искаш още да ти отговаря, пускай, че искаш писмен отговор и казусът приключва. Той също може да каже, че не е компетентен по темата, и че ще даде писмен отговор и край или, че на следващата сесия ще отговори. За мен в крайна сметка за всичките тези години това е работило добре и хората са свикнали да бъде така, не че не може да се промени, далече съм от тази мисъл, но моето мнение е, че това предложение на г – н Андонов трябваше да бъде на втората сесия на Общински съвет. Да каже „Уважаеми колеги, искам да направим една промяна, да бъде такава….“, защото сега уважаеми колеги, знаете ли какво ще стане? Остават ни още 10 сесии и приключва, прехвърляме я отзад имате мнозинството, ще я гласувате, дори и някой от нас да е с вас и да сме против, докладната ще мине, ясно ми е. Ще минат тези осем - девет месеца до есента, ще дойде новият Общински съвет, тогава, които са новите общински съветници може да кажат „Няма да е така“. Може да имаме нов кмет, може да е старият, няма значение как ще бъде. Пак ли ще се прави промяна? Какъв е смисълът? Според мен е по– правилно да се стегнем малко, председателя на Общински съвет да удари малко по – здраво на масата и да каже „Колеги, каквото беше до днес, от утре така ще бъде“, имаме го в правилника. Трябва да го спазваме в крайна сметка. Това е моето мнение, казах, че докладната ще я подкрепя, но за мен предложението на г – н Андонов е излишно и аз бях длъжен да си кажа мнението. Благодаря!

Георги Пинелов: Благодаря г – н Рейзи! Горе долу всички хипотези, които Вие засегнахте, ние ги коментирахме на комисията и понеже Вие казвате, аз също това коментирах и го приех като упрек към моята работа…

 Панайот Рейзи:  Не, аз не Ви упреквам, просто е била такава ситуацията, разберете ме правилно!

 Георги Пинелов: Разберете, че аз няма как, нямам копчета, нямам механизми, с които да ви спра. Дали Вас или някой друг от колегите, няма значение. Показах дори, че имам пясъчен часовник, с който да засичам минутите, но какво от това. Имам часовник и на компютъра, но не мога да ви спра, така че аз казах, че всеки си има право. Вие имате едно виждане, колегата Георгиев друго, вносителя Станимир Андонов има трето, така че оттук нататък кой, както си прецени да гласува. Наистина и Вие сте прав, тази година още може да бъде променен и да бъде върнат обратно, ако днес се приеме това предложение. Всеки си има право на тълкование.

 Панайот Рейзи: Аз съм сигурен, пак казвам, че ще се приеме и ми е ясно. Въпросът е дали трябваше да бъде днес, това е!

 Георги Пинелов: Г – н Андонов да каже.

 Станимир Андонов: Аз мисля, че пет точки в мотивите са достатъчни, ясно и конкретно обясних защо според мен трябва да се направи тази промяна. Въпросите към кмета могат да се задават не само на сесия. Тук могат да се задават въпроси, които са от особено важно значение за общината, а не тази канавка защо била такава…….Не, че не е важно. Така или иначе дали въпросите са в началото или края няма чак такова значение при условие, че не се разводнява работата, но по– важното е това, че ще се придаде по– голяма тежест на Общински съвет, ако първо си гледа докладните и след това да са въпросите. Благодаря!

 Георги Пинелов: Давам думата на г–н Янакиев!

 Тихомир Янакиев: Благодаря г–н председател! Тъй като общински съветник ме спомена в изказването си искам да кажа, че за мен като кмет, повтарям моята позиция, няма никакво значение кога ще бъдат въпросите и другото, което искам да кажа е, че за три години и два, три месеца цифром и словом само веднъж ми се е наложило да бъда до средата на сесия, не повече. Искам да кажа също, че тук сте много прав, че може някой да го приеме така, сякаш кмета иска въпросите да са в края, защото тогава няма да има такава гледаемост. Искам да кажа и да се знае, запомнете го, аз не съм се бъркал и не се бъркам в работата на общинските съветници. Достатъчно уважавам институцията Общински съвет и знам, че тук са седемнадесет здраво мислещи хора. Всеки един от тях си има собствена воля, така че това, което решите за мен е закон, не само, защото законът ми го вменява да бъде така, а защото прекалено уважавам институцията Общински съвет. Каквото и решение да вземете сега аз ще го спазвам. Само мога да кажа едно нещо, че да, за моята администрация ще е по–трудно, ако въпросите са след сесията, защото всички служители, които можеха да бъдат освободени след комисията, в която са компетентни, те ще трябва да стоят до края на сесията. Понеже, за последен път го казвам, че аз не се бъркам в работата и решенията на общинските съветници. Каквото и да решите за мен е меродавно и законно и ще го спазвам. Благодаря!

 Панайот Рейзи: Г–н кмете, Вие нямате как да не изпълнявате нашите решения! Така, че в това съм съгласен, но и Вие в даден момент се съгласихте с мен като казахте, това за администрацията и аз не случайно на г–н Андонов в комисията му казах, да седне с Вас и да откоментирате всички неща. Не бива едни питания да затрудняват и да обръщат ситуацията в общината.

 Георги Пинелов: Благодаря, г–н Рейзи! Г–н Георгиев, имате думата!

