Сряда, 03 Юни 2020 08:19

ПРОТОКОЛ № 8

На 29.05.2020 г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе ОСМОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет. На заседанието присъстваха 17 общински съветника, кметът Тихомир Янакиев, представители на общинска администрация и Ваня Кирязова, юрист на Общинския съвет.
Г.Пинелов: Добър ден на г-н Янакиев – кмет на Община Созопол, на колегите от администрацията гости нямаме. Благодаря ви, че спазвате още веднъж правилата и всички сте с маски, и нужната дистанция един от друг. Присъстват седемнадесет общински съветника имаме кворум и откривам официално ОСМОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол. Можем да дадем неговия старт. И днес ще гласуваме ръчно предвид обстоятелствата.
Като за начало давам думата на всеки един от вас за въпроси и питания към г-н Янакиев.
Красимира Германова – общински съветник: Уважаеми г-н Кмете, задавам въпроса към вас и към Председателя кое лице от общинска администрация е упълномощено да осведомява, и уведомява общинските съветници за планираните мероприятия на Община Созопол, които са обществени, публични, за да бъдем ние информирани, че се провеждат такива.
Визирам една среща, която е направена с Министерството на туризма и визирам, и празниците за 9 май. ....Видно от снимков материал виждаме, че г-н Пинелов е бил информиран, което ме кара да задам въпроса и към г-н Пинелов, служителите към Общински съвет по чл. 29, мисля че са служители за помощ на общинските съветници. Те не са на Председателя, а на общинските съветници и колкото, и да им е неприятно, че има общински съветници, които не са от доминиращата политическа сила, няма нищо лошо в това, те са длъжни да уведомяват всяка една политическа сила, без значение, защото ние сме Общински съвет и сме представителство на една не малка част от хора. В този смисъл искам да попитам, кой, къде по пътя се къса връзката по повод честванията на – 9 май и по повод срещата, свързана с туризма...една част общински съветници са присъствали, друга въобще не са знаели за срещата?
В една друга, нормална среда може би нямаше и да бъде необходимо да чакаме да ни уведомявате, защото това е празник, който винаги сме зачитали. Ако не ме лъже историята назад във времето, нито един общински съветник, никога не е бил пренебрегван във всякакви едни чествания от страна на служителите в Общинския съвет, т.е. винаги са ги били уведомявали. Благодаря.
Т. Янакиев: Връзката на Общината с НПО, хората ангажирани с мероприятията и обществото е сътрудника Мария Найденова. Относно конкретната срещата – беше обявена на сайта, мисля, че и на фейсбук страницата. Изпратихме покана и на конкретни асоциации / ще проверя какви са били поканите и към кои са изпратени/. Срещата не беше предвидена в такъв голям мащаб. В един момент се оказа се, че ще има много хора и трябваше да се преместим в големия кино-салон. Присъстваше съветника към вицепремиера г-н Николчев, по въпросите на туризма и представител на РЗИ. .... Относно 9 май – нямаше официално честване. Бяха забранени официалните чествания. Аз поне така знам.
К. Германова: Е! Вие сте го празнували все пак, г-н Янакиев!
Т. Янакиев: Аз не съм ....никакво тържество......
К. Германова: Значи в такъв случай обвинявате медиите, че неправилно са изписали, че сте засаждали маслинки и словата, които Кмета е изнесъл! Интересно и кой тогава е поднесъл цветята и венците от дадени институции!
Т. Янакиев: Никой не обвинявам!
К. Германова: Г.н Янакиев, съгласна съм, че сме в състояние на пандемия и търсим варианти за ограничаване събирането на много хора на едно място, но мисля, че всеки един общински съветник е една представителна част на голям кръг от хора и мисля, че всеки един общински съветник би следвало да бъде поканен на такива срещи. Обяснимо е предвид пандемията какви са условията за събиране на много хора на едно място. Нормално е да бъде попитан да ли ще присъства. В условия на пандемия може да бъде и със записване, но Общинските съветници, като представители на цялата тази общност не могат да бъдат пренебрегвани при такива важни срещи, които са касаещи въпроси, решавани за населението.... Затова зададох въпроса към вас и Председателя и моята молба е за в бъдеще координирайте нещата с Общинския съвет и общинските съветници, да имаме информираност за всяко едно мероприятие. Благодаря!
Т. Янакиев: Искрено съжалявам, ако никой не ви е уведомил. Това няма да се повтори. Честно да ви кажа много се радвах, когато на празника през февруари поднасяхме венци присъствахме много хора, въпреки лошото време се получи едно доста хубаво мероприятие. Лично аз ще изисквам от моите служители потвърждение за всеки един празник, че те са ви се обадили на вас. Извън това, което ще стори Председателя на Общинския съвет, вярвайте ми това ще бъде факт. Благодаря ви за забележката.
Г. Пинелов: И аз да ви отговоря на въпроса. Първо на осми май, сътрудник на Общинския съвет направи питане, дали ще има някакви празници относно девети май. Беше казано, че такива няма да има. Всеки самостоятелно, ако прецени може да отиде и да си поднесе цветя. Абсолютно нищо организирано. Звъннал съм на кмета, той каза, че ще отдаде почит и ще поднесе цветя..... Аз отидох, поднесох си и цветя, не виждам нищо лошо в това. Относно тези дръвчета, които казахте - служител от Горското в този момент в който видя, че ние поднасяме венците каза, че има едни дръвчета, които е предвидено да бъдат засадени и това беше цялата работа.
Относно срещата за туризма, доколкото разбрах, тя беше инициирана от бизнеса, конкретни асоциации и НПО-та. Не е организирана от Общинския съвет. Аз присъствах, но там не бях, като председател. Аз бях като обикновен гражданини, цивилен и слушах, тъй като имам интерес, и аз да знам кое как се случва. Даже имаше и споделено събитие в социалните медии от председателя на едната асоциация. Аз съм разбрал, защото съм го прочел и не знам защо вие не сте разбрали.
К. Германова: Може ли да ви отговоря? По повод 9-ти май, г-н Пинелов, вие бяхте там не бяхте като физическо лице, а бяхте като Председател на Общинския съвет, в този смисъл можеше да уведомите общинските съветници, че няма да се провежда мероприятие, но всеки, който желае може да присъства. И вие като председател на Общинския съвет смятате да присъствате. Разберете, не се опитвайте да игнорирате част от общинските съветници. Относно срещата, която е за туризма към вас никакъв упрек. Социалните медии не мисля, че са мястото, където един общински съветник трябва да търси и да рови в определени групи, в които не е член да търси и да рови кога и какви къде какви мероприятия има. След като официално присъства Общината то би следвало, общинските съветници официално да бъдат уведомени. Благодаря за отговора на г-н Янакиев за отговора, който ми дадохте. Сигурна съм, че ще бъде спазен.
Г. Пинелов: Аз, пак казвам, че аз там бях като физическо лице. А доколкото това, че медиите така са го отразили........щом така го приемате обещавам ви, че от тук нататък за каквото и да било събитие, без значение каква е обстановката, всеки един ще бъде уведомяван.
Панайот Рейзи: Уважаеми г-н Кмете, отправям питания на граждани, които са се допитали до мен по няколко много наболяли въпроси по предстоящия летен сезон. Първия въпрос е отностно пропускателен режим и начин на паркиране в стария и новия град.
Втория ми въпрос: Защо фирмата по чистотата не вдига всеки ден? Какъв е проблема, понеже по празниците около 24 май, наистина града беше затрупан с боклуци?
Следващия ми въпрос е: Какво ви накара да намалите контейнерите за боклук? Защото от първи май населението в Созопол се е увеличило твърде много и то постоянно живеещи....имам предвид Буджака, Стария град, Новия град.....принципно, когато се увеличава населението нормално е да се увеличава и боклука, защото се чуват коментари за кофите, че не трябвало да бъдат толкова много кофи наредени на определени места.........
Т. Янакиев: Защо фирмата за чистота не вдигат всеки ден? Един много фундаментален въпрос защо не вдигат всеки ден. Договора е направен така финансово, че ние трябва да търсим начини за намаляване на разходите защото натрупаните разходи, които е направила фирмата и са неразплатени е 800 000 лв. Бяха, в момента са 600 000 лева. Вече сме разплатили 200 000 лева. Фирмата, когато е сключила договора през 2018 година, подписал сте го вие, е било примерно..
П. Рейзи: Въпросът ми е конкретен: Защо не вдигате всеки ден?
Т. Янакиев: Изслушайте ме и ще разберете защо! При цени за събиране и транспортиране на отпадъци от 75 лв става на 110 лв на тон без ДДС, това са завишения...... за ръчно почистване на отпадъците събиране по уличните платна от 40 стотинки – става 1.00 лев., сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци на курс от 80 на 110лв на тон плюс транспорт..механизираното миене от 300 на 700..........Средно завишение на цената имаше по някои от перата от 150%....До сега нямаше такова струпване на боклуци.... Редуцирахме вдигането на три пъти седмично и нямаше струпване на боклуци. Проблема се получи около 24-25 май. Трябваше да се раздадат кофите от 250 литра, защото редуцирахме /намалихме/ „бобрите” на местата, които образуват сметища.... Затова ги вдигнах да работят и в почивните дни. Не мога да си обясня защо събраха бобърите, преди да раздадат контейнерите. Логично е обратното. Изисквал съм обяснение от фирмата, отговор все още нямам. Сега града е чист, тази сутрин съм го обиколил. Има струпване на боклуци извън града... И някои части от Буджака. На Буджака не съм разпоредил намаляне на контейнерите.
