Вторник, 16 Февруари 2021 12:13

Протокол №15/09.02.2021 г.

П Р О Т О К О Л №15

            На 09.02.2021 г., от 9:30 ч. при условията на чл. 28 а от ЗМСМА –  чрез връзка с  онлайн платформа, под ръководството на Георги Пинелов – председател на Общинския съвет се проведе ПЕТНАДЕСЕТОТО  редовно заседание на Общински съвет Созопол. След направена поименна проверка на заседанието присъстваха всички седемнадесет общински съветника. В заседанието участваха Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол, Тодор Дамянов  - зам-кмет на Община Созопол, представители на общинска администрация и Ваня Кирязова -  юрист на Общински съвет.

            Председателят на общинския съвет Георги Пинелов направи следните съобщения: За първи път от днес ще започнем на живо излъчване през фейсбук, тъй като има член в ЗМСМА, според който ние трябва да осигурим публичност на гражданите по някакъв начин, защото няма как да присъстват на заседанията. Направихме всичко възможно, за да може и това да се случи. Прави се запис на заседанието. Ако в процеса на работа при някой се получи технически проблем своевременно да информира някоя от служителките от звеното, за да прекратим заседанието да се отстрани проблема и след това да продължим. Относно следващото заседание, на което ще се прима бюджет, ще направим каквото е необходимо и ако ни  разрешат ще го направим присъствено. Предвиждаме го за началото на месец март и ще имате достатъчно време да се запознаете с материалите. В момента, в който бюджета се входира официално, ще ви бъде препратен съгласно закона, за да се запознаете   него.  Ако бъде дадена почивка, ви моля да си изключвате микрофоните, защото връзката не се прекъсва и записа си продължава.

Имаме кворум и откривам официално петнадесетото редовно заседание. Давам думата за питания към кмета. Г-жо Лулева, имате думата.

 

Светлана Лулева: Г-н Кмете, доста граждани имат запитване относно уличното осветление. Наблюдаваме, че има проблем тази година. По неофициални данни от хората казаха, че след запитване към Вас - тока се спирал в отделни части на града по график с цел икономия. Не твърдя, че е така. Проверих в сайта на Общината за съобщение, информация или обявен график - не видях нито съобщение, нито график. Аз не мога да твърдя да ли е така или не, но хората казват, че Вие така сте отговорили. Може ли да дадете яснота, до кога ще продължава, ако е така този график и на какъв принцип се спира осветлението, и  в кои части на града?

Тихомир Янакиев - кмет: Г-жо Лулева, това което ме питате изобщо не е така. На никого по никакъв повод не съм обяснявал, че има режим на уличното осветление в града. Няма такъв режим. Има аварии, които са предизвикани най-вече от дъжда и влагата, но те са по трасетата. Защото, както знаете не са сменяни трасетата. Трасетата на много места са компрометирани и когато има по-голяма влажност по-голяма част започват да дават дефекти.  Мислехме, че  със собствени сили ще се справим в цялата община, но не успяхме затова поканихме фирма, която е работила с Общината допреди няколко години, да помага. Така, че сега сме разпределили вече работата между нашите ел. техници  и фирмите такива и се надявам, че в рамките на две седмици авариите ще бъдат отстранени. Но това е в резултат на аварии, не е в следствие на взето решение, както вие го казахте - за графици  и изключване на уличното осветление. Готов съм да застана с лицето си пред човека на който съм казал, че е въведен режим. Не случайно няма обявление в сайта на Общината. Благодаря Ви.

С. Лулева: Благодаря за отговора.

Г. Пинелов: Цветелин Георгиев - слушам ви.

Ц. Георгиев: Благодаря Ви, г-н Председател. Г-н Кмете, в отговора на поставения от г-жа  Лулева въпрос, казахте че сте помолили фирма да ви помогне - питам: на някакви приятелски начала ли или има сключени договори с фирмата?  Моят въпрос се отнася за за следното: има едно селище в мина Росен, това е старо селище - вилна зона, на какъв принцип се поставят контейнери за смет, защото мястото за което Ви питам има петнадесет домакинства, които  живеят там целогодишно. Летния сезон и в хубаво време наброяват 45 домакинства. Тези хора нямат контейнер. Най-близкия  е на 300 - 400 метра. Разстоянието е голямо. Там живеят възрастни хора и хора  с малки деца. Не е удобно и безопасно майката да остави детето и да прибягва на 400 за да си изхвърли отпадъците. За възрастите хора също не е удобно. На тази възраст, когато трудно се движат, когато се развали времето е хлъзгаво. Тези хора живеят сами и е трудно. Живеем в двадесет и първи век все пак. Потърсили са съдействие от кмета на с. Атия, но до момента няма помощ. Обърнаха се към мене. Аз Ви моля да съдействате за разрешаването на този проблем.

Т. Янакиев: По отношение на ел захранването - да на фирмата се възлагат дейности и тя ги извършва. Относно контейнерите - запознат съм, уведомили сме  и РТК - и до края на седмицата контейнер тип " бобър" трябва да е поставен. За мене също не е допустимо хората да се разхождат на 400 метра до контейнер, особено в лошо време. Моля ви се и вие, проверете и до два, три дни, ако не е поставен контейнера, както съм искал, сигнализирайте ми  лично, ако трябва.

Ц. Георгиев: Пак към, г-н Кмета, да изясни нещо, защото хората звънят и ме питат да изясня аз, но аз не мога да им отговоря на този въпрос и нека г-н Кмета да каже, защото сме в ефир и да чуят хората, за да няма някакви спекулации. В публичното пространство нали всички сме в интернет и всички знаем какво става.  Една възрастна г-жа – Аспасия Порожанова върви от група в група и обявява, че пътищата в с. Равадиново са направени благодарение на политическа партия БСП. Молбата ми  към кмета е сега да каже дали хората трябва да благодарят на ПП БСП или на името Тихомир Янакиев. Ако е така – ПП БСП с какво е помогнала? Може би със спонсорство, с работа, с труд - не знам, но това се тиражира в интернет из групите и се насажда. Аз си мисля, че ние като общински съветници също сме допринесли, местните кметове по селските райони също помагат за тази работа и това е една работа на всички нас. Не мисля, че трябва нас да ни обезличават. В същия момент се обезличава и кмета. За мен това е недопустимо и нека това да се изчисти  и избистри в пространството защото мисля, че не е правилно. Благодаря.

Т. Янакиев: Г-н Георгиев, честно да ви кажа ми е смешно да коментирам подобно нещо. Не гледам по групите кой какво пише  и кой къде отива. Аз работя това, за което са ме избрали хората. Резултата от работата е виден. Всичко това е плод на един цял екип, включително и на вас, като общински съветници, защото решенията ги взимате вие. Много от инициативите, които се правят са след решение на Общинския съвет. Не ми се ще да влизам в спорове и политически дебати коя партия е помогнала, и коя партия не е помогнала с оглед на идващите избори. За мен от тук нататък, което се каже може да бъде политизирано. Аз правя каквото трябва, пък вече да става каквото ще.

Г. Пинелов: Г-н Николов, имате думата.

Андрей Николов: Уважаеми г-н Кмете, само да се върнем на въпроса за уличното осветление. Казахте, че има компрометирани трасета, когато се реализираше този проект не бяха ли заложени  в него,  и ако са били, защо не са сменени?

Т. Янакиев: Г-н Николов, проекта който е бил реализиран, вие знаете, че е на сериозна стойност и е включвал осветителни тела в своята цялост /стълб, рогатки, лампи и т.н./ - не трасета. Да се развалят трасетата  е нещо нормално. Това са стари трасета. Аз ви казвам, че не можем да очакваме от тях да бъдат постоянно на линия и полека лека се отстраняват авариите. Идва ЕВН замерва, прави се каквото е необходимо. Такъв е бил проекта.

 Г. Пинелов: Г-н Неделчев, имате думата.

Стойчо Неделчев: Г-н Кмете, обърнете внимание на сметищата, които се образуват около нашите селца и около Созопол. Трябва да се надникне навсякъде да видите какво става. Да  издирим тези хора. Постоянно някой нарушава правилата.

Т. Янакиев: Това сме го коментирали с кметовете и наместниците. Поставят се табели, следят, обикалят. Тук става въпрос и опираме до самосъзнанието на гражданите. Друг е въпроса, че  в една много голяма част, знаете много добре, например пътя към Равадиново от към страната на нивите е засипан със строителни отпадъци, пръст. Вдигна се нивото на самите ниви и пътя остана в ниското. Има глоби, които се налагат, но е много трудно да се хванат, защото това не става в работното време на администрацията, нито пък в светлата част на денонощието. Трудно е, кметовете и те наблюдават, и когато се хване такъв човек ще бъдем безкомпромисни.

Г. Пинелов: Г-н Рейзи, имате думата.

Панайот Рейзи: Връщам се на тази тема, която постави Цветелин Георгиев към кмета. Г-н Кмете, аз като бивш кмет на Общината много добре знам, че в тази Община всичко се случва благодарение на кмета и неговия екип и много моля, защото знам, че тази госпожа Аспасия Порожанова е във Вашия съвет, да и кажете на всякъде да не парадира, че Съвета  прави всичко в тази Община. Наистина искам да се  уточните и като ги съберете тези хора да им кажете за какво ги ползвате, каква е идеята на този Съвет, а не да вървят и да се бият в гърдите, че те правят всичко и едва ли не Вие сте "една кукла на конци", и молбата ми е направете го, защото ако нещо до момента се случва в Общината е благодарение на Вас, благодарение на нас общинските съветници и на Вашия екип, а тя не е във Вашия екип, защото не работи в Общината. Благодаря!

 Т. Янакиев: Благодаря Ви, г-н Рейзи за оценката. Ще го имам предвид това, което казахте. Благодаря Ви.

Г. Пинлов: Други въпроси? Да разбирам, че няма. Преминаваме към така предложения ви проект за дневен ред. Всички сте получили заедно с поканата днешното. Някакви въпроси и коментари относно дневния ред?  Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 17
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 17   

 

 Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №297

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред: 

I .Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 1. Докладна записка № 840/21.12.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол;
 2. Докладна записка № 50/18.01.2021 г. от Георги Пинелов - председател на Общински съвет Созопол относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение № 9/05.12.2019 г. на Общински съвет- Созопол.
 3. Докладна записка № 54/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно: Приемане на Наредба за търговската дейност на открито на територията на община Созопол.

 

          II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 1.  Дкладна записка № 47/15.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол
 2. Докладна записка № 48/18.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Предоговаряне на кредит чрез предоставяне допълнителен гратисен период по главницата и удължаване с 5 месеца на крайния срок по действащ договор за кредит № 8-496/18.09.2018 г. във връзка с регламентиран Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества-финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от НС извънредно положение;
 3. Докладна записка № 63/22.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на смазочни материали и консумативи за ремонт на автомобили на Дирекция „Жандармерия“ Бургас за нуждите на Зонално жандармерийско управление - Бургас

      

           III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 1. Докладна записка № 825/01.12.2020 г. от Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол относно: Съгласуване на схеми за поставяне на мемориални обекти територията на гр. Созопол .
 2. Докладна записка № 15/07.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на  техническата  инфраструктура,   извън   границите   на   урбанизираните територии, за обект: „Кабели ниско напрежение за захранване на ПИ с идентификатор 40124.18.134, местност „Калън Бозалък“, с. Крушевец, община Созопол“ и обект „Уличен водопровод за водоснабдяване на ПИ 40124.18.134 в местност „Калън Бозалък“, с. Крушевец, община Созопол“.     
 3. Докладна записка № 41/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.845, по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради и план за улична регулация за осигуряване на транспортен достъп, съгласно приложената графична част.
 4. Докладна записка № 42/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №380, по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, землище с.Индже войвода, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради и План за улична регулация на улица – тупик с променлива ширина, за осигуряване на транспортен достъп.
 5. Докладна записка № 43/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.60.8, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.
 6. Докладна записка № 44/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.295, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят три самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.
 7. Докладна записка № 45/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №135.165, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, общ.Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.
 8. Докладна записка № 46/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци - Кабели 20kV (киловолта) от РУ (разпределителна уредба) 20kV в УПИ 379, м.“Чоплака“, землище с. Равадиново до ПС „Созопол“ в ПИ81178.9.37, землище на гр.Черноморец“.
 9. Докладна записка № 52/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.253, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих, курорт.  
 1. Докладна записка № 53/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията с. Зидарово, община Созопол
 2. Докладна записка № 55/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Второстепенна улица от о.т.62 до о.т.62в” в м.“Каваци“, землище на гр.Созопол, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
 3. Докладна записка № 61/22.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №134.348 в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, общ.Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за сграда за обслужващи дейности - за гараж и склад.
 4. Докладна записка № 65/22.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: съгласуване на схема за поставяне на монументално-декоративен елемент територията на гр. Созопол.    IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост: 
 5. Докладна записка № 823/01.12.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №506.156 /целият имот с площ от 155 кв.м./ по ПНИ на местност ”Старо селище”, с.Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол - земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /идентичен с имот идентификатор 63015.506.156 по кадастралната карта на с.Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ 
 6. Докладна записка № 824/01.12.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №506.155 /целият имот с площ от 425 кв.м./ по ПНИ на местност ”Старо селище”, с.Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол - земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /идентичен с имот идентификатор 63015.506.155 по кадастралната карта на с.Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ 
 7. Докладна записка № 12/05.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 63015.506.296, с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол 
 8. Докладна записка № 13/05.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с планоснимачен № 134.076, по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4 в землището на с. Крушевец, община Созопол 
 9. Докладна записка № 51/20.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: предложение за приемане на списък за Определяне на видовете

жилища собственост на община Созопол.

