Вторник, 06 Юли 2021 13:27

Протокол 20/30.06.2021 г.

На 30.06.2021 г. при условията на чл. 28 а от ЗМСМА и чл. 29 а(1) от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  чрез  онлайн платформа ZOOM.  Под ръководството на Георги Пинелов – председател на Общинския съвет се проведе ДВАДЕСЕТОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол.

 Георги Пинелов: Здравейте, колеги! Добър ден и на г-н Янакиев,  вече минава 9:30 часа, поради което предлагам да започнем работа. Съгласно нашият правилник и изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация е необходимо да направим проверка на кворума поименно и с включена камера от ваша страна, кой общински съветник присъства във видео конферентната връзка. 

ПРОВЕРКА

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ -ТУК

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ТУК

СТАНИМИР АНДОНОВ – ТУК

АНЕТА ФИЛИПОВА – ТУК

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ТУК

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА -ТУК

СТАМАТ СТАМАТОВ – ТУК

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ТУК

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ТУК

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ТУК

КАТЯ СТОЯНОВА -  – – – – – – – – – – – – – –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ТУК

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ТУК

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ТУК

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ТУК

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ТУК


 

Присъстваме петнадесет съветника, единствено  общинският съветник Катя Стоянова ме е уведомила за своето отсъствие по уважителни причини, отсъства и общинския съветник Панайот Рейзи. Имаме кворум и откривам официално ДВАДЕСЕТОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол.

Както всеки път, така и днес започвам с редовните съобщения:

-  В случай на възникнал проблем с връзката, да сигнализирате някой от служителите от звеното

-  Днешното заседание ще се излъчва по  фейсбук.  

 - Когато има почивка да си изключваме микрофоните и камерите.

Като за начало ще ви зачета моя тримесечен отчет за представителни разходи.

Отчет за изразходените средства за командировъчни и представителни разходи за периода 01.03.2021 г. до 31.05.2021 г.:

 Уважаеми г-н Кмет,  уважаеми общински съветници,

На основание чл.11, ал.3 от Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, съм длъжен да  представям всяко тримесечие отчет за изразходените средства за командировъчни и представителни разходи.

За периода  от 01.03.2021 г. до 31.05.2021 г.  нямам направени  разходи за командировъчни и представителни разходи.

 

            Съгласно чл. 35, ал.6 от нашия правилник, продължаваме с въпроси и питания към г-н Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол.

Г-н Николов, имате думата.

Андрей Николов: Благодаря г-н Председател.

            Уважаеми г-н Янакиев, преди да си задам въпросите си позволявам от името на живущите в района около "Магарешкия площад", вчера беше "Ден на безопасността на движението по пътищата", да изкажа благодарности за поставения легнал полицай. Това е едно желание, което хората имат от дълги години и се радвам, че по наше време се реализира. Първия ми въпрос е: На ул. "Вихрен", до игрището на което играят много деца,  има един трафопост, който очевидно е с отпаднала нужда. Този трафопост до такава степен е амортизиран, че е така да се каже стигнал до само разруха,  дори един човек от този квартал ми се оплака, че е паднала керемида върху капака на колата му  и му е огънала ламарината. Дано да не падне и върху човек. Моля Общината да вземе адекватни мерки.

            Другото което искам да предложа е, когато хората влизат в Созопол от панорамния път  и те правят ляв завой към стария град, и там съответно те не са с предимство, ние като живущи в този град това го знаем. Има пътен знак, който оказва, че не са с предимство, но някак си е сложен, когато хората са влезли в завоя. Не мога да дам съвет къде да бъде поставен, защото не съм специалист в тази област, но да се помисли върху мястото на този знак и това за мене е една предпоставка за ПТП.

            Следващият ми въпрос  е вече сме 30 юни, паяк все още не оперира на територията  на Община Созопол и моля да ни кажете какво се случва.  Последното ми питане е: видяхме, че Общината премахна незаконните постройки в т. н. местност "Мечките", но една голяма част са се настанили около "Мисаря", по-точно зад рибния цех. Това за мене е неправомерно. Има оплаквания от много хора. Знаем за един конфликт от битов характер и наш съгражданин беше пребит. Моля да бъдат взети мерки. Тези хора, които са там не са от Созопол, а доколкото знам от Горно или Долно Езерово. Моля Общината да се само сезира. Благодаря!

Т. Янакиев: По първия въпрос знаем, че трафопостът  е с отпаднала необходимост. Имам информация, че наши съграждани са искали да го вземат под наем за развиване на някакъв бизнес там. При поставения въпрос аз ще предприема мерки или  да бъде обезопасен, или да се даде под наем с условието да бъде поддържана самата постройка. По втория въпрос за знака за влизане в стария град е от компетенцията на комисията по транспорт и аз веднага след сесията ще сезирам за поставения въпрос, защото наистина създават се ситуации при, които може да възникни ПТП. Относно паяка - да, паякът е голям проблем. Паякът, който закупихме се оказа, че подемното съоръжение не отговаря на всички изисквания, на които трябва да отговаря това съоръжение и затова ние го дадохме  за ремонтиране. Днес трябва да е готов. За периода, в който паяка не е работил имаме създадено звено по обществен ред, което се отзоваваше на всички сигнали, когато сме получавали за паркирани автомобили на места, които са платени. Направени са и актове и глоби, за да защитим интересите на хората. Пределно ми е ясно, че нищо няма, което да замени паяка. Самото появяване на паяка ще има респектиращ ефект и ще се нормализират нещата. Днес паякът ще бъде наличен и от утре се надяваме, че трябва да започне да работи. Относно незаконните постройки, създадохме за това комисия от служители на Община Созопол и след няколко рейда тези гета бяха премахнати, а на нас ще ни трябва тежка техника. Проблема, сега сме в забраната на строителството. Това, което ще направим е с предупредителни протоколи за напускане и там всичко каквото е необходимо по административен път: ще се проверяват лични документи на хората, които са се настанили, начин на пребиваване. Ще се спазят всички процедури и след падане на строителната забрана тези гета да бъдат ще бъдат съборени и премахнати. Ще го направим. Мисля, че така е правилно. Независимо, че са образувани тези гета, строителната забрана трябва да се спазва, а на нас ще ни трябва тежка техника. Това е.

Цветелин Георгиев: Първият ми въпрос г-н Кмете, е за село Атия. На миналата сесия ви зададох въпроса какво се случва с пенсионерския клуб и кога ще бъде отворен? Излезе съобщение, в което се казва, че пенсионерският клуб ще бъде отворен, но наблюдавам в селото събират подписка за служителя, който хората желаят да работи там. Дали кмета е взимал някакво внимание и ако може да каже, защото самите жители искат да знаят дали кмета отчита тяхната подписка като наистина нужда и желание те да си изберат човека, който ще се грижи за тях, и  човека, който ще работи съвместно с тях.

            Другият ми въпрос: в Созопол има една пътната маркировка, която беше направена преди една година, непосредствено преди пешеходна пътека, в началото на Созопол до общината. Тази пътна маркировка дето беше направена, Кмете, някой отчете ли я като добра и дали отчита, като правилно решението, защото хората, които живеят в този район я отчитат като неправилно и едно не добро решение, защото първо е поставена от едната страна преди пешеходна пътека, както трябва да е, а от другата страна е след  пешеходната пътека,  което е неправилно. По закон мисля, че поставянето на такива шумни пътни маркировки  в населено място не се поставят. Трябва да бъде поставена извън населено място и най-малко 30 метра преди пешеходна пътека.

Хората се оплакват и мисля, че има сигнали и до кмета и той също е запознат. Тази пътна маркировка, която е прекалено надигната и се получава шум, който е денонощен. Автобусите, които преминават, намалят за да преминат маркировката, след това изфорсирват двигателите с голяма мощност, за да преминат този баир, който следва. В този район хората денонощно са подложени на този шум и не могат да си почиват и да спят, и аз мисля, че тази маркировка трябва да бъде отчетена като едно не добро решение и ако може да бъде премахната. Няма нищо лошо в това.  Идеята е била добра, когато е направена, но когато отчетем, че е неправилно, нещо трябва да се поправи.

            Другият ми въпрос е за вилната зона в с. Атия, където хората все още нямат адреси. Какъв е проблемът? Нека направим адреси на улиците на всички хора, които живеят във вилната зона. Те нямат адреси и не могат да получават поща, молят се на приятели и съседи, които имат адреси в долното селище да получават там писмата си. Нека им направим адреси и да им бъдат вписани в личните карти.

Г. Пинелов: По отношение на подписката от с. Атия искам да направя уточнение, че подписката е подписана от 138 души, беше входирана в общинския съвет и вече е изпратена в общинската администрация.

Т. Янакиев:  Заповедта за отваряне на пенсионерските клубове е от 21 май, тяхната подписка е стартирала след издаването на тази заповед и това според мен е манипулация на общественото мнение. А относно кадровите решения, не мисля, че те са обект на подписки, те са моя отговорност и на кмета на с. Атия. Мен ме сигнализираха, че подписите са взети по манипулативен начин и те желаят да си търсят правата в съда. Ние разглеждаме в момента подписката и това ще има развитие. Ако г-н Димитров, кметът на с. Атия е на линия и той може да вземе отношение.

Р. Димитров /кмет на с. Атия/:  Г-н Кмете, уважаеми г-н Председател, във връзка с подписката искам да кажа, че има заповед на 21 май и след три работни дни без основание стартира подписката. А относно пенсионерския клуб трябваше да се договори цена за наем на сградата със собственика й. Цената е договорена и вече има подписан договор.

Ц. Георгиев: Подписката изразява желанието на хората бившата служителка да остане да работи. Служителят да бъде възстановен, това е желанието на хората от подписката. Нищо повече.

Р. Димитров: Това са недоброжелатели…….

Г. Пинелов: Няма връзка с общинския съветник Цветелин Георгиев, той пътува и вероятно няма добра интернет връзка.

Т. Янакиев: Общинските съветници е добре да се ситуират на място, където има добра интернет връзка, защото при пътуване тя се нарушава. Въпрос на уважение е към всички присъстващи на сесията и на отговорност на самия общински съветник.

А по отношение на  пътната  релефна маркировка, решението е на Комисията по безопасност и аз се съобразих с него. За мен проблемът идва от това, че изпълнението й не е добро. С тази големина ресните създават допълнителен шум. Ще вземем мерки- височината на ресните ли ще намалим или ще ги разредим.

Правен е анализ, че там е рисково място с оглед на две пешеходни пътеки и с оглед наклона на пътя, както при влизане, така и при излизане от Созопол.

А по отношение на адресите във вилна зона в с. Атия, преди няколко сесии взехме решение част от териториите на селищата в общината са обявени като терени с наклонен релеф, а това дава възможност за комуникиране на маломерните имоти в параграфските зони. Това касае зоната на Параграф 4. Ние сме предприели стъпки в тази посока. За да има улици, трябва да има регулация, а първата стъпка към това беше именно това решение на общинския съвет за териториите с наклонен терен. Ние този проблем го знаем от самото начало и работим по него, но има процедури, които трябва да се случат преди това.

Г-жа Хлостарова може да даде повече разяснения.

И. Хльостарова: Определихме териториите с хълмист терен, за да можем да определим маломерните имоти. Дълъг е процесът по общия устройствен план с цел включване на тези земеделски земи в границата на населеното място. Този процес ще трае поне година, година и половина с допускането по изработването на ПУП, трябва да се направи и прецени каква част от тези територии са застроени. Много е дълъг процесът и с прединвестиционните проучвания. Също така и финансирането, което трябва да се осигури, защото е важна част за изработването на ПУП.

Т. Янакиев:  Работим по този въпрос, ще бъде докаран до успешен край.

К. Германова: Имах три въпроса, единият беше зададен - за паяка. Радвам се, че паякът ще стартира от утре, защото той освен регулатор на паркирането в града, той е една гаранция за хората, които са си платили вече местата. Радвам се, че паякът ще заработи, още повече че навлизаме в сезона и има много туристи. Дай Боже, да е много силен!

