Неделя, 13 Септември 2020 17:40

Протокол №11/09.09.2020 г.

            На 09.09.2020 г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе  ЕДИНАДЕСЕТОТО  редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет. На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника, кметът Тихомир Янакиев, представители на общинска администрация и Иванка Кирязова, юрист на Общински съвет.

 

Г. Пинелов: Добър ден колеги, г-н кмете, госпожи и господа общински служители,

 

Благодаря ви, че спазвате правилата и всички сте с маски, и нужната дистанция един от друг. Знаете, че извънредната епидемична обстановка бе удължена до края на м. септември със заповед на министъра на здравеопазването. Това налага да продължим да спазваме санитарните изисквания по време на заседанието, както и да гласуваме ръчно.

 

Присъстват към момента 15 общински съветника, имаме кворум и откривам ЕДИНАДЕСЕТОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол.

 

Давам думата за въпроси към кмета г-н Янакиев.

 

К. Германова: Г-н кмете, миналия път ви зададох един въпрос, по повод ул. „Каваци“. Как и по какъв начин се взе решение? Може да сте пропуснали, няма проблем. Ще си задам следващия въпрос. Предполагам, че също няма да можете да ми отговорите в момента, може и писмено. Става въпрос за следното. Много се говори за паркинги, паркиране и т.н., можете ли да ми кажете какво звено, предполагам че някакво звено сте организирали. Какво е звеното, какви са длъжностите, не ме интересуват кои са хората, нито нещо друго, просто какви длъжности има в това звено, ако наистина е създадено звено, което е свързано с паркирането, паркинзите, паяка, въобще всичко в организацията на паркирането.

И ако ми позволите, искам да задам един въпрос към колега общински съветник.

Г-н Андонов, позволявам си да задам въпроса, защото както знаете винаги съм защитавала институцията Общински съвет и ми е изключително неприятно, когато се изнасят неистини. Въпросът ми към вас е, знаете ли каква е разликата между общински съвет и експертен съвет към общината и ще кажа защо задавам въпроса. Недопустимо е общински съветник втори мандат и в момента председател на комисия по законност да коментира както казах в началото неистини. Какво имам предвид? Разрешение за строеж се издава съгласно ЗУТ, няколко члена от ЗУТ 149, 150 и т.н.. 143 до 149, от 151 до 153 мисля, че беше, ако не греша точно цифрите. И това разрешение се издава от главния архитект. Гл. архитект в зависимост от това и на оценка на доклад,  това искане за разрешение за строеж е от значение дали експертния съвет ще се произнесе или главния архитект еднолично ще подпише. Защо го коментирам? Недопустимо е да казвате, че в един по- стар мандат общинския съвет си е правил каквото си иска и е издавал разрешение за строеж. Много ви моля, ще ви изкарам изказването. Изказването ви беше в духа- "г-н Рейзи тогава е имал мнозинство, решението за строеж е издадено след решение на общински съвет. Г-н Рейзи е имал тогава мнозинство и си е правил каквото си иска." Това бяха вашите думи, гледах ви сутринта, четох и в медиите. Недопустимо е г-н Андонов, много ви моля.

 

Т. Янакиев: Нека аз първо да отговоря, г-н Андонов после каквото има да каже.

Относно хората, които са назначени. Една част от тях са назначени на празните щатове към „Общински пазари“, другите са гласувани с решение на общинския съвет за бюджета за 2020 г. и те са към мероприятие „Паркинги“. Имам идея от следващия сезон  по малко по-различен начин да го структурираме, но ще видим като вкараме новата структура, ще видим как ще го направим. Точната бройка са 16 души.

 

Ст. Андонов: Да отговоря на г-жа Германова. Казах го така, както го мисля. Общинския съвет взима решение по докладната, примерно за разрешение за строеж.

 

К. Германова: Опитвам се да ви кажа г-н Андонов, проучете го и тогава коментирайте.

 

Ст. Андонов: Казах, че става въпрос за изготвяне на ПУП и ПРЗ. Тя ме попита за работата, която върша в общинския съвет, как се взимат разрешения и аз отговорих, така както го знам сега. Тогава как е било не знам, не съм бил съветник.

 

К. Германова: Това беше и моето изказване, г-н Андонов, все пак сте председател на комисия по законност и би следвало, когато правите изказване в медиите, да сте запознати предварително. Разрешение за строеж не се взима от общинския съвет. По онова време не се е изисквало да се взема от общинския съвет, това имам предвид. Нямам предвид какво сте знаели и какво не сте знаели. Имам предвид, че трябва да го знаете.

 

С. Лулева: Във връзка с това искам да направя една отметка. Вие, г-н Андонов, бяхте общински съветник, когато мина промяната в ЗУТ  и бяхте вече  наясно, че ние ще взимаме решения за ПУП-ове. Спомням си го като ден днешен, това беше в първия ви мандат, когато започнаха да се вкарват тези докладни. Така че това обяснение, това извинение, въобще не го приемам. Това е по този въпрос.

Моят въпрос е следния. Комисията по транспорт добре ли е разгледала движението в града? Защото тази година се забелязва, че се отвориха улици, които бяха еднопосочни и едновременно с това се разрешава паркирането, заплащането на паркоместа. Не може да има разрешено паркиране от едната страна, а съответно улицата да е двупосочна. Говоря в момента за ул. „Рила“. Разреши се движението двупосочно в уширението на ул. „Люлин“ влизане и излизане. Преди не можеше да се влиза и не можеше да се излиза. В момента там стават неимоверни задръствания. Нека тази комисия преразгледа, защото за да махнат знака оттам, това е решение на комисията по транспорт. Досега винаги сме ги оглеждали нещата като бях член  в бившата комисия по транспорт. Трябва да ви кажа, че там наистина става страшно нещо, не може да се влиза и да се излиза. Ако ще е двупосочно движението, то да не се разрешава паркиране нито от едната, нито от другата страна. Говоря за ул. „Рила“, от ул. „Люлин“ към ул. „Рила“ и нагоре към ВиК-то към ул. „Вихрен“. До скоро, до това лято там винаги е било еднопосочно движението. Обърнете внимание на това, нека наистина се огледат нещата.

 

Т. Янакиев: Права сте г-жо Лулева, и аз така мисля, независимо че при мен доста делегации имаше със жители, установявам че това с оглед на трафика през този месец и половина е неработещо решение. Ще се вземат мерки. Знаете, че сега се разработва генерална транспортна схема, транспортен план, в който ще се отбележат тези работи. Когато се приеме веднъж от общинския съвет, се заковава, казваме как ще бъде.

 

Ц. Георгиев: Г-н кмете, видно е, че в с. Атия пенсионерския клуб още не работи. Вие казахте, че към септември ще се постараете да го отворите. По ваша инициатива беше затворен и казана за ракия в с. Атия. Каква е причината, има ли конкретна причина? Защото много хора са подготвили материал за варене на ракия и в един момент няма къде да я сварят. Дали има някаква алтернатива за това което сте предприели за затваряне на казана?

Във вашата кампания имаше няколко кмета със собствена програма, които спечелиха изборите. Вие следите ли техните програми,  понеже са от вашата политическа партия представени и подкрепени от вас. Вие следите ли ги, подпомагате ли ги да се случат нещата, както са ги обещали. В Атия кметът беше обещал за аптека, беше гарантирал на 100%, беше обещал 2 спортни площадки, ако си спомняте. Той ви поиска 2 спортни площадки, вие казахте  една и си записахте тогава. Пазите ли тази тетрадка и си четете там какво е записано и дали ще се случат нещата, които са обещани на хората и хората ги интересува това нещо. Благодаря, това са моите въпроси.

 

Т. Янакиев: Относно пенсионерския клуб, аз го казах миналия път, казвам го и сега. В момента, в който изтекат противоепидемичните мерки взети от правителството, ние веднага ще отворим клубовете. Безотговорно е да отваряме клубовете и да застрашаваме здравето на възрастните хора, които са по-уязвими от нас. Така че до 30 септември няма да работят клубовете. Да се надяваме, че на 1 октомври ще отпаднат мерките и ще ги отворим всичките в общината.

Дотогава не искам да бъда обвинявам дори и заради един заразен възрастен човек. Знаете, че в с. Росен имаше 4 заразени, които изкараха карантината видимо  здрави. Изолирахме ги и приложихме всички мерки, които се изискват в този случай.

Относно казана за ракия. Там договорът за наем изтече  през м. август, пускаме конкурс за нов наемател. Старият наемател отиде и разби казана. Защо? Да се яви на конкурса, какво пречи?  Отиде разби казана. Аз не мога да разбера какво е това нещо?  Изтича договорът, пуска се конкурс за ползване на земята и помещението, а той отиде изкърти всичко и си взе уредите и си замина. Аз не вярвам това да се възстанови от който и да е наемател за една- две седмици. Можеше да се направи анекс, кой да предположи, че ще отиде и ще изкърти всичко. От къде да знам, че ще направи така. Има алтернатива, но няма да е в с. Атия.

Мандатът е 4 години, хората са обещали това да се случи, минали са едва 10 месеца. Аз следя програмите, обсъждаме, стремим се това, което сме обещали да го направим където е възможно. Така че това, което сме обещали, ако можем да го направим на 70-80%  ще е добре.

 

Ц. Георгиев:  За аптеката е важно да стане сега, хората не могат да чакат 4 години.

 

Р. Димитров / кмет на с. Атия/:  Със собствени средства сме извършили ремонт на аптеката. В момента изчаквам една жена, която работи в Приморско в аптека. Свърши ли сезона,  идва в Атия и започва работа в аптеката.

 

П. Рейзи: Уважеми г-н кмете, г-н председател, служители от структурите на общината, гражданите ме питат кога ще махнете бариерата? Кога е крайният срок?

Вторият ми въпрос, бяха отпуснати 3,3 млн. лв. от министерството на финансите на общината за оправяне на финансовото й положение. Нали така? Разплатихте ли старите задължения и съответно, ако сте ги разплатили, как върви събираемостта тази година на собствените приходи?  Това са моите въпроси.

 

Т. Янакиев: Ако предлагаш да се махне бариерата на 22-ри септември, няма проблем.

 

П. Рейзи: Така говорят хората.

 

Т. Янакиев:  Ще я махнем на 23 септември.

На втория въпрос, не са 3,3 млн. лв., а 2 960 хил. лв.. Разплатени са всички известни фактурирани разходи на 100 %. Имаме едно неразплатено задължение към фирма, която е направила нещо на стадиона, около 100 хил .лв., изключително спорни от гледна точка на фактическото изпълнение на дейностите. Но всичко останало е разплатено. Вие се бъркате, неразплатените задължения бяха около 3,5 млн. лв., но една част разплатихме.

 

П. Рейзи: Хората говорят за 3,3 млн. лв.

 

Т. Янакиев: Бъркате се, 2 960 хил .лв е заема, който се взе. Останалите до 3,5 млн. задължения бяха разплатени с икономии, които бяха направени в началото на мандата. Съкратихме разходи и със собствени приходи успяхме да погасим тези задължения. Така че, да, с изключение на това нещо, освен ако не излезе и нещо друго, разбира се.

П. Рейзи: Какви са тези неразплатени, които са скрити някъде, както казахте вие.

 

Т. Янакиев: Примерно по спортния клуб, футболния клуб в частност стадиона. Има дейности, които са направени потерена, за които специалистите казват, че  може да не са извършени, затова не бяха разплатени.

 

Г. Георгиева /юрист община Созопол/: Има неразписан протокол и проформа фактура.

 

Т. Янакиев:  Към момента сме разплатили една много голяма част към РИОСВ, 600 хил. лв. от тези 1,8 млн. лв., които бяха неразплатени. Общата дългова тежест е намалена. Живот и здраве в края на мандата се надяваме, че  в много голяма степен ще бъде разплатен и кредита.

Към 30 юни, не мога да кажа към момента, но ще ви кажа това, което е по докладната. Собствените приходи са над 55% спрямо разчетите, които са направени, разходите са изпълнени на 37%. Така че вие можете да си направите сметката как върви събираемостта. В интерес на истината изоставянето, което беше в началото заради коронавируса, се навакса благодарение на силния сезон. Аз мисля, че на 80-90 % спрямо миналата година ще успеем да изпълним бюджета и то благодарение на последния месец и половина, иначе бяхме изключително зле.

