Петък, 07 Май 2021 09:33

Протокол №18/28.04.2021 г.

На 28.04.2021 г. при условията на чл. 28 а от ЗМСМА и чл. 29 а(1) от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  чрез  онлайн платформа ZOOM, и под ръководството на Георги Пинелов – председател на Общинския съвет се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол.

Георги Пинелов: Добър ден, колеги! Добър ден, на г-н Янакиев! Добър ден и на общинска администрация! Радвам се да ви видя и да ви чуя. Съгласно нашият правилник и изискванията на Закона за местната самоуправление и местната администрация е необходимо да направя  проверка на кворума, поименно с включена камера и звук от ваша страна.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ -ТУК

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ТУК

СТАНИМИР АНДОНОВ – ТУК

АНЕТА ФИЛИПОВА – ТУК

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ТУК

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА -ТУК

СТАМАТ СТАМАТОВ – ТУК

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ТУК

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ТУК

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ТУК

КАТЯ СТОЯНОВА -  ТУК

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ТУК

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –– – – – – – – – – – – – –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ТУК

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ТУК

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ТУК

 

            Колеги, от седемнадесет общински съветника в момента на линия сме петнадесет, имаме кворум и можем да заседаваме.

Както всеки път, така и днес започвам с редовните съобщения:

-  В случай на възникнал проблем с връзката, звъните на служителите от звеното. 

-  Днешното заседание също ще се излъчва по  фейсбук.  

  -  Когато има почивка да си изключваме микрофоните и  камерите.

Съгласно чл. 35 ал. 6 от Правилника, започваме с въпроси и питания към г–н Янакиев - кмет на Община Созопол. Колеги, имате думата. Заповядайте г-н Николов.

Андрей Николов - общински съветник: Благодаря, господин Председател! Уважаеми, господин Председател уважаеми г-н Кмете, уважаеми колеги, ще задам няколко въпроса към господин Янакиев. Първият ми въпрос е относно финансовото състояние на общината - искаме да разберем, какво е то, актуално към момента? Вторият ми въпрос е относно ремонтните дейности, които се извършват на алеята на плаж "Хармани". Това ще е някаква нова алея и ще бъде почистено, и моят апел е да бъдат поставени кошчета за боклуци, защото там туристопотока е много интензивен. Тази улица ще има нова визия редно е да бъде и по-чиста. Другият ми въпрос е знаем, че Община Созопол за първи път ще има Генерален план - респективно транспортна схема за първи път. Това е много хубаво нещо и ще бъде регламентирано и така нататък, но искам да предложа около "Магарешкия" площад и не само, да бъдат положени хоризонтални маркировки или някакви обозначителни знаци, защото много деца играят там лятото и там е много натоварено. Това са много натоварени улици - "Първи май" и "Яни Попов" редно е да вземем отношение по този въпрос. Другият ми въпрос е какво стана с подземните контейнери? Благодаря!

 Георги Пинелов: Имате думата, г-н  Янакиев.

Тихомир Янакиев: По повод първи въпрос, господин Николов, към настоящия момент общата задлъжнялост на Общината е в размер на 24 милиона лева.  Това са дългове към банки и дълг към държавата в лицето на  РИОСВ и неразплатени лихви по безлихвения заем, който бяхме получили миналата година по време на финансовото оздравяване. Всичките тези задължения се обслужват в срок, което беше признато от Министерство на финансите и бяхме изкарани от списъка на финансовото закъсалите общини.

Предполагам, че до края на тази година или до средата на следващата година ще бъде изчистено всичко към РИОСВ и същевременно другата година ще съумеем да изчистим и плащанията по безлихвения заем, който бяхме получили от държавата. Успоредно с това ще си плащаме и главниците, които са по синдикирания заем към Булбанк и ЦКБ. Хубавото е, че ние нямаме неразплатени задължения. Всичко се изплаща в срок или с някакви минимални закъснения, което по никакъв начин не влияе на бизнеса. В това отношение Община Созопол е в стабилно финансово състояние, визирайки приходната част, която се движи спрямо  плана за финансово оздравяване, който към момента се следва стриктно от нас. Когато приключи плана за финансово оздравяване, финансовото състояние на Общината пак ще бъде стабилно. Това е макро рамката на нещата.

             Относно ремонтните дейности по т. наречената "весела уличка" аз ви бях казал, че в тази част на гр. Созопол ще се направят интервенции, които да променят облика на тази улица. Това включва ремонт на една част от тротоари, поставяне на пейки, изчистване на една част от обектите. Ситуирането на обекти с по-модерна визия. Включая и местата, където Общината отдава по чл.56, до бившия Балкантурист. Разговаряли сме и с концесионера на плажа, заведенията които се изграждат да бъдат във вид и стил, който да е едно ниво по-високо. Много ми се иска Общината да е в такова финансово състояние, дори и общинските места които имаме да не поставяме временни преместваеми обекти, а да има паркове, алеи...., на този етап ние не можем да си го позволим това показва и писмото на Министерство на финансите, което бяхме получили на седми април 2021 първа година което казва, че Общината трябва да положи повече усилия за постигане на заложения финансов ефект по мярка за увеличаване на  приходите и доходите от наем на имущество. Министерството на финансите ни подкани да оптимизираме. което притежава общината за да може да се отдава и реализират приходи за подобряване на финансовото състояние на община.

             Относно транспортната схема - да, схема ще има тази година за първи път. Искрено се надяваме, че ще намали напрежението от трафика в град Созопол. Все още не сме я вкарали в експлоатация. Когато бъде готова нацяло ние ще я представим и пред вас да си кажете и вашето мнение преди да тръгнем по пътя на нейното обнародване.  Доколкото си спомням имаше поставени въпроси на една от комисиите или от протоколите може би, които съм гледал на някое заседание - имам го предвид поставянето на легнали полицаи. Ние мислехме и да се поставят някой огледала на някой от тези кръстовища, и успоредно с това има идея за монтиране на някакви фигури на пешеходни лица на пешеходни пътеки, които да са оцветени в ярки цветове, за да могат да грабват окото. Всичкото това нещо ще се опитаме да направим със започването на летния сезон.

             Относно подземните контейнери - ядосан съм меко казано, защото особено за Стария град ние повече от 6 месеца чакаме одобрение от Министерство на културата, което да ни даде възможност да поставим подземните контейнери, защото самата схема е направена. Закупени са няколко мостри. Една от мострите е поставена срещу магазин Болеро за това е умолявам и гражданите да не я използват, защото тя не работи. Искрено се надявам министерство на културата да се размърда и най-вече НИНКН в частност. Видя се,  че за този летен сезон няма да успеем да ги поставим. Искам да кажа, че в момента вървят обществените поръчки по ЗОП за тези контейнери. Според мен така по мое мнение след летния сезон, най-късно ноември до декември ние ще съумеем да монтираме подземните контейнери в целия град.  Пак казвам, ако бъдат съгласувани от НИНКН, така че в момента по обективни причини ние няма да извършим техния монтаж, но в рамките на годината ще бъдат направени. Благодаря.

 Г. Пинелов: Колеги, тъй като има много желаещи да зададат въпроси, ще ви запиша имената, за да следваме някаква последователност.

Светлана Лулева: Може ли, господин председател, аз задавам към вас един въпрос?

 Георги Пинелов: Слушам!

С. Лулева: На този етап ние всички заседания си ги правим онлайн, кога ще прекратим тази практика, защото мерките са отслабени и мисля, че съвсем спокойно може да влезем в зала?

 Георги Пинелов: Ще направя запитване след тази сесия до РЗИ, както бях направил предния път и ако получим от тях разрешение, за мен дори е още по-добре да присъствате в зала всички и много по-лесно ще протичат сесиите.  Ще ви информирам своевременно, ако оттам разрешат. Аз пак казвам, за мен е още по-добре да си бъдат присъствени заседанията.  Тъй като има много желаещи да зададат въпроси към г-н Янакиев, ще ви запиша, за да следваме някаква последователност и ако последствие някой друг изяви желание да задава въпроси, ще му бъде дадена думата. Записвам: Анета Филипова,  Светлана Лулева, Цветелин Георгиев, Цветан Иванов, Станимир Андонов, Илиян Стефанов. Заповядайте госпожо Филипова!

Анета Филипова: Уважаеми г-н председател, г-н кмете, общински съветници и служители от общинска администрация, по думи на жители на ул. "Виа Понтика", на която улица години наред, храстите не бяха изрязвани и външния вид контрастира и продължава да контрастира на сградите от двете и страни. Какви са намеренията на Общината? Има ли намерение да преведе тази улица в ред, а така също да обърне внимание на сметоизвозването, защото на сегашния етап се правят ремонти по различните  сгради и хотели и има доста строителни отпадъци? Хората протестират и казват, че външния вид на самата улица ги притеснява.

            Вторият ми въпрос е свързан с детската площадка, а  и изобщо с площадките в града. Единствената спортна площадка е между улиците "Вихрен" и "Мусала". Наскоро тя беше направена чисто нова в европейски вид и това което я отличава от спортните детски площадки извън България е, че не се заключва вечер и през часовете на деня, когато хората си почиват, така както го правят навън. Това ми е въпроса: дали тя ще бъде заключвана? Вторият ми въпрос е дали ще бъдат поставени видеокамери, защото реновираната площадка е вече обект на вандализъм от деца и младежи с дефицит на възпитание, а и на възрастните? Необходимо е поставянето на повече кошчета, а така също и на пейки. От изключително значение е обезшумяването на площадката със засаждане на широколистни дръвчета около нея, за да се намали шума, който се причинява от удрянето на топките в мрежата. Благодаря ви!

Т. Янакиев: Уважаема Госпожо Филипова, относно въпроса за улица “Виа Понтика”, мисля, че в бюджета бяха заложени около 30 хиляди лв. за кастрене за цялата община. Ние сме набелязали най-фрапиращите места и едно от тях е улица “Виа Понтика”. Няма да можем да изкарам цялата улица, защото парите няма да ни стигнат, защото имаме да кастрим и от бензиностанцията  на Петрол и къмпинг Градина - Черноморец. Също трябва да си окастрим пътя от село Атия до село Росен, за който въпроса беше поставен многократно. Ще се опитаме да го оправим като искаме да кажем, че всяка година в бюджета залагаме и ще продължа да залагам суми, които ще са необходими за подкастряне и почистване, няма да се връщам назад какво е било и що е било, и да направим, така че полека-лека всички неврологични места в рамките на една две години да бъдат приведени във вид, който ще позволи по безопасно преминаване по тези пътища.              Относно въпроса за детската площадка на "Вихрен", за намеренията го обсъждахме това нещо и аз, мисля че в рамките на един месец камерите ще бъдат поставени и не само там защото е необходимо. А защо не се заключва? Аз разговарям  и с хората там и с децата. Различни са мненията по този въпрос. Вариант е да се ангажира човек, който по  някакъв график за отключва и заключва, но това малко ще ни затрудни с оглед на съкращенията които правим за оптимизация, защото трябва да се оптимизира наличния състав в Общината. За дърветата не мисля, че е проблем това. Ще разговарям със специалисти от Общинско горско предприятие да кажат кои дървесни видове са подходящи, да бъдат засадени на това място. Благодаря.

 

 Красимира Германова: Господин Янакиев,  Вие говорите, че предстои  окастрянето на храсти и така нататък, нали миналата сесия гласувахме правомощия на Горското да се превърне  в организация, което да се занимава и с това нещо  - озеленяване! Не е ли нормално, това Горско вече така създаденото Горско и озеленяване да свърши и тази работа. Имаме  закупени храсторези, машини за подскачане, така че ...

Т. Янакиев: Госпожо Германова, затова казвам, че парите са намалени от 50 000 намалихме ги на  30 000. Не може всичко да направи Горското, те са само седем човека. Няма такава тежка техника, защото без такава техника не може да бъдат почистени банкетите, дебелите клони, коренището в банкетите -  пример при Lidl отсечката там защото не е поддържана тази отсечка....... Където не е необходимо използването на тежка техника, а ще се прави само кастрене, това ще се поема от Горското. Където се налага използването на тежка техника ще се ползват услугите на външни фирми.

 К. Германова: Т.е. да разбираме, че горското няма да успява да извършва всички функции, които трябва да извършва един  озелените в Общината и това в същност намаляне на средствата за което говорехме, няма да е точно намаляне, защото част  от средствата пак ще се дават на външна фирма да досвършва работата на Горското! 

Т. Янакиев: Не е вярно. Това изобщо не е вярно, ако можете да си направите една кратка справка  колко кастрене е направено от фирмата на господин Танев и къде,  ще ви стане ясно. Това което е в ресора на озеленяване може да се върши от озеленяване, защото е необходимо е тежка техника и това няма да го извършва Горското.

Г. Пинелов: Благодаря! Г-жо Лулева, имате думата! 

