Сряда, 06 Октомври 2021 16:02

Протокол №22/30.09.2021 г.

На 30.09.2021 г. при условията на чл. 28 а от ЗМСМА и чл. 29 а(1) от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  под ръководството на председателя на Общински съвет - Созопол - Георги Пинелов и чрез  онлайн платформа ZOOM се проведе двадесет и второто редовно заседание на Общински съвет Созопол.

 

Г. Пинелов: Здравейте, колеги! Добър ден и на г-н Янакиев,  госпожи и господа общински служители, 9:30 часа e и предлагам да започваме като първо направим проверка на кворума.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ -ТУК

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ТУК

СТАНИМИР АНДОНОВ – ТУК

АНЕТА ФИЛИПОВА – ТУК

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ТУК

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА -ТУК

СТАМАТ СТАМАТОВ – ТУК

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ТУК

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ТУК

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ТУК

КАТЯ СТОЯНОВА -  ТУК

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ТУК

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – – – – – – – – – – – – – – –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ТУК

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ТУК

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ТУК

Отсъстват общинските съветници Стойчо Неделчев и Панайот Рейзи.

Присъстват петнадесет от седемнадесет общински съветника, имаме кворум и откривам официално ДВАДЕСET И ВТОРОТО редовно заседание на Общински съвет - Созопол.

Напомням, че:

-  В случай на възникнал проблем с връзката, звъните на служителите от звеното

-  Днешното заседание също ще се излъчва на живо през  фейсбук страницата на общинския съвет.  

 - Напомням ви, когато има почивка, да  си изключваме микрофоните на който не му е дадена думата.

Преди да дам думата на г-н Янакиев, искам да ви информирам за моя тримесечен отчет за представителни разходи:

Уважаеми г-н Кмет, уважаеми общински съветници,

На основание чл.11, ал.3 от Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, съм длъжен да  представям всяко тримесечие отчет за изразходените средства за командировъчни и представителни разходи.

За периода  от 01.06.2021 г. до 31.08.2021 г.  нямам направени  разходи за командировъчни разходи и представителни такива.

 

Съгласно чл.35 ал.6 от нашия правилник, продължаваме с въпроси и питания към Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол.

Имате думата, колеги! С вдигане на ръка, думата искат колегите Андрей Николов, Цветелин Георгиев, Желязко Иванов, Красимира Германова и  Светлана Лулева. Това е редът заявен от вас за питания, спазвайте и  трите минути, както са по правилник за изказване, за да сме коректни и по- конструктивни.

Андрей Николов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Янакиев, редно е да се поздравим с изминалия добър, летен сезон. Това е похвално и за администрацията и за всички нас. Трябва да работим в посока обезпечаване на паркоместата, по-добро сметосъбиране и сметоизвозване. Видяхме през сезона как беше, очевидно инфраструктурата не е предвидена  за толкова интензивен поток  от коли и трябва да се мисли в тази насока, но лятото отмина и идва зима и идва един основен проблем за населените места, а именно доставката на дърва на местното население. Имат опасения хората по всички населени места, че те са си платили дървата, а все още не са им доставени, както  и имат информация от превозвачи, че дърва в гората няма изсечени. Моля кмета или някое вещо лице да изясни какво става? Другото, което искам да попитам е: общинското сметище на Община Созопол освен нуждите на община Созопол, обслужва и още някои общини – Приморско и Царево. Сметището има капацитет затова питам: до кога ще можем  да приемаме отпадъците и на другите общини? Благодаря!

Т. Янакиев: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Николов, ситуацията с дървата никак не е розова, но пък са взети мерки, с които да  съумеем и да можем да снабдим хората с дърва. Поканил съм инж. Жеков и ви предлагам да му дадем думата той да поясни каква е ситуацията, и какво сме направили, какви решения са взети на последната среща с кметовете по населени места, която беше проведена при мен в присъствието на г-н Жеков, така че г-н Председател, ако  не е проблем, да дадем думата на г-н Жеков!

Г. Пинелов: От моя страна няма никакъв проблем, даже напротив, още повече, че това е един наболял проблем и той беше поставен и на комисии и още повече, че има и докладна, но маже би когато дойде време за докладната, тогава да говори, но пък сега нека отговори на г-н Николов.