 

П. Рейзи:  Това означава, г-н кмете, че от тук нататък щом сте разплатили всички мои стари задължения, всъщност не са мои, а на общината, това означава, че не желая вече да коментирате, че няма пари в общината. 55% които сте събрали, вие сте събрали 7,5 млн. лв., щото 14,5 млн. лв. са ви собствените приходи. Така че много ви моля, след 1 месец правим 1 година от мандата, достатъчно използвахте моя гръб. Оттук нататък сте вие на ход. Трябва вече да поработите и спрете да се оправдавате, че общината няма пари. Общината има пари и то достатъчно, г-н кмете. Задълженията във вид на заем, който съм ви оставил няма нужда да ги коментирате. Дотук и вие сте изтеглили един заем от близо 3 млн. лв. и втори заем, който ви гласувахме миналата сесия. Така че ви показва и вече сте разбрали, че без заеми в общината не може да се работи. Така че много ви моля, спрете да коментирате, че П. Рейзи е откраднал убийствени пари от общината. Нека да работим, изборите свършиха преди 1 година. Както виждате аз като общински съветник и моята група СДС, когато сте поискали резонни неща, винаги сме ви подкрепяли и ще ви подкрепяме, когато става дума за Созопол и за резонни неща. Благодаря.

 

Т. Янакиев: Уважаеми г-н Рейзи, нещо изключително сте се объркали, не знам защо сте афектиран така. Не знам защо твърдите, че аз твърдя че сте откраднали нещо, това го твърди прокуратурата, не аз. Прокуратурата е тази, която ви обвинява. Относно парите,  пак сте в голямо заблуждение. Това че сме изтеглили безлихвен заем от държавата е било да се разплатят задълженията, които вие е трябвало да разплатите, не аз и тази администрация, която е в момента. Чудя се как щяхте да го направите? Относно кредита. Това, че има още 22 млн. лв. по главницата и че трябва да се плаща и  2 млн.лв. по главницата също през това време, не означава, че общината има пари. Как според вас, откъде ще дойдат тези 2 млн. лв.?  Вие изтеглихте кредит и изплатихте 100 хил. лв., даже не по ваше време, а ги изплати г-жа Стоянова, 100 хил лв. от главницата. В тази бюджетна година са изплатени 400 хил. лв., догодина трябва да се изплатят 2 млн. лв.. На това ли му казвате „имате пари“? Запознайте се с цифрите, четете, вижте и тогава кажете има ли или няма пари. Общината в момента е на ръба. Не знам кой ви дава тази информация за наличностите, но като махна целевите средства, ще видите че нищо не остава, едва съумяваме да платим заплатите.

Да ви благодаря, че подкрепяте всичко, което правим за Созопол, ние всичко правим за Созопол. Това означава, че трябва да подкрепяте всяко едно мое решение, а не като миналия път, когато става въпрос за гласуване на ПУП-ове, вашата група гласува „въздържал се“. Естествено, аз очаквам да си дадете  и аргументите, поради които сте гласували „въздържал се“, защото така изисква закона. Няма нужда да правите такива физиономии. Когато законът го изисква, трябва да се дават аргументи. Ако върнете назад лентата, ще видите че никога не съм гласувал „против“, ако съм гласувал „против“ съм давал обяснение защо го правя, говоря за тази част, за ПУП-овете специално.

Ако искате нещо повече да ви обясня, можем да ви изкараме таблиците да видиш къде какви пари има, откъде идват тези пари, как ще бъдат разходвани. Явно има доста неща, които са ви се изплъзнали и като информация и като начин на четене на самите бюджети.

 

П. Рейзи: Последна реплика, г-н председател. Първо, от никъде никаква информация не получавам от вашите служители и няма нужда да ги тормозите, да питате кой ми дава информация.

Второ, аз ви направих много бърза сметка. 55% от собствените приходи от бюджета, които са 14,5 млн. лв., всеки който може да смята, ще каже че са 5 млн. и 500-600 хил. лв., нищо повече. Никой не ми дава никаква информация. А доколкото до кредита, г-н кмете, ако не бъркам, последната ви професия беше банкер. Няма кой да отпусне кредит на никой, ако няма погасителен план. Този погасителен план, г-н Янакиев го гласува последния общински съвет и вие бяхте тогава общински съветник. Така, че недейте да ми говорите на мене. Вие ме бъркате с някой. 12 години съм бил кмет, 4 години председател на общинския съвет, 3 години заместник кмет, с две висши образования- икономическо и юридическо. Много хубаво се смеете, гот е. Аз ви казвам едно към едно, общината не е изобщо в никакво затруднение. Това, което вие го правите с тия 3 млн. лв. от министерството на финансите, аз също исках да го направя и вие направихте продължение на това, което аз исках да направя. Затова ви казвам, работиме в една и съща държава, работиме с едни същи закони. Всичко, което съм искал аз да направя, в момента го правите вие. Няма друга формула. Формулата е една. Сигурно някъде съм бъркал, след 4 години и вие ще сте сбъркал, гаранция ви давам. Но нека да работим, спрете, оставете го П. Рейзи. От нищо не се интересувам, на никой не преча, дайте да работим. Станах кмет преди 12 години, не съм отишъл никъде да пусна една преписка, вие тръгнахте с папките по прокуратури, насам, натам. Няма лошо. Това е вашата стратегия, вашето виждане. Вие спечелихте изборите благодарение на това, че казвахте че Рейзи е крадец и е откраднал 2 милиона и до ден днешен продължавате да ги говорите. Дано в деня, в който делото приключи, аз знам в коя полза ще бъде, тогава да имате сили да ми се извините, обаче. Благодаря.

 

Т. Янакиев: Не искам да влизам в този диалог и мисля, че е излишен. Никога, по никакъв начин не съм казвал. Казвам, че прокуратурата го казва. Запомнете го това нещо и си го набийте в главата. А относно образованието..., хайде, какво да говоря.

 

А. Филипова: Добър ден на всички, г-н председател, г-н кмете. Тъй като става въпрос за взимания, за лошото финансово състояние на общината и че всеки 1 лев е важен, за да се връщат заемите, въпросът ми е към г-н кмета. Г-н кмете, как община Созопол осъществява стари вземания от търговци по чл. 56 за временни преместваеми обекти и какви са критериите, по които тези търговци се избират да работят на територията на  община Созопол? Дали има значение, че фирмите са регистрирани на територията на общината или живеят по настоящ адрес, ползват фирми на роднини или са живели в чужбина?  Това е първия ми въпрос.

 

Й. Петков /директор на Дирекция „Управление на собствеността, стопански дейности и проекти”/:  За длъжниците, които имат дългове за преместваеми обекти по чл. 56, има няколко такива, с които сме сключили споразумения, да им дадем глътка въздух, за да изплатят някаква част от дълга си. Но има длъжници, към които вече може би трябва да се премине към производство.

Как избираме?  Няма такъв принцип, дали е местен или не, дали е външен, дали фирмата е местна или не. Но все пак хората остават тук да живеят, трябва да имат някакъв доход.

 

А. Филипова: Както г-жа Германова направи обръщение към г-н Андонов, така и аз ще направя такова обръщение към всички колеги и основно към г-н Цветелин Георгиев. Ти си нов съветник и аз съм нов съветник, учим се от съветниците, които вече толкова години са били тук. Съмнявам се, че през годините някой от съветниците е постъпвал по този начин, по който ти постъпи на заседание 10 на 30.07.2020 г.. Пред всички съветници и пред присъстващите служители от общинска администрация ме обвини в лъжа, с което накърни достойнството ми, обиди ме, а това е наказуемо по чл.146 ал. 1 от Наказателния кодекс, като всички тези обиди бяха вписани и се намират в протокола. Освен това показа снимка на къща, която не е моя, на улицата на която аз живея през няколко къщи, което означава, че съм била шпионирана, снимана и всякакви други действия, които са целели моето унижение пред останалите. Г-н Георгиев, аз съм учила децата на почти всички тук, в залата, всички ме познават. Не знам защо някой не ви е казал аз какво представлявам и какво може да намерите. Приказката „под вола- теле“, чували ли сте я? Не търсете, много телета ще излязат, когато си потърся правата по съдебен ред. От вас искам публично да ми се извините за лъжата, с която ме обидихте, или ще си потърся правата по съдебен ред. Само да довърша. На самото заседание, и това е отбелязано в протокола, се намеси г-н Рейзи, който ме обвини, че платеното ми локално паркиране не е платено паркомясто и това не е като да си слагаш саксии пред вкъщи. Само да кажа, г-н Рейзи, имам един автомобил, който стои в гаража с тази цел, за да не пречи на движението.  Само ви уведомявам. Както казах, локално паркиране съм платила, за да дам пример, не че имам нужда.

Г-жа Германова също подметна във връзка с нарушенията на наредбата за паркиране и оттам тръгна целия комплот, така да се каже.

Така че, г-н Георгиев, чакам вашето извинение.

 

Ц. Георгиев: Г-жо колега Филипова, извинявам се  ако съм ви накърнил. Първо се извинявам, защото сте по-голяма от мене и второ, аз уважавам учителите. Да, всички за вас казват хубави неща. Извинявам се, ако наистина съм ви обидил. Не съм ви казал името, само ви посочих. Снимката, която казахте че не е вашата къща, установихме че не е ваша, извинявам се и за това. Ще публикувам в страницата извинение към вас.

Това са лични взаимоотношения между хората, които нали,  като някой нарани някой, или обиди някой да се извинява, а  не със заплахи, съд и т.н.. Дали ще ме съдите, дали не, аз ви се извинявам затова, че не съм бил прав.

 

А. Филипова:  Не е въпрос за заплахи или съд, никого не съм заплашвала, тона ми не е заплашителен, децибелите ми са ниски. Понеже тук стана въпрос за заплахи или съдилища, обвинения, затова казвам че е по-добре да се извините, защото наистина,  с това което направихте накърнихте достойнството на човек, който го познава целия град и семейството ми, не беше редно.

 

Ц. Георгиев: Приемете моите извинения, г-жо Филипова.

 

С. Лулева: Аз пропуснах да задам един въпрос, който е свързан с паркинга покрай пристанището. Цяло лято наблюдавам една табела сложена- "няма свободни паркоместа".  Същевременно цяло лято, включително и днеска сутринта табелата стои, аз си влязох и вътре имаше достатъчно паркоместа. Можете да направите една проверка и да погледнете как седи на самата бариера бележка- "няма свободни места". Кой я е сложил, кой контролира, защо седи тази табела, в момента там има 10 свободни места. Защо седи една табела“ Няма свободни места“?

 

Т. Янакиев: Благодаря за въпроса. Десет ли казахте, че са празни местата, 20 да са. Знаете, че паркинга е хибриден и там има зона за локално паркиране. Хората, като се върнат от работа трябва да има свободно място, за да паркират, те са си платили за това. Разбирате ли защо според вас има празни паркоместа, а на табелата пише, че няма свободни паркоместа.

 

С. Лулева: За мене това не е начина, по който.........В момента знам, че има свободни паркоместа, защото цяло лято го пазим този паркинг и знам, че винаги мога да намеря паркомясто. Защо обаче един външен човек, който иска да влезе в този паркинг, защото това е един от паркингите, който е по-голям, виждайки табелата, той не може да влезе, а това са приходи за общината, които няма да бъдат взети, защото човекът ще си плати паркомясто, може да е за 1 час, за 2, за 5 или 10 часа. Тази табела, според мен не е решение на запазването на локалните паркоместа. Трябва да се измисли нещо друго, нещо друго трябва да се измисли.

 

Г. Пинелов: Една реплика и от мен. Когато един човек си е платил локално паркомясто, нормално е като се прибере от работа, да има къде да спре автомобила си. Като няма къде, означава, че правото, което си е заплатил за абонамент „локално паркиране“ не е защитено.

 

С. Лулева: Добре, аз като вляза там и като спра на паркомясто с локално паркиране, той като се прибере, пак няма да има къде да спре, няма да го ползва защото аз ще съм спряла. Табелата така или иначе седи. За мене тази табела не е начина, по който трябва да се регулират локалните паркоместа.

 

П. Рейзи: Аз съм чуждия човек, пристигам, гледам че в паркинга има 10 места, има табела, отивам и правя скандал на тоя дето е на бариерата- "пусни ме да вляза, вътре има свободни места". Вие се смеете, но аз присъствах един ден на такава сцена и тези долу на бариерата се виждат в чудо, милите. То сезона свърши, трябва да го помислите.

