Петък, 03 Юли 2020 14:11

Протокол №9/30.06.2020 г.

                                                        П Р О Т О К О Л № 9

 

На  30.06.2020 г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе ДЕВЕТОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет. На заседанието присъстваха  седемнадесет общински съветника, кметът Тихомир Янакиев, представители на общинска администрация и Ваня Кирязова, юрист на Общински    съвет.
Георги Пинелов - председател на Общински съвет Созопол: Добър ден на всички. Г-н Янакиев, уважаеми съветници и гости благодаря, че сте отговорни и носите маски, тъй като обстоятелствата са такива. Присъстват тринадесет общински съветника. Имаме кворум и давам старт на ДЕВЕТОТО заседание на Общински съвет Созопол. И днес гласуваме ръчно, предвид обстоятелствата, които са ни наложени от Министерство на здравеопазването. Давам думата за питания към г-н Янакиев. Заповядайте г-н Неделчев.

 Стойчо Неделчев-общински съветник:   Искам да разбера как стоят нещата с пътя за с. Равадиново? Има ли развитие запълваха се дупчици със стар асфалт?

Тихомир Янакиев-кмет на Община Созопол: Г-н Неделчев, текат процедурите по избор на изпълнител, ако няма обжалвания до края на месец юли всичко ще бъде изпълнено като уточнение на изпълнители и т.н..

Цветан Иванов-общински съветник: Г-н Янакиев, какво се случва с ремонта на пътя с. Росен – с. Равно гора? Парите преведени ли са по сметката на Община Созопол.

Т. Янакиев: Парите са преведени, налични са по сметките на Община Созопол. Изпълнителят е избран. Г-н Румен Кисьов ще обясни как стоят нещата по процедурата.

Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол: Вероятно до  две седмици ще стартира работата. Чисто техническо е забавянето. Подадена е жалба от участник класиран на по-задно място. Течат срокове, които трябва да изчакаме.

 Г-н Цветелин Георгиев – общински съветник: Кога ще бъде възобновен транспорта: Златна рибка – к-г „Смокиня“ – „Каваци“? Понеже няма влакче. Чухме, че ще има друг транспорт. Хората питат кога ще го има.

Втория ми въпрос е: По пътя „Каваци“ – „Смокиня“ от лявата страна има тротоар, който не е почистен от клони и трева и не може да се върви по него. Кой отговаря за този път и не само за този?  Вчера при Дюни е имало предпоставка за катастрофа с колоездачи. Там пътят е също в такова състояние. Това като препоръка.  Също за пътя мина Росен, през Росен и Меден рид. Шофьорите се оплакват, че е ...

Другият ми въпрос е: Беше удължен срока за ремонтни дейности до 15-20 юни. Запознат ли сте с това, че по един павилион до билетния център се извършват много сериозни ремонтни дейности. Законно ли е това? В срок ли е или е извън срока?

Т. Янакиев: Г-н Георгиев, транспортната линия „Златна рибка“ – к-г „Смокиня“ – „Каваци“ си я е имало. Тя се обслужва отСозополбус“. Те са закупили и превозно средство. От първи юли линията започва.

„Каваци“ – „Смокиня“ ангажиментът е наш. Относно почистването и кастренето около пътя водим разговори с фирма. Не само в този участък има и други такива участъци. Искахме с наши сили и средства, но няма да се получи така качествено. Росен – пътят е в изключително лошо състояние като път. Ще направим всичко възможно следващата година да получим някакво финансиране, за да можем да го ремонтираме. Нито скорост може да се развие, то е опасно да се движиш по него. Храстите се явяват като вторичен ефект. Но щом това е проблемът, а не самото състояние на пътя – добре ще ги окастрим.

Забраната за ремонтните дейности е до 15 юни......Нямам информация. Ще проверя.

 Красимира Германова – общински съветник: Здравейте г-н Кмете, г-н Председателю, имам три въпроса. Първи въпрос: Бих желала да ми отговорите писмено или на следваща сесия, защото е свързано с даване на информация. Въпросът ми е във връзка с наше решение с облекченията от КОВИД 19 на бизнеса – кои фирми са се възползвали обекти и на каква стойност? Какъв е ефекта за бизнеса и „дефекта” за Общината?

Втори въпрос: Паякът стартира дейност от 15 юни и по ваша заповед ще бъде до 10 септември. Това са три месеца. Питат граждани защо трябва да плащат четири месеца по 72.00 лв., а паяка работи три месеца, а не четири? Т.е. това което им се предоставя е в рамките на три месеца.

Трети въпрос: на улица „Каваци” се разчертаха някои паркоместа, други се заличиха, а трети така останаха. Хората питат тези, които не са разчертани /повторени/ тази година важат ли или не важат? Питат гражданите, защото не всеки има конус или не всеки иска да си вземе конус.... Интересуват се, да знаят за да не попаднат в ситуация да бъдат вдигнати с паяка. Някои ги заличиха.

Т. Янакиев: Йордан Петков ще ви отговори.

Йордан Петков: Уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, на въпроса - защо плаща четири месеца пояснявам, че се заплаща абонаментно място за паркиране. Осигуряването не става само с паяк. Знаете, че има места, които чисто технически не могат да се обслужват от паяка. Затова пак се раздават и се поставят конуси, където не може да влезе паяк. Имахме проблем и с осигуряване на катаджия, което допълнително ни забави. Нашата идея беше паякът да започне от първи. Във връзка с боядисването на местата процедурата започна преди един месец. Вече е сезон, няма как да маркираме още. Освен това и сумата за маркиране не трябва да се надвишава. Там където маркировката беше добре, не сме я повтаряли. Все пак от гледна точко да се икономисат не малко средства. Премахнали /заличили/ сме места където не може да завиват колите.

К. Германова: Благодаря. Въпросът ми не беше как да си показват, че местата са техни. Въпросът ми беше: созополчанин плаща сума и очаква да бъде защитено неговото място. Защитата от страна на Общината е чрез репатриращ автомобил или някакво друго средство. Въпросът е такъв, че един от тези четири месеца няма от страна на Общината такава  защита за мястото, което са заплатили. Затова питам  и не приемайте нашите въпроси като критика. Просто кажете, че места които са зачернени те не са активни, тези които не са повторени фигурират.

 Йордан Петков: Фигурират и се вдигат, когато собственика покаже фактура, че е платил. Ето, може да им отговорите на хората.

Т. Янакиев: Още един метод ще има за регулиране на неправилно спрелите автомобили. Ще има издадена моя заповед. Ще има хора, които ще следят за неправилно паркиране и съставяне на фишове. Там, където не може паякът да отиде ще обикалят хора.

К. Германова: Това е похвално г-н Кмете, но става въпрос за този един месец, за който хората са платили и няма изпълнение от страна на Общината.

Т. Янакиев: Аз мисля, че и предходни години пак така е било.

К. Германова: Не искам да коментирам предходни години. Коментирам тази година. Въпросът ми е зададен сега.

Т. Янакиев: Лично при мене не са постъпили жалби, че има спрени автомобили с изключение на вчера. Изпратихме паяка, взехме мерки. За този случай звъннаха директно на мене. Няма жалби в администрацията.

К. Германова: Г-н Кмете, в крайна сметка нашата работа като общински съветници е да бъдем и връзка между законодателна власт, гражданин и изпълнителна власт т.е. в случая сме връзката между гражданите и администрацията.

Светлана Лулева – общински съветник: Г-н Кмете, във връзка с паяка само да добавя. На такова място работя, че виждам всичко и прави ми впечатление, че този паяк нещо не може да се справя с автомобилите, които са спрели по улиците. Задръстванията са огромни. Има спрели коли от двете страни по главната улица. Нямам въпрос. Просто го отбелязвам. Тази година не вървят нещата в добра посока. Моят въпрос е: На ясно ли сте вие с дейността на една организация, която се казва Чим Шин Рой?

Т. Янакиев: Не, не съм наясно с организация която се казва Чим Шин Рой.

С.Лулева: Шин Чин, Шри Чин Рой, извинявам се.

 Т. Янакиев: Ако ме питате за писмото, което са изпратили и което сте получили и вие като отговор от Митрополията. Чудя се дали да го коментирам това нещо. ...живеем в светска държава в която има Парламент, Министерски съвет, които правят закони и следят за тяхното изпълнение. ......

С.Лулева: Наясно ли сте въобще с организацията Шри Чим Рой? Не питам за Пийс Рън, наясно съм с целите на тази организация. Така, както каза г-жа Германова, хората ни задават въпроси и ние ви питаме. Аз също не съм запозната с тази организация. Не съм казала, че тази организация е религиозна. Аз ви попитах за точно тази организация.

Т.Янакиев: Казах ви конкретно, не съм наясно с Шри Чин Мой. Наясно съм с дейността на организацията „Пийс рън България”, която има една инициатива ”Факел на мира”.....минали са през много градове в България.....Аз също исках официална информация от Министерски съвет. Получих писмо от Директора на Дирекция „Вероизповедания” към Министерски съвет, който казва следното нещо:

 1. Сдружението „Пийс рън България” е регистрирано по закона за юридическите лица с нестопанска цел, а не по Закона за вероизповеданията, от което следва, че същото не е със статут на религиозна институция.
 2. Провеждането на Пробега на мира не е в противоречие със Закона за вероизповеданията, тъй като сдружението „Пийс рън България” не подлежи на регистрация по реда на този закон.
 3. Сдружението „Пийс рън България” не е религиозна институция и по тази причина няма как да бъде забранено религиозно движение.”

С. Лулева:  Ние получихме писмо от Сливенския митрополит, в което пишеше нещо различно, предполагам ,че и вие сте го получили това писмо? Нещата, които той е написал нямат нищо общо с нещата, които цитирате от Министерския съвет, защото питането към Министерския съвет не кореспондира с това, което пише в писмото на Сливенския митрополит. Като православни християни ние изповядваме една религия Тука не говориме за Пийс Рън, тука говориме, за това каквото казаха те. Всички въпроси които ще ви задам не съм си ги измислила аз. На мене ми ги зададоха. А кой стои зад тази организация? Образа на кого е?

 Т. Янакиев: Казах ви конкретно. Наясно съм с организацията, с хората които дойдоха в Созопол. Срещнахме се, разговаряхме половин час....

Казвам гражданите да бъдат спокойни. Все пак това са институции, които регулират този процес в България.

С. Лулева: Ние получихме писмо от Сливенската митрополия, сигурно и вие сте го получили. Там пише нещо различно и няма нищо общо с това, което цитирате от..предполагам, че и вие сте го получили......

Т. Янакиев: В Созопол е дошла „Пийс рън”  с инициатива „Факел на мира” Не е идвал......или там... Чин Шрин Мой или който и да е било, Мой или Твой. Дойдоха хора, които имаха инициатива.

С. Лулева: А кой стои зад тази организация? Образа на кого е? Ама на плаката седи образа на този водач, все пак.