П. Рейзи: Вие на Буджака го вдигате един път, което пък е абсурдно.
Т. Янакиев: От първи юни ще се вдигат всеки ден. Раздават се кофи на ресторантьорите, които кофи ще се вдигат със специална кола в определен час по определен график. Графика ще бъде обявен, за да знаят хората, кога да изнесат кофите.....
П. Рейзи: Г-н Председател, може ли за реплика?
П. Рейзи: Значи, защо ви зададох въпроса за вдигането?! Вашият Договор, който е подписан от мен и навсякъде парадирате, че е договор с който едва ли не съм заковал Общината, е много добър, и ще ви кажа защо. В него г-н Кмете, се вдига боклука на тон. На фирмата се плаща на тон. Това означава, че фирмата може да вдига не всеки ден, а на ден по десет пъти, защото се плаща на тон. Вас това не ви вълнува. На вас не ви се оскъпява услугата вдигане на боклука. Затова аз на времето го направих от първи май боклука да се вдига всеки ден. Защото хората идваха, отварят се заведенията и боклука се увеличава. Не може, при положение, че идват празници, че вече започнаха да отварят заведенията вие да отидете да намалите кофите първото което е, и второто - да не разрешите на фирмата да вдига всеки ден, защото депото ви за битови отпадъци не работи в събота и неделя. Извинявайте, но вашият зам.–кмет, според мене този момент в договора го е пропуснал. Аз пак ви казвам, вашата цена е определена на тон. Дали фирмата ще вдига всеки ден, дали ще вдига през три дена е ущърб на Общината, за хората, така, че много ви моля вкарайте режима всеки ден... това по никакъв начин не утежнява Общината, по никакъв начин. Дали ще събере този месец 60 тона и ще бъдат вдигнати за осем пъти или ще бъдат вдигнати за триста пъти на вас не ви оскъпява услугата. 60 тона ще платите пак.
Не спрягайте Панайот Рейзи навсякъде. Вие сте кмета, вие трябва да носите отговорността оттук нататък. След една година да ви видя, как пак ще се оправдавате с Панайот Рейзи. Престанете, казвам ви едно към едно, работете! Нищо не правите в момента. Вие забатачвате града. Благодаря ви!
Т. Янакиев: Г-н Рейзи, това, което казвате е абсолютна лъжа.
П. Рейзи: Кое е лъжа? Договора ли? Искам да ви кажа за цената, коята ми каза. Не може от 2014 до 2018 да сме на 75 лева на тон., за четири години нали разбираш колко се е променила ситуацията в страната? Заплатите са се вдигнали.
Т. Янакиев: Малко суха статистика ще ви дам. От януари до април 2018 Общината е платила 340 000 лева. От януари до април през 2019 година сумата е 530 000 лева, в следствие на мерките, които ние взехме, сумата която ние сме платили от януари до април 2020 година е 400 000 лева. ... Договора го четат юристите, аз гледам перата по които има завишение.... Има дейности, които обаче формират завишение по този договор. Нещата ви ги обяснявам с факти и цифри.
П. Рейзи: Нормално е – цените се вдигат. Всичко се вдига. Тука ми говориш, че си направил икономия от фонд работна заплата защото сте излизали в неплатена. Какви са тези щуротии. Значи вие не работите т.е. вие икономисвате 20 000 лв. , 30 000, 40 000 лева и ми говорите за икономии........Зададох ти елементарен въпрос – защо не вдигаш всеки ден ?
Т. Янакиев: От първи юни започвам да вдигам всеки ден. Защото има промяна в ....
П. Рейзи: Защо не вдигаш? Целия фейсбук е напълнен със снимки, колко е мръсно. Защо трябваше да раздаваш тия кофи? Знаеш ли какво ще стане с тия кофи, които когато ги раздадеш? Ще ти го кажа днес и го запомни какво ти казвам..
Т. Янакиев: Това е наша грижа. Ако това несработи, както не е сработило при вас ще минем на контейнери. При вас така е било. Аз имах разговори с фирмата. Вие сте направили опит. Не сте успяли да го направите.
П. Рейзи: Кое не сработи? Не е така. При нас всичко сработи, защото от първия ден са поставени тези контейнери на новата фирма. От първия ден няма кофи. Няма такова нещо.
Т. Янакиев: Абе, ако сте се родили вчера, това е друг въпрос. Аз немога да давам отговори за неща дето ти си направил.
П. Рейзи: А бе, Тихомире, както ги говориш на всякъде, че за 12 години нищо не съм направил в тоя град бе. Ще те видя тебе след четири години, какво ще направиш. Колкото аз направих, няма да има друг кмет, който да го направи това нещо. Ще ти кажа защо. Не защото съм Панайот Рейзи, а защото хванах времето, в което можеше да се направи.
Т. Янакиев: Жив и здрав да си.
П. Рийзи: Е, за това става дума. Благодаря ти.
Йордан Петков – директор дирекция: Здравейте на всички. Като встъпих в длъжност заварих един анализ от Българска академия на науките /БАН/, който половината даже не е платен, за движението в град Созопол. Съобразихме се с него защото сметнахме, че е за добре. Пропускателния режим е за Стария град с бариера, която е монтирана преди това. Сменихме софтуера с нов. Картите ще бъдат криптирани за една кола. Начина на паркиране ни дава три права на паркиране:
Първото право е: за 10 лева може да се вземе чип (карта) и да сe влезе в стария град, да си обикаляте без да имате собствено място да спрете. Всеки жител от града може да си го купи, не се ограничава по този начин достъпа.
Второто право, което дава този чип е: този чип струва 100 лв. - мислено е за местните хора на стария град. Това е т.н. локално паркиране. Два ще са паркингите за локално паркиране в стария град – на нос „Скамни” и рибарския кей. Този чип дава право да се паркира на двата паркинга. 100 лв за сезон, което е нищо т.е. ние сме мислили за местните хора. Преди изобщо да го има този Корона вирус.
Третото право е 288 лева (абонаментно паркиране). Когато се разпродадат местата за локално паркиране, останалите ще се продадат на абонаментно...За нос Скамни - хотелиери искат такъв абонамент, за да имат места за туристите си и да не е обвързано само с тяхната си кола.
На пристанището - рибарския кей за 6.00 лева на 24 часа ще могат да спират всички......2.00 лева на час, след третия час като ще се дава билетче. Няма да има възможност служителя корупционно да вдига въженцето и да пусне всеки и т. н.
За новия град – паркинга на „Вихрен” е с локално паркиране. Направихме инвестиция около 100 000 лв. Удължихме срока до края на месеца, защото хората не били разбрали. След като мине този срок, ако няма желаещи остатъка ще има места за паркиране на цена от 6.00 лева за денонощие и ще могат да спират всички, и туристите.
Паркинга на „Боруна” се предвижда изцяло да е 6.00 левва за денонощие. Без локално паркиране, за да може да възвърне макар и не напълно инвестицията, която е направена в него. Капацитета е 300 места.
Наказателния след Стадиона е 6.00 лева за 24 часа. Ще има 20 места за репатриращия паяк, който ще е към Общината. Ще има общински служител, който ще контролира паяка. Подземния паркинг ще бъде както е до сега - 366.00 лева- абонаментно. 10 места ще са за администрацията, за да се махнат няколко коли от паркинга пред Общината. Два ще са паркингите, които ще са безплатни изцяло за гражданите........ Изчистихме един общински имот зад сервиза на „Бучката”. Там ще е единия. Другия е на „Санта Марина”. Собственика на „Санта Марина” закупи 10 места за да има някаква сигурност. Всички останали места ще са безплатни. Това ще са тези два буферни паркинги.
Абонаментното паркиране е по стария принцип. Ако желаят хората, тогава чертаем.....Хората сами го искат. Абонаментните места се увеличиха с още сто места. Паркинга пред Общината ще може да се ползва свободно от петък от 18:00 часа до понеделник 07:30 часа. Място второ и трето на този паркинг ще се ползват през седмицата от граждани, които са по работа в Общината.
Паркинга пред читалището, който е за 18 места пак ще го обслужва Общината - ще е 2.00 лева на час.
П. Рейзи: Относно пропускателния режим на Стария град. Какво имам предвид. Как ще става? Като купим карти за 10 лева и какво?
Й. Петков: За туристите ли питате. Туриста тегли билетче.
Т. Янакиев: Като пропускателен режим са увеличени парко местата, за да може да има повече места да бъдат паркирани повече коли, да не се получават запушванията. Съобразили сме се със сметопочистващата фирма трасетата да бъдат свободни.
П. Рейзи: Колко места се оформят на нос Скамни?
Т. Янакиев: 60 места при свободно нареждане.
Цветелин Георгиев – общински съветник: Казахте, че паркингите са подготвени. Само, че на пристанището се извършват ремонтни дейности и паркирането е не възможно. Кога ще приключат тези дейностите и кога ще се оформи паркинга?
Т. Янакиев: Разговарял съм с екипа на проекта и изпълнителите на ремонтните дейности. Ние получихме писмо за забава от страна на изпълнителя и той се позовава на извънредното положение и иска срока да е до 15 юни. Правя оперативки всяка седмица --- с проектанти, изпълнители представител на проекта и съм разпоредил до 1 юни да приключат и да се изчисти. Казал съм до първи юни да приключат и паркинга да е факт.
Светлана Лулева – общински съветник: Въпросът ми е към г-н Петков за локалното паркиране - в момента изчислено ли е броя на хората, които искат да ползват локално паркиране, защото в изказването си ти каза,че останалите ще бъдат продадени абонаментно. Едно уточнение: достатъчни ли ще са тези места? Гарантирани ли са тези места?