 

Т. Янакиев: Уважаема г-жо Лулева, пак повтарям има зона за локално паркиране на този паркинг. Зона, която е обозначена с маркировка и надписи. Точно по този начин ставаха нещата в началото, но не се спазваше маркировката и получихме изключително много оплаквания от хора, които са си платили локално паркиране, абонамент. Затова предприехме друга стъпка.  Когато видяхме, че някой пристава на тези места и не се оттегля от тях когато всички други са заети, да сигнализираме,  че няма свободни места. Значи зоната, която е локален абонамент, затова е била празна, защото вие сте видели нея.

Относно това, което каза г-н Рейзи е абсолютно прав. Навремето ви бях казал, дай да седнем след сезона, да видим какво се е случило, виждаме приходите,  разходите, виждаме начина, по който се е оперирало, всичко това нещо и всеки, който има някаква идея, съответно с технически възможност, дава предложения и действаме.

 

А. Николов: Уважаеми г-н кмете, г-н председател, ще взема отношение по няколко въпроса.

Първо искам да подкрепя г-жа Филипова. Аз също мисля, че общинския съвет не е място за решаване на междуличностни проблеми и да се използва трибуната да се накърнява личното достойнство, на който и да е колега или служител.

Второ, понеже съм председател на комисията по устройство на територията, влязохме в тази полемика преди няколко минути. Става въпрос за саботирането на предната сесия на няколко докладни, да допълня, че не става въпрос само за ПУП-ове, става въпрос за докладната за деривацията на яз. „Ясна поляна“, а това касае всички нас, няколко населени места, което както казахте, не е окей.

А относно кой закон, по който трябва да се мотивирате, законът е ЗУТ чл. 124 б ал. 5: Отказите за издаване на  разрешение за изработване на  устройствен план  по чл. 124 ал. 5 се дават с мотивирано решение или заповед на компетентния орган в едноседмичен срок от постъпването на искането. Отказите се съобщават по реда на админастративно процесуалния кодекс и могат да бъдат отхвърлени по реда на чл. 215.

 

П. Рейзи: Това, което цитирахте, няма нищо общо с направения коментар.

 

Г. Пинелов: Колеги, нека да приключваме, извинихме се, обидихме се, г-н Георгиев намери сили да  извини, нека приключваме.

 

Т. Янакиев:  Наистина г-н Георгиев намери сили да се извини  и нека този спор да приключи.

 

Г. Пинелов: Виждам, че г-н Жеков е тук. Имаше въпроси към него от г-н Рейзи, редно е да отговорите и да му обясните, за да не остава нещо недоизказано.

 

П. Рейзи: Аз не желая да слушам г-н Жеков, не желая да задавам въпроси. Г-н председател, нормално е, когато има сесия, всички директори да са тук, защото нашия кмет не отговаря на въпросите. Нашите питания са към него, той винаги ни прехвърля към някой от служителите му. Значи аз искам той да ми отговаря, аз питам него.

Въпросът ми към г-н Жеков, исках тогава да го задам, в момента не желая да питам. Това е мое право. Не искам да ми отговаря, аз ако исках, щях да го питам.

Въпросите са към кмета, ако не може да ми отговори, в следващата сесия- писмено. За следващата сесия се подготвя и ми отговаря. Не ми е приятно постоянно да ме прехвърля на някой от тея негови служители. Те казват неща, няма как да ги докажат, искам да ги чуя от устата на кмета. Както преди малко ми каза "аз винаги казвам, че прокуратурата го казвала". Така, по същия начин ще ми се оправдава, ама аз не съм го казал, каза го  Данчо Петков, Галя Георгиева или гл. архитектка.

Към вас са нашите въпроси, г-н кмете. Не е нужно да знаете всичко, ангажиран човек сте, работите много, но като не можете да ми отговорите, кажете на следващата сесия писмено, или тогава ще ви дам отговор. Не желая Мишо Жеков да ми отговаря.

 

М. Жеков /директор на общинско горско стопанство/: Г-н председател, аз съм засегнат, не става въпрос дали иска г-н Рейзи  или не. Аз съм засегнат, помолих ви да ми дадете думата за отговор, защото се разпространяват фалшиви новини. Аз съм много засегнат от г-н Рейзи  и му предлагам една папка за всичко, което е повдигнал като въпроси.

Обръщам се към вас, г-н председател, не мога да кажа уважаеми г-н Рейзи, защото той ме нарече мафия, един вид дървена мафия. Коя е дървената мафия? Сега такава дървена мафия не съществува, няма.

 

П. Рейзи: Аз не съм казал дървена мафия, измисляте си го. Никога не съм казвал дървена мафия. Твойта приказка е „гузен не гонен бяга“. Никога не съм казал, никога.

 

М. Жеков: Непрекъснато се говори и се всява една паника, че няма дърва за хората и няма да се снабдяват. Представям протокола от съвещанието с кметовете на г-н Рейзи, където става ясно, че на 95% хората по селата са снабдени. Ще му представя протоколи, които от 2018 г. не са изпълнени през неговото управление.

Аз си представях по друг начин общинския съвет. Разбирате ли колко съм разочарован, като гражданин го казвам. Само искам да не се всява паника.

 

П. Рейзи: Каква паника, колко дърва сте занесли в с. Росен, каква паника, ве човек. Събра ли сте парите на хората, отчитате ги в общината като приход, а в следващия момент не сте се разплатили с фирмите, които секат. В следващия момент на фирма Х продавате дърва от землището на с. Росен.

 

Т. Янакиев:  Когато ми се задават въпроси, на които съм компетентен отговарям. Второ, искам да кажа, че това което казахте, че всички директори са присъствали на заседанията когато сте били кмет е абсолютна лъжа. В един момент защо им давам думата, в следващия защо ги няма да отговарят. Когато кметът не може да отговори има компетентен човек, който  ще го направи, защото аз не знам какъв е въпросът в главата ви.

Ако ми го зададете, както има практика на други места, писмено два дни преди сесия, ще отговоря, ще се подготвя. Затова има служители, които присъстват тук. Директорите са идвали тук, когато са давали отчетите, всички сме били общински съветници.

Г-н Жеков е подготвил информация, защото вие я поискахте миналата сесия, г-н Рейзи. Вие питахте защо г-н Жеков го няма и ние казахме, че на следващата сесия ще дойде да ви отговори на въпросите.

 

П. Рейзи: На предната сесия аз ви питах за дървата, вие ми казахте, че ще извикате г-н Жеков  да отговаря. Само че, аз на тази сесия не искам да го питам, разберете ме правилно. Това е мое право и не желая г-н Жеков да се изказва. Аз ще си задам въпроса към директора на горското когато му дойде времето. Давам му време да разплати дърва на хората. Давам му време. Но той не може да разбере.

 

А. Филипова: Аз като общински съветник искам да знам какво е състоянието и какво е положението с дървата за огрев в общината.

 

М. Жеков:  В протокола от 31 август на среща с кметовете и ръководството на горското стопанство, всички декларираха над 90% задоволеност с дърва. Единствено в Росен е 50%, там разговарях със самия  кмет и той каза, че той ще организира и не желае никаква помощ. А ние през това време имаме 2 500 куб. метра дърва на „Мурват“, които се намираха почти до с. Росен.

 

К. Германова: Хвърляте обвинения към кмета, който липсва. Поканете кмета като ще говориме, г-н Жеков говори за фалшиви новини, а в момента той прави същото. Няма го кмета да обясни.

 

М. Жеков: Не хвърлям обвинения, цитирам протокола, че 90% от населението е снабдено с дърва. Вие не искате да чуете истината. Защо така?

 

Г. Пинелов: Колеги, давам 5 минути почивка.

 

/ след почивката/

 

Г. Пинелов: Колеги, има ли други въпроси към кмета? Няма.

 

Колеги, във връзка с чл. 11, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, съм длъжен да представя тримесечeн отчет за изразходените средства за командировъчни и представителни разходи за периода от 01.06.2020 г. до 30.08.2020 г.

Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги общински съветници,

На основание чл.11, ал.3 от Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, съм длъжен да  представям всяко тримесечие отчет за изразходените средства за командировъчни и представителни разходи.

За тримесечието от 01.06.2020г. до настоящия момент нямам направени  разходи за командировъчни или представителни такива.

Благодаря ви!

 

Сега преминаваме към дневния ред. Всички вие сте получили така предложения дневен ред. Има ли въпроси и предложения?

 Няма.

 Моля да гласуваме така предложения дневен ред. С 16 „за“,  „против“ – няма, „въздържали“ се – няма. Дневният ред е приет.

 

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  № 225

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред: 

 

   I.  Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:                                         

 1. Докладна записка с вх. № 624/ 12.08.2020г от Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол

Относно: именуване на улици в регулационните граници на с. Равадиново, община Созопол

 1. Докладна записка с вх. № 625/ 12.08.2020г от Тодор Дамянов– зам.- кмет на Община Созопол

Относно: Промяна в Наредба за определяне на размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол

 1. Докладна записка с вх. № 635/ 13.08.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Прекратяване на членството на Община Созопол в юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол - Приморско - Царево", участие в новосформирана "Местна инициативна рибарска група - Созопол" и определяне на представители

 1. Докладна записка с вх. № 656/ 21.08.2020г от Георги Леонидов Пинелов – председател на Общински съвет Созопол ,

Относно: Определяне на представител и заместващ представител  на  Общински съвет – Созопол  в  Областния съвет за развитие на област Бургас

 

       II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми: 

 1. Докладна записка с вх. № 620/ 11.08.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Отчет за изпълнението на бюджета, ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2019 година.

 1. Докладна записка с вх. № 627/ 12.08.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

          Относно: Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол към 30. 06. 2020 година.

 1. Докладна записка с вх. № 646/ 20.08.2020г. от Румен Кисьов - зам.- кмет на Община Созопол

Относно: Получаване на безлихвен заем от централния бюджет в размер на 2 354 546,07 лв. по реда на ПМС № 215 от 5 октомври 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.

 1. Докладна записка с вх. № 647/ 20.08.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020г.

 

III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 

 1. Докладна записка с вх. № 642/ 20.08.2020г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.- кмет на Община Созопол

Относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част ПИ с идентификатор 61114.4.7, област Бургас, община Созопол, с. Равна гора, м. КРАЙ СЕЛО, вид собств. Няма данни, вид територия Земеделска, категория 5, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с цел придобиване право на собственост на основание  §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ

 1. Докладна записка с вх. № 648/ 20.08.2020г. от Румен Кисьов - зам.- кмет на Община Созопол

Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС, лекарски кабинет с площ от 22,50 кв.м,  манипулационна с площ от 13,23 кв.м., чакалня   с площ от 24,57 кв.м. и санитарнo помещениe с площ от 5,86 кв.м.,  находящи се на втори етаж в УПИ VIII-390 кв.13 по плана на с. Зидарово.

 1. Докладна записка с вх. № 649/ 20.08.2020г. от Румен Митев Кисьов - зам.- кмет на Община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 63029.501.56, находящ се в  с. Росен, п.к.8150, ул. “Захари Стоянов“ №6, община Созопол, представляващ 10 кв.м.ид.ч. /десет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 63029.501.56, целият с площ 1051 кв.м.

 1. Докладна записка с вх. № 650/ 20.08.2020г. от Румен Митев Кисьов - зам.- кмет на Община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 81178.41.231, находящ се в  Община Созопол, гр. Черноморец, с.о. “Червенка“,  местност “Червенка“, община Созопол, представляващ 11 кв.м.ид.ч. /единадесет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 81178.41.231, идентичен с УПИ VI-231, кв.6 по регулационен план на местност “Червенка“,  целият с площ 401 кв.м. 

 

IV.  Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

     13. Докладна записка с вх. № 603/ 31.07.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 81178.5.92 и 81178.5.93, по кадастралната карта (КК) на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.

 1. Докладна записка с вх. № 633/ 14.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол (Заповед №8-Z-954/ 06.08.2020г.)                                     

   Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.6.280, по кадастралната карта (КК) на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ и План за улична регулация (ПУР), за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до новообразуваният урегулиран поземлен имот (УПИ). 

 1. Докладна записка с вх. № 634/ 14.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол (Заповед №8-Z-954/ 06.08.2020г.)                                      

Относно: Допълване на Решение № 1177 от Протокол № 39/ 29.06.2018год., в частта на раздел  II от решението, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол дава предварително съгласие трасето на обект „Трасе на деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлени имоти, земеделска територия, общинска собственост, в землищата на гр. Созопол, с. Равадиново и гр. Черноморец, общ. Созопол.