Инж. Мишо Жеков - директор Общинско предприятие „Общински гори и озеленяване“ Созопол: Добър ден и от мен, много се радвам, че този въпрос се поставя с цел тези внушения, които се направиха в последно време стана едно политическо говорене. Ежегодно кмета Янакиев прави съвещание с кметовете относно ритмичното снабдяване на населението с дърва. Имам протокол от всички заседания и се взе решение, че през летния период не се носят дърва. Предвид на това ги разделихме на странджански и приморски дърва. За странджански няма пари да заплатят. Има виладжии – те имат, те плащат и над 3 500 кубика сме извозили, и после по-късно, когато вече  е приключил летния сезон  имат средства идват, и фактурат. На този етап не виждам никакъв проблем със снабдяването на населението с дърва. Единственият проблем, който непрекъснато се коментира  и аз отново говоря, че това е политическо говорене, че виждате ли дърва няма да има и аз ще кажа, и другите неща, които съм чул, и разбрал в отговор на всичко това искам да ви кажа, че има заповед на министъра с която  се намаля с 30% дърводобива. Това е Директива 995 и с цел запазване екологично равновесие, но кметът Янакиев има положително отношение към това и се взе решението петте кубика, които сме давали в минали години, те да се запазят, въпреки тази заповед на министъра. Ние сме в края на ревизионния период и дърветата, които са предвидени за сечене примерно 12 600 кубични метра дървесина, тя е останала такава, каквото е останала, защото през десетилетието се сече кой, каквото може добро, но предполагам и вие имате внуци, деца и ние трябва да оставим нещо на това поколение. Да се стигне до екологична катастрофа  аз не вярвам някой да го мисли, а пък аз живея в тази селищна система вече 18 години и не бих желал моите внуци да не се радват на хубав въздух или пък на водата и всичко това , което гората предоставя. Този въпрос се поставя и от страна на кметовете и нарочно  с писмо №1413/17,09,2021 г. сме ги поканили миналия четвъртък пред кметство Атия и с автомобили, които предприятието има да обиколят горите. да видят наличността. В момента наличността възлиза на 672 кубични метра. Ние след свършване на сесията поканвам всички общински съветници, който желае,  да направим  една обиколка  да се види каква е наличността на количеството дървесина. Някои от кметовете не го харесват, съгласно стандарта, който имаме по БДС, всички, което  е от 3 см. нагоре е дърва и ние не можем лесовъдните мероприятия да ги извършваме, ако не изсечем и тези включително дърва с цел възобновяване. Освен това  всички кметове, които предварително са заявили количествата дърва за детски градини, пенсионерски клубове ние ще ги задоволим. Ние на тази среща  решихме  и им разпределихме количествата дърва, които те трябва задължително да получат. Няма лоши дърва. Има един колега, който казва: „ Дървата огън ги гори“, ние ако сме свикнали трупи да сечем това  за в бъдеще няма да го има, защото  такива гори няма да има.  Освен това за икономическата част трябва час по-скоро да се реши, защото горите трябва да се възобновяват и изкуствено. За първи път в общински горски територии, и Созопол е първата община, където се провеждат такива действия.

 С кмета Янакиев и директора на Югоизточно държавно предприятие проведохме среща и директора на ЮДП, предложи при нужда  от помощ да бъдем подпомогнати от тях с дървесина, защото ви казах, че сме в края на ревизионния период. Не е необходимо да ползваме такава помощ, защото количествата дърва, които имаме, мисля че ще бъдат достатъчни след като сме направили съответните проверки по населени места  за мъртвите души, за които става въпрос. Проверките показват, че много временно пребиваващи, ползват тези привилегии, но независимо от това все пак те временно пребивават и са гласоподаватели. Ние също се обръщаме към тях  и им даваме възможност да се подсигурят. Наред с това гората не е само източник за социалното направление, има икономическо направление – сега има общински съветници, които некомпетентно, неаргументирано и немотивирано си позволяват да внушат на населението, че няма да има дърва. Заключвам с това: казах го и в комисиите, и с името си 40 години, като ръководител, и близо 20 години..... с авторитета, който имам, и с взетите от кмета решения за задоволяване на местното население с дърва, това аз ви го гарантирам с професионалния си опит. Не желая за личности да говоря, не желая нищо да говоря, но тези, които говорят да дойдат да им кажа………………………

 А. Николов: Г-н Жеков, да разбирам, че поемате ангажимент до края на м. ноември местното население ще бъде задоволено. Разбира се, че трябва да има пазарен аспект, за да може ОГП да обслужва персонала и разходите си. Моя въпрос беше конкретно за местното население.

М. Жеков: Ние от отрицателен финансов резултат направихме положителен финансов резултат, като добиваме и трупи. Никъде не се добиват трупи. Ние го направихме с цел да не похабяваме дървесината и си увеличим на приходите на Общината. Вие знаете защо.!

А. Николов: Знаем какво беше състоянието на дружеството, знаем, че гората е пресилена - хората ще получат дърва тази година преди да е паднал снега. По край морето  е по-топло, но в селата  става студено и хората започват да препалват печките.

М. Жеков: Знам какво е взето като решение, аз съм административно възпитан човек и ще изпълня решението на кметското заседание. Всички дърва фактутирани да 30 септември, до 30 ноември  ще имат дърва. Да!

А. Николов: Благодаря!