Й. Петков – Паркинга е 60 места. Удължен е срока, в който гражданите да кандидатстват за тези места. Днес ще видим колко заявления са постъпили. Ако са постъпили примерно заявления за 40 места другите 20 ще бъдат с абонамент. Т. е. При локалното няма да има фиксирано място, а гарантирано. За абонаментното ще има фиксирано място на паркинга. Уточнявам, че за подалите заявление за локално паркиране ще има гарантирано парко място, а за абонаментните, то ще е и фиксирано.
С. Лулева: Въпроса ми е, че тези 40 места ще ги има за локално паркиране и гарантирани ли са? Само това исках да уточните, защото в заповедта пише, че при локално паркиране мястото не е гарантирано. Разбирам, че тези 40 места ще ги има, а останалите ще се продадат абонаментно. Исках да разбера, че това е уточнено.
Й. Петков: Последно само с една молба да ви кажа. Проекта е доста труден. Всички паркинги ще бъдат отразени в сървър в Общината, така че ви моля, ако с един ден се забавим да не бъдете толкова критични към нас.
С. Лулева: Аз в момента въобще не съм критична.....защото много хора не го бяха разбрали. Уточниха се нещата и това беше по-скоро един плюс според мене, а не критика.
Й. Петков: Аз не само към вас, аз към всички.
Ц. Георгиев: Г-н Кмете, информира ли сте, както съм информиран аз, че на Вромос се случват някакви незаконни ..... сечат дървета, крадат се казани от Черноморец...... Въпроса ми е: информиран ли сте и какво мислите по въпроса.....дали можете да стопанисвате .....чия е земята там ? Ще има ли някакъв контрол лятото.....?
Второ. Всички наблюдаваме вашата активност в процеса на почистването само, че за хора, които идват от далечния край на Общината примерно от селата пристигат след 14:00 часа, не може служител да им каже, че няма кой да ги обслужи защото всички метат, боядисват, чистят. Няма лошо в това, но просто да излезете с някаква информация тези хора да не пътуват.
Трето: бях наблюдател в едни електронни медии и там беше изказано така, че Община Созопол предприема мярка за облекчаване на гражданите на град Созопол. Едната мярка е за освобождаване от наемите за тези два месеца на извънредното положение. Другата мярка е за такситата, даже ви цитират, че сте казал, че ще издадете разрешително да карат четири месеца, а ако продължат да си доплатят още два. Искам да попитам, интересно ми е, каква е тази мярка, като това е в правото на таксиджиите и обяснили ли сте на хората, че ако удължат с още два месеца трябва да си заплатят и една такса от 100 лева за издаденото разрешително. Това много хора не го знаят..... Някой обяснил ли им го е това!?. Искам да ми обясните, каква е мярката, защото аз не виждам мярката тука?
Т. Янакиев: Отговарям на въпроса за такситата. Проведохме среща с таксиметровите шофьори. До сега таксиметровите шофьори са си плащали по шест месеца. Таксиметровите шофьори заявиха и тяхното желание е четири месеца. Така, че те си го знаят. Ако някой от тяхната гилдия ......
В петък имаше една бригада за която имаше обявление, но през цялото това време си имаше оставени дежурни служители в Общината по работните места. Дайте ми имената на конкретния служител който е бил там не са обслужили гражданите и са казали, както вие твърдите, че няма кой да ги обслужи. и веднага лично ще си понесе дисциплинарното наказание за това, че е там, а не е обслужил гражданите. Много Ви моля, след сесията, дайте ми конкретни имена.
По въпроса за Вромос: Направихме среща при г-н Чолаков, за да можем да направим нещо по отношение на това диво къмпингуване. Собствеността е държавна. При тази среща се установи, че няма наредба по Закона за Черноморското крайбрежие, после те ни препратиха към Министерство на земеделието защото част от земите били и горски. Г-н Чолаков пое ангажимента да постави пак въпроса в Министерски съвет или да се изработят някакви правила за да може да се упражнява някакъв контрол. Аз им казах, че като няма наредба, ние нямаме основание на което да имаме това право да упражняваме контрол. Ние няма само да почистваме след тези хора. Ние нямаме нормативен документ въз основа на който ние да рботим. В противен случай това означава самоуправство.
Цветелин Георгиев: До преди две седмици имаше издадени само три разрешителни и явно нещо с разрешитерните нещо не вървят.
Й. Петков: Не е вярно имаме 50 разрешителни.
Цветелин Георгиев: Дано да е така, защото ако има някакъв проблем с администрацията с издаване на разрешителни.-и се случи нещо в ...да не стане..
Т. Янакиев: Аз ще ви кажа.
С. Лулева: Преди да си задам въпросите ще направя един коментар за срещата организирана от търговците. На следващия ден сутринта, много хора, които са свързани с туристическия бизнес, по-сериозни хотелиери звъннаха ми, аз си направих труда да попитам други хора, които са свързани с тази дейност казаха ми никой не ги е бил уведомил, че ще има такава среща. Това е пропуск. Това беше много важна среща, която касае всеки един гражданин от Созопол. Освен това наистина радвам се за социалните мрежи, радвам се , че всичко това се публикува, но ние сме заети хора и не всеки седи 24 часа в социалните мрежи. Ние сме заети хора, ходим на работа и не ни е работа цял ден да висим във фейсбук.
Похвално е това, че се чисти града. Похвално е, че много хора се включиха в почистването. Дано да продължи така, защото това трябва да се върши постоянно и регулярно.....не е еднократно да бъде направено и да стои вовеки веков.
Искам да ви попитам г-н Кмете, вие направихте ли среща с ЕVN за това да си поддържат всичките тези табла, защото аз не мисля, че това, че са го направили на доброволни начала хората, защото тези табла са ужасно грозни, счупени, раждясали. Все пак ЕVN е собственик и трябва да си стопанисва таблата.... Трябва да се направи такава среща, защото има още много табла, които трябва да се подменят и да се приведат в хубав вид. Те са длъжни да го правят, защото ние абонатите не плащаме малко пари, защото те са ни доставчици на електро енергия..
Другият ми въпрос е свързан с влакчето. Много хора питат в града, ще има ли влакче тази година или няма да има. И ако няма да има влакче, ще има ли друг алтернативен евтин транспорт, защото такситата возят, на така едни сериозни суми, не искам да ги коментирам. ...още повече не знам колко туристи ще очакваме .....затова сме длъжни да помислим за по-евтин транспорт-
Разбрах от социалните медии този път, че ще се направи втора среща с представители на Министерството на туризма, ако може да ни уведомите, за да можем и ние да кажем на по-голямо болшинство от хора кога ще бъде проведена тя.
Т. Янакиев: Относно срещата с търговците: за широкото присъствие, идеята ми беше да няма широко присъствие..... Никой не е искал да има такова нещо. Честно си казвам такъв формат не съм искал да бъде. Ще има втора среща. Ще видим в какъв формат да бъде срещата ...и до 10 юни ще гледаме да направим срещата.......да съберем около 150- 200 човека.
Относно влакчето: няма да има влакче. Има осигурен резервен транспорт. Линията която е съществувала ще бъде подновена. Закупен е автобуса с който ще се возят.. Вече таксиметровите шофьори с техните цени - вие сте права.
С. Лулева: Благодаря, още едно нещо ще ви попитам от името на майките за детските градини......Хората се интересуват за тези летни групи. Ще ги има ли сезонните групи с деца на чужди граждани? Мнението на майките е, че не е добре да се правят тези сезонни групи. Още повече на повечето места, децата ще бъдат до 16 деца в група. Сега разбрах, че ще бъдат до 20 деца в група. Повечето деца няма да бъдат пуснати още на първи юни, а по-късно. Не е ли добре да се пръснат децата на местните хора в по-малки групи, за да може, да задоволиме интересите на местните хора. Не е дискриминационно. Хората се притесняват.
Тодор Дамянов – зам.-кмет: Ще има сезонни групи.
С. Лулева: От чужди деца.?
Т. Дамянов: Да, от чужди деца. До 20 деца в група. Не променяме нищо от минали години.
С. Лулева: В момента в наша група ако са 32 деца. По заповед на Министъра на здравеопазванетое до 20 деца. Къде ще отидат останалите 12 деца? Това всички са местни деца. Ще се пръснат ли по някакъв начин. Обяснете.
Тодор Дамянов: Ще направим още една група.
С. Лулева: Г-н Дамянов, знаете, че да откриете нова група е много сложно нещо. Първо трябва да мине на сесия Общинския съвет. Да има предложение. Да се отпуснат нови средства. Персонал допълнително да се назначи. Място. Освен това децата от детските градини или септември месец тръгват в училището.?
Т. Янакиев: Прави се подписка от родители, децата от предучилищните групи да се върнат в детските градини. Информирам ви, да знаете. Относно мерките: те са направени. Поддържаме постоянен контакт родител- директор - служител на детска градина. Направени са изследвания на персонала, закупени са термометри. Върви дезинфекцията. Другото нещо, което е направена е, че ще бъдат под 20 деца.
С. Лулева: Нормално е, защото обаждайки се е на родители казват с призива молба, ако може да задържим още малко детето в къщи. Т. е. от гледна точка на това, ако имаме възможност. В медиите на всякъде казват ако имате възможност.
Просто ги коментираме нещата. Не приемайте всяко нещо, което е казано от нас за критика. .....не съм казала, не атакувам Общината или този който ни се обажда.
Аз съм убедена, че юни ще бъдат малко деца в група, но юли месец ще си пуснат децата и бройкта ще е по- голяма.
Т. Янакиев: До момента нямам информация, че ще има повече деца от необходимо планираното. Няма как да създадеш група за деца, които ги няма.
Г. Пинелов: Колеги да разбирам, че други въпроси и коментари - няма.