 1. Докладна записка с вх. № 636/ 14.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол (Заповед №8-Z-954/ 06.08.2020г.)                                      

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.105, по КК на гр.  Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м. “Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „за КОО“, за изграждане на „сграда за обслужващи дейности – офис“. 

 1. Докладна записка с вх. № 640/ 18.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол (Заповед №8-Z-954/06.08.2020г.)                                     

Относно: 1. Предложение за включване на обект (проект) като общински от първостепенно значение към  Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г., приета с  Решение № 60/ 12.02.2020г.

 1. 2. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с площ от 484м2 с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр. Созопол, м. ”Добровица”, извън границите на урбанизираните територии.
 2. 3. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с площ от 484 м2, с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр. Созопол, м. ”Добровица”, извън границите на урбанизираните територии, във връзка с провеждане на процедура по отчуждаване на основание чл.205, т.2 от ЗУТ.
 3. Докладна записка с вх. № 641/ 20.08.2020г. от Румен Митев Кисьов - зам.- кмет на Община Созопол

Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/землището на гр. Черноморец

 1. Докладна записка с вх. № 651/ 20.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол (Заповед №8-Z-954/ 06.08.2020г.)                                     

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.127, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м. “Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилна сграда и план за улична регулация, за осигуряване на транспортен достъп. 

 

         V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ.

 

 1. Докладна записка с вх. № 643/ 20.08.2020г от Тодор Дамянов – зам.- кмет на Община Созопол    

Относно: Утвърждаване  на  слетите   и  маломерни  паралелки  в  училищата на територията на Община Созопол за  учебната  2020 / 2021 учебна  година.

 1. Докладна записка с вх. № 644/ 20.08.2020г от Тодор Дамянов – зам.- кмет на Община Созопол    

      Относно:  Определяне  броя на групите и броя  на децата в тях  през учебната 2020 / 2021 година  в  детските градини на територията на община Созопол

 

 

 Г. Пинелов: Давам думата на председателя на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, г-н Андонов.

 

Ст. Анодонов:  Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, колеги, представям ви становище  на  Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.  

На 01.09.2020 г. от 14:00 часа, се проведе заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.

Заседанието откри и води председателя на Комисията Станимир Андонов.

    На заседанието присъстваха:

 1. Станимир Андонов – Председател
 2. Желязко Иванов
 3. Димитринка Господинова
 4. Анета Филипова
 5. Панайот Рейзи

     В работата на заседанието взеха участие

 1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Иванка Кирязова – адвокат на Общински съвет – Созопол;
 3. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 4. Тодор Дамянов- зам.- кмет на Община Созопол
 5. Румен Кисьов- зам.- кмет на Община Созопол
 6. Общински съветници;
 7. Служители от общинска администрация.

 

Разгледани бяха следните докладни:

Докладна записка  с вх. № 624/ 12.08.2020г от Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол    

Относно: именуване на улици в регулационните граници на с. Равадиново, община Созопол

По докладната разяснение от името на вносителя направи юристът от община Созопол Галя Георгиева, която обясни, че става въпрос за именуване на улици в новия квартал на с. Равадиново, който е по пътя за с. Веселие. Там има учредени право на строеж и някои от лицата са започнали да строят и са им необходими административни адреси на самите сгради. Оказа се, че три от улиците са продължение на вече съществуващи и перпендикулярни на тях, които все още нямат име. Настоящото предложение е внесено по желание на кмета на с. Равадиново, уточни г-жа Георгиева.

 Нямаше въпроси и след гласуване и с резултат от гласуването:

  За:  4 гласа,

  Против: няма

  Въздържали се: няма,

  Комисията подкрепя решението и предлага докладна № 624 да влезе за разглеждане на сесия.

 

Г. Пинелов : Колеги има ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Да гласуваме

                                                  

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16

                                                      Общински съвет Созопол взе

                                                                 РЕШЕНИЕ: № 226

 

               На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация именува улици в регулационните граници на с. Равадиново, квартали № 38, 39, 47, 48 и 49, община Созопол, както следва:

 

І. За село Равадиново

 1. ул. "Родопи" - с осови точки 102-103-104
 2. ул. "Витоша" - с осови точки 109-106-105-103-100
 3. ул. "Христо Фотев" - с осови точки 110-108-107-113-102-101

 

 

Ст. Андонов: Разгледана бе Докладна записка  с вх. № 625/ 12.08.2020г от Тодор Дамянов– зам.- кмет на Община Созопол    

Относно: Промяна в Наредба за определяне на размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол

Разяснение по докладната направи зам.- кметът на общината Тодор Дамянов, който уточни, че таксите за Детска млечна кухня се увеличават за нежители на община Созопол от 4 лв. на 5 лв., а за жители- от 1,50 лв. на 2,50 лв..

Нямаше въпроси от общинските съветници по докладната и след гласуване и с резултат от гласуването:

  За:  5 гласа,

  Против: няма

  Въздържали се: няма,

  Комисията подкрепя решението и предлага докладна № 625 да влезе за разглеждане на сесия.

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси по тази докладна?

 

П. Рейзи: С колко се увеличава? С 1 лев?  Кое налага увеличението?

 

Т. Янакиев: Таксите за детската млечна кухня не са пипани от 12 години и ако искаме да предоставяме качествена храна, трябва да ги увеличим. Нали си давате сметка какво може да се даде на децата за 1,50 лв.. Общината продължава да дотира тази услуга.

 

П. Рейзи:  Ами щом е качествена храна за децата, ако трябва да се увеличи още, например от 1,50 лв. на 3лв.. Когато го направихме, ние гледахме да бъде 30% от стойността да се плаща, това търсихме.

 

Т. Янакиев: И сега е така.

 

Г. Пинелов: Колеги, други въпроси? Няма. Да гласуваме.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16

                                                    Общински съвет Созопол взе

                                                                 РЕШЕНИЕ: № 227

 

                   Общински съвет Созопол приема промяна в Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол както следва:

 1. В РАЗДЕЛ III ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ,

         - Чл. 34а, ал.1 се изменя и придобива следната редакция: „За ползване на услугите на Детска млечна кухня (за деца от 10 месеца до навършване на 3-годишна възраст) родители (настойници, попечители) заплащат стойността на 1 (един) купон за храноден на едно дете в размер на 5.00 (пет) лева.“;

         - Чл. 34а, ал.2 се изменя и придобива следната редакция: „За ползване услугите на Детска млечна кухня (за деца от 10 месеца до навършване на 3-годишна възраст) родителите (настойниците, попечителите) на деца на които поне единия от тях е с постоянен адрес на територията на община Созопол, заплащат такса за 1 (един) купон за храноден на едно дете, редуцирана по реда на чл.8, ал.6 от ЗМДТ, в размер на 2,50лв. (два лева и петдесет стотинки).“

 

Ст.Андонов: Разгледана бе Докладна записка  с вх. № 635/ 13.08.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Прекратяване на членството на Община Созопол в юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол - Приморско - Царево", участие в новосформирана "Местна инициативна рибарска група - Созопол" и определяне на представители

Разяснение по докладната от името на вносителя направи Галя Георгиева, като направи предложение от името на вносителя т.6 от предложението за решение да отпадне, съответно общинския съвет да не одобрява устава, тъй като това е участие на Община Созопол. В т. 2 да се добави разширение след края на изречението: да извърши всичко необходимо в тази връзка, съобразно представения проектоустав на сдружението, за да е видно, че общинския съвет е запознат с проектоустава.

Кметът  Янакиев направи уточнение, че общината няма да бъде глобена с 50 хил. лв. за това, че напуска съществуващата Местна инициативна рибарска група, а и тя няма да се разтури, а ще продължи да съществува с останалите две общини- Царево и Приморско

Нямаше други въпроси и след гласуване и с резултат от гласуването:

  За:  5 гласа,

  Против: няма

  Въздържали се: няма,

  Комисията прие направените допълнения и предлага докладна № 635 да влезе за разглеждане на сесия.

 

Г. Пинелов:  Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Моля да гласуваме!

                                                      

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА –  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ПРОТИВ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  ПРОТИВ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

 

За: 9
Против:  2
Въздържали се: 5

Общо гласували: 16                                                     

                                                    Общински съвет Созопол взе

                                                              РЕШЕНИЕ: № 228

 

На основание чл .21, ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Созопол

О Д О Б Р Я В А:

 1. Прекратяване на членството на Община Созопол в юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол - Приморско - Царево", като упълномощи Тодор Дамянов, в качеството на представител на Община Созопол, да извърши всичко в тази връзка.
 2.  2. Участие на Община Созопол в сформиране на ново юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол", като упълномощи  кмета на Община Созопол - Тихомир Янакиев, да извърши всичко необходимо в тази връзка, съобразно представения проектоустав на сдружението.
 3. 3. Участие на Общинско предприятие "Рибарски пристанища община Созопол" в сформиране на ново юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол", като упълномощи директора на предприятието - Георги Пеев, да извърши всичко необходимо в тази връзка.
 4. 4. Определяне за представител на Община Созопол в общото събрание на ново юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол":

       - Румен Кисьов - Зам.- кмет на Община Созопол.

 1. 5. Определяне за представител на Общинско предприятие "Рибарски пристанища община Созопол" в общото събрание на ново юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол":

       - Георги Пеев - Директор на ОП "Рибарски пристанища община Созопол".

 

 

Ст. Андонов:  Комисията разгледа и Докладна записка  с вх. № 656/ 21.08.2020г от Георги Леонидов Пинелов – председател на Общински съвет Созопол,

Относно: Определяне на представител и заместващ представител  на  Общински съвет – Созопол  в  Областния съвет за развитие на област Бургас

Нямаше въпроси и след гласуване и с резултат от гласуването:

  За:  5 гласа,

  Против: няма

  Въздържали се: няма,

  Комисията подкрепя решението и предлага докладна № 656 да влезе за разглеждане на сесия.

 

Г. Пинелов: Колеги, моля за предложения.

 

Ж. Иванов: Предлагам г-н Пинелов за представител.

 

Г. Пинелов: Колеги, други предложения? Няма

И сега предложения за заместващ представителя.

 

Стиляна Николова: Предлагам г-жа Анета Филипова.

 

Г. Пинелов: Други предложения? Няма. Предлагам да гласуваме анблок двете предложения.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 15
Против:  0
Въздържали се: 1

Общо гласували: 16

                                                    Общински съвет Созопол взе

                                                              РЕШЕНИЕ: № 229

 

 1. Избира представител на общински съвет Созопол в Областен съвет за развитие на област Бургас: Георги Леонидов Пинелов
 2. Избира заместващ /резервен/ представител на общински съвет Созопол в Областен съвет за развитие на област Бургас: Анета Филипова Момчилова

 

На основание чл. 45, ал. 6 от ППЗРР  да се уведоми областния  управител за избрания представител и неговия заместник, като се изпрати копие от решението. В  нарочно  писмо до Областния съвет за развитие на област Бургас  да се посочат имената, адресите и телефони за връзка с избраните представители.

 

Г. Пинелов: Благодаря на г-н Андонов. Давам думата на председателя на комисията  по ”Финанси и бюджет, международни проекти и програми” г-жа Д. Господинова

 

Д. Господинова: Добър ден на всички, г-н председател, г-н кмете, колеги,

представям ви становище на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми”

На 01.09.2020 г. от 14.15 ч., се проведе заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” в състав:

 1. Димитринка Господинова – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Красимира Германова – член;
 5. Милена Тодорова Желева – член.

На заседанието присъстваха :

 1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Иванка Кирязова – адвокат на Общински съвет – Созопол;
 3. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 4. Тодор Дамянов- зам.кмет на Община Созопол
 5. Румен Кисьов- зам.кмет на Община Созопол
 6. Общински съветници;
 7. Служители от общинска администрация.

По време на заседанието бяха разгледани следните докладни:

Докладна записка  с вх. № 620/ 11.08.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол

Относно: Отчет за изпълнението на бюджета, ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2019 година.

Кметът Т. Янакиев обясни, че става въпрос за изпълнението на бюджета за 2019 г., и насочи вниманието към факта, че отчетените резултати на приходната и разходната част са доста под заложените.

Нямаше въпроси и коментари и след гласуване с резултат

5 гласа – „ За”

Против, въздържали се -  няма, комисията прие докладната да влезе за разглеждане на сесия.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 

К. Германова:  В документацията за сесията, които сте ни изпратили няма протокол от общественото обсъждане, а това е необходимо за да се запознаят общинските съветници.