 Цветелин Георгиев: Уважаеми колеги, г–н кмете! Днес взимаме едно решение, с което забавяме въпросите на нашите жители. Не веднъж аз, кметът, председателят, всички ние казваме, че за нас приоритет са гражданите. В момента коментираме едно решение, как би повлияло на нашата работа, обаче нека да коментираме, че питанията към кмета в крайна сметка са проблемите, болните точки и наболялото питане на хората през нас, общинските съветници. В крайна сметка знаем, че изпълняваме законодателната власт и ние трябва да взимаме решенията законно. Имаме предложение, което е с мотиви. По тези мотиви най–вероятно, ние в крайна сметка ще вземем това решение. Само, че искам да кажа на вносителя и на предложилия това предложение, г – н Андонов, че чрез тези мотиви аз виждам едно подвеждане на Общински съвет. Нека колегите, ако са прочели предложението на г – н Андонов, да се замислим как ще вземем това решение, защото в мотивите се споменава за кворум, който се затруднява до края на сесията. Обаче една справка в Общински съвет показва, че този кворум в почти целия си мандат до края е на 100%. Не виждам как можем да съобразим с един мотив, който е подвеждащ, целия Общински съвет. Кворум има до края на сесиите, не веднъж! Също така не съм чул нито веднъж някой колега да каже, че не може да изкара сесията, защото има много питания и въпроси. В крайна сметка всички ние взехме едно решение, с което общинските съветници подлежат на санкция, ако не си изкарват сесиите. Много ви моля, господа общински съветници, нека да вземем едно решение, което смятам, че, както каза и г – н Рейзи, Община Созопол има традиция и тази традиция е много интересна, защото ние се различаваме от много други общински съвети. Ние преди всичко мислим за хората и техните въпроси са точка първа. Това е, което искам да ви кажа, защото аз много добре прочетох предложението на г – н Андонов, направих възражение, точка по точка, ако някой го е уважил и го е прочел, надявам се да е вникнал в това, което искам да кажа. Съгласен съм, ние сме тук да правим промени, но ако срещу мен лежат точно определени неща, по които аз да помисля и да видя, че сме прави, но по така направените мотиви, нито един мотив, не ми казва, че аз трябва да взема това решение. Ще гласувам против! Също така е казано, че въпросите към кмета накрая на сесията ще имат един много по – продуктивен завършек. Няма как да има продуктивен завършек, след като приключи всичко. Такъв завършек има, когато се дебатира преди взимане на решение и тогава мъдро и целесъобразно да вземем това решение. Г- н Андонов, моите уважения, предлагам Ви да помислите, не само така направената ми реплика към Вашето предложение, нека да помислим в крайна сметка общинските съветници, че взимаме едно решение, както каза г – н Янакиев. Затрудняваме цяла една администрация. Да, ние взимаме решение, но очакваме и действия и работа от тази администрация. Също така, ако се замислим в това предложение гласи и кметовете по населени места да стоят до края на сесиите. Нека не забравяме……

 Георги Пинелов: Времето Ви свърши, г – н Георгиев! Спазвайте правилника, ако обичате! Г – жо Лулева, имате думата!

 Светлана Лулева – общински съветник: Уважаеми, г – н председател, уважаеми колеги, тук чух от днешната сесия прекалено много разводняване. Кой затруднява администрацията, кой затруднява общински съветници, как работно време, заплащане и т. н. Много ви се моля, нека да не влизаме в такива излишни дебати. Достатъчно, всеки си каза мнението по време на комисията, достатъчно дълго се изчете протокола, дали в подробности или не, няма никакво значение, нека да гласуваме. Всеки си има собствено мнение, всеки си има виждане, няма нужда да навлизаме прекалено много в тези дебати. Благодаря!

 Георги Пинелов: Благодаря Ви, за конструктивното изказване! Г – жо Германова!

 Красимира Германова – общински съветник: Аз искам накратко само да аргументирам своя отрицателен вот. Казах го на комисия, ще го кажа и сега само с няколко думи. За мен това решение има резон и е възможно да бъде. Това е въпрос, както казах и на комисията, на организация на работата на Общински съвет, но тази организация, този начин на работа би следвало да бъде променен в началото на мандата. В момента включително и четейки мотивите, включително слушайки всичко това тук, ме навежда на мисълта, че това решение е с цел да бъдат затворени устите на някои колеги. По – малко да могат да говорят, да задават въпроси и да питат, защото може да им омръзне и да си тръгнат. Не мисля, че преминаването или оставането на въпросите в началото на сесията е омаловажаване работата на общинските съветници. Едно от правата записани в ЗМСМА е точно това, да питат, да задават въпроси към кмета. Променяйки, пак казвам чисто технически и структурно, работата на Общински съвет, няма никакъв проблем, но не мисля, че в последната година от нашия мандат, това е правилно решение, г – н Андонов. Още повече, чух днес и от г – н кмета, че той не е много съгласен, за това да са питанията на края, защото видите ли общинската администрация трябва да седи цял ден, а дали ще седим ние и два дни, ами това ни е работата. Дали ще е в началото, дали ще е в края, би следвало всеки един общински съветник да си стои до края на сесията, защото за това сме избрани. Така аргументирам своя отрицателен вот и ще се радвам, ако г – н Андонов размисли и прецени, че тази докладна трябва да я оттегли. Благодаря ви!

 Георги Пинелов: Колеги, други въпроси и коментари? Г -н Андонов!

 Станимир Андонов: Искам да направя реплика! Г – н Георгиев, Вие втори път уточнявате, че забавяме питанията към гражданите. Не мисля, че три, четири часа, ще забавим прекалено много питанията към кмета. Другото, че съм бил подвеждал общинските съветници, и че кворум винаги е имало, да имало е кворум, казвам просто, че на някои общински съветници им се налага да си тръгнат малко по – рано, за тяхна сметка си е! Това не значи, че няма кворум и ми е много интересна статистиката, Вашата, от къде сте я извадили и сте я събрали, при условие, че знам, че има хора, които си тръгват по – рано, защото имат някакви ангажименти. Това си е техен личен проблем и личен избор. Не виждам по някакъв начин да съм подвел общинските съветници. Наистина, за да не разводняваме, предлагам да приключим разискванията и да пристъпим към гласуване! Всеки да реши сам и да прецени кое е правилно.

Георги Пинелов: Колеги, други въпроси и коментари? Не виждам! Тогава да гласуваме!

  

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Против

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Против

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

Против

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Против

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Против

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 Общо гласували: 15

За: 9

Против: 5

Въздържали се: 1

  

РЕШЕНИЕ №919

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет Созопол, приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  приет с решение № 9/05.12.2019 г., изм. и доп. с Решение № 299/ 09.02.2021 г., изм. и доп. с Решение № № 556/27.01.2022 г. на Общински съвет – Созопол:
 • 1. Чл.35, ал.6.: „ На всяко заседание след изчерпване на дневния ред и гласуване по включените в него докладни записки, кметът на общината или други длъжностни лица от състава на общинската администрация, кметовете на населените места и кметските наместници от общината отговарят по поставени от общинските съветници питания и актуални въпроси или относно изпълнение на приети решения на Общинския съвет.“
 • 2. Чл.82: „ Общинският съвет изслушва питанията и отговорите по тях след изчерпване на дневния ред и гласуване по включените в него докладни записки, освен ако реши друго.“
 • 3. Промените влизат в сила от деня на приемането им.
 1. Приетите изменения да се публикуват на интернет сайта на Общински съвет - Созопол.

 

Станимир Андонов: Г-н Председател, това бяха докладните записки, разгледани  на  комисия.

Георги Пинелов: Благодаря на г-н Андонов. Давам думата на Димитринка Господинова, председател на комисията по „Финанси, бюджет, международни проекти и програми“.

 Димитринка Господинова: Становище на комисията  по „Финанси, бюджет, международни  проекти  и  програми“.

 На 23.01.2023 г. от 14:10 ч., се проведе редовно заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми”, на което присъстваха всички членове на комисията.

На заседанието присъстваха още:  Георги Пинелов –  председател на Общинския съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители от общинска администрация; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол; Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол; Божана Чампарова – началник отдел ПДЧРОП.

 Разгледаха са следните докладни записки:

 Докладна записка №25/11.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изразходването на отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за периода 2022-2023 г.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от пет гласа „За“, докладна записка № 25 влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари? Няма! Тогава да гласуваме.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 Общо гласували: 13

За: 13

Против: 0

Въздържали се: 0

  

РЕШЕНИЕ №920

Общински съвет Созопол прие

 1Дава съгласие вноските за отчисления и обезпечения по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2022 г. и 2023 г. да се изразходват за съответната година за дейности свързани с чл. 66 от Закона за местните данъци и такси, свързани със събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване, както и всички други относими разходи за календарната година за извършване на дейности по одобрената план - сметка за приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол.

 2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите компенсирани промени и действия във връзка с взетото решение.

 

Димитринка Господинова: Докладна записка №26/11.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на списък по функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи.

 Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 26 влиза за разглеждане на общинска сесия.

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

  

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 12

За: 12

Против: 0

Въздържали се: 0

  

РЕШЕНИЕ №921

Общински съвет Созопол прие

 Общински съвет Созопол утвърждава списък по функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер до 70% от стойността на абонаментната карта за превоз на междуградски транспорт по съответното направление./Приложение № 1/.

 1. Разходите се извършват в рамките на средствата по бюджета на структурното звено, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти ).
 2. Общински съвет Созопол дава съгласие да бъдат заплащани транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно на лица, назначени през 2023 г. след приемане на настоящото решение, на свободни щатни длъжности или такива, назначени по заместване.

3.Транспортните разходи на старши специалист ОВВО- офис за военен отчет към функция „Отбрана и сигурност“ се възстановяват в размер до 100% въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти ).

 1. Да се изплащат транспортни разноски в размерите по т. 1, и т. 3 на служители и работници, които в течение на календарната година сменят местоживеенето си, след подаване на заявление до работодателя си и документ, отразяващ това обстоятелство, да имат право да ползват пътни разходи от местоживеенето до месторабота.

 

Димитринка Господинова: Докладна записка №29/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на строителни материали на Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“ гр. Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 29 влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 12

За: 12

Против: 0

Въздържали се: 0

  

РЕШЕНИЕ №922

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23, вр.т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното управление и местната администрация дава съгласие община Созопол да дари на Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“ гр. Созопол строителни материали на общата стойност на дарението до 11 000,00 /единадесет хиляди/ лева.
 2. Дарението да послужи за завършване на ремонта и реконструкцията на параклис „Света Марина“ находящ се в м.Света Марина, землище на гр. Созопол.
 3. Възлага на Кмета на община Созопол да подпише договор за дарение на посочените в т.1 от настоящото Решение материали с Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“ гр. Созопол както и двустранно подписани приемателно-предавателни протоколи, удостоверяващи предаването и приемането на дарението.