Колеги, във връзка с чл. 11, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, съм длъжен да представя тримесечeн отчет за изразходените средства за командировъчни и представителни разходи за тримесечието от 01.03.2020 г. до 28.05.2020 г.
Уважаеми г-н Кмете, уважаеми колеги общински съветници
На основание чл.11, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, представям тримесечeн отчет за изразходените средства за командировъчни и представителни разходи.
За тримесечието от 01.03.2020г. до настоящия момент нямам направени разходи за командировъчни и представителни такива.
Благодаря ви.
Сега преминаваме към дневния ред. Всички вие сте го получили. Първо гласуваме извънредната Докладна записка №414 от 20.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020 г., предлагам тази докладна да бъде включена като пета точка в дневния ред.
Колеги ще ви моля да гласуваме:
Моля да гласуваме:
За: 17
Против: няма
Въздържали се: няма.
Докладната записка ще бъде разгледана.
Следващата докладна записка е с вх.№420 от 20.05.2020 г. от г-жа Красимира Германова – общински съветник относно: Вземане на решение за временна отмяна на Режим на платено паркиране на МПС – „Служебен абонамент”, регламентирано в НАРЕДБА за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол.
Подлагам на гласуване тази докладна, като втора извънредна, да влезе за разглеждане на сесия
Моля да гласуваме:
Резултат от гласуването:
„За” – 8 гласа,
Против – 9 ,
Въздържали се – няма.
Не се приема докладната да влезе за разглеждане.
И сега самия дневен ред ведно с една от приетите от допълнителните докладни записки.
Моля да гласуваме:
С резултат : „За” - 9,
против – няма ,
въздържали се - 8.
Дневния ред е така, както ви е предоставен на вас с допълнителната докладна № 414 от 20.05.2020 г. като тя влиза като пета точка в дневния ред.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №165
Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1.Докладна записка № 377/12.05.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов- Председател на Общински съвет Созопол
Относно: Отчет за дейността на общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 06.11.2019г. до 06.05.2020г.
2. Докладна записка №394/14.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Созопол, в частта вход за експозиции и екскурзоводски беседи за музейни обекти
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
3. Докладна записка №385/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Освобождаване от наеми вноски за два календарни месеца лица, които са страна по едно договорно отношение с Община Созопол за годишен или по-продължителен период.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
4. Докладна записка №383/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на юридическо лице с нестопанска цел - “Футболен клуб Созопол”
5. Докладна записка №384/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение с нестопанска цел - “Гребен клуб Созопол”на метален хангар с площ от 72 кв.м , находящ се в ПИ с идентификатор 67800.505.167.
6. Докладна записка №386/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
7. Докладна записка №387/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
8. Докладна записка №388/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
9. Докладна записка №389/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
10. Докладна записка №390/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Допълване на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти- Общинска собственост за 2020 г.“ и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
11. Докладна записка №379/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.10.742 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Ачмалъци“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих и курорт, и паркинг.
12. Докладна записка №380/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 61042.11.171 и 61042.11.129, по КК на с.Равадиново, земеделска територия, местност „Факуда“, землище на с.Равадиново, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението и урегулиране, с отреждане „за вилен отдих“, за изграждане на вилни сгради.
13. Докладна записка №381/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за за обект на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия: „Осигуряване на захранване с електроенергия на ПИ40124.134.3 по КК на с.Крушевец,“ в зоната по §4 от ЗСПЗЗ“, землище с.Крушевец, общ.Созопол.
V. ПЕТА ТОЧКА Докладна записка №414/20.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020г.
С. Лулева: Извинявам се г-н Председател, но до сега обявявахте само въпроси към кмета, а не питахте дали имаме други въпроси, но аз имам въпрос към вас.
Г. Пинелов: Аз казах преди това, имате ли други въпроси и коментари?
С. Лулева: Така ли? Пропуснала съм го. Съжалявам. Моя грешка. Пропуснала съм го, моля да ме извините. Нали мога сега да го задам въпроса.
Г. Пинелов: Аз мисля, че това като момент го изтървахте, но щом държите, сигурно е нещо важно.
С. Лулева: Ами държа защото, във връзка с мое питане на предната сесия за корекция на Протокол 7. Вие ми отговорихте, че ще направите проверка. Вие обещахте, че ще бъде допълнено. Отново питам: трябва ли да подадем заявление за поправяне на протокола?
Г. Пинелов: Не мога да ви отговоря. Не съм го проверил. Признавам си. Не е нужно. Мисля, че с г-жа Германова си го уточнихме.
С. Лулева: Г-жа Германова беше си подала заявление по официалния ред и затова направихте корекцията. Аз ви попитах на предното заседание да подам ли заявление. Вие ми отговорихте, че не е необходимо. Виждам, че не е направена корекция и не са допълнени всички наши изказвания.
Г. Пинелов: Бях се разпоредил. Не знам защо не е направено. Ще седнем с моите служители. Ще го прослушам и ще го коригираме може би още в понеделник.
Г. Пинелов: Давам думата на г-н Станимир Андонов - председател на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби
да представи становището на комисията от заседанието на 20.05.2020 г. от 14.00 часа
Станимир Андонов: Становище: На 20.05.2020 г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”.
На заседанието присъстваха:
1. Станимир Андонов – председател;
2. Желязко Иванов – член;
3. Димитринка Господинова – член;
4. Панайот Рейзи – член;
5. Анета Филипова – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
2. Иванка Кирязова – адвокат на Общински съвет – Созопол;
3.Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
4. Росен Деспов – кмет на гр. Черноморец;
4. Общински съветници;
5. Служители от общинска администрация.
Заседанието бе открито присъстваха петимата членове на Комисията. Разгледаха се и се обсъдиха следните докладни записки:
1. Докладна записка № 377 от 12.05.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов- председател на Общински съвет Созопол
Относно: Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 06.11.2019 г. до 06.05.2020 г.
Въпроси не бяха зададени. Комисията разгледа и обсъди предложението. След гласуване и в резултат на явно гласуване, с 5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се", Комисията подкрепя докладната записка и проекта за решение.
Г. Пинелов: Колеги въпроси и коментари по докладната - няма. Ще ви помоля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО :
ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА
СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА
АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА
АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА
СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА
СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА
МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА
КАТЯ СТОЯНО ВА – ЗА
СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА
СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА
ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА
ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –ЗА
ИЛИЯН СТЕФАНОВ –ЗА
ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общо гласували:17
Приема се.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 166
На основание с чл.27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, ал.2, т.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, Общински съвет – Созопол приема Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 06.11.2019г. до 06.05.2020г.
Ст. Андонов: 2. Докладна записка №394 от 14.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Созопол, в частта вход за експозиции и екскурзоводски беседи за музейни обекти
Г-н Янакиев обясни, че е постъпила е докладна записка от г-н Димитър Недев- Директор на „Общински културен институт „Музеен център” и предлага изменение на някои от цените, които се мотивират в изменение на Наредбата от наша страна.
Въпроси, относно предложението нямаше.
Комисията разгледа, обсъди и подложи на гласуване предложението. След гласуване и в резултат на явно гласуване, с 5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се", Комисията подкрепя докладната записка и проекта за решение.
Г. Пинелов: Колеги въпроси и коментари - няма. Ще ви помоля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО :
ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА
СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА
АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА
АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА
СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА
СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА
МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
КАТЯ СТОЯНОВА – ЗА
СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА
ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ПРОТИВ
ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА
За: 12
Против: 1
Въздържали се: 4
Общо гласували:17
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 167
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол приема следните допълнения и изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол/НОАМТЦУТОС/:
В "чл.150 (Нов с решение № 683/28/15.11.2013г.; Изменен с решение № 1160/ 43/ 27.03.2015г.; № 1300/ 47/ 30.07.2015г.; изменен с решение №........./(дата) За вход и екскурзоводски беседи за музейни обекти се заплащат цени както следва :"
І) Изменя се точка 2 със следния текст:
2. Етнографска експозиция „Къща Тракийски хан” гр.Созопол/Етнографски музей
- Цена на индивидуален билет за вход възрастни - 4.00 лв/посетител;
- Цена на индивидуален билет за вход за учащи - 2.00 лв;
- Цена на вход за групи над 6 човека - за възрастни -3.00 лв и за деца 1.00лв.
- Цена за семейно посещение(двама възрастни с деца) - 6.00 лв;
- Цена на беседа - 5.00 лв;
ІІ) Изменя се точка 4 със следния текст:
4. Художествена галерия Созопол
- Цена на индивидуален билет за вход възрастни - 3.00 лв/посетител;
- Цена на индивидуален билет за вход за учащи - 1.00 лв;
- Цена на вход за групи над 6 човека - за възрастни -2.00 лв/п. и за деца 1.00лв/п..
- Цена за семейно посещение(двама възрастни с деца) - 5.00 лв;
- Цена на беседа - 5.00 лв;
ІІІ) и се добавят нови точки 5, 6 и 7:
5. Експозиция "Старинен Созопол"
- Цена на индивидуален билет за вход възрастни - 3.00 лв/посетител;
- Цена на индивидуален билет за вход за учащи - 1.00 лв;
- Цена на вход за групи над 6 човека - за възрастни -2.00 лв и за деца 1.00лв.
- Цена за семейно посещение(двама възрастни с деца) - 5.00 лв;
- Цена на беседа - 5.00 лв;
6. Комплексен билет - обща цена за посещение на Археологически музей/Художествена галерия/Етнографски музей/експозиция "Старинен Созопол:
- единичен комплексен билет-10лв.
- семеен комплексен билет -15лв.( двама възрастни с деца)
7. Постоянна експозиция на входа на Читалище „ Отец Паисий” Созопол
- Цена за вход възрастни - 3.00 лв/посетител;
ІV.) Като сегашна точка 4 става точка 8.
"За деца до 6 години и за жители на община Созопол посещенията са безплатни."
Г. Пинелов: Благодаря, г-н Андонов. Давам думата на Димитринка Господинова - председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми” да представи СТАНОВИЩЕТО от заседанието на 20.05.2020 г.
Димитринка Господинова: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмете, уважаеми колеги, представям на Вашето внимание становище от заседанията ни:
На 20.05.2020 г., 14.15ч., се проведе заседание на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми” в състав:
1. Димитринка Господинова – председател;
2. Станимир Андонов – член;
3. Цветелин Георгиев – член;
4. Красимира Германова – член;
5. Милена Желева – член.
На заседанието присъстваха :
1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
3. Иванка Кирязова –адвокат на Общинския съвет;
4. Общински съветници;
5. Служители от Общинска администрация.
Присъстваха всички членове на комисията. постъпила за разглеждане
1.Докладна записка №385/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Освобождаване от наеми вноски за два календарни месеца лица, които са страна по едно договорно отношение с Община Созопол за годишен или по-продължителен период.
Г-н Т. Янакиев допълни: Докладната е мотивирана от ситуацията на пандемия с „Ковид 19” и опитите, които правим e да се облекчат хората, с които имаме целогодишни наемни отношения. Направи допълнение в 3-та точка от решението. Допълнението е: „..... и телекомуникационните дружества и такива, които осъществяват електронно-съобщителни услуги.”
Трета точка от решението да се допълни и стане: 3. Настоящото решение не включва концесионните договори, договори за наем на общински или ведомствени жилища, както и договори за наем на земеделски земи, телекомуникационни дружества и такива осъществяващи електронно-съобщителни услуги.
Г-н Янакиев отбеляза, че сумарният ефект от това ще е 20 000 лв.
След разискване и гласуване и в резултат на явно гласуване, с 5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се", Комисията подкрепя докладната записка и проекта за решение и предлага да бъде разгледана и гласувана на днешното заседание.
Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси........гласуване
К. Германова: Аз имам едно предложение за допълнение към тази докладна. Да бъде допълнена точка втора, Зачитам моето предложение: За т.2. Общински съвет Созопол, освобождава временно от плащане паркиране на МПС на жители на град Созопол с постоянен или настоящ адрес, притежаващи имот в населеното място за срок до 30.09.2020 г. Освобождаването на такса е за брой места, не по-голям от броя на регистрирани на лицата автомобили.
Това е точка втора, да ставне 3. Точка четвърта да стане:
4: Общински съвет Созопол упълномощава кмета на Община Созопол да възстанови платените към момента средства за парко-местта съгласно решение по т. 2 . Точка 3 става точка 5.
П. Рейзи: Аз също имам предложение. В точка 2, където пише, че не включва концесионните договори...аз мисля, че концесионните договори също да бъдат освободени от такси през тези два месеца.
Г. Пинелов: Гласуваме предложението на г-жа Германова: За т.2. Общински съвет Созопол, освобождава временно от плащане паркиране на МПС на жители на град Созопол с постоянен или настоящ адрес, притежаващи имот в населеното място до 30.09.2020 г. Освобождаването на такси е за брой места, не по-голям от броя на регистрирани на лицата автомобили.
Това е точка втора, точка втора става 3. Точка четвърта да стане:
4. Общински съвет Созопол упълномощава кмета на Община Созопол да възстанови платените към момента средства за парко-местата съгласно решение по т. 2 . и точка 3 става точка 5.
Г. Пинелов: Да гласуваме предложението на г-жа Германова
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО :
ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ПРОТИВ
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ПРОТИВ
СТАНИМИР АНДОНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
АНЕТА ФИЛИПОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ПРОТИВ
СТАМАТ СТАМАТОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ПРОТИВ
МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА
КАТЯ СТОЯНОВА – ЗА
СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА
СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА
ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА
ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА
ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА
ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА
За: 8
Против: 4
Въздържали се: 5
Общо гласували:17
Не се приема предложението на г-жа Германова..
Г. Пинелов: Да гласуваме предложението на г-н Рейзи.
П. Рейзи: В точка 2, където пише, че не включва концесионните договори, земеделски земи ..аз мисля, защо да не бъдат бъдат освободени от такси през тези два месеца. Откъде на къде тогава ще освобождаваме наемотелите на помещения. Няма логика. Все ползват нещо от Общината
Г. Георгиева: По принцип логиката беше, защото това се извърши на национално ниво. Не сме го измислили от нашата Община да освобождаваме ползватели на помещения......
И друго което е, за земеделците не знам, колко са били ощетени от ситуацията. Не сме изчислявали какъв ще е ефекта.
Г. Пинелов: Да гласуваме предложението на г.н Рейзи да отпаднат наемите за концесиите и земеделските земи.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО :
ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ПРОТИВ
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ПРОТИВ
СТАНИМИР АНДОНОВ – ПРОТИВ
АНЕТА ФИЛИПОВА – ПРОТИВ
АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ПРОТИВ
СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ПРОТИВ
СТАМАТ СТАМАТОВ – ПРОТИВ
ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ПРОТИВ
МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ПРОТИВ
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА
КАТЯ СТОЯНОВА – ЗА
СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА
СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА
ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА
ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА
ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА
ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА
За: 8
Против: 9
Въздържали се: 0
Общо гласували: 17
Не се приема предложението на г-н Рейзи.
Колеги, подлагам на гласуване докладната записка № 385 с направеното предложение от Комисията, допълнение към нея.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО :
ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА
СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА
АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА
АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА
СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА
СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА
МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
КАТЯ СТОЯНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ПРОТИВ
ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
За: 9
Против: 1
Въздържали се: 7
Общо гласували:17