 

И. Кирязова/ юрист на ОбС/: Общественото обсъждане бе направено според закона, бяха спазени всички изисквания за уведомяването на гражданите. Има протокол от общественото обсъждане. Протоколът е на разположение.Задължение на председателят е организирането на общественото обсъждане.

 

К. Германова: Видях, че има протокол, не става въпрос за това. Видях го в папките на хартиен носител по време на комисиите, но не ни беше изпратен заедно с материалите за сесията по електронен път. Идеята за общественото обсъждане е с този протокол да се запознаят общинските съветници как е преминало общественото обсъждане и какви въпроси са задавали присъстващите.

 

Г. Пинелов: Протоколът ще ви бъде изпратен веднага след сесията.

Колеги, други въпроси? Няма! Гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16

                                                     Общински съвет Созопол взе

                                                              РЕШЕНИЕ: № 230

 

 1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Созопол за 2019 г. по приходната и разходната част по дейности и параграфи, както следва:

1.1. По прихода                                                                                          23 810 912 лв.

в т.ч.

За делегираните от държавата дейности                                                   7 240 387 лв.

За местни дейности                                                                                    16 570 525 лв.

 

1.2. По разхода                                                                                20 243 072  лв.

в т.ч.

За делегираните от държавата дейности                                       6 589 381 лв.

За дофинансиране на делегираните от                                         1 540 266лв.  държавата дейности със собствени приходи

За местни дейности                                                                        12 113 425 лв.

Разпределени по дейности и параграфи, съгласно приложение форма Б3 на Министерство на финансите.

 1. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове /ИБСФ/ на Община Созопол за 2019 г., съгласно приложение № 2.
 2. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2019 г. по обекти, съгласно приложение № 3
 3. Приема отчета за състоянието на общински дълг за 2019г. – съгласно справка „Приложение № 14” – приложена по приложение 4

Погашения към 31.12.2019 г. в размер на 2 137 579 лв., в т.ч.:

 • към „ЦКБ "АД по договор 8-591/ 21.12.2018 г. в размер на 1 600 520 лв. от тях главница 1 600 000 лв. и лихви 520 лв.
 • към „ЦКБ“ АД по договор 8-496/ 18.09.2018 г. в размер на 537 059лв., от които 100 000лв. главница, 437 023 лв. лихви и 36 лв. такси. Остатък за погасяване по главницата към 31.12.2019 г. – 21 900 000 лв.

 

Д. Господинова: Комисията разгледа Докладна записка  с вх. № 627/ 12.08.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

          Относно: Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол към 30.06 2020 година.

Нямаше въпроси по докладната и след гласуване с резултат: 5 гласа – „ За”, "Против"- няма, "Въздържали се" -  няма, комисията предлага докладната да влезе за разглеждане на сесия.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 

Т. Янакиев: Допусната е техническа грешка. В т. 4 от решението да се чете - 30.06.2020 г., вместо 30.06. 2019 г.

 

Г. Пинелов: Други въпроси?  Няма! Моля да гласуваме първо корекцията в решението!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16

 

Г. Пинелов: А сега гласуваме решението ведно с поправката на техническата грешка.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ПРОТИВ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 13
Против:  1
Въздържали се: 2

Общо гласували: 16

                                                  Общински съвет Созопол взе

                                                              РЕШЕНИЕ: № 231

 

 1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Созопол за към 30.06.2020 г. по приходната и разходната част по дейности и параграфи, както следва:

1.1. По прихода                                                                                          13 271 174 лв.

в т.ч.

За делегираните от държавата дейности                                                  4 718 691 лв.

За местни дейности                                                                                    8 552 483 лв.

1.2. По разхода                                                                                             9 180 238 лв.

в т.ч.

За делегираните от държавата дейности                                                  3 185 720 лв.

За дофинансиране на делегираните от                                             773 996  лв. държавата дейности със собствени приходи

За местни дейности                                                                                       5 220 522 лв.

Разпределени по дейности и параграфи, съгласно приложение форма Б3 на Министерство на финансите.

 1. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове /ИБСФ/ на Община Созопол към 30.06.2020 г., съгласно приложение № 2.
 2. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи към 30.06.2020 г. по обекти, съгласно приложение № 3
 3. Приема отчета за състоянието на общински дълг към 30.06.2020 г. Погашения към 30.06.2020 г. в размер на 619 104 лв. , в т.ч.:
 • към „ЦКБ“ АД по договор 8-496/ 18.09.2018г., в размер на 619 104 лв., от които 400 000 лв. главница, 219 088 лв. лихви и 16 лв. такси. Остатък за погасяване по главницата към 30.06.2020г. – 21 500 000 лв.

 

 

Д. Господинова: Следващата докладна, която комисията разгледа е Докладна записка  с вх. № 646/ 20.08.2020г. от Румен Кисьов - зам.- кмет на Община Созопол

Относно: Получаване на безлихвен заем от централния бюджет в размер на 2 354 546,07 лв. по реда на ПМС № 215 от 5 октомври 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.

Разяснение по докладната направи кметът Тихомир Янакиев. Той обясни, че предстои окончателно плащане по проекта за водопровода в селата Росен и Крушевец. Начинът  на разплащане е, първо се разплаща със собствени средства, след това се верифицират плащанията. Тъй като Община Созопол не разполага с такива средства е необходимо да се вземе временен безлихвен кредит до заверката на сметката от Държавен фонд „Земеделие“. Този временен безлихвен кредит е необходим за окончателното плащане на фирмата, която е изпълнявала този проект.

П. Рейзи заяви, че няма нужда да се вземе такова решение и уточни, че последните пъти, когато се е налагало да се ползва този механизъм чрез Държавен фонд "Земеделие", не е взимано решение от общинския съвет.

Кметът  Т. Янакиев заяви, че държи да бъде направено с решение на общинския съвет, защото има промени в нормативната уредба.

За промените разяснение направи юристът Галя Георгиева, която обясни, че Законът за общинския дълг е категоричен, че безлихвените заеми за плащания по европроекти е вид  краткосрочен заем. Тя направи предложение от името на вносителя в решението по докладната да бъде добавена още една точка със следния текст: На основание чл.61 ал.1 от АПК настоящото решение е с предварително изпълнение с цел да защити особено важни обществени интереси.

К. Германова също изрази мнение, че не е необходимо да се взима решение от общинския съвет, понеже става въпрос за финансов инструмент, едно платежно, с което държавата да изплати преди да плати директно средствата на лице, което е извършило дейности  по проекта.

Други въпроси нямаше и след гласуване с резултат 5 гласа – „ За”, Против, Въздържали се -  няма, комисията прие докладната с така направеното допълнение в решението да влезе за разглеждане на сесия.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 

П. Рейзи: Допълнителната точка, която Г. Георгиева предложи бе, за да не чакаме 14- дневния срок на областния управител. Затова всъщност, за да може утре да искаме плащането.

Аз ще подкрепя тая докладна, това исках да кажа.

 

Г. Пинелов: Други въпроси?  Няма! Гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16

                                                 Общински съвет Созопол взе

                                                              РЕШЕНИЕ: № 232

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл.27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, т. 5, чл. 5, ал. 1, т. 5, чл. 13, чл. 17 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл. 1 от  ПМС № 215 от 5 октомври 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване и във връзка с извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 02/07/2/0/00730 от дата 13/06/2018 г. с бенефициент Община Созопол по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната система и съоръжения в с. Росен и с. Крушевец, община Созопол“  сключен между Община Созопол и Държавен фонд „Земеделие“ – РА,

 

 1. Одобрява предложението на кмета на Община Созопол за поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет, с цел извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на ДБФП № 02/07/2/0/00730 от дата 13/06/2018 г. с бенефициент Община Созопол по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната система и съоръжения в с. Росен и с. Крушевец, община Созопол“ сключен между Община Созопол и Държавен фонд „Земеделие“ – РА, при следните основни параметри:
 • Максимален размер на дълга 2 354 546,07 лв. (два милиона триста петдесет и четири хиляди и петстотин четиридесет и шест лева и седем стотинки);
 • Валута на дълга – български лева /BGN/;
 • Вид на дълга – безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрения проект № 02/07/2/0/00730 от дата 13/06/2018 г. с бенефициент Община Созопол по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната система и съоръжения в с. Росен и с. Крушевец, община Созопол“  сключен между Община Созопол и Държавен фонд „Земеделие“ – РА;
 • Начин на обезпечаване – Договор № 02/07/2/0/00730 от дата 13/06/2018 г. с бенефициент Община Созопол по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната система и съоръжения в с. Росен и с. Крушевец, община Созопол“ сключен между Община Созопол и Държавен фонд „Земеделие“ – РА;
 • Условия за погасяване:
 • срок на погасяване – с получаване на окончателно плащане по Договор № 02/07/2/0/00730 от дата 13/06/2018 г. с бенефициент Община Созопол по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната система и съоръжения в с. Росен и с. Крушевец, община Созопол“ сключен между Община Созопол и Държавен фонд „Земеделие“ – РА;
 • погасителен план – еднократна погасителна вноска при получаване на окончателно плащане по Договор № 02/07/2/0/00730 от дата 13/06/2018 г. с бенефициент Община Созопол по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната система и съоръжения в с. Росен и с. Крушевец, община Созопол“ сключен между Община Созопол и Държавен фонд „Земеделие“ – РА;
 • източник за погасяване на дълга – получената сума по окончателно плащане по Договор № 02/07/2/0/00730 от дата 13/06/2018 г. с бенефициент Община Созопол по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната система и съоръжения в с. Росен и с. Крушевец, община Созопол“ сключен между Община Созопол и Държавен фонд „Земеделие“ – РА;
 • максимален лихвен процент – 0% /безлихвен заем/;
 • такси, комисионни и други – не се дължат;
 • влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината – не оказва влияние при одобрение на пълния размер на разходите;

 

 1. Възлага на Кмета на Община Созопол да подаде заявка за кандидатстване за безлихвен заем от централния бюджет с цел извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на Договор № 02/07/2/0/00730 от дата 13/06/2018 г. с бенефициент Община Созопол по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната система и съоръжения в с. Росен и с. Крушевец, община Созопол“ сключен между Община Созопол и Държавен фонд „Земеделие“ – РА, както и да извърши всички законови действия, свързани с поемането на краткосрочен общински дълг.
 2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуален кодекс, Общински Съвет допуска предварително изпълнение на решението, за да се защитят особено важни обществени интереси, както и евентуално, че от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, последица от забавеното плащане.

 

Д. Господинова: Разгледана бе и Докладна записка  с вх. № 647/ 20.08.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020 г.

Нямаше въпроси и коментари и след гласуване с резултат 5 гласа – „ За”, "Против", "Въздържали се" -  няма, комисията предлага докладната да влезе за разглеждане на сесия.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 

П. Рейзи: Както навремето опозицията в лицето на сегашния кмет все питаше: Нали приемате бюджета, защо всяка сесия вкарвате компенсация и ремонти на бъджета?“. Сега и аз ли трябва да питам, а?

 

Т. Янакиев: За някоя друга докладна бих ви разбрал, но точно тази, с която вкарваме детската градина......

 

 

Г. Пинелов: Колеги, други въпроси?  Няма! Влизаме в процедура на гласуване.

 

Д. Господинова:

                                                                                       било                                  става

 • 52-00 – придобиване на ДМА 531 158 лв. -          531 158 лв.

в т.ч.                                                                              било     увеличение          става

 • 52-02 – придобиване на сгради:

в т.ч.

За детска градина с. Равадиново,

филиал на ОДЗ - Созопол

ПМС 315/ 19.12.2018 г.                                      0лв.                         531 158 лв.      531 158 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, моля да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16

 

Д. Господинова:                                                              било       намаление           става

 • 52-06 –изграждане на

      инфраструктурни обекти:

в т. ч.

За детска градина с. Равадиново,

филиал на ОДЗ - Созопол

ПМС 315/ 19.12.2018 г.                                                     531 158 лв.        531 158 лв.    0лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16

 

Д. Господинова:  1.1. Функция „Образование” - дейност 311 „Детски градини” - извършва компенсирани промени на разходите, в обема на общите разходи за дейността-служебна актуализация, както ги гласувахме.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16

 

Г. Пинелов: Решението е прието.

 

Д. Господинова:   Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ – намаление с 1 000лв., по параграфи, както следва:

                                                                                    било             намаление      става

 • 52-00 – придобиване на ДМА 340 000 лв.         1 000 лв.         339 000 лв.

в т. ч.

 • 52-06 –изграждане на

инфраструктурни обекти:

в т. ч.