С. Лулева: Уважаеми, г-н кмете, г-н председател, аз имам въпрос със заповедта от вчера за спиране на строително-ремонтните дейности на територията на Община Созопол. Въпросът ми е свързан с конкретно до село Равадиново. Виждам, че то не е включено в тази заповед, включено е землището на село Равадиново, но не е режим в който да се спира строително-ремонтните дейности в самото село Равадиново въпроса ми е някакъв пропуск ли е или Равадиново ще бъде изолирано от тази заповед? Така ще може да бъдат извършвани всякакви строително-ремонтни работи по време на летния сезон.  Има пропусната една цяла точка, която е свързана със село Равадиново спрямо предходни заповеди от миналата година 

Т. Янакиев:  Госпожо Лулева, това касае един ремонт, няма как да го направя само за с. Равадиново, защото в момента изграждаме последния етап от  канализационната система на селото. Разговаряли сме с кмета. Това нещо трябва да се направи колкото се може по-бързо, така че поне до юни тези дейности ще вървят. Ще се опитаме ремонтни дейности да не се извършват през лятото говорили сме и поне до юни месец тези работи ще вървят.

С. Лулева: Да разбирам, но в предходната година и във всяка друга година назад във времето, във всички заповеди които се издавало е от първи юли. Т.е. от първи юли няма пречка отново да има забрана в село Равадиново, да има забрана за самите строително-ремонтни дейности, защото много добре знаете село Равадиново също е туристическа точка на община Созопол, защото там хората също се занимават с туризъм и няма пречка село Равадиново да бъде включено в тази заповед от първи юли. Няма пречка да се извършват през целия юни, както сте ги заложили нещата. То така е било и досега.

Т. Янакиев: Госпожо Лулева,  ще направим така, че ще видим първо как ще вървят СМР-тата, ако позволява ще пусна заповедта, като поне едно десетина дни по-рано ще информирам местното население, но всичко това нещо конкретния на Вашия въпрос е свързано с този обект, а това е именно канализацията на с. Равадиново, а и парите, които са отпуснати от ПУДООС, имат и текат срокове и т.н. Искрено се надявам, че ще го направят до 30 юни. На този етап продължаваме така.

С. Лулева: Благодаря.

Г. Пинелов: Г-н Георгиев, имате думата!

Цветелин Георгиев: Благодаря Ви господин председател, уважаеми кмете, уважаеми колеги,  аз като общински съветник до мен достигнаха няколко сигнали, като единият дори е в писмен вид адресиран е до мен, сега ще ви го зачета, а утре  ще го входирам в Общинския съвет:

Сигнал от живущи и засегнати в село Зидарово, Община Созопол

Уважаеми господин Георгиев, сигнализирам от името на засегнатите домакинства живеещи в близост до нерегламентиран обор, тип-кошара за отглеждане на овце в село Зидарово за следния проблем:

 1. Кошарата е нерегламентирана, находяща се в пределите на селото и в непосредствена близост до с всички къщи и дворове над улица "Строителна".
 2. Отпадъците и фекалиите, съпътстващи отглеждането на овцете, безразборно се изхвърлят и трупат в дерето на реката - приток на река Факийска.
 3. Ако всички сме се примирили с миризмата, примиряваме ли се със запушването на коритото и последствията при продължителни валежи? И него обърна внимание на друг бъдеш проблем, а именно при предстоящото затопляне следват стригане на овцете, с оглед спецификата на самия вид. Вълната от 200-те овце къде мислите, че се изхвърля? Правилно - в дерето! А правилно ли е да има бюджет на почистване на корицата на реките, когато частно лице Тодор Георгиев необезпокояван си разполага с коритото?  Едно от последствието от всичко гореописано е, че коритото, което беше толкова запушено след проливните валежи през 2019 година, "отчупи"  парапетите на моста, който се намира там, а това определено е в  разрез с безопасността му като съоръжение!

 Моля за съдействие, г-н Георгиев, да свикате РЗИ, РИОСВ и компетентните органи, за да се направи незабавна проверка и съответните санкции към нарушителят и действия по разчистване от негова страна с на него от негова страна с оглед безопасното и природосъобразно съжителство в селото. Поминъкът е завет към децата, но без уважение и опазване на природата няма бъдеще! С уважение 23 април 2021 година.

Чух се с кмета на село Зидарово и той каза, че дори самият той е почиствал самичък дерето. Коментирал го е с господин Тодор Георгиев правил му е няколко пъти забележка. Той е спирал за известно време това замърсяване там, но явно има проблем, който продължава от годините. Нека компетентните органи в нашата Община да видят какво могат да направят, защото наскоро бяхме отпуснали някакъв бюджет за почистване на коритата именно в село Зидарово. Това е сигнал на който трябва да се обърне внимание. Замърсяването което става не е природосъобразно

            Вторият ми въпрос е от фирми инвеститори относно заповедта, която забранява строително-монтажните дейности до 15 май. До 15 май най-късно те могат да работят с тежка техника, до 30 май могат да се извършват вътрешни ремонти, запитването им е такова, че дали може в Община Созопол да бъде по-гъвкава в тези условия на пандемия, също така имаше и много валежи, и те ги възпрепятстваха да работят. Има и нещо друго случвало се е работник, който обслужва и управлява тежката машина се почувства зле, разболява се от този вирус. Разбира се, не му минава за ден два -  десетина дни, няма кой да работи на тази машина. Просто разберете, че условията и начина на живот са малко по-различни от преди години. Предни години, когато можехме да кажем и да обявим че туристическият сезон започва от първи май сега е малко по-различно. Запитването на тези фирми е дали не може Община Созопол да влезе в положение и както са разрешени вътрешните ремонти, така да работят и те с  тежката техника до 30 май.  Ако искате, господин кмете, срещнете се в момента работят. Обсъдете го дали не може да им се влезе в положение. При това се говори и за удължаване срока на пандемията.

            Другия ми въпрос е, господин Кмете, знам че бюджета на кметствата по селата е строго определен и те си вървят по този ред, обаче има едни транспортни разходи, които по принцип с командировъчни или с отчитане на билети те си отчитат разходите и си получават парите обратно, но  искам да погледнете на едни разходи, които кметовете по селата не могат да отчитат. Примерно,  когато се звънне от община Созопол и се каже бягай там извън селото има някакъв проблем - кмета пали личната си кола и заминава. Отиди кмете да посрещнеш хора от техническа служба ли от незаконното строителство еди си къде - на  момента кмета пали колата си и заминава. Примерно развалят се части на машините за косене на трева -  веднага пали колата и заминава Бургас за да купи части или за ремонт. Както и ние в село Атия, има Горно и Долно селище, работното време на кмета продължава и след 17:00 часа. На негово му се звъни: кмете, ела еди къде си да видиш какво се случва! Кмета пали колата си и веднага тръгва. Не знам дали сте наясно, кмете, в населените места, но кмета обслужва всички жители на селото в населено място,  където той кметува, с лични и собствени средства става всичко това. Трябва да се направи нещо, така че на кметовете бюджетите трябва да са по-гъвкави и тези кметове да не се притесняват, че не могат да отидат и да се срещнат с хората, защото те са там и те са хората и вършат много работа от администрацията на Община Созопол!

Колегата Николов се обърна към вас, той и миналата година имаше такъв въпрос - за кошчетата по "веселата" уличка, не ви чух дали отговорихте, но там наистина има голяма нужда от кошчета. Госпожа Филипова тя ви сигнализира за видео наблюдение на площадката на улица "Вихрен" и "Мусала". Аз апелирам за такова видео наблюдение и за площадката в село Росен къде е игрището. Вечер там се събират много хора и става някакъв ужас. Кмета се чуди по какъв начин да обезопаси това място. Дори е спряно осветлението, за да не се събират и организират игри вечер, защото се цапа и не се знае кой е извършителя. Моля ви за такова видео наблюдение и такава техника за село Росен затова игрище за да може като се пуснат лампите да не се притесняваме, че може някой да си кърти и руши безнаказано, а децата и всички жители на с. Росен да го ползват. Благодаря Ви, кмете! Благодаря ви колеги, че ме изслушахте.

Т. Янакиев: Уважаеми г-н Георгиев, относно видео наблюдението и  аз съм на същото мнение, че на всяка площадка трябва да има видео наблюдение. Друг е въпросът, че това са разходи свързани с монтирането в обслужването.... затова ние ще намерим начин да обезпечим тези разходи. Това нещо ще бъде направено. Аз искам да апелирам, когато се използват тези площадки, както ние така и хората да апелират за вандалските актове, за не добро отношение, защото ние сме хората които трябва да възпитаваме нашите деца да се отнасят към общественото имущество, така както се отнасяте към имоти в своя дом.

             Относно кошчетата на "веселата уличка", да - планираме да се поставят кошчета. Ситуацията е много сериозна с оглед на многото обекти, които бяха до сега. Сега ще са малко по-малко, но пак ще е интензивно натоварването откъм боклук, така че ние ще поставим кошчета. Говорихме със сметопочистващата фирма да има хора, които да почистват и вечерта включително.

            Относно бюджета на кметствата по селата. Досега ми бяха сигнализирали за проблема, който касае бензина за косачните машини. Имахме проблем със счетоводния отдел, но го разрешихме  с протоколи  и всичко е изчистено, за да могат хората да си получат парите. За личните си автомобили никой не ми е казал, че има такъв проблем, ще го проверя това нещо.

            Относно заповедта за строителството много съм мислил върху това за удължаване на срока. Вие сте много прав. Не само вие да ме сигнализирате за този проблем. Задават ми въпроси много предприемачи, които извършват подобен род дейност и те споделят точно същите опасения и доводи.  Тази пандемия просто не е отминала. Ние трябва да се научим и да живеем с нея, и да се научим да съобразяваме и нашите решение с това, което се случва реално.  Ще проуча какво можем да направим като корекция в заповедта.

 Галя Георгиева: Във връзка със забраната на строителството искам нещо да поясня за да не се дават напразни обещания, това че имаме желание, все пак да обясним каква е причината да не можем да изпълним такива ангажименти. Миналата година точно поради пандемията Народното събрание удължи този срок от един месец. Тази година до момента няма подобни разпоредби и ние сме длъжни да се съобразим с това което е в закона. Дали пускаме заповед или не пускаме заповед няма никакво значение. Просто от 15 май за определени курортни населени места е забранено строителството и дали Общината ще има желание да удължи, нещо да помогне на някои и  т.н., РДНСК няма да са на това мнение. Те са също контролен орган по изпълнение на забраната на строителството след 15-ти май. Ние със самата заповед по-скоро обявяваме нещо по силата на закона. Ако Народното събрание реши или вземе като решение такова удължаване, ние веднага правим нова заповед за удължаване.

 С. Лулева: Т.е. да разбирам, че въпреки, че не е включено Равадиново в тази заповед, акта на Министерският съвет и Закона на Черноморско крайбрежие е над  заповедта.

 Г. Георгиева: Равадиново никога не е било включено в Закона за Черноморското крайбрежие. Включвали сме го ние винаги заповедта допълнително, от гледна точка на това, че и там от юли месец има туристи.

 С. Лулева: Т.е. това уточнение не е обвързано със село Равадиново. 

Цветелин Георгиев: Благодаря господин кмете, че  откликвате на инвеститорите що се отнася до РИОСВ,  аз мисля, че Вие сте от хората, които се интересуват и ще направят каквото трябва,  дори имате приятели в лицето на Живко Табаков и Драго Ошавков и мисля, че е с един приятен разговор по ваш проблем и да се обърнете към тях и те ще ви съдействат.  Ако това е нужно имате подкрепа и в мое лице и от колегите  общинските съветници, така че мисля, че може да удължим с малко, доколкото можем за тежката техника.

Т.  Янакиев: Благодаря Ви г-н Георгиев, за това което казахте.

            Относно спираме на  фермата: това е сериозно състояние. Ще сигнализираме и РЗИ, затова нека сигнала да бъде входиран и до мен за да взема адекватни мерки.

             Относно видео наблюдението на площадката в село Росен, ми е приоритет.

Цветан Иванов: Господин председател, господин кмете, господа колеги общински съветници,  имаме питане от жителите на село Росен и село Равна гора за поставяне на легнали полицаи в началото на село Росина и село Равна гора, защото новият път дава възможност за развиване на по-висока скорост и респективно за настъпване на пътнотранспортни произшествия. Има много млади семейства, много малки дечица добре е в двете села да се изгради по един легнал полицай в началото на влизане в съответното село.  Искам да вметна и относно необходимостта от тежката техника за почистването. На депото я имаме тази техника, но нямаме работници за нея. Имам предвид  фадромата и трактора. Благодаря!