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 168
На основание с чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.20а във вр. с чл.108 от Закона за задълженията и договорите и чл.6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., Общински съвет –Созопол реши:
1.Освобождава от наем, за срока от два календарни месеца физически или юридически лица , които са страна по едно договорно отношение с Община Созопол за годишен или по-продължителен период.
2.Упълномощава Кмета на Община Созопол да предприеме необходимите действия за сключване на допълнителни споразумения към договорите за наем.
3. Настоящото решение не включва концесионните договори, договори за наем на общински или ведомствени жилища, както и договори за наем на земеделски земи, телекомуникационни дружества и такива осъществяващи електронно-съобщителни услуги.

Г. Пинелов: Благодаря на Д. Господинова. Давам думата на Желязко Иванов – председател на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

Желязко Иванов: Уважаеми г-н Председател, кмете, общински съветници, представям ви Становище от заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”, проведено на 20.05.2020 г. от 14:30 часа, в състав:
1. Желязко Иванов – Председател
2. Андрей Николов – член;
3. Стилияна Николова – член;
4. Светлана Лулева – член.
На заседанието присъстваха :
1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
3. Иванка Кирязова - юрист;
4. Общински съветници;
5. Служители от Общинска администрация.
На заседанието присъстваха четирима членове на комисита.
Докладните записки, които разгледахме са:

1. Докладна записка №383 от 13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на Община Созопол
Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на юридическо лице с нестопанска цел - “Футболен клуб Созопол”
Г-н Янакиев разясни, че повода за тази докладна записка е предстоящото лицензиране на клуба.
Други въпроси или предложения нямаше. Комисията подложи на гласуване докладната и в резултат на явно гласуване:
4 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се", Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси.......няма .
Колеги, моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО :
ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА
СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА
АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА
АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА
СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА
СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА
МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА
КАТЯ СТОЯНОВА – ЗА
СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА
СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА
ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –
ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –
ИЛИЯН СТЕФАНОВ –
ЦВЕТАН ИВАНОВ -
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общо гласували:13
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 169
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.46, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет одобрява да бъдат предоставени за безвъзмездно ползване за срок до 5/пет/години на, Сдружение с нестопанска цел “Футболен клуб Созопол” рег. по ф.д.№2241/1994г. на Бургаски окръжен съд Градски стадион със спортен център и тренировъчно игрище със съблекалня, разположени в ПИ с идентификатор № 68700.503.573 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри, идентично с УПИ I-1017, кв.87 по плана на гр.Созопол за който е съставен Акт за ОС № 3611/11.12.2015г.
2. Възлага на кмета на Община Созопол да издаде запавед за учредяване на правото на ползване и сключване на договор.

Ж. Иванов: 2. Докладна записка №384 от 13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на Община Созопол
Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение с нестопанска цел - “Гребен клуб Созопол”на метален хангар с площ от 72 кв.м , находящ се в ПИ с идентификатор 67800.505.167.
Комисията разгледа и гласува предложението на вносителя.
В резултат на явно гласуване, с 4 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа „въздържали се“,
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси.......няма .
Колеги, моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА
СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА
АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА
АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА
СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА
СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА
МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА
КАТЯ СТОЯНОВА – ЗА
СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА
СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА
ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –
ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –
ИЛИЯН СТЕФАНОВ –
ЦВЕТАН ИВАНОВ -
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общо гласували:13
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 170
1. Във връзка с чл.39, ал.4 от ЗОС и на основание чл.46 ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет одобрява метален хангар с площ от 72 кв.м , находящ се в ПИ с идентификатор 67800.505.167, да бъде предоставен безвъзмездно за срок от 5/пет/години на Сдружение с нестопанска цел – „Гребен Клуб Созопол”, с булстат 102087631.
1.1. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши необходимите действия да издаде запавед за учредяване на правото на ползване и сключване на договор.
1.2. Предоставянето на метален хангар с площ от 72 кв.м , находящ се в ПИ с идентификатор 67800.505.167 следва да се използва съобразно предназначението му и за осъществяване на спортно-тренировачната дейност на сдружени с нестопанска цел „Гребен клуб Созопол“.