Т. Янакиев: Г-жо Лулева, не знам какво е седяло на плакатаПак ви казвам. Не знам какво стои на плаката. Аз, като кмет представлявам  институция и работим с писма между институциите.... Има писмо от Дирекция „Вероизповедания” .... „Пийс рън” дойде, не дойде някой друг. Православната църква е добре  да се запита и за куп други религиозни движения, не знам как ще отговарят. Аз съм сигурен, че за всички ще кажат, че са секти. Но това няма никакво значение. Пак ви казвам, не е ставало дума изобщо за религии. Въобще се чудя защо трябва да се обяснявам за това нещо. Ако някой не му харесва да пише на Дирекцията по вероизповеданията и да ги включи в списъка със сектите, примерно.

С. Лулева: Благодаря за отговора. Моят въпрос беше малко по-различен, не съм питала за Пийс рън, както и да е.

Т. Янакиев: Ми те „Пийс рън” дойдоха.

С. Лулева: Другият ми въпрос е за помещението на бившата банка ОББ. На сайта има обявено процедура, че това помещение се отдава под наем, но от седмица има движение в помещението. Почиства се. Има стока. Видимо е, че не е отдадено под наем, но видимо  е някой наемател, който ще спечели търга.?

Т. Янакиев: Правим ремонт. Също сме пускали на някои хора да си държат стоката в помещението. ..Социалните помощи...

С. Лулева: Не сте на ясно, кой ги е пуснал?

Т. Янакиев: Разпоредил съм да се направи ремонт, защото помещението беше в много лошо състояние..... Не може да се даде в такъв вид под наем.

Панайот Рейзи – общински съветник: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмете, уважаеми господа общински съветници, г-н Кмете, ще задам два въпроса. Първия въпрос е по отношение на бариерата и то  паркинга по-точно.  Натъкнах се на следната ситуация: Влиза кола в паркинга за 24 часа и плаща 6 лева. След няколко часа решават и отиват на плаж. Няма лошо. За това са дошли. На тях бележката важи за 24 часа. Връщат се след няколко часа. На бариерата им казват, че трябва пак да платят 6 лева. Те имат бележка, че е платено за 24 часа. Може да е техническа грешка по отношение на самата ви система. Не знам. Това ми е молбата, ако можете да ми отговорите.

Т. Янакиев: Технически е проблема. Ще го гледаме и ще го решим.

П. Рейзи: Това ме интересува. Гледайте го технически и го оправете. Вторият ми въпрос е свързан с чистотата. В Стария град, големите контейнери бяха така разположени, че да покриват периметър на къщите около тях. Имаше един казан горе до градинката, на площада където се завива за Вятърна мелница. Казана го няма. Много е голям периметъра на къщите, които остават без казан. Хората питат ще има ли казан там или няма да има? И ако няма да има такъв, къде в близост ще има друг за да могат да си изхвърлят боклука?

Т. Янакиев: Казанът, за да се премахне, означава, че има алтерантивен вариант.Точно там и по ул. „Кирил и Методий” по тяхно желание експериментално раздадохме кофи от по 250 литра по желание на гражданите.... Имаха желание да няма там казан, а да им се раздадат кофи. Съобразихме се с това желание. Всяка сутрин минавам от там и няма натрупани боклуци. Има още една алтернатива, където .....може да се използва. Това е до Българо-гръцкото дружество. Има пет казана. На около стотина метра са.

П. Рейзи: Стотина метра. Много далече. Всяка сутрин една стара жена да изминава, за да си хвърли боклука.

Т. Янакиев: Не е далече. Освен това им бяха раздадени 250 литрови кофи по тяхно желание.

П. Рейзи: Благодаря за отговора.

Цветелин Георгиев – Уважаеми г-н Кмете, искам да попитам за поставяне на плоча, без значение на кой е, каква е процедурата, какво е необходимо като документи. Обръщам се към вас, защото имам приятели, които искат да поставят плоча и се интересуват. Не трябва ли да мине през общински съвет, ЗУТ, комисии...

Второто ми питане е: в с. Атия беше затворен пенсионерския клуб. Каква е причината? Защо е заключен? Кога ще бъде отворен той? Ключа все още не е предаден. Държи се от Общината. Като наематели ли държат ключа  или имат намерение някакви ремонтни дейности да извършат през този период. Кога пенсионерите ще си получат пенсионерския клуб, за да се събират? Имат нужда от него.

Т. Янакиев: Относно плочите, няма наредба, която да регламентира това. Относно втория въпрос, аз съм на мнение, че за отваряне на клубовете трябва да изчакаме  до септември. Нека да видим какво се случва с епидемиологичната обстановка в страната. .....най- уязвимата част са пенсионерите, възрастните хора.

Г-н Димитров – кмет на с. Атия обясни, че ще се използва това време да се направи освежаване. Наем не се плаща за помещението. Плаща се само СОТ.

Андрей Николов – общински съветник: Уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н Председател така и така стана въпрос, че сме проводник между волята на хората и местната власт, а хората се интересуват какво е състоянието на пречиствателната станция и изхвърлените тръби от дълбокоморското заустване. Поправени ли са?

Също така, какво е състоянието на пречиствателната станция в Равна гора. Защо още не е в експлоатация, а трябваше да бъде още преди години?

В темата за безопасност на движението имам две препоръки: По ул. ”Републиканска” в отсечката А1 и аптеката хората идват засилени, развиват големи скорости. Има пешеходни пътеки...От визираната част до стадиона има един „легнал полицай”.  Трябва да се мисли в посока да се редуцира скоростта с някакво съоръжение. Моето предложение е да се направи хоризонтална маркировка, като тази на разклона за село Атия. Също в с. Равадиново по ул. Ропотамо,  също играят много деца и броят на „легналите полицаи” не е достатъчен. Утре имаме комисия  по транспортната схема и също ще бъде предложено. Искам да ви поздравя за детските градини затова, че се даде избор на родителите да избират къде да запишат децата си в предучилищна група. 

 Г-н Янакиев: Моля! Относно пречиствателната станция, работи много добре като съоръжение – пречиства водата. Относно заустването имаме проблем. Изплуваха два участъка. Преговорите с проектанта няма да допринесат до нещо съществено, затова ще си търсим правата по съдебен път и сме предприели постъпки. Относно равногорската станция ви предлагам да не разгледаме сега защото ще отнеме много време. Относно хоризонталната маркировка мисля, че сте прав. Добро решение и не е трудно за изпълнение, защото с „легнал полицай” не е най-доброто решение. ....

Илиян Стефанов – общински съветник: Добър ден уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмете, колеги. Искам да попитам относно схемата за паркиране в Созопол. Достигна до мен въпрос конкретно, относно  паркирането по улица „Първи май” от лявата страна на тротоара, жителите, които дълги години са спирали без проблем на улицата и тротоарите в един къс срок им е обявено, че там няма да може да се паркира. Те вече са изтървали срока за закупуване на места за паркиране на отсрещната страна. И няма да има къде да паркират. Как ще решим този въпрос?

Т. Янакиев: Ще направим среща с жителите на улица „Първи май” и ще намерим техническо решение на въпроса.

Станимир Андонов – общински съветник: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмете, относно маркировката по „Републиканска“, моето мнение е, ако Общината има възможност да я направи. Това е моята препоръка. Препоръката ми е за Магарешкия площад. Там има три детски площадки. Те са в окаяно състояние. Едната е с две люлки и гумираната настилка на едната почти липсва. На втората е  в отлично състояние. На третата също има нужда от подмяна.

Т. Янакиев: Относно маркировката и аз мисля, че има знаци, правила и закон, и той трябва да се спазва. За настилката ще го уточним. Знам, че са в окаяно състояние. Ще направим всичко възможно да ги подменим. Г-н Кисьов да даде повече информация.

Р.Кисьов: Направили сме необходимото КСС. Привлечени са специалисти, които да извършат сертифициране и до края на месец юли ще завършим ремонта и сертифицирането.

Г. Пинелов: Колеги други въпроси? Да разбирам, че други въпроси и коментари – няма и преминаваме  към дневния ред. Всички вие сте го получили.  Има входирана една извънредна докладна записка. Разгледана е в съответната комисия. Предлагам Докладна записка №488/18.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на Община Созопол,  относно поправка на решение №109 от 16.03.2020 г., да бъде включена като пета точка в дневния ред.

Колеги ще ви моля  да гласуваме тази докладна да влезе в дневния ред.
За:  17
Против: няма

Въздържали се: няма.

 Докладната  записка  ще бъде разгледана и включена като пета точка в дневния ред..

И сега  самия дневен ред ведно с гласуваната пета точка. Моля да гласуваме:

С резултат : „За” - 17,

 против – няма ,

въздържали се - няма.

Дневния ред е така, както ви е предоставен на вас с допълнителната   Докладна записка №488/18.06.2020 г.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №181

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

 

 1. I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:                                                 
 1. Докладна записка № 459/05.06.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов- председател на Общински съвет Созопол

Относно: Поставяне на бюст-паметници на Васил Левски и Христо Ботев

 1.  Докладна записка №470/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Избор на нов представител на Община Созопол в Общото събрание на “Бургасинвест” ООД за мандат 2019г.-2023г.

 1.  Докладна записка №475/15.06.2020 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол

           Относно: Кандидатстване на Община Созопол, за финансиране от фонд „Социална закрила” към  МТСП, гр. София за реализиране на проект за подпомагане на образователния процес на децата и младежите от ЦНСТДМУ, село Атия, общ. Созопол

 1. Докладна записка №476/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

 Относно: Побратимяване на Община Созопол – Република България с Община Суфли – Република Гърция  

 1. Докладна записка №477/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол           

Относно: Промяна в Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол

 1. Докладна записка №481/16.06.2020 г. от Тодор Дамянов - зам.-кмет на Община Созопол

            Относно: Приемане на промяна в Годишния план за действие по изпълнение на    Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021 г.и надграждане на предлаганите услуги от ЦСРИ      

 

       II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 1. Докладна записка №461/09.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Разсрочено плащане на задължения за публични общински вземания

 1. Докладна записка №473/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Определяне на срок на процедурата за финансово оздравяване и приемане на план за финансово оздравяване на община Созопол за периода 2020 – 2022 г.

 1. Докладна записка №474/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Предоговаряне на кредит чрез предоставяне допълнителен гратисен период по главницата и удължаване с 4 месеца краен срок  на действащ договор за кредит № 8-496/18.09.2018г. във връзка с регламентиран Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества-финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от НС извънредно положение;

 

III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 1. Докладна записка №465/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 32737.501.103 /по плана на с.Индже войвода УПИ V-71 в кв.8/, находящ се в с.Индже войвода, ул.“Витоша“, община Созопол, представляващ 45 кв.м.ид.ч. /четиридесет и пет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 32737.501.103 целия с площ 443 кв.м.

 1. Докладна записка №466/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост - Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: „За търговска дейност“, с идентификатор 67800.503.573.7.14   с площ 28,76кв.м.  находящ се в гр.Созопол, ул. “Републиканска“, ет.0, обект № 14

 1. Докладна записка №467/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 63029.501.621, находящ се в с.Росен, ул.“Рила“№1, община Созопол, представляващ 430 кв.м.ид.ч./четиристотин и тридесет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 63029.501.621 целия с площ 1695 кв.м.