Въпросът ми е за онова подвижно колче, което е на крайбрежната улица. Алармираха ме граждани, че копчето за него се държи от сервитьорката на „Бахама мама“. Това вероятно е начин на търсене на решение за достъп до свалянето и вдигането на колчето. Хората питат ели е нормално сервитьорка на едно заведение да държи копче за регулиране на влизането и излизането в тази алея. Дали този начин на регулиране е правилен?

Другият ми въпрос е за схемата по чл. 56. Тогава главната архитектка ми каза да си го видя и да си го разгледам. Разгледах го. И искам да задам въпрос за въпросното заведението до Автогарата. Пред мен е скицата, на която се вижда, че е осигурено 3м разстояние от заведението до градинката със зелените площи. В момента обаче цялото заведение е обхванало цялата част. Моят въпрос е: знаете ли, запознат ли сте, че това заведение не е на мястото на посоченото  място в скицата, която сме гласували по чл. 56 и въобще защо е така? Малко разяснения.

Прочетох в сайта на общината, че от утре ще бъдат премахнати неправилно поставените колчета и конуси, така че и третия ми въпрос отпада.

Т. Янакиев: Уважаема г-жо Германова, относно заведенията: и миналия път отговорих на подобен въпрос, че общата площ на къщичките отговаря на разрешеното. Финансовите ползи за общината от това заведение са безспорни, района се облагороди. Тези квадрати са разделени на къщичките, но не надхвърлят определените квадратни метри. Ако трябва, ще ги мерим пак, още повече това са хора от Созопол и за мен е хубаво и правилно да се дава възможност на хора от Созопол да правят бизнес и още повече бизнесът, който правят е приятен за окото и полезен за туристите.

Относно подвижното колче не знаех, че се държи от  сервитьорка.  Булардът е настроен от 6 часа сутринта до 10  да пада и автоматично да се вдига. Раздадени са дистанционни и на плажа, където има автомобил със специален достъп. ще го проверя това нещо. Ако трябва ще назначим човек затова, освен това общината има дежурни 24 часа, така че ще намерим решение.

К. Германова: Нямам претенции, хубаво, когато кмета е с грижата на добър стопанин и привлича много приходи. Мисълта ми е друга: не случайно тогава попитах гл. архитектка  и тя много уклончиво ми отговори: „аз съм писала всичко там, вижте си го“. Когато има обозначение, че има 3 метра, затова питам, като е решила да има такава визия, да направи около тази зелена част.  До обекта трябва да се спазва. Обезсмисля се гледането на тези схеми на сесия. Като има обозначение, че има 3 метра от зелената зона до обекта, трябва да се спазва.

Т. Янакиев: Къщичките са сложени на 3 м. от зелената площ.

К. Германова: Както и да е, въпросът е, че това което ни е представено като схема, не е това, което е сега заведението. Хубаво е тези схеми да имат вида, който след това ще имат. Схемата не отговаря на поставените заведения.

А. Николов: Искам да взема отношение по темата с маркировката до общината, понеже съм член на Комисията по безопасност. В комисията беше коментирано как да се обезопаси района. Преди време е имало легнал полицай, но след подписка от жителите в този район, легналият полицай е премахнат.

В един момент комисията прие, че шумящата маркировка е компромисен вариант и аз съм съгласен, че тази маркировка не е направена добре от изпълнителя. Но мисля, че човешкия живот е по-важен от съня на хората. Но нещо трябва да има там, защото е много натоварено движението. От целия горен квартал на града най-използвания път е по тези стълбички.

С. Лулева: Днешното заседание протича трудно, явно има някакъв проблем с интернета, не чух и по-голямата част от  изказването на колегата и при изказването на г-жа Хльостарова също се получи някакъв дискомфорт.

В тази връзка, ще можем ли вече да провеждаме заседанията присъствено от следващия месец. Ясно е, че епидемиологическата обстановка е удължена и ние можем да продължаваме така до есента и зимата. То не се знае какво ще стане. Въпросът ми е, можем ли да направим всичко възможно да влезем в залата, защото комуникацията ни е доста трудна, въпреки че ето седим си по местата, опитваме се да слушаме, но един срив на интернета и се губи връзката. Имаме ли възможност да го направим другия месец? Аз мисля, че може да се намери подходяща зала, за да влезем повече хора, не е казано че трябва да бъде в общинския съвет.

Към кмета въпросът ми е свързан с движението от  ул. "Люлин" към посока ВИК, която улица е двупосочна, но тя е изключително опасна към момента. Има спрени автомобили, а тази улица е между другото е била еднопосочна, а в момента е двупосочна. В момента има спрели коли и от едната и от другата страна, при минаването само на един автомобил е предпоставка за ПТП и има опасност за хората, защото колите са спрени буквално на тротоарите, тези хора вървят по шосето, а когато  вече тръгва кола отдолу или отгоре заради двупосочната движение, става още по-голям ужас по тази улица. Това ми е въпроса: има ли възможност тази улица да стане отново еднопосочна?

Т. Янакиев: Г-жо Лулева, аз до колкото знам тази улица би трябвало да е еднопосочна и към момента.

С. Лулева: Не, двупосочна е.

Т. Янакиев: Защото и Генералния план за транспортната схема все още не е приет и все още върви на обявление е факт, но той не е приет. В него фигурираше в тази част да има двупосочна улица, но тук при нас направихме поредица от срещи  с жителите от тази част  на улицата и тяхното мнение е, че двупосочността на улицата ще е голям проблем за движението , точно това, което казвате вие. На прима виста направихме една работна схема по която сега представехме на хората, които разработват Генералния план за нова схема на движение , в която тази улица да бъде еднопосочна и респективно ще засегне другите улици за да може да се обхване целия цикъл на движението, така че идеята която имаме е еднопосочност на въпросната улица.

С. Лулева: Чудесно.

Т. Янакиев: Относно колите паркирани на тротоара, това е проблем. Във връзка с паяка, вярвайте ми в момента в който тръгне паяка пред ВИК няма да има никакви паркирани автомобили на тротоара. Аз използвам случая и сесията и да помоля жителите на Созопол и нашите гости, да спазват правилата за движение по пътищата, да спазват знаците, защото масово не се спазват знаците, което е голям проблем. Не бива да се очаква само от Общината или пък от КАТ да регулира изцяло всичко. За Бога, ние сме големи хора и тези правила трябва да ги спазваме. Това е нещо, което е недопустимо просто,  а да чакаш някой да те  накаже. Това ли е живота - ти да нарушаваш  постоянно и да седиш да чакаш някой да те наказва постоянно? За мен това е липса на съзнание.  При  всички положения със започването на паяка и успоредно с това ние имаме двама служители, които са по обществен ред и глобите,  които слагат с фиш са 50.00 лева.  Глобата фиш, който те слагат на съответния автомобил е 50 лева. Заявявам го в ефир, за да го знаят всички, така че ако някой паркира и заеме място, на което не е тяхно или спрат на място не е  позволено  те рискуват да отнесат глоба от 50 лева или когато заработи паяка  автомобилът ще бъде репатриран на наказателен паркинг и пак да платят наказателна глоба.

С. Лулева: Благодаря ви. Аз осъзнавам, че тези хора няма къде да си паркират автомобилите, тя самата улица е много тясна  и дори да си заплатят парко място пред домовете няма как да се начертае, защото няма възможност. Това с паркирането на тротоарите е ясно, че няма как да се изключи и за сезона. ние сме го приели. Лятото е така, сега в крайна сметка наистина има места, където не може да се направи. Това, че улицата ще остане еднопосочна е много добре, това, че колите са паркирани върху тротоара, стига да не е улицата двупосочна  мисля, че в годините  не е създавало чак такъв проблем по тази улица. Благодаря ви много!

Т. Янакиев: Само иска да допълня г-жо Лулева, че ние този сезон уширочихме едно място, изчистихме го, трасирахме го, насипахме го и валирахме с чакъл в края на ул. "Вихрен" до съществуващия паркинги по този начин обособихме място за локално паркиране на местните хора. Така, че там имаше възможност срещу локален абонамент от 100 лева да се паркира на този паркинг. Обособиха се около 60 места. На човека ако му се върви 100-200 метра, винаги може да си остави колата на това място, а същевременно за почиващите ви казвам, че паркинга на ул. "Вихрен" е полупразен. Паркинга не е много далече от въпросната зона. Това са едни 100-200 метра и не мисля, че това са едни разстояния, които предполагат да си катерим колите по тротоарите и дали да рискуваме да бъдем глобени. Това е.

С. Лулева: Благодаря Ви!

Г. Пинелов: Г-жо Лулева, сега и аз да отговоря въпреки, че не съм длъжен, но ще бъда коректен и няма да отговоря като един предходен председател /не визирам г-жа Германова/,  който не е позволявал видно от протоколите на предходни сесии, да му се задават въпроси, защото по правилник въпросите и питанията са към кмета на общината и ще ви отговоря. Да, факт е имам огромно желание, повярвайте ми, да провеждам открити сесии, колкото за наше удобство, толкова и за публичност и гражданите да идват така, както беше в началото, в залата, но сме направили  една съвсем елементарна аритметика, че ако има отстояние, както е по заповедта,  1.5 метра от човек, дори може би няма да има място за служителите от общинска администрация, които в случая също трябва да отговарят на някои въпрос по компетенция, така че при първия удобен случай бъдете убедена, че има ли възможност, аз съм последния човек, който държа по този начин да  провеждаме сесията. Просто обстоятелствата са такива, до 31 юли, ако не бъркам е удължена заповедта. Единствения вариант, който имаме, но не знам колко би бил удачен и възможен чисто технически да бъде обезпечен, това е залата на читалището, защото тази на видео-клуба, по същия начин ще бъдат ограничени гражданите от публичност и което не е много добре за всички нас. Това е на този етап. Ще бъдете своевременно уведомени, когато имаме възможност за присъствено провеждане, както и за мястото на тяхното провеждане. На този етап това мога да ви отговоря. Благодаря за вниманието.

 С. Лулева: Благодаря.

Г. Пинелов: Г-н Георгиев, имате думата.

Цветелин Георгиев: Искам да кажа на колегата Николов  и всички общински съветници, че няма нищо лошо да създадем нещо в една превантивна мярка, но когато видим, че това не е о кей и когато  видим, че жителите се оплакват от него, то ние в крайна сметка трябва да го отчетем като не добро решение и да работим в посока това решение да бъде по някакъв начин отстранено и хората да почувстват, че ние наистина мислим за тях. Другото нещо, когато правим нещо, маркировка или там каквото и да било, ние в крайна сметка го правим не да не се случи а и някакъв проблем да бъде решен. Там от 30 години не е имало предпоставка за ПТП, а и никога не е имало проблем. В крайна сметка има  и нещо друго тази маркировка в населените места по закон не трябва да бъдат там и ние когато вземем едно решение, но жителите отчетат, че не е добро, ние не трябва да отстояваме, и да казваме това е най-доброто решение и така ще бъде, а трябва да се изслушваме и да търсим решенията да бъдат добри за хората. Благодаря ви.

Г. Пинелов: И аз ви благодаря за поясненията.

К. Германова: Благодаря ви г-н Председател. Само говорейки си за транспортния план искам, г-н Янакиев, да Ви благодаря, че взехте под внимание моето решение и направихте ул. "Каваци" еднопосочна от единия до другия край и по този начин сигурна съм, че успяхме да предотвратим инцидент с някое от децата около училището, така че благодаря Ви за което. Относно публичността г-н Пинелов, относно публичността в момента сесията се наблюдава чрез интернет, така че не е проблем да се заснема и предава в интернет и самата сесия, така че да сме ограничени само ние и част от общинската администрация. Просто правя предложение. Благодаря ви.

Г. Пинелов: Разбирам. Абсолютно съм го коментирал това нещо. Въпросът е да изберем най-правилния технически вариант, за да може това нещо да бъде реализирано. Мислил съм го този вариант, така че виждате и на мен не ми е особено лесно по този начин да правя сесия, така че при първи удобен случай ще го направим присъствено, и виждате че по този начин на провеждане на сесията самите сесии стават много дълги и отегчителни може би за някои, които ни гледат. При първия удобен случай ви обещавам, че ще бъде присъствено, стига законът да ми го позволява. Г-н Николов, имате думата.