Ж. Иванов: 3. Докладна записка №386 от 13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
Комисията разгледа и гласува предложението на вносителя.
В резултат на явно гласуване, с 4 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа „въздържали се“, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната.......няма.
Колеги, моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА
СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА
АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА
АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА
СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА
СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА
МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА –
КАТЯ СТОЯНО ВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –
СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА
ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –
ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –
ИЛИЯН СТЕФАНОВ –
ЦВЕТАН ИВАНОВ -
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 1
Общо гласували:11

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 171
1. Общински съвет гр.Созопол и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 1/една/ година на недвижим имот – Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: „За търговска дейност“, с идентификатор - 67800.503.573.7.8 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район- петстотин и три, поземлен имот - петстотин седемдесет и три, сграда - седем, самостоятелен обект - осем/ с адрес- гр. Созопол, ул.“Републиканска“, ет.0, обект № 8, с площ от 35,83 кв.м. /тридесет и пет цяло осемдесет и три квадратни метра/, и прилежащи части - 5,20% ид.ч. /пет цяло и двадесет процента/ от общите части на сграда № 7/седем/, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.503.573.
1.1. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 2020ЕО010/11.05.2020г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 567 /петстотин шестдесет и седем/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилите участници.

Ж. Иванов: 4. Докладна записка №387 от 13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
Комисията разгледа и гласува предложението на вносителя.
В резултат на явно гласуване, с 4 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа „въздържали се“, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси.......няма .
Моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА
СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА
АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА
АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА
СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА
СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА
МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА –
КАТЯ СТОЯНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –
СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА
ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –
ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –
ИЛИЯН СТЕФАНОВ –
ЦВЕТАН ИВАНОВ -
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 1
Общо гласували:11
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№172
1. Общински съвет гр.Созопол и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 1/една/ година на недвижим имот – Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: „За търговска дейност“, с идентификатор 67800.503.573.7.9 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район- петстотин и три, поземлен имот - петстотин седемдесет и три,
сграда - седем, самостоятелен обект – девет/ с адрес - гр. Созопол,
ул. “Републиканска“, ет.0, обект№ 9, с площ от 34,67кв.м. /тридесет и четири цяло
шестдесет и седем квадратни метра/ и прилежащи части - 5,03% ид.ч. /пет цяло
нула три процента/ от общите части на сграда № 7/седем/, разположена в
поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.1. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 2020ЕО011/11.05.2020г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 549 /петстотин четиридесет и девет/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилите участници.

Ж. Иванов: 5. Докладна записка №388 от 13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
Комисията разгледа и гласува предложението на вносителя.
С резултат от явно гласуване:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г. Пинелов: Колеги, имате ли коментари и въпроси.......няма .
Колеги, моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА
СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА
АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА
АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА
СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА
СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА
МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА –
КАТЯ СТОЯНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –
СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА
ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –
ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –
ИЛИЯН СТЕФАНОВ –
ЦВЕТАН ИВАНОВ -
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 1
Общо гласували:11
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 173
1. Общински съвет гр.Созопол и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 1/една/ година на недвижим имот – Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: „За търговска дейност“, с
идентификатор 67800.503.573.7.10 /ЕКАТТЕ - /шестдесет и седем хиляди и
осемстотин, кадастрален район- петстотин и три, поземлен имот - петстотин
седемдесет и три, сграда - седем, самостоятелен обект – десет/
с адрес - гр. Созопол, ул. “Републиканска“, ет.0, обект№ 10, с площ от
34,74кв.м ./тридесет и четири цяло седемдесет и четири квадратни метра/ и
прилежащи части - 5,04% ид.ч. /пет цяло нула четири процента/ от общите части
на сграда № 7/седем/, разположена в поземлен имот с идентификатор
67800.503.573
1.1. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 2020ЕО012/11.05.2020г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 550 /пестотин и петдесет/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилите участници.

Ж. Иванов: 6. Докладна записка №389 от 13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на Община Созопол,
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
Комисията разгледа и гласува предложението на вносителя.
След гласуване и с резултат от явно гласуване:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси.......няма .
Колеги, моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА
СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА
АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА
АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА
СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА
СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА
МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
КАТЯ СТОЯНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –
СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА
ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –
ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –
ИЛИЯН СТЕФАНОВ –
ЦВЕТАН ИВАНОВ -
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 2
Общо гласували:12
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 174
1. Общински съвет гр.Созопол и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 1/една/ година на недвижим имот – Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: „За търговска дейност“, с
идентификатор 67800.503.573.7.17 /ЕКАТТЕ -шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот-петстотин седемдесет и три, сграда-седем, самостоятелен обект -седемнадесет/ с адрес - гр. Созопол, ул. “Републиканска“, ет.0, обект № 17, с площ 25,27 кв.м. /двадесет и пет цяло и двадесет и седем квадратни метра/ и прилежащи части - идеални части от сградата 3,67% ид.ч. /три цяло шестдесет и седем процента/ от общите части
на сграда № 7/седем/, разположена в поземлен имот с идентификатор
67800.503.573
1.1. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 2020ЕО013/11.05.2020г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 400 /четиристотин/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилите участници.

Ж. Иванов: 7. Докладна записка №390/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на Община Созопол
Относно: Допълване на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти- Общинска собственост за 2020г.“ и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
Комисията разгледа и гласува предложението на вносителя. :
След гласуване и с резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси?
К. Германова: Да попитам това една от къщичките от търговския център ли е? Там където беше ОББ?
Т. Янакиев: Да
Колеги, ако няма други въпроси, моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА
СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА
АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА
АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА
СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА
СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА
МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
КАТЯ СТОЯНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –
СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА
ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –
ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –
ИЛИЯН СТЕФАНОВ –
ЦВЕТАН ИВАНОВ -
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 2
Общо гласували:12
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 175
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с Решение №60/12.02.2020 г. на Общински съвет Созопол, като включва имота подробно описан както следва:
- Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: „За делова и административна дейност”, с идентификатор - 67800.504.224.4.1 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и четири, поземлен имот - двеста двадесет и четири, сграда - четири, обект - едно/ с адрес- пл.“Черно море“№1, бл.2, ет.0, с площ от 116 кв.м. /сто и шестнадесет квадратни метра/, брой нива на обекта 1/едно/, находящ се в сграда с идентификатор 67800.504.224.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, идентичен с УПИ XI-общ. в кв.49 по плана на гр. Созопол.
2. Общински съвет гр.Созопол и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 1/една/ година на недвижим имот – Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: „За делова и административна дейност”, с идентификатор - 67800.504.224.4.1 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и четири, поземлен имот - двеста двадесет и четири, сграда - четири, обект - едно/ с адрес- пл.“Черно море“№1, бл.2, ет.0, с площ от 116 кв.м. /сто и шестнадесет квадратни метра/, брой нива на обекта 1/едно/, находящ се в сграда с идентификатор 67800.504.224.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, идентичен с УПИ XI-общ. в кв.49 по плана на гр.Созопол,
2.1. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 2020ЕО009/11.05.2020г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 1700 /хиляда и седемстотин/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилите участници.

Ж. Иванов: Колеги, това бяха докладните записки разгледани и обсъдени от нашата комисия. Благодара за вниманието!

Г. Пинелов: Благодаря на г-н Желязко Иванов, давам думата на Председателя на комисията по „Устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” да представи СТАНОВИЩЕТО от заседанието на 20.05.2020 г.
Заповядайте, г-н Николов!

А. Николов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Янакиев на 20.05.2020 г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав:

1. Андрей Николов –председател
2. Станимир Андонов – член;
3. Стамат Стаматов - член;
4. Цветан Иванов - член;
5. Илиян Стефанов – член.

На заседанието присъстваха :
1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
3. Общински съветници;
4. Иванка Кирязова- юрист;
5. Служители от Общинска администрация.

Заседанието води Андрей Николов – председател на Комисията.
Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни записки:
1. Докладна записка №379/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.10.742 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Ачмалъци“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих и курорт, и паркинг.
След обсъждане и гласуване, и в резултат на явно гласуване, с 5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се", Комисията подкрепя докладната записка и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общинския съвет .