 1. Докладна записка № 56/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2021 г.
 2. Докладна записка № 57/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Учредяване на допълнително отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 61042.501.490 по кадастрална карта на с. Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ ХХII-13033, в кв.37, целият с площ от 494 кв.м.
 3. Докладна записка № 64/22.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2021 г. и Ценоразпис за продажба на дървесината, добита от горски територии – общинска собственост
 4. Докладна записка № 66/22.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2020/2021 година. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ: 
 5. Докладна записка № 58/22.01.2021 г. от Тодор Дамянов зам.-кмет на община Созопол относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2021 година 
 6. Докладна записка № 59/22.01.2021 г. от – Тодор Дамянов зам.-кмет на община Созопол относно: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно–делегирана дейност 
 7. Докладна записка № 60/22.01.2021 г. от Тодор Дамянов зам.-кмет на община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол, за финансиране от фонд „Социална закрила” към МТСП, гр. София за реализиране на проект за оборудване и/или обзавеждане на материалната база за предоставяне на социални услуги по Компонент 1 в социалната услуга ЦНСТДМУ, село Атия, общ. Созопол 
 8. Докладна записка № 62/22.01.2021 г. от Тодор Дамянов зам.-кмет на община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

 

Г. Пинелов: Давам думата на г-н Андонов - председател на комисията по "Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби" да представи становището на комисията от проведено на 01.02.2021 г. заседание       

 

Станимир Андонов: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, уважаеми колеги  представям ви становище на комисията по "Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби от заседание проведено онлайн на  01.02.2021 г. от 14:00 часа. На заседанието присъстваха: Станимир Андонов – председател;  Желязко Иванов - член;  Димитринка Господинова и Анета Филипова. 

Отсъстваше г-н Панайот Рейзи, но комисията имаше кворум и започна своята работа. В работата на заседанието взеха участие: Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;  Тихомир Янакиев – кмет,  Тодор Дамянов  – зам.-кмет на Община  Созопол, общински съветници, Галина Георгиева – юрист на община Созопол, Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол, служители от общинска администрация. Разгледани бяха  следните докладни записки:

 

Докладна записка № 840/21.12.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол

Г-н Тихомир Янакиев разясни, че такава докладна се внася ежегодно и към настоящия момент няма промяна на цените, спрямо миналата и по миналата година .

На въпрос на г-н Цветелин  Георгиев, че таксиметровите шофьори вече не са към ДАИ, а към общините и лицензиите се издават от Общината, това дали влиза в тази докладна. Отговори г-жа Даниела Стоянова главен експерт „Транспорт и земеделие“ към Община Созопол, като обясни, че на следващата сесия ще бъде внесена докладна с изменения в Наредбата. Това е само за цените за превоз по чл. 24а, където сме задължени всяка година да ги актуализираме веднъж годишно.

Други въпроси не бяха зададени. При гласуване Ст. Андонов – „ За“, Анета Филипова –„ За“,  Желязко Иванов – „За“,  Димитринка Господинова „За“, и в резултат от гласуването  с четири „За“ – докладна записка № 840 влиза за разглеждане на общинска сесия и предлага да се вземе решението така,  както  е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 17
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:   17

 

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:298

 

 1. Общински съвет Созопол определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна за територията на община Созопол, където е издадено разрешението за таксиметров превоз на пътници:

1.1. Определя тарифа с минимални цени за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол:

 • Дневна тарифа за един километър пробег – 0,75 лв;
 • Нощна тарифа за един километър пробег – 0,85 лв;

            1.2. Определя тарифа с максимални цени за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол:

 • Дневна тарифа за един километър пробег – 2,00 лв;
 • Нощна тарифа за един километър пробег – 2,50 лв;

            Дневната тарифа важи от 06:00 часа до 22:00 часа, а нощната тарифа важи от 22:00 часа до 06:00 часа.

 

Ст. Андонов: Докладна записка № 50/18.01.2021 г. от Георги Пинелов - председател на Общински съвет Созопол, относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение № 9/05.12.2019 г. на Общински съвет - Созопол. 

Коментари и въпроси по докладната нямаше, след което беше подложена на гласуване в комисията: Ст. Андонов – „ За“, Анета Филипова –„ За“,  Желязко Иванов – „За“,  Димитринка Господинова „За“, и в резултат от гласуването  с четири „За“ – докладна записка № 50 влиза за разглеждане на общинска сесия и предлага да се вземе решението така, както е по докладна.

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси?

Красимира Германова: Уважаеми г-н Кмете, г-н Председател, имам следните въпроси:

Започвам с промяната в чл.29а, ал.3 т.е. промяна за заседания, които са неприсъствени. Зачитам: „Чл.29а, ал.(3) В случаите по ал. 1, когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние, чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседание от разстояние, на което да се приемат решения, чрез неприсъствено гласуване, по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.“

Въпроса ми е за ал.1 и ал.2 виждам, че по-нататък в допълнителните промени има информация как се провеждат т.е. сроковете за представяне на самата  документация, сроковете за отговор от страна на общинския съветник, т. е. никъде не става ясно в тази ал.3, ако правим заседание от разстояние, какъв ще бъде срока за предоставяне на докладните, какъв ще бъде срока за обявяване на заседанията? Предполагам, че това е пропуснато, но съм длъжна да бъде уточнено, защото говорим все пак за заседание, което е не по нормалния ред.

Следващият ми въпрос е относно промяната в чл.30, ал.2. Кое наложи да отпадне тази алинея?  Зачитам: Чл.30, ал.2 "Общинският съвет може да промени срока за провеждане на редовни заседания. В този случай заседанията на Общинския съвет не могат да бъдат по малко от шест пъти годишно. Общинският съвет може да проведе извънредни заседания по предварително обявен дневен ред извън дните или работното време по ал.1“. За мене този текст не се копира с някой от другите алинеи и затова ме интересува кое налага това да отпадне?

Следващият ми въпрос е по промяната в  в чл. 53, ал.1, където предлагате да се заличи думата "разширен". Доколкото си спомням поне във времето, в което аз бях председател, имаше специално изискване както от страна на прокуратурата, така и от страна на областна управа протокола да бъде разширен т. е. - вътре да бъдат описани абсолютно всички мнения и дебати по време на заседанието. Защо искате да отпадне разширен протокол, защото ще се прави съкратен протокол или някаква друга ви е идеята? 

             Чл.90, ал.1 изречение първо преди точката се добавя:" изпълнява други функции и задължения определени от председателя на Общинския съвет". Тука става въпрос за звеното по чл.29а и аз предлагам "председателя" да отпадне и да си остане "определени от Общинския свет" защото, ако се върнем в ЗМСМА и видим какви са функциите на председателя - те са чисто организационни и представителни, така, че когато трябва да се определят задълженията дори и на звеното по чл.29а, пише, че това е работа на колективния орган – Общински съвет.

По надолу виждам, че се махат и самите длъжности на звеното по чл.29а и аз задавам въпроса: Защо? Ако на председателя, не му харесват този тип длъжности, може да предложи желаните от него, да се аргументира защо трябва и за целта Общинския съвет да вземе решението

 В ал. 4 се създава ново последно изречение със следното съдържание:  „При промени във функциите на административното звено се допълват и изменят длъжностните характеристики на служителите.” Връщам се назад във времето, когато бях председател на Асоциацията на председателите, сериозно защитавах длъжността "председател на Общински съвет" и като цяло общинските съвети, идеята  да се направи промяната в закона да има определяща роля председателя при утвърждаването на самите длъжностни характеристики, да се освобождава, и назначава служителя по чл.29 в звеното - идеята беше за това да можем Общинския съвет да имаме думата  и в случая председателя да имаме думата при определяне на служителите във звеното, а не кмета /извинявам се г-н Кмете, нищо лично/ да е този, който да се разпорежда с работното време, с начина на работа на служителите. Звеното е към Общинския съвет. Идеята ми е в тази т. 3 да  "се допълват и изменят длъжностните характеристики на служителите от Общинския съвет", а не като едноличен собственик Председателят да изменя и допълва длъжностните характеристика на звеното по чл.29а. Благодаря.

Г. Пинелов: Благодаря и аз за поучителния Ви коментар.

В. Кирязова: Г-н Председател, може ли да взема отношение?

Г. Пинелов: Да, разбира се.

 Ваня Кирязова: Що се касае до първа точка за провеждане на неприсъствени заседания има постъпило едно предложение, което е взето предвид в проекта. В чл.22, ал.3 т.2, както и в чл.29а се допълва, че: „….Всеки общински съветник следва да изпрати от своя имейл, в срок до края на работния ден, в който се провежда заседанието, попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет – Созопол  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите....“

К. Германова: Г-жо Кирязова, нямам предвид това, имам предвид, че когато става въпрос за провеждане на този тип, който в момента провеждаме през интернет, условията и начина на предоставяне на докладните, материалите, сроковете, докато в ал.5 и 6 са описани само ал.1 и 2 липсва ал.3 имам предвид това, просто да бъде допълнено, че ал.3 ще се подчинява на същите правила, както са по ал.1 и 2. Никъде не пише колко дни е срока за получаване на докладните. Никъде не пише колко дни е срока за обявяване на сесия. 

Г. Пинелов: Да ви разбирам,че искате в ал.3 да бъде добавено така, както е по т.1 и т.2. Правилно ли ви разбрах?

К. Германова: Да, това имах предвид.

Ваня Кирязова:  По отношение на: чл. 53, ал.1, изречение първо, думата: „ разширен” се заличава. Никъде в ЗМСМА няма изискване да бъде записано “разширен протокол“. Не присъства думата "разширен". Закона казва протокол. С оглед издържаност на протокола. Не да е като говорилня. Винаги протоколите са били точни. Има видео запис на заседанията. Има аудио запис. Винаги може да се направи справка по отношение съдържанието на протокола.

Г. Пинелов: Г-жо Германова, това точно го коментирахме с Кирязова и наистина съгласно ЗМСМА няма подробен протокол. Аз не знам  да има по-подробен протокол  от нашия тъй, като се пишат и точките и запетайките, което е редно да бъде. Просто думата „разширен“ я няма в ЗМСМА и поради тази причина. То е ясно, че ще бъде разширен. То няма как да бъде по друг начин.

К. Германова: Да , така е. Няма го, в ЗМСМА , но тава не означава, че ние не можем да допълним допълнителни правила, които не противоречат на закона. Съгласна съм с Вас г-жо Кирязова, че не трябва да се превръща в говорилня. Това е и работата на самите служители в звеното да могат да подготвят протокола така, че да могат да предадат протокола правилно и вярно всички думи  и предложения на общинските съветници. Всички разисквания и мотиви да бъдат описани. Не просто да бъде записано – дебати. Казвам ви го от чистата практика, защото аз съм го правила така в началото. След което имахме проблеми с прокуратурата и областна управа.  Идеята на този протокол е хората, които не могат да бъдат запознати, които не могат да гледат и не виждат сесията и не могат да присъстват да бъдат запознати с мнението на всеки един от нас общински съветник, как и по какъв начин той е реагирал по дадената докладна. Неговите мотиви да гласува за или против. Това е моето мнение относно думата „разширен“.

Г. Пинелов: Когато мисля, че имаше една единствена сесия, ако не бъркам в която по спомен едно изречение ваше отсъстваше и от там нататък се дописват неща, които с риск да отегчават този, който ги чете, но се пишат буквално думи точки, запетайки и каквото е нужно и аз не мисля, че някой може да се оплаче от това, че е бил ощетен и не са му били предадени думите дословно.

К. Германова: Но, вие правите промяна оттук нататък да е по друг начин. Тогава, когато допълнихте моето изказване не беше точки и запетайки, а беше същността на изказването.

Г. Пинелов: Казвам, че и към момента се пишат точки и запетаи. Слушам ви г-жо Лулева.

С. Лулева: Във връзка с този протокол, г-н Председател, моето мнение е, че протоколът колкото и да е подробен, който има желание, повярвайте не всеки чете този протокол, но който има желание да го прочете няма да се отегчи, не зависимо колко страници е. Освен това, за да има някаква прозрачност в дейността на Общинския съвет не мисля, че е чак толкова голям проблем да се вкарват всичките изказвания, а написано така чия ще бъде преценката кое да бъде извадено от протокола и кое да бъде вмъкнато в протокола. Ние нямаме да имаме възможността да си изкажем мнението,  защо това изказване е включено и защо изказване е изключено. Така този който пише протокола може да прецени, че моето изказване е скучно и да не го включи в този протокол и не мисля, че трябва да се ограничава какво се е казало, как се е казало и какви дебати са били провеждани по време на заседанието на Общинския съвет .

Г. Пинелов: Това няма как да се случи дебатите и изказванията да не бъдат включени. Аз ви уверявам. Аз не мога да си обясня защо се хващате за една дума. Аз казах идеята тогава с Кирязова като го коментирахме идеята беше да се съобразим с ЗМСМА. Така сме го направили , така сме го предложили. Вие си имате друго виждане. Нищо няма да бъде съкратено. Аз ви уверявам, че както са  се писали до момента, по този начин ще се продължи да се прави по този начин и аз не съм казал, че отегчаваме някой. Казах с риск, говоря чисто служебно,  тръгне да чете целия протокол. По принцип хората четат това, което ги интересува и ги касае тях. Така, че аз не мисля, че нещата ще бъдат променени. Това, че липсва думата „разширен“ сме се съобразили със ЗМСМА. Тук пред всички заявявам, че както са се писали до момента протоколите ще продължат да се пишат и за напред.

К. Германова: Г-н Пинелов, обещанията са за преди избори. Тука работим на база на закона, така че вашите обещания не са в момента предмет. Като толкова не ви притеснява думата „разширен“ тя не противоречи на закона, защо трябва да я махаме?

Г. Пинелов: Защото има несъответствие със ЗМСМА. Така съм преценил, така го предлагам. Вие щом не желаете не го гласувайте.

С. Лулева: Ние, не гласувайки... Ние си гласуваме  правилника за дейността за изнесени и онлайн заседания. Защо да гласуваме против? Ние гласуваме за нещо конкретно, което да може да бъде добавено. Ние не сме против тази докладна, че да гласуваме против. Разбирате ли ме правилно?

Г. Пинелов: Разбирам ви абсолютно правилно. Нито е постъпило някакво предложение. Можеше и в комисия да го обсъдим. Съжалявам. Това е моето виждане и така съм го предложил.