Т. Янакиев: Ще допълня към казаното от г-н Жеков относно снабдяването с дърва. Хората, които почувстват, че в момента са им необходими дърва и не са фактурирали да 30 септември, може да си закупят от свободния пазар. Ние не задължаваме всички да купуват дърва от ОГП – това трябва да е ясно. Относно вторият въпрос на г-н Николов искам да кажа, че по неофициална информация ситуацията е изключително притеснителна и затова може би повече от година търсим алтернатива, която да ни помогне  да удължим живота на сметището.

В сметището сметоизвозват три общини: Созопол, Приморско и Царево. Това е сдружението на тези три общини и  когато е правено сметището капацитета е предвиден да обслужва тези три общини, така че, г-н Николов, не трябва да се разглежда така въпроса и да трябва другите общини да депонират някъде другаде, но ние вървим в друга посока и наскоро сключихме договор със съществуващия енергиен обект, който е там и той твърди, че ще оползотворява боклука ни. Предполагам, че и другите общини ще сключат договор с него. Успоредно с това ще ви запозная  на следващата сесия с инвестиционните намерения  от страна на частна фирма, която желае да изгради сепарационна инсталация на самото сметище. Енергийният обект доста късно заработи. Той трябваше доста по-рано да заработи, но така или иначе той е вече готов  и те ще бъдат в симбиоза и при добро стечение на обстоятелствата  и ако всичка върви по график ще съумеем да избегнем една бъдеща  еко катастрофа, защото наистина при този тонаж на боклука, / за ваше сведение само казвам, че тази година боклука е с 30% повече от минали години, което се обуславя от големия туристически поток през това лято, ако продължаваме със същите темпове до една година и половина ще имаме голям проблем. Пак казвам търсим вариант да оползотворяваме по-голяма част от боклука, така че в самите клетки да постъпват минимални количества  отпадък. Благодаря!

Цветелин Георгиев: Здравейте, колеги, уважаеми г-н председател, здравейте г-н кмете, здравейте на всички от администрацията!  Въпросите ми са три. Започвам с този, който е най-наболял. Преди малко в изказването на г-н Жеков, той каза, че това е политическо говорене. Аз не смятам, че притеснението на хората е политическо говорене и когато ние общинските съветници сме загрижени за тяхното оцеляване през зимата и задаваме въпроса кога ще има дърва, вие да ми казвате ,че това е политическа говорене, но това е друга тема. Искам да попитам трите сантиметра, които казахте , че е дърва за вас, ако раздаваме кашон , който е дебел три сантиметра и той ли е дърва за огрев?  Не! Това е дървесна маса и тези дърва от 3 см. за които казвате, хората се чудят как да ги нарежат и как да запалят печката и тази печка да поддържа температура с тези колчета за горене, вършини или храсти по-точно. Смятам, че това не е нормално и го поправете. Ако до момента това, което е имало, като количества от тънки дърва го изчистете и дайте от тук нататък поне да даваме нормални. Въпросът ми към г-н Янакиев е: докога ние, като общински съветници ще бъдем пренебрегвани  и ще ви кажа защо? Спомняте ли си преди време, когато ставаше въпрос за Коледния базар, когато вие го поставихте и после ние гласувахме? Аз дойдох при вас  и ви казах, г-н Кмете, когато има нужда от такова нещо  и трябва да се случи бързо нека да дойдем да си поговорим и след това да дойде гласуването в същия момент се чувствам обиден днес от случващото се в ОГП, защото е  обявен  търг за сеч на 21.09.2021 г. за дата 06.10.2021 г. при положение, че не е минала сесията. Ако е много наложащо и много наболял проблема би трябвало ние да знаем, а не в момента вече има обявен търг, а все още нищо не е гласувано, мисля че има административно нарушение, което не е допустимо и на мен вече ми писва от такива неща, когато се случват предварително и след това вие сте сигурен, че ще бъде гласувано и ще минат. Това не е нормално, ако греша поправете ме. Аз търпя критики и не се притеснявам от това, затова дайте да работим съвместно, заедно, обединено и ние, като общински съветници да се запознаем и да знаем какво се случва. Виждам, че в ОГП има някакъв проблем. За девет месеца бяха сменени трима заместник директори. Защо се случва това? Ако има някакъв проблем кажете го, а не да се носят слухове и някой да коментира – кой разбира и кой не разбра! Вие г-н Кмете, запознат ли сте каква е дейността на заместник директорите в горските стопанства? Тяхната отговорност е да минат по райони, по участъци и да маркират дървата и не само тази, на в крайна сметка в такъв период те само се сменят и няма кой да я свърши тази работа и може би от там цялата работа на ОГП закъсва. Искам да знам в писмен вариант за период 2021-2022 година какви дърва са били необходими за кметствата по населени места и какви дърва имаме в наличност?  Носят се слухове в публичното пространство, че е казано на кметовете да взимат пари до 30 септември. Смятам, че това не е нормално. Хората по селата изнемогват и по някакъв начин си закрепват живота, като работят малко по малко за много малки доходи и събират пари за дърва по много труден начин. Мисля, че на тях трябва да им бъдат дадени дърва и на по- късен етап, за да могат да ги заплатят, защото ние не сме приключили даването на дърва, нито сме приключили сечта. Също така, след като г-н Жеков обещава да изпълни носенето на дърва до края на периода, искам да знам  колко хора все още нямат дърва и колко дърва имаме в наличност? Защото Вие обещахте, а обещаното не е като даденото. Хората се оплакват. Хората имат сериозни проблеми и като каза г-н Николов в селата в дълбока Странджа е студено. Тези хора също имат малки деца, а тези малки деца трябва да се отглеждат при нормални температури.