 Т. Янакиев: Тежка техника от депото не може да се използва за всички дейности. Не е нормално. Ежегодно трябва да се пренасочва към други дейности тази техника -  чисто бюрократично. Защото това са работи, които трябва да се извършат ежедневно, защото това са неща, които е трябвало да се извършват ежегодно. Не искам да влизам в подробности.  Ние се опитваме да го направим сега. Оттук нататък, всяка година ще се почиства редовно.

            Относно легналите полицаи абсолютно сте прав. Осведомен съм. На улицата можем да го направим и ще го направим. По улиците можем да го направим това нещо и ще го направим.

Ст. Андонов: Господин председател, господин кмете, уважаеми колеги искам да разбера  какво се случва на плаж Хармани? Предполагам, че вие като кмет сте запознат, затова да ни запознаете и нас. Какво става там?

Г-н Янакиев, миналата сесия гласувахме звено за озеленяването към ОГП в него предвижда ли се поддържане на трите основни парка:Градската градина, "магарешкия площад" и "Кита"? Питам дали ще има назначени работници, които да поливат тревните площи за да не стане както миналата година: лятото се получи така, че на всякъде всичко беше сухо, прахоляк и пепел разнасян от вятъра се навсякъде. Предвижда ли се нещо такова? 

Т. Янакиев: Уважаеми господин Андонов, всички знаем, че контрола и правомощията за даване на разрешителни по някакви дейности са в компетенцията на различните министерства, и аз също ги питах какво се случва, и как се случва? Обяснено ми е че тази тежка техника е вкарана за да може да бъде заравнен плажа. Хората казаха: "изчакайте господин кмете да видите крайния резултат". Сутринта пак минах оттам. Прави впечатление, че плажа започва да придобива добър вид, но се въздържам от оценка дали е хубаво или не, кое е правилно и кое не е правилно. Искам да кажа следното нещо: в годишния бюджет на общината са предвидени годишно около 700 хиляди лв. постъпления от концесии - концесионни такси. Голямата си част от тези пари идват от концесиите на плажовете. Концесионната таксата е нещо доста сериозно и си мисля, че при тази сериозна сума хората се опитват да направят нещо хубаво и не вярвам, че ще се опитат да направят нещо, което да им пречи на дейността или на бизнеса. Многократно съм ги предупреждавала, че това което ми е в правомощията да упражнявам като контрол, ние ще го осъществяваме. Няма да се допуснат отклонение от закона и нормите, но като цяло този процес е много размит ......."колективната  отговорност е безотговорност".  Това което ме увериха, че всичко което правят е качеството на продукта който правят е да бъде на едно много високо ниво. Това е относно плажа.

             Относно въпроса за озеленяването: тези седем бройки които предвиждаме ще го осъществят. Ще осъществяват и нещо аварийно ако възникне по населените места. Ще се опитаме да обезпечим всичко това. Но съм сигурен, че когато контрола се извърша от общината, нещата ще се вършат по-добре.  Само едно кратко отклонение - когато бях ученик в шести за седми и седми за осми клас, за известен период от време аз също работех и като градинар. Тогава имаше такава възможност, сега е по-различно. Непълнолетните тогава можеше и работихме, но тогава имаше такава възможност. Всяка сутрин в 7:30 опъваха се маркучите и започнахме да поливаме градинките. Имаше и други градинки, не бяха само тези, а бяхме седем-осем човека. Извършваше се целогодишното. Говорил съм със зам. - директора на Горското относно това, че много дървета в Стария град вече са много възрастни. Добре да се направи оглед кое дърво какво е, да се направи една паспортизация. Това също ще отнеме известно време и ресурс, но и това е нещо, което трябва да се направи. Те трябва да бъдат подменени. Какъв е за да бъдат засадени нови дървета. Говорили сме за изграждане на напоителна капкова система. Като цяло парковете са много амортизирани и затова вървим към едно цялостно ремонтиране и реконструкция на парковите пространства, но това ще видим как ще стане - с проекти ли,  по държавно финансиране пак да стане, на този етап със собствени средства не е възможно да се осъществи.

 Илиян Стефанов: Добър ден на всички. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, общински съветници, уважаеми господин, кмете имам два въпроса: първият въпросът е свързан с дървата отново и дърводобива в горските стопанства, и разноса на дърва по населените места. Искам просто да знам какви са правомощията на кметовете по населените места? По-точно - хората отиват, заплащат си дървата в кметството. От там нататък имам сигнал, че хората не могат да се получат фактурите. Имам сигнал, че в  някой се задържат тези фактури и хората нямат право на избор на превоз. Кметовете на някои населени места събират пари за превоз, което мисля, че не е законосъобразно защото това не е в едно или две села, а в повечето села се прави точно така и е масова практика. Конкретно очаквам отговора какъв ще бъде в тази насока. Другият ми въпрос отпада, защото се отнася за така наречената "весела уличка", но там вече обяснихте. Наскоро бях в село Атия и това което ми направи впечатление е, че има прекрасна Великденска украса. Призовавам и другите кметове да се погрижа така добре за населените места, за да ги превърнат в приветливи селца, където е приятно да се посрещат празници.  Благодаря!

 Т. Янакиев: Господин Стефанов, за Великденската украса ние сме се включили добре, Черноморец и те са си включи ли добре. Предполагам, че сте я видяли. Другият ви въпрос е много сериозен и много ме притеснява, защото аз бях направила една среща от кметовете на 26-ти април.  Дискутирахме основно снабдяването на дърва и транспорта на дърва, защото това което казвате вие като информация, стигна и до мен. С г-н Жеков обсъдихме много варианти, дори бяхме стигнали до варианта при който за да излезе всичко на светло и самия превоз,  защото има фактури за дърва, но фактури за самия превоз???... Аз не съм виждал може и да има. Извинявам се. Възможно е да има. Има вариант да направим обществена поръчка - масово се отхвърли това предложение. Кметовете не бяха съгласни и аз се съобразих с тяхното мнение. Към настоящия момент това което ние имаме като ангажимент е ние трябва да доставим дървата до местата за извозване. Ангажимента на Общинско горско предприятие /ОГП/е да достави дървата който да бъдат извозвани. Има си отдели в които дървата са подредени по фигури и от там дървата се возят до съответния клиент. Имало е  един период от време, когато служител от  ОГП е събирал бележките и този служител е давал бележките на определени превозвачи и тук ме сигнализираха, че това, че когато това естествено е станало, е станало едно тотално рязане на много хора, много хора са отпаднали от бизнеса реално поради причината, че един - двама само са превозвали дървата. Даже един само е превозвал почти всички дърва в общината. После се промени това. Сега бележки се събират от кметовете и те посочват кой. Моят апел беше,  когато се превозва в даденото населено място да има поне двама превозвачи, за да могат хората да имат избор. Това което знам, че е направил кмета на Черноморец е, че има списък на превозвачите с техните телефони и гражданите си заявят съответния превозвач. За мене ангажименти на Общинско горско предприятие приключва до съответния отдел, където идва камиона и товари дървата. Тук вече трябва да има един по-прозрачен процес. На мене също ми се оплакват хора, че който им посочи кмета той ги вози. Също знам, че транспортните разходи са колкото стойността на дървата, нещо което е някак си за мен  е некоректно и неправилно. Към настоящия момент това което решихме е новия сезон  да си върви по стария метод, но  ако има оплакване от хора, имам право и основание да преразгледам схемата по която те да карат дърва. Аз не съм се занимавал с дърва и дърводобив не ги знам тези неща. Това, което имам като информация от хора, които отпаднаха именно поради тези причини, както ви казах по-рано за мене има много неща които трябва да се пипнат, но най-вече на хората, че трябва да се даде възможност да си избират превозвач.

И. Стефанов: Това за Черноморец не го знаех, че има такъв списък на превозвачите и това наистина е една добра практика, и ако стигнем дотам, че да се разберем с кметовете по населените места да има такъв списък хората ще бъдат улеснени.  Може да има приятел, роднина който да им ги карам на друга цена. А не да се решава от кмета всеки един кой ще кара. В Крушевец ми  сигнализираха за куриозен случай човек: който превозва и има камион, дървата му бяха доставени от друг човек, който превозва. Толкова няма вече връзка и комуникация между хората и не знаеш кой на кого кара.

Относно лятото знаете във всички населени места се правят събори. Хората ги чакат с голямо нетърпение, миналата година заради пандемията бяха отменени. Тази година пак как ще протече това нещо и конкретно на Гергьовден този празник се отбелязва по много особен начин по населените места. Какво е отношението на Общината, ще има ли такова мероприятие, защото това беше един голям бунт наскоро по селата?  Искам да знам конкретно какво е неговото решение?

Т. Янакиев: Много се радвам г-н Стефанов, че ми задавате този въпрос. Аз от седмица се занимавам с това нещо. Доколкото знам противоепидемичните мерки се удължават до 31 май.  Аз лично няма да си кажа мнението защо, как, трябва ли да бъдат разхлабени,  не трябва ли да бъдат разхлабени имат и други органи които това нещо го правят! От мен се иска просто да ги спазвам. Много хора дойдоха при мене най-вече от малцинството с въпроси относно празника Хедерлез и тук трябва да кажа за да не се получават спекулации:  аз на никого нищо не съм забранявал, на никого нищо не съм разрешавал. Който иска, който има желание, който иска да го прави и каквото и да прави нека да го прави, но да бъде така добър да спазва всички противоепидемични мерки заложни в заповедта. Знаем, че ако сме на открито трябва да сме на метър и половина един от друг трябва да сме с маски за няма масово струпване на хора, защото ако не дай си боже някой глоби някого не искам да идва никой при мене за ходатайство да се махат глоби или каквото и да било. В същото време е опасно. Ако някой се зарази, ако някой се разболее, защото и това нещо имах като преживяване. Няма да казвам имена, но в едно село когато раздавахме "Топъл обяд", бяхме индиректно обвинени, имало струпване на  стари хора и там една жена се разболяла .... Извинявайте, но това са неща, които силно ме разстройват. Виждате, че пенсионерските клубове още не се отварят, но по този начин си спестихме много главоболия. Докато не паднат мерките, моето мнение е да се спазят всички противоепидемични мерки. Общината няма да участва в организацията на подобни мероприятия, за да не подтикваме масово струпване на хора на едно място, но същевременно не съм забранявал на никого, ако някой изкара моя заповед, че аз съм разписал някакво мероприятие, аз лично ще стана и ще си тръгна. Аз лично не съм забранявал такива мероприятия. Всичко друго е спекулация. Това е  господин Стефанов.

И. Стефанов: Благодаря ви за обширния отговор, беше нужен. Искахме да знаем позицията на Общината. Ние знаем мерките на министерствата, но поне един път да имаме позицията и за Общината.

 Т. Янакиев: Позицията ми е ясна. Не е забранено. Общината не участва в мероприятията. Вие знаете, че не направихме с общинско участие някои християнски сериозни празници като Никулден, Богоявление /Йордановден/, сега по време на Великденските празници ще има мерки, които също ще се спазят. Важното господин Стефанов и аз не съм ги измислил тези мерки държавата ги е наложила, говорим за мислене, което не трябва да е чиновническо, а да говорим за гледане по-отгоре на нещата, защото всички ние имаме възрастни родители. Пак повтарям - не забранявам, но не участваме. Това е.

Стамат Стаматов:  Моят въпроса е за пътя Черноморец -  Градина - Созопол. Стария път, който от няколко дни е затворен. Община Созопол знае ли какво става? Няма  никакви информационни табели на пътя. Нещо се случва и е затворен. Пътуваш по него и изведнъж нещо се прави  - пътят затворен и трябва да се върнеш обратно. Кой ще го възстанови после този път? Знаем, забрана до 15-ти май, после ще има ли възможност да го възстанови това нещо? Искам някакъв отговор за това!

 Т. Янакиев: Получено е заявление в Община Созопол, че EVN ще разкопават пътят за свързване с ел. подстанцията на обект на територията землището на град Созопол и пътя ще бъде възстановен във вида в който е бил при разкопаването. Аз съм го сигнализирал ЕVN, това нещо да става по-бързо, защото един месец е разкопано пред паркинга на Гробищния парк на град Созопол. Като уверение имам че на 15 май вече всичко ще е приключило.

С Лулева: С настъпването на летния сезон знаем какъв е проблема с водата в село Индже войвода. Жителите там се увеличават многократно през летните сезони, защото знаете това местенце е  много красиво. Жителите са правили сондажи за вода. Многократно са искали в бюджета на Общината да се заложат пари за да се направи проектиране.  Ще се заложите ли пари за решаване на проблема на това село или не,  тъй като летния сезон приближава,а там хората са на режим на водата? 