П. Рейзи: Това е правилника, по който ние работим. Много е ясно, че всеки трябва да си изкаже мнението, защото примерно, аз за последните комисии, които бяха направени не бях уведомен и затова, и не присъствах. Обадиха ми се буквално след комисията като беше свършила по законност и затова всъщност в момента правим тези коментари, защото вижда се, че в скоро време ако спазваме законите на държавата няма да имаме сесия на която да сме на живо. Затова аз казвам така: защо едно нещо, пример с думата „разширен“, е било не виждам защо искате да го махнете. Ако ви утежнява работата можете да ни кажете. Кажете - за мене утежнява работата и мисля да я махна, защото до сега така или иначе сте ги правили разширени тези протоколи, защо да не си остане така, както е било. Ако нещо ви притеснява кажете ни. В крайна сметка вие сте хората, които ги правите, вие сте хората, които работите.

Г. Пинелов: Благодаря Ви за коментара само да кажа и аз. Бяхте уведомен от служителката Александра Глосова по телефон пред мен, отделно вие сте получили имейл, на който също сте бил уведомен и когато видяхме вашето отсъствие на комисиите, отново пред мен Петя Димитрова ви позвъня, но вие не си вдигнахте телефона. Има го на запис. Информирах колегите, които бяха и им казах, че не си вдигате телефона. Минаха достатъчно минути, ако не греша 15 и започнахме комисията. Аз не искам да взимам еднолично решения относно правилника, просто съм сметнал, че трябва да съобразим в конкретния член и алинея да бъде премахнато „разширен“, защото той реално така или иначе протокола си е разширен. Нищо повече. Така или иначе няма да се отрази на набирането на протокола след заседанието. Има запис всеки един може да го провери.

П. Рейзи: По същата логика, по същия начин не виждам, защо тогава да я махнем думата. Не е в противоречие на закона, защо трябва да я махнем.

В. Кирязова: Идеята да се махне думичката "разширен", е ако е разширен протокола се получава една тафтология от думи "искам да кажа; мога ли да кажа, примерно.." и всичко трябва да бъде записано дословно. Идеята е да не се получава тафтология, няма да се променя смисъла на изказванията. Изказванията ще бъдат записани така, както са направени. Смисъла на изказването няма да бъде променено.

В чл. 30 - кое налага да отпадне ал.2? В нашия правилник нямаме визиран срок на провеждане на заседания, според мен ал.2 е абсолютно излишна, защото ние в момента заседанията ги провеждаме по покана на Председателя. Отделно от това, че се получава дублаж  с ал.1  която казва: "…се провеждат не по-малко от шест пъти в годината" в ал.2 отново се казва: "не могат да бъдат по-малко от шест пъти годишно“ - излишно и с оглед на по-добрата структура, и по-точния изказ е предложено да отпадне ал.2....., а вече в ал. 3 говорим вече за свикването на т.н. извънредни сесии. Так, че мога да кажа, че ал.2 е абсолютно излишна.

 К. Германова: В такъв случай е ли е възможно от тази ал.2 частта: " по предварително обявен дневен ред " да бъде добавена към ал.3 първо изречение т.е.: ".....по предварително обявен дневен ред".

Ваня Кирязова: Ал.3 има следното изречение:" Уведомяването на съветниците става по реда на чл.29, ал.7 от Правилника, така че то е уредено. Отново ще се получи една тафтология.

 К. Германова: Алинея 7 звучи по следния начин: „ По изключение заседанията на Общинския съвет могат да бъдат свикани от Председателя и с покана, включително изпратена на адрес на електронната поща посочена от общинския съветник, или по телефона 3 дни преди заседанието. Аз имам предвид да бъде упоменато „по предварително обявен дневен ред“. Дневния ред никъде в предните алинеи го няма. Просто предлагам, защото го няма..

Г. Пинелов: Добре, разбрах ви. Дописваме първото изречение и го продължаваме с „по предварително обявен дневен ред“.

Относно Чл.90, ал.1 не е поправяна от времето, в което вие бяхте председател на Общинския съвет . Изречението: Звеното е на пряко подчинение на Председателя на Общинския съвет "....... не е пипано въобще.

Относно щатния състав, тъй като не знам каква ще бъде новата структура, защото знаете, че сме в план за финансово оздравяване. Има корекции за  структурата на общината и не знаем дали  точно тези три длъжности могат да бъдат, и то е редно да бъдат като пише, че са три бройки. Какви ще бъдат тези три бройки, мисля че няма проблем. Коментирали сме го с Кирязова и мисля, че това е достатъчно - да се определи броя на бройките не мисля, че има значение точно конкретно какви са техните длъжности.

Относно ал.4 - това също не е пипано: „Председателят на общинския съвет утвърждава длъжностните характеристики, ръководи и контролира дейността на служителите в звeното…Оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в звеното се извършва от председателя на общинския съвет“  Взето е  от ЗМСМА и също не е пипано. ..... Законът е ясен и мисля, че става ясно, защо сме направили тези предложения за поправка.

В Кирязова: Аз, ще зачета чл. 29а от ЗМСМА: В структурата на общинската администрация се създава самостоятелно звено, което подпомага работата на общинския съвет и на неговите комисии и осъществява организационно-техническо и административно обслужване на тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на председателя на общинския съвет“

Ал.2 Числеността на служителите в звеното се включва в общата численост на общинската администрация и заедно с щатното му разписание се утвърждава по реда на чл. 21, ал. 1, т. 2 по предложение на председателя на общинския съвет.

Ал.3 Служителите в звеното подпомагат дейността на председателя на общинския съвет при осъществяване на правомощията му по подготовката, свикването и провеждането на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии.

Ал.4 Председателят на общинския съвет утвърждава длъжностните характеристики, ръководи и контролира дейността на служителите в звеното. Оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в звеното се извършва от председателя на общинския съвет.

 Ал.5 Организацията на дейността и функциите на звеното се определят в правилника по чл. 21, ал. 3.

Ал.6 Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет. Кметът на общината не може да назначава или да освобождава служители в звеното, за които не е направено писмено предложение от председателя на общинския съвет.

Законът е ясен и мисля, че става ясно защо сме направили и тези предложения за поправка.

К. Германова: Моят въпрос по този член беше от гледна точка на следното: това,че звеното се гласува от Общинския съвет. Общинския съвет е този, който трябва да прецени какви длъжности са необходими спрямо конкретиката на общинския съвет. Моят въпрос беше, че се изземват функциите на Общинския съвет и се дават едни функции в ръката на председателя, без той да има право. За  основни неща, които са делегирани по право на самия Общински съвет. Това беше моя въпрос. Аз много добре познавам този член 29а. Въпросът ми е, че звеното по чл.29а е звено, което  подпомага общинския съвет и не може да се отнема възможността на общинския съвет определя какви да бъдат длъжностите. Общинския съвет взима решение, какви да бъдат длъжностите от там кмета да се съобрази с Общинския съвет т.е. да формулира тези три длъжности. Това ми е въпроса - защо се изземват функциите на общинския съвет.

 Г. Пинелов: Разбрах ви напълно.

 К. Германова: Ще моля промените да се гласуват точка по точка.

Г. Пинелов: Относно числеността пак да ви кажа, защото това явно е страшен проблем. Тъй, като ЗМСМА не го определя, за длъжностите. Чухте г-жа Кирязова го разясни. Аз съм си направил труда, когато съм го предложил това като промяна и от опита на други общински съвети и доколкото се запознах, в техните правила нямаше упоменати длъжности. Аз не искам нито да понижавам, нито да повишавам бройката в звеното. Не ме разбирайте по грешно. Бройката си остава така, както е гласувана на Общински съвет. Това е нищо повече.

Т. Дамянов: Г-н Председател, може ли да направя само един коментар, като бивш общински съветник.

  К. Германова: А имате ли отношение, Вие да правите коментар по правилника на общинския съвет?

Г. Пинелов: Разбира се, това е заместник- кмет

Тодор Дамянов: Аз, като бивш общински съветник казвам, че според мен, нормално е председателят да определя кой какво да прави. Няма общинските съветници да взимат решение относно това. Напълно нормално и логично е председателят да поставя и разпределя работата в звеното.

П. Рейзи: Изобщо не ви е работа, г-н Дамянов, да се обаждате.

К. Германова: Г-н Дамянов, говорим за друго, нека да си ги предлага председателят на кмета, но това трябва да бъде решение на общинския съвет. Да, няма го конкретно упоменато в закона, ама защо тогава правим правилници, ако ще следваме точно и конкретно закона и то в едната посока ще го следваме точно и конкретно, а в друга посока ще поставяме допълнителни допълнения към закона  в правилника. Това е целта на правилника, за да може да конкретизира според потребностите и нуждите на дадената община и на дадения общински съвет.

 Г. Пинелов: Аз това съм предложил, намерил съм го, като някакъв пропуск  да не се ангажира конкретно, каква ще бъде длъжността. Аз не искам да подменя или да взема еднолично решение, така че предлагам тези длъжности да си останат като бройка, а длъжностите да бъдат променяни и съобразни с новата структура.

  С. Лулева: Г-н Председател, относно изказването на г-н Дамянов, искам само да напомня отново, че това звено към общинския съвет не работи само за председателя, а работи за всичките общински съветници т.е. подпомага дейността на целия общински съвет. Относно самото звено, искам само да подчертая, че този месец и на мен не ми беше отправено обаждане от съответното звено, нито за комисии, нито за сесия. Не знам дали сте дали нареждане г-н Председател, на вашите технически сътрудници, но на мен този месец никой не ми се обади по телефона.

Г. Пинелов: Не на вашите, а на нашите. Нали са наши, на общинския съвет. Не са

мои, лични.

С. Лулева: Да, да аз това казвам, но на мен този месец също никой не ми се обади за заседания, както на г-н Рейзи. Казвам го съвсем отговорно. Нито за комисиите, нито за сесиите получих обаждане за кое, къде, и как в колко часа. И още едно нещо -

 Внасям предложение думичката "разширен" да бъде включена в проекта за решение на съответната Наредба. Благодаря.

Г. Пинелов: Колеги, имате ли други въпроси?

П. Рейзи: Връщам се на трите бройки, които искате да бъдат. Каква ви е идеята, защото няколко пъти казвате, че структурата на Общината, структурата на Общината? Това означава ли, че тези бройки ще бъдат с такива длъжности, че да работят и в Общината? Тук говорим за три бройки, които са изцяло в помощ на общинския съвет и аз не виждам защо длъжностите на тези три бройки да не бъдат определени по Ваше предложение от Общинския съвет. Не виждам защо? Ние искаме да бъдат три бройки, защитаваме да бъдат три бройки. Защо обаче Вие да не предложите и да кажете примерно: едната бройка - секретарка, едната бройка - пиарка и третата бройка я искам примерно за ръководител общински сесии. Не виждам защо вие да не ни предложите пък ние да ги подкрепим. Не виждам защо? В крайна сметка това са хората, които работят за нас, това са хората, които ни помагат. Това са хората, но аз не виждам защо. Казвам ви едно към едно. Защо не ни кажете, господа, това са трите бройки. Но защо да не ни кажете какви ще са длъжностите на тези три бройки. Не виждам нищо лошо. Утре няма да бъдете обвинен, че правите нещо еднолично. Това е моето мнение. Не виждам нещо лошо в това, г-н Председател.

Г. Пинелов: Аз мисля, че това е един конструктивен разговор в който всеки е длъжен да си каже мнението и да стигнем да някакъв консенсус. Пак казвам, аз еднолично решение не искам. Според работата, която вече година и нещо извършвам имам някакви наблюдения, според мен трябва да се променят длъжностите на трите служителки от звеното, защото и така и така се променя структурата.  Ако трябва да бъда честен не сме коментирали за трите бройки коя как да бъде променена като длъжност, поради тази причина не искам да конкретизираме.

П. Рейзи: Нищо против. Аз това казвам. Нека да го вкараме на сесия. да го предложите. Ние да го коментираме, защото в крайна сметка не виждам нищо лошо и престъпно.

Г. Пинелов: В крайна сметка да няма конкретика, защото не е нужно. Защото пак казвам направих връзка с колеги от други общински съвети. Там също не са конкретизирали длъжностите, за да може да има някаква гъвкавост. Ако утре да речем се наложи може ли на всяка една сесия да променяме длъжностите. Подхождам съвсем нормално и човешки. Пак казвам, аз не искам, нито еднолични решения да взимам нито каквото и да било. Ако вие имате други предложения - предложете си ги да ги гласуваме и това е.

Ст. Андонов: Това, което казахте на края съм абсолютно съгласен и сте напълно прав. Зачитам: „Член 90 (1) В структурата на общинската администрация се създава самостоятелно звено, което подпомага работата на общинския съвет и на неговите комисии и осъществява организационно-техническото и административно обслужване на тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на председателя на общинския съвет“, така че дали ще бъдат изписани в ал.2 точно конкретните длъжности, няма абсолютно никакво значение. Когато гласуваме структурата гласуваме и тези трима човека да бъдат като обслужващо звено към общинския съвет. Освен това в ал.4 предсeдателят на общинския съвет утвърждава длъжностните характеристики, ръководи и контролира дейността на служителите в звеното ….“, т.е. той разпределя задачите кой каква работа да върши, така че не виждам защо трябва да бъдат изписвани конкретно.

Г. Пинелов: Точно от там произхождах, г-н Андонов. Аз не исках да откривам топлата вода. Направил съм консултации с колеги. Още повече, че закона го позволява. Ние не искаме нещо ново да измисляме или да добавяме. Още повече, че тази конкретика е безсмислена. Така съм намерил за добре, така съм го предложил.

Т. Янакиев: Слушах доста подробно цялата дискусия и искам да кажа това, което касае само относно звеното. Този спор не знам дали по същество има някакъв смисъл, защото и в предходната структура и в сега действащата структура звеното  е било към административното обслужване. Сега в новата структура ще го извеждаме, като самостоятелно звено изцяло на ваше подчинение. Това са технически неща, които нямат такава тежест предвид работата, която се извършва в общинския съвет при положение, че и преди е имало три бройки в звеното. Вие знаете, че и назначенията  се правят по ваше предложение в смисъл хората, които вие сте ми предложили. Аз нямам някаква касация като кмет, макар че чисто формално общинска администрацията е на мое подчинение. Именно в новата структура звеното излиза като самостоятелно на пряко подчинение на председателя. За мен и за вас е важно това звено да работи и да е в помощ на абсолютно всички общински съветници. За мен оперативно и ръководната роля си е чисто Ваша, защото няма как седемнадесет човека командири да са в оперативен порядък. Това е по-добро и за цялата оперативна дейност. Сега не мога да ви дам предложение да продължите тези дебати или не, но това е моето мнение и си го изказах. С това мое изказване искам да знаете, че ще има промяна в структурата. Те ще бъдат обсъждани. Не става тихомълком и вие ще бъдете запознати с тях.