А. Николов: Ползвам си правото на реплика, защото ми беше споменато името. Моята идея не беше да казвам кое е най-вярно и че едва ли не това, което сме предложили ние е най-правилно. Просто казвам обективно какъв е случая на комисията, разбира се че ако не е правилно и не е редно трябва да бъде махнато. Не е нужно да правим излишни популистки изказвания и да звучат като някои…

Г. Пинелов: Благодаря Ви г-н Николов, мисля че тази тема е редно да я приключим. Г-н Янакиев каза, че ще вземе отношение хем да се запази безопасността на хората, а от друга страна пък това да не влияе на живущите в този район. Благодаря на Вас, на г-н Георгиев, на г-н Янакиев за отговорите. Г-жо Николова, имате думата.

Стилияна Николова: Г-н Председател, моят въпрос е към Вас. След, като подписката е входирана в Общинския съвет, има ли как да я разгледам, защото след, като г-н Янакиев спомена, че има сведения, че подписите са манипулативно събрани се сетих как един ден ме помолиха да се разпиша в една подписка под претекст, че нямало автобуси за квартал "Миньор" и хората съответно няма с какво да ходят на работа и да се връщат. В интерес на истината тогава направих забележка на жената, която събираше подписката. Аз я разписах на доверие, но направих забележка, защото на листа отгоре не беше упоменато за какво точно е подписката. Има ли как да я разгледам?

Г. Пинелов: Съжалявам, че не е пред мен подписката. В почивката ще погледна , но мисля, че на листа отгоре беше написано за какво  конкретно се събират подписите. В момента сътрудничката ми Александра Глосова казва, че на всеки един лист е написано за какво точно се събират подписи.

Ст. Николова: Благодаря.

К. Германова: По това, което каза колежката Николова. Уважаеми колеги, именно тук е нашата работа и нашето място, ако искаме наистина ако искаме наистина да помогнем с някаква подписка и тази подписка да  е законосъобразна и да може да тръгне по своя път, то ние да дадем съвет на хората, които вървят с тази подписка тя да бъде законосъобразна,  т.е. да не се подписваме на доверие, защото това, което каза г-н Пинелов това може да бъде допълнено след това. Въпроса е ние да не позволяваме хората да бъдат манипулирани, а като общински съветници да опитваме и да даваме съвети как нещата да се случват по законов път. Просто като една реплика по това, което коментираме.

Г. Пинелов: Абсолютно сте права. В контекста на вашите думи, аз помогнах, ето заставам с името си и помогнах на хората в с. Равна гора относно оформянето на листа за подписката за пътя с. Росен – с. Равна гора, кое как би било и много странно как индиректно бях заплашен. Чакам да бъда заплашен лично от явно засегнатия човек, въпреки, че аз нито го познавам лично, нито знам за кого става въпрос, но той явно е припознал земеделските машини и в неофициален разговор ме е заплашил, но няма значение, сега за това сме избрани. Ние сме избраници на народа и трябва да защитаваме техните интереси, така че абсолютна съм зад вашите думи, че ние трябва да помагаме на хората и да бъдем максимално полезни.

Колеги, други въпроси? Слушаме ви г-н Стефанов.

Илиян Стефанов: Уважаеми г-н Янакиев, имам един такъв въпрос: в едно от нашите съставни села -  с. Крушевец, до стадиона за спортни дейности има отстрани едни метални съоръжения, които стоят вече десетки години и едно, че са опасни, едно че там нехаят и нищо не се случва. Искам да направя едно предложение тъй като там има доста младежи, които спортуват и имат нужда от някаква спортна база, какъв е статута на земята и за в бъдеще да го имате предвид, ако се намери някакво финансиране и там да бъде изградена една спортна база би било много добре да се развива спорта в нашата община, тъй като както ви казах има много младежи, които искат да спортуват, но няма никакво място и евентуално да помислите за един компромисен вариант докато това нещо се случи за изграждането на един външен фитнес, какъвто има в Созопол и на някои други населени места и младежите ще бъдат благодарни. Благодаря!

Т. Янакиев: Уважаеми г-н Стефанов, аз имам чувството, че вие ми четете мислите за което ви благодаря. Аз искам да кажа, че последния оглед, който направих на мястото беше вчера. Разговарял съм с кметицата. Знаем за металните.... оглеждахме за спортна площадка, която искаме да изградим. Чак се учудвам, че ми го задавате. Може би някои от хората,  с които сме контактували там са се обърнали и към вас, но хубавото е, че мислим в една посока с вас, така че това нещо ще се случи.

И. Стефанов: Благодаря.

Г. Пинелов: Колеги, други въпроси?

Стойчо Трендафилов: Ако е възможно да обърнете внимание малко на "Буджака" - много храсти, много неприятни пътища.  Ако може да обърнете внимание поне където е потока на колите и другия въпрос  ми е как да направим така, че пътя Дюни - св. Тома  по който пътуват много туристи, нашите таксита, има малко дупки, които са безобразни и това рефлектира върху нашата работа. Просто има места, където е невъзможно да се кара - особено нощно време. Хората се оплакват много. Това са дребни неща, ако можем нещо да направим.

Т. Янакиев: Относно "Буджака" ви отговарям, че не само "Буджака", а всичките ни  пътища, които са на територията на общината и те пролетта и есента искат почистване.  Проблемът знаете какъв е.  Той е свързан с пари. Имаме ограничен бюджет с който разполагаме и в рамките на този бюджет ще се опитаме да почистваме най-опасните места. Пак давам пример с околовръстния път на Созопол, който не беше почистван много, много  години. Ако се почиства всяка година по малко както направихме тази година, следващата година няма да е необходимо почистване, просто не се е чистило до сега това нещо. Това е така, но полека лека всички пътища, които са в общинската пътна мрежа ще бъдат почистени, но в рамките на финансовите възможности, които имаме. Ние не сме спрели да го правим това нещо. Сега даже започваме.....имахме намерение вътрешния път за "Градина" да почистим, но там имаше прокопаване и половината храсти бяха премахнати.

            Относно втория въпрос, единствения ремонт, който се е правил на този път, ако не ме лъже паметта преди 5 години, на една отсечка от 40 метра беше асфалтирана. Тази година запълнихме една не малка част от дупките и на есен ще бъдат запълнени и другите. Говоря за най-фрапиращите дупки, тези които могат да разбият кола, могат да контузят и човек докато бяга /защото и аз съм човек, който обича да спортува и често хода да бягам там/, така че закърпихме най-тежките дупки, но има още какво да се прави. Истината е, че пътя Дюни – в.с. „Св. Тома“ трябва изцяло да бъде рехабилитиран, но за това нещо на този етап само можем да мечтаем.

Ст. Андонов: Г.н Кмете, единият ми въпрос отпада, тъй като видях обявлението от 28 юни в страницата на Общината, че премахването на графичните обозначения на паркоместата срока е до днес и от утре ще се вземат мерки, така че този въпрос евентуално ще го задам на другата сесия, ако видя, че не е спазено това, което е написано. Основният ми въпрос е относно "веселата уличка". Там се направи един ремонт. Стана много красиво, но бяха поставени едни колчета точно по средата на частта от бившия "Хедон" до "Хоризонт" и по този начин улицата е затворена. Отпред в началото на улицата има поставен знак "забранено влизането", а там е пълно с коли. Знам, че там има частен паркинг и евентуално този знак не трябва да е "забранено влизането", а улица без изход. Освен това тази сутрин отново минах и ги преброих спрените коли - 37 на брой. Тъй като Общината и без това няма финансови средства, имаме огромен дълг за изплащане, предлагам там да бъде обособена като места за паркиране и да се събират такси. И да напомня, че хората още чакат пейките на този тротоар.

На въпроса за спрените 37 броя автомобили в участъка от  "Хедон" до "Хоризонт", г-н Янакиев,  отговори че идеята е много добра и това предложение  ще бъде обсъдено в комисията по транспорт за възможностите на нейното реализиране.  Г-н Янакиев предложи когато се направи "Синя зона" този участък ще бъде маркиран като синя зона чак до началото на „Буджака“.

Г. Пинелов: Колеги, други въпроси. Разбирам, че няма само искам да запозная г-н Янакиев, предполагам, че е стигнало да него. Постъпило е питане от съгражданката Красимира Хрусова, живуща в гр. Созопол, кв. „Мисари“ ще ви го зачета:

Уважаеми г-н Пинелов,

Бих искала от мое име на следващата сесия на Общински съвет – Созопол, да зададете въпрос на Кмета на Общината, кога се предвижда асфалтиране на улиците в кв. Месари.

Положението с инфраструктурата в квартала е нетърпимо, на практика няма улици, а само кал и камъни.

Само да напомня, че в този квартал живеят данъкоплатци и избиратели и кварталът е част от Созопол, така както са Стария град и кв. Хармани.

Вярвам, че ще се отнесете сериозно към това питане и същото ще бъде поставено на обсъждане в спешен порядък на следващата сесия.

Очаквам да получа писмен отговор на това питане.

Т. Янакиев: Да, г-н  Пинелов давам отговора, който може да се изготви писмено. Уважаемата наша съгражданка трябва да знае, че в момента сме в процес на изграждане на три нови улици. Асфалтиране на ул. "Одеса", подстъпите, които са към "Мисари" от стадиона до.......  Имахме два проблема там, че в едната част на уличното легло се оказа, че почвата не е много добра и трябваше да се укрепи, за да може след това улицата да не пропадне и да не ни обвинят в некачествено свършена работа, така че аз предпочетох да се забавим за да можем да ги направим както трябва. Вторият проблем за стартиране на ремонта  е, че първо трябва да изградим в долната част на улица "Одеса" дъждовната канализация. Имаме проект за дъждовна канализация. Обещали сме на хората. Хората го чакат с нетърпение, защото за никой не е тайна, че при проливни дъждове тази част на Созопол става като Венеция, така че тези неща са свързани с дъждовната канализация и тя трябва да се направи преди асфалтирането.

Аз искрено се надявам, че до края на тази година  всичките тези работи ще бъдат факт т.е. ще имаме нови улици, ще бъде изградена дъждовна канализация и ще бъде ремонтирана ул. Одеса в  участъка в частта, която ви казвам. Това е моят отговор. Предполагам, че до края на годината тези улици ще бъдат факт. Другото, което искам да кажа е, че с този проблем се сблъсквам като се срещам с хората по всички населени места. Цялата улична мрежа  е изключително амортизирана. Не е инвестирано в нея дълги години и това предполагат, че амортизацията води до грохване на самата улична настилка във всички населени места. Вие също ходите по населените места и виждате, че улиците във всяко едно село са под всякаква критика. т.е. на нас първо ни трябва една сериозна инвестиционна рамка и сега при отваряне на програмите да се види къде какво можем да донесем като инвестиция, защото със собствени средства и бюджет ние няма да можем да се справим. Аз искам да уведомя общинските съветници и да знаят, и да казват, защото ние може да сме в различни политически формации, но идеята за която, и вие, и аз съм тук е да работим за благополучието на народа и да помагам на община Созопол, така че трябва да се знае и да се казва, че догодина ще бъде най-трудната ни година. Догодина ние трябва да платим 4.5 млн. лева дългове към банките и безлихвения заем за не разплатените задължения от 2018 и 2019 години. Така че тези четири милиона трябва да са наши свежи пари, наши собствени приходи, които ние трябва да изкараме и да ги дадем. Аз като един стопанин  се грижа за всички, но  осъзнавам, че усилията, които полагам са базирани на  изключително оскъдни ресурси, с които    разполагаме, така че разбирам въпроса на гражданката. Аз мисля, че това което правим в момента е много повече от това,  което някои други селища като Черноморец, Атия и от където и те  могат да кажат: ами защо не ни изградите  и на нас по три нови улици и не асфалтирате изцяло 700-8000 метра от нашите улици? Полека лека и с общи усилия аз мисля, че се движим в правилната посока. Благодаря.

Г. Пинелов: Благодаря г-н Янакиев и от името на нашата съгражданка. Когато ни изпратите отговора  ще и го препратим и на нея. Колеги други въпроси имате ли? Няма.     

            Колеги, всички сте получили проекта за дневен ред на днешното заседание.

По време на заседанието на комисиите г-н Янакиев оттегли докладна записка №365/11.06.2021 г. и докладна записка №371/11.06.2021 г. преди тяхното обсъждане и гласуване затова ще гласуваме дневния ред без тях. Имате ли предложени относно дневния ред? Нямате. Преминаваме към гласуване на дневния ред:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

с

РЕШЕНИЕ №427

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

 

 1. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:
 2. Докладна записка №345/08.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: удостояване Ставрофорен иконом Иван Стоянов Попов /Отец Иван/ със званието „Почетен гражданин на град Созопол“ /посмъртно/
 3. Докладна записка №348/09.06.2021 г. от Георги Леонидов Пинелов – председател на Общински съвет - Созопол относно: Отчет за дейността на общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.12.2020 г. до 31.05.2021 г.
 4. Докладна записка №375/14.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол 

 

 1. II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:
 1. Докладна записка №374/14.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

 

III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 1. Докладна записка №338/03.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.290, по КК на с. Атия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, м. “Старо селище“, с. Атия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за жилищни сгради с малка височина - села, за изграждане на “жилищна сграда“.
 2. Докладна записка №339/03.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на улица с осови точки 312-313-314-315-316-317-318-319-320, в обхвата на зона по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, м. “Старо селище“, с. Атия, извън границите на урбанизираната територия, с цел осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 63015.506.290, по КК на с. Атия.
 3. Докладна записка №364/11.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – план за улична регулация, за елементи на техническата инфраструктура , извън границите на урбанизираните територии, за обект: “Улична регулация за осигуряване на транспортен достъп и трасе на техническата инфраструктура на улица с осови точки 254-255-256-257-258-259-260-261-262-126-263-264-265-127-128-129-130-131-132-133-180 и улица тупик с осови точки 133а-133b, м. “Аклади“, землище на гр. Черноморец, Община Созопол.

 

 

 1. IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 

 1. Докладна записка №344/08.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Обявяване на недвижим имот с проектен идентификатор 67800.501.610 с площ от 31 (тридесет и един) по кадастрална карта на гр. Созопол, индивидуализиран съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, отделен като реална част от ПИ 67800.501.469 и 67800.501.504, за частна общинска собственост.
 2. Докладна записка №346/08.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура – част „Улица IV клас, като продължение на улица с О.Т. 956-957 /кв. Мисаря/ до връзката с общински път BGS1220/ II-99, Созопол – Приморско - в.с. Дюни”, м. “Мисаря“, землище на гр. Созопол, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
 3. Докладна записка №347/08.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобрява проект на решение за прекратяване на концесия с предмет: „Управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, напояване, спортно-развлекателни услуги и други дейности разрешени от закона,  върху язовири, публична общинска собственост Язовир „Крива круша 1 и 2 "ПИ 81178.33.382, с площ 187, 288 дка. общ завирен обем 150 000 куб.м и ПИ 81178.25.38, с площ 62.248 дка, общ завирен обем 121 000 куб.м, намиращи се в землището на гр. Черноморец, ЕКАТТЕ 81178“.
 4. Докладна записка №366/11.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 63029.174.459 - частна общинска собственост с площ от 4 000 кв.м. Трайно предназначение на територията: „Горска“, начин на трайно ползване: „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в община Созопол, землище с. Росен, местност „Бакърлъшки път“.
 5. Докладна записка №367/11.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 67800.50.212, находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, Куку баир № 212, местност „Куку баир“, площ 482 кв.м с трайно предназначение на територията: „Земеделска по §4 по ЗСПЗЗ“ и начин на трайно ползване: "Ниско застрояване (до 10m)".
 6. Докладна записка №368/11.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, представляваща 36 кв.м идеални части от масивна сграда с идентификатор 30822.501.113.2 със застроена площ от 245 кв.м и предназначение - „Административна, делова сграда“ находящ се в с. Зидарово, община Созопол
 7. Докладна записка №369/11.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: безвъзмездно ползване за срок от 10 години на структура на Министерство на земеделието храните и горите - Общинска служба "Земеделие" гр. Созопол, на 2 помещения с обща полезна площ от 73.81 кв.м, представляващи самостоятелни обекти в сграда, а именно: самостоятелен обект с идентификатор 67800.501.288.1.4, с площ 51.43 кв.м и самостоятелен обект с идентификатор 67800.501.288.1.8, с площ 22.28 кв.м,  находящи се в сграда с идентификатор 67800.501.288.1, по КККР на гр. Созопол, находящ се на ул. “Аполония“ № 31, ет.1.
 8. Докладна записка №370/11.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в урегулиран поземлен имот с идентификатор 12975.501.430, представляващи 171/691 кв.м. ид.ч. от поземлен имот целият с площ 691 кв.м с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, находящ се в общ. Созопол, с. Вършило, п.к. 8157, ул. „6-ти септември" №32.
 9. 16. Докладна записка №372/11.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС на 41.00 кв. м идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.4.3, с площ от 143 кв.м, разположена в сграда с идентификатор 67800.504.224.4 , построена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, находящ се в гр. Созопол, площад „Черно море“ №1, бл.2.
 10. 17. Докладна записка №373/11.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 81178.8.129 - публична общинска собственост с площ от 3 370 кв.м, Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „пасище“, находящ се в Община Созопол, землище гр. Черноморец, местност „Аклади - Чеири“ номер по предходен план №598.

 

 

Приема се дневния ред така, както ви е представен с изключение на двете докладни, които бях оттеглени. Давам 10 минути почивка. Изключете си микрофоните и камерите.

 - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - --- - - - - - -- - -- - - - - - - - -

ПРОВЕРКА след почивката:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ -ТУК

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ТУК

СТАНИМИР АНДОНОВ – ТУК

АНЕТА ФИЛИПОВА – ТУК

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ТУК

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА -ТУК

СТАМАТ СТАМАТОВ – ТУК

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ТУК

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ТУК

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ТУК

КАТЯ СТОЯНОВА -  – – – – – – – – – – – – – –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ТУК

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –– – – – – – – –– – –– ––

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ТУК

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ТУК

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ТУК

 

При  проверка на кворума след почивката присъстват 14 от 17 общински съветника, имам кворум и можем да продължаваме по дневния ред. Давам думата на Станимир Андонов - председател на комисията по законност, да представи становището на комисията от заседанието проведено на 24 юни. Имате думата г-н Андонов.

Ст. Андонов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Янакиев, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми служители от общинска администрация  представям ви СТАНОВИЩЕ от заседание на  комисията по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”, проведено на 24.06.2021.  Присъстваха: Станимир Андонов,   Желязко Иванов, Анета Филипова и Димитринка Господинова.  Отсъстваше Панайот Рейзи.

Разгледани бяха следните докладни записки:

Докладна записка №345/08.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относноудостояване Ставрофорен иконом Иван Стоянов Попов /Отец Иван/ със званието „Почетен гражданин на град Созопол“ /посмъртно/.

Кмета Т. Янакиев се мотивира, като посочи приноса на покойния отец Иван за духовното развитие и духовното съхранение  на нашата православна християнска  общност в Созопол и се надява на подкрепата на докладната.

Ст. Андонов: Други коментари  нямаше. С четири гласа „За", докладна записка №345 влиза за разглеждане на днешната сесия. Комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме.

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №428

Общински Съвет на основание  чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА, чл.6  и чл.40 от Наредба за символите на община Созопол, удостоява Ставрофорен иконом Иван Стоянов Попов /Отец Иван/ със званието „Почетен гражданин на град Созопол“ /посмъртно/.


Ст. Андонов:  Докладна записка №348/09.06.2021 г. от Георги Леонидов Пинелов – председател на Общински съвет - Созопол относно: Отчет за дейността на общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.12.2020 г. до 31.05.2021 г.

Въпроси и коментари  по докладната нямаше. С четири гласа „За", докладна записка №348 влиза за разглеждане на днешната сесия. Комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладна записка № -348 ?  Няма. Гласуваме.


ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №429

На основание чл.27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и  чл.10, ал.2, т.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, Общински съвет Созопол приема  Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.12.2020г. до 31.05.2021г., като отчета следва да бъде публикуван на  интернет-страницата на Общински съвет Созопол.

 

                   Докладна записка №365/11.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „Созопол - представяне на културното  наследство, традиции и устойчивост“ по Програма на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство: „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО  И СЪТРУДНИЧЕСТВО“, Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“.

Ст. Андонов: Докладна записка №365 след проведените обсъждания беше оттеглена от г-н Янакиев и отпада от дневния ред.

 

Ст. Андонов: Докладна записка №375/14.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол.

Г-н  Янакиев каза, че тази докладна е направена следствие промяна в Наредбата, в която имаше една неяснота в чл.15/1/ беше „с/без ДДС“ и изчистваме тази неяснота.

Въпроси и коментари  нямаше. С четири гласа „За", докладна записка №375 влиза за разглеждане на днешната сесия. Комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладна записка № 375? Няма. Гласуваме.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №430

 

 1. Общински съвет Созопол приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства/МПС/ на територията на град Созопол съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

 

 

Ст. Андонов: Г-н Председател, това са докладните, които бяха предложени за разглеждане от комисията.

            Г. Пинелов: Благодаря на г-н Андонов, давам думата на Димитринка Господинова – председател на комисията по финанси  да представи становището на комисията от заседанието от 24 юни.

 

Димитринка Господинова: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Янакиев, уважаеми колеги общински съветници, колеги от общинска администрация представям ви становище  проведеното на 24.06.2021 г. онлайн заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми”. При направената поименна присъствена проверка присъстваха: Димитринка Господинова  – председател,  Станимир Андонов – член, Цветелин Георгиев  – член, Красимира Германова – член и Милена Желева – член.

Участие в заседанието взеха:

Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол;

Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;

Общински съветници;

Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;

Галина Георгиева – юрист на община Созопол.

Разгледана бе Докладна записка №374/14.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

Г-н Ст. Андонов предложи към  докладните, които са от кметове на населените места, за закупуване на  инвентар за техните села, с докладната да предлагат и оферти за да става ясно за какъв точно инвентар става въпрос. Какви са цените на които се предлагат?

Красимира Германова отговори, че е излишно и неправилно кметовете е да събират оферти и т.н., и  че това е в правомощията на общинска администрация, защото си има правила и начини на договаряне на каквито и да е покупки.

Ст. Андонов зададе въпрос как ще докажат тези 2 000 лв. за какво им трябват?

К. Германова - отговори: Те могат да напишат какво точно искат, но няма как кметовете по населени места да тръгнат да ви събират оферти, защото първо това, че те  ще ви  съберат някаква оферта не означава, че това ще е цената на която те ще  закупят тези материали. Това не е в  правомощията на кметовете по населени места да събират оферти. Те предлагат някаква цена. Не е казано, че тази цена ще бъде на 100% използвана. Общината е тази, която ще прецени дали ще мине на поръчка или на договаряне, така че това за представяне на оферти от кметовете по населени места мисля, че  е излишно и неправомерно.

Г-н Т. Янакиев се съгласи с казаното от г-жа Германова, но предложи в името на прозрачността, ако прецени Общинския съвет, той е готов, общинска администрация да  подготвя и оферти по техните докладни записки.

Други въпроси и коментари нямаше и след гласуване с резултат от гласуването 5 гласа „За“ комисията подкрепя докладната и предлага да бъде разгледана на общинска сесия.

 

Г. Пинелов:  Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Ако нямате повече въпроси, влизаме в процедура на гласуване.

 

 

Д.Господинова: Дейност 122 „Общинска администрация” - увеличение с 35 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било         увеличение        става

 • 51-00 – основен ремонт на ДМА 0 лв. 35 000 лв.            35 000 лв.

в т.ч.

-Изпълнение на енергоспестяващи мерки

на сградата на общинска администрация,

п-д „Хан Крум“ №2, гр. Созопол,

по КП, нов обект № 337                                            0 лв.               35 000 лв.           35 000 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – – – – – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:14
Против: 0
Въздържали се: 1

 

 

Д. Господинова: 1.1. Функция „Общи държавни служби” – увеличение с 35 000 лв. по дейности и параграфи, както ги гласувахме:

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –– – – – – – –  –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

Д. Господинова:- Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – намаление с 35 000 лв., по параграфи, както следва:

                                                                                           било             намаление           става

 • 10-00 – издръжка 100 000 лв. 35 000 лв.          65 000 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт 40 000 лв. 35 000 лв.             5 000 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –- - - - - - - - - - - -- 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

 

Д. Господинова:1.2. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - намаление с 35 000 лв. по дейности и параграфи, както ги гласувахме.

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - - - - - -- 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:14
Против: 0
Въздържали се: 1

 

Д. Господинова: Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“ – промяна по параграфи и обекти както следва:

                                                                                    било                                               става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 99 600 лв. 99 600 лв.

в т.ч.

било                                                                            било              намаление                 става

 • § 52-05 – Придобиване на стопански инвентар:

- Алуминиева кабина, 1бр., по КП, обект №329      2 000 лв.        2 000 лв.              0 лв.

 

става                                                                          било              увеличение               става

 • § 52-03 – Придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения:

-Алуминиева кабина,

 по КП, обект №329                                                     0 лв.             2 000 лв.                 2 000 лв.

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

 

Д. Господинова: 1.3. Функция „Икономически дейности и услуги“ - Общински съвет Созопол извършва промяна на разходните параграфи по дейности, както ги гласувахме.

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

Д. Господинова:1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2021 г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както ги гласувахме.

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - - - - - -- 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

 

Д. Господинова:

                                                                                 било         намаление          става

 

 • 10-00 – издръжка 30 000 лв. 1 734 лв.         28 266 лв.

в т.ч.

 • § 10-15 – материали 4 000 лв.        1 734 лв.         2 266 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - - - - - -- 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

 

Д. Господиинова:                                                            било         увеличение        става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 0 лв.           1 734 лв.            1 734 лв.

в т.ч.

 • § 52-03 – Придобиване на друго оборудване

,машини и съоръжения

Стойността на обекта представлява

съфинансиране в размер на 10% по проект на ФСЗ

- Пелетен котел

по КП,нов обект № 333                                                      0 лв.                974 лв.           974 лв.

 

 • § 52-05 – Придобиване на стопански инвентар:

Стойността на обекта представлява

съфинансиране в размер на 10% по проект на ФСЗ

- Обзавеждане и оборудване за ЦНСТДМУ с. Атия,

по КП, нов обект № 334                                                    0 лв.                760 лв.               760 лв.

 

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - - - - - -- 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14

Против: 0
Въздържали се: 1

 

Д. Господинова: дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания” - извършва компенсирани промени в обема на общите разходи за дейността, по обекти и параграфи, както ги гласувахме.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - - - - - -- 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

 

Д. Господинова: 2.1. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”,

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –- - - - - - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – - - - - - - - - - - - -- 

ЦВЕТАН ИВАНОВ - - - - - - - - - - - - -- 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 12
Против: 0
Въздържали се: 1

 

Д. Господинова: 2. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 2021 г. в частта за делегираните от държавата дейности - дофинансирани с общински приходи по функции, дейности и параграфи във връзка със съфинансиране в размер на 10% по проект на фонд “Социална закрила”, както ги гласувахме.

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ –- - - - - - - - - - - -- 

ЦВЕТАН ИВАНОВ -- - - - - - - - - - - -- 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 13
Против: 0
Въздържали се: 1

                                                                                

Д. Господинова: 

                                                                                 било         намаление          става

 

 • 10-00 – издръжка 25 800 лв. 2 000 лв.         23 800 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт 13 500 лв. 2 000 лв.        11 500 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ –- - - - - - - - - - - -- 

ЦВЕТАН ИВАНОВ -- - - - - - - - - - - -- 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 13
Против: 0
Въздържалисе: 1

Приема се.

 

Д. Господинова:                                                    било         увеличение        става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 0 лв. 2 000 лв.            2 000 лв.

в т.ч.

 • § 52-03 – Придобиване на друго оборудване

,машини и съоръжения:

- Храсторез за к-во Равадиново,

по КП,нов обект № 335                       0 лв.             2 000 лв.           2 000 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - - - - - - - - - - - - -- 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

Приема се.

 

Д. Господинова: дейност 122 „Общинска администрация” в обема на общите разходи за дейността по параграфи и обекти, както ги гласувахме. 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ –- - - - - - - - - - - -- 

ЦВЕТАН ИВАНОВ -- - - - - - - - - - - -- 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 13
Против: 0
Въздържалисе: 1

Приема се.

 

Д. Господинова:3.1. Извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи във функция „Общи държавни служби”,

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – -------------

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ –ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ -- - - - - - - - - - - -- 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 13
Против: 0
Въздържалисе: 1

Приема се.

Д. Господинова:

                                                                                 било             намаление          става

 

 • 10-00 – издръжка 14 500 лв.        2 000 лв.         12 500 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт 4 000 лв. 2 000 лв.                              2 000 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържалисе: 0

Приема се

 

 

Д. Господинова:                                                    било          увеличение           става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 0 лв. 2 000 лв.            2 000 лв.

в т.ч.

 • § 52-03 – Придобиване на друго оборудване

,машини и съоръжения:

- Храсторез за к-во Крушевец,

по КП, нов обект № 336                                           0 лв.              2 000 лв.            2 000 лв.

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –– – – – –  – – – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

Приема се

 

Д. Господинова:дейност 122 „Общинска администрация” в обема на общите разходи за дейността по параграфи и обекти, както ги гласувахме.  

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1

Приема се

 

Д. Господинова:3.2. Извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи във функция „Общи държавни служби»

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - - - - - --

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

Приема се

Д. Господинова: 3. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на долупосочените кметства в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2021 г. в частта за местни дейности, както ги гласувахме: 

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1

Приема се.

 

Д. Господинова: дейност 622 „Озеленяване” в частта за капиталови разходи по параграфи и промяна на наименованието на обекти от капиталовата програма, както следва:

                                                                                    било                                                  става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 26 500 лв. 26 500 лв.

в т.ч.

                                                                                 било                 увеличение                  става

 

 • § 52-03 – Придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения:                                          6 500 лв.                  800 лв.                  7 300 лв.

 

                                                                                    било               намаление                  става

Извършва промяна в наименованието на

обектите:

било

-Закупуване на дробилка, 1 бр.,

по КП, обект №314

става

- Дробилка,

по КП, обект №314        3 000 лв.            3 000 лв.                        0 лв.

 

                                                                                    било               намаление                  става

било

-Закупуване на храсторези 2бр.,

по КП, обект №317

става

-Храсторез,

по КП, обект №317                                                        2 000 лв.                 610 лв.                 1 390 лв.

 

                                                                                    било               увеличение                  става

-Косачки,

по КП, нов обект №338                                                        0 лв.            3 110 лв.                   3 110 лв.

 

                                                                                    било         увеличение    става

- Телескоп за жив плет,

по КП,нов обект №339                                                        0 лв.            1 300 лв.             1 300 лв.

 

                                                                                    било         намаление    става

 • § 52-04 – Придобиване на трансп. средства 20 000 лв. 800 лв.        19 200 лв.

Извършва промяна в наименованието на

обекта:

било

- Закупуване на бордови лекотоварен

автомобил,

по КП, обект №313

става

- Бордови лекотоварен автомобил,

по КП, обект №313                                                       20 000 лв.               800 лв.        19 200 лв.

 

                                                                                

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ -  – – – – – – – – –

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

Приема се

 

Д. Господинова: 4. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на ОП „Общински гори и озеленяване” за 2021 г.

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - – – – – – – –   – – –

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

Приема се

 

Д. Господинова: 5. Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.3, т.2.1, т.3.1, т.3.2, т.4и заповед №8-Z-649/ 31.05.2021 г. на Кмета на община Созопол, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на община Созопол за 2021 г. /Приложение №1/

 

                                                                     било              увеличение                става

 

Общо капиталови разходи:                    2 065 830лв.    56 340 лв.     2 122 170 лв.

в т.ч. от:                                                      

собствени средства за местни

дейности                                                        879 991 лв.   40 734 лв.         920 725 лв.

 

            средства от други източници

            на финансиране:

            -Трансфер от фонд „Социална закрила“     0лв.              15 606 лв.             15 606 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ -– – – – – – – –  – – – – 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържалисе: 0

Приема се

 

Д.Господинова:  Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г., както ги гласувахме.

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ВЪЗДЪЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - – – – – –– – –– – –  – – –

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

Решението се приема.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №431

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г., както следва:

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2021 г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.1. Функция „Общи държавни служби” – увеличение с 35 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

- Дейност 122 „Общинска администрация” - увеличение с 35 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                 било         увеличение        става

 • 51-00 – основен ремонт на ДМА0 лв. 35 000 лв. 35 000 лв.

в т.ч.

-Изпълнение на енергоспестяващи мерки

на сградата на общинска администрация,

п-д „Хан Крум“ №2, гр. Созопол,

по КП, нов обект № 337                                            0 лв.     35 000 лв.           35 000 лв.

 

1.2. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - намаление с 35 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

- Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – намаление с 35 000 лв., по параграфи, както следва:

                                                                                    било             намаление           става

 • 10-00 – издръжка 100 000 лв. 35 000 лв.       65 000 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт 40 000 лв. 35 000 лв.       5 000 лв.

 

1.3. Функция „Икономически дейности и услуги“ - Общински съвет Созопол извършва промяна на разходните параграфи по дейности, както следва:

- Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“ – промяна по параграфи и обекти както следва:

                                                                                     било                                               става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 99 600лв. 99 600 лв.

в т.ч.

било                                                                            било     намаление                 става

 • § 52-05 – Придобиване на стопански инвентар:

- Алуминиева кабина, 1бр., по КП, обект №329      2 000 лв.        2 000 лв.          0 лв.

 

става                                                                          било     увеличение               става

 • § 52-03 – Придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения:

- Алуминиева кабина,

 по КП, обект №329                                             0 лв.             2 000 лв.            2 000 лв.

 

 

 1. 2. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 2021 г. в частта за делегираните от държавата дейности - дофинансирани с общински приходи по функции, дейности и параграфи във връзка със съфинансиране в размер на 10% по проект на фонд “Социална закрила”, както следва:

2.1. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания” - извършва компенсирани промени в обема на общите разходи за дейността, по обекти и параграфи, както следва:

                                                                                    било         намаление          става

 

 • 10-00 – издръжка 30 000 лв. 1 734 лв.28 266 лв.

в т.ч.

 • § 10-15 – материали 4 000 лв.      1 734 лв.         2 266 лв.

 

                                                                                 било         увеличение        става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 0 лв.           1 734 лв.      1 734 лв.

в т.ч.

 • § 52-03 – Придобиване на друго оборудване

,машини и съоръжения

Стойността на обекта представлява

съфинансиране в размер на 10% по проект на ФСЗ

- Пелетен котел

по КП,нов обект № 333                                                      0 лв.              974 лв.           974 лв.

 

 • § 52-05 – Придобиване на стопански инвентар:

Стойността на обекта представлява

съфинансиране в размер на 10% по проект на ФСЗ

- Обзавеждане и оборудване за ЦНСТДМУ с. Атия,

по КП, нов обект № 334                                                    0 лв.            760 лв.               760 лв.

 

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на долупосочените кметства в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2021 г. в частта за местни дейности, както следва:

 

Кметство с.Равадиново

 

3.1. Извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи във функция „Общи държавни служби”, дейност 122 „Общинска администрация” в обема на общите разходи за дейността по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било   намаление          става

 

 • 10-00 – издръжка 25 800 лв. 2 000 лв.23 800 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт 13 500 лв. 2 000 лв.11 500 лв.

 

                                                                                    било         увеличение        става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 0 лв. 2 000 лв.         2 000 лв.

в т.ч.

 • § 52-03 – Придобиване на друго оборудване

,машини и съоръжения:

- Храсторез за к-во Равадиново,

по КП,нов обект № 335                              0 лв.             2 000 лв.           2 000 лв.

 

Кметство с. Крушевец

 

3.2. Извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи във функция „Общи държавни служби”, дейност 122 „Общинска администрация” в обема на общите разходи за дейността по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било         намаление          става

 

 • 10-00 – издръжка 14 500 лв. 2 000 лв.   12 500 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт 4 000 лв. 2 000 лв.         2 000 лв.

 

                                                                                    било      увеличение           става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 0 лв. 2 000 лв.          2 000 лв.

в т.ч.

 • § 52-03 – Придобиване на друго оборудване

,машини и съоръжения:

- Храсторез за к-во Крушевец,

по КП, нов обект № 336                                       0 лв.              2 000 лв.         2 000 лв.

 

 

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на ОП „Общински гори и озеленяване” за 2021 г. - дейност 622 „Озеленяване” в частта за капиталови разходи по параграфи и промяна на наименованието на обекти от капиталовата програма, както следва:

                                                                                    било                                        става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 26 500лв. 26 500 лв.

в т.ч.

                                                                                 било      увеличение             става

 

 • § 52-03 – Придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения:                                 6 500 лв.             800 лв.         7 300 лв.

 

                                                                                    било    намаление              става

Извършва промяна в наименованието на

обектите:

било

-Закупуване на дробилка, 1 бр.,

по КП, обект №314

става

- Дробилка,

по КП, обект №314  3 000 лв.            3 000 лв.                      0 лв.

 

                                                                                    било        намаление                  става

било

-Закупуване на храсторези 2бр.,

по КП, обект №317

става

-Храсторез,

по КП, обект №317                                                        2 000 лв.          610 лв.               1 390 лв.

 

                                                                                    било       увеличение                  става

-Косачки,

по КП, нов обект №338                                               0 лв.            3 110 лв.                   3 110 лв.

 

                                                                                    било   увеличение    става

- Телескоп за жив плет,

по КП,нов обект №339                                                0 лв.            1 300 лв.           1 300 лв.

 

                                                                                    било           намаление  става

 • § 52-04 – Придобиване на трансп. средства 20 000 лв. 800 лв.      19 200 лв.

Извършва промяна в наименованието на

обекта:

било

- Закупуване на бордови лекотоварен

автомобил,

по КП, обект №313

става

- Бордови лекотоварен автомобил,

по КП, обект №313                                           20 000 лв.            800 лв.       19 200 лв.

 

 1. 5. Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.3, т.2.1, т.3.1, т.3.2, т.4и заповед №8-Z-649/ 31.05.2021 г. на Кмета на община Созопол, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на община Созопол за 2021 г. /Приложение №1/

 

                                                                     било        увеличение                става

 

Общо капиталови разходи:                   2 065 830лв.     56 340 лв.      2 122 170 лв.

в т.ч. от:                                                      

собствени средства за местни

дейности                                                     879 991 лв.      40 734 лв.      920 725 лв.

 

            средства от други източници

            на финансиране:

            - Трансфер от фонд „Социална закрила“0лв.                 15 606 лв.15 606 лв.

 

Д. Господинова: Г-н Председател, това беше докладната записка, разпределена за разглеждане от комисията.

 

Г. Пинелов: Благодаря ви г-жо Господинова, давам думата на Андрей Николов да представи становище на комисията от проведеното на 24 юни 2021 година заседание.

 

 

 Андрей Николов: Добър ден! Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Янакиев, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми служители от общинска администрация  представям ви становище от заседание на  комисията по „Устройство на територията, жилищната, политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”, проведено на 24.06.2021г Присъстваха  всички членове на комисията - Андрей Николов – председател; Станимир Андонов, Стамат Стаматов, Илиян Стефанов,  Цветан Иванов – членове.

На заседанието присъстваха още :

 Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;

      Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;

      Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;

Общински съветници;

Служители от общинска администрация.

 .

             Разгледаха се следните докладни записки :

Докладна записка №338/03.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.290, по КК на с. Атия, зона по §4 от ЗСПЗЗ,  земеделска територия, м. “Старо селище“, с. Атия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за жилищни сгради с малка височина - села, за изграждане на “жилищна сграда“.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с пет гласа "За", комисията подкрепя докладна записка № 338 да влезе за разглеждане на общинска сесия и предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.  Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №432

             1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ,  Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план за – План регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.290, по КК на с. Атия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, м. “Старо селище“, с. Атия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за жилищни сгради с малка височина - села, за изграждане на “жилищна сграда“.            

При изработване на ПУП–план регулация и застрояване да се спазят следните  параметри на застрояване: плътност на застрояване мак.40%, кота корниз Н.мак.=10.00м., К.инт. мак.=1,2 и минимална площ за озеленяване 40%, като ограничителните линии на застрояване да се ситуират на минимум 5.00 метра, от дъното на имота, по нанесените корекции в зелен цвят.

             Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.          

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

 Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

А. Николов:  Докладна записка №339/03.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на улица с осови точки 312-313-314-315-316-317-318-319-320,  в обхвата на зона по §4 от ЗСПЗЗ,  земеделска територия, м. “Старо селище“, с. Атия, извън границите на урбанизираната територия, с цел осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 63015.506.290, по КК на с. Атия.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с пет гласа "За", комисията подкрепя докладна записка № 339 да влезе за разглеждане на общинска сесия и предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.  Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – – – – – – –– – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №433

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План за улична регулация, на улица с осови точки 312-313-314-315-316-317-318-319-320, в зоната по §4от ЗСПЗЗ, м. “Старо селище, с. Атия, извън границите на урбанизираната територия, с цел осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 63015.506.290, по КК на с. Атия.

При изработване на ПУП– ПУР от О.Т.319 до О.Т.320 да се предвиди тротоар, с ширина  мин. 0.75 метра, да се изготвят таблици на: засегнатите от трасето поземлени имоти, данни за собственост и отнети площи.

             Към ПУП – ПУР да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план за улична регулация, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.          

           2.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план за улична регулация.

           3.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ,  Общински съвет - Созопол,  съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПУР. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

 Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

 

А. Николов: Докладна записка №364/11.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – план за улична регулация, за елементи на техническата инфраструктура , извън границите на урбанизираните територии, за обект: “Улична регулация за осигуряване на транспортен достъп и трасе на техническата инфраструктура на улица с осови точки   254-255-256-257-258-259-260-261-262-126-263-264-265-127-128-129-130-131-132-133-180 и улица тупик с осови точки 133а-133b, м. “Аклади“, землище на гр. Черноморец, Община Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с пет гласа "За", комисията подкрепя докладна записка № 364 да влезе за разглеждане на общинска сесия и предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.  Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – – – – – – – – 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №434

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.110, ал.1, т.5 във връзка с чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията , Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – план за улична регулация, за елементи на техническата инфраструктура , извън границите на урбанизираните територии, за обект: “Улична регулация за осигуряване на трандспортен достъп и трасе на техническата инфраструктура на улица с осови точки 254-255-256-257-258-259-260-261-262-126-263-264-265-127-128-129-130-131-132-133-180 и улица тупик с осови точки 133а-133b, м. “Аклади“, землище на гр. Черноморец, Община Созопол, с трасе и сервитут в част от поземлени имоти с идентификатори 81178.6.281, 81178.6.280, 81178.6.284, 81178.6.28581178.6.286, 81178.6.267, 81178.262, 81178.6.261, 81178.6.260, 81178.6.287, 81178.6.288, 81178.6.259, 81178.6.258, 81178.6.257, 81178.6.256, 81178.6.255, 81178.6.242, 81178.6.248, 81178.6.244, 81178.6.243, 81178.6.349, 81178.6.640, 81178.6.265, 81178.6.264, 81178.6.247, 81178.6.246 по кадастралната карта на гр. Черноморец.
 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПУР.

Срока за валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.

 

      Решението  да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва , по реда на чл.215 от ЗУТ, пред Административен съд гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.

 

 

 

А. Николов: Г-н Председател, това бяха докладните записки, разпределени за разглеждане от комисията.  Благодаря за вниманието.

Г. Пинелов: Благодаря на г-н Николов. Колеги давам пет минути почивка.

 

Проверка за кворума след почивката.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ -ТУК

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ТУК

СТАНИМИР АНДОНОВ – ТУК

АНЕТА ФИЛИПОВА – ТУК

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ТУК

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА -ТУК

СТАМАТ СТАМАТОВ – ТУК

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ТУК

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ТУК

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ТУК

КАТЯ СТОЯНОВА -  – – – – – – – – – – – – – –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ТУК

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –– ТУК

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – – – – – – ––

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ТУК

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ТУК

 

Г. Пинелов: Имаме кворум от 14 съветника, продължаваме по дневния ред, давам думата на г-н Желязко Иванов да представи становище на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” от проведеното на 24 юни заседание.

 

Ж. Иванов: Добър ден! Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Янакиев, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми служители от общинска администрация  представям ви становище от заседание на  комисията. На 24.06.2021 г. от 14:45 часа, се проведе онлайн заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”.

Присъствахме петимата членове на комисията: 

Желязко Иванов – председател на комисията

Андрей Николов – член;

Стилияна Николова – член;

Светлана Лулева – член;

Катя Стоянова - член.

 

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Галя Георгиева - юрист на Община Созопол;
 5. Общински съветници;
 6. 6. Служители от общинска администрация.

 

Разгледаха се следните докладни записки:

Докладна записка №344/08.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Обявяване на недвижим имот с проектен идентификатор 67800.501.610 с площ от 31 (тридесет и един) кв. м. по кадастрална карта на гр. Созопол,  индивидуализиран съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ,  отделен като реална част от ПИ 67800.501.469 и 67800.501.504, за частна общинска собственост.

Колеги, информирам ви, че по време на комисията по законност, юристът на Общината, обясни, че това прехвърляне от публична общинска собственост в частна общинска е, за да имаме право да извършваме строителни дейности. Върху публична собственост нямаме право на такива дейности.

Въпроси и други коментари по докладната нямаше. При гласуване и с резултат от гласуването с  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка да се разгледа на общинска сесия, и се вземе решението така, както е предложено от вносителя.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.  Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №435

                 Ha основание чл.6, ал. 1 и чл.8, ал. 1 от ЗОС, чл.6, ал.2 от НРПУРОС, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА недвижим имот - ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 31 (тридесет и един )кв.м реално обособени части от ПИ 67800.501.469 и 67800.501.504, отделени в ПИ с проектен идентификатор 67800.501.610,  при съседи на имота: 67800.501.515, 67800.501.469 /нов идентификатор67800.501.609/, 67800.501.604, 67800.501.359, 67800.501.360 за ЧАСТНА общинска собственост.

Ж. Иванов: Докладна записка №346/08.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура – част „Улица IV клас, като продължение на улица с О.Т. 956-957 /кв. Мисаря/ до връзката с общински път BGS1220/ II-99, Созопол – Приморско - в.с. „Дюни”, м. “Мисаря“, землище на гр. Созопол, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. При гласуване и с резултат от гласуването с  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка да се разгледа на общинска сесия, и се вземе решението така, както е предложено от вносителя.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.  Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №436

     І. Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА,  чл.8, ал.9, т.5 от Закона за общинската собственост  допълва  Раздел VІ от  Програмата  за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за  2021г, одобрена с решение №321/09.02.2021г. със следните обекти:

        1.1. Част от ПИ 67800.3.305, трайно предназначение на територията -земеделска, НТП – нива/преди влизане в сила на ПУП/, реално обособена в Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.3.387, проектна площ от 21 кв.м.

       1.2. Част от ПИ 67800.3.71, трайно предназначение на територията -земеделска, НТП -друг вид нива/преди влизане в сила на ПУП/, реално обособена в Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.3.388, проектна площ от 145 кв.м.

 

ІІ. На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205, т.1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвени оценки, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на:

       2.1.  Част от ПИ 67800.3.305, трайно предназначение на територията -земеделска, НТП – нива/преди влизане в сила на ПУП/, реално обособена в Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.3.387, проектна площ от 21 кв.м.

      Като одобрява изплащане  на сумата от 1 734.60 лв. (хиляда седемстотин тридесет и четири лева и 60 ст.) лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2021АО011 от 31.05.2021 г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

2.2. Част от ПИ 67800.3.71, трайно предназначение на територията -земеделска, НТП -друг вид нива/преди влизане в сила на ПУП/ , реално обособена в Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.3.388, проектна площ от 145 кв.м.

      Като одобрява изплащане  на сумата от 11 977 лв. (единадесет хиляди деветстотин седемдесет и седем лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от №2021АО011 от 31.05.2021 г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

 

           ІІІ. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.                                                                      

 

Ж. Иванов: Докладна записка №347/08.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобрява проект на решение за прекратяване на концесия  с предмет: „Управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, напояване, спортно-развлекателни услуги и други дейности разрешени от закона,  върху язовири, публична общинска собственост Язовир „Крива круша 1 и 2 "ПИ 81178.33.382, с площ 187, 288 дка. общ завирен обем 150 000 куб.м и ПИ 81178.25.38, с площ 62.248 дка, общ завирен обем 121 000 куб.м, намиращи се в землището на гр. Черноморец, ЕКАТТЕ 81178“.

            Въпроси и коментари по докладната нямаше. При гласуване и с резултат от гласуването с  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е предложено от вносителя.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.  Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №437

 1. Общински Съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.40, ал.2,т.1 във връзка с чл.146, ал.2 и чл.148, ал.1 от Закон за концесиите одобрява проекта на решение на Кмета на Община Созопол, с което решение Кметът на Община Созопол прекратява, в качеството му на концедент, Договор № 8-97 за отдаване на концесия, подписан на 5 февруари 2018г.  между Община Созопол, в качеството на концедент и „Заптиев 79“ ЕООД, ЕИК 202575208, със седалище и адрес на управление гр. Черноморец ул. София 15, представляван от Стоян Андонов Заптиев, в качеството на концесионер, на дружеството е учредено особено право на ползване - концесия с цел Управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, напояване, спортно-развлекателни услуги и други дейности разрешени от закона, върху язовири, публична общинска собственост Язовир „Крива круша 1 и 2" ПИ 81178.33.382, с площ 187,288 дка. общ завирен обем 150 000куб.м и ПИ 81178.25.38, с площ 62.248дка, общ завирен обем 121 000куб.м, намиращи се в землището на гр. Черноморец, ЕКАТТЕ 81178, както следва:

 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ на Кмета на община Созопол

 за прекратяване на Договор № 8-97 за отдаване на концесия, подписан на 5 февруари 2018г.  между Община Созопол, в качеството на концедент и „Заптиев 79“ЕООД, ЕИК 202575208, със седалище и адрес на управление гр. Черноморец ул. София 15, представляван от Стоян Андонов Заптиев, в качеството на концесионер, на дружеството  е учредено особено право на ползване - концесия с цел Управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, напояване, спортно-развлекателни услуги и други дейности разрешени от закона,  върху язовири, публична общинска собственост Язовир „Крива круша 1 и 2 " ПИ 81178.33.382, с площ 187,288 дка. общ завирен обем 150 000куб.м и ПИ 81178.25.38, с площ 62.248дка, общ завирен обем 121 000куб.м, намиращи се в землището на гр. Черноморец, ЕКАТТЕ 81178 и след като взех предвид предложението направено със заявление вх.№ 26-00-230 от 02.02.2021г. от Стоян Андонов Заптиев, в качеството на концесионер , представените доказателства и направени проверки по изпълнение на договора, може да бъде прието добро изпълнение и договорът да бъде прекратен по взаимно съгласие на основание чл.12.5. от същия и чл.146, ал.2 от Закон за концесиите.

Р Е Ш И Х:

      Прекратявам, в качеството ми на концедент и като изправна страна по договора, Договор  № 8-97 за отдаване на концесия, подписан на 5 февруари 2018г.  между Община Созопол, в качеството на концедент и „Заптиев 79“ЕООД, ЕИК 202575208, със седалище и адрес на управление гр. Черноморец, ул. София 15, представляван от Стоян Андонов Заптиев, в качеството на концесионер, на дружеството  е учредено особено право на ползване - концесия с цел Управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, напояване, спортно-развлекателни услуги и други дейности разрешени от закона,  върху язовири, публична общинска собственост Язовир „Крива круша 1 и 2 " ПИ 81178.33.382, с площ 187,288 дка. общ завирен обем 150 000куб.м и ПИ 81178.25.38, с площ 62.248дка, общ завирен обем 121 000куб.м, намиращи се в землището на гр. Черноморец, ЕКАТТЕ 81178 по взаимно съгласие, без страните да си дължат обезщетения на основание чл. 148, ал.1 от Закон за концесиите и чл.12.5. от Договор № № 8-97/5 февруари 2018г.

  Договорът за предоставяне на концесия се прекратява, считано от влизане на сила на решение на Общински съвет Созопол.

  На основание разпоредбата на чл. 153, ал. 2 от Закон за концесиите в 30 -дневен срок ще бъде назначена комисия, която да предприеме необходимите действия за приемане на обекта на концесия по реда на Закон за концесиите.

 

 1. Договорът за концесия се счита прекратен от датата, на която влиза в сила настоящото решение на Общинския съвет.
 2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Созопол и Областен управител на Област Бургас в 7-дневен срок от приемането му. Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд гр. Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс

 

Ж. Иванов: Докладна записка №366/11.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 63029.174.459 - частна общинска собственост с площ от 4 000 кв.м. Трайно предназначение на територията: „Горска“, начин на трайно ползване: „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в община Созопол, землище с. Росен, местност „Бакърлъшки път“.

            Въпроси и коментари по докладната нямаше. При гласуване и с резултат от гласуването с  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е предложено от вносителя.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?  Имате думата г-жо Германова.

К. Германова: Виждам, че това, което  ще се дава под наем е „горски“  площ. Имаме такова предприятие което горско, защо отдаваме такива земи, при положение, че можем да си ги стопанисваме. Въпреки, че е друг вид дървопреработвателна гора, но е все пак гора. Кое налага  да отделим част от нашите гори, които експлоатираме чрез нашето предприятие?         

Т. Янакиев: Уважаема г-жо Германова, тази докладна има малка предистория. Парцела не е 4 дка, а е доста по-голям. Ние умишлено го обособихме 4 дка парцел. Реално там не е гора. На тази поляна има постройки, , има ферма и на поляната където се отглеждат животните се отдава под наем – няма гора. Реално няма гора, затова сме го отдали. Не се притеснявайте, не отдаваме гора.

К. Германова: Не се притеснявам, но ние имаме горско предприятие и не е ли възможно да се залеси?

Т. Янакиев: Аз това ви отбелязвам, че там има постройки и ферма.

К. Германова: Благодаря!

Няма.  Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 10
Против: 0
Въздържали се: 5

Решението се приема.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №438

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2021 г.”, приета с Решение № 321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 63029.174.459 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и двадесет и девет, кадастрален район - сто седемдесет и четири, поземлен имот четиристотин петдесет и девет/ - частна общинска собственост с площ от 4 000 кв. м /четири хиляди квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: „Горска“, начин на трайно ползване: „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в община Созопол, землище с. Росен, местност „Бакърлъшки път“.
 2. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 17, ал 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публично оповестен търг по реда на глава седма на НРПУРОС, за отдаване под наем на за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: с идентификатор 63029.174.459 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и двадесет и девет, кадастрален район - сто седемдесет и четири, поземлен имот четиристотин петдесет и девет/ - частна общинска собственост с площ от 4 000 кв. м /четири хиляди квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: „Горска“, начин на трайно ползване: „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в община Созопол, землище с. Росен, местност „Бакърлъшки път“.

            2.1. На основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинската собственост одобрява експертна оценка № 2021EO045/09.06.2021 г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 480 лв. /четиристотин и осемдесет лева/, без ДДС, която да се използва като начална тръжна годишна наемна цена при провеждането на търга.

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга както и сключване на договор със спечелилият участник.

 

 

            Ж. Иванов: Докладна записка №367/11.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 67800.50.212, находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, Куку баир № 212, местност „Куку баир“, площ 482 кв.м с трайно предназначение на територията: „Земеделска по §4 по ЗСПЗЗ“ и начин на трайно ползване: "Ниско застрояване (до 10m)".

            Въпроси и коментари по докладната нямаше. При гласуване и с резултат от гласуването с  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е предложено от вносителя.

 

            Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.  Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ –ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 12
Против: 0
Въздържали се: 3

Решението се приема.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №439

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с № 321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот, с идентификатор 67800.50.212 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петдесет, поземлен имот- двеста и дванадесет/, находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, "Куку баир", местност Куку баир, площ 482 кв.м /четиристотин осемдесет и два квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Земеделска по §4 по ЗСПЗЗ“ и Начин на трайно ползване: "Ниско застрояване (до 10m)".
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал.1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване на следният недвижим имот - частна общинска собственост: поземлен имот, с идентификатор 67800.50.212 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петдесет, поземлен имот- двеста и дванадесет/, по КККР на гр. Созопол, одобрен със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 г. на ИД на АГКК, а по действащ план на новообразуваните имоти одобрен със Заповед № РД-09-171/18.12.2003 г., при граници и съседи: 67800.50.304, 67800.50.312, 67800.51.3, 67800.50.124.

3.Одобрява експертна оценка № 2021Е0042/07.06.2021г. на независим лицензиран оценител в размер на 21 950 лв. /двадесет и една хиляди деветстотин и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.    

 1. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

            Ж. Иванов: Докладна записка №368/11.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, представляваща 36 кв.м идеални части от масивна сграда с идентификатор 30822.501.113.2 със застроена площ от 245 кв.м и предназначение - „Административна, делова сграда“ находящ се в с. Зидарово, община Созопол

            Въпроси и коментари по докладната нямаше. При гласуване и с резултат от гласуването с  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е предложено от вносителя.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.  Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №440

 1. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021г.”, приета с Решение №321/09.02.2021г.на Общински съвет Созопол, като включва имота подробно описан както следва: 36 кв.м идеални части от масивна сграда с идентификатор 30822.501.113.2 /ЕКАТТЕ –тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- сто и тринадесет, сграда - две/ със застроена площ 245 кв.м /двеста четиридесет и пет квадратни метра/, брой етажи 2/два/ и предназначение - „Административна, делова сграда“, разположена в поземлен имот с идентификатор 30822.501.113  /ЕКАТТЕ –тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- сто и тринадесет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-478/18.07.2019г. на ИД на АГКК , идентичен с имот с планоснимачен №211 кв. 17 по плана на с. Зидарово, община Созопол. Същите съставляват самостоятелно обособено помещение, което се е ползвало за търговия с промишлени стоки, разположено е на първи етаж от двуетажна масивна сграда в северозападната част. След вътрешно преустройство, площта на помещението е намалена от 56 / петдесет и шест/ кв.м на 36 / тридесет и шест/ кв.м, а с разликата е обособен пункт за изкупуване на мляко, който е предмет на друго наемно правоотношение.

 

 1. Общински съвет гр. Созопол и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот общинска частна собственост, представляващ:36 кв.м идеални части от масивна сграда с идентификатор 30822.501.113.2 /ЕКАТТЕ –тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- сто и тринадесет, сграда - две/ със застроена площ 245 кв.м /двеста четиридесет и пет квадратни метра/, брой етажи 2/два/ и предназначение - „Административна, делова сграда“, разположена в поземлен имот с идентификатор 30822.501.113 /ЕКАТТЕ –тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- сто и тринадесет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-478/18.07.2019 г. на ИД на АГКК, идентичен с имот с планоснимачен №211 кв. 17 по плана на с. Зидарово, община Созопол.

 

2.1 На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 2021AО012/09.06.2021г. за обекта, изготвена от независим  лицензиран оценител,  възлизаща на 75.00 /седемдесет и пет/ лева, без включено ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

 

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилите участници.

 

            Ж. Иванов: Докладна записка №369/11.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: безвъзмездно ползване за срок от 10 години  на структура на Министерство на земеделието храните и горите - Общинска служба "Земеделие" гр. Созопол, на 2 помещения с обща полезна площ от 73.81 кв.м, представляващи самостоятелни обекти в сграда, а именно: самостоятелен обект с идентификатор 67800.501.288.1.4, с площ 51.43 кв.м и самостоятелен обект с идентификатор 67800.501.288.1.8, с площ 22.28 кв.м,  находящи се в сграда с идентификатор 67800.501.288.1, по КККР на гр. Созопол, находящ се на ул. “Аполония“ № 31, ет.1.

            Въпроси и коментари по докладната нямаше. При гласуване и с резултат от гласуването с  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е предложено от вносителя.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.  Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №441

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с Решение №321/09.02.2020 г. на Общински съвет Созопол, като включва  имотите подробно описани както следва:

1.1Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор: 67800.501.288.1.4 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот двеста осемдесет и осем, сграда - едно, самостоятелен обект - четири/, с площ 51.43 кв. м /петдесет и един цяло и четиридесет и три квадратни метра/, с предназначение: "За офис", с прилежащи части от сградата 8,90 % /осем цяло и деветдесет процента идеални части/ брой нива на обекта1 /едно/ в сграда с идентификатор 67800.501.288.1 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот двеста осемдесет и осем, сграда - едно/, с предназначение "Друг вид обществена сграда", находяща се в поземлен имот с идентификатор 67800.501.288/ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот двеста осемдесет и осем/ находящ се в гр. Созопол, п.к. 8130, ул. "Аполония" № 31 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 г. на ИД на АГКК, при съседи в сградата: на същият етаж: 67800.501.288.1.8, 67800.501.288.1.5; под обекта: 67800.501.288.1.2, 67800.501.288.1.1; над обекта: няма.

1.2Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор: 67800.501.288.1.8 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот двеста осемдесет и осем, сграда - едно, самостоятелен обект - осем/, с площ 22.28 кв. м /двадесет и два цяло и двадесет и осем  квадратни метра/, с предназначение: "За офис", с прилежащи части от сградата 3.86 % /три цяло и осемдесет и шест процента идеални части/ брой нива на обекта1 /едно/ в сграда с идентификатор 67800.501.288.1 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот двеста осемдесет и осем, сграда - едно/, с предназначение "Друг вид обществена сграда", находяща се в поземлен имот с идентификатор 67800.501.288/ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот двеста осемдесет и осем/ находящ се в гр. Созопол, п.к. 8130, ул. "Аполония" №31 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 г. на ИД на АГКК, при съседи: на същият етаж: 67800.501.288.1.4; под обекта: 67800.501.288.1.2; над обекта: няма.

 

            2.Общински съвет гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 3 и чл. 39, ал. 2, 3 и 4от Закона за общинската собственост и чл. 15от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на Кмета на Община Созопол да предостави за безвъзмездно ползване за срок от 10 /десет/ години в полза на  структура на Министерство на земеделието храните и горите следните самостоятелни обекти:

            - Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор: 67800.501.288.1.4 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот двеста осемдесет и осем, сграда - едно, самостоятелен обект - четири/, с площ 51.43 кв. м /петдесет и един цяло и четиридесет и три квадратни метра/, с предназначение: "За офис", с прилежащи части от сградата 8,90 % /осем цяло и деветдесет процента идеални части/, брой нива на обекта 1 /едно/ в сграда с идентификатор 67800.501.288.1 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот двеста осемдесет и осем, сграда - едно/, с предназначение "Друг вид обществена сграда", находяща се в поземлен имот с идентификатор 67800.501.288/ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот двеста осемдесет и осем/ находящ се в гр. Созопол, п.к. 8130, ул. "Аполония" №31 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 г. на ИД на АГКК, при съседи в сградата: на същият етаж: 67800.501.288.1.8, 67800.501.288.1.5; под обекта: 67800.501.288.1.2, 67800.501.288.1.1; над обекта: няма.

            - Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор: 67800.501.288.1.8 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот двеста осемдесет и осем, сграда - едно, самостоятелен обект - осем/, с площ 22.28 кв. м. /двадесет и два цяло и двадесет и осем  квадратни метра/, с предназначение: "За офис", с прилежащи части от сградата 3.86 % /три цяло и осемдесет и шест процента идеални части/ брой нива на обекта1 /едно/ в сграда с идентификатор 67800.501.288.1 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот двеста осемдесет и осем, сграда - едно/, с предназначение "Друг вид обществена сграда", находяща се в поземлен имот с идентификатор 67800.501.288/ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот двеста осемдесет и осем/ находящ се в гр. Созопол, п.к. 8130, ул. "Аполония" №31 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 г. на ИД на АГКК, при съседи: на същият етаж: 67800.501.288.1.4; под обекта: 67800.501.288.1.2; над обекта: няма.

 1. 3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договорите.

 

Ж. Иванов: Докладна записка №370/11.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в урегулиран поземлен имот с идентификатор 12975.501.430, представляващи 171/691 кв.м. ид.ч. от поземлен имот целият с площ 691 кв.м с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, находящ се в общ. Созопол, с. Вършило, п.к. 8157, ул. „6-ти септември" №32.

            Въпроси и коментари по докладната нямаше. При гласуване и с резултат от гласуването с  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е предложено от вносителя.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.  Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №442

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с № 321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:171/691 кв.м ид.ч. /сто седемдесет и един квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 12975.501.430 /ЕКАТТЕ - дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- четиристотин и тридесет/, целият с площ 691 кв.м /шестстотин деветдесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, находящ се в общ. Созопол, с. Вършило, п.к. 8157, ул. „6-ти септември" № 32, при съседи 12975.37.11, 12975.501.429, 12975.501.552, 12975.37.3.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Пламена Златинова Гъркова, чрез продажба на: 171/691 кв.м ид.ч. /сто седемдесет и един квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 12975.501.430 /ЕКАТТЕ - дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- четиристотин и тридесет/, целият с площ 691 кв.м /шестстотин деветдесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, находящ се в общ. Созопол, с. Вършило, п.к. 8157, ул. „6-ти септември" № 32, при съседи 12975.37.11, 12975.501.429, 12975.501.552, 12975.37.3
 3. Одобрява експертна оценка № 2021ЕO041/07.06.2021 г. на независим лицензиран оценител в размер на 2 021 лв./две хиляди двадесет и един лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Ж. Иванов:  Докладна записка №371/11.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект “Рибна борса” в общинско рибарско пристанище гр. Черноморец, съставляващ първи етаж от сграда с идентификатор 81178.3.210.1, с площ от 291 кв.м,разположена в поземлен имот с идентификатор 81178.3.210, гр. Черноморец.

Колеги, по време на заседанието, г-н  Янакиев  оттегли докладната, с мотив, че е необходима повече яснота и информацията, която се  представя не е достатъчна.

Преминавам към следващата докладна.

Ж. Иванов:   Докладна записка №372/11.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС на 41.00 кв. м идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.4.3, с площ от 143 кв.м, разположена в сграда с идентификатор 67800.504.224.4, построена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, находящ се в гр. Созопол, площад „Черно море“ №1, бл.2.

            Колеги, информирам ви, че на комисията по законност, юристът на Общината поясни, че този обект се намира в Търговския център и става въпрос за една трета от помещението на втория етаж, където беше бившата поща.

            Въпроси и коментари по докладната нямаше. При гласуване и с резултат от гласуването с  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е предложено от вносителя.

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и питания относно тази докладна?  Имате думата, г-жо Германова.

К. Германова: Уважаеми г-н Кмете, виждам докладната, тя със сигурност е законосъобразна и сме в правото си да и отдадем на тип фондация, помещение без търг и конкурс.

Мисля, че към тази докладна би следвало да има повече информация за тази фондация. Би следвало ние общинските съветници да знаем каква е идеята, целта на обществената полза, но какво обществено полезно ще бъде за Созопол, за да отдадем без търг и конкурс, мисля че към тази докладна трябва да има предложение тази фондация какво смята да прави и какво обществено полезно д за град Созопол и за община Созопол. Такава информация не виждам. Сигурна съм, че вие сте запознат, но ние общинските съветници, които трябва да вземем това решение не сме запознати.

С. Лулева: Чисто технически  искам да попитам, виждам че на скицата е описано за самостоятелния обект е „за обществено хранене“, т.е. обекта ще служи за такава цел или ще се ползва по някакво друго предназначение.

Т. Янакиев: Г-жо Лулева, и г-жо Германова, това, което знам аз е фондация, която подготвя проекти като много други. С тези проекти се кандидатства за Созопол. За следващата сесия трябва да се добавят тези неща, които г-ж Германова иска да бъдат добавени.  Нека да чуем други мнения на колегите. Моето мнение е, че има резон в това, което каза г-жа Германова, просто аз съм длъжен да внеса това, което е постъпило като Искане. Просто го правя.

Г. Пинелов: И аз съм на същото мнение, като г-жа Германова, че ни трябва повече яснота.

К. Германова: Аз не съм против това да се случи, г-н Янакиев. Не ме разбирайте грешно. Не съм предлагала да гласуваме против, затова ви предлагам да я оттеглите, за да може след това, да я входирате чиста с информацията, която изискваме.  Не искам да бъдем обвинявани след това, че просто ей така, без каквато и да е информация даваме помещения.

Т. Янакиев: Колеги, оттеглям докладната.

Г. Пинелов: Колеги, подлагам на гласуване оттеглянето на докладната? 

Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се оттеглянето на докладна записка №372/11.06.2021 г..

 

Ж. Иванов:   Докладна записка №373/11.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 81178.8.129 - публична общинска собственост с площ от 3 370 кв.м, Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „пасище“, находящ се в Община Созопол, землище гр. Черноморец, местност „Аклади - Чеири“ номер по предходен план №598.

            Въпроси и коментари по докладната нямаше. При гласуване и с резултат от гласуването с  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е предложено от вносителя.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.  Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №443

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2021 г.”, приета с №321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ:

1.1.Поземлен имот с идентификатор 81178.8.129 /ЕКАТТЕ – осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – осем, поземлен имот - сто двадесет и девет/ с площ 3 370 кв. м /три хиляди триста и седемдесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Пасище“, находящ се в Община Созопол, землище гр. Черноморец, местност „Аклади-Чеири“.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 103 ППЗСПЗЗ, чл.104 ППЗСПСС и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на недвижим имот - общинска публична собственост както следва:

- Поземлен имот с идентификатор 81178.8.129 /ЕКАТТЕ – осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – осем, поземлен имот- сто двадесет и девет/ с площ 3 370 кв. м /три хиляди триста и седемдесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията:„Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване:„Пасище“, находящ се в Община Созопол, землище гр. Черноморец, местност „Аклади-Чеири“.

          2.1. Ha основание чл.14 ал.8 ЗОС във връзка с чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява сумата от 3 000,00 /три хиляди/ лева,  която да се използва като начална тръжна годишна наемна цена при провеждането на търга.

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга както и сключване на договор със спечелилият участник.

Ж. Иванов: Господин Председател, това бяха докладните, които комисията разгледа.

 

Г. Пинелов: Благодаря Ви, г-н Иванов. Благодаря на всички колеги общински съветници, благодаря на г-н Янакиев, на общинска администрация и не на последно място на звеното към Общински съвет Созопол за ползотворната работа днес. Желая ви хубав и успешен ден!

 

           

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общинския съвет

 

 

 

Водещ протокола:

Гергана Глухчева

 

Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра -за:

 1. Общински съвет – Созопол
 2. Община Созопол
 3. Областен управител на обл. Бургас
 4. Районна прокуратура – гр. Бургас
 5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол

 

Забележка: Електронен носител, съдържащ видео запис от заседанието проведено на 30.06.2021 г., е неразделна част от този протокол.

гр. Созопол ул. “Аполония” №34;  тел/факс : 0550/2 37 60

е- mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.os – sozopol.org.

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...