            Утре, в други ден, когато някой човек, като отиде да сече и събира дърва в гората, първата работа е да бъде глобен, което не е нормално. Човека в крайна сметка трябва да осигури топлина на семейството си, което зависи от Община Созопол и това, което споменахте г-н Кмете, че има  и свободен пазар – да, има свободен пазар, но първо искаме да получим това, което получаваме от Общината, като социална политика, която всички обявяваме, че имаме  - да се възползваме от нея.

            Вторият ми въпрос: Вие бяхте обещали едни спирки, едни чакални до края на годината, какво се случва там, защото зимата идва,  а хората все още стоят под дърветата. Третия въпрос – Община Созопол дава ли на концесия паркинги? Питането ми произлиза от това, че: бихте ли обяснили какво се случва с паркинга на „Санта Марина“ до хотел „Вива Маре“? Все още в сезон наблюдавахме как служители на Общината дойдоха и изкорениха бариери, кабини и всичка останало. Този паркинг ако е даден на концесионер, дали концесията по договор е продължила и този паркинг какви доходи е донесъл за Общината? Това са ми въпросите, но най-вече наблягам на дървата. Там проблемът е сериозен. Обяснете ни. Дайте да не си говорим политически, а обединено в името и интереса на хората. Благодаря!

 Г. Пинелов: И аз ви благодаря, г-н Георгиев. Аз също се присъединявам към вас и към г-н Николов, защото г-н Жеков, не мисля че  е прав да обвинява който и да е от общинските съветници, че говори политически, защото ето тук сме събрани от различни политически групи, формации и за всеки един от нас преди всичко е важен живота и здравето на хората от Общината. Да, в момента това е наболял проблем с дървата, затова всеки един от нас го разисква и го поставя, така че г-н Жеков, да говори експертно и адекватно, и без да обвинява, че това говорене е  политическо или каквото и да е! Г-н Янакиев, имате думата!

Т. Янакиев: Уважаеми г-н Председател, г-н Георгиев, искам да кажа, че има оперативна /изпълнителна/ власт има и законодателна власт. Изпълнителната се осъществява от Общината и дружествата, които има и всички решения които взима са на база функционалностите, които изпълняват хората по веригата и техните компетенции, като в частност за дървата. Това е в компетентността на ОПГОз с директор М. Жеков. Относно слуховете, които сте чували, аз също чувам много слухове за най-различни работи. Например, че дървата ни били евтини, а транспорта много скъп и колкото стрували дървата толкова  струва и транспорта. Община Созопол няма отношение към транспорта. Няма да задълбавам повече в тази тема, Жеков ще каже после.  За чакалните – да, бяхме предвидили две такива  и казвам: - спирки ще има. Относно въпроса Община Созопол отдава ли на концесия паркинги, аз се учудвам от това, което ме питате. Вие сте общински съветници, когато става въпрос за концесия или наеми нещата минават през Общински съвет, след като не е минало през общински съвет означава че не е даден този паркинг. На този паркинг има заплатени паркоместа   за удобство на хората от „Санта Марина“ в тази връзка може би сте видели техните коли да влизат и да излизат, но те са си платили. Но ще ви дам писмени справки колко са приходите и колко разходи е генерирал този паркинг. Като цяло ще ви дам колко приходи и колко разходи е генерирала функция на „Транспорт“ – говорим за паркингите, платените паркоместа  и т.н. Тази година резултатите не са лоши което от своя страна ме кара да си мисля, че решението което взехме  преди година и половина е правилно и ще продължаваме да работим в тази посока, защото все повече са туристите, които идват със собствен транспорт. Ние го виждаме това нещо. Транспортната ни инфраструктура не е пригодена за толкова голям поток от хора. Вие много добра е знаете, вие също сте таксиметров шофьор и знаете какви са проблемите  в тази насока. Няма какво да откриваме топлата вода сега.  Това са ми отговорите на въпросите. Давам думата на г-н Жеков.