 1. Докладна записка №468/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Отдаване под наем на 5/пет/броя помещения в сградата на СУ ”Св.Св. Кирил и Методий”, в ПИ с идентификатор 67800.502.180.1, с адрес гр.Созопол, ул.“Иван Вазов“, чрез провеждане на публично оповестен конкурс за провеждане на летни езикови курсове за деца от 4 до 15 год.възраст.

 1. Докладна записка №469/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Учредяване право на  ползване по реда на чл.56,ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 3 300 кв.м, в землището на с.Зидарово, Община Созопол.

 1. Докладна записка №471/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

 Относно: Поправка на решение №89 от 12.02.2020г.; 

I Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

      16Докладна записка №462/10.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.249, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих, курорт и КОО“. 

 1. Докладна записка №463/10.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване  на Подробен устройствен план – частично изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ІІ за техническа инфраструктура и търговия в кв. 6 /ПИ с идентификатор 63015.503.88 по КК/ с. Атия с цел да се обособят два нови урегулирани поземлени имота ІІза трафопост“  и ХVІ „за КОО“.

 1. Докладна записка №464/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия: „КСН 20kV от съществуващ желязо-решетъчен (ЖР) стълб №45, на въздушна линия (ВЛ) „Червенка“, в ПИ81178.40.378 до трафопост (ТП) „Атия 3“ в ПИ63015.503.55“, по плана на с.Атия, общ.Созопол.

      19. Докладна записка №472/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на  с.Индже войвода 

 ПЕТА ТОЧКА Докладна записка №488/18.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

              Относно: Поправка на решение №109 от 16.03.2020г.;

 

 

Г. Пинелов: Давам думата на г-н Станимир Андонов - председател на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби
да представи становището на комисията от заседанието на 22.06.2020 г. от 14.00 часа

 Станимир Андонов: Становище  на Комисията по законност, обществен ред,сигурност, граждански права, молби и жалби

На 22.06.2020г. от 14:00 часа, в голямата Заседателна зала се проведе заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. Преди започване работата на комисията, Георги Пинелов – председател на Общински съвет, информира всички присъстващи общински съветници, че на 18.06.2020 г. след заседанието на комисията по законност е постъпила докладна записка № 488 относно допускане на грешка в цитиран идентификатор. Г-н Пинелов зачете цялата докладна записка и предвид това, че става въпрос за обект от първостепенно значение предложи да бъде разгледана на това заседание от комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.” и  на сесията ще бъде допълнена като пета точка от дневния ред. Г-н Пинелов ни информира, че Докладната записка е публикувана на сайта на Общинския съвет.

    На заседанието присъстваха:

 1. Станимир Андонов – Председател
 2. Желязко Иванов
 3. Димитринка Господинова
 4. Панайот Рейзи
 5. Анета Филипова 

     В работата на заседанието взеха участие

     Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол;

Иванка Кирязова – адвокат на Общински съвет – Созопол;

Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;

Общински съветници;

 Служители от общинска администрация. 

Присъстваха всички членове, имахме кворум и комисията разгледа следните докладни записки, като  започнахме  с извънредната докладна

Докладна записка №488/18.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

              Относно: Поправка на решение №109 от 16.03.2020г.;

Преди началото на заседанието г-н Пинелов ни запозна с докладната. 

Галина Георгиева – юрист на Община Созопол, обясни за необходимостта от допълнение към решението и от какво е продиктувано то. Тя каза, че   трябва да направим допълнение от името на вносителя, поради това, че след като е внесена докладната в Общински съвет  е имало обаждане от Асоциация ВИК и, че искат целия проект да се внесе в Министерство на земеделието за процедурите там. Този имот е част от проекта и за да не остане извън обхвата на целия проект, искат да се допусне предварително изпълнение на решението на Общински съвет. Относно решението: В предложеното решение т. 3 си става т.2 защото има разместване в поредността и  допълваме с т. 3 със следното съдържание: 3. На основание чл.60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решение, с оглед защита на особено важен обществен интерес  и гарантиране  изпълнение на проекта в предвидените от закона срокове.

Въпроси не бяха зададени и след гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа; Против: няма ; Въздържали се: няма

се прие докладната записка с направеното допълнение да влезе за разглеждане на общинска сесия.

По редовните докладни:

Докладна записка № 459/05.06.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов- председател на Общински съвет Созопол

Относно: Поставяне на бюст-паметници на Васил Левски и Христо Ботев

Въпроси по докладната нямаше, след гласуване и с резултат от гласуването:

 „За”:  5 гласа; „Против”: няма ; „Въздържали се”: няма

Се прие докладната да влезе за разглеждане на сесия на Общински съвет.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси по докладната? Няма.

Колеги ще ви моля  да гласуваме:
Моля да гласуваме:
За:  17
Против: няма

Въздържали се: няма. Приема се.

 

                                                                                  Общински съвет Созопол взе

                                                                                               РЕШЕНИЕ:

                                                                                                    №182

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с  чл.57, ал.1 от ЗУТ,  чл. 62, ал. 8 от Закона за устройство на територията   и чл. 15  и следващи  от Наредбата за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Созопол, Общински съвет гр.Созопол  реши: 

 1. Дава съгласие за изграждане на бюст-паметник на Васил Левски и бюст -паметник на Христо Ботев в гр.Созопол и определя място за бюст-паметник на Васил Левски  и бюст- паметник на Христо Ботев в гр.Созопол – терен общинска собственост, в озеленена площ в Градската градина около фонтана.
 2. Създава два фонда за набиране на финансови средства за изработката на паметниците;
 3. Възлага на Кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на взетите решения по т.1 и т. 2, включително, но не само:

3.1. Да обяви конкурс за изготвяне на художествени  проекти на паметниците и да изготви задание за конкурсите в срок до 01.09.2020г.. След изготвянето им и тяхното разглеждане от ресорната комисия в общината,  както и след обществено обсъждане, същите да бъдат внесени за  одобрение от Общинския съвет до 28.02.2021г., след което да бъдат съгласувани с Министъра на културата,  на основание разпоредбите на Закона за културното наследство;

3.2. Да извърши избор на изпълнител за  изработката на паметниците, като разходите за това да бъдат осигурени от създадените фондове за набиране на средства за тяхното изработване.

 1. Определя срок за изработване и поставяне на паметниците както следва: за изработка на бюст-паметник на Васил Левски - 18 юли 2021г.  и  за изработка на бюст-паметник на Христо Ботев - 6 януари 2022 г.. В случай, че проектите не бъдат своевременно съгласувани от Министъра на културата, то срокът  за изработването и поставянето им следва да бъде удължен с максимум 1 година, считано от датата на съгласуването от Министерството на културата.

 

Ст. Андонов: Докладна записка №470/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Избор на нов представител на Община Созопол в Общото събрание на “Бургасинвест” ООД за мандат 2019г. - 2023г.

Коментар по докладната направи:

П. Рейзи: Аз съм категоричен, че трябва да се откажем от тези акции. Идеята беше друга..

Г. Георгиева: Да, имахме решение, но ни отказаха дяловете. Никой не иска да ги купи. Дарение не може, защото трябва да се приеме от другата страна.

П. Рейзи: Няма никакъв смисъл от това дялово участие. Ние не ползваме никакви намаления. Идеята беше да правим там оценките, за да помагаме на фирмата и ние да ползваме намаление. Влезте в разговори с кмета на Бургас и ако направи някакво предложение той, да го обсъдим и приемем, и да се решава този въпрос

Ст. Андонов: Други въпроси и коментари  нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-  5 гласа; „Против”: няма ; „Въздържали се”: няма

Приема се докладна записка № 470  в този вид да влезе на разглеждане на сесия.

Г. Пинелов: Колеги въпроси и коментари - няма. Ще ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

 

За: 9
Против:  0
Въздържали се: 8

Общо гласували:17

                                           

                                                    Общински съвет Созопол взе

                                                                РЕШЕНИЕ:

                                                                        № 183

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация определя Йордан Георгиев Петков на длъжност директор на дирекция “УССДП“  за представител в Общото събрание на „Бургасинвест” ООД:

 

Ст. Андонов: Докладна записка №475/15.06.2020 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол

 Относно: Кандидатстване на Община Созопол, за финансиране от фонд „Социална закрила” към  МТСП, гр. София за реализиране на проект за подпомагане на образователния процес на децата и младежите от ЦНСТДМУ, село Атия, общ. Созопол

  Въпроси по тази докладна нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването:

5 гласа -  „За”; „Против”: няма ; „ Въздържали се”: няма

Се прие докладна записка № 475  в този вид да влезе на разглеждане на сесия.

Г. Пинелов: Колеги въпроси и коментари - няма. Ще ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА – ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

За: 17
Против:  НЯМА
Въздържали се: НЯМА

Общо гласували:17    

                                                    Общински съвет Созопол взе

                                                                РЕШЕНИЕ:

                                                                        № 184


На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 59 и сл. от ЗМСМА Общински съвет Созопол:

 1. Дава право община Созопол да кандидатства за финансиране от фонд „Социална закрила” към МТСП, гр. София за реализиране на проект за подпомагане на образователния процес на децата и младежите от ЦНСТДМУ, село Атия, общ. Созопол.
 2. Дава правомощия на Кмета на община Созопол да подпише необходимите документи по т.1.

 

Ст. Андонов: Докладна записка №476/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Побратимяване на Община Созопол – Република България с Община Суфли – Република Гърция

Обяснихме на присъстващите, че там са настъпили административно- териториални промени и сега този град е административния център. Новата община се казва Суфли и затова се прави нов договор.  Въпроси по докладната  нямаше.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”:  5 гласа; „Против”: няма; „Въздържали се”: няма

Приема докладна записка № 476  в този вид да влезе на разглеждане на общинска сесия.

Г. Пинелов: Колеги въпроси и коментари - няма. Ще ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА – ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

За: 17
Против:  НЯМА
Въздържали се: НЯМА

Общо гласували: 17         

                                                    Общински съвет Созопол взе

                                                                РЕШЕНИЕ:

                                                                         № 185

 

1.На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, дава съгласие за побратимяване на Община Созопол – Република България с Община Суфли – Република Гърция.

            2.Одобрява и подкрепя бъдещото сътрудничество между Община Созопол – Република България с Община Суфли – Република Гърция.

 1. Възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме всички необходими действия и постъпки за осъществяване на горното решение в т.ч. сключване на споразумение с кмета на град Суфли за сътрудничество и подкрепа в областта на местното самоуправление, местната администрация и нейната работа, както и в областта на туризма, икономиката, културата, спорта и други обществено значими дейности.

 

 

Ст. Андонов: Докладна записка №477/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

 Относно: Промяна в Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол

На заседанието се коментираха въпроси относно предложените промени: таксата за притежание на куче от 10 лева става 50 лева. За селата 25.00 лева.