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси........гласуване
Колеги, моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
За: 12 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: 1
Общо гласували: 13
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 176
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.16, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.10.742 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Ачмалъци“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране на два нови поземлени имота, както следва: УПИVIII-10.742 с отреждане „за паркинг“, за изграждане на паркинг и УПИIX-10.742 с отреждане „За курорт и допълващи дейности“, за изграждане на сгради за отдих и курорт.
При изработване на ПУП– ПРЗ, за ПИ с идентификатор 67800.10.742 по КК, в проектният УПИIX-10.742, с отреждане „За курорт и допълващи дейности“, да се спазят следните параметри на застрояване, както следва: за частта от имота попадаща в обхвата на охранителна зона „А“ - плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност, за частта от имота попадаща в охранителна зона „Б“ - плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност,.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

А. Николов: 2. Докладна записка №380/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 61042.11.171 и 61042.11.129, по КК на с.Равадиново, земеделска територия, местност „Факуда“, землище на с.Равадиново, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението и урегулиране, с отреждане „за вилен отдих“, за изграждане на вилни сгради.
Комисията разгледа, обсъди докладната записка и я подложи на гласуване. След гласуване и в резултат на явно гласуване, с 5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се", Комисията подкрепя докладната записка и предлага да се вземе решението, така както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси........няма.
Колеги, моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
За: 11 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: 1
Общо гласували:12
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 177
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 61042.11.171 и 61042.11.129, по КК на с.Равадиново, земеделска територия, местност „Факуда“, землище на с.Равадиново, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението и урегулиране, с отреждане на новообразуваните УПИ „за вилен отдих“, за изграждане на вилни сгради.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – ПРЗ, да се запазят съществуващите улични регулации, уличната регулация одобрена с Решение №1056/30.10.2014г., на Общински съвет Созопол, обн. в ДВ, брой 96/21.11.2014г., влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – План регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

А. Николов: 3. Докладна записка №381/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев-кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия: „Осигуряване на захранване с електроенергия на ПИ40124.134.3 по КК на с.Крушевец,“ в зоната по §4 от ЗСПЗЗ“, землище с.Крушевец, общ.Созопол.
Комисията разгледа, обсъди я подложи на гласуване. докладната записка. След гласуване и в резултат на явно гласуване, с 5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се", Комисията подкрепя предложението и предлага да се вземе решението така, както е предложено от вносителя.

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси......- няма.
Колеги, моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА
СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА
АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА
АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА
СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА
СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА
МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА
КАТЯ СТОЯНОВА – ЗА
СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА
СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА
ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –
ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –
ИЛИЯН СТЕФАНОВ –
ЦВЕТАН ИВАНОВ -
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общо гласували:13

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 178
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия: „Осигуряване на захранване с електроенергия на ПИ40124.134.3 по КК на с.Крушевец,“ в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол.
ПУП – ПП да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №16/2004г., за сервитутите на енергийните обекти и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПП.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ, Общински съвет - Созопол, съгласува трасето и сервитута на техническата инфраструктура. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се разгласи, съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, като същото не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

А. Николов: Колеги, това беше последната докладна записка по четвърта точка от дневния ред.
Г. Пинелов: Благодаря на г-н Николов.
Колеги, преминаваме към ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка №414 от 20.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020 г.
Колеги, докладната е минала през комисиите по ЗОР и ФИНАНСИ. Имате ли въпроси по докладната?

Ако нямате повече въпроси, влизаме в процедура на гласуване. Зачитам ви едно по едно перата, коита да подложим на гласуване.

Зачитам по параграфи:
§ 10-00 – издръжка било намаление става

30 000лв. 11 000лв. 19 000лв.
в т.ч.
§ 10-20–разходи за външни услуги 20 000лв. 11 000лв. 9 000лв.

Г. Пинелов: гласуваме § 10-00
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА
СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА
АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА
АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА
СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА
СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА
МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
КАТЯ СТОЯНОВА –
СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –
ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –
ИЛИЯН СТЕФАНОВ –
ЦВЕТАН ИВАНОВ -
За: 9
Против: 0
Въздържали се: 3
Общо гласували:12

§ 52-00 – придобиване на ДМА било увеличение става

10 000лв. 11 000 лв. 21 000лв.

в т.ч.
било увеличение става
§ 52-03- придобиване на др.оборудв.
машини и съоръж.
-Закупуване на AR30PRO- професионална машина
за безвъздушно полагане на пътна маркировка,
мембранна помпа /чрез бутане/, бензинов двигател
6hp за гр. Черноморец 0лв. 11 000лв. 11 000лв.

Г. Пинелов: да гласуваме § 52-00 :
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА
СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА
АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА
АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА
СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА
СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА
МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
КАТЯ СТОЯНОВА –
СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –
ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –
ИЛИЯН СТЕФАНОВ –
ЦВЕТАН ИВАНОВ -
За: 9
Против: 0
Въздържали се: 3
Общо гласували:12

Г. Пинелов:
1.1. Функция „Икономически дейности и услуги”, дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” -извършва компенсирани промени в обема на общите разходи за дейността, както го гласувахме:
Г. Пинелов: Колеги, моля да гласуваме:
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА
СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА
АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА
АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА
СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА
СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА
МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
КАТЯ СТОЯНОВА –
СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –
ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –
ИЛИЯН СТЕФАНОВ –
ЦВЕТАН ИВАНОВ -
За: 9
Против: 0
Въздържали се: 3
Общо гласували:12

Г. Пинелов:
Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част по бюджета на Община Созопол за 2020г. за местни дейности, както гласувахме:
1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част по бюджета на второстепенен разпоредител с бюджет Кметство гр.Черноморец в частта за местни дейности за 2020г. по функции, дейности и параграфи, както гласувахме:
Колеги, моля да гласуваме:
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА
СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА
АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА
АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА
СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА
СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА
МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
КАТЯ СТОЯНОВА –
СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –
ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –
ИЛИЯН СТЕФАНОВ –
ЦВЕТАН ИВАНОВ -
За: 9
Против: 0
Въздържали се: 3
Общо гласували:12
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 179
Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част по бюджета на Община Созопол за 2020г. за местни дейности, както следва:
1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част по бюджета на второстепенен разпоредител с бюджет Кметство гр.Черноморец в частта за местни дейности за 2020г. по функции, дейности и параграфи както следва:
1.1. Функция „Икономически дейности и услуги”, дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” -извършва компенсирани промени в обема на общите разходи за дейността, както следва:

било намаление става

§ 10-00 – издръжка 30 000лв. 11 000лв. 19 000лв.
в т.ч.
§ 10-20–разходи за външни услуги 20 000лв. 11 000лв. 9 000лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 10 000лв. 11 000 лв. 21 000лв.
в т.ч.
било увеличение става
§ 52-03- придобиване на др.оборудв.
машини и съоръж.
-Закупуване на AR30PRO- професионална машина
за безвъздушно полагане на пътна маркировка,
мембранна помпа /чрез бутане/, бензинов двигател
6hp за гр. Черноморец 0лв. 11 000лв. 11 000лв.

Г. Пинелов: 2. Въз основа на приетите решения по т.1.1. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2020г./Приложение №1/
било увеличение става

Общо капиталови разходи: 4 648 239лв. 11 000лв. 4 659 239лв.
в т.ч. от:
-собствени средства за местни
дейности 1 351 059лв. 11 000лв 1 362 059лв.

Г. Пинелов: Колеги, моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА
СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА
АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА
АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА
СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА
СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА
МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
КАТЯ СТОЯНОВА –
СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –
ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –
ИЛИЯН СТЕФАНОВ –
ЦВЕТАН ИВАНОВ -
За: 9
Против: 0
Въздържали се: 3
Общо гласували:12

Колеги, решението е прието.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 180
2. Въз основа на приетите решения по т.1.1. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2020г./Приложение №1/

било увеличение става

Общо капиталови разходи: 4 648 239лв. 11 000лв. 4 659 239лв.
в т.ч. от:
-собствени средства за местни
дейности 1 351 059лв. 11 000лв 1 362 059лв.


Г. Пинелов: Колеги, това беше последната докладна записка от Дневния ред на ОСМОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол. Желая ви приятен ден!


ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ
Председател на Общински съвет Созопол

 

Водещ протокола:....................
/ Гергана Глухчева/

Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен управител на област Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Разгласяване на съдебно решение по административно дело № 2511 по описа за 2019 г. на Административен съд-Бургас

Административен съд Бургас със свое решение отменя чл.93 ал.2 от Наредбата за определянето...