Цв. Георгиев: Г-н Янакиев, аз наблюдавам премахването на бариерите още в сезон. Това ми е въпросът. Защо се случи ? Не можеше ли да се изчака още малко  и ако има някакви приходи да ги съберем, докато е възможно?

Т. Янакиев: Г-н Георгиев, вие карате ли още такси?

Цв. Георгиев: Не. Не карам!

Т. Янакиев: Аз питам ли ви кога сте спрели да карате такси? Това е оперативна дейност. След като сме спрели на 31 август или 5 септември, значи сме преценили, че този паркинг вече не функционира икономически адекватно. Там сезонът е приключил на 31 август, не по средата на сезона. Паркингите ги зазимихме поетапно според това какви са показателите  за самия паркинг, т.е. дали са оправдани разходите, които се формират междувременно.

Цв. Георгиев: Благодаря Ви, г-н Янакиев! Само да ви кажа, че таксито е моя лична търговия, а общинските паркинги  са на цялата община и въпросите, които задавам не трябва да ви учудват, а трябва да ни отговаряте, не да ми връщате с личен въпрос към мене – кога съм приключил! Благодаря Ви! Искам пак да кажете това правилно ли е да се обяви търг в ОГП, при положение, че сесията още не е минала.

Т. Янакиев: Г.н Георгиев, аз се учудвам на некомпетентните въпроси, които задавате. Не всеки търг , който се обявява  от ОГП трябва да минава на сесия. Не мога да ви разбера.

Инж. М. Жеков: Учудва ме наистина компетенцията ….имаме наредба за отдаване на дейностите ни, с която следва вие, като общински съветник да сте се запознат преди да зададете такива въпроси. Аз се учудвам на некомпетенцията, дали сте компетентен въобще казвам.Вие, ние нямаме право да ви зададем въпрос. Напротив – вие също трябва да се отчитате някъде. Вие не сте миропомазан, но конкретно на въпроса, който сте задали. Има Наредба №8, има наредба за отдаване на дейностите, прочетете, запознайте се  и ще ви стане ясно какво правим. Какво правим: всяка година ние предлагаме на Общинския съвет ценовата политика и отделите, където ще се извършва тази сеч, но за ваша информация, защото неправилно сте информиран, / подведен сте, въведен сте в заблуда/, когато в отделите от комплектованите насаждения не излиза масата, която е изсечена / не казвам кой, не казвам как, не искам да говоря против колегите, ако реша ще запозная кмета и тогава ще видите прокурорското деяние, но това няма да го направя, защото никога не съм го правил през целия си съзнателен 40 години, лесовъдски  стаж/. Вероятно и вие имате деца, трябва да оставите нещо на тези деца. Недейте да сечете гората поголовно. Аз съм лесовъд преди всичко, имам поздравителни адреси, стигнал съм нива до които вие не можете да си представите. Запомнете го това нещо. Прочетете наредбата и ще ви стане ясно.

Дали ще подпалите печката с дъб или с велпапе, или тънки дърва това е едно и също. Ние добиваме и пелети за ваша информация, но за  доставката на дърва -  ако колите са на паркинг, ако вие искате ще ви разведа  да видите какви дърва се раздават. Проверете и другите дърва на други населени места. Аз ви казах, че бяхме с кмета на среща  с кметовете от цялата страна и те са притеснени много и дават гнилочи. Ние не даваме такива гнилочи. Може да го проверите това нещо. Друг въпрос е и много се учудвам как се намесвате в администрацията. Вие знаете ли длъжностната характеристиката на заместник- директора каква е? Ако я знаете ще ви благодаря, но понеже вие не я знаете, ще ви я изпратя за да видите заместник- директора какво прави. Ако аз съм освободил зам -директорите, аз съм го направил по убеждение, не по лични мотиви. При мене не съществува това нещо, нито пък при Янакиев, затова съм отишъл аз при Янакиев  да работя, защото когато ходихме  на предизборната кампания при нас пише: „Ние не обещаваме, ние казваме  и ние ще го изпълним“. И аз като директор ще го изпълня. Готов съм пред всичките да се изправя и да кажа какви са грешките. Един кубик дърва ако е с 10 см. е по-малко дадени, аз с личната си кола отивам и ги закарвам. Имам такъв случай, ще ви запозная. Оплакване! Няма такова оплакване от населението. Няма такова оплакване в Атия. Проверих го, защото писахте това. Аз не знам от къде черпите информация, г-н Георгиев, как можете да се намесвате в нашата административна част. Аз да не се меся в твоята и да карам колата…? Така, че много се извинявам  и председателя на Общинския съвет каза, че не е политическо говорене, аз отново казвам, че това е политическо говорене. Това е внушение  сред населението. Не може да внушавате вие, че няма да стане  и после – най- компетентен орган по снабдяване  на местното население с дърва са кметовете. Те знаят проблемите какви са. Те вземат решения, аз ги изпълнявам, както вие ще изпълните решението на Общинския съвет. Вие казвате целогодишно ние да фактурираме това е невъзможно. Има си наредба, има си закони, където това може да стане. Има си вегетационни процеси, които се извършват  по гората. Гората не е просто елементарна. Ако някой мисли сечта, тя е икономически, екологични, политически , социални функции, които функции трябва да се спазват. Аз не виждам да има афинитет към горите. Заповядайте ще ви обуча, ще ви закарам в гората, толкова хора са обучени  -1003 човека са минали под мойто ръководство. Какво да ви кажа!