Г-н Йордан Петков обясни, че  се увеличава и актуализира цената на ковчега и кръста, защото  са им се вдигнали цените от 66 на 86 лева. И, че това не означава, че местните хора ще плащат. Не, те пак ще са безплатни.

 Освен това и въвеждане на тарифа за вишката: 60 лв. на мото-час и на км. 0.80 лв.

Г-жа Красимира Германова посочи следния  казус: човек си живее постоянно в Созопол. През зимата не работи. Работи само лятото и през зимата детето не е записано на градина. Лятото плаща. Без значение, че човекът си е оттук и си живее тук, лятото работи. Да не се получи така, че да си запишат децата целогодишно, а пък да не ги водят. Това също са разходи.

Т. Янакиев отговори: Да, точно така. Правят се разходи.

Предложение направи и  г-н П. Рейзи със следната обосновка: Тъй като се прави промяна в условието, аз предлагам да бъде: да са освободени хората от заплащане на детските градини по постоянен и настоящ адрес в гр. Созопол. Все пак го правим за нашите деца. Гледаме да помогнем на нашите хора. Няма лошо, че зимата си гледа детето в къщи. Нормално е лятото родителят да е ангажиран и да работи, защо трябва да плаща. Ако имаме постоянен адрес в Созопол, а настоящият адрес е на друго място това означава, че не е тука. В този случай детето да бъде в сезонната група и да си плаща. Така предложената промяна означава, че ако зимата детето си го гледат в къщи, а лятото е на градина родителят трябва да плаща. Защо? Защо да не помогнем на местните хора, като те живеят постоянно тук? Аз мисля, че когато са с постоянен -  Созопол и настоящ – Созопол, хората не трябва да плащат. Все пак идеята е да помогнем на хората, които живеят постоянно в Созопол.

Г- н Тихомир Янакиев одобри  предложението на г-н Рейзи.

Аз допълних, че тъй като има допусната техническа грешка в месечната такса: в решението е 70.00 лв в Проекта за изменение и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси е 100.00 лв.

Г-н П. Рейзи,  предложи  да приемем докладната да влезе на сесия.  До сесията служителите да изчистят казусите и неточностите на сесията да се  внесат и гласуват.

Други разисквания по тази докладна нямаше.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа; „Против”: няма; „ Въздържали се”: няма

Приема докладна записка № 477  да влезе за разглеждане на сесия.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по тази докладна.

Ц. Георгиев: Въпросът ми е относно това: разбрах, че се увеличава цената на ковчезите, Община Созопол обърна ли се към друга фирма за да запази тази цена?

Т. Янакиев: Аз не знам.

Й. Петков: Питахме няколко фирми. Отговорът на фирмите е, че нещата са се променили и цената е толкова. Най-обикновен ковчег с кръст е 80 лв. Питали сме три фирми в Бургас, едната въобще отказва да работи с Община Созопол. Имали сме да и  плащаме много ковчези.

Ц. Георгиев: С писмена оферта ли предложиха тези цени или  с устна уговорка?

Й. Петков: Те отказват. Те имат ценоразпис. Те отказват да работят с нас, защото не им е било плащано, каква оферта!

С. Лулева: Т.е. те не са дали никаква оферта. На устен разговор казват платете си като редови граждани.

Й. Петков: Те не искат да работят с нас.

С. Лулева: Другите две фирми с които Общината не е работила и нямаме задължения, нямат ли оферти?

Й. Петков: И трите фирми  не искат да работят.

С. Лулева: Тези фирми към които нямаме задължения отново не желаят да работят с Община Созопол?

Й. Петков: Точно така.

С. Лулева: Ми, не мога да го разбера и да го приема това нещо. Каква е причината , за да не работят. Да си дадат офертата.

 Й. Петков: Като не можете да го разберете си е ваш проблем. Аз ви отговорих напълно коректно. Питахме ги. Хората не искат. Работим със същата фирма с която е работено преди.

С. Лулева: Това е много важно, не нито една фирма не иска да работи, а нито една от трите фирми не иска да работи.

П. Рейзи: От предложението за промяна става ясно, че цената се вдига с 20 лв. Мисълта ми е такава: цената на дървения материал няма покачване....въпроса ми е ако след 20 дни или месец цените паднат, ние ще продължим ли да ги купуваме на 86 лв.? С това решение ние залагаме тази цена. В момента има ли ковчези и ако има да отложим ...

Т. Янакиев: Аз не влизам в диалог, защото не съм водил никакви разговори с никой. Първо в момента в Общината има много малко ковчези. Второ, има завишения на някои цени като цяло. Трето: ако има някакво намаление на цените на нас ни трябват два месеца, за да направим промяна в Наредбата. Четвърто, имам молба към вас, ако някой от вас може да оферира фирма с по- ниски цени, нека дойде и да ги предложи. Няма лошо да ги вземем на по-ниски цени.

Ст. Анднов: Колеги, като чета проекта за решение, виждам, че тези 86 лв. не касаят на какви цени ще ги купуваме, а на какви цени ще ги продаваме и това не се отнася за местните граждани, а за граждани, които не са жители на Общината.

К. Германова: Относно Наредбата, мойто не е въпрос, а препоръка. Става въпрос за такса куче. Адмирации, браво! Разсъждавайки по мотивите, чета дословно:” „Другото предложение за промяна  е в таксата за притежание на куче, която е свързана с ежегодни разходи, които общината извършва за осъществяване  и провеждане на програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на Община Созопол, за което е необходимо допълнителен финансов ресурс.......”.

Мнението ми е:  не мисля, че такса куче би следвало да се разходва за овладяване на популацията. Коментирам мотивите. Добре е да се помисли за кучетата в Созопол да се направи място за разходка, не тоалетна. Вдигайки тази такса да бъде назначен служител, който да е контрол и да налага глоби. Т.е. тези средства, които на база наредбата се плащат да бъдат ползвани за това да бъдат санкционирани хората, които не спазват хигиенните правила. Второ, да има място, където спокойно да се разхождат кучетата.

Т. Янакиев: Разходите се увеличават. От почистващата фирма казват, че по улицата има много екстременти и отделят хора и време за почистването им. При всички случаи това, което казахте е много добро.

С. Лулева: Тъй като ми беше  много интересен отговора на г-н Петков. За справка   написах в интернет цени за ковчег обикновен  и  за 15 минути ми излезнаха различни цени, като започваха от 65 лв. Искам да кажа, че за 15 минути от справката в интернет получих информация повече, отколкото вие ми дадохте. Благодаря! Не искам да ми отговаряте.

Галина Георгиеваюрист на Община Созопол: Във  връзка с предложението на Комисията изготвихме промяна от вносителя, която съставлява поправка на техническа грешка и промяна на текста с включване на условие за освобождаване от такса. Съответно поправката е:  Текста в Раздел III  „ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ” се правят следните промени: Чл.32 се изменя ал.3 и придобива следната редакция: „Деца записани в сезонна група за периода от 01.06 до 31.08. на съответната година заплащат месечна такса в размер на 100 лв., като са освободени от такса деца на родители с постоянен и настоящ адрес на територията на община Созопол за последните 3 години”.  Разширихме срока, защото настоящия адрес твърдо лесно може да се промени и е съвсем допустимо да дойдат пролетта и да си променят адресната регистрация.

П. Рейзи: Мисля, че много е голям срок. Нека да го направим последната една година.

Г. Георгиева: Не може.

К. Стоянова: ... В критериите е пет години.

П. Рейзи: Още по-тежко. Добре съгласен съм... Имам предложение да се гласува точка по точка, защото предложението аз за детските градини ще го подкрепя, но с цената на ковчезите не съм съгласен и не бих го подкрепил.

Т. Янакиев: Г-н Рейзи, това което каза г-н Андонов е точно така и вие го знаете.. Тази цена на ковчега не касае нашите хора. Това касае само външните хора. Защо не сте съгласен. Не мога да разбера с какво ощетяваме нашите хора?

П. Рейзи: Оттеглям моето предложение.

Г. Пинелов: Който е за поправката, която зачете г-жа Георгиева да влезе в докладна №477 , моля да гласува.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА – ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

„За”: 17
„Против”:  НЯМА
„Въздържали се”: НЯМА

Общо гласували:17

 Колеги, ще ви помоля да гласуваме корекцията в едно с докладната.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА – ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

„За”: 17
„Против”:  НЯМА
„Въздържали се”: НЯМА

Общо гласували:17

                                                     Общински съвет Созопол взе

                                                                РЕШЕНИЕ:

                                                                         № 186

 

                   Общински съвет Созопол приема промяна в Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол както следва:

 

 1.    В ГЛАВА ВТОРА - МЕСТНИ ТАКСИ,
 2. В Раздел III „ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ„ се правят следните промени:

    - Чл.32 се изменя ал.3 и придобива следната редакция: „Деца записани в сезонна група за периода от 01.06 до 31.08. на съответната година заплащат месечна такса в размер на 100 лв., като са освободени от такса деца на родители с постоянен и настояш адрес на територията на община Созопол за последните 3 години.

 1. В РАЗДЕЛ VІІ „ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ“ се правят следните промени:

    - Чл.63 се изменя ал.1 и придобива следната редакция: „За притежаване на куче, собственикът с постоянен адрес в Община Созопол заплаща годишна такса както следва:

-за гр. Созопол - 50.00 лв;

- за гр. Черноморец – 50,00лв;

- за всички останали населени места на община Созопол - 25.00 лв.“;

 

 1. В ГЛАВА ТРЕТА - ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ПРАВА, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА СОЗОПОЛ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,
 2. В РАЗДЕЛ ІV „ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА СОЗОПОЛ„ се правят следните промени:

    - В Чл.159, ал.1 се изменя и добива следната редакция: „За ползване на услуги по погребения:

 1. цена на ковчег и кръст - 86,00 лева;
 2. ползване на катафалка за територията на гр.Созопол / гр.Черноморец – 18,00 лева.
 3. ползване на катафалка извън населеното място – 0,80 лв.на километър“;

    - Създава се нов Чл.159а, ал.1 със следното съдържание: „За ползване на автовишка 1. цена за ползване на автовишка на територията на гр.Созопол– 60,00 лева на работен час“;

 1. цена за ползване на автовишка извън гр. Созопол – 0,80 лв.на километър“.

 

               III. „В чл.150, т.7 се добавя второ изречение със следния текст „Цена на вход за учащи до 26 год. и пенсионери – 1,00 лв. на посетител“.

 

 1. IV. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов 13 със следното съдържание: В чл.150 към всяка точка от 1-6 се добавя „учащи до 26 год. и пенсионери“.

 

 

 

Ст. Андонов:  Докладна записка №481/16.06.2020 г. от Тодор Дамянов - зам.-кмет на  Община Созопол

 Относно: Приемане на промяна в Годишния план за действие по изпълнение на    Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021 г.и надграждане на предлаганите услуги от ЦСРИ.

Г-н Т. Дамянов, направи разяснения по докладната и обясни, че за евентуалното последващо кандидатстване и разширяване на услугата с дневен център за 10 деца за запълване на капацитета, трябва да бъде направена промяна в Годишния план. Трябва така да бъде формулирана услугата, че да съответства на националната стратегия. Писмото е от  г-жа Щерионова и писмо на директорката на социално подпомагане.