Т. Янакиев: Направил съм няколко срещи с жители на село Индже войвода. С ВИК-а също, след което в момента ВИК правят подготовка за нов сондаж, който ще бъде долу-горе в обхвата на стария, но с различна дълбочина.  Ще се дупчат земни пластове на по-голяма дълбочина и за които е доказано, че има вода, която ще е достатъчна. Другото което обсъждахме е включване в деривации, там има възможност и това трябва да се случи, но трябва да се изготви проект, за който проект трябва да кандидатстваме или по европейски средства да се случи, или пък в държавния бюджет като целеви средства, или по нещо по бедствия и аварии, но пък там трябва да докажем, че това е настъпило вследствие на бедствия. Работим по този проблем Аз на всеки ден седмици черпя информация относно водоподаването и проблемните  с вода в населените места Вършило, Присад и Индже войвода. Към настоящия момент даже е с приемливо количество вода и има възможност за да посрещне нуждите на село Индже войвода.

С.  Лулева: Благодаря Ви, господин кмете, за отговора. Да разбираме в крайна сметка, че ще бъдат заложени пари за проектиране, защото там има някаква яснота в процеса на този проблем. Иска се все пак да се заложат пари за проектиране Благодаря  все пак, че сте в етап на проектиране и ще се заложат все пак някакви пари.  

Ц. Иванов: Връщам въпроса за дървата, защото седя и ви слушам, а проблемът си остава.  Както си беше миналата година, така и сега. Говорите за транспорт, защо го правим така да се усложнява? За транспорта миналата година ви казах с дървата от Мурват можехме да го захраним цялото Росен и село Равна гора -  не ги захранихме. Тази година дървата бяха на 500 метра от село Росен -  захранихме 10 семейство от село Росен, а другите дърва отидоха по другите населени места. Защо го правим да става сложно с този транспорт и тези дърва? Не е ли редно където се реже в близките села първо да се захранят тези сила, които са наблизо? Въпроса си остава с  дървата проблемен и тази година не виждам да се оправи. Това ми беше въпроса.

Т. Янакиев:  Господин Иванов, след като сте толкова запознат с транспорта можете ли да ми кажете по колко платиха тези хора, тези 10 семейство на превозвача?

Ц. Иванов:Вие можете да отговорите на този въпрос!

 Т. Янакиев: Не. Не, аз питам Вас и ако искате да проверим, и да поговорим колко са им взели да им докарат дървата на един километър от селото. Второто нещо което искам да кажа, че миналата година многократно сме информирали кмета, че има възможност и че трябва да се карат дърва. Беше им подаден водач, който се оказа, че през лятото не може да кара дърва, имал си друг ангажимент.  Изпратиха в друг човек да вози дървата - казаха: не, не може външен човек да вози. Добре няма да вози. На втория човек нещо му се случи и той не носеше дърва, така поради транспортни причини два месеца дърва не се возиха. Дървата се возиха чак като приключи ангажимента на въпросният човек. Затова събирам кметовете - те да кажат. Те са по местата. Вие казвате Мурват, Мурват...... - да ама не е само село Росен, има населени места в които няма гора. Аз мисля и за тези села..... Всички решения ги взимам на база консенсус. Дайте и вие някакво предложение, обсъждаме го и снабдяваме цялата Община с дърва.

Г. Пинелов: Други въпроси? Виждам, че няма тогава аз ще задам един въпрос: миналата година пак го бях повдигнал, само че беше на комисия, не на сесия. Чух, че се предвижда да бъдат окастрени клони и храсти по пътищата. Преди два дни ми бяха сигнализирали за надвиснали клони и храсти по стария път за Черноморец. Просто сигнализирам да го предвидите за реализиране с останалите точки!

             Колеги други въпроси и питания за последно за да преминаваме към дневния ред. Да разбирам, че нямате. Имате ли предложения по дневния ред. Няма. Преминаваме към гласуване на дневния ред:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:17
Против: 0
Въздържали се: 0

с

РЕШЕНИЕ №383

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

 1. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

1.Докладна записка № 192/24.03.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно ратифициране на Договор за сътрудничество и установяване на приятелски отношения между община Созопол, Република България и община Визе, Турция

2.Докладна записка № 239/12.04.2021 г. от Тодор Дамянов - зам.кмет на община Созопол относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. в Община Созопол

3.Докладна записка № 242/13.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-1.019 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“,  Оперативна програма „Морско дело и рибарство“ 2014 -2020 г.

 1. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:
 2. Докладна записка № 240/12.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 1. Докладна записка № 191/23.03.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно предоставяне на ВиК обекти, собственост на Община Созопол на ВиК ЕАД – Бургас, за стопанисване, поддържане и експлоатация чрез Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас
 2. Докладна записка № 217/08.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда с предназначение: „ За търговска дейност“ с идентификатор 67800.503.573.7.8, находящ се в гр. Созопол, ул. „Републиканска“, ет.0, обект №8
 3. Докладна записка № 218/08.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда с предназначение: „ За търговска дейност“ с идентификатор 67800.503.573.7.9, находящ се в гр. Созопол, ул. „Републиканска“, ет.0, обект №9
 4. Докладна записка № 219/08.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда с предназначение: „ За търговска дейност“ с идентификатор 67800.503.573.7.10, находящ се в гр. Созопол, ул. „Републиканска“, ет.0, обект №10
 5. Докладна записка № 220/08.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект частна общинска собственост, находящ се в гр. Созопол
 6. Докладна записка № 221/08.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ с идентификатор 63029.501.420, находящ се в с. Росен, п.к.8150, ул. “Средец“ №12, община Созопол, представляващ 160 кв.м ид.ч. /сто и шестдесет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 63029.501.420, целият с площ 720 кв.м /седемстотин и двадесет квадратни метра/.
 7. Докладна записка № 236/12.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ с идентификатор 32737.501.317 /ЕКАТТЕ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- триста и седемнадесет/, находящ се в с. Индже войвода, ул. “Пирин“, община Созопол, представляващ 88 кв.м ид.ч. /осемдесет и осем квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 32737.501.317, целият с площ 560 кв.м.
 8. Докладна записка № 237/12.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 67800.504.343 /ЕКАТТЕ шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален имот петстотин и четири, поземлен имот триста четиридесет и три/, с трайно предназначение на територията "Урбанизирана" и начин на трайно ползване"За търговски обект, комплекс", с площ от 78 кв.м, /седемдесет и осем квадратни метра/, находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, ведно с построена в него сграда с идентификатор 67800.504.343.2 /ЕКАТТЕ шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален имот петстотин и четири, поземлен имот триста четиридесет и три, сграда - две/ със застроена площ 16 кв.м /шестнадесет квадратни метра/РЗП 40 кв.м /четиридесет квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, с трайно предназначение "Сграда за обществено хранене".
 9. Докладна записка № 238/12.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 61042.101.77 /ЕКАТТЕ - шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район стои едно, поземлен имот - седемдесет и седем/ - частна общинска собственост с площ от 4 325 кв.м, Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Друг вид нива“, находящ се в Община Созопол, землище с. Равадиново, местност „Соленки“.
 10. Докладна записка № 241/13.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно Одобряване на ПУП-ПП за осигуряване на транспортен достъп и трасе на техническа инфраструктура за ПИ 81178.9.448 и провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.

 

 1. Докладна записка № 243/13.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно предложение за включване на обект като общински от първостепенно значение към „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с Решение № 321/09.02.2021 г.
 2. Докладна записка № 245/13.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 60 /шестдесет/кв.м в част от самостоятелен обект в сграда, а именно: частта, обособена в дясно от входа на помещението, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.501.288.1.2 по КККР на гр. Созопол, находящ се на ул.“Аполония“ №31, ет.0, обект оф.1, гр. Созопол, община Созопол, целият с площ 102,89 кв.м.

Г-н Пинелов даде 10 минути почивка.

Г. Пинелов: Проверка на кворума след почивката:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ТУК

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ТУК

СТАНИМИР АНДОНОВ – ТУК

АНЕТА ФИЛИПОВА – ТУК

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ТУК

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА -ТУК

СТАМАТ СТАМАТОВ – ТУК

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ТУК

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ТУК

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ТУК

КАТЯ СТОЯНОВА -  ТУК

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ТУК

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –– ТУК

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ТУК

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – – – – – – – – – – – –

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ТУК

Благодаря колеги, присъстваме 15 от 17 общински съветника, имаме кворум и продължаваме. Давам думата на г-н Андонов - председател на комисията по "Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби"да представи становището на комисията от проведеното заседание на 22.04.2021 г.

Станимир Андонов: Становище  от онлайн заседанието  на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби проведено на 22.04.2021 г. от 14:00 часа,

На заседанието присъстваха следните членове на комисията: Станимир Андонов – председател; Желязко Иванов, Анета Филипова,  Димитринка Господинова. Отсъства - Панайот Рейзи.

Участие в заседанието взеха: Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол, Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол, общински съветници, Галина Георгиева – юрист на община Созопол, Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол,  служители от  общинска администрация.

Разглеждаха се следните докладни записки:

Докладна записка № 192/24.03.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно ратифициране на Договор за сътрудничество и установяване на приятелски отношения между община Созопол, Република България и община Визе, Турция

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването: 4 „За“, комисията предлага докладна записка №192 да влезе за разглеждане на общинска сесия и предлага на общинските съветници да  вземат  решението така, като е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по ДЗ №192 ? Няма.

Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:17
Против: 0
Въздържали се: 0

 Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №384

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.88 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Общински съвет Созопол ратифицира подписания Договор за сътрудничество и установяване на приятелски отношения между община Созопол, Република България и община Визе, Турция, заедно с подписаното към него Споразумението за сътрудничество между община Визе на Република Турция и община Созопол.

 

Ст. Андонов: Докладна записка № 239/12.04.2021 г. от Тодор Дамянов - зам.-кмет на община Созопол относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. в Община Созопол

Въпроси по докладната не бяха зададени. След гласуване и в резултат от гласуването: с 4 гласа „За“, комисията предлага докладната записка № 239 да влезе за разглеждане на общинска сесия и предлага на общинските съветници да  вземат  решението така, като е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

 Гласуваме:

 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №385

 1. Приема Програма за закрила на детето в Община Созопол за 2021 г.

 

Ст.  Андонов: Докладна записка № 242/13.04.2021 г. от Тихомир Янакиев- кмет на община Созопол относно кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-1.019 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“,  Оперативна програма „Морско дело и рибарство“ 2014 -2020 г.

Красимира Германова попита: „Може ли малко разяснение по докладната? За какво точно става въпрос? Какво ще представлява проекта?“

Тихомир Янакиев - отговори: „Става въпрос за това, че от програмния период......има останали пари, които могат да бъдат използвани. Всички дейности, по които ние кандидатстваме ще се извършват на пристанището на лодкостоянката -хелинги, кран, паважа ще бъде направен, система за видеонабюдение, озеленяване. Искрено се надявам да бъдем одобрени, защото с тази програма ще бъде даден завършен вид на старата лодкостоянка на пристанището на Созопол. „ 

Към тази докладна беше изпратена като допълнение ДЗ №274 от 26 април 2021 година за допълване на мотивите и съдържанието в докладната, за включени проектни дейности, което по същество не променя решението, което трябва да вземем. Други въпроси по докладната нямаше. След гласуване е и в резултат от гласуването: 4 гласа „За“, комисията предлага докладна записка № 239 да влезе за разглеждане на общинска сесия и предлага на общинските съветници да  вземат  решението така, като е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по тази докладна?  Разбирам, че няма.    Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №386

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол реши:

 1. Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение „Модернизация на лодкостоянка в рибарско пристанище Созопол, община Созопол”, финансиран по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-1.019 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“,  Оперативна програма „Морско дело и рибарство“ 2014-2020 г.
 2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подписва всички документи, свързани с подготовката и подаването на проектното предложение, посочени в т. 1 от настоящото решение.

Андонов: Господин Председател, това бяха докладните, които комисията разгледа на заседанието от  22.04.21 година.

Г. Пинелов: Благодаря на Станимир Андонов. Давам думата на Димитринка Господинова - председател на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми”, да представи становището от проведеното на  22.04.2021 г. заседание

Димитринка Господинова: Уважаеми г-н председател, г-н кмете, колеги, представям ви становище на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” от проведеното на 22.04.2021 г. от 14.15 ч., онлайн заседание. В заседанието участваха всички членове на комисията: Димитринка Господинова  – председател, Станимир Андонов,  Цветелин Георгиев, Красимира Германова,  Милена Желева.

На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. 3. Общински съветници;
 4. Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 5. Галина Георгиева – юрист на община Созопол.

За разглеждане в комисията е постъпила

Докладна записка № 240/12.04.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол относно компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

                Въпроси по докладната не бяха зададени.  Комисията предлага докладна записка 240 да влезе за разглеждане на общинска сесия и се вземе решението така, както е предложено от вносителя

 Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси по докладната? Разбирам, че няма.  

Влизаме в процедура на гласуване. Давам думата на г-жа Господинова да зачита по реда, по който трябва да ги гласуваме:

 

Д. Господинова:                                            било        намаление           става

 • 10-00 – издръжка 74 000 лв. 10 000 лв.         64 000 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт 60 000 лв. 10 000 лв.         50 000 лв.