Проектиране и изпълнение на енергосп.

мерки и дейности по модернизация,

реконструкция, интелигентно управление

и енергиен мениджмънт на системата за

улично осветление на община Созопол             340 000 лв.            1 000 лв.           339 000 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16

 

 

 

Д. Господинова:

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ - увеличение с 1 000 лв.по парграфи, както следва:

 

                                                                                 било          увеличение          става

 • 52-00 – придобиване на ДМА 34 728 лв. 1000 лв.          35 728 лв.

в т. ч.

 • 52-06 –изграждане на

инфраструктурни обекти:

ТП за изграждане на улична мрежа

в м. "Мисаря"                                                         21 600 лв.       1 000 лв.           22 600 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16

 

Д. Господинова:

1.2. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”– компенсирани промени в частта за капиталови разходи по дейности и параграфи, както ги гласувахме:

 

Г. Пинелов: Колеги, да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16

 

Г. Пинелов: Решението е прието.

 

Д. Господинова:

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 2020 г., в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както ги гласувахме.

 

Г. Пинелов: Колеги, да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16

 

Г. Пинелов: Решението е прието.

 

          Д. Господинова:

 1. Въз основа на приетите решения по т. 1.1 и т. 1.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2020г. /Приложение №1/

                                                                     било               -                става

 

Общо капиталови разходи:                    4 659 239 лв.  -     4 659 239 лв.

в т. ч. от:

собствени средства за местни

дейности                                                        811 671 лв.  -       811 671 лв.

 

 

Г. Пинелов: Колеги, моля да гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16

 

Г. Пинелов: Решението е прието.

 

                           Общински съвет Созопол взе

                                   РЕШЕНИЕ: № 233

 

            Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020 г., както следва:

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 2020 г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

            1.1. Функция „Образование” - дейност 311 „Детски градини” - извършва компенсирани промени на разходите в обема на общите разходи за дейността-служебна актуализация, както следва:

                                                                                    било                   -                 става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 531 158 лв. -           531 158 лв.

в т. ч.

                                                                                     било            увеличение          става

 • 52-02 – придобиване на сгради:

в т. ч.

За детска градина с. Равадиново,

филиал на ОДЗ - Созопол

ПМС 315/ 19.12.2018 г.                                      0лв.                       531 158 лв.             531 158 лв.

 

било            намаление            става

 • 52-06 –изграждане на

инфраструктурни обекти:

в т. ч.

За детска градина с. Равадиново,

филиал на ОДЗ - Созопол

ПМС 315/ 19.12.2018 г.                                             531 158 лв.       531 158 лв.     0лв.

 

1.2. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” –компенсирани промени в частта за капиталови разходи по дейности и параграфи, както следва:

 

Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ – намаление с 1 000лв., по параграфи, както следва:

                                                                                    било             намаление      става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 340 000 лв.   1 000 лв.           339 000 лв.

в т. ч.

 • 52-06 –изграждане на

инфраструктурни обекти:

в т. ч.

Проектиране и изпълнение на енергосп.

мерки и дейности по модернизация,

реконструкция, интелигентно управление

и енергиен мениджмънт на системата за

улично осветление на община Созопол              340 000 лв.     1 000 лв.               339 000 лв.

 

 

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ - увеличение с 1 000 лв. по парграфи, както следва:

                                                                                 било          увеличение          става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 34 728 лв. 1000 лв.          35 728 лв.

в т. ч.

 • 52-06 –изграждане на

инфраструктурни обекти:

ТП за изграждане на улична мрежа

в м. "Мисаря"                                                         21 600 лв.       1 000 лв.           22 600 лв.

 

 

 1. Въз основа на приетите решения по т. 1.1 и т. 1.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2020 г. /Приложение №1/

                                                                     било               -                става

 

Общо капиталови разходи:                    4 659 239 лв.  -     4 659 239 лв.

в т. ч. от:

 

собствени средства за местни

дейности                                                        811 671 лв.  -       811 671 лв.

 

 

Г. Пинелов: Благодаря на г-жа Господинова. Колеги, давам 5 минути почивка.

                                                           / след почивката/

 

Г. Пинелов: Давам думата на председателя на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” г-н Желязко Иванов.

 

Ж. Иванов: Уважаеми г-н председател, г-н кмет, колеги,

представям ви становище от заседанието на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”,  проведено на 22.07.2020 г. от 14:30 часа, в състав:

 1. Желязко Иванов – Председател
 2. Андрей Николов – член;
 3. Стилияна Николова – член;
 4. Светлана Лулева – член.

На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Румен Кисьов - зам.- кмет на Община Созопол
 4. Тодор Дамянов - зам.- кмет на Община Созопол
 5. Иванка Кирязова - юрист;
 6. 4. Общински съветници;
 7. 5. Служители от Общинска администрация.

 

По време на заседанието на комисията бяха разгледани следните докладни записки:

 1. Докладна записка с вх. № 642/ 20.08.2020г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.- кмет на Община Созопол

Относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част ПИ с идентификатор 61114.4.7, област Бургас, община Созопол, с. Равна гора, м. КРАЙ СЕЛО, вид собств. Няма данни, вид територия Земеделска, категория 5, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с цел придобиване право на собственост на основание  §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ

         Нямаше въпроси и коментари. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?  Няма. Гласуваме.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 15
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 15

                           Общински съвет Созопол взе

                                  РЕШЕНИЕ:234

 

 1. Общински съвет – Созопол, на основание чл. 36 ал. 3 от ЗСПЗЗ, във връзка с § 4з, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с § 31, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 220 /двеста и двадесет/ кв.м.ид.ч. от ПИ с идентификатор 61114.4.7, (целият имот с площ от 720 кв.м.) по КККР на землище с. Равна гора, община Созопол, на стойност 3 600,00 лв. /три хиляди и шестстотин лева/ без ДДС, обективирана в оценителен протокол № 0019/ 04.08.2020 г.
 2. Общински Съвет –Созопол, на основание § 4з, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, и с чл. 36 от Закона за собствеността, и чл. 38, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето П. Д. Д. да придобие право на собственост върху 220 /двеста и двадесет/ кв.м.ид.ч. от ПИ с идентификатор 61114.4.7 по КККР на землище с. Равна гора, община Созопол, област Бургас, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т. 1.

 

 

 

Ж. Иванов: Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка  с вх. № 648/ 20.08.2020г. от Румен Кисьов - зам.- кмет на Община Созопол

Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС, лекарски кабинет с площ от 22,50 кв.м,  манипулационна с площ от 13,23 кв.м., чакалня   с площ от 24,57 кв.м. и санитарнo помещениe с площ от 5,86 кв.м.,  находящи се на втори етаж в УПИ VIII-390 кв. 13 по плана на с. Зидарово

         Нямаше въпроси и коментари. С 4 гласа- “За“, 0- „Против“ и 0- „Въздържали се“, комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 

К. Германова: Аз само да попитам, какъв е бил наема пред, пак същия ли?

 

Г. Георгиева: По тарифата е.

 

Г. Пинелов: Други въпроси? Няма! Гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 15
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 15

                        Общински съвет Созопол взе

                                 РЕШЕНИЕ: № 235

 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020 г.”, приета с Решение № 60/ 12.02.2020 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот -    втори етаж от масивна двуетажна сграда, с предназначение: „За здравна служба“, със застроена площ от 270 кв.м. /двеста и седемдесет квадратни метра/, разположена в УПИ VIII-390 /осем римско за имот с планоснимачен номер триста и деветдесет/ в кв. 13 /тринадесет/ по плана на с. Зидарово, с площ от 1 257 кв.м. /хиляда двеста петдесет и седем.

 

 1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 14 ал. 6 от ЗОС да се предостави под наем без търг или конкурс за здравни дейности, за задоволяване на съответните нужди на населението за период от 5 /пет/ години, както следва:

 

2.1. Лекарски кабинет с площ от 22,50 кв.м. /двадесет и две цяло и петдесет квадратни метра/,  манипулационна с площ от 13,23 кв.м. /тринадесет цяло двадесет и три квадратни метра/, чакалня   с площ от 24,57 кв.м. /двадесет и четири  цяло и петдесет и седем квадратни метра/ и два броя санитарни помещения с обща площ от 5,86 кв.м. /пет цяло осемдесет и шест квадратни метра/, находящи се на втори етаж от масивна двуетажна сграда със застроена площ от 270 кв.м. /двеста и седемдесет квадратни метра/, разположена в УПИ VIII-390 /осем римско за имот с планоснимачен номер триста и деветдесет/ в кв. 13 /тринадесет/ по плана на с. Зидарово, община Созопол, с предназначение за здравна служба.

 

2.2. Месечният наем, определен по реда на чл. 20 от НРПУОС съгласно „Тарифа за минималния размер на месечен наем за един квадратен метър при отдаване под наем на общинско имущество на община Созопол“, е в размер на 82,70лв. /осемдесет и два лева и седемдесет стотинки/, без ДДС

 

 1. Възлага на кмета на община Созопол да сключи договор с д-р Димитър Костадинов Иванов за предоставяне под наем на помещенията.

 

Ж. Иванов: Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка  с вх. № 649/ 20.08.2020г. от Румен Митев Кисьов - зам.- кмет на Община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 63029.501.56, находящ се в  с. Росен, п.к.8150, ул. “Захари Стоянов“ №6, община Созопол, представляващ 10 кв.м.ид.ч. /десет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 63029.501.56 целият с площ 1051 кв.м.

Нямаше въпроси и коментари. С 4 гласа- „За“, 0- „Против“ и 0- „Въздържали се“, комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Влизаме в процедура на гласуване!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 15
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 15

 

                          Общински съвет Созопол взе

                                  РЕШЕНИЕ: № 236

 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020 г.”, приета с № 60/ 12.02.2020г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

10 кв.м.ид.ч. /десет квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.56  /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- петдесет и шест/, по КККР   на с. Росен, п.к. 8150, ул. “Захари Стоянов“ №6, община Созопол, одобрен със Заповед № РД-18-56/ 29.09.2015 г. на ИД на АГКК,  целият с площ 1051 кв.м. /хиляда петдесет и един квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 63029.501.9516, 63029.501.55, 63029.501.57, 63029.501.9510.

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 36 ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 38 ал. 1 т. 2 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственикът Д. И. К., ЕГН , чрез продажба на: 10 кв.м.ид.ч. /десет квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.56 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- петдесет и шест/, по КККР на с. Росен, п.к. 8150, ул. “Захари Стоянов“ №6, община Созопол, одобрен със Заповед № РД-18-56/ 29.09.2015 г. на ИД на АГКК,  целия с площ 1051 кв.м. /хиляда петдесет и един квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 63029.501.9516, 63029.501.55, 63029.501.57, 63029.501.9510.
 2. Одобрява експертна оценка №2020ЕО033/ 03.08.2020 г. на независим лицензиран оценител в размер на 210 лв. /двеста и десет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Ж. Иванов: Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка  с вх. № 650/ 20.08.2020г. от Румен Митев Кисьов - зам.- кмет на Община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 81178.41.231, находящ се в  Община Созопол, гр. Черноморец, с.о. “Червенка“,  местност “Червенка“, община Созопол, представляващ 11 кв.м.ид.ч. /единадесет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 81178.41.231, идентичен с УПИ VI-231, кв. 6 по регулационен план на местност “Червенка“,  целият с площ 401 кв.м.

Нямаше въпроси по докладната. С 4 гласа- “За“, 0- „Против“ и 0- „Въздържали се“, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

 Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?  Няма! Гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 15
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 15

                           Общински съвет Созопол взе

                                   РЕШЕНИЕ: № 237

 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020 г.”, приета с №60/ 12.02.2020 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

11 кв.м.ид.ч. /единадесет квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 81178.41.231 /ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район- четиридесет и едно, поземлен имот- двеста тридесет и едно/, по КККР   на гр. Черноморец, с.о. “Червенка“,  местност “Червенка“, община Созопол, одобрен със Заповед № РД-18-12/ 24.04.2007 г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ VI-231, кв. 6 по регулационен план на местност “Червенка“,  целият с площ 401 кв.м. /четиристотин и един квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: „За вилна сграда, при граници и съседи: 81178.41.232, 81178.41.240, 81178.41.241, 81178.41.230, 81178.41.996

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 36 ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 38 ал. 1 т. 2 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственикът С. С. К., ЕГН , чрез продажба на: 11 кв.м.ид.ч. /единадесет квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 81178.41.231 /ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район- четиридесет и едно, поземлен имот- двеста тридесет и едно/, по КККР   на гр. Черноморец, с.о. “Червенка“,  местност “Червенка“, община Созопол, одобрен със Заповед № РД-18-12/ 24.04.2007 г. на ИД на АГКК,  идентичен с УПИ VI-231, кв. 6 по регулационен план на местност “Червенка“, целият с площ 401 кв.м. /четиристотин и един квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: „За вилна сграда“, при граници и съседи: 81178.41.232, 81178.41.240, 81178.41.241, 81178.41.230, 81178.41.996
 2. Одобрява експертна оценка №2020ЕО032/ 03.08.2020 г. на независим лицензиран оценител в размер на 1320 лв. /хиляда триста и двадесет лева/ без ДДС., по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Г. Пинелов: Благодаря на г-н Иванов, давам думата на председателя на комисията по „Устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”- г-н Андрей Николов.