Ст. Андонов: Относно думата "разширен протокол"отново пак ще ви подкрепя във вашата теза, че в ЗМСМА никъде няма термин "разширен", а има протокол. Така или иначе протокола трябва да бъде написан. Дали ще бъде написан протокола разширено или не, всеки, след това който чете протоколите и слуша записа винаги  може да има претенции и да има искане, че нещо не е попълнено както трябва. Така или иначе протоколът трябва да бъде направен. Когато някой общински съветник има възражение относно написаното винаги може да поиска корекция.

Г. Пинелов: По разширен г-н Андонов, от това няма как да бъде.

С. Лулева: Г-н Андонов, до ден днешен, въпреки че на две по следващи сесии след, като внесох своето искане към Вас, г-н Председател, да ми бъде добавено към протокола мое изказване в един много по-стар протокол и към днешна дата не е включено към този протокол. Няколко пъти Ви казвах. Лично съм си направила труда и съм го проверила. Затова ви го казвам. Не е публикувано изказването ми. Две сесии поредни ви обръщах внимание, на г-жа Германова бяха включени, моите не бяха включени.

Г. Пинелов: Не съм убеден в това, но ще го проверя.

С. Лулева: Ако не напишем "разширен" и не го вземем като решение, преценката относно как ще изглежда протокола ще бъде на един единствен човек и това е председателя на Общинския съвет.  Аз съм убедена, че той има доброто отношение и, че ще го включи, но на един по следващ етап той може да не го включи. ...Какво ви притеснява това, че ще имаме една по-широка публичност, относно това какво правим ние общинските съветници. Ние сме избрани от хората. Ние ги представляваме. Те трябва да знаят какво се случва. Какво ви притеснява, че ще бъде подробен, разширен протокола от нашите сесии?

Г. Пинелов: Не подробен. Говорим за разширен. Госпожо Лулева, Вие в момента подвеждате както хората, които ни чуват, така и колегите общински съветници по повод това, че ваше изказване не е дописано. Всичко, което сте казала е написано и в момента е разпечатено и го чета, така, че да бъдем коректни и да казваме нещата с истинските им имена - първо, второ аз не мисля, че по подробен протокол от това, което пишем няма как да е, защото аз си направих труда да прочета протоколи от заседания на други общински съвети, които са истински протоколи, а не като при нас. Ние изпадаме до ниво стенограма, но въпреки всичко имахте желание всичко да се пише дума по дума и така се пише. Аз нямам против. Аз нямам какво да крия. Всичко е публично. Всичко е ясно. Качват се на сайта. Има записи от сесии, ако някой иска да сравни. Пазят се в архив. Така, че аз съм последния човек, който да се притеснява от каквото и да е. Господин Андонов, давам ви думата.

Ст. Андонов: За мен, това изказване, което направи г-жа Лулева е абсолютно популистко. Иска да си направи реклама, едва ли не протоколите на общинския съвет не се пишат както трябва. За мен разлика между разширен и подробен няма,  каква е разликата? Протоколът е протокол. След, като бъде написан, всеки има право да зададе въпрос. Като искате и претендирате толкова много, че не вие нанесено ваше изказване, подайте го писмено. Писмено да ви отговорят и от тук нататък спрете да го задавате този въпрос, и да коментирате едно и също всяка сесия.

С. Лулева: Не съм съгласна. Не проявявам никакъв популизъм, нито пък си правя реклама. Искам да кажа, че протоколът трябва да се води както до момента.

Г. Пинелов: Други предложения? Няма. Колеги започваме по предложенията на г-жа Германова. Давам думата на Ваня Кирязова да ги зачита и да ги гласуваме.

Ваня Кирязова: Г-жа Германова направи следните предложения: В параграф 4, ал. 4 се добавя "...при провеждане на заседания  по ал.1 ал.2 и ал.3...",

 същият текст да се добавя и в ал.5 "При провеждане на заседания по ал.1 ал.2 и ал.3......",

същият текст да се добавя и в ал.6 "Обстоятелствата по ал.1 ал.2  и ал.3...." 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме по парграф 4, ал.4, ал.5 и ал.6

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:   16

 

Сега следващото предложение на г-жа Германова

Ваня Кирязова: В параграф 5, чл.30 в ал.3се добавя след края на първото изречение: "...по предварително обявен дневен ред." т.е. ал.3 става ал.2 "При събития, при които се налага спешно свикване на общинския съвет, председателя на общинския съвет насрочва извънредно заседание "по предварително обявен дневен ред."

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме изменението по парграф 5

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:   16

 

Ваня Кирязова: По предложение на г-жа Лулева и г-жа Германова да остане думата "разширен" т.е. в параграф 7 чл.53, ал.1 думичката "разширен " за бъде заличен т.е. да отпадне предложението.

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме предложение на г-жа Лулева и г-жа Германова по парграф 7

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ПРОТИВ

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ -  ПРОТИВ

СТАНИМИР АНДОНОВ – ПРОТИВ

 АНЕТА ФИЛИПОВА –  ПРОТИВ

АНДРЕЙ НИКОЛОВ –  ПРОТИВ

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ПРОТИВ

СТАМАТ СТАМАТОВ –  ПРОТИВ

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА –  ПРОТИВ

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ПРОТИВ

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  - - - - - - - - - --

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 7
Против:  9
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16  Не се приема предложението на г-жа Лулева и г-жа Германова.

 

Ваня Кирязова: По параграф 10, в чл.90 ал.1 , г-жа Германова предлага да отпадне "председателя" да стане ".....и определени от общинския съвет"

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме изменението по парграф 5

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:   16  Предложението се приема.

 

 Сега колеги, да гласуваме предложението на г-жа Германова - гласувате по решението да се гласува  параграф по параграф. Гласуваме:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ПРОТИВ

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ -  ПРОТИВ

СТАНИМИР АНДОНОВ – ПРОТИВ

 АНЕТА ФИЛИПОВА –  ПРОТИВ

АНДРЕЙ НИКОЛОВ –  ПРОТИВ

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ПРОТИВ

СТАМАТ СТАМАТОВ –  ПРОТИВ

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА –  ПРОТИВ

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ПРОТИВ

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  - - - - - - - - - --

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 7
Против:  9
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16  Не се приема предложението на г-жа Германова.

 

Сега гласуваме всички промени така, както ги гласувахме по-рано с корекциите.

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –   - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ –  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ -  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 10
Против:  0
Въздържали се: 6

Общо гласували:   16, решението се прима

 

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  № 299

 

          Общински съвет Созопол, на основание чл. 21 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 76, ал. 3 от АПК  приема

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  приет с решение № 9/ 05.12.2019 г. на Общински съвет – Созопол.

 • 1. В чл. 3, ал. 4 думата „интернет” се заменя с „интернет-страницата на общински съвет- Созопол”, като след него  думата „и” се заменя с „или”.
 • 2. Създава се нов чл. 22 а, ал. 1 със следния текст:

Чл. 22 а (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28 а, ал. 1 от ЗМСМА, а именно: при обявено извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват  или затрудняват провеждането на присъствени заседания, председателят на общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция, чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

 (2) В случаите по ал. 1, когато няма техническа възможност за провеждане на заседания на постоянните комисии от разстояние, чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседания на постоянните комисии от разстояние, на които да се приемат решения, чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(3)  За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници са длъжни да ползват заявения  от тях адрес на електронна поща.

 1. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез видеоконференция, на посочения от общинския съветник  имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието на съответната постоянна комисия се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.
 2. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез неприсъствено приемане на решения, на посочения от общинския съветник  имейл, те  получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната постоянна комисия. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя имейл, в срок до края на работния ден, в който се провежда заседанието, попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет – Созопол  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., в което посочва начина /“за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува, по предложените проекти за решения, по въпросите, включени в дневния ред на заседанието на комисията. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници, с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения, се прилагат към съставения протокол на заседанието на постоянната комисия с взети неприсъствени решения.
 3. Документите и материалите за първото заседание на Комисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, която разглежда законността на внесените докладни и взема решение да влязат за разглеждане пред ресорните комисии и да бъдат включени в дневния ред на заседанието на ОС, се изпращат от служителите на звеното по чл. 29 а от ЗМСМА в срок до 2 дни преди заседанието, което ще се проведе, чрез видеоконференция.

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

(5) Обстоятелствата по ал. 1 и ал. 2 се отбелязват в протокола  от заседанието. Съставените протоколи за проведените заседания на постоянните комисии, се удостоверяват с подписа на председателя на постоянни комисии и протоколиста.

(6)  Решенията, взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично чрез публикуване на  интернет страницата на общината и/ или на общинския съвет.

 • 3.В чл. 29, ал. 6 думите: „до 15-то число на съответния месец”, се заменят с: „до 15 дни преди насроченото заседание” .
 • 3а. В чл. 29, ал. 3 след думите: „исканията се правят“ се добавя „писмено“.
 • 4. Създава се нов чл. 29 а със следния текст:

Чл29 а (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28 а, ал. 1 от ЗМСМА,  а именно: при обявено извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват  или затрудняват провеждането на присъствени заседания, председателят на общинския съвет свиква заседание на общинския съвет от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция, чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2) При технически проблем в отдалечения достъп /прекъсване на интернет връзка и/или в захранването и дефект в  устройството и други подобни/, които не позволяват пряко и виртуално участие на общински съветник в заседанието, той е длъжен веднага да уведоми председателя, чрез звеното по чл. 29 а от ЗМСМА. В този случай председателят дава кратка почивка до отстраняване на проблема. В случай, че техническия проблем не бъде отстранен от общинския съветник в дадената почивка, заседанието продължава, ако има необходимия по закон кворум, а съветника се включва в дебатите и  гласуването след отстраняване на проблема.

(3) В случаите по ал. 1, когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние, чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседание от разстояние, на което да се приемат решения, чрез неприсъствено гласуване, по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(4) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1,  ал. 2 и ал. 3 , общинските съветници са длъжни да ползват заявения от тях адрес на електронна поща.

 1. При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на посочения имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.
 2. При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на решения, на посочения имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя имейл в срок до края на работния ден, в който се провежда заседанието попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет – Созопол Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., в което посочва начина  /“за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието с взети неприсъствени решения.

(5) При провеждане на заседания по ал. 1 ,  ал. 2 и ал. 3 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

(6)  Обстоятелствата по ал. 1 ,  ал. 2 и ал. 3 се отбелязват в протокола  от заседанието. Протокола от проведеното  заседание  се удостоверяват с подписа на председателя и протоколиста. Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично.

 • 5.ВЧл. 30, ал. 2 се отменя, а ал.3 става алинея 2. В изр. Първо след думите” извънредно заседание” се добавя „...по предварително обявен дневен ред.”
 • 6. Вчл. 31, ал. 3 думите: ”при секретаря на общинския съвет” се заличават и вместо тях се добавя : „в общинския съвет, до председателя чрез служител на звеното по чл29а от ЗМСМА“.
 • 7.В чл. 53, ал. 1, изречение първо, думата: „ разширен” се заличава.
 • 7 а. В чл. 53, ал. 4 след думата „интернет“ се добавя „страницата на Общински съвет Созопол и“
 • 8.В чл. 35, ал. 5, думите: „ ал . 3”, да се четат  „ал. 4”
 • 9.В  Чл. 71, ал. 1 думите„да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общинско предприятие”, се заличават и се добавя следния израз: „да извършва дейности, които водят до нарушаване на забрана или ограничение по глава осма, раздел ІІ от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.  В едномесечен срок от полагането на клетвата лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по чл. 34,  ал. 5, т. 1 и 2 от ЗМСМА, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.
 • 10.1. В чл. 90, ал.1 , изречение първо, преди точката се добавя: „изпълнява и други функции и задължения, определени от   Общинския съвет”.
 1. В ал. 2 след запетаята, думите: ”Секретар - деловодител;  Технически сътрудник на Председателя на Общинския съвет и завеждащ архив; Специалист Общински съвет и връзки с обществеността” се заличават.
 2. В ал. 4 се създава ново последно изречение със следното съдържание:  „При промени във функциите на административното звено се допълват и изменят длъжностните характеристики на служителите.”.
 • 11. В чл. 42 думата „изисквания” се заменя с „изказванията”.

 

 

К. Германова: Може ли само няколко думи към колегите общински съветници, относно последното гласуване и защо не съм подкрепила, а съм гласувала въздържал се.

Г. Пинелов: Имате право, когато гласувате  против.... Припомням, че по ЗМСМА и по правилник е така.

К. Германова: Учудвам се на колегите, затова че бяха против, една възможност на всеки един колега от Общинския съвет да гласува според своите виждания и не знам каква е причината при положение, че вие сте си мнозинство, и така или иначе тези промени щяха да бъдат гласувани, защото направихте така, че общинските съветници да не могат да гласуват за определени неща, за които не са съгласни. Благодаря Ви.

Г. Пинелов: И аз ви благодаря г-жо Германова, това не е прецедент. Това се е случвало и преди.

Т. Янакиев: Уважаеми г-н Председател, може ли думата.

 Г. Пинелов: Заповядайте, г-н Яакиев!

Т. Янакиев: Искам да се спазват Правилника на Общинския съвет и когато се правят изказвания, че трябва да се мотивира съответния вот, не да се иска обяснение от други съветници какъв е бил техния вот. Повече коментар няма да правя. Моля ви се.

Г. Пинелов: Г-н Андонов, продължаваме.

Ст. Андонов: Докладна записка № 54/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Приемане на Наредба за търговската дейност на открито на територията на община Созопол.

Направих следните разяснения - цитирам: Преди да дам думата за обсъждане, аз предлагам на г-н Кмета, да оттегли тази докладна с мотивите, че има няколко наредби, които се занимават с търговска дейност. Едната е „Наредба за търговска и туристическа дейност на територията на община Созопол“, другата е „Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Созопол“, даже има и един правилник, който не знам дали може да се добави това е търговията с продукти от риболов, но евентуално и той. Моето мнение е да се обединят тези наредби. Когато се прави някакво изменение в основния закон да се променя само на едно място.

Т. Янакиев обясни, че: това е само един от мотивите, който евентуално би послужил за оттегляне на докладната, но аз ще я оттегля - Да, като освен това, което каза г-н Андонов, аз ще каза, че са постъпили и  предложения за корекции, които евентуално трябва да бъдат нанесени върху самата Наредба, и поради това оттеглям докладната записка за приемане на "Наредба за търговската дейност на открито на територията на община Созопол", която беше внесена в Общински съвет и ще я преработим наново.

Ваня Кирязова - юрист на общински съвет, обясни, че съгласно Правилника вносителя може да оттегли предложението си до момента на започване на гласуването във водещата комисия, така че лично считам, че няма никаква пречка на този етап да се оттегли докладната.

 Докладната  не беше подложена на гласуване, тъй като вносителят я оттегля.

Г-н Председател, поради изчерпване на докладните, Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби приключи заседанието.

            Г. Пинелов: Благодаря на Станимир Андонов. Давам думата на Димитринка Господинова - председателя на комисията по„Финанси и бюджет международни проекти и програми”, да представи становището от проведеното на 01.02.2021 г. заседание.

            Димитринка Господинова: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, колеги, представям ви становище на комисията от проведеното на 01.02.21 г. заседание. Присъстваха всички членове: Димитринка Господинова  – председател,  Станимир Андонов – член,  Цветелин Георгиев  – член,  Красимира Германова – член и  Милена Желева – член.

На заседанието присъстваха: Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Общински съветници;  Служители от общинска администрация.

Разгледаха се  следните докладни записки:

 

Докладна записка № 47/15.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно даване на съгласие за дарение на гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол

Въпроси не бяха зададени. При гласуване: Господинова – „За“, Станимир Андонов – „ За“;  Цветелин Георгиев – „За“; Красимира Германова -  „За“, Милена Желева – „За“ и с резултат от гласуването - пет гласа „За“  – докладна записка № 47 влиза за разглеждане на общинска сесия, и предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16   

 

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:300

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23, вр.т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното управление и местната администрация във връзка с чл.249, ал.9, т.1 от Закона за министерство на вътрешните работи дава съгласие община Созопол да дари на Областна дирекция на МВР Бургас за нуждите на Районно управление – Созопол гориво, като общата стойност на дарението не надвишава 10 000 /десет хиляди/лева в рамките на бюджетната 2021 г.       
 2. Възлага на Кмета на община Созопол да подпише договор за дарение на гориво с Областна дирекция на МВР Бургас, като приложи към него двустранно подписани приемателно-предавателни протоколи, удостоверяващи предаването и приемането на дарението.

 

Д. Господинова: Докладна записка № 48/18.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: предоговаряне на кредит чрез предоставяне допълнителен гратисен период по главницата и удължаване с 5 месеца на крайния срок по действащ договор за кредит № 8-496/18.09.2018 г. във връзка с регламентиран Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества-финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от НС извънредно положение.

Т. Янакиев направи следните разяснения: Дами и господа, уважаеми  общински съветници, искам да  кажа че това е опция, която беше дадена и от Банковата асоциация във връзка с пандемията от COVID-19. Знаете, че миналата година се възползвахме от това, и тази година водим преговори, и разговори с банките отново да се възползваме от това, което ни предоставя  държавата като опция и Банковата асоциация… За да се направи това нещо, както знаете  трябва да се вземе решение от Общинския съвет. Главниците ще се изместят за крайния период на падежа, като самия падеж ще бъде изместен с пет месеца напред във времето.

Други коментари и въпроси нямаше и при гласуване, и с резултат от гласуването  пет гласа  „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия. Комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси? Слушам Ви, г-жо Германова.

К. Германова: Г-н Кмете, веднъж предоговорихме този кредит, доколкото си спомням. Сега искате второ предоговаряне. Искам да ви попитам: кое налага това да се предоговори и изчислявали ли сте какви ще са лихвите, защото това, което виждам в предоговаянето, е, че тези пет вноски ще удължат срока! Изчислявали ли сте какви ще бъдат лихвите за този целия период до 2031 г.? Виждам, че вашата основна идея да стане това предоговаряне е, зачитам: " Настоящото предложение е продиктувано от икономическите последици, които община Созопол понесе през 2020 г, както и очакваните такива за 2021 г. Отчета за изтеклата 2020 г. показват понижение на постъпленията от патентен данък с около 40 %, спрямо постъпленията за предпандемичната 2019 г, а от туристическа такса с около 50 % ". Всички знаем, че изминалата 2020 г. макар и малко по-късно да е започнал сезона, беше изключително силен, а защо туристическата такса е по-ниска, защо патентният данък беше по-нисък, при положение че всички хотели, и заведения бяха отворени? Какво означава това, че някой от общинска администрация не си е свършил работата ли, или не знам.....?

Т. Янакиев: Както съм се мотивирал и в докладната, това е предизвикано именно, защото от март месец, откакто е обявено извънредното положение, ние сме в различни  режими, и в съответните последствия от тях. Да, така е, г-жо Германова, имаме 40-50% намаление, но не сте права, че всички хотели са били отворени и ако си направите труда да направите една справка ида проверите, ще видите, и ще ви дам един пример: - при комплексите, да речем "Дюни", една част от комплекса това лято не работеше, а комплексите са един от основните вносители на туристически данък. Същевременно средните хотели и най-накрая малките хотелчета, и къщите за настаняване и гости. Аз съм го обяснявал многократно, ще го кажа и сега. Причините са няколко приходите да не са такива, каквито сме очаквали -  първо:  второ лято действа системата ЕСТИ и поради това, че на някой от собствениците, особено на собствениците на малките туристически обекти за настаняване им се струва сложна, те са излезли в сивия сектор. Това от своя страна редуцира приходите от туристическия данък. Също и за патентната дейност. Основното ми притеснение е и за тази година. Анализирани са резултатите от миналата година, видели сме какво се е случило. Притесненията са от тук нататък, защото всичко показва, че ние влизаме в една трета вълна на този вирус COVID-19 , което според нас  това  ще окаже негативни ефекти върху всички икономически субекти, не само върху Общината. Това ни кара да се застраховаме и да търсим буфери. Не е нещо нетипично. Това е дадено като опция и от държавата, и Банковата асоциация за отсрочване на кредити. Само искам да отбележа, не го забравяйте, че тази година ще бъде първата година, в която ние ще трябва да изплатим половината от безлихвения кредит, който държавата ни даде, за да разплатим старите задължения. Безлихвения кредит бяха ни го дали миналата година за Планът за финансово оздравяване и затова предстоят едни близо 1 500 000 лв., които трябва да се платят през 2021 г. заедно с още 350 000 лв., които трябва да платим като главници. Ние няма да изместим всички главници тази година, 350 000 лв. ще трябва да бъдат платени сега до края на месец март. Това означава, че ние ще платим около 1 900 000 лв., само тази година. Това са пари, които трябва да отделим извън, освен всички други разходи които правим, за да можем да бъдем коректни и към банките, и към държавата, която ни е предоставила финансови средства за разплащане. Така, че това са моите мотиви, мисля, че са разбираеми и всеки един от вас ги разбира, и знае защо го правим това нещо. Благодаря ви.

К. Германова: Г-н Кмете, това което ви зададох като въпрос, е продиктувано точно от наблюдения и само така една лека забележка, че "Дюни" не плащат патентен данък например, но това е друга тема. Другият ми въпрос беше: изчислявали ли сте какви ще бъдат лихвите за този период от 10 години и то може би трябва да задам въпроса не само лихвите, а като цяло какво ще бъде оскъпяването на кредита?

Т. Янакиев: Г-жо Германова, оскъпяването ако не направим нищо, ще бъде за тези пет месеца около 150 000 лв. от лихвите, които ще се платят през тези пет месеца, но според мен на фона на всички задължения, които имаме, не е толкова страшно, защото ако ние нямаме това задължение към държавата и тази година си платим 1 500 000 лв., и догодина си платим 1 500 000 лв. по безлихвения кредит, ние вече ще имаме възможност по предсрочно погасяване на главницата, като много се надявам и тогава да няма епидемична обстановка, която ще ни позволи предварително и по-рано... Тези мерки ще бъдат взети, така че този негативен ефект, ще бъде избегнат, но към настоящият ...Само да отметна, да, "Дюни" не плащат патентен данък, но плащат туристически данък.

К. Германова: Благодаря ви г-н Кмете, въпросът ми беше продиктуван от това, че още не сме видели бюджет. Може би, докладната трябваше да бъде заедно с бюджета или след това, за да имаме представа какви ще са очакваните приходи, на какво разчитате, какви разходи сте предвидили, за да преценяме предварително  допълнително да взимаме решения за отлагането на този кредит, защото взимайки сега решението, това означава, че се съгласяваме там с едно редче в разходната част. Вие казахте 150 000лв., надявам се наистина да са само  150 000 лв. за тази 10 години, за които ще отсрочим. Благодаря ви.

Г. Пинелов: Благодаря  г-жо Германова. Други въпроси, колеги? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – -----------------------

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 10
Против:  0
Въздържали се: 6

Общо гласували: 16  

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:301

 1. Общински съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.10 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.15а, чл.17, ал.1 и ал.2 от Закон за общинския дълг и имайки предвид приетия от Управителния съвет на Асоциацията на Банките в България и одобрен от Управителния съвет на БНБ "Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества-финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение, произтичащо от пандемията COVID-19", дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол за предоставяне на гратисен период по главницата за периода от 01.05.2021 г. до 30.09.2021 г. , през който ще се заплащат само дължимите лихви и за удължаване със съответния период от пет месеца на крайния срок по предоставен кредит по договор № 8-496/18.09.2018 г.
 2. Общински съвет Созопол възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол подготовка на искането и изготвяне на предложението с конкретна информация по т.1, като подпише и извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.
 3. На основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решение с оглед защита на особено важен обществен интерес и гарантиране финансова стабилност на община Созопол

              

            Докладна записка №63/22.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно даване на съгласие за дарение на смазочни материали и консумативи за ремонт на автомобили на Дирекция „Жандармерия“ Бургас за нуждите на Зонално жандармерийско управление – Бургас

 

Г. Пинелов: Има ли въпроси и коментари по тази докладна?

Т. Янакиев: Само ще направя едно уточнение - защо на жандармерията. Искам да кажа, че през летния период, във връзка с наши инициативи, в случаите по събаряне на незаконни обекти и при определянето криминогенната обстановка в община Созопол, Жандармерия – Бургас играе доста важна роля. Искаха едно доста голямо  дарение да им направим, но ние не можем и съответно правим това, което можем.

Други коментари и въпроси нямаше, и при гласуване, и с резултат от гласуването  пет гласа  „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия и предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – -------------------

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16  

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:302

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23, вр.т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното управление и местната администрация във връзка с чл.249, ал.9, т.1 от Закона за министерство на вътрешните работи дава съгласие община Созопол да дари на Дирекция „Жандармерия“ Бургас за нуждите на Зонално жандармерийско управление – Бургас смазочни материали и консумативи за ремонт на автомобилите, като общата стойност на дарението не надвишава 2 000 /две хиляди/лева в рамките на бюджетната 2021г.

         

 1. Възлага на Кмета на община Созопол да подпише договор за дарение на гориво с Дирекция „Жандармерия“ Бургас или друго определено тяхно звено, като приложи към него двустранно подписани приемателно-предавателни протоколи, удостоверяващи предаването и приемането на дарението.

 

 

Г-н Председател, с това Комисията приключи своята работа.

Г. Пинелов  даде петминутна почивка.

– – – – – ––– – –– – – –– –– – – –– – – – –  –– – – – – –  –– –– – – – ––– –  ––

Поименна проверка за присъствие и кворум след почивката.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

Присъстват шестнадесет общински съветника, имаше кворум и председателят даде ход на заседанието.

 

Благодаря на Димитринка Господинова, давам думата на председателя на комисията по „Устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” да представи Становището от заседанието на 01.02.2021 г.

Заповядайте, г-н Николов!

Андрей Николов - председател на комисията: Добър ден, г-н Председател, колеги представям ви Становище на  комисията по"Устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации проведено на 01.02.2021 г. от 14:30 часа. На заседанието присъстваха всички членове: Андрей Николов – председател; Станимир Андонов – член; Стамат Стаматов - член;   Цветан Иванов – член; Илиян Стефанов – член.

На заседанието присъстваха:  Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;       Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол; общински съветници; служители от Общинска администрация.

Разгледаха се следните докладни записки:

            Докладна записка № 825/01.12.2020 г. от Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол, относно съгласуване на схеми за поставяне на  мемориални обекти територията на гр. Созопол

Въпроси и коментари по тази докладна нямаше. След гласуване: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С резултат от гласуването - пет „За“ Комисията подкрепя докладната записка за разглеждане на редовна сесия  и предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - -  - -  - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:  16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16     

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №: 303

 

 1.   Общински съвет – Созопол основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.8 от Закона за устройство на територията,  одобрява приложените към настоящето предложение схеми, отразяващи местоположението на мемориални обекти на територията на гр. Созопол и   разрешава поставянето на:

               1.1. Паметна каменна плоча на границата между  поземлени имоти с идентификатори 67800.505.162 и 67800.505.118 по КК на гр.Созопол .

                1.2. Каменна колона „Слънчев часовник“ в поземлен имот с идентификатор 67800.505.124, част от улица „Кирил и Методий“ пред ПИ 67800.505.1 „Художествена галерия“

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да предложи на Министерството на културата за съгласуване поставяне на двата мемориални обекта

 

А. Николов: Докладна записка № 15/07.01.2021г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на   урбанизираните територии, за обект: „Кабели ниско напрежение за захранване на ПИ с идентификатор 40124.18.134, местност „Калън Бозалък“, с. Крушевец, община Созопол“ и обект „Уличен водопровод за водоснабдяване на ПИ 40124.18.134 в местност „Калън Бозалък“, с. Крушевец, община Созопол“.

Въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме  докладна записка № 15/07.01.2021 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“.С  пет „За“ . Комисията подкрепя докладната записка и предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:  16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:  16    

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:304

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабели ниско напрежение за захранване на ПИ с идентификатор 40124.18.134, местност „Калън Бозалък“, с. Крушевец, община Созопол“ и обект „Уличен водопровод за водоснабдяване на ПИ 40124.18.134 в местност „Калън Бозалък“, с. Крушевец, община Созопол“.    

             Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може  да  се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред  АС – Бургас в 30-дневен  срок  от  обнародването   в  ДВ. 

 

А. Николов: Докладна записка № 41/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.845, по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради и план за улична регулация за осигуряване на транспортен достъп, съгласно приложената графична част.

Въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме  докладна записка № 41/14.01.2021 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет „За“, комисията подкрепя докладната записка и предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – -- - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:  16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:  16 

 

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:305

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.16, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи Подробен устройствен план План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.845, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособят два нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане вилен отдих , за изграждане на вилни сгради и план за улична регулация за осигуряване на транспортен достъп, съгласно приложената графична част – ПР и ПЗ.

            ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на допустимите показатели за застрояване, за устройствена зона Ов1 (10*), по действащия ОУП и охранителна зона „А“ от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. макс.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена да дървесна растителност.

           Към ПУП – ПРЗ да се изработят план схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване и план за улична регулация да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ  с:  “ВиК” ЕАД,  “Електроразпределение” АД,   „БТК” АД и МК - НИНКН, преди внасянето му за приемане и одобряване.

             

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване и план за улична регулация.

                   Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

 

А. Николов: Докладна записка № 42/14.01.2021 г. от Тихомир  Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №380, по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, землище с. Индже войвода, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради и План за улична регулация на улица – тупик с променлива ширина, за осигуряване на транспортен достъп.

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме докладна записка № 42/14.01.2021 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“.  Пет гласа „За“. Комисията подкрепя докладната записка и предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - - -- - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:  16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:   16

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №:306

 

 1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план за – План регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №380, по плана на новообразуваните имоти в зона по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, землище с. Индже войвода, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради и План за улична регулация на новопроектирана улица – тупик с О.Т. 180а – 180б – 180в, с променлива ширина, за осигуряване на транспортен достъп. 

                     При изработване на ПУП– план регулация и застрояване да се спазят следните  параметри  на   застрояване:  плътност на застрояване мак. 20%,  кота корниз Н мак.=7.00метра, Кинт. макс.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

              Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване и план за улична регулация, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване и план за улична регулация.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

 

А. Николов: Докладна записка № 43/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.60.8, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме докладна записка № 43/14.01.2021 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“.  Пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –  - - - - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ  – ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:  15
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:   15

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №:307

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план за – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.60.8, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия в зона по §4 от ЗСПЗЗ, м. “Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради. При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00 метра, К.инт. мак. = 0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

              Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.   В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

               ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.60.8, да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.              

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

А. Николов: Докладна записка № 44/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.295, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят три самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. При гласуване  на докладна записка № 44/14.01.2021 г.: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С пет гласа „За“,  комисията подкрепя докладната записка и предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – – – – – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – –  –  –  –  –  –  –  – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:   15 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №:308

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ,  Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план за – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.295, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят три самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради. При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%,  кота корниз Н мак.=7.00 метра, К.инт. макс.= 0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

              Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.   В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

               ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.1.295,  да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.              

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

 

А. Николов: Докладна записка № 45/14.01.2021 г. от  Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №135.165, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, общ. Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

Въпроси и коментари нямаше. При гласуване на докладна записка № 45/14.01.2021 г.: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - -  - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:   15

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №:309

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №135.165, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, общ.Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

               При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н макс.=7.00 метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.           

              Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази със съществуващата уличната регулация, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

А. Николов: Докладна записка № 46/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци - Кабели 20kV (киловолта) от РУ (разпределителна уредба) 20kV в УПИ 379, м. “Чоплака“, землище с. Равадиново до ПС “Созопол“ в ПИ81178.9.37, землище на гр. Черноморец“.

Въпроси и коментари по докладната  нямаше. При гласуване на  докладна записка № 46/14.01.2021 г.: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. Пет гласа „За“. Комисията подкрепя докладната записка и предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  - - - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:  15
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:  15 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №: 310

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план, за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци - Кабели 20kV от РУ20kV в УПИ 379, м. “Чоплака“, землище с. Равадиново до ПС “Созопол“ в ПИ81178.9.37, землище на гр.Черноморец“.

               ПУП – ПП да се изработи при  спазване  на  изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Закона за пътищата, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове,  и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД и МК - НИНКН, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  задание  за  изработване  на   проект  за  ПУП – ПП.

        

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ, Общински съвет - Созопол, съгласува трасето и сервитута на техническата инфраструктура. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Настоящето решение да се разгласи, съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ, като същото не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

А. Николов: Докладна записка № 52/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.253, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих, курорт.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. При гласуване на докладна записка № 52/21.01.2021 г.: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С пет гласа „За“  комисията подкрепя докладната записка и предлага да се вземе решението така, като е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  - - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:   15 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №:311

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.253, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих, курорт.

            При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00 метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност. 

           Към  ПУП – ПРЗ  да  се  изработят  схеми  по  части  в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване. ПУП- ПРЗ да се съгласува с „ГЕОЗАЩИТА“ ЕООД,  гр.Варна,  във  връзка  с  регистрираното  свлачище  в  района  на       к-г „Черноморец“,  местност „Аклади“, землище на гр.Черноморец, преди внасянето му за приемане и одобряване в общината.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

А. Николов: Докладна записка № 53/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията с. Зидарово, община Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. При гласуване на докладна записка № 53/21.01.2021 г.: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С пет гласа „За“се подкрепя докладната записка и предлагаме да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  - - - - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:  15
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 15    

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №:312

            Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията   приема представената схема(съгласно приложение) за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти  на територията на с. Зидарово, община Созопол.

 

 

А. Николов: Докладна записка № 55/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Второстепенна улица от о.т.62 до о.т.62в” в м. “Каваци“, землище на гр. Созопол, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.

Уважаеми колеги, разбрах че в комисията по ЗОР е внесена поправка. В решението на тази докладна е допусната техническа грешка, в т.1.5 трябва да се чете: …с идентификатор 67800.54.51….“. Имота е 51. Членовете на комисията по ЗОР са гласували „За“, така че всичко е наред. Докладната е допусната до нашата комисия с направената корекция.

Други въпроси и коментари нямаше. Докладна записка № 55/21.01.2021 г., се гласува с направената корекция в проекта на решение, да влезе за разглеждане на общинска сесия: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, се предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - -- - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:  15
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:  15 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №:313

         І. На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205, т.1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за „Второстепенна улица от о.т.62 до о.т.62в” в м. “Каваци“, землище на гр. Созопол, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвени оценки, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на:

               1.1. 2 (два) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 2646 кв.м., с идентификатор 67800.34.290, по кадастрална карта на гр. Созопол, м. Мапи, земеделска с предназначение „за къмпинг, мотел” от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.54.338.

      Като одобрява изплащане  на сумата от 163 лв.( сто шестдесет и три лева)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2020ЕО050 от 22.12.2020 г от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

            1.2. 70 (седемдесет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 420 кв.м., с идентификатор 67800.54.55, по кадастрална карта на гр. Созопол, м. Мапи, с предназначение „друг вид нива”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.54.333.

               Като одобрява изплащане  на сумата от 5 680 лв.( пет хиляди шестстотин и осемдесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от №2020ЕО050 от 22.12.2020 г.  от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

                1.3.  18 (осемнадесет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 644 кв.м., с идентификатор 67800.54.54, по кадастрална карта на гр. Созопол, м. Мапи, с предназначение „друг вид нива”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.54.334

    Като одобрява изплащане  на сумата от 1 460 лв.(хиляда четиристотин и шестдесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от №2020ЕО050 от 22.12.2020 г от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

               1.4. 4 (четири) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 1885 кв.м., с идентификатор 67800.54.53, по кадастрална карта на гр. Созопол, м. Мапи,  с предназначение „друг вид нива”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.54.329.

     Като одобрява изплащане  на сумата от 325 лв.(триста двадесет и пет)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от №2020ЕО050 от 22.12.2020 г от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

       1.5. 73 (седемдесет и три) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 1981 кв.м., с идентификатор 67800.54.51, по кадастрална карта на гр. Созопол,м. Мапи,  с предназначение „изоставена орна земя”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.54.330.

      Като одобрява изплащане  на сумата от 5 924 лв.(пет хиляди деветстотин двадесет и четири лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от №2020ЕО050 от 22.12.2020 г от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

         1.6. 132 (сто тридесет и два) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 2214 кв.м., с идентификатор 67800.54.50, по кадастрална карта на гр. Созопол,м.Мапи,  с предназначение „друг вид нива”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.54.331.

       Като одобрява изплащане  на сумата от 10 712 лв.(десет хиляди седемстотин и дванадесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка №2020ЕО050 от 22.12.2020 г от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

            ІІ. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.                                                                       

 

А. Николов: Докладна записка № 61/22.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №134.348 в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, общ.Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за сграда за обслужващи дейности - за гараж и склад.

Въпроси и коментари нямаше. Докладна записка № 61/22.01.2021 г. се гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С пет гласа „За“ и   предлагаме да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - - - - --

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  - - - - - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:  15
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:  15 

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:314

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №134.348 в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, общ.Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за сграда за обслужващи дейности - за гараж и склад.

              При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност  на  застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00 метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.          

              Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с улична регулация с ОТ248÷ОТ187Е, одобрена със Заповед №8-Z-58/12.01.2016 г. и улична регулация с ОТ187Е÷,ОТ187А, одобрена със Заповед №8-Z-1225/08.09.2015 г., влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Председателя направи поименна проверка за присъствие и кворум - присъстваха шестнадесет общински съветника, имаше кворум и заседанието продължи по дневният ред.

 

            А. Николов: Докладна записка №65/22.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно съгласуване на схема за поставяне на монументално-декоративен елемент на територията на гр. Созопол .

Въпроси и коментари по докладната?

Илиян Стефанов: Това за плоча ли е, за какво е? Паметните плочи влизат ли вътре? Нашият колега,  Цветан, нали има въпроси всеки път за тези плочи. Влизат ли вътре – да ми дадете отговор  как се поставя една плоча?

А. Николов: Има в ДЗ№ 825, която е на г-н Кисьов, там е описано. Те ще са две: едната ще е пред Художествената галерия, другата зад плажа. Едното е паметна каменна плоча, другото е каменна колона „Слънчев часовник“, но не са на никакви движения, така че, г-н Георгиев може да бъде спокоен.

Други въпроси по докладната нямаше. При гласуване докладна записка № 65/22.01.2021 г.: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За"  предлагаме да се вземе решението така, както е по докладната.

         Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси?

         К. Германова: Уважаеми г-н Кмете, преди малко гласувахме подобна докладна. Към нея бяха приложени материали и добихме представа за какво гласуваме. Какво представлява тази метална мида? Каква е идеята да бъде поставена? Не съм против, не казвам, че съм против, но ако всеки един започне да иска да поставя  ........... трябва да вземем решение за поставяне на нещо, което не знаем какво представлява. Няма приложена снимка. Виждам и главният архитект е тук, все пак да каже нещо по визията, някакъв комплекс със визия с морето ли ще се прави? Все пак да я видим поне на снимка. Да не гласуваме на сляпо. Няма лошо. Не съм против.

            Т. Янакиев: Отговарям на г-жа Германова, че това е една инициатива и дарение от набор 1978 и 1979. Изглежда добре. Много хора я харесват. Проектът е изработен от проектант. Мидата е направена и се съхранява в Общината. Не символизира нещо... Кореспондира с морето, нещо свежо. Изглежда добре, висока е 1,60 м. Няма религиозна насоченост или политически контекст. След пет минути ще предоставя снимков материал, за да я видите.

         К. Германова: Да, бих искала да я видя. Хората, които ни гледат също ще я видят.

            Г. Пинелов: Давам пет минути почивка.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Г. Пинелов: Колеги, правя проверка за кворум - присъстват 16 общински съветника - имаме кворум, продължаваме заседанието. Всички получихме снимката и добихме представа.

Други въпроси, колеги по докладната? Да разбирам, че няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  - - - - - -  - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:  16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:  16 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №:315

     1.Общински съвет – Созопол основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.8 от Закона за устройство на територията,  одобрява приложената към настоящето предложение схема, отразяваща местоположението на монументално-декоративния елемент на територията на гр. Созопол и разрешава поставянето на елемент „Метална мида“ в общински поземлен имот с идентификатор 67800.504.345 по КК на гр.Созопол .

 

            Г. Пинелов: Благодаря на г-н Николов, давам думата на Желязко Иванов – председател на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” да представи становище от заседанието на 01.02.2021 г.

Желязко Иванов: Добър ден, г-н Председател, уважаеми г-н Кмете, колеги На 01.02.2021 г. от 14:50 часа, се проведе онлайн заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Участие в заседанието взеха: Желязко Иванов – председател; Андрей Николов – член; Стилияна Николова – член; Светлана Лулева – член. Отсъстваше Катя Стоянова.

На заседанието присъстваха: Георги Пинелов – председател на Общинския съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол; Общински съветници; Служители от общинска администрация.

Разгледаха се следните докладни записки:

Докладна записка № 823/01.12.2020 г. от Тихомир  Янакиев - кмет на община Созопол,относно определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №506.156 /целият имот с площ от 155 кв.м./ по ПНИ на местност ”Старо селище”, с.Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол - земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /идентичен с имот идентификатор 63015.506.156 по кадастралната карта на с.Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание  §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ

С. Андонов зададе въпроси по ДЗ№ 823 и ДЗ№ 824 едновременно, защото са еднакви и са за един собственик, като въпроса е колко месеца важи приложената оценката, защото Оценителният протокол е от 04.08.2020 г.?

В разискванията и обсъжданията взеха участие: Галя Георгиева – юрист на Общината, Светлана Лулева – общински съветник и член на комисията.

Г. Георгиева поясни, че това е оценка без срок. По реда на параграф 4.

Светлана Лулева уточни, че:  „….имаме класификатор по който да се правят оценки, но нямаме срок в който да важат тези оценителни протоколи. Нямаме нещо, което сме приели за срок на оценките. Значи си важат, след като нямаме някакви ограничения като даде пример, че „..Методиката е една и съща. Дали ще бъде от август 2020 или от януари 2021 – методиката е една и съща и ще бъде извършена от същата комисия, само датата на протокола ще бъде различна“. Други въпроси не бяха зададени. След гласуване с четири гласа „За“ , нула „против“ и нула „въздържали се“, комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

            Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Гласуваме:

            ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

            ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

            СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

            АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

            АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

            СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

            СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

            ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

            МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

            КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

            КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

            СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

            СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

            ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –  - - - - - - - - -

            ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  - - - - - - - - - -

            ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

            ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

            РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

            За: 14
            Против:  0
            Въздържал се: 1

            Общо гласували:  15   

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №: 316

 

 1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 10 /десет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №506.156 /целият имот с площ от 155 кв.м./ по ПНИ на местност ”Старо селище”, с. Атия, землище гр.Черноморец, община Созопол - земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /идентичен с имот идентификатор 63015.506.156 по кадастралната карта на с.Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас, целият имот с площ от 155 кв.м., на стойност 560,00 лв. /петстотин и шестдесет лева/ без ДДС, обективирана в оценителен протокол №0021/04.08.2020 г.
 2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицата Н. П. Л., И. Ц. А. и М. Ц. А. да придобият право на собственост върху 10 /десет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №506.156 /целият имот с площ от 155 кв.м./ по ПНИ на местност ”Старо селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, община Созопол - земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /идентичен с имот идентификатор 63015.506.156 по кадастралната карта на с.Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

 

Докладна записка № 824/01.12.2020 г. от Тихомир  Янакиев - кмет на община Созопол, относно определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №506.155 /целият имот с площ от 425 кв.м./ по ПНИ на местност ”Старо селище”, с.Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол - земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /идентичен с имот идентификатор 63015.506.155 по кадастралната карта на с.Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание  §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Въпрос зададе г-н Андонов: Оценката не се ли влияе от пазара и как се прави една оценка?

С. Лулева обясни, че: Оценката се прави от комисия от Общината, въз основа  на методиката, приета от Общинския съвет. Нямаме ограничения, нямаме срокове на тези оценки, защото това са оценителни протоколи и към настоящия момент да се направи оценка, тя ще бъде една и съща без да се влияе от пазара.

С. Андонов констатира, че на единия протокол комисията е с една заповед, на другия протокол с друга заповед, а двете оценки са от 04.08.2020 г.

Г-н Т. Янакиев направи проверка и изясни, че има допусната грешка при техническото изписване на номера и датата на заповедта.

Г-н Пинелов обясни, че след заседанието на комисията, е получено от общинска администрация писмо относно допуснатата техническа грешка. Приложили са и правилната заповед. Същите са изпратени на електронните ни пощи, а хартиеният носител  е приложен  към докладната.

 Други разисквания по докладната нямаше. При гласуване. С резултат  четири гласа „За“, нула „против“ и нула „въздържали се“, комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  - - - - - - - -- - -- - 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против:  0
Въздържал се: 1

Общо гласували:   15

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №: 317

 1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 10 /десет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №506.155 /целият имот с площ от 425 кв.м./ по ПНИ на местност ”Старо селище”, с.Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол - земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /идентичен с имот идентификатор 63015.506.155 по кадастралната карта на с.Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас, целият имот с площ от 455 кв.м., на стойност 560,00 лв. /петстотин и шестдесет лева/ без ДДС, обективирана в оценителен протокол №0020/04.08.2020г.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицата Н. П. Л., И. Ц. А. и М. Ц. А. да придобият право на собственост върху 10 /десет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №506.155 /целият имот с площ от 425 кв.м./ по ПНИ на местност ”Старо селище”, с.Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол - земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /идентичен с имот идентификатор 63015.506.155 по кадастралната карта на с.Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

 

Докладна записка № 12/05.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 63015.506.296, с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол

Ст. Андонов предложи в решението на втори ред, където пише: във връзка с  чл.36, ал.1 т.2 от Закона за собствеността да отпадне ал.1, т.2, тъй като в Закона за собствеността няма чл. 36, ал.1 т.2. Същото се отнася и за  докладна записка №13.

След обсъждане и консултиране с юристите грешката беше коригирана.

Други въпроси нямаше. При  гласуване: Желязко Иванов – „ За“, Андрей Николов – „ За“, Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „За“. С резултат  четири гласа „За“ , нула „против“ и нула „въздържали се“, комисията предлага да се вземе решението по докладната със следната корекция  от проекта на решение, на ред втори, записа: 
"във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността "

става 

"във връзка с чл.36 от Закона за собствеността "

Г. Пинелов: Колеги, имате ли други въпроси? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –  - - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  - - - - -- --

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:   15

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №: 318

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика А. И. Б. ЕГН  чрез продажба на: 23 кв.м.ид.ч./двадесет и три квадратни метра идеални части/ от ПИ 63015.506.296/ЕКАТТЕ-шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – двеста деветдесет и шест/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, целият с площ 343 кв.м./триста четиридесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – За земеделски труд и отдих ( съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ).
 2. Одобрява експертна оценка №2020АО016 на независим лицензиран оценител в размер на 1050,00 лв. /хиляда и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка № 13/05.01.2021 г. от Тихомир  Янакиев - кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с планоснимачен № 134.076, по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4 в землището на с. Крушевец, община Созопол

При обсъждането на тази докладна се направи същата корекция.  Допусната е същата техническа грешка.

При гласуване: Желязко Иванов – „ За“, Андрей Николов – „ За“, Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „За“. С резултат четири гласа „За“, нула „против“ и нула „въздържали се“, комисията предлага да се вземе решението по докладната  със следната корекция  от проекта на решение, на ред втори, записа: 
"във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността "

става 

"във връзка с чл.36 от Закона за собствеността "

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - - --

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 15    

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №: 319

 

 1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с §4з, ал.2 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците С. Е. Г. и Н. В. Г. чрез продажба на: 8 кв.м. ид.ч. /осем квадратни метра идеални части/ от ПИ 134.076/ЕКАТТЕ- сто тридесет и четири точка – нула седемдесет и шест/, по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с. Крушевец, община Созопол, целият с площ 608 кв.м. /шестстотин и осем квадратни метра/, начин на трайно ползване – „ За земеделски труд и отдих“.
 2. Одобрява експертна оценка №2020АО007 на независим лицензиран оценител в размер на 150,00 лв. /сто и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка № 51/20.01.2021 г. от Тихомир  Янакиев - кмет на община Созопол, относно предложение за приемане на списък за определяне на видовете жилища собственост на община Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. При гласуване и с резултат  четири гласа „За“ , нула „против“ и нула „въздържали се“, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси, коментари? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –  - - - - - - - - --

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:  15
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 15   

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №: 320

 

 1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.2, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява приложен списък на жилищна собственост на община Созопол по описаното предназначение както следва:

Приложение № 1 - Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;

Приложение № 2 - Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди;

Приложение № 3 - Ведомствени жилища;

Приложение № 4 - Резервни жилища.                    

 

Докладна записка № 56/21.01.2021 г. от Тихомир  Янакиев - кмет на община Созопол, относно Годишна  програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат  четири гласа „За“ , нула „против“, и нула „въздържали се“, комисията предлага на Общински съвет да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси?

К. Германова: Уважаеми г-н Кмете, това е една програма, която гласуваме всяка година, тя е отворена, даже понякога и по няколко пъти на година я гласуваме. Аз имам следния въпрос: виждам в частта, в която е за имоти, които искаме да придобием безвъзмездно от различни министерства, поради това че е отпаднала необходимост. Въпросът ми е имаме ли документи за придобиване, въобще какво е развитието. Защото изпадаме в ситуация, в която си записваме в Годишната програма за управление на имоти, които не са наша собственост ... . .. ...........това е единия ми въпрос - защо? И аз лично съм против това да намерят място тези имоти в програмата, ако няма окончателно нещо по въпроса, че тези имоти ще ни бъдат предоставени? Следващият ми въпрос е за ОПС - Равадиново, а отдолу в потъмнения ред Равадиново -  няма нищо изписано т.е раздел III, първа точка ... за строителство на жилища на лица картотекирани . ...за нови имоти . . с. Равадиново, общ. Созопол. Няма нищо отдолу, дали е пропуснато или няма такива имоти?  Следващият въпрос е във втора точка на раздел пет - за лекарските кабинети находящи се на територията на обш. Созопол, има изписано 3 и 4, които аз предполагам, че не би следвало да бъдат там. Ако не е техническа грешка - поправете ме и кажете за кои лекарски кабинети  става въпрос ?

Т. Янакиев: Уважаема г-жо Германова, относно първия въпрос за имотите, ние имаме решение на Общинския съвет да бъдат поискани от държавата. Преписката е на етап, в който все още не можем да кажем дали ще ги придобием или не. Имаме някаква предварителна информация, която аз на този етап не бих искал да коментирам и защото не би било редно. Придвижена е преписката и в момента е на ниво Министерство на отбраната. Затова аз предлагам този имот да остане, за да не се налага след месец-два да правим допълнение към програмата.

Йордан Петков – директор на дирекция: По отношение на втория въпрос, в Равадиново има имоти, в които не е осъществено правото на строеж, затова така е направено. Не е пропуснато - те имат сключени договори, но не е довършен строежа. Има срок, който трябва да спазваме. Нови имоти няма.

К. Германова:  Искате да кажете, че в момента нямате реално такива имоти, които да приложите към тази точка. Това ви питам.

Йордан Петков: Нови - не. Нови имоти няма. Относно третия ви въпрос в римско пет, по презумция те са имоти, които имоти които ще се отдават под наем. 3 и 4 не са лекарски кабинети.

К. Германова: По повод отговора на първи въпрос, благодаря ви все пак, но идеята ми беше, че винаги по всяко време можем да допълним тази програма с придобитите вече от Общината имоти от различни министерства. В момента си мисля, че тези имоти не би следвало да намерят място в тази годишна програма, защото не е приключен точно тази процедура за получаване.

Т. Янакиев: Аз пък мисля, че е мястото, защото може да ги получим всеки момент и тогава няма да фигурират в програмата за управление с общински имоти и трябва да чакаме.

Галя Георгиева: За тези имоти имаме решение от 2020 г. и затова ги слагаме отново в програмата, защото когато ни искат преписката, те искат съответно включването им. В самата преписка част от нея е да покажем примерно, че в програмата е включен например, отчуждаванията също гледаме да са вътре. Просто ни ги изискват след това.

К. Германова: Благодаря.

С. Лулева: Г-н Кмете, много пъти съм казвала, че всичко което е на територията на общ. Созопол, ние трябва да си го вземем на всяка цена, защото Общината може да си ги стопанисва много по-добре, а е и видно, че министерствата не полагат чак толкова големи грижи. В тази връзка да  разбирам, че има вече някакво движение по този въпрос, защото това е една много стара епопея. Да разбирам, че вече има някакво движение и наистина ли вече са дали становище, че са с отпаднала необходимост, защото това е много добра новина за нас. 

Т. Янакиев: Да, г-жо Лулева, имотите са с отпаднала необходимост. Това е становище на Министерството на отбраната. Имаме движение по преписката. Когато има някакво крайно решение, аз ще ви запозная и на комисия и на сесия, но сме на фаза, в която нямаме конкретика. Нека първо да свършим работата. Процедурата е доста дълга. В момента преписката е при министъра на отбраната.

С. Лулева: Това е много добре. Тя процедурата е дълга, но като цяло е много добро нещо за града ни.

Г. Пинелов: Други въпроси?

К. Стоянова: Господин Янакиев, виждам в програмата за преходната година 2020 г., при планираните близо 680 000 лв. /става дума от продажби, наеми, такси от управление/ и т.н. са направени разходи около 204 000 лв. През тази година планирате близо 400 000 лв. повече - 1 069 000 лв. и разходите са горе-долу същите 207 000 лв. Това означава ли, че тези имоти, които предвиждате да бъдат отдадени, продадени и т.н., малко повече са, а разходите са долу-горе същите т.е вие сте направили вече подготвили сте тези имоти, и сте направили разходи в предходната година или просто ще направите съкращения в разходите при оформянето на самата документация за отдаването или продажбата на имотите.

Т. Янакиев: Отговарям по принцип - ако сме направили оценка, ако сме направили всички процедури през 2020 г., а реализацията е през 2021 г., както имахме преди Коледа отстъпени права а строеж, които бяха оформени като разходна част от наша страна, фактически те се реализират сега, като постъпления.

К. Стоянова: Благодаря.

Г. Пинелов: Колеги, имате ли други въпроси? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –  - - - - - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - - - -- - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против:  0
Въздържал се: 1

Общо гласували:  15  

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №:321

 

        Общински Съвет Созопол  на основание чл.21, ал.1 , т.12  от ЗМСМА,  чл.8 , ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.2,ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приема така представената „Годишна  програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2021 г.”

 

Докладна записка № 57/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно учредяване на допълнително отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди  върху имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 61042.501.490 по кадастрална карта на с. Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ ХХII-13033, в кв.37, целият с площ от 494 кв.м.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване с резултат  четири гласа „За“, нула „против“ и нула „въздържали се“, комисията предлага на Общински съвет да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –  - - - - - - - - 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:  15
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:   15.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №:322

 

 1. На основание чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.49а от същия закони на основание чл. 28 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр. Созопол одобрява в полза на лицето В. Б. М., ЕГН , от гр. Созопол да бъде учредено  отстъпено право на строеж допълнително за 18 кв.м./осемнадесет квадратни метра/, в ПИ с идентификатор 61042.501.490 по кадастрална карта на с. Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ ХХII-13033, в кв.37, целият с площ от 494 кв.м., актуван с АОС № 1220/24.03.2009 г.
 2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост и чл.28,   от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 1190 лв. /хиляда сто и деветдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка 2020АО010/11.11.2020 г. от  независим  лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на допълнително правото на строеж в имота.

 

Докладна записка № 64/22.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2021 г. и Ценоразпис за продажба на дървесината, добита от горски територии – общинска собственост.

Г-н Ст. Андонов имаше няколко въпроса: първият: Съгласно чл.7, ал.4, Годишният план се одобрява от Общинския съвет, а най-отгоре на Приложение 1 е написано: „Одобрил – кмет на Община Созопол Тихомир Янакиев“. Освен това, че  в таблиците има неясни знаци и не е съгласен с достоверността на таблицата. Има и прекалено много съкращения, които също не са ясни на общинските съветници. Предложи в самия документ долу да има легенда поясняваща съкращенията.

По въпроса за Приложение 1 - Мишо Жеков – директор Общинско горско предприятие: обясни, че Общинският съвет взима решение за обема колко ще се сече, начина по който трябва да се добива и начина по който трябва да се продава. След като го приемете това нещо, ние представяме списък пред кмета за насажденията от където ще се добива тази дървесина и той го одобрява всяка година. За това става въпрос.

Относно неясните знаци и символи, г-н Пинелов обясни, че от общинска администрация са предоставени таблиците изчистени и подписани от господин Жеков, веднага след комисията на 27 януари. Всички трябва да сме ги получили на електронните си пощи.

Относно съкращенията, г-н Янакиев, предложи да се прилага и легенда поясняваща тези съкращения.

Г-жа Лулева, като член на комисията отбеляза, че в докладните в тази комисия за тази сесия, има  допуснати технически грешки, а целта на комисията е да се допускат до сесия правилно изготвени докладни записки със съответните приложения към тях.

Други въпроси нямаше и се пристъпи към гласуване. С резултат  четири гласа „За“ , нула „против“ и нула „въздържали се“, комисията предлага да се вземе решението така както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - - - - --

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - - - - - -- - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:  15
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:   15

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №:323

 

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.7 ал.4, чл.71 ал.5 т.3 и чл.71 ал.6 т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  Общински съвет Созопол:

  1.Одобрява Годишен план за ползване на дървесина през 2021г./Приложения от 1 до 5, неразделна част към настоящата докладна/.

 1. Ползването на дървесина от общинските горски територии собственост на Община Созопол да се осъществи чрез добив и продажба на добитата дървесина.

   3.Утвърждава Ценоразпис с минимални защитни цени за продажба на дървесина от склад и на корен /Приложение 6 неразделна част към настоящата докладна/.

 

 Докладна записка № 66/22.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2020/2021 година.

Ст. Андонов попита: Как и по какъв начин се определя кои пасищата да бъдат за индивидуално и за общо ползване?

Дарин Хльостаров – н-к отдел „Недвижима собственост и транспорт“ обясни, че: Индивидуалното и общото разпределение това касае и целогодишната процедура от гледна точка на това: във всяко едно землище ние трябва да осигурим набор от имоти, което след масовото разпределение е старт на стопанската година, Общината трябва да осигури буферен  имотен обем с които малките земеделци през самата година могат да заявят  ползване на база  животни или животновъден обект на малки пасища. Затова има индивидуално ползване има и общо ползване. Общото ползване започва разпределението след старта на кампанията – 1-ви март.

Ст. Андонов попита дали се публикуват на сайта на Общината и къде точно в сайта, защото не открива минало годишните. Д. Хльостаров обясни, че  Трябва да се публикуват. Абсолютно всички списъци на територията на община Созопол ги има в цялост - т.е. след вкарване на докладната трябва да са обявени.

 Друга забележка, която посочи Станимир Андонов е в Приложение 2 – за правилата, че... в Закона за собствеността съгл. Чл.37о ал. 1 т.2се одобряват от Общински съвет, а във формуляра е изписано че одобрява КМЕТА

Служители и юристите разясниха, че съгласно Чл.37о, ал.1, т.2 правилата се приемат на сесия и в съответните документи, където е необходимо се посочва: прието с решение №…. , и  след като ги публикуват ги утвърждава кмета. 

 

Други въпроси не бяха зададени и с гласуване: Желязко Иванов – „ За“, Андрей Николов – „ За“, Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „За“. С резултат  четири гласа „За“ , нула „против“ и нула „въздържали се“, комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  - - - - - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:  15
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:   15

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №:324

 

 1. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37о, ал.1, т.1 и чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване съгласно списък на поземлени имоти Приложение №1.
 2. Общински съвет Созопол на основание чл.37о ал.1, т.2 и ал.2 от ЗСПЗЗ одобрява Правила за ползване на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд, съгласно Приложение №2.
 3. Общински съвет Созопол на основание чл.37о, ал.4, т.1 и т.2 от ЗСПЗЗ дава своето съгласие да се предоставят под наем за индивидуално ползване за срок от 5 стопански  години мери и пасища – публична общинска собственост на животновъди, отглеждащи пасищни животни, съгласно списъците на поземлени имоти – Приложение №1 и приема Годишен план за паша – Приложение №3.
 4. Останалите свободни цели имоти – пасища и мери, определени за индивидуално ползване да се отдадат под наем по реда на чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ.
 5. Приема „Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: мери, пасища и ливади – собственост на община Созопол“, изготвена от лицензиран независим оценител „ВАЛ АПРАЙС“ ЕООД с експертна оценка № 2021АО002/21.01.2021 г. и определя годишните наемни цени за общинските пасища, мери и ливади за индивидуално ползване съгл. чл.37и, ал.1 през стопанската 2020/2021 г., съответно начални тръжни наемни цени съгл. чл.37и, ал.13 и 14 да се определят съгласно методиката.
 6. Съгласно чл.37о, ал.4, т.3 от ЗСПЗЗ определя задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите, пасищата и ливадите – в Приложение №2 и №3.
 7. На основание чл.60, ал.1, предл. второ от АПК допуска предварително изпълнение на решенията.

 

Това бяха докладните, които комисията разгледа. Благодаря.

 

Г. Пинелов: Благодаря на г-н Иванов, давам думата па г-жа Анета Филипова да представи становище от заседанието на комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание“, проведено на 01.02.2021 г.

Анета Филипова: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Янакиев, колеги на 01.02.2021 г., от 15:10 часа, се проведе онлайн заседание на Комисията по социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание в състав: Анета Филипова – председател; Стилияна Николова – член; Андрей Николов – член; Цветелин Георгиев – член. Отсъства Стойчо Неделчев.

В работата на заседанието взеха участие:  Георги Пинелов – председател на Общинския съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол; Галина Георгиева – юрист на Община Созопол;  Общински съветници;  Служители от общинска администрация.

Комисията имаше кворум  се разгледаха следните докладни записки:

 

Докладна записка № 58/22.01.2021 г. от Тодор Дамянов - зам.-кмет на община Созопол относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2021 година

Въпроси и коментари по докладната не бяха зададени. След гласуване:  Анета Филипова – „За“; Стилияна Николова – „За“, Андрей Николов – „ За“; Цветелин Георгиев – „За“.Четири „За“, 0 „против“ и 0 – „въздържали се“ – комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –  - - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  - - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:  15
Против:  0
Въздържал се: 0

Общо гласували:  15 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №:325

 

На основание чл. 21 ал./1/ т. 23 и ал./2/ от ЗМСМА и във връзка с чл. 26 а, ал. 2  от Закона за народните читалища, Общинският съвет  Созопол приема Годишната Програма за развитие на читалищната дейност в Община  Созопол за 2021 година.

Докладна записка № 59/22.01.2021 г. от Тодор Дамянов - зам.-кмет на община Созопол, относно създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана дейност.

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Който е съгласен докладна записка № 59/22.01.2021 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува:  Анета Филипова – „За“; Стилияна Николова – „За“, Андрей Николов – „ За“; Цветелин Георгиев – „За“ . Четири „За“ – комисията предлага да се вземе решение така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси?

К. Германова: Да попитам, какво стана с проекта "Топъл обяд "?

Тодор Дамянов - зам.-кмет: Г-жо Германова, работи се. Очаквам в скоро време да започне.

К. Германова:  С бройката, която гласувахме?

Тодор Дамянов: По-малко ще бъде бройката. В момента върви процедура на одобрение на заявилите потребители. Свързано е с време, но ще бъдат доста по-малко потребителите. Ние заложихме една рамка да предвидим по-голяма бройка потребители, пък тя да е по-малка, защото обратното не би било редно.

Г. Пинелов: Колеги, имате ли други  въпроси? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  - - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:  15
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:  15 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №:326

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.25, ал. 2 и чл. 93 от Закона за социалните услуги и чл. 83 б, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги,  Общински съвет - Созопол:

 1. Дава съгласие, считано от 06.01.2021 г. да бъде създадена нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно-делегирана дейност.
 2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение на Министерски съвет за приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални и стойностни показатели – 31 потребители за 2021 година.
 3. Услугата да се администрира чрез допълнително възложени функции на съществуваща бюджетна структура - Домашен социален патронаж Созопол за администриране на 31 потребители и 10 асистенти.
 4. Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ да се предоставя на следния адрес: гр. Созопол, п.к.8130, пл. „Хан Крум“ № 2.
 5. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши последващи действия по изпълнение на Решението.
 6. Допуска предварително изпълнение на решенията, на основание чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс, с цел своевременно предоставяне на услугата, която безспорно е от обществен интерес.

 

 

Докладна записка № 60/22.01.2021 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на община Созопол относно кандидатстване на Община Созопол, за финансиране от фонд „Социална закрила” към МТСП, гр. София за реализиране на проект за оборудване и/или обзавеждане на материалната база за предоставяне на социални услуги по Компонент 1 в социалната услуга ЦНСТДМУ, село Атия, общ. Созопол.

Има ли въпроси по тази докладна или коментари?

Цветелин Георгиев: Малко разяснение. Кандидатстваме за суми или…не можах да разбера?

Тодор Дамянов – зам.-кмет, обясни, че това е един проект от който можем да се възползваме/цитирам/: Миналата година подадохме и кандидатствахме за финансиране, но след разпределяне на средствата до нашия проект не стигнаха и сега си позволяваме отново да кандидатстваме. Става дума за проект за частична смяна на обзавеждането. На ЦНСТ с. Атия на стойност 36 000 лв. Общо взето от Общински съвет се иска разрешение Общината да финансира 10% от стойността, т.е. 3 600 лв.  Там ще се подменят някои гардероби, легла, матраци – въобще обзавеждане. Тъй като доста време от както е създаден този дом, съответно оборудването физически е поостаряло. Има нужда, смятам да се възползваме. Това е добре за нас.

Други въпроси не бяха зададени. След гласуване с четири гласа „За“, нула против и нула въздържали се, комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - -- - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:  15
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:   15

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №:327

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:

 1. Дава съгласие ЦНСТДМУ с. Атия да кандидатства с проектно предложение пред Фонд „Социална закрила” към МТСП за оборудване и/или обзавеждане на материалната база за предоставяне на социални услуги по Компонент 1 в социалната услуга ЦНСТДМУ, село Атия, общ. Созопол
 2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подписва всички документи, свързани с изпълнението и управлението на проекта, посочен в т.1 от настоящото решение.
 3. Гарантира осигуряването на средства за съфинансиране по време на изпълнението на проекта, в размер на 3 600,00 лв.
 4. На основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решение с оглед защита на особено важен обществен интерес.

 

А. Филипова: Докладна записка № 62/22.01.2021 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на община Созопол относно: кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Въпроси и коментари нямаше. . След гласуване с четири гласа „За“, нула против и нула въздържали се, комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - - - - - - - -  -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:  15
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:   15 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №:328

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 15 от ЗМСМА Общински съвет Созопол реши:

 1. Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да подготви проектно предложение „Патронажна грижа + Община Созопол” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
 2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия, свързани с кандидатстване по схемата.
 3. Упълномощава кмета на Община Созопол да издаде заповед, с която да възложи изпълнението на дейностите по предоставяне на услугата по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 на Звено за почасово предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж – Созопол“,. Заповедта следва да съдържа всички задължителни елементи, съгласно Раздел V от Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес;
 4. Дава съгласие финансираните по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 услуги по процедура BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ да се ползват от потребителите без заплащане на такса за периода на предоставяне на услугата - 12 месеца, считано от датата на подписване на договор с УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

 

С това работата на комисията по „Социална политика, образование, култура,

 здравеопазване, спорт и вероизповедание” приключи.

 

Г. Пинелов: Благодаря Ви, колеги, това беше последната докладна и с това закривам редовното петнадесето заседание на Общински съвет Созопол.

Следващата сесия се предвижда да бъде в началото на месец март, за която ще бъдете уведомени своевременно. Молбата ми е да си вдигате телефоните, защото се оказа, че някои от вас  не са приели обаждането и поради тази причина не са  получили уведомление, но въпреки всичко на имейлите получавате абсолютно пълната информация, и съгласно правилника един от двата начина е достатъчен, за да бъдете уведомени. Така, че това че някой не си е вдигнал телефона или не е върнал обаждане не е оправдание, защото всичко е получено. Благодаря за вниманието, бъдете здрави и лек ден на всички!

 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

 

 

 

Водещ протокола:

Гергана Глухчева

 

 

 

 

 

Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:

 1. Общински съвет – Созопол
 2. Кмет на община Созопол
 3. Областен управител на област Бургас
 4. Районна прокуратура – гр. Бургас
 5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол

 

Забележка: Електронен носител с видео запис от редовното онлайн заседание, проведено на 09.02.2021 г. от /09:30 ч./, е неразделна част от този протокол.

 

 

 

 

Гр. Созопол  ул. “Аполония” №34;  тел/факс : 0550/2 37 60

 е- mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.os – sozopol.org.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...