Въпроси по тази докладна нямаше.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”:  5 гласа;

Приема  в тоя вид докладната да влезе за разглеждане на сесия .

Г. Пинелов: Колеги въпроси и коментари по докладната  - няма. Ще ви помоля да гласуваме.  

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО : 

„За” : 16
„Против”:  няма
„Въздържали се”: няма

Общо гласували:16
Приема се.

                                                                 Общински съвет Созопол взе

                                                                                  РЕШЕНИЕ:

                                                                                     № 187

 На основание  чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.36 „б“, ал.4 от Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане Общински съвет Созопол:

 1.   Приема промяна в Годишния план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021г.в частта на т.9, колона Вид дейност / услуга / мярка - Допълващи дейности с услуга ДЦПДУТХ към ЦСРИ, като текста добива следната редакция :

„т.9. колона Вид дейност / услуга / мярка - Допълващи дейности с услуга по програма  „Ранна интервенция на уврежданията“ към ЦСРИ

 1. Дава съгласието за увеличаване на капацитета от 34 места на 44 места на социалната услуга - център за рехабилитация и социална интеграция на деца с увреждания /ЦСРИ/, чрез надграждане на съществуващите дейности с включване на програма „Ранна интервенция на уврежданията.

 

Г. Пинелов: Благодаря, г-н Андонов. Давам думата на Димитринка Господинова  - председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми” да представи СТАНОВИЩЕТО от заседанието на 22.06.2020 г.

Димитринка Господинова:  Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмете, уважаеми колеги, представям на Вашето внимание становище от заседанията ни:

  На 22.06.2020 г., 14.15ч., се проведе заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” в състав:

 1. Димитринка Господинова – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Красимира Германова – член;
 5. Милена Тодорова Желева – член.

На заседанието присъстваха :

 Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;      

Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;

Иванка Кирязова –адвокат на Общинския съвет;

Общински съветници;

 Служители от Общинска администрация.

Присъстваха  всички членове и комисията разгледа следните докладни записки:

 1. Докладна записка №461/09.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Разсрочено плащане на задължения за публични общински вземания

Г-н Т. Янакиев: Даде  обяснения по докладната:  Постъпило е искане от съответната госпожа, която е собственик на имота и фирмата. Не може да плаща. Проведохме няколко срещи с нея. По закон орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 100 000,00 лв и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от датата на издаване на разрешението, е кметът на общината. В останалите случаи – над 100 000,00 лв и над една година, компетентният орган е Общинският съвет. Доста време госпожата не плаща, а пък е наш съгражданите. Според нас по- добрият вариант е да се пристъпи към погасяване на задълженията, чрез погасителен план. Ако влезем в погасителен план и не се спазват ангажиментите към него пак минаваме на варианта с Частен съдебен изпълнител.

Светлана Лулева: За какъв период е задължението?

 Т. Янакиев: Задълженията са от 2016, 2017, 2018 и 2019 г. Погасителния план е за три години.

Светлана Лулева: А каква е гаранцията, че ще плаща?

Т. Янакиев: Права сте, няма гаранция, но след разговорите тя е започнала да плаща и няколко вноски са направени.

Адриана Попова: Искам да кажа, че е предупредена за това, че докато плаща тези стари задължения за 2021, 2022 и 2023 не може да плаща преди да е платила старите задължения. Не мога да ви кажа, че след като плати тези стари задължения, дали ще има възможност да ги плати или пак ще тръгне на варианта чрез разсрочване. Лошото е, че не може да се редуцира таксата, а за данъка да не говорим. Последния път, когато разговарях с нея, госпожата остана много изненадана, че не може да плати за 2020 г., пък другите да си останат неплатени.

С. Лулева: Има ли клауза, че ако спре да плаща пак ще  бъде на принудително събиране.

А. Попова: Запозната е с всичко това, което е последствие от това разсрочване. Предупредена е за всичко. Казала съм, че е по АПК. Казала съм и в кои нормативни актове да си ги прочете и няма да има основание утре да каже, че не знаех нещо или не ме устройва нещо. Така, че каквото и да е вашето решение ние ще я уведомим отново и ще наблегнем на това, че при неспазване продължава принудителното събиране.

Димитринка Господинова: След разискване, обсъждане и гласуване,

и с резултат на явно гласуване,  с  5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се",  комисията подкрепя предложения проект за решение и  докладна записка № 461 да влезе за разглеждане на сесия.

   

Г. Пинелов: Колеги, въпроси по докладната?

П. Рейзи: Много случаи има такива в Общината. Не е единствения. Аз предлагам, вярно е, че сигурно е съобразено със закона и, както казва че когато сумата е еди каква си задължително трябва да мине през Общински съвет, но в крайна сметка Общината не е благотворително дружество. Аз съм на мнение, че три години е много дълъг период, наистина, говоря за разсрочката - така, че аз съм на мнение, ако може да се събере в календарната година, ако не, процедурата се знае...отива на ЧСИ. Направим ли го днес от тук нататък, ако не на всяка, то през сесия ще внасяте такава докладна.  За всичките години, докато съм бил кмет не съм внесъл нито една докладна за разсрочване. Не обвинявам служителите, че някой може да  ви е подвел и т. н., хубаво е да ги обмислите. Това е моето мнение.

Катя Стоянова - общински съветник: Аз категорично ще гласувам против, затова защото ще стане прецедент. Извинявам се много, но имам добра практика и ние дадохме на ЧСИ хора за по 70, 80, 100, по 200 по  300 лева, и сега да взимаме решение, аз съм против. Това не е за една година. Това са данъци за четири години.

Всеки трябва да си прави сметка, като има имоти, как ще си плаща данъците. Затова аз, ще гласувам  против.

Т. Янакиев: Искам да ви кажа, че тези данъци не са се събирали. Четири години не са  плащани...аз много го мисля това, което го казахте... .Аз нямам право да откажа и да не внеса това, което искат гражданите. Никой с нищо не ме е подвел г-н Рейзи, за каквото и да било....

П. Рейзи: Вие не сте длъжни да го входирате.

Т. Янакиев: Длъжен съм. Аз мисля, че за да бъдем честни спрямо съгражданите и трябва да ви запозная с това, което са искали. Г-жо Попова, вие какво ще кажете?

Адриана Попова - началник отдел МДТ: На заседанието на Комисията Ви казах, че съм с предубеждение също малко към това искане, защото с госпожата разговаряхме няколко пъти, но останах с впечатление, че тя слуша, но  не чува какво и се обяснява. Също съм притеснена, за това, как ще се събират парите. Затова на няколко пъти и писмено сме и обяснили, за какво става въпрос. Моето предложение към Кмета, да вкараме докладната записка в Общински съвет е на основание по две причини:

 • Първо - тя е подала заявление за разсрочване до кмета и щом кмета не е оторизиран да вземе решение за това разсрочване, той трябва да го внесе в Общински съвет;
 • Второ – ние така или иначе сме й дали категоризация, за да работи това заведение, което тя дава под наем.

Имам чувството, че ако ние не бяхме  й дали категоризация и тя не работеше, нямаше да се получи това задължение и ще ви кажа защо, защото тя не го е декларирала доброволно. А декларирането стана на база на проверки от наша страна на регистрирани касови апарати в НАП. и т.н., и  щом един имот се използва нали разбирате, че той ако не е регистриран в пространството като обект, като сграда, няма как да извършва дейност.  Заради това на база на писмена кореспонденция тя беше задължена  да го декларира. На всичкото отгоре в онзи момент  в ЗМДТ пишеше : Акт 16 или ползване. Разбирате ли? Ние стъпихме на втората хипотеза - на ползването. Затова тя беше длъжна да го декларира това нещо. Това е което искам да кажа.

К. Стоянова: Г-н Кмете, вие сте в правото  да го внесете.... Аз изказах своето лично мнение. Вие като кмет, има закон. Да, г-жа Попова, и тя е в правото - внася го. Аз изказах своето лично мнение, че аз такава докладна няма да подкрепя и ще гласувам „против”, затова, защото градът е малък, ние много добре се познаваме и  на мене ми е съвестно на едни хора, от една   друга етническа група за три коли ги дадохме на ЧСИ. А тези хора наши съграждани, които имат хотели, имат заведения, които дават под наем, които имат хотели,  имат пупове и т.н. те не са облагодетелствани.  Аз, вие, вие и вие можем да си плащаме данъците, с каква цена, всеки знае как. За мен това не е толеранс за определени хора.

Т. Янакиев: Г-жо Стоянова, аз уважавам вашето решение. Аз винаги съм ви уважавал като човек, като разумен човек. Както г-жа Попова обясни това е възникнало в процеса на даване на категоризация. Аз не исках да отварям тази тема изобщо. Разбирате ли ме.

К. Стоянова: Разбрах ви.

Т. Янакиев: Аз мисля, че няма смисъл повече да говоря.

К. Стоянов: Не, няма смисъл.

 К. Германова: Аз ще изкажа една проста сметка, мнение като човек – счетоводител. Виждам, че задълженията са около 25 000 лв., като лихвите продължават да растат. Това не е окончателната сума. Това от предложението на госпожата се вижда, че при вноска 920 лв. месечно на година се получава 11 000 лв. струва ми се, че ще се получи едно такова нещо, че едни 25 000 лв. ще си останат  като дължими от нея, защото както разбрахме от комисиите тя няма право да внася за 2020 г. и следващите, докато не погаси старите задължения, т.е. ще се получи омагьосан кръг на разсрочване на плащания. След три години тя пак ще дължи за 2020, 2021 и 2022 година и лихвите текат и тези 25 000 лева ще се въртят. В този смисъл има резон в това което каза г-н Рейзи за разсрочване в един по-кратък период. Не може ли да се говори с нея за един по-кратък период, например от една година.....

Т. Янакиев: Това е коментирано с госпожата. Пет пъти сме разговаряли с нея. Тя е запозната. Дава ви се право да гласувате кой както иска. Нейната категоризация е дадена по определен начин..Кажете какво искате.....

К Германова: Когато приключим с тези разсрочени плащания тя ще дължи пак същото.

Т. Янакиев: Тя твърди, че по този начин тя ще се справи.

Илиян Стефанов: От всичко което чух до момента при тези дебати и предложението, което дадено от самата госпожа, според мен има си правила, които трябва да се спазват. И веднъж направили се такъв компромис, каква е гаранцията, че другия месец няма да има друг с такова искане. Аз също няма да подкрепя тази докладна.

Т. Янакиев: Г-н Стефанов,  само ще ви кажа, че ние не правим компромиси. Ние действаме по закон. Това  нещо, което в момента правим е регламентирано в закона. Аз не съм си го измислил. И изобщо не ми е аз да ви предлагам нещо, което не е по закон. Компромисът е направен с едно друго нещо....с регистрацията. Затова ви казвам, ако искате го гласувайте, ако искате не. Същото го казвам и на съветниците от лявата  страна.  Преценяте и действате.