Г. Пинелов: Г-н Жеков, прекъсвам ви. Нека да караме по същество.

М. Жеков: Това са лични нападки. И аз мога да говоря за г-н Георгиев колкото си искам, но няма да го направя.

Г. Пинелов: Не е мястото. Съберете се някъде , където си искате на две, на четири на шест очи – нападайте се колкото си искате. Тук не е мястото.

Въпросите му към вас бяха за дървата, за търга и защо са уволнени тримата заместник директори.Това бяха въпросите му. Не знам дали той е удовлетворен от отговорите, но вече 45 минути говорим.

Цв. Георгиев: Г-н Жеков обещава да даде дървата до м. октомври, м. ноември, както го е казал. Няма проблем. Нека да каже и писмено да ми го даде с колко все още дърва трябва да снабдим и колко имаме в наличност и също така за периода 20-21 година колко дърва са били нужни на община Созопол и колко дърва имаме дадени? Благодаря! Искам да ми отговорите писмено.

Г. Пинелов: Г-н Жеков, искам да ви помоля да отговорите на г-н Георгиев писмено. Благодаря ви, давам думата на Желязко Иванов!

Ж. Иванов: Благодаря Ви, г-н Председател! Добър ден на всички. Аз ще бъда кратък. Уважаеми г-н Янакиев,  моето питане е за пътя между Черноморец  и к-г Градина. Гражданите на моето населено място и многобройните ни туристи живо се интересуват има ли Община Созопол възможност дори за някаква минимална, частична рехабилитация на тази пътна отсечка, по която има определени участъци, които са  меко казано в “плачевно състояние“. Благодаря!

Т. Янакиев: Уважаеми г-н Иванов, пътя между Черноморец и „Златна рибка“  не само в този участък, целия път не е добре. Това, което имам като информация от техническа служба е, че в някои части от пътя леглото на самия път се разминава от това, което е трябвало да бъде . Т.е. не минава от там където е трябвало да бъде и това не предполага цялостен ремонт на пътя да може да бъде изпълнен. Ще заложим в Капиталовата програма /КП/ в бюджета. Ще видим точно кои дупки трябва да се запълнят. Ще направим количествено стойностна сметка  /КСС/ и ако сумата, която се получава позволява ще го включим в КП. Аз виждам, че в този район има много голяма инвестиционна активност и според мен е честно ние, като Община да бъдем адекватни на развитието на района, а от нас зависят инфраструктурата, комуникация, транспорт. Не ме карайте да обещавам нищо. Само не ме карайте да обещавам, защото знаете, че аз съм човек, който като обещае нещо трябва да го изпълни. Да го кажем: търся варианти да го изпълним. Давам само един пример с ул. „Виа Понтика“ на „Буджака“. Там също има много инвестиции, там също улицата е в много лошо състояние, там също има напрежение сред хората. Постоянно ми се задават въпроси. От година работим по проекта на пътя, като сме се концентрирали в северната му част. Бавно стават нещата. В администрацията е така. Срокове. Такива са законите, бавно се случват нещата. В случая с к-г Градина вариантите са два: или частичен ремонт или да работим по промените на леглото на пътя, както си е по проекта да го осъществим - с банкета, канавката и т.н. както си му е реда, но на първо време можем да запушим дупки, да закърпим положението и вече да мислим за цялостна реконструкция на този път. Този път е правен преди 7-8 години и вижте в какво състояние е. Благодаря ви!

Ж. Иванов: Благодаря ви за изчерпателния отговор.

Г. Пинелов: Благодаря Ви, г-н Янакиев! Г–жо Германова, имате думата!

