Сряда, 08 Януари 2020 12:25

Решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 30 на ОбС Созопол в Протокол 4/20.12.2019г.

Прочетена 241 пъти

Важни съобщения

На вниманието на собственици на лодки в Созопол

Във връзка със започване на строително-ремонтните дейности на Общинско рибарско пристанище...

ПОКАНА

Във връзка със ЗПКОНПИ Председателят на Общински съвет Созоол Георги Пинелов свиква заседа...

Обява 4

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и де...