Илиян Стефанов: Не казвам, че сте го измислили, само да не стане практика. После постоянно да има искания до вас..

С. Лулева: Уважаеми колеги общински съветници само ще добавя, че лично ще гласувам против. Не заради друго. Ще ви кажа защо. Например мои близки познати, които имаха огромни задължения, като данъци към Общината. На тях също им се говореше за някакви разсрочвания. Хората бяха изпаднали в несъстоятелност. Хората заминаха за чужбина и въпреки всичко и в рамките на две години си платиха всички задължения към Общината. Ние тука ще правим отстъпка говорим за някаква жена, която на всичкото отгоре се прави на разсеяна и не иска да го  разбере. Това е много дълъг срок. Аз не съм съгласна с това.

Аз съм на мнение, че трябва да си плаща данъците както всички останали.

А. Попова: Имаме вътрешен одит в отдел МДТ и прави справки постоянно.  По спомен за 2018 и 2019 г. сме изготвили близо 1600 АУЗД-та / актове да установяване на задължения по декларации/. От тях около 500 са изпратени на ЧСИ. Ще ви кажа само един от тях, най- големият длъжник на Общината  е „Хелио турс“. За него има издадени  над 25 АУЗД-та. Имаме заведени сигурно над 20 изпълнителни дела и предстои продажба следващия месец на един от техните имоти.

Няма да ви кажа, че към сегашна дата делата в съда са 5 /пет/. Това е толкова голям ресурс. Другото което искам да ви кажа, че г-н Янакиев е запознат, с това че при  г-жа Стоянова Общината беше взела решение  във връзка с оздравителния план да не се разрешават такива разсрочвания. И ние разсрочвания не разрешаваме и за сега ...това наистина е прецедент, но трябваше да го внесем това предложение заради изискването по закон.

Т. Янакиев: Ако не се приеме това предложение ние ще говорим с дамата и ще й предложим това, което е в моите компетенции. За една година. Така, че никой да не се чувства ангажиран по някакъв начин с нещо. Просто се вслушайте в съвестта си. Гласувайте по съвест. Няма значение, че аз съм я вкарал докладната. Аз вкарвам докладната по закон.

Г. Пинелов: Тази госпожа звъня поне три пъти в Общинския съвет. Аз говорих само единия път около час с нея. Може би госпожа Попова е права, че на госпожата й се обяснява, но тя не може да вникне в материята. В началото до преди тези дебати бях на мнение, да не се влиза в дела, да й се даде шанс и да започне доброволно да плаща. Вярно, че в годините го е просрочила... Ще се види как ще гласувам, но наистина нека всеки да си гласува по съвест... Но го има наистина и другият момент, че това ако стане прецедент няма да е добре за Общината.

К. Германова: Г-н Янакиев никой не ви обвинява,че сте внесли предложението. Тука сме все пак да вземем решение, което е най-добро за Общината.

Г. Пинелов: Колеги ако няма други въпроси и коментари - няма. Ще ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТАНИМИР АНДОНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

АНЕТА ФИЛИПОВА – ПРОТИВ

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ПРОТИВ

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ПРОТИВ

СТАМАТ СТАМАТОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ПРОТИВ

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ПРОТИВ

КАТЯ СТОЯНОВА – ПРОТИВ

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ПРОТИВ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ПРОТИВ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ПРОТИВ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ –

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ПРОТИВ

„За”: 1
Против:  10
Въздържали се: 5

Общо гласували:16

Не се приема.

                                           

                                                    Общински съвет Созопол взе

                                                                РЕШЕНИЕ:

                                                                        № 188

Не се приема проекта за решение по Докладна записка №461/09.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Разсрочено плащане на задължения за публични общински вземания

 

Д. Господинова: Докладна записка №473/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Определяне на срок на процедурата за финансово оздравяване и приемане на план за финансово оздравяване на община Созопол за периода 2020 – 2022

Д. Господинова: Въпроси по тази докладна?

Т. Янакиев: Уважаеми общински съветници, това е т.н. План за финансово оздравяване /ПФО/, който беше разработен от Община Созопол, тази година. Това е изискването на Министерство на финансите /МФ/. Насрочено е публично оповестяване  не е обсъждане, защото този план не  подлежи на никакви промени по него. Приема се такъв какъвто е. МФ са направили някои корекции в нашето предложение. Много труд се вложи в изработването му. В ПФО се дава една представа и перспектива до 2023 година, като финансови потоци, разплащания, преструктуриране и т.н.. на база на този план на нас ще ни бъде отпуснати пари почти 3 000 000 лв., с които да разплатим остатъците от стари задължения. Към плана има приложения. В приложенията са оказани всички физически и юридически лица, към които плащания..... Това ще ни запази, като община от посегателства или недоволни хора  и фирми, на които не им е  било платено по изрядни,  иначе договори. Слез като ги платим някои от показателите ще се променят  и ще стоим по различно пред МФ. Ние трябва да ги разплатим, няма как да не ги разплатим. Същевременно трябва да държим една финансова дисциплина. Това оттук нататък е нещо като БОРД. На всеки три месеца на нас ще ни се искат отчети  какво сме направили по плана. Вървим ли по него и спазваме ли го. Това е едно изключително важно нещо.

Д. Господинова: След обсъждане и гласуване:

и с резултат на явно гласуване,  с  5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и предлага да бъде  на сесия.

 

Ц. Георгиев: Г-н Кмете, вие бяхте ни разказвали, че фирмите които имат договори и задължения към тях сте разговаряли да се изплатите на по-късен етап. Сега казвате, че искате да се разплатите и ще стоите по-добре пред министерството. Бяхме ви задавали въпроса защо не смените фирмите. Вие отговорихте, че имате задължения към тях и не можете да ги смените. Това означава ли, че след като се разплатите ще смените фирмите?

Т. Янакиев: Това ще стане ясно,  като се разчистят сметките.

Г. Пинелов: Колеги, разбирам, че други въпроси няма. Ще ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ –

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

„За”: 9
Против:  няма
Въздържали се: 7

Общо гласували:16

                                           

                                                    Общински съвет Созопол взе

                                                                РЕШЕНИЕ:

                                                                        № 189

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 130д и чл. 130е от Закона за публичните финанси, писмо  ФО-10/02.04.2020 г. на Министерството на финансите, чл. 60, ал. 1 Административно процесуалния кодекс (АПК) и във връзка с Решение № 101/16.03.2020 г. на общински съвет на община Созопол

 1. Определя срок на процедурата за финансово оздравяване на община Созопол за периода 2020 – 2022 г.
 2. Приема план за финансово оздравяване на община Созопол за периода 2020 - 2022 г., по открита процедура за финансово оздравяване на община Созопол с Решение № 101/16.03.2020 г.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на община Созопол под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет, на основание разпоредбата на чл. 130ж от ЗПФ, за целите на изпълнението на плана за финансово оздравяване по т. 2 в размер до 2 960 000 лв. със срок на възстановяване не по-дълъг от срока на процедурата за финансово оздравяване.
 4. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. При следните мотиви: с цел защита на особено важни обществени интереси.

 

Д. Господинова: Докладна записка №474/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Предоговаряне на кредит, чрез предоставяне допълнителен гратисен период по главницата и удължаване с 4 месеца краен срок  на действащ договор за кредит № 8-496/18.09.2018г. във връзка с регламентиран Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества-финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от НС извънредно положение;

Т. Янакиев даде обяснения по докладната: Уважаеми общински съветници, вие знаете всички изпитахме на гърба си отражението на пандемията от корона вируса. Това се отрази и на Общината. Занижените обеми от работата във всеки един отрасъл. Намалели приходи....

За два месеца ние разплатихме около 500 000 лв.. Банковата асоциация, в която са сметките на Общината е разработила механизъм за общини и фирми, които имат заеми от тях, като дават възможност за разсрочване. Ние решихме да се възползваме от това, защото ситуацията с кризата не подмина и нас. Мисля, че това което правим е правилно и важно, и така ние тази година ще разплатим по кредита още 400 000 лв. главница. Лихвите си вървят те са около 270 000 лв., но с тези четири месеца пак е глътка въздух.

Д. Господинова:

След обсъждане и гласуване,

и с резултат на явно гласуване,  с  5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се", Комисията подкрепя докладната записка и предлага да бъде гласувана на днешната заседание.  

 

Г. Пинелов: Колеги въпроси и коментари - няма. Ще ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

„За”: 14
Против:  НЯМА
Въздържали се: 2

Общо гласували:16

                                           

                                                    Общински съвет Созопол взе

                                                                РЕШЕНИЕ:

                                                                       № 190

 1. Общински съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.10 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.15а, чл.17, ал.1 и ал.2 от Закон за общинския дълг и имайки предвид приетия от Управителния съвет на Асоциацията на Банките в България и одобрен от Управителния съвет на БНБ "Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества-финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020г. от Народното събрание извънредно положение, произтичащо от пандемията COVID-19", дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол за предоставяне на гратисен период по главницата за периода от 01.07.2020г. до 31.10.2020г. , през който ще се заплащат само дължимите лихви и удължи със съответния период от четири месеца крайния срок по предоставен кредит по договор № 8-496/18.09.2018г.
 2. Общински съвет Созопол възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол подготвянето на искането и изготвянето на предложението с конкретна информация по т.1, като подпише и извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението  .
 3. На основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решение с оглед защита на особено важен обществен интерес и гарантиране финансова стабилност на община Созопол

              

Г. Пинелов: Благодаря на Д. Господинова.  Давам пет минути почивка.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Г. Пинелов: Колеги, присъстват тринадесет съветника. Имаме кворум. Давам думата на Желязко Иванов – председател на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

Желязко Иванов: Уважаеми г-н Председател, Кмете, общински съветници, представям ви  Становище от заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”, проведено на 22.06.2020 г. от 14:30 часа, в състав:

 1. Желязко Иванов – Председател
 2. Андрей Николов – член;
 3. Стилияна Николова – член;
 4. Светлана Лулева – член.

На заседанието присъстваха :

Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;

Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;

Иванка Кирязова - юрист;

Общински съветници;

 Служители от Общинска администрация.

На заседанието присъстваха  четирима членове на комисията.

Докладните  записки, които разгледахме са:

 

 1. Докладна записка №465/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 32737.501.103 /по плана на с. Индже войвода УПИ V-71 в кв.8/, находящ се в с. Индже войвода, ул.“Витоша“, община Созопол, представляващ 45 кв.м.ид.ч. /четиридесет и пет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 32737.501.103 целия с площ 443 кв.м

След обсъждане и гласуване и с резултат от гласуването:

„За”:  4 гласа;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари  по докладната?  Няма. Ще ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА – ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

„За”: 13
„Против”:  НЯМА
„Въздържали се”: НЯМА

Общо гласували:13

                                                    Общински съвет Созопол взе

                                                                РЕШЕНИЕ:

                                                                         № 191

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с №60/12.02.2020 г.на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 45 кв.м.ид.ч./четиридесет и пет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 32737.501.103 /ЕКАТТЕ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- сто и три/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-479/18.07.2019г. на ИД на АГКК, целият с площ 443 кв.м./четиристотин четиридесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана,  НТП – ниско застрояване/до 10м/, при граници и съседи: 32737.501.104, 32737.501.710, 32737.501.102, 32737.501.105.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственикът Р. К. П. ЕГН , чрез продажба на: 45 кв.м.ид.ч./четиридесет и пет квадратни метра идеални части/ отПИ с идентификатор 32737.501.103 /ЕКАТТЕ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- сто и три/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-479/18.07.2019г. на ИД на АГКК, целият с площ 443 кв.м./четиристотин четиридесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – ниско застрояване/до 10м/, при граници и съседи: 32737.501.104, 32737.501.710, 32737.501.102, 32737.501.105.
 3. Одобрява експертна оценка №389/21.01.2020г. на независим лицензиран оценител в размер на 503,00 лв./петстотин и три лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Ж. Иванов:  Докладна записка №466/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост - Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: „За търговска дейност“, с идентификатор 67800.503.573.7.14   с площ 28,76кв.м.   находящ се в гр.Созопол, ул. “Републиканска“, ет.0, обект № 14

След обсъждане и гласуване и с резултат от гласуването:

„За”:  4 гласа;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари  по докладната?  Няма. Ще ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА – ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

„За”: 13
„Против”:  НЯМА
„Въздържали се”: НЯМА

Общо гласували:13

                                                    Общински съвет Созопол взе

                                                                РЕШЕНИЕ:

                                                                       № 192

 1. 1. Общински съвет гр.Созопол и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 1/една/ година на недвижим имот – Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: „За търговска дейност“, с
  идентификатор идентификатор 503.573.7.14/ЕК АТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район- петстотин и три, поземлен имот - петстотин седемдесет и три, сграда - седем, самостоятелен обект - четиринадесет/  с адрес - гр. Созопол, ул. “Републиканска“, ет.0, обект № 14, с площ 28,76кв.м./двадесет и осем цяло седемдесет и шест квадратни метра/ и прилежащи части - 4,18%ид.ч./четири цяло и осемнадесет процента/ от общите части на сграда № 7/седем/, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.503.573

        1.1. На основаниечл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 2020ЕО016/09.06.2020г. за обекта, изготвена от независим  лицензиран оценител, възлизаща на 455 /четиристотин петдесет и пет/лева, без ДДС, която да се използва като начална тръжна месечна наемна цена при провеждането на търга.

 1. 2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга както и сключване на договор със спечелилите участници.

 

Ж. Иванов: Докладна записка №467/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 63029.501.621, находящ се в с. Росен, ул.“Рила“№1, община Созопол, представляващ 430кв.м.ид.ч./четиристотин и тридесет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 63029.501.621 целия с площ 1695 кв.м.

Т. Янакиев: Г-н Иванов, може ли г-жа Хльостарова да разясни защо прекратяваме съсобственост, а не образуваме парцел. Имота не е малък като квадратура. Да разясни.

Иванка Хльостарова: Първо: за да се образува самостоятелен парцел трябва да са съгласни всички заинтересовани страни. Така е по ЗУТ. Второ: Изискването по чл. 19 от ЗУТ за с. Росен изискването е най-малко 16 метра лице и 500 кв. м. площ. И да е съобразено има ли постройки. В този имот има четири съществуващи постройки. В предвид на тези две условия  не може да се създаде самостоятелен имот.

След обсъждане и гласуване, и с резултат от гласуването:

„За”:  4 гласа;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

 

Г. Пинелов: Колеги въпроси и коментари  по докладната?  Няма. Ще ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА – ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

„За”: 13
„Против”:  НЯМА
„Въздържали се”: НЯМА

Общо гласували:13

                                                    Общински съвет Созопол взе

                                                                РЕШЕНИЕ:

                                                                       № 193

 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с №60/12.02.2020г.на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 430 кв.м.ид.ч./четиристотин и тридесет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 63029.501.621 /ЕКАТТЕ – шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – шестстотин двадесет и едно/, по КККР на с.Росен, община Созопол, одобрени със Заповед №РД 18-56/29.09.2015г. на ИД  на АГКК, целият с площ 1695 кв.м./хиляда шестстотин деветдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана,  НТП – ниско застрояване/до 10м/, при граници и съседи: 63029.501.620, 63029.501.646, 63029.501.645, 63029.501.644, 63029.501.622, 63029.501.9555.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците А. Я. С. ЕГН , Б. А. С. ЕГН  и С. А. С. ЕГН  чрез продажба на: 430 кв.м.ид.ч./четиристотин и тридесет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 63029.501.621 / ЕКАТТЕ – шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – шестстотин двадесет и едно/, по КККР на с.Росен, община Созопол, одобрени със Заповед №РД 18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, целият с площ 1695кв.м./хиляда шестстотин деветдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана,  НТП – ниско застрояване /до 10м/, при граници и съседи: 63029.501.620, 63029.501.646, 63029.501.645, 63029.501.644, 63029.501.622, 63029.501.9555.
 3. Одобрява експертна оценка №390/21.01.2020г. на независим лицензиран оценител в размер на 8978,00 лв. /осем хиляди деветстотин седемдесет и осем лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Ж. Иванов: Докладна записка №468/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Отдаване под наем на 5 /пет/ броя помещения в сградата на СУ ”Св.Св. Кирил и Методий”, в ПИ с идентификатор 67800.502.180.1, с адрес гр. Созопол, ул.“Иван Вазов“, чрез провеждане на публично оповестен конкурс за провеждане на летни езикови курсове за деца от 4 до 15 год.възраст.

Йордан Петков: В училището имаме пет кабинета, които всяка година някаква фирма ползва за обучение, като поемат да извършат някакъв ремонт по кабинетите където е необходимо. Тази година искат пак да ги ползват. Директорката каза, че няма нужда от ремонти и затова ги отдаваме с наем.

Ж. Иванов: След обсъждане и гласуване, и с резултат от гласуването:

„За”:  4 гласа;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

К. Германова: Виждам, че е определена една тарифа, а срока за отдаване е пет години. Не са предвидени никакви инфлационни индекси. Пет години е доста дълъг период.....Виждам, че има оценка, има някаква, затова имам предложение да се предвидят тези обстоятелства...

Г. Георгиева: Цената се определя от Общински съвет, което можете да направите и сега. Да се допълни в решението и да го гласувате. По отношение на наемите, Общински съвет има доста широки права ...

К. Германова: Тогава, моето предложение е всяка година да се увеличава конкурсната наемна цена с 10% от предходната.

Ст. Андонов: Има резон в това, което каза г-жа Германова. Юристите да го оформят в решението.

Предложението на г-ж Германова е: В точка 4.2. се допълва второ изречение със следното съдържание: От втората година цената постигната при провеждането на конкурса, се анексира за всяка година с 10% спрямо  предходната година до края на срока на договора.

 

Г. Пинелов: Колеги, да гласуваме предложението на г-жа Германова.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА – ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

„За”: 13
„Против”:  НЯМА
„Въздържали се”: НЯМА

Общо гласували:13

                                           

Г. Пинелов: Ще ви помоля да гласуваме окончателното решение .

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА – ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

„За”: 13
„Против”:  НЯМА
„Въздържали се”: НЯМА

Общо гласували:13

                                                    Общински съвет Созопол взе

                                                                РЕШЕНИЕ:

                                                                        № 194 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2020 г.”, приета с Решение №60/12.02.2020 г.”, като включва следния недвижим имот - публична общинска собственост за отдаване под наем, както следва:
  • Част от поземлен имот, представляващ 5 /пет/бр. помещения, всяко от 56 кв.м., с обща площ 280 кв.м./двеста и осемдесет квадратни метра/,находящи се на първи етаж в сграда СУ”Св.Св.Кирил и Методий”, гр. Созопол, ул.“Иван Вазов“, поземлен имот 502.180.1 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и две, поземлен имот- сто и осемдесет, сграда – едно/идентичен с УПИ II, кв.79 по план на гр. Созопол.
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14,ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол чрез провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост да отдаде под наем за 5 /пет/ години, с ползване за период от 01.07 до 05.09 от всяка година на публична общинска собственост, представляваща 5/ пет/ бр. помещения с обща площ от 280 кв.м., находящи на първи етаж в сграда СУ ”Св.Св.Кирил и Методий” , гр.Созопол, ул.“Иван Вазов“, поземлен имот 502.180.1,  идентичен УПИ II, кв.79 по план на гр. Созопол, актуван с Акт за публична общинска собственост

№ 2161/23.08.2013г.

 • На основаниечл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 407/03.04.2020г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител,  възлизаща на 485 лева /четиристотин осемдесет и пет/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна  наемна цена за период от 01.07 до 05.09 при провеждането на конкурса.
 1. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да са регистрирани като търговски дружества или като дружества по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 2. Определя задължителни условия, които да се включат в конкурса и договора:

4.1. Помещенията се отдават единствено и само за образователни и/или културни дейности за деца до 15 год.възраст и не могат да са преотдават под наем на трети лица.

4.2. Отдаването под наем е за период от 5 години, през който период същите се ползват само  от 01.07до 05.09  на съответната година. От втората година цената постигната при провеждането на конкурса  се анексира за всяка година с 10% спрямо  предходната година до края на срока на договора.

4.3. Кандидатите следва да представят в текстови и/или графичен вид описания на всички предвидени дейности по езиково обучение.

4.4. След изтичане на периода от 01.07. до 05.09 ползване за всяка година, помещенията се предават на оправомощено от кмета на община Созопол длъжностно лице, което удостоверява състоянието им и дали има забележки по поддържането им. В случай на констатиране на лоша поддръжка или повреди, същите следва да се ремонтират или отстранят от наемателя до 10 септември. Въз основа на положителното становище на длъжностното лице, помещенията ще се ползват през следващия наемен период.

 1. Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:

5.1. К1 - предлагана наемна цена без ДДС.

/Кандидатите да получават до 50 точки. Оценяването да се извършва по формулата:

К1 = П(участник) х 50

ГП(максимален)

където П (участник) е предложената от кандидата цена посочена в ценово предложение в лева, а ГИ (максимален) е най-висока цена от всички предложени.

Тежест на критерия:70%;

5.2. К2-допълнителни       инвестиции в ПИ с идентификатор 67800.502.180.1, с описание и посочени в левова равностойност

/Кандидатите да получават до 50 точки. Оценяването да се извършва по формулата:

К2=С(максимална сума) х50.

С(сума участник)

Тежест на критерия 30%.

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати да се извършва поформулата: К=К 1+К2

На първо място да бъде класиран кандидатът, получил най-висока комплексна оценкаК.

 1. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

 

Ж. Иванов: Докладна записка №469/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Учредяване право на  ползване по реда на чл.56,ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 3 300 кв.м, в землището на с.Зидарово, Община Созопол.

Г. Георгиева: Процедурата е за концесионера на находището в с. Зидарово. Правят проучвания. На части правят едни дупки, които се казват канави. Договорите са винаги за по една година. Това е така от седем  или осем години. За всяка една територия като се местят се взема решение от Общински съвет. Когато изтече съответния договор, държавата анализира резултатите от проучванията през периода на договора и преценя да има ли концесия или да няма.

Желязко Иванов: след обсъждане и гласуване, и с резултат от гласуването:

„За”:  4 гласа;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

 

Г. Пинелов: Въпроси и коментари по докладната? Колеги, ще ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА – ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

„За”: 13
„Против”:  НЯМА
„Въздържали се”: НЯМА

Общо гласували:13

                                                    Общински съвет Созопол взе

                                                                РЕШЕНИЕ:

                                                                       № 195

 

          1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.57,ал. 1 и чл.56,ал.3 във връзка с  чл.59б, ал.3, т.2 от ППЗОЗЗ и чл.75, ал 1 от Закон за подземните богатства, Общински Съвет Созопол дава съгласието си за учредяване на временно право на ползване върху имоти с номера и площи както следва: 30822.101.32 - 260 кв.м.; 30822.101.36- 1130кв.м.; 30822.101.21 - 1140кв.м., 30822.100.476 - 230 кв.м.; 30822.100.2 - 100 кв.м.; 30822.102.470 - 290 кв.м.;  30822.101.28 - 150 кв.м.;  всички в землището на с. Зидарово, Община Созопол, с обща площ от 3300(три хиляди и триста квадратни метра).

Правото се  дава за прокарване на канави (канавни работи) и за целите на изграждане на сондажна площадка за нуждите на „Асарел Инвестмънт" ЕАД, в качеството титуляр на Разрешение №361 от 18.12.2013г. на Министъра на икономиката и енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми и съгласно допълнително споразумение №2 от 04.11.2019 г.

         2.Общински съвет одобрява еднократна наемна цена за периода от 18 (осемнадесет месеца) в размер на 910(деветстотин и десет лева) за общата площ на имотите, описани по т. 1, съгласно заключение в оценителни доклади № 2020ЕО007 и  № 2020ЕО008  от 27.01.2020г., изготвен за учредяване право на ползване съгласно описаните в него обекти- канави и сондажни площадки .

 1. Общински Съвет възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя и сключи договор за предоставяне на правото.

             Ж. Иванов: Докладна записка №471/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

 Относно: Поправка на решение №89 от 12.02.2020 г.

Г. Георгиева: Грешката е допусната в изписването на имота в докладната. Макар, че в протокола от проведената работна среща на 21.01.2020г. в ОСЗ е изписано правилно, в скиците също, грешката не е в Общински съвет, за да се поправи като явна фактическа грешка. За да сме сигурни го правим по този начин.

Ж. Иванов: След обсъждане и гласуване, и с резултат от гласуването:

„За”:  4 гласа;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси по докладната имате ли? Няма, ще ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА – ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

„За”: 13
„Против”:  НЯМА
„Въздържали се”: НЯМА

Общо гласували:13

                                                    Общински съвет Созопол взе

                                                                РЕШЕНИЕ:

                                                                     № 196

 1. Общински съвет Созопол на основание чл.21,ал.2, от  ЗМСМА , чл.62 ал. 2 АПК, Променя решение № 89 от 12.02.2020 г на Общински Съвет Созопол, като вместо номера на поземлен имот по т.1, а именно

1

81178.15.216

12,045 дка

 

да се чете

 

1

81178.15.213

12,045 дка

 

 

 

 1. Настоящето решение е неразделна част от решение № 89 от 12.02.2020г. на Общински Съвет Созопол.

 

 

Г. Пинелов: Благодаря на г-н Желязко Иванов, давам думата на Председателя на комисията по „Устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” да представи СТАНОВИЩЕТО от заседанието на 22.06.2020 г.

Заповядайте, г-н Николов!

 

А. Николов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Янакиев на 22.06.2020 г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав:

 1. Андрей Николов –председател
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Стамат Стаматов - член;
 4. Цветан Иванов - член;
 5. Илиян Стефанов – член.

На заседанието присъстваха :

 Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;     

Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;

Общински съветници;

Иванка Кирязова- юрист;

Служители от Общинска администрация.

 

Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни записки:

 

Докладна записка №462/10.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.249, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих, курорт и КОО“. 

След обсъждане и гласуване, и  в резултат на явно гласуване, с  5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се",  Комисията подкрепи докладната записка и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общинския съвет .

Г. Пинелов: Колеги, въпроси по докладната имате ли? Няма, ще ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: 

 

„За”: 13
„Против”:  НЯМА
„Въздържали се”: НЯМА

Общо гласували:13

                                                    Общински съвет Созопол взе

                                                                РЕШЕНИЕ:

                                                                        № 197

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват   на   поземлен   имот  с  идентификатор 81178.6.249,  по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих, курорт и КОО“. 

            При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

           Към  ПУП – ПРЗ  да  се  изработят  схеми  по  части  в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се съобрази със съществуващата улична регулация на улица, одобрена със Заповед №Z-515 от 26.03.2010г., на Кмета на Община Созопол,  с идентификатор 81178.6.609,   по КК на гр.Черноморец, общинска собственост, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието за изработване на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

 

 1. Докладна записка №463/10.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване  на Подробен устройствен план – частично изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ІІ за техническа инфраструктура и търговия в кв. 6 /ПИ с идентификатор 63015.503.88 по КК/ с. Атия с цел да се обособят два нови урегулирани поземлени имота ІІза трафопост“  и ХVІ „за КОО“.

 След обсъждане и гласуване, и  в резултат на явно гласуване, с  5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общинския съвет .

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси по докладната имате ли? Няма, ще ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА – ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 13
Против:  НЯМА
Въздържали се: НЯМА

Общо гласували:13

                                                    Общински съвет Созопол взе

                                                                РЕШЕНИЕ:

                                                                       № 198

Общински съвет на основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.131 от ЗУТ дава предварително съгласие по така изработения вариант на ПУП – частично изменение на ПРЗ за  УПИ ІІ „за техническа инфраструктура и търговия” в кв. 6 по плана на с. Атия, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота ІІ „за трафопост” и ХVІ „за КОО”. В новообразувания УПИ ХVІ „за КОО се ситуира нов застроителен обем при следните застроителни показатели: плътност на застрояване – 40%, Кинт=1.20м., Нкорниз≤10,00м., начин на застрояване – свободно.

 

Докладна записка №464/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия: „КСН 20kV от съществуващ желязо-решетъчен (ЖР) стълб №45, на въздушна линия (ВЛ) „Червенка“, в ПИ81178.40.378 до трафопост (ТП) „Атия 3“ в ПИ63015.503.55“, по плана на с.Атия, общ.Созопол.

След гласуване и  в резултат на явно гласуване, с  5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общинския съвет.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси по докладната имате ли? Няма, ще ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА – ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

„За”: 13
„Против”:  НЯМА
„Въздържали се”: НЯМА

Общо гласували:13

                                                    Общински съвет Созопол взе

                                                                РЕШЕНИЕ:

                                                                       № 199

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия: „КСН 20kV от съществуващ ЖР стълб №45, на ВЛ „Червенка“, в ПИ81178.40.378 до ТП „Атия 3“ в ПИ63015.503.55“, по плана на с.Атия, общ.Созопол. .

               ПУП – ПП  да  се  изработи  при  спазване  на  изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №16/2004г., за сервитутите на енергийните обекти  и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  задание  за  изработване  на   проект  за  ПУП – ПП.

 

Настоящето решение да се разгласи, съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ, като същото не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

 1. Докладна записка №472/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на  с. Индже войвода

След обсъждане и гласуване и  в резултат на явно гласуване, с  5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общинския съвет .

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси по докладната имате ли? Няма, ще ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА – ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

„За”: 13
„Против”:  НЯМА
„Въздържали се”: НЯМА

Общо гласували:13

                                                    Общински съвет Созопол взе

                                                                РЕШЕНИЕ:

                                                                      № 200

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията  приема представената схема(съгласно приложения) за разполагане на обекти търговски и други обслужващи дейности върху общински имот  на територията на с.Индже войвода.

 

А. Николов: Колеги,  това беше последната докладна записка по четвърта точка от дневния ред.

 

Г. Пинелов:  Благодаря на г-н Николов.

Колеги, преминаваме към  ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 

Докладна записка №488/18.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

              Относно: Поправка на решение №109 от 16.03.2020 г.;

е минала през комисиите по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби” и „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”.

Въпроси не бяха зададени и след гласуване и с резултат от гласуването:

„За”:  5 гласа; „Против”: няма ; „Въздържали се”: няма

се прие, докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси по докладната имате ли? Няма, ще ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА – ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

„За”: 13
„Против”:  НЯМА
„Въздържали се”: НЯМА

Общо гласували:13

                                                    Общински съвет Созопол взе

                                                                РЕШЕНИЕ:

                                                                       № 201

 1. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА , чл.62 ал.2 АПК, Променя решение № 109 от 16.03.2020г на Общински Съвет Созопол, като вместо :

на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.2 ЗМСМА и  чл.8, ал.1 и ал.9 от Закона за общинската собственост,  допълва годишна програма за 2020, приета с  Решение № 60/12.02.2020 в Раздел VІІІ „ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ”, с обект:

-а именно  изграждане на нова водна камера към съществуващ НВ „Каваци“ V-3500m3 /представляващ част от ПИ с идентификатор 67800.40.119 и част от ПИ с идентификатор 67800.40.112/, като се образува нов УПИ I-40-180.”

 

да се чете:

 

на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.2 ЗМСМА и  чл.8, ал.1 и ал.9 от Закона за общинската собственост,  допълва годишна програма за 2020, приета с  Решение № 60/12.02.2020 в Раздел VІІІ „ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ”, с обект:

-а именно  изграждане на нова водна камера към съществуващ НВ „Каваци“ V-3500m3 /представляващ част от ПИ с идентификатор 67800.40.119 и част от ПИ с идентификатор 67800.40.102/, като се образува нов УПИ I-40-180.

 1. 2. Настоящето решение е неразделна част от решение № 109 от 16.03.2020 г.на Общински Съвет Созопол.
 2. 3. На основание чл.60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решение, с оглед защита на особено важен обществен интерес и гарантиране  изпълнение на проекта в предвидените от закона срокове.

 

Г. Пинелов: Колеги, това беше последната докладна записка от Дневния ред на ДЕВЕТОТО  редовно заседание на Общински съвет Созопол. Бъдете здрави!

 

 

 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

 

 

 

  Водещ протокола:....................

                                 Гергана Глухчева

 

 Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:

 1. Общински съвет – Созопол
 2. Кмет на община Созопол
 3. Областен управител на област Бургас
 4. Районна прокуратура – гр. Бургас
 5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол

 

 

 

 

 

 

 

Гр. Созопол  ул. “Аполония” №34;  тел/факс : 0550/2 37 60

 е- mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.os – sozopol.org.

.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Разгласяване на съдебно решение по административно дело № 2511 по описа за 2019 г. на Административен съд-Бургас

Административен съд Бургас със свое решение отменя чл.93 ал.2 от Наредбата за определянето...