Г. Пинелов: Колеги, да гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:16
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се 

Д. Господинова:                                                          било              увеличение           става

 • 51-00 - Основен ремонт  262 506 лв.        10 000 лв.           272 506 лв.

- Основен ремонт на язовир "Синята вода"

в ПИ 000436, ПИ 000441 в землището

на село Равадиново от КП, обект №290                                16 000 лв.       10 000 лв.          26 000 лв.

Г. Пинелов: Колеги, да гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:15
Против: 0
Въздържали се: 1

Приема се 

Д. Господинова:  1.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, по параграфи и обекти, както ги гласувахме

Г. Пинелов: Колеги, да гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:15
Против: 0
Въздържали се: 1

Приема се 

 

Д. Господинова: - Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата ” – намаление с 20 000 лв., по параграфи, както следва:

                                                                                                                било             намаление           става

 • 10-00 – издръжка 85 000 лв. 20 000 лв.         65 000 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги 50 000 лв. 20 000 лв.         30 000 лв.

  Г. Пинелов: Колеги, да гласуваме:

 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:13
Против: 0
Въздържали се: 3

Приема се

 

Д. Господинова: -Дейност 898 „Други дейности по икономиката ” – увеличение с 20 000 лв., по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                                    било            увеличение              става

 • 52-00 – придобиване на ДМА 111 063 лв. 20 000 лв.            131 063 лв.

в т.ч.

 • § 52-06 – изграждане на

инфраструктурни обекти:                                        61 063 лв.      20 000 лв.             81 063 лв.

- Реконструкция на градски парк кв.81, гр.Созопол

/ в т.ч. локален ремонт и монтаж на комбинирана рампа/

по КП нов обект №327          

                                                                                                   0 лв         20 000 лв.         20 000 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги,  гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:16
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се 

Д. Господинова:  1.2.Функция „Икономически дейности и услуги” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за функцията по дейности и параграфи, както ги гласувахме:

 Г. Пинелов: Колеги,   гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – – – – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:15
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се 

Д. Господинова: 1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 2021 г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както ги гласувахме:

 Г. Пинелов: Колеги, да гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:16
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се 

Д. Господинова:                                                                било             увеличение       става

 • 02-00 –други възнаграждения и плащания

за персонала                                                                                           7 500 лв.       5 000 лв.         12 500 лв.

в т.ч.

 

 • § 02-02 – за персонала по извънтрудови

правоотношения                                                                                          0 лв.       5 000 лв.           5 000 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, да гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  – – – – – – – – – – – –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:15
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се 

Д. Господинова:                                                        било             намаление           става

 • 19-00 – платени данъци, такси и

административни

 санкции                                                                                        15 000 лв.       5 000 лв.        10 000 лв.

в т.ч.

 • § 19-01 – платени държавни данъци,

такси, наказателни лихви и

административни санкции                                                      15 000 лв.     5 000 лв.         10 000 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  – – – – – – –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:15
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се 

 

Д. Господинова:  2. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на ОП „Рибарски пристанища община Созопол“ за 2021г. - дейност 898 „Други дейности по икономиката” в обема на общите разходи за дейността, както ги гласувахме:

Г. Пинелов: Колеги, да гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:16
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се 

Д. Господинова: 3. Въз основа на приетите решения по т.1.1и т.1.2, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на община Созопол за 2021 г./Приложение №1/

 

                                                                                          било             увеличение                става

 

Общо капиталови разходи:               1 972 830 лв.                 30 000 лв.        2 002 830 лв.

в т.ч. от:                                                                          

собствени средства за местни

дейности                                                            823 991 лв.         30 000 лв.           853 991 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, да гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №387

            Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г., както следва:

1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 2021 г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

 

1.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                                        било        намаление           става

 • 10-00 – издръжка 74 000 лв. 10 000 лв.         64 000 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт 60 000 лв. 10 000 лв.         50 000 лв.

 

                                                                                                                било      увеличение           става

 • 51-00 - Основен ремонт 262 506 лв. 10 000 лв.        272 506 лв.

- Основен ремонт на язовир "Синята вода"

в ПИ 000436, ПИ 000441 в землището

на село Равадиново от КП, обект №290        16 000 лв.       10 000 лв.          26 000 лв.

 

1.2.Функция „Икономически дейности и услуги” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за функцията по дейности и параграфи, както следва:

- Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата ” – намаление с 20 000 лв., по параграфи, както следва:

 

                                                                                                                било             намаление           става

 • 10-00 – издръжка        85 000 лв.      20 000 лв.         65 000 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги       50 000 лв.       20 000 лв.         30 000 лв

 

 

-  Дейност 898 „Други дейности по икономиката ” – увеличение с 20 000 лв., по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                                                 било     увеличение              става

 • 52-00 – придобиване на ДМА  111 063 лв.     20 000 лв.    131 063 лв.

в т.ч.

 • § 52-06 – изграждане на

инфраструктурни обекти:                                   61 063 лв.      20 000 лв.       81 063 лв.

- Реконструкция на градски парк кв.81, гр.Созопол

/ в т.ч. локален ремонт и монтаж на комбинирана рампа/

по КП нов обект №327          

                                                                                      0 лв         20 000 лв.       20 000 лв.

 

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на ОП „Рибарски пристанища община Созопол“ за 2021 г. - дейност 898 „Други дейности по икономиката” в обема на общите разходи за дейността, както следва:

 

                                                                                 било             увеличение           става

 • 02-00 –други възнаграждения и плащания

за персонала                                                         7 500 лв.       5 000 лв.         12 500 лв.

в т.ч.

 

 • § 02-02 – за персонала по извънтрудови

правоотношения                                                          0 лв.       5 000 лв.           5 000 лв.

 

 

                                                                                                                                     

                                                                                   било             намаление           става

 • 19-00 – платени данъци, такси и

административни

 санкции                                                                15 000 лв.       5 000 лв.        10 000 лв.

в т.ч.

 • § 19-01 – платени държавни данъци,

такси, наказателни лихви и

административни санкции                                  15 000 лв.     5 000 лв.         10 000 лв.

 

 1. Въз основа на приетите решения по т.1.1 и т.1.2, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на община Созопол за 2021 г./Приложение №1/

 

                                                                    било         увеличение                става

        

Общо капиталови разходи:               1 972 830 лв.                 30 000 лв.        2 002 830 лв.

в т.ч. от:                                                                          

собствени средства за местни

дейности                                                    823 991 лв.         30 000 лв.           853 991 лв.

 

Д. Господинова:  Г-н председател, това беше докладната записка, разпределена за разглеждане от комисията.

Г. Пинелов: Благодаря на Димитринка Господинова, давам думата на Желязко Иванов да представи становище от комисията по трета римска точка от дневния ред.

Желязко Иванов: Уважаеми г-н Председател на Общински съвет Созопол, уважаеми г-н Янакиев, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми служители от общинска администрация, представям ви Становище от онлайн заседание на комисията по Туризъм,стопанска политика и общинска собственост,проведено на 22.04.2021 г. от 14:30 часа. След направена поименна проверка, присъстваха петимата членове на комисията: Желязко Иванов – председател на комисията, Андрей Николов, Стилияна Николова, Светлана Лулева и Катя Стоянова.

На заседанието присъстваха още:

 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 1. Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 2. Галя Георгиева - юрист на Община Созопол;
 3. Общински съветници;
 4. 6. Служители от общинска администрация.

Разгледаха се следните докладни записки:

Докладна записка № 191/23.03.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно предоставяне на ВиК обекти, собственост на Община Созопол на ВиК ЕАД – Бургас, за стопанисване, поддържане и експлоатация чрез  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас

Въпроси по докладната не бяха задавани. След гласуване и с резултат от гласуването – пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната и предлага на Общинския съвет да се вземе решение така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по тази докладна?  Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №388

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и съгласно сключения Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения, и предоставяне на водоснабдителни, и канализационни услуги между  Асоциацията по ВиК, и действащия на обособената територия оператор „ВиК” ЕАД – Бургас, Общински съвет Созопол

 1.  Предоставя на Оператора „ВиК” ЕАД – Бургас, ВиК инфраструктурата по Приложение I за стопанисване, поддържане и експлоатация.
 2. На основание чл.12, ал.4 и чл.8, ал.2 от ЗОС, вр.с чл.12, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Созопол дава правомощия на кмета на Община Созопол да подготви и внесе необходимите документи, свързани с предаването на активите, посочени в т. 1 за стопанисване, поддържане и експлоатация от страна на „ВиК” ЕАД – Бургас.

 

Ж. Иванов: Докладна записка № 217/08.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда с предназначение: „ За търговска дейност“ с идентификатор 67800.503.573.7.8, находящ се  в гр. Созопол, ул. „Републиканска“, ет.0, обект №8

Въпроси по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването – пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната и предлага на Общинския съвет да се вземе решение така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Да разбирам, че няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №389

 1. Общински съвет гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – самостоятелен обект в сграда, с предназначение: „За търговска дейност“, с идентификатор - 67800.503.573.7.8 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район- петстотин и три, поземлен имот - петстотин седемдесет и три, сграда - седем, самостоятелен обект - осем/ с адрес - гр. Созопол, ул.“Републиканска“, ет.0, обект №8, с площ от 35,83 кв.м /тридесет и пет цяло осемдесет и три квадратни метра/, и прилежащи части - 5,20% ид.ч. /пет цяло и двадесет процента/ от общите части на сграда №7/седем/, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.503.573.

1.1. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 2021ЕО023/29.03.2021 г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 540 лв. /петстотин и четиридесет лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

 1. Упълномощава кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилия участник.

Ж. Иванов: Докладна записка № 218/08.04.2021 г. от Тихомир Янакиев- кмет на община Созопол относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда с предназначение: „ За търговска дейност“ с идентификатор 67800.503.573.7.9, находящ се  в гр. Созопол, ул. „Републиканска“, ет.0, обект №9

Въпроси по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването – пет гласа „За“, “, комисията подкрепя докладната и предлага на Общинския съвет да се вземе решение така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по тази докладна?  Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №390

 1. Общински съвет гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на недвижим имот – Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: „За търговска дейност“, с
  идентификатор 67800.503.573.7.9 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин,
  кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - петстотин седемдесет и три,
  сграда - седем, самостоятелен обект – девет/ с адрес - гр. Созопол,
  ул. “Републиканска“, ет.0, обект №9, с площ от 34,67 кв.м /тридесет и четири цяло
  шестдесет и седем квадратни метра/ и прилежащи части - 5,03% ид.ч. /пет цяло
  нула три процента/ от общите части на сграда №7/седем/, разположена в
  поземлен имот с идентификатор 67800.503.573

1.1. На основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост одобрява експертна оценка №2021ЕО024/29.03.2021 г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител,  възлизаща на 530 лв. /петстотин и тридесет лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

 1. Упълномощава кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса, както и сключване на договор със спечелилите участници.

Ж. Иванов: Докладна записка № 219/08.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда с предназначение: „ За търговска дейност“ с идентификатор 67800.503.573.7.10, находящ се  в гр. Созопол, ул. „Републиканска“, ет.0, обект №10

Въпроси по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването – пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната и предлага на Общинския съвет да се вземе решение така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?  Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №391

 1. Общински съвет гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: „За търговска дейност“, с идентификатор 67800.503.573.7.10 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и
  осемстотин, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - петстотин
  седемдесет и три, сграда - седем, самостоятелен обект - десет/
  с адрес - гр. Созопол, ул. “Републиканска“, ет. 0, обект №10, с площ от
  34,74 кв.м /тридесет и четири цяло седемдесет и четири квадратни метра/ и
  прилежащи части - 5,04 % ид.ч. /пет цяло нула четири процента/ от общите части
  на сграда №7 /седем/, разположена в поземлен имот с идентификатор
  67800.503.573

1.1. На основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост одобрява експертна оценка №2021ЕО025/29.03.2021 г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 530 лв. /петстотин и тридесет лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

 1. Упълномощава кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса, както и сключване на договор със спечелилите участници.