 

Димитринка Господинова: Докладна записка №30/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол за 2023 г.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 30 влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

  

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 12

За: 12

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №923

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23, вр.т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното управление и местната администрация във връзка с чл.249, ал.9, т.1 от Закона за министерство на вътрешните работи дава съгласие община Созопол да дари на Областна дирекция на МВР Бургас за нуждите на Районно управление – Созопол гориво, като общата стойност на дарението не надвишава 7 000 /седем хиляди/лева в рамките на бюджетната 2023 г.
 2. Възлага на Кмета на община Созопол да подпише договор за дарение на гориво с Областна дирекция на МВР Бургас, като приложи към него двустранно подписани приемателно-предавателни протоколи, удостоверяващи предаването и приемането на дарението.

  

Димитринка Господинова: Докладна записка №31/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на материали на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – Бургас /РДПБЗН/ за нуждите на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Созопол /УПБЗН/.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 31 влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 13

За: 13

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №924

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23, вр.т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното управление и местната администрация във връзка с чл.249, ал.9, т.1 от Закона за министерство на вътрешните работи дава съгласие община Созопол да дари на РДПБЗН - Бургас за нуждите на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Созопол купи и медали за областното състезание на МПО Млад огнеборец на обща стойност от 1000,00/хиляда/ лева, както и за купи и медали за провеждане на състезание по пожароприложен спорт в дисциплината Бойно разгръщане от мотопомпа за купа Аполония на обща стойност от 1000,00/хиляда/ лева, като общата стойност на дарението е 2000,00 /две хиляди/лева.
 2. Възлага на Кмета на община Созопол да подпише договор за дарение на посочените в т.1 от настоящото Решение материали с Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – Бургас, както и двустранно подписани приемателно-предавателни протоколи, удостоверяващи предаването и приемането на дарението.

 

Димитринка Господинова: Докладна записка №32/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на смазочни материали, резервни части, гуми и консумативи за ремонт на автомобили на Дирекция „Жандармерия“ Бургас за нуждите на Зонално жандармерийско управление – Бургас.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 32 влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 13

За: 12

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 Георги Пинелов: Колеги, нека да гласуваме докладната отново, защото не е отчетен правилно единият глас!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 13

За: 13

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №925

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23, вр.т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното управление и местната администрация във връзка с чл.249, ал.9, т.1 от Закона за министерство на вътрешните работи дава съгласие община Созопол да дари на Дирекция „Жандармерия“ Бургас за нуждите на Зонално жандармерийско управление – Бургас смазочни материали и консумативи за ремонт на автомобилите, като общата стойност на дарението не надвишава 3 000 /три хиляди/лева в рамките на бюджетната 2023 г.
 2. Възлага на Кмета на община Созопол да подпише договор за дарение на гориво с Дирекция „Жандармерия“ Бургас или друго определено тяхно звено, като приложи към него двустранно подписани приемателно-предавателни протоколи, удостоверяващи предаването и приемането на дарението.

 

Димитринка Господинова: Докладна записка №33/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина добита от горски територии на община Созопол за 2023 г.

Г- жа Германова отбеляза, че когато има изписана сума с цифри, трябва да я има и с думи.

След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 33 влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 Общо гласували: 13

За: 13

Против: 0

Въздържали се: 0

  

РЕШЕНИЕ №926

Общински съвет Созопол прие 

Общински съвет Созопол на чл.71, ал.5, т.3 и ал.6, т.1 и ал.9 от Наредба за условията и реда възлагането изпълнението на дейности в горските територии, държавна и общинска собственост:

 1. Утвърждава Ценоразпис за продажба на дървесина добита от общински горски територии на община Созопол за 2023 г. по цени съгласно Приложение 1.

      Нереализираната дървесина по предварително заявени списъци от населението и строителната дървесина от временен склад да бъде продавана на юридически, физически лица и ЕТ по така утвърдения ценоразпис.

 1. Приема минимална цена за продажба на дървесина в размер както следва:

             2.1. 55, 00 лв.  с ДДС за 1.00 пространствен кубичен метър / пр.куб.м./ дърва за огрев в обем до 4.00 пр. куб.м. дървесина за физически  лица чийто постоянен адрес се намира на територията на общината (съгласно чл. 71, ал. 7 от Наредбата) както и с настоящ адрес в общината, но след като декларират, че няма да ползват предоставената им възможност по реда на чл. 71, ал. 7 от Наредбата в общината, където се намира постоянния им адрес по местоживеене.

             2.2. 90,00 /деветдесет/ лв. с ДДС за 1.00 пр.куб.м. дърва за огрев за свободна и за промишлена продажба за всички желаещи, като за физическите лица по т.2.1. цената ще важи за количествата над 4.00 пр.куб.м. дървесина, предвидени за местно население за един член на домакинство за календарната година.

 1.  Кметовете на населени места, след уведомление от ръководството на общинско предприятие „Общински гори и озеленяване“ /ОГОз/ гр. Созопол да изготвят списъци на лицата, които желаят да закупят дърва за горене до 4 (четири) пр. куб.м. на домакинство, по приетата продажна цена съгласно т.2 от настоящето решение. В списъците да се впишат трите имена, постоянен/настоящ адрес по лична карта на не повече от един член на домакинство, както и количеството дървесина, което лицето има право да закупи съгласно утвърдени цени от временен склад. Средствата за заплащането на дървесината да се организират и събират от кметовете на населените места съгласно заповед на Кмета на Община Созопол, във връзка с процедурите за добив на дървесина. Събраните суми по изготвените списъци, след съгласуване с ресорния Заместник кмет или Секретаря на община Созопол, се внасят в касата на ОП“ОГОз“, като размера на същите еднократно да не надвишава 10 000 лв. съгласно разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ).

  

Димитринка Господинова: Докладна записка №35/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „Въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградата на общинска администрация гр. Созопол“ по процедура BG-RRP-4.020 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт", финансирана по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 35 влиза за разглеждане на общинска сесия.

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

  

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 13

За: 13

Против: 0

Въздържали се: 0

  

РЕШЕНИЕ №927

Общински съвет Созопол прие 

            Общински съвет дава съгласие Община Созопол да кандидатства за финансиране с проектно предложение: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградата на общинска администрация гр. Созопол“ “ по програма Национален план за възстановяване и устойчивост чрез процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт”

            Общински съвет Созопол дава правомощия  на Кмета на Община Созопол да организира изготвянето и представянето на необходимите документи, съгласно Насоките за кандидатстване по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт” за кандидатстване с проектно предложение: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградата на общинска администрация гр. Созопол“.

             Дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на Плана за интегрирано развитие на община Созопол.

 

Димитринка Господинова: Г-н председател, това бяха докладните записки, разгледани от комисията.

Георги Пинелов: Благодаря, г- жо Господинова! Обявявам 10 минути почивка!

  

Георги Пинелов: След проверка на кворума присъстваме 16 общински съветника. Давам думата на г- н Андрей Николов да представи становище на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 Андрей Николов: Становище на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”.

 На 23.01.2023 г. от 14:20 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”. В работата на комисията взеха участие всички членове.

На заседанието присъстваха още:  Георги Пинелов – председател на Общински съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители от общинска администрация; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол; Божана Чампарова – началник отдел „ ПДЧРОП “; Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол.

Разгледаха са следните докладни записки: 

Докладна записка №853/30.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.541, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „ сгради за отдих и курорт “.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №928

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.451, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот VII-541, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сградr за отдих и курорт“.            

            При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз Нмак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от  Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

           Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

           Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 Андрей Николов: Докладна записка №868/14.12.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.28 по кадастралната карта /КК/ на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Буджака“, с цел промяна предназначението, за изграждане на „вилни сгради“.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

Въздържал се

 Общо гласували: 15

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 1

 

РЕШЕНИЕ №929

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл. 110, ал. 1, т. 1; чл. 108, ал. 2; чл. 124а, ал. 1 и чл. 16 от Закон за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.28 по кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Буджака“, землище на гр. Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.

При изработване на Подробният устройствен план – план за регулация и застрояване, да се спазят параметрите на застрояване за устройствена зона Ов1 (10*), по действащия Общ устройствен план и охранителна зона „Б“ от Закон за устройството на Черноморското крайбрежие: плътност на застрояване /Пзастр./ макс. 20%, кота корниз  Н макс. = 7.00 метра, Кинт. макс. = 0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл. 108, ал. 2 от Закон за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробния устройствен план – план за регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улична регулация  одобрена със Заповед № 260/28.02.2005 г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, Закон за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, Наредба №8/14.06.2001 г. за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове и да се съгласува предварително, по реда на чл. 128, ал. 6 от Закон за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД и Министерство на културата - НИНКН, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация; чл. 124б, ал. 1 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл. 125, ал. 1 от Закон за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване. 

Настоящото решение да се разгласи съгласно изискванията на чл. 124б, ал. 2 от Закон за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на  чл. 124б,  ал. 4 от Закон за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от Закон за устройство на територията.

 

 Андрей Николов: Докладна записка №2/03.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Улица и алея в м. “Света Марина“, землище на гр. Созопол, в обхват между кв. Мисаря и общински път BSD 10-20“.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 Общо гласували: 16

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 1

 

Георги Пинелов: Г- н Рейзи, искате ли да гласуваме докладната отново?

 Панайот Рейзи: Не, няма проблем!

 

РЕШЕНИЕ №930

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Улица и алея в м. “Света Марина“, землище на гр. Созопол, в обхват между кв. Мисаря и общински път BSD 10-20“.

            В проекта за парцеларен план да се предвиди запазване на трасето на улица с осови точки 119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-653, одобрена със Заповед №769/27.05.2009 г., на Кмета на Община Созопол, улица с осови точки 73-74-75-76-77-78-79-80-81-83 и улица с осови точки 82-83-84-85-86-87-89, одобрени със Заповед №170/26.01.2006 г., на Кмета на Община Созопол, до връзка с проектно трасе на улица, съгласно Решение №774, от Протокол №32/29.07.2022 г., на Общински съвет Созопол, като новопроектираните улица и алея ги допълват с транспортни връзки, както  следва:

 • свързваща улица, с габарит 50м. /5.00м. улично платно и тротоар едностранно от 1.50м./, улица  с  двустранна  обвръзка  с  общински  път   BSD 10-20, с габарит 6.50м. /5.00м. улично платно и тротоар едностранно от 1.50м./, с предвидено крайулично паркиране, задънени улици – тупик, с габарит 4.25м. /3.50м. улично платно и тротоар едностренно от 0.75м./,
 • алея с минимална ширина 4.00м., до връзка с ул.“Вихрен“, по плана на гр.Созопол.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план –парцеларен план, да се запазят приетите и одобрени улични регулации на улици одобрени със Заповед №170/26.01.2006 г. и Заповед №769/27.05.2009 г., на Кмета на Община Созопол и проектно трасе на улица, съгласно Решение №774, от Протокол №32/29.07.2022 г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД  и Министерството на културата, преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план –парцеларен план за обект: „Улица и алея в м. “Света Марина“, землище на гр. Созопол, в обхват между кв. Мисаря и общински път BSD 10-20“.

  Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

                Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Андрей Николов: Докладна записка №3/03.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.9.447, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади- чеири“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за спорт и атракции, за изграждане на „сграда за спорт и атракции“.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

Въздържал се

 

Общо гласували: 15

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 1

  

РЕШЕНИЕ №931

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.9.448, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади-чеири“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за спорт и атракции, за изграждане на „сграда за спорт и атракции“.

            Съгласно одобрените Правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план  на  Община  Созопол,  неразделна  част  от  плана,  одобрен  със  Заповед №РД-02-14-539/13.07.2016 г., на Министъра на Регионалната развитие и благоустройството (обн. в ДВ бр.59 от 29 юли 2016г.), и писмо, с №ЕО-Сз-1148/03.12.2020 г.,  на Заместник – министъра на регионалната развитие и благоустройството, в устройствени зони за спорт и развлечения, в каквато попада поземлен имот 81178.9.447, „се допуска застрояване свързано само със спортните дейности“, като изключение е направено само за голф игрищата.           

           При изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване да се предвиди застрояване, свързано само със спортни дейности, при параметри на  застрояване: за частта от новообразуваният урегулиран поземлен имот в охранителна зона „А“, от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие - плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз      Н мак.=7.50метра /2 етажа/, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност; за частта от новообразуваният урегулиран поземлен имот в охранителна зона „Б“, от Закона за устройство на черноморското крайбрежие - плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра /3 етажа/, К.инт. мак.=1,5 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Подробен устройствен план – План регулация и застрояване да се изработи при спазване на разпоредбите на: чл.26, чл.27 и чл.53 от Правила и нормативи, за прилагане на Общия устройствен план и чл.33 от Наредба №7/22.12.2003 г. за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

           Към Подробен устройствен план – План регулация и застрояване да  се  изработят  схеми  по  части  в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  Закона за устройство на територията,  Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински съвет Созопол  одобрява  заданието за изработване на   проект  за  Подробен устройствен план – План регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

  

Андрей Николов: Докладна записка №4/03.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, и улица, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.40.56, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Ачмите“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като в имота се обособят един урегулиран поземлен имот, с отреждане „за трафопост“ и улица.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №932

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, и улица, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.40.56, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Ачмите“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят: един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот ХV, с отреждане „за трафопост“ и улица.

            При изработване на плана за регулация и застрояване, за новообразуваният урегулиран поземлен имот ХV, с отреждане „за трафопост“, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%,  кота корниз Нмак.=3.50 метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност. В плана за застрояване новопроектираният трафопост да се нанесе при спазване на нормативното отстояние, от основното застрояване в урегулиран поземлен имот III-52,53,54,309 (с идентификатор 81178.40.369, по Кадастралната карта на гр.Черноморец). Новата улица да се проектира с ширина 9.00 метра (ширина на уличното платно 6.00 метра и тротоари двустранно по 1.50 метра). 

           Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, и улица, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации: на улица, одобрена с Решение №513/24.04.2013 г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, и улица.

           Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

           Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 Андрей Николов: Докладна записка №5/03.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.36.451 и 67800.36.452, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за сгради за отдих, курорт и комплексно обществено обслужване“ и „за трафопост“. 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

Въздържал се

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 Общо гласували: 16

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 1

  

РЕШЕНИЕ №933

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.73, ал.1, т.3, т.4/б от Закона за горите,  Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за  Подробен устройствен  план - план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.36.451 и 67800.36.452, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят три нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти, както следва:

- от поземлен имот с идентификатор 67800.36.451, по Кадастрална карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“,  да се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот XVIII, с отреждане „за сгради за отдих, курорт и комплексно обществено обслужване“, с предвидено в него ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии, на нормативни отстояния от регулационните граници, с показатели за застрояване в съответствие с допустимите за устройствена зона Ок4 (9), по действащия Общ устройствен план и охранителна зона „А“ от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие: плътност на плътност на застрояване 20%, К инт. мак.=0,5, Кота корниз Н мак.=7,00 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

- от поземлен имот с идентификатор 67800.36.452, по Кадастрална карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“,  да се обособят два нови самостоятелен урегулирани поземлени имоти:  XIX - с отреждане „за сгради за отдих, курорт и комплексно обществено обслужване“, с предвидено в него ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии, на нормативни отстояния от регулационните граници, с показатели за застрояване в съответствие с допустимите за устройствена зона Ок4 (9), по действащия Общ устройствен план и охранителна зона „Б“ от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие: плътност на плътност на застрояване 30%, К инт. мак.=1,0, Кота корниз Н мак.=10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност и ХХ - с отреждане „за трафопост“, с предвидено в него ново свободно застрояване на трафопост, показано с ограничителни линии, на нормативни отстояния от регулационните граници, с показатели за застрояване в съответствие с допустимите за устройствена зона Ок4 (9), по действащия Общ устройствен план и охранителна зона „Б“ от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие: плътност на плътност на застрояване 30%, К инт. мак.=1,0, Кота корниз Н мак.=3,60 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

               В плана за застрояване новопроектираният трафопост да се нанесе при спазване на нормативното отстояние, от основното застрояване.     

             Към Подробния устройствен  план - план регулация и застрояване да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията.

               В бъдещата разработка, на проекта за подробен устройствен план, да се запазят съществуващите улични регулации – улична регулация, одобрена със Заповед №Z-769/26.01.2006 г., на Кмета на Община Созопол, да се съобрази с влезлите в сила и одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на  Закона за горите, Закона за устройство на територията,  Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията, с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 Андрей Николов: Докладна записка №11/06.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.10.358 по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Ачмалъци“, землище гр. Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №934

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – гр. Созопол, разрешава  да  се  изработи проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67800.10.358 по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Ачмалъци“, землище гр. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с отреждане на имота  за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“, при спазване на следните  параметри на застрояване: плътност на застрояване - 30%, кота корниз Н мак.=10,00м, К. инт. мак.=1.0 и минимална площ за озеленяване 50%, като  ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации – улична регулация одобрена с Решение №598 от Протокол №25 от 31.07.2013 година, на Общински съвет – гр. Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 година, за обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: Министерство на културата – Национален институт за недвижимото културно наследство, Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , преди внасянето му за приемане и одобряване.         

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – гр. Созопол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

         Настоящото решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Андрей Николов: Докладна записка №12/06.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.10.366 по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Ачмалъци“, землище гр. Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №935

Общински съвет Созопол прие 

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – гр. Созопол,  разрешава  да  се  изработи проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67800.10.366 по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Ачмалъци“, землище гр. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с отреждане на имота  за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“, при спазване на следните  параметри на застрояване: плътност на застрояване - 30%, кота корниз Н мак.=10,00м, К. инт. мак.=1.0 и минимална площ за озеленяване 50%, като  ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации – улична регулация одобрена с Решение №598 от Протокол №25 от 31.07.2013година, на Общински съвет – гр.Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 година, за обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: Министерство на културата – Национален институт за недвижимото културно наследство, Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , преди внасянето му за приемане и одобряване.         

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – гр. Созопол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

         Настоящото решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 Андрей Николов: Докладна записка №13/06.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.10.334 по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Мапи“, землище гр. Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

  

РЕШЕНИЕ №936

Общински съвет Созопол прие 

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – гр. Созопол,  разрешава  да  се  изработи проект за Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67800.10.334 по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Мапи“, землище гр. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с отреждане на имота  за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“, при спазване на следните  параметри на застрояване: плътност на застрояване - 30%, кота корниз Н мак.=10,00м, К. инт. мак.=1.0 и минимална площ за озеленяване 50%, като  ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации – улична регулация одобрена с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013 година, на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 година, за обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: Министерство на културата – Национален институт за недвижимото културно наследство, Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , преди внасянето му за приемане и одобряване.         

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – гр. Созопол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 Андрей Николов: Докладна записка №22/10.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор №67800.70.294 по Кадастрална карта на гр. Созопол, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, м. “Хаджи Али дере“, землище на гр. Созопол, с цел промяна предназначението и План за улична регулация.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №937

Общински съвет Созопол прие

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.70.294, по Кадастрална карта на гр. Созопол, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност „Хаджи Али дере“, землище на гр. Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна на предназначението, като се обособяват два нови урегулирани поземлени имота с номера II70.294 и III70.294 и отреждане за „вилни сгради“ и план за улична регулация.

                   При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване, за устройствена зона ОВ1 по действащ Общ устройствен план, на общината и охранителна зона „Б“ от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00 метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

                 С плана за улична регулация да се предвиди нова улица с осови точки 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33, с ширина 6.50 метра /пътно платно с ширина 5.00 метра и едностранно тротоар от 1.50 метра/.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване и план за улична регулация да се запазят приетата и одобрена улична регулация: на улица с осови точки 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, одобрена със Заповед  №1191/12.12.2006 г., на Кмета на Община Созопол, влязла в сила одобрен подробен устройствен план, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол  одобрява:  Задание  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и план за улична регулация.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Андрей Николов: Докладна записка №41/19.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на период и територии, за които ще се наложи забрана за строителни и монтажни работи по реда на Закона за черноморското крайбрежие за 2023 г.

 Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №938

Общински съвет Созопол прие 

На основание чл.15,ал.2 от Закон за устройство на черноморското крайбрежие, Общински съвет Созопол определя периода и териториите, за които да се наложи забрана за строителни и монтажни работи както следва:

 1. За на територията на гр. Черноморец; м. „Света Марина", м. ”Буджака”, м. ”Каваци”, м. ”Мапи”, м. ”Градина”, м. ”Аклади”, м. Ачмалъци, м. ”Герени, м. „Аклади чеири”, м. ”Акра”, с.о. “Червенка“, както и  други самостоятелно обособени курортни комплекси и курортни територии, къмпинги и ваканционни селища (вилни и туристически селища), находящи се в землището на гр. Созопол и гр. Черноморец, както следва: 
 • от 15.05.2023 год. до 30.09.2023 год.  да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито.
 • до 01.06.2022 год. участниците в процеса на строителството да привършат и с вътрешните довършителни дейности и приведат строителните обекти в подходящ вид, като за изпълнение на горното, транспортът следва да бъде организиран с МПС до 5 т.; 
 1. Извършването на строителни и монтажни работи на територията на  с. Равадиново, както следва:
 • от 01.07.2023 год.. до 15.09.2023 год. да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито.
 • при извършване на демонтажни и монтажни работи на закрито, да  се спазват изискванията и забраните , определени съгласно Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол 
 1. Във всички останали курортни и вилни територии по чл.15 от ЗУЧК, в границите на Община Созопол, неупоменати по-горе и попадащи в Зони „А" и „Б", съгласно чл.10 и чл.11 от ЗУЧК:
 • от 01.06.2023 год. до 15.09.2023 год. - да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като вътрешни довършителни работи без използване на строителна техника и механизация се разрешават в часовете - от 9.00 ч. - 12.00 ч. и от 16.00 ч. - 19.00 ч. 
 1. Участниците в процеса на строителството в горепосочените територии, при преустановяване на строителните и монтажни работи в определените срокове, да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация и да демонтират временно поставените/монтирани обслужващи обекти, разположени извън границите на строителната площадка, определена по установения ред. 

       5.Изключения от забраните се допускат за:

     5.1.Неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности. Когато да изпълнението на същите е необходимо издаване на разрешение за строеж, това условие да се отбелязва в издаденото РС. Когато за изпълнението на същото не е необходимо издаването на РС, необходимите дейности да се удостоверяват чрез протоколи от длъжностни лица от общинска администрация и/или становища/доклади на правоспособни технически и инженерни лица.

    5.2. Изпълнението на  обекти – общински или държавни, със значим обществен интерес, както и такива на които изпълнението е обвързано с конкретни ангажименти по Оперативни програми, Кохезионен фонд, Републикански и общински бюджет и др.п., съгласно приложен списък-Приложение 1.

 

 Андрей Николов: Уважаеми, г-н председател, това бяха докладните записки, разглеждани на комисия.

 Георги Пинелов: Благодаря, г – н Николов! Давам думата на Желязко Иванов председател на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”.

 Желязко Иванов: На 23.01.2023 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. След направена проверка присъстваха четири члена на комисията, Катя Стоянова отсъстваше по уважителни причини.

На заседанието присъстваха още : Георги Пинелов – председател на Общинския съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Божана Чампарова – началник отдел ПДЧРОП; Общински съветници; Служители от общинска администрация; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол; Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол.

  Разгледаха са следните докладни записки: 

Докладна записка №21/10.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Предложение за приемане на списък за Определяне на видовете жилища собственост на община Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия.

  

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам! Предлагам да я гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №939

Общински съвет Созопол прие                                              

 1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.2, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява приложен списък на жилищна собственост на община Созопол по описаното предназначение както следва:

Приложение №1- Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;

Приложение №2- Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди;

Приложение №3- Ведомствени жилища;

Приложение №4- Резервни жилища.      

              

Желязко Иванов: Докладна записка №27/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Годишна  програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2023 г.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам! Предлагам да я гласуваме!

 РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

  

РЕШЕНИЕ №940

Общински съвет Созопол прие 

Общински Съвет Созопол  на основание чл.21, ал.1 , т.12  от ЗМСМА,  чл.8 , ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.2,ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приема така представената „Годишна  програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2023 г.”

 

 Желязко Иванов: Докладна записка №28/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижим имот , находящи се в с. Равадиново, с идентификатор 61042.501.336 – държавна собственост, с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

  РЕШЕНИЕ №941

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 54, ал. 2, от Закон за държавната собственост и с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски съвет за предоставянето безвъзмездно собствеността върху имот – държавна собственост –  с идентификатор 61042.501.336 /по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/ -  шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – триста тридесет и шест/ с площ от 2890 кв.м, урбанизирана територия в строителните граници на с. Равадиново, община Созопол, с НТП-за търговски обект, комплекс.
 2. Поземлен имот с идентификатор 61042.501.336 да бъде отреден за детска площадка и за изграждането на обществена сграда, която да се ползва за Клуб на пенсионера и инвалида и за читалищна и културна дейност .
 3. Възлага на кмета на Община Созопол изготвяне на предложение с конкретна информация до областен управител на Област Бургас, с цел внасяне на предложението в Министерски съвет за приемане на решения по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет за неговото преустрояване.

 

Желязко Иванов: Г-н Председател, това беше всичко от нашата комисия. Благодаря!

 Георги Пинелов: Благодаря г – н Иванов! Колеги, само ще дам думата на кмета на село Равадиново, Иван Пазвантов!

 Иван Пазвантов: Добър ден уважаеми г – н кмете, уважаеми г – н председател, общински съветници и гости! На 1 февруари празнуваме Трифон Зарезан и ви каня, най- официално всички и не само присъстващите в залата. Заповядайте, ще се радвам да се видим на празника на село Равадиново. От 10:00 часа започваме с водосвет и след това започва зарязването и по стар български обичай, приключваме с дегустация и пиршество, казано по български.

Георги Пинелов: Благодарим за поканата! Колеги,  благодаря ви за участието и конструктивната работа. Поради  изчерпване  на  дневния  ред,  закривам  тридесет  и  седмото  редовно заседание  на  Общински  съвет  Созопол.  Хубав  ден  и  бъдете  здрави!

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ                       

Председател на Общински съвет - Созопол

 

Протоколчик: Йовита Илиева

 Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра - за:

 1. Общински съвет – Созопол;
 2. Община Созопол;
 3. Областен управител на област Бургас;
 4. Районна прокуратура – гр. Бургас;
 5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...