 

А. Николов: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, колеги, представям ви становището на комисията по „Устройство на територията,жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”.

На 01.09.2020 г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав:

 1. Андрей Николов –председател
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Стамат Стаматов - член;
 4. Цветан Иванов - член;

 

На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Румен Кисьов- зам.- кмет на Община Созопол

4.Тодор Дамянов- зам.- кмет на Община Созопол

 1. Общински съветници;
 2. Иванка Кирязова- юрист на Общински съвет- Созопол;
 3. Служители от Общинска администрация.

 

Заседанието води Андрей Николов – председател на комисията.

Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни записки: 

Докладна записка  с вх. № 603/ 31.07.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 81178.5.92 и 81178.5.93, по кадастралната карта (КК) на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.

 Въпроси нямаше. След гласуване и  в резултат на гласуването , с  4 гласа "За", 0 гласа "Против" и 0 гласа "Въздържали се"Комисията подкрепя докладната записка и тя влиза за разглеждана на заседание на Общинския съвет.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси по докладната? Няма! Гласуваме!

 

За: 11
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 11

 

                      Общински съвет Созопол взе

                              РЕШЕНИЕ: № 238

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2, чл. 124а, ал. 1 и чл. 16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват   на   поземлени   имоти  с  идентификатори 81178.5.92 и 81178.5.93,  по кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане на новообразуваният урегулиран поземлен имот – за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.

            При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

             Към  ПУП – ПРЗ  да  се  изработят  схеми  по  части  в съответствие с чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. Бъдещата разработка, на ПУП – ПРЗ да се съобрази със съществуващата улична регулация, с влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/ 14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл. 127, ал. 2 , във връзка с чл. 128, ал. 6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

                  ПУП да се изработи при спазване на следните условия, мерки и ограничения, съгласно Решение №БС-46-ПР/ 09.07.2020г. и писмо №ПД-913/10/ 09.07.2020 г. – на РИОСВ гр. Бургас, а именно:

 1. Да се спазва условието, заложено в становище на РЗИ- Бургас с изх. № 10-62-1 от 17.06.2020 г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на настоящото решение.
 2. За включване на отпадъчните води, формирани при реализацията на инвестционното предложение към канализационната система „Созопол-Черноморец-Равадиново”, да се сключи договор с ВиК оператор, който я стопанисва, при спазване изискванията на чл. 125 и чл. 125а от Закона за водите.
 3. В етапа на строителство да се предприемат мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти с неподвижни източници на емисии.
 4. При строителните дейности и при експлоатацията на обекта да не се допуска увреждане на ПЗ „Нос Червенка”, с която имотът граничи непосредствено от североизток.
 5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието за изработване на   проект  за  Подробен устройствен план – План регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл. 124б,  ал. 2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл. 124б,  ал. 4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

 

 

 

А. Николов:  Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка  с вх. № 633/ 14.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол     (Заповед №8-Z-954/ 06.08.2020г.)                                     

   Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.6.280, по кадастралната карта (КК) на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ и План за улична регулация (ПУР), за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до новообразуваният урегулиран поземлен имот (УПИ). 

            Въпроси нямаше. След гласуване и  в резултат на гласуването , с  4 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се"комисията подкрепя докладната записка и влиза за разглеждана на редовна сесия.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ -

 

За: 11
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 11

                           Общински съвет Созопол взе

                                 РЕШЕНИЕ: № 239

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 110, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 108, ал. 2, чл. 124а, ал. 1 и чл. 16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват   на   поземлен   имот  с  идентификатор 81178.6.280,  по кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ и План за улична регулация, за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до новообразуваният урегулиран поземлен имот. 

            При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00 метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна

растителност. Линията на застрояване да се ситуира на отстояние 5.00 метра, от имотната граница, към ПИ81178.6.642.                     

             Към  ПУП – ПРЗ  да  се  изработят  схеми  по  части  в съответствие с чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. Бъдещата разработка, на ПУП – ПРЗ и ПУР  да се съобрази със съществуващата улична регулация, с влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/ 14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл. 127, ал. 2 , във връзка с чл. 128, ал. 6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието за изработване на   проект  за  Подробен устройствен план – План регулация и застрояване и План за улична регулация.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл. 124б,  ал. 2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл. 124б,  ал. 4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

 

А. Николов: Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка  с вх. № 634/ 14.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол     (Заповед №8-Z-954/ 06.08.2020г.)                                     

Относно: Допълване на Решение №1177 от Протокол №39/ 29.06.2018 год., в частта на раздел  II от решението, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол дава предварително съгласие трасето на обект „Трасе на деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлени имоти, земеделска територия, общинска собственост, в землищата на гр. Созопол, с. Равадиново и гр. Черноморец, общ. Созопол.

            Въпроси по докладната нямаше. След гласуване и  в резултат на гласуването с  4 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  комисията подкрепя докладната записка и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на общинския съвет .

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари?

 

Т. Янакиев: Предлагаме да допълним т.2

 

Г. Георгиева: Вносителят предлага да се добави като разширение в т. 2 от решението: Общински съвет допуска предварително изпълнение.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме допълнението в решението.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: 

За: 11
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 11

 

Г. Пинелов: Колеги, а сега да гласуваме решението с така направеното допълнение.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ -

 

За: 11
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 11

 

 

 

                               Общински съвет Созопол взе

                                       РЕШЕНИЕ: № 240

 

 1. Общински съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, допълва свое Решение №1177 от Протокол №39/ 29.06.2018 год., в частта на раздел II от решението, с което дава предварително съгласие трасето, на обект „Трасе на Деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлен имот, земеделска територия, общинска собственост,  находящ се в землището на с. Равадиново, общ. Созопол, както следва:

Землище Равадиново ЕКАТТЕ 61042

Имот

Вид

територия

НТП

 

Кат.

Местност

Площ

 на имота

в дка

Площ

с огран. в ползв. в дка

Дължина на трасето в метри

Обща площ

 в дка

Вид собственост

1.290

Земеделска

Изоставена

орна земя

IV

МАНАСТИРЯ

4.370

0.035

5.85

0.035

Общинска частна

 

 1. Общински съвет допуска предварително изпълнение на акта, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, за да се защитят особено важни държавни интереси.

 

          Срока, на валидност, на предварителното съгласие е пет години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Настоящето решение да се счита за неразделна част от: Решение №1177, от Протокол №39/ 29.06.2018 год. и Решение №48, от Протокол №4/ 20.12.2019 год.

Разпореждам предварително изпълнение на акта, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, за да се  защитят особено важни държавни интереси.

 

 

А. Николов: Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка  с вх. № 636/ 14.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол     (Заповед №8-Z-954/ 06.08.2020г.)                                     

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.105, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м. “Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „за КОО“, за изграждане на „сграда за обслужващи дейности – офис“. 

Въпроси по докладната нямаше. След гласуване и  в резултат на гласуването  с  4 гласа "за", 0- „против“ и 0- „въздържали се“, комисията подкрепя докладната записка и тя влиза за разглеждана на редовно заседание на общинския съвет.

 

Г.Пинелов: Колеги, имате ли въпроси? Няма! Гласуваме!

 

За: 10
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 10

                       Общински съвет Созопол взе

                                  РЕШЕНИЕ: № 241

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2, чл. 124а, ал. 1 и чл. 16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.105, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м. “Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане „за КОО“, за изграждане на „сграда за обслужващи дейности – офис“,  разположена свързано със застройката в съседния УПИXXXI-106 /ПИ81178.61.106/ и на нормативни отстояния от регулационните граници.

            При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.  

           Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.   В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с уличната регулация по ПП за улица с О.Т.673 ÷ 91, приета с Решение по т. 10, на ОЕС, от  Протокол №22/ 22.11.2012 г.,  обявен  по  реда  на  чл. 128,  ал. 2  от  ЗУТ  в  ДВ, брой 4/ 15.01.2013 г., к. акт от 15.02.2013 г., влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/ 14.06.2001 г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл. 127, ал. 2 , във връзка с чл. 128, ал. 6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

               ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.61.105,  да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл. 51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

 

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл. 124б,  ал. 2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл. 124б,  ал. 4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

 

 

А. Николов: Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка  с вх. № 640/ 18.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол     (Заповед №8-Z-954/ 06.08.2020г.)                                      

Относно: 1.Предложение за включване на обект (проект) като общински от първостепенно значение към  Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 г., приета с  Решение № 60/ 12.02.2020 г.

 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с площ от 484 м2, с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр. Созопол, м. ”Добровица”, извън границите на урбанизираните територии.
 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с площ от 484 м2, с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр. Созопол, м. ”Добровица”, извън границите на урбанизираните територии, във връзка с провеждане на процедура по отчуждаване на основание чл. 205, т. 2 от ЗУТ.

Въпроси по докладната нямаше. След гласуване и  в резултат на гласуването  с  4 гласа "за", 0- „против“ и 0- „въздържали се“,  комисията подкрепя докладната записка и тя влиза за разглеждана на редовно заседание на общинския съвет.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси по докладната? Няма! Гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ –

ЦВЕТАН ИВАНОВ -

 

За: 10
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 10

 

                      Общински съвет Созопол взе

                               РЕШЕНИЕ: № 242

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, и във връзка с § 5, т. 73 от ДР на ЗИД на ЗУТ допълва годишна програма за 2020 година, приета с Решение № 60/ 12.02.2020г. с обект: Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр. Созопол, м. ”Добровица”, извън границите на урбанизираните територии, като свързан със социално икономическото развитие на общността и с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, като го обявява за обект от първостепенно значение за Община Созопол.
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2 и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Созопол разрешава изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с площ от 484 м2, с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр. Созопол, м. ”Добровица”, извън границите на урбанизираните територии.

ПУП – ПРЗ следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №7/ МРРБ за ПНУОВТУЗ.

Към ПУП - ПРЗ да се изготви ТЧ с координатен регистър и баланс на територията.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с площ от 484 м2, с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр. Созопол, м. ”Добровица”, извън границите на урбанизираните територии, във връзка с провеждане на процедура по отчуждаване на основание чл. 205, т. 2 от ЗУТ.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл. 124б ал. 2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл. 5 ал. 5 от ЗУТ.

 

 

А. Николов: Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка  с вх. № 641/ 20.08.2020г. от Румен Митев Кисьов - зам.- кмет на Община Созопол

Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/землището на гр. Черноморец.

      Въпроси по докладната нямаше.   След гласуване и  в резултат на гласуването, с  4 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се"комисията подкрепя докладната записка и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на общинския съвет.

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ -

 

За: 11
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 11

                           Общински съвет Созопол взе

                                  РЕШЕНИЕ: № 243

 

            Общински съвет – Созопол на основание чл. 5 ал. 4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл. 56 от Закона за устройство на територията   приема представената схема(съгласно приложение) за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински поземлен имот 81178.5.294, 81178.5.440  и 81178.5.455,  землището на  гр. Черноморец.

 

А. Николов: Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка  с вх. № 651/ 20.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол     (Заповед №8-Z-954/ 06.08.2020г.)                                     

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.127, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м. “Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилна сграда и план за улична регулация, за осигуряване на транспортен достъп.

      Въпроси по докладната нямаше.   След гласуване и  в резултат на гласуването , с  4 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на общинския съвет .

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Да гласуваме!

 

За: 11
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 11

 

                  Общински съвет Созопол взе

                          РЕШЕНИЕ: № 244

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 110, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 108, ал. 2, чл. 124а, ал. 1 и чл. 16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план за:

- План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.127, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м. “Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилна сграда. При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

- План за улична регулация: на улица от О.Т.91 до О.Т.680, като продължение на улица от О.Т.673 до О.Т.91 - (приета с Решение по т.10 на Общински експертен съвет, от  Протокол №22/ 22.11.2012 г.,  обявен  по  реда  на  чл. 128, ал. 2 от ЗУТ в ДВ, бр. 4/ 15.01.2013 г.) и на алея за достъп, с ширина 4.00 метра, съгласно приложената графична част към заданието.                        

Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.   В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, и план за улична регулация да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с уличната регулация на улица с О.Т.673 ÷ 91, приета с Решение по т. 10, от Протокол №22/ 22.11.2012 г., на ОЕС, обявена по реда на чл.128, ал.от ЗУТ в ДВ, брой 4/ 15.01.2013 г., влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/ 14.06.2001 г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл. 127, ал. 2 , във връзка с чл. 128, ал. 6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

               ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.61.127,  да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл. 51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.              

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл. 124б,  ал. 2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл. 124б,  ал. 4 от ЗУТ.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

 

 

Г. Пинелов: Благодаря на г-н Николов, давам думата на председателя на комисията по "Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания" г-жа Анета Филипова.

 

           А. Филипова: Уважаеми г-н председател, г-н кмете, колеги, представям становище на

комисията по "Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания".

На 01.09.2020 г. от 15.00 часа, се проведе заседание на комисията по Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания.

На заседанието присъстваха:

 1. Анета Филипова – Председател
 2. Стилияна Николова
 3. Андрей Николов
 4. Цветелин Георгиев

       В работата на заседанието взеха участие

 1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Иванка Кирязова – адвокат на Общински съвет – Созопол;
 3. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 4. Тодор Дамянов- зам.кмет на Община Созопол
 5. Румен Кисьов- зам.кмет на Община Созопол
 6. Общински съветници;
 7. Служители от общинска администрация.

 

Заседанието се откри и води от председателя на комисията. Разгледани бяха следните докладни:

Докладна записка  с вх. № 643/ 20.08.2020г от Тодор Дамянов  – зам.- кмет на Община Созопол    

Относно: Утвърждаване  на  слетите   и  маломерни  паралелки  в  училищата на територията на Община Созопол за  учебната  2020/ 2021 учебна  година.

Разяснение по докладната направиха юристът на общината г-жа Г. Георгиева и ръководителят на направление „Образование“ г-жа Зингинова. Корекциите в първоначално заявените в докладната бройки се налага, заради допълнително записали се ученици в някои от училищата на територията на община Созопол. Докладната е входирана на 20 август, а междувременно са се записали допълнително ученици в СУ “Св. св. Кирил и Методий“- Созопол, като в първи, шести и 8 „а“ клас са постъпили допълнително по едно дете. С това вече паралелката 8 „а“ клас няма да е маломерна. Промяна има и в ОУ „Христо Ботев“- Черноморец, където има записани допълнително по едно дете в  първи и шести клас. Едно ново записано дете има и в първи клас в ОУ „Христо Ботев“- с. Росен, с което паралелката там вече не е маломерна. В ОУ “Христо Ботев“- с. Зидарово има записано допълнително един ученик в шести клас.

Нямаше въпроси по докладната. След гласуване и с резултат: „За“- 4 гласа, „Против“ и „Въздържали се“- няма, комисията приема корекциите в докладната и предлага на Общински съвет да вземе решението така, както го гласувахме в комисията.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 

Т. Дамянов / зам. кмет на Община Созопол/ : Уважаеми общински съветници, отново се налага промяна в бройките заявени ученици. Има две промени, които трябва да се отразят в решението. Причината е, че в първи клас в СУ "Св. св. Кирил и Методий"- Созопол се записа още един ученик в първи клас, с което паралелката става от 29 ученика. Това е над определения норматив и затова спазвайки указанията на МОН, първокласниците се разпределят в две маломерни паралелки, като единият първи клас е с 15 ученика, а другият е с 14 ученика.

В 8 клас един от учениците се отписа, за да учи в чужбина, така че и тази паралелка става маломерна.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме корекцията в докладната!

 

За: 11
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 11

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме решението с така направената корекция!

 

За: 11
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 11

 

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ: № 245

 

 1. I. Общински съвет Созопол  утвърждава броя на паралелките, броя на маломерните и  броя на слетите паралелки  в училищата   на територията на община Созопол,  за  учебната 2020/ 2021 година, разпределени по училища, както следва:

 

                                                  ОБЩИНСКИ   УЧИЛИЩА 

 

 1. СУ „Св. Св. Кирил и Методий”-  гр. Созопол

    

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

1.

Целодневна подготвителна група – 6 годишни

1

15

 

Всичко деца в ПГ

1

14 има и 1 дете на самостоятелна организация

1.

I „а”клас

1 маломерна

14

2.

I „б” клас

1 маломерна

15

3.

II клас

1

22

4.

III „а”  клас

1

16

5.

III „б”  клас

1

16 има и 1 ученик на индивидуална форма

6.

IV „а” клас

1

24

7.

IV „б” клас

1

23

8.

V  „а”клас

1 маломерна

16

9.

V  „б”клас

1

18

10.

VI клас

1

20

11.

VII „а” клас

1

19

12

VII „б” клас

1

19

13.

VIII „а” клас професия

„ Хотелиер”

1 маломерна

17

14.

VIII „б” клас профил „Софтуерни и хардуерни науки”

1 маломерна

14 има и 1 ученик на индивидуална форма

15.

IX  клас професия

„ Хотелиер”

1

37 има и 1 ученик на индивидуална форма

16.

X  клас професия

„ Хотелиер”

1

28

17.

XI „а” клас професия

„ Хотелиер”

1

24

18.

XI „б” клас профил „Природни науки

1 маломерна

15

19.

XII  клас професия

„ Хотелиер”

1

22

 

Всичко ученици / I – XII клас/ в дневна форма:

19

379

                Дете в подготвителна форма – 1 /пожелание на родителите/

                Ученици на   индивидуална  форма- 3 /   по здравословни причини /

                Ученици на самостоятелна форма на обучение  - 45 /над 16 год/

Общ брой ученици: 442

Ученици на  ресурсно  подпомагане 19

 1. ОУ „Христо  Ботев„- гр.  Черноморец

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

1.

I клас

1 маломерна

9 има и 1 ученик в индивидуална форма

2.

II клас

1 маломерна

14

3.

III  клас

1

24

4.

IV клас

1

28

5.

V  клас

1

19 има 1 ученик в индивидуална и 1 ученик в комбинирана форма

6.

VI клас

1 маломерна

 15

7.

VII клас

1 маломерна

7 има и 5 ученици в индивидуална форма

 

Всичко ученици /I - VII клас / в дневна форма::

7

116

                           Индивидуална форма на обучение -  7 ученици

                           Комбинирана форма на обучение   -  1 ученик

Общ брой ученици: 124

                           Ученици на ресурсно  подпомагане – 10 ученици

 1. 3. ОбУ  „Христо Ботев”  с. Росен                                              

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

1.

Полудневна подготвителна група

1

12

 

Всичко :

1

12

1.

I клас

16

2.

II клас

1

18

3.

III  клас

1 маломерна

14

4.

IV клас

1

21

5.

V  клас

1

22

6.

VI клас

1

19

7.

VII клас

1 маломерна

16

8.

VIII „а” клас професия

„ Камериер”

1

23

 

Всичко ученици /I - VIII клас/ в дневна форма:  

8

149

                 Ученици на самостоятелна форма на обучение  - 2 / над 16 год/

Общ брой ученици: 163

 1. ОУ  „Отец   Паисий”  с. Равна  гора

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

1.

 I клас  и   II клас

1 слята и маломерна

13

2.

 III клас и  IV клас 

1 слята  и маломерна

15

3.

 V клас   и   VI клас

1 слята

19 има и 1 ученик на индивидуална форма / VI клас /

4.

VII клас

1 маломерна

7

 

Всичко ученици /I - VII клас / в дневна форма:

4

54

                 Индивидуална  форма на обучение -  1 ученик   

  Общ брой ученици: 55

                 Ученици на ресурсно  подпомагане – 3 ученици

 1.  ОУ „ Христо Ботев”  с.  Зидарово                                           

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

1.

Полудневна подготв. група

1

14

 

Всичко :

1

14

1.

I клас

1  маломерна

14

2.

II клас

1  маломерна

15

3.

III  клас

1  маломерна

14

4.

IV клас

1 маломерна

15

5.

V  клас

1  маломерна

17

6.

VI клас

1  маломерна

12

7.

VII клас

1 маломерна

14

 

Всичко ученици /I - VII клас / в дневна форма:

7

101

                                   Ученици на индивидуална форма на обучение - 2

  Общ брой ученици: 117

                                   Ученици  на ресурсно подпомагане – 3

 1.      ОУ „Пейо  Яворов”  -  с. Крушевец                                           

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

1.

I    клас   

1  маломерна

          7

2.

II   клас +III клас

1 слята и маломерна

          14

3.

IV клас

1 маломерна

          10

4.

V клас

1 маломерна

           11

5.

VI клас + VII клас

1 слята и маломерна

           13

 

Всичко ученици /I - VII клас / в дневна форма:

           5

          55

  Общ брой ученици: 55

 

ОБЩ   БРОЙ  УЧЕНИЦИ  В  ОБЩИНА СОЗОПОЛ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА  -   956

 1. II. Необходимите допълнителни средства за финансиране на паралелки под минималния брой ученици ще бъдат предвидени в бюджета на Община Созопол през 2021 г., на база данни от НЕИСПУО към 1 декември /ползвани за финансови нужди/.

                   

А. Филипова: Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка  с вх. № 644/ 20.08.2020 г. от Тодор Дамянов  – зам.- кмет на Община Созопол    

      Относно:  Определяне  броя на групите и броя  на децата в тях  през учебната 2020/ 2021 година  в  детските градини на територията на община Созопол.

Нямаше зададени въпроси след гласуване, с резултат от гласуването: „За“- 4 гласа, „Против“ и „Въздържали се“- няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме!

 

За: 11
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 11

                         Общински съвет Созопол взе

                               РЕШЕНИЕ: № 246

 

       Общински съвет Созопол  утвърждава броя на групите, броя на педагогическия персонал, броя на непедагогическия  персонал  и   размера на средната   месечна    посещаемост    в  детските градини   на територията  на община Созопол за учебната

2020/ 2021 година,  разпределени  по детски градини, както следва:

 1. 1. ДГ ”Здравец” гр. Созопол- 5 целодневни  групи  / 1група в с. Равадиново- 16 деца, 1 яслена група – 8 деца/  -   общо 100  деца;
 2. ДГ ”Снежанка” гр. Созопол – 1 целодневна  група -  22 деца;
 3. ДГ ”Делфинче” гр. Черноморец – 3 целодневни групи /  1 група с. Атия- 18 деца /- общо 71 деца;
 4. ДГ ”Детелина” с. Росен – 3 целодневни групи- /1 група с. Равна гора- 25 деца/- общо 63 деца;
 5. ДГ ”Зеленика” с. Крушевец – 1 целодневна група- 25 деца;
 6. ДГ ”Веселинка” с. Зидарово - 1 целодневна  група-  20 деца;

             Педагогическият и помощен персонал в детските заведения е:

                                          ДГ ”Здравец” гр. Созопол

                                          педагогически- 9 щата

                                          непедагогически- 11 щата

                                         ДГ ”Снежанка” гр. Созопол

                                          педагогически- 2 щата

                                          непедагогически -  2,5 щата

                                          ДГ ”Делфинче” гр. Черноморец

                                           педагогически- 7 щата

                                           непедагогически -  5,50 щата

                                           ДГ ”Детелина” с. Росен

                                           педагогически- 6 щата и 1 щат незает общо 7 щата

                                           непедагогически  -   6  щата

                                           ДГ ”Зеленика” с. Крушевец

                                            педагогически- 2 щата

                                            непедагогически- 2 щата

                                            ДГ ”Веселинка” с. Зидарово

                                            педагогически- 2 щата

                                            непедагогически - 2 щата

                               Общ брой персонал –  58 щата  в т.ч.:

                                педагогически –  29 щата

                                помощен /непедагогически / - 29 щата

                      Общ  брой  деца  в общински детски градини  -  301 

                      Средна  месечна посещаемост -  12 деца

 

 

Г. Пинелов: Колеги, това беше последната докладна записка от Дневния ред на ЕДИНАДЕСЕТОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол. Бъдете здрави!

 

 

 

 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

 

 

 

 

 

 

  Водещ протокола:....................

                                 П.Димитрова

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...