К. Германова: Благодаря Ви, г-н Председател! Уважаеми г-н Кмете, да, по-дълго време говорим по една тема, по която аз също искам да задам въпрос по темата за дървата. Задавам въпроса, защото това са изключително важни въпроси и се задават от граждани – хора от общината, но ще помоля, като задам въпроси да получа наистина конкретен отговор, а не като г-н Жеков да говори, като на еко конференция. Да, всички сме еко ориентирани, но в крайна сметка нашите съграждани и данъкоплатци, и постоянни жители на Община Созопол, защото г-н Жеков, вие говорите за политическо изразяване, но начина по който вие коментирате, че предоставяте услугите в общината към гласоподавателите си, мисля че това е типично политическо изказване. Ние предоставяме услуги на данъкоплатците и постоянните жители на тази Община. Връщам се към въпросите, защото това е нашата работа на общински съветници да задаваме въпроси.  Чува се и се говори, че дърва ще получат нашите жители от съседна община – изсечени дърва от съседни общини и съседно горско. Може би, когато обсъждаме въпроса пак ще задам въпроса, защото виждам, че има промяна, а може би има проблем, ако се доставят от друга община, където цените са по-високи т.е. ще доставяме дърва от друга община ли и ако е така, каква е причината? Защото чуваме и още нещо, че нашите гори са запечатани, и ако е така, каква е причината да бъдат запечатани нашите гори? Благодаря ви г-н Янакиев, предварително за отговорите!

Т. Янакиев: Нашите гори не са запечатани. Нали така г-н Жеков?  Може да има някои отдели, но горите като цяло не са запечатани. Относно това дали ще получим дърва от други общини, трябва да кажа, че с Жеков бяхме на една конференция и там присъстваше и директора на Югоизточното държавно предприятие – Димчо Радев. С него разговаряхме относно възможността да не оползотворяваме пълния капацитет от нашите гори от „Ропотамо“, като те ни компенсират с дърва от другаде, за да не се нарушава популацията на елените и запазването на тяхната естествена среда  и хем ние ще запазим горите, хем и ще  снабдим населението  с дърва, и ако дървата са на цена от 39 лева, аз мисля, че ще е отлично. Ето разговорите се водят в тази посока. Не знам какво друго сте чули, но давам ви информация от източника. Нищо не сме сключвали още като договор, но работим в тази посока. Ще го огледат юристите, ще се даде становище и  Жеков. Като го обсъдихме това с Радев за нас това би било добре и за тяхното ловно стопанство и за нас като Община. Това е.

К. Германова: Благодаря ви! Да разбираме, че цената, която ще гласуваме след няколко докладни  е свързана с това, че ще се вземат дърва от другаде т.е. цената се увеличава заради  това.

Т. Янакиев: Не. Не, г-жо Германова! Не сте разбрала. Като дойде докладната ще ви обясня.

К. Германова: Не е ли много късен срока 30 ноември за доставяне на дърва. Все пак в Созопол е по-топло, макар че и тук става студено. По селата е доста студено. Не е ли късен този срок 30 ноември?

Т. Янакиев: Не можем да се справим по-рано. Казвам ви го честно.

К. Германова: Благодаря!

С. Лулева: Моят въпрос е свързан с дървата, макар че толкова много въпроси се зададоха аз искам за попитам г-н кмета: наясно ли сте, че ОГП - Созопол е навлязло в ДГП, където е секло дърва, но вие почти отговорихте на въпроса , че водите преговори и значи информацията е 50:50. Така си го обяснявам аз, понеже вие отговорихте преди малко. В тази връзка използвам момента, че г-н Жеков е тук. Г-н Жеков, поздравления! Аз, като еколог ви поздравявам за това, че вие толкова добре гледате на глобалния проблем свързан със сечта, опазването на околната среда и т.н., но много ви се моля не ни квалифицирайте, защото това е обидно, още повече, че в това ОГП вашата роля е точно такава – да не се извършва главоломна сеч на дървета в общинската гора. Нека да не се размиваме в тези изказвания, защото е обидно нас общинските съветници да ни квалифицирате. Г-н председателят ви каза, г-жа Германова и тя ви го каза, и аз ви моля да не си позволявате такива квалификации. Относно боклука – това е един страничен въпрос, който искам да задам, понеже г-н Николов го засегна и вие започнахте да отговаряте. Този проект, за който говорихте за сепарационната инсталация е този, който беше стартирала общината ли е, понеже си направих труда да го проуча, то ми е и по специалността, и той трябваше да бъде извършен в четири етапа, като в последния етап да се преработва до полезен продукт – до ел. енергия? За този проект ли става въпрос и него ли ще  довършваме, което е прекрасно, защото всички знаем, че сметището има определен капацитет и в един момент депото ще се запълни и ако ние не изградим тази сепарираща инсталация няма как да депонираме отпадъци за в бъдеще. И последен въпрос или напомняне, защото аз няколко поредни сесии поставям въпроса за това  - дали вече има тази работна група, някакво движение за обсъждане с гражданите на проблема, защото вие това казахте, че ще направите такава работна група. На истина беше много натоварено и опасно и не бива да се допуска другото лято да се случва по този начин.