Ж. Иванов: Докладна записка № 220/08.04.2021 г. от Тихомир Янакиев- кмет на община Созопол относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект частна общинска собственост, находящ се в гр. Созопол

Светлана Лулева попита: „Виждам, че конкурса се прави за срок от шест месеца, така ли е? Много е кратък този срок за организиране на търг за отдаване под наем. Защо го отдаваме за срок от шест месеца?“

Т. Янакиев отговори: „Този обект е сезонен обект и се експлоатира шест месеца. Второ: предвиждаме да има интервенция било с автогарата, било с този големия проект – реконструкция на градската среда. Ако евентуално не правим никакви интервенции свързани с този проект до година, пак ще го отдадем. Няма проблем.“

Други въпроси не бяха зададени. След гласуване и с резултат от гласуването – пет гласа „За“, “, комисията подкрепя докладната и предлага на Общинския съвет да се вземе решение така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме:

. ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:14
Против: 0
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №392

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.”, Решение №321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: временен едноетажен обект с височина до 3 м. - Обект №7 – хранителен магазин, с площ 80.00 кв.м /осемдесет квадратни метра/, разположен в поземлен имот с идентификатор 67800.505.168/ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и пет, поземлен имот-сто шестдесет и осем/, находящ се в гр.Созопол, пл.“Хан Крум“, целият с площ 3 415 кв.м /три хиляди четиристотин и петнадесет квадратни метра/, с трайно предназначение – урбанизирана и НТП – за друг вид озеленени площи, идентичен с УПИ IV – за озеленяване в кв.147 по плана на гр. Созопол
 2. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 6/шест/ месеца на недвижим имот – общинска частна собственост, представляващ временен едноетажен обект с височина до 3 м - Обект №7 – хранителен магазин, с площ 80.00 кв.м /осемдесет квадратни метра/, разположен в поземлен имот с идентификатор 67800.505.168/ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и пет, поземлен имот-сто шестдесет и осем/, находящ се в гр. Созопол, пл. “Хан Крум“, целият с площ 3 415 кв.м /три хиляди четиристотин и петнадесет квадратни метра/, с трайно предназначение – урбанизирана и НТП – за друг вид озеленени площи, идентичен с УПИ IV – за озеленяване в кв.147 по плана на гр. Созопол.

            2.1. На основание чл.14, ал.8 от Закон за общинската собственост одобрява експертна оценка №2021ЕП019/15.03.2021 г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 1 300 /хиляда и триста/ лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилия участник.

 

 

Ж. Иванов: Докладна записка № 221/08.04.2021 г. от Тихомир Янакиев- кмет на община Созопол относно прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 63029.501.420, находящ се в  с. Росен, п.к.8150, ул. “Средец“ №12, община Созопол, представляващ 160 кв.мид.ч. /сто и шестдесет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 63029.501.420,целият с площ720 кв.м /седемстотин и двадесет квадратни метра/.

Въпроси по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването – пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната и предлага на Общинския съвет да се вземе решение така, както е по докладната

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?  Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №393

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.”, приета с Решение №321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

160 кв.м ид.ч. /сто и шестдесет квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.420 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот - четиристотин и двадесет/, по КККР на с. Росен, п.к.8150, ул.  №,  община Созопол, одобрен със Заповед № РД-18-56/29.09.2015 г. на ИД на АГКК, целият с площ 720 кв.м /седемстотин и двадесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 63029.10.180, 63029.501.421, 63029.501.9541, 63029.501.419, 63029.10.303.

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственикът „Петракиеви“ ООД, ЕИК 200122999 чрез продажба на: 160 кв.м ид.ч. /сто и шестдесет квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.420 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- четиристотин и двадесет/, по КККР на с. Росен, п.к.8150, ул.  №1, община Созопол, одобрен със Заповед № РД-18-56/29.09.2015 г. на ИД на АГКК, целият с площ 720 кв.м /седемстотин и двадесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 63029.10.180, 63029.501.421, 63029.501.9541, 63029.501.419, 63029.10.303.
 2. Одобрява експертна оценка №2021ЕО007/26.01.2021 г. на независим лицензиран оценител в размер на 3 050 лв. /три хиляди и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Ж. Иванов: Докладна записка № 236/12.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 32737.501.317 /ЕКАТТЕ -тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- триста и седемнадесет/, находящ се в  с. Индже войвода, ул.“ “, община Созопол, представляващ 88 кв.м ид.ч. /осемдесет и осем квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 32737.501.317,целият с площ 560 кв.м.

Въпроси по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването – пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната и предлага на Общински съвет да се вземе решение така, както е по докладната

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната - няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:16
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №394

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.”, приета  с Решение №321/09.02.2021 г. от Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 88 кв.м ид.ч. /осемдесет и осем квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 32737.501.317 /ЕКАТТЕ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- триста и седемнадесет/ по КККР одобрени със Заповед № РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК, 560 кв.м /петстотин и шестдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – ниско застрояване /до 10м/, при граници и съседи: 32737.501.316, 32737.501.728, 32737.501.315, 32737.501.318
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците Дежа Кирилова Младенова с ЕГН 4601090651 и Димитър Илиев Младенов с ЕГН 4506060640, чрез продажба на: 88 кв.м ид.ч. /осемдесет и осем квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 32737.501.317 /ЕКАТТЕ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот - триста и седемнадесет/ по КККР одобрени със Заповед № РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК, 560 кв.м /петстотин и шестдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – ниско застрояване /до 10м/, при граници и съседи: 32737.501.316, 32737.501.728, 32737.501.315, 32737.501.318
 3. Одобрява експертна оценка №2021ЕО026/31.03.2021 г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 850,00 лв. /хиляда осемстотин и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Ж. Иванов: Докладна записка № 237/12.04.2021 г. от Тихомир Янакиев- кмет на община Созопол относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 67800.504.343 /ЕКАТТЕ шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален имот петстотин и четири, поземлен имот триста четиридесет и три/, с трайно предназначение на територията "Урбанизирана" и начин на трайно ползване"За търговски обект, комплекс", с площ от 78 кв.м, /седемдесет и осем квадратни метра/, находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, ведно с построена в него сграда с идентификатор 67800.504.343.2 /ЕКАТТЕ шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален имот петстотин и четири, поземлен имот триста четиридесет и три, сграда - две/ със застроена площ 16 кв.м /шестнадесет квадратни метра/РЗП 40 кв.м /четиридесет квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, с трайно предназначение "Сграда за обществено хранене".

На въпрос на г-жа Лулева, кой е този обект и къде се намира? 

Т. Янакиев отговори: Тава е „Малката мелница“. Тя се намира до БЧК-а.

Други питания нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването – пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната и предлага на Общински съвет да се вземе решение така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?

С. Лулева: Аз имам въпрос и предложение съответно, тъй като това е обект, който се намира на плажа - малката мелница и предвид това, което каза малко по-рано кмета на общината - Тихомир Янакиев за предписанията на Министерството на финансите за да увеличаваме приходите в община Созопол смятам, че този обект би могъл да реализира много по-добри приходи и моето предложение да се отдаде на публичен търг с явно наддаване, като основният мотив е, че по този начин цената може да се вдигне повече,съответно Общината да генерира по-голям приход.  Това е много добър обект, на плажа и мисля, че по този начин хем ще си пазим предписанията на Министерство на финансите хем, Общината ще може да даде обекта за по-добра цена има интерес към обекта така, че това е моето предложение.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси или някакви коментари по докладната!

Ц. Георгиев: Става дума за малката вятърна мелница, която е на брега на морето ли?

С. Лулева: Да г-н Георгиев, за това става въпрос.

 Т. Янакиев: За нея става въпрос, тя не е работила от три или четири години или нещо от сорта.

Ц. Георгиев: Г-н кмете, аз ви предлагам да направите един музей и мисля, че приходите ще са целогодишни, а  няма да са само сезонни. Вие мислете в тази посока занапред, ако не е точно тази година за напред може ..... .Това е моето предложение.

Т. Янакиев: Тук ние мислихме точно това да направим. Бяхме разговаряли с Бахчеванов, но нещата там нещо се разсъхнаха по една или друга причина. А музей и да ти кажа честно има доста музеи. Даже ако погледнеш пък справките от приходите, но това е тема която, ако искате можем да говорим по нея, но не сега.

 Ц.  Георгиев: Разбира се.

С. Лулева: То като се отдаде за пет години, ние и да си ги говорим тези неща за музей, няма как да се прекрати договора с наемателя и затова не виждам как ще стане музей при наличието на входирано предложение за отдаване под наем за срок от пет години.

Т. Янакиев: Уважаема госпожо Лулева, както казах от три години не е работила. Предложения не са постъпвали за нея и е нямало интерес. Намерили сме начин да реализираме някакви приходи за да можем да я поддържаме и затова сме го предложили по този начин, който е и най-удачен. Това е причината да го направим, не виждам нещо лошо може би ще има много интерес от тук нататък. И пак повтарям няколко години не е имало никакъв интерес. Никой не ми е давал предложение да го правим това нещо, освен господин Бахчеванов.

 С. Лулева: Аз разбирам. В такъв случай няма нищо лошо в това да се опитаме да вземем по-голям приход. Общината да спечели малко повече пари. Има интерес, това че не е работил последните две години не означава, че няма да заработи следващите пет години, така че предложението ми е за провеждане на търг с явно наддаване и по този начин наистина Общината да има възможност да го даде на максимално висока цена, съответно да реализира по-големи приходи. Има интерес, ще се явят хора, така че не мисля, че има нещо лошо в това да се пробваме да се спечелят повече пари за Общината от приходите, като отдаваме под наем на този обект, който се намира в стария град на плажа.

Т. Янакиев: Аз мисля, че в конкурса ще има също желаещи да участват в него, така че при всички положения ще се реализират приходи.

С. Лулева: Да, дано, но когато е публичен търг цената може и със сигурност ще стане по-висока.

Г. Пинелов: Госпожо Лулева, да продължим и да подложим на гласуване тогава Вашето предложение.

 С. Лулева: Благодаря, господин председател!

Г. Пинелов: Отбелязал го. Кажете, госпожо Германова!

К. Германова: Аз искам само да попитам господин Янакиев, има ли при Вас входирана молба от фирма затова да иска правенето на музей на тази мелничка?

Т. Янакиев: Не. Поне на мен не ми е известно.

К. Германова: Сигурен ли сте?

 Йордан Петков: Да, ще отговоря! Няма входирано заявление. Мелницата беше в  много тежко състояние оставена така от Цоньо Христов. В момента Община Созопол възстановява доста части от мелницата. Затова ви отговарям директно на въпроса.

С. Лулева: Господин Петков, в тази връзка мога ли да попитам какви са средствата в момента за този ремонт за възстановяването на тази мелница, защото току-що казахте, че Общината я възстановява понеже е била в изключително лошо състояние.

 Йордан Петков: Точно така със собствени средства, отговарям ви директно.

 С. Лулева: То е със собствени. Какъв е размера на тези средства на Общината, с които сте правили реконструкцията на тази мелница?

Й. Петков: Реконструкцията на мелницата в момента се прави от служителите на Общината, като сме свалили перката, която беше в много лошо състояние. В момента ще се обработват и ще сложат нови греди, и изцяло ще се промени мелницата. Разбирате ли?

С. Лулева: Въпросът ми какви средства ще бъдат отделени?

Т. Янакиев: Госпожо Лулева, ще бъдат отделени толкова средства, колкото е необходимо. Значи колко да е тоя размер на разхода? Повече от 1000 - 1500 лв. няма да е.

С. Лулева: Значи, предполагате, че в рамките максимум до 1500 лв. ще бъде реконструирана тази мелница?

Т. Янакиев: Точно така.

 С. Лулева: А защо го правим тогава, при положение, че ще го отдаваме под наем и който и да е наемател той ще го направи това нещо. Той ще го стопанисва в рамките на пет години. Той така или иначе ще трябва да инвестира. Може да се заложи и някаква инвестиционна програма и всички тези неща да се заложат в договора на евентуалния наемател. Защо Общината трябва отново да прави ремонт на нещо, което автоматически ще го отдаде под наем.

Т. Янакиев: Госпожо Лулева, аз се учудвам на въпроса ви, честно ви казвам! Аз не знам, когато човек отдава нещо дали го отдава във вид на съборетина или го отдава в някакъв нормален търговски приемен вид и по нашата Наредба, търговете не са явни а са явни търгове с тайно наддаване, само да допълня  това което вие казахте. Така, че това което мога да кажа се изчерпва с това, което казах преди малко. Благодаря ви.

 Г. Пинелов: Г-жо Лулева, формулирайте си предложението, за да подложа на гласуване.

С.  Лулева: Моето предложение е: явен търг с тайно наддаване, както току-що ме коментира  господин кмета.

Г. Пинелов: Колеги, друго предложение, освен това на госпожа Лулева! Кажете г-н Николов.

Андрей Николов: Господин Пинелов, няма нужда да гласуваме, защото в докладната процедурата е точно такава. Защо да го гласуваме? 

 С. Лулева: Не, не. В докладната пише за конкурс. Аз предлагам за явен търг, а в докладната пише конкурс.

А. Николов: Мисля, че е едно и също.

 Галя Георгиева: Това предложение е за конкурс и е в две части: наемна цена, която може да бъде не 540,  тя може да бъде и 1500 и втората част -  инвестиционната програма, която се задължава да изпълни участника освен това, което включваме в договора. А при провеждане на търг, предложението вече е в плик. В него се съдържа предложената цена. Участниците присъстват в залата, защото ако са им еднакви цените продължават с наддаване самата зала.

 С. Лулева: Това е моето предложение - да бъде направен точно такъв търг.

 Г. Георгиева: Няма инвестиционна програма, т.е. оттам нататък инвестицията не е задължение на този участник.

 С. Лулева: Ми то така или иначе, както ме коригира господин кмета за безумния ми въпрос, че не можем да отдадем нещо, което не е проведено в приличен вид, то ще бъде в приличен вид. Значи няма какво да го задължаваме да правят инвестиционна програма. Всичко което ще направят като подобрение, ще бъде в тяхна полза. Ние така или иначе, аз се извинявам за "безумния въпрос", който съм оправила: защо правим ремонт?  Значи се обезсмисля инвестиционната програма в такъв случай. Ние ще го предадем във вид, всеки ще направи собствени подобрения. Няма да има инвестиционна програма, но пък имаме възможност да вземем повече пари от наем, след като участниците ще бъдат също вътре в залата и ще има възможност да се вдига цената.

Г. Георгиева: Искам да добавя, че в самата инвестиционна програма може да има предложение за 10 000 лв., което съответно може да бъде водещо. При това положение стъпки от 1 000 лв. примерно...

С. Лулева: Разбира се инвестиционната програма не е пречка да бъде включена и като условия в договора и да се отдаде на търг.

Г. Георгиева: Ако напишем инвестиционна програма, означава че ние предварително качваме вече цената.

С. Лулева: Не виждам смисъл, защо трябва да ги задължаваме да правят инвестиционна програма някаква, при положение, че можем да вземем повече пари от това да се вдигне цената и при това, който и да го вземе, в какъвто и  вид да го вземе, той ще вложи някакви средства за да го направи по-атрактивен, по-добре да изглежда и т.н. 10 000 лв. инвестиционна програма не е нещо, което ...

Г. Георгиева: Само пояснявах. Благодаря!

 Цветелин Георгиев: Аз искам да задам един въпрос към кмета. Община Созопол, ще. има ли очи както се казва, когато направи инвестиция и подобри този обект да поиска по-голяма цена? Аз, смятам, че тази инвестиция е направена с цел ние да поискаме, самата Община да поиска, по-голяма цена. Нека да отговори Кмета, дали това е идеята и ако това е идеята действително, което е предприела Общината, е похвално. 

Т. Янакиев: Аз стоях и ви слушах всички. Много съм щастлив и доволен, че изведнъж моята идея за по-високи приходи в Общината е прегърната от толкова много хора и всеки дава идеи как да стане факт това нещо. Щастлив съм. Ще ви кажа и по-нататък как е било малко преди това, но пак повтарям: едно нещо, когато тръгнете да отдавате едно нещо под наем вие трябва да го преведете в някакъв по-приличен вид, който да привлече някой и оттам нататък той да си прави каквито си иска подобрения, които да са в рамките на закона и да облекчат неговата дейност. Ние сме се придържали към оценка, която е направена от оценител. Аз не съм си ги измислил тези цени ей така. Пак казвам: няма да казвам какво е било, прави се оценка и тази оценка служи като първоначална цена и оттам нататък започва да се играе. Това е логиката. Аз още като общински съветник в първия мандат  бях свидетел, когато като се правеха търговете и тука разни хора и все едни и същи присъстваха на разни търгове и много често същите хора дърпаха хората настрани, един вид изнудваха, за не участие в търга. Ние ги правим нещата така: веднъж да вземем добра цена и веднъж да защитим интереса на хората, които наистина желаят да работят на тези обекти, а не да идват тука с някаква спекулативна цел и да извиват нечии ръце и да участват вместо някой друг човек и да изкярат.

 Димитринка Господинова: Доколкото разбрах в търга, който госпожа Лулева предлага, има наддаване само, ако съвпада цената, която е предложен от кандидатите. Изключително малък е шанса и отпада инвеститорската програма, а при конкурса задължително има инвестиционна програма.

Г. Георгиева: При конкурса има задължителна инвестиция, която спечелилия ще направи в полза на Общината, а не инвестиция, която той ще направи за да си оформи самия обект. А при търг с тайно наддаване влизат в залата. Отварят им се ценовите предложения. При самите ценови предложения има наддавания, което всеки преценя, колко може да качи цената, ако съвпаднат, чак тогава се продължава.

С. Лулева: Т. е. при търга  при всички положения ще има наддавания, защото участниците са вътре в залата.

Г. Георгиева: Не, ще има наддаване само ако съвпадат ценовите оферти. Хората  присъстват в залата.

 Анета Филипова: аз нямам въпрос. Аз просто от малкия ми личен опит от търговете, моето лично мнение е, че провеждането на конкурс е по-добрият вариант, защото при търга не е сигурно, че ще се вземат онези пари за които говореха преждеговорешите преди мен и особено госпожа Лулева Освен това, при търговете  има всеизвестни зловредни практики, които не само могат да не вдигнат цената, а може даже и да я намалят.

Панайот Рейзи: Разликата между конкурс и търга с тайно наддаване е само в това, че хората които искат да участват в процедурата, присъстват при отварянето на офертите. Останалото всичкото е как ще бъде заложено като процедура от Общината. Ако иска да има вътре инвеститорска програма - залагаме да има  ивнестиционна програма. Ако искаме тази инвестиционна програма да бъде водеща,а не  цената водеща – залагаме я така. Така, че въпроса тук е кмета какво иска. Иска да го отдаде и да спечелим пари или иска да го отдаден на определен човек. Каквото той иска, така ще бъде направено, защото не е тайна, че вече в града се говори на кого ще бъде отдаден този обект и според мене не виждам нищо лошо да се проведе търг с тайно наддаване, за да бъдат хората там, да чуя за какво става въпрос и който го спечели, спечели .

Г. Пинелов: Благодаря ви господин Рейзи.

 Т. Янакиев: Само да кажа, че господин Рейзи е абсолютно прав за описанието на нещата и да допълня, че тази мелница винаги се е отдавала досега с конкурс. Аз не съм имал нищо против, никога не съм атакувал,  когато той я отдаваше с конкурс. Не виждам, че има нещо лошо. Законна процедура. Има ясни правила и Общината да вземе някакви средства, това искам да кажа.

 С. Лулева: До тук уточнихме тези две процедури, че са едни и същи с изключение на това, че при търга участниците ще бъдат вътре в залата. Ние всички говорим за откритост за добронамереност, Вие самият господин кмете, казахте, че имаме шанса този обект да бъде даден на добросъвестен наемател макар, че аз не виждам как ще го оцените слагайки предложенията в плик, кой ще бъде добросъвестен и кой няма да недобросъвестен. Дай Боже всичките от участниците да бъдат добросъвестни. Дай Боже, защото наистина когато си провежда някаква такава процедура, ние не можем да кажем този който ще спечели, доколко ще бъде добросъвестен. Единственото предложение е, че и на двете процедури предложенията ще бъдат в плик, то при търга участниците присъстват в залата при отварянето на цените.

Ц. Георгиев: При конкурса може ли да позволите на хората и те да са вътре или не може такава практика да се добави.  

Г. Георгиева: По принцип по Наредбата ни, те са неприсъствени – така се казват.   Не, че нямаме желание.

Т. Янакиев: Може да присъства, защо да не могат? Нека да присъстват.

 Г. Георгиева: Жалят. Обжалва друг участник, който не е доволен от резултата. Предварително слагаме подводни камъни.

Г. Пинелов: Колеги гласуваме предложението на г-жа Лулева: Да не бъде конкурс, а да бъде явен търг с тайно наддаване.

 Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ПРОТИВ

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ПРОТИВ

СТАНИМИР АНДОНОВ – ПРОТИВ

АНЕТА ФИЛИПОВА – ПРОТИВ

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ПРОТИВ

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ПРОТИВ

СТАМАТ СТАМАТОВ – ПРОТИВ

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ПРОТИВ

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ПРОТИВ

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –  ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ  – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:8
Против: 9
Въздържали се: 0

НЕ СЕ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме решението така, както е по докладната:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ПРОТИВ

КАТЯ СТОЯНОВА -  ПРОТИВ

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ПРОТИВ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ПРОТИВ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - ПРОТИВ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ПРОТИВ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ПРОТИВ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 7
Въздържали се: 1

Общо гласували:17

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №395

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с Решение № 321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва имота подробно описан както следва:

 

- Поземлен имот с идентификатор: 67800.504.343 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район петстотин и четири, поземлен имот триста четиридесет и три/, с площ 78 кв.м. /седемдесет и осем квадратни метра/ с трайно предназначение на територията - "Урбанизирана" и начин  на трайно ползване "За търговски обект, комплекс", находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, ведно с построена в него Сграда с идентификатор 67800.504.343.2 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район петстотин и четири, поземлен имот триста четиридесет и три, сграда - две/ със застроена площ 16 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/, РЗП 40 кв.м /четиридесет квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, с предназначение  - Сграда за обществено хранене

 

 1. Общински съвет гр.Созопол и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на недвижим имот – Поземлен имот с идентификатор: 67800.504.343 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район петстотин и четири, поземлен имот триста четиридесет и три/, с площ 78 кв.м. /седемдесет и осем квадратни метра/ с трайно предназначение на територията - "Урбанизирана" и начин  на трайно ползване "За търговски обект, комплекс", ведно с построена в него Сграда с идентификатор 67800.504.343.2 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район петстотин и четири, поземлен имот триста четиридесет и три, сграда - две/ със застроена площ 16 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/, РЗП 40 кв.м. /четиридесет квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, с предназначение  - "Сграда за обществено хранене".

     2.1. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 2021EO031/08.04.2021 г. за обекта, изготвена от независим  лицензиран оценител, възлизаща на 540.00 /петстотин и четиридесет/ лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

 

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилите участници.

 

Ж. Иванов: Докладна записка № 238/12.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 61042.101.77 /ЕКАТТЕ - шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район сто и едно, поземлен имот - седемдесет и седем/ - частна общинска собственост с площ от 4 325 кв.м, Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Друг вид нива“, находящ се в Община Созопол, землище с. Равадиново, местност „Соленки“.

Въпроси по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването – пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната и предлага на Общински съвет да се вземе решение така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?  Няма.

 Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №396

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г.”, приета с Решение № 321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ:

 - Поземлен имот с идентификатор 61042.101.77 /ЕКАТТЕ - шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район стои едно, поземлен имот - седемдесет и седем/ - частна общинска собственост с площ от 4 325 кв. м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Друг вид нива“, находящ се в Община Созопол, землище с. Равадиново, местност „Соленки“.

 1. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 16, ал 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма на НРПУРОС, за отдаване под наем на за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: поземлен имот с идентификатор 61042.101.77 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район – сто и едно, поземлен имот- седемдесет и седем/ с площ 4 325 кв.м. /четири хиляди триста двадесет и пет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: „Друг вид нива“, находящ се в община Созопол, землище с. Равадиново, местност "Соленки".

2.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка 2021EO0030/08.04.2021 г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 1 588,00лв. /хиляда петстотин петдесет и осем лева/, без ДДС, която да се използва като начална тръжна годишна наемна цена при провеждането на търга.

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга както и сключване на договор със спечелилият участник.

 

Ж. Иванов: Докладна записка № 241/13.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Одобряване на ПУП-ПП за осигуряване на транспортен достъп и трасе на техническа инфраструктура за ПИ 81178.9.448 и провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.

Въпроси и питания по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването – пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната и предлага на Общински съвет да се вземе решение така, както е по докладната

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №397

      І. На основание чл.21, ал.7 от Закон за общинската собственост, Общински Съвет одобрява   подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в обхват на ПИ 81178.9.448, предвиждащ изграждането на обекти - публична общинска собственост, съгласно парцеларен план за транспортен достъп -улица тупик, засягащ ПИ 81178.9.448, 81178.9.33 и 81178.9.74.

   ІІ.  Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА,  чл.8, ал.9, т.5 от Закона за общинската собственост  допълва  Раздел VІ от  Програмата  за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за  2021г, одобрена с решение №321/09.02.2021г. с следните обекти:

        2.1. Част от ПИ 81178.9.74, , трайно предназначение на територията -земеделска, НТП – изоставена орна земя/преди влизане в сила на ПУП/, реално обособена в Поземлен имот с проектен идентификатор 81178.9.469, проектна площ от 56 кв.м.

       2.2. Част от ПИ 81178.9.33, трайно предназначение на територията -земеделска, НТП - друг вид нива/преди влизане в сила на ПУП/ , реално обособена в Поземлен имот с проектен идентификатор 81178.9.468, проектна площ от 169 кв.м.

  ІІІ. На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205, т.1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвени оценки, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на:

       3.1. Част от ПИ 81178.9.74, , трайно предназначение на територията - земеделска, НТП – изоставена орна земя /преди влизане в сила на ПУП/, реално обособена в Поземлен имот с проектен идентификатор 81178.9.469, проектна площ от 56 кв.м. (

      Като одобрява изплащане  на сумата от 886 лв. (осемстотин осемдесет и шест лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от №2021ЕО020 от 16.03.2021 г от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

        3.2. Част от ПИ 81178.9.33, трайно предназначение на територията -земеделска, НТП - друг вид нива/преди влизане в сила на ПУП/ , реално обособена в Поземлен имот с проектен идентификатор 81178.9.468, проектна площ от 169 кв.м.

      Като одобрява изплащане  на сумата от 2 674 лв. (две хиляди шестстотин седемдесет и четири лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от №2021ЕО020 от 16.03.2021 г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

         ІV. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.                                                                      


 

 

Ж. Иванов: Докладна записка № 243/13.04.2021 г. от Тихомир Янакиев- кмет на община Созопол относно предложение за включване на обект като общински от първостепенно значение към  „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с Решение № 321/09.02.2021 г.

Светла Лулева попита: „Понеже няма приложени скици, виждам че са земеделски земи и горски територии, какви са тези имоти и защо ги включваме с първостепенно значение в Годишната програма?“

Г. Георгиева отговори: „ Имотите бяха предмет на предходно решение, въз основа на което  бяха отчуждавани тези части и от всичките тези части е образуван новия имот, който в момента е вече на етап промяна на предназначението. За да бъде внесен, трябва  да платим таксата. Когато е от първостепенно значение тази такса отпада. Това е единствената причина.“

С. Лулева: Защото виждам, че са много малки части: от тука 22 кв. м, от там 89 кв. м. и т.н. са части от имоти е от всички тези части се образува нов имот, който трябва да отиде за обезщетение на някой, така ли да разбирам?“

Г. Георгиева: Той вече е общински и ще отидем на промяна на предназначението – трябва да заплатим такса!

Други въпроси по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването – пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната и предлага на Общински съвет да се вземе решение така, както е по докладната

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?  Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – – –– – –– – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №398

            Общински Съвет Созопол,  на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.2 ЗМСМА и  чл.8, ал.1 и ал.9 от Закона за общинската собственост,  допълва годишна програма за 2021, приета с  Решение  № 321/09.02.2021г в Раздел VІІІ „ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ”, с обект:

- Поземлен имот 67800.53.219, област Бургас, община Созопол, гр. Созопол, м. „МАПИ“, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 5, НТП За второстепенна улица, площ 2 301 кв. м, заповед за одобрение на КККР № РД-18-60/04.10.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

Ж. Иванов: Докладна записка № 245/13.04.2021 г. от Тихомир Янакиев- кмет на община Созопол относнопровеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 60/шестдесет/кв.м в част от самостоятелен обект в сграда, а именно: частта, обособена  в дясно от входа на помещението, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.501.288.1.2 по КККР на гр. Созопол, находящ се на ул. “Аполония“ №31, ет.0, обект оф.1, гр. Созопол, община Созопол, целият с площ 102,89 кв.м.

Въпрос зададе г-жа Катя Стоянова: „Г-н Янакиев, ориентирам се, това е в бившата сграда на Кооперацията. Това помещение беше офис, което Общината направи, аз харесах това, което сте написали като участие в документите, че няма да се правят заведения за хранене и т.н., но въпроса ми е следния: Отпаднала ли е  необходимостта от този център или някъде другаде ще бъде преместен този център, за да може помещението да се отдаде под наем?

Т. Янакиев: Въпросът Ви, г-жо Стоянова, е много правилен и аз също много съм размишлявал по това нещо. Не е отпаднала необходимостта. Ние се нуждаем от туристически информационен център. Проблема всъщност тук е: първо – имам писмо от министерство на финансите за използване на общинската собственост, сиреч, повече приходи да си докарваме от общинската собственост. По-важното е, че мястото не е удачно за туристите - през изминалия сезон установихме, че няма такава посещаемост, каквато на нас ни се иска. С проекта за автогарата  предвиждаме помещение за туристически информационен център. С проекта на автогарата, която ще е в началото на Стария град, предвиждаме да се направи на самата автогара и ТИЦ. Не знам какъв ще е точно проекта, затова пък предвиждаме, ако бюджета позволява да го направим като преместваем обект по чл.56 някъде на площад „Меркурий“. Нещо, което да се на влизане в Стария град и да е видно от всякъде. Да бъде посещавано от повече хора и да бъде лесно достъпно за туристите. По принцип туристическите центрове са на комуникационни места, за да може туриста влизайки в града да получи информацията, която му е необходима относно туристическите услуги, които предлагаме. Това са нашите мотиви.

К. Стоянова: Благодаря!

С. Лулева: На този център ли, миналата година, Общината прави ремонт? В докладната е написано, че съобразно желанието на наемателя той може да извърши смяна на функцията/предназначението на същия, т.е. той ще сменя предназначението ли?

Т. Янакиев: Г-жо Лулева, евентуално може да смени предназначението, но да не е за някои неща, което не е добре да са на входа на църквата, за това, ...ние сме записали изрично, че не може да бъде еди какво си...Примерно може да стане магазин за пакетирани стоки, което не би нарушило околният ландшафт, ...фото студио, офис.

С. Лулева: Т. е. не може да стане кафе, ресторант, някакъв друг вид заведение за приготвяне, продажба и доставка на храна  и т. н.

Т. Янакиев: Боядисани са стените. Символичен ремонт, освежаване на помещението, за да го направим информационен център.

С. Лулева: Добре, благодаря!

Други питания и въпроси по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването – пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната и предлага на Общински съвет да се вземе решение така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?

С. Лулева: Аз отново имам същото аналогично предложение, което направих в докладната преди това за малката мелница, с оглед на това, че можем да реализираме повече приходи и с оглед на прозрачност на самата процедура и с възможност всички желаещи  да наемат помещението да могат да присъстват в залата при провеждане на процедурата да бъде направен явен търг с тайно наддаване.  По този начин според мен, а и практиката говори, че винаги когато се провежда търг цената се вдига и приходите за Общината могат да бъдат по-високи и още повече, че желаещите "добросъвестните", потенциални наематели ще имат възможността да присъстват вътре в залата при провеждането на процедурата.

 Красимира Германова: Здравейте колеги, господин кмете, искам да попитам: отварям докладната и зачитам на първа и втора страница там тази класификация "тип - приготвяне на храна" тази класификация.....от коя нормативна база е вземато, тоест на какво ще се опрете Вие, ако там бъде направено едно кафе на което се сервират торти приготвени някъде другаде, защото това, което слушах и по време на комисията Вашето мнение беше, че там  категорично няма да има заведение за хранене. Разсъждавайки след това, просто ми дойде тази идея – а как бихте преустановили една такава дейност, ако там се направи едно кафе и там се предлагат пасти, тортички, бисквитки, които не са приготвени там и по този начин наемателя ще избяга от този тип, но пак ще имаме заведение за обществено хранене било то и само за кафе, алкохол и готови приготвени някъде другаде сладкиши.

Т. Янакиев: Госпожо Германова, именно затова се правят и конкурсите, за да може да се провери дали тази дейност, която са посочили съответства на това, което ние сме гласували и сте взели решение. Не мога да ви кажа сега точно квалификацията "тип приготвяне на храна", но моето мнение е, че там не е място за ресторант, не е месо за дюнерджийница, не е място за кафене, не е място за баничарница. Срещу входа на църквата може да бъде магазин за пакетирани стоки, фото студио, може да бъде и офис. Няма да позволим да се прави там ресторант  и като видим, че в конкурсните книжа някой иска да прави ресторант, той няма да бъде класиран. Това е.

К. Германова: Аз съм съгласна от Вас, господин кмете, и затова задавам въпроса. Съгласна съм, че там не е мястото да се направи кафе точно що входа на църквата. Въпроса ми е обаче, защото от това, което виждам от докладната е, че според мене се отваря една вратичка, че може във времето което е за пет годишен срок го отдаваме под наем, може да се направи някакво преустройване. Затова ви задавам въпроса, не че съм против това. Затова ви попитах от коя нормативна база е вземато, защото когато се тръгне в един спор с наемател, тогава се опираме на нормативната база и закона, а такава класификация няма никъде в закона и нормативната база и ще ни е трудно и ще можем ли да се преборим с това? Затова ви  зададох въпроса.  Иначе нищо против това да бъде отдадено за обект, който да е прибран и даже, ако питате мене дори за дрехи отпред не е желателно да има, така че би следвало да се защитим Общината и нормативно да бъдат добре упоменати, когато искаме да ограничим даден вид дейност. За това беше въпроса.

 Т. Янакиев: Да, Краси. Не ме разбирай погрешно, нито се ядосвам, че ти ми задаваш въпросите. Напротив, всичко ще бъде официализирано в съответния договор, който се сключва. В него е описано дейността, която ще се извършва в съответния този обект. Ние даваме договор - за наем със съответните клаузи и там ще пише за  какво ще бъде. Примерно за магазин. Това е по-оферта.

К. Германова: Ако искате да няма повече такива въпроси и да бъдат изяснени нещата така, както трябва да бъде, то следващият път приложете към докладната един предварителен договор - този който ще бъде в тръжната документация и може би няма да ви задаваме въпроси. 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме предложението: Да бъде направен явен търг с тайно наддаване. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ПРОТИВ

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ПРОТИВ

СТАНИМИР АНДОНОВ – ПРОТИВ

АНЕТА ФИЛИПОВА – ПРОТИВ

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ПРОТИВ

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ПРОТИВ

СТАМАТ СТАМАТОВ – ПРОТИВ

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ПРОТИВ

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ПРОТИВ

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –  –– – – – – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ  – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – – – – – – – – – – – – –

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:6
Против: 9
Въздържали се: 0

НЕ СЕ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

 Г. Пинелов: Колеги, гласуваме решението така, както е по докладната: Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ПРОТИВ

КАТЯ СТОЯНОВА -  ПРОТИВ

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ПРОТИВ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ПРОТИВ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –  –– – – – – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – – – – – – – – – – – – –

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ПРОТИВ 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 5
Въздържали се: 0
                                                  Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 399

 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021г.”, приета с Решение №321/09.02.2021 г.  на Общински съвет Созопол, като включва  имота подробно описан както следва:

1.1. Недвижимият имот – общинска частна собственост представляващ 60 /шестдесет/кв.м в част от Самостоятелен обект в сграда, а именно: частта, обособена  в дясно  от входа на помещението, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.501.288.1.2 по КККР на гр. Созопол, находящ се на ул. “Аполония“ №31, ет.0, обект оф.1, гр.Созопол, община Созопол, целият с площ 102,89 кв.м, с предназначение – за офис, брой нива – 1, прилежащи части – общи части от сградата 17,81%, разположен в сграда с идентификатор 67800.501.288.1, построена в Поземлен имот 67800.501.288.

 1. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на Кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на недвижим имот – общинска частна собственост представляващ 60/шестдесет/кв.м. в част от Самостоятелен обект в сграда, а именно: частта, обособена  в дясно  от входа на помещението, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.501.288.1.2 по КККР на гр.Созопол, находящ се на ул. “Аполония“ №31, ет.0, обект оф.1, гр. Созопол, община Созопол, целият с площ 102,89 кв.м, с предназначение – за офис, брой нива – 1, прилежащи части – общи части от сградата 17,81%, разположен в сграда с идентификатор 67800.501.288.1, построена в Поземлен имот 67800.501.288.

2.1. От процедурата  се отстраняват предложения, които предвиждат проекти свързани с дейности по производство и преработка/приготвяне на храни.

 1. 3. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка №2021ЕО032/13.04.2021 г. за обекта, изготвена от независим  лицензиран оценител,  възлизаща на 700 лева /седемстотин лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.
 2. 4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Ж. Иванов: Г-н Председател, това беше становището на комисията по разгледаните докладни записки.

Г. Пинелов: Благодаря на всички участващи и присъстващи, на днешното заседание.

Поради изчерпване на дневния ред, закривам осемнадесетото редовно заседание  на Общински съвет Созопол. Пожелавам Ви, хубави Вликденски празници и нека след тях бъдем по-смирени и по-добри.

           След закриване на заседанието общинският съветник Цветелин Георгиев - информира председателя, че поради технически проблем не е имал възможност да упражни правото си на глас при гласуването на докладна записка 245/13.04.2021 г.

 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общинския съвет

 

 

Водещ протокола:

Гергана Глухчева

 

 

Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра -за:

 1. Общински съвет – Созопол
 2. Община Созопол
 3. Областен управител на обл. Бургас
 4. Районна прокуратура – гр. Бургас
 5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол

 

Забележка: Електронен носител, съдържащ видео запис от заседанието проведено на 28.04.2021 г., е неразделна част от този протокол.

гр. Созопол  ул. “Аполония” №34;  тел/факс : 0550/2 37 60

 е- mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.os – sozopol.org.

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...