Т. Янакиев: Уважаема г-жо Лулева, относно сметището проектите са два. Този, който вие визирате  той се довърши, но той реално не е в неговата пълнота, защото инвеститора не е изградил електропровода, който да оползотворява и да произвежда ел. енергия, но това е неговия проблем, защото ние от там не очакваме някакви постъпления от този електропровод. Нашата нужда е да намалеят количествата на депонираните отпадъци, а другото нещо , което ще се изгражда това е под някаква форма на ПЧП, ние да участваме със терен и да се изгради сепарираща инсталация, която да е в изпълнение на Директива до 2030 година…Основно ще се наблегне на оползотворяването, а не на горенето било то и на основата на  пиролизното изгаряне, така че трябва да мислим за поне едно 10 години напред и успоредно с това, като го направим ние ще можем  да печелим и от него, освен че ще се създадат и нови работни места. Това са двете нови неща. По едното вече е сключен договор. Нека да видим първо как ще заработи. Този обект с пиролизното изгаряне трябваше да заработи доста по-рано. Правиха се много проби. Инвеститора е минал през процедурите за издаване на Комплексните разрешителни, което отне доста време, но така или иначе това е факт. Искрено се надявам и другия инвеститор да успее да изгради   в рамките на една година. Той каза ,че в рамките на една година ще започне работа  и тези две неща могат да минимизират да 10% количеството на боклука и по този начин минимум 10-15 години ще се удължи живота на клетката. Този енергиен обект е разположен върху четвъртата клетка от депото, както е било проектирано. Т.е. той е изял една цяла клетка. Аз затова им давам зор, защото ние нямаме опция. Трите клетки почти са пълни. При тези темпове на депониране те имат една година капацитет. Когато сме готови, аз ще го представя на вашето внимание. Може би на следващата сесия. Благодаря ви.

С. Лулева: И аз ви благодаря. Аз съм на ясно с проекта, защото е интересен за мен. Бях го проучила и ще ми е интересно да знам.

Г. Пинелов: Благодаря!

С. Лулева: И за това, което ви попитах: дали е извършвана сеч в държавни гори или не, защото наистина получих информация, че това нещо вече е извършено, а Вие  отчасти отговорихте, че

на този етап се водят преговори? Дали е разминаване на информацията във времето?

М. Жеков: Ние работим по лесоустройствените планове по десет годишният проект. В нашия проект е точно отбелязано, че отдел 442 –З /или Д  - не се чува добре на записа/ са общинска собственост. Аз, твърдя, че това не е държавна собственост, защото имаме документи доказващи, че това е наша  собственост, а за ваша информация предстои ни инвентаризация  и част от отделите, които преминават …Бургас, преминават … Ропотамо. Преди нас е малко допусната грешка , но при добро желание ще запозная Общинския съвет, какво какво мислим да направим за да се изясни собствеността между община Созопол и община Бургас. Имало е  спор. Според нашите документи  е наша гора, според държавните документи е държавна гора.

С. Лулева: Значи в крайна сметка не съм подведена. Значи наистина има такъв спор и Държавно горско настоява, че сме навлезли  в тяхна територия, а ние си настояваме, че си е наша. Т.е. въпросът ще бъде с някакво продължение.! Благодаря!

Т. Янакиев: За  работната група – работим постоянно. Запознал съм ви с двата варианта за разрешавате на проблема – обръщане на движението по Странджа или разширяване на паркинга на Люлин, който е до големите стълби / 100 – те стъпала/. Ние успяхме да намерим средства през  дарения и ще направим проект и ще разширим този паркинг, като алтернативата е тези 5-6 къщи да си свалят колите на паркинга.

С. Лулева: Това също е решение.

И. Стефанов: Здравейте господа общински съветници, здравейте г-н Янакиев! Искам да уведомя г-н Янакиев, като кмет на Общината, че по пътя Росен – Равна гора вече има пукнатини.   Вчера минах от там и забелязах, че има големи пукнатини по средата на пътя. Пътят е нов, вложени са много средства и мисля, че трябва да направите една проверка и да видите какъв е проблема. Тепърва предстоят дъждове и в тези пукнатини ще влезе вода, ще замръзне  и тези процепи ще се разрушат повече. Имам снимков  материал, ако искате мога до ви го предоставя. Своевременно трябва да се вземат мерки и ако фирмата изпълнител има гаранции, нека да ги понесе и да се поправи това нещо, защото за в бъдеше ще стане голям проблем. Благодаря!

 Т. Янакиев: Ние вече сме взели мерки. Още миналата седмица г-н Кисьов е проверил нещата на място. Съставен е протокол. Уведомена е фирмата, така че ние работим по проблема.

Г. Пинелов: Г-н Иванов, имате думата!

Ц.  Иванов: Здравейте, господа колеги ! Имам следната питане към кмета: имахме обещан легнал полицай преди 4-5 сесии и вие обещахте, че ще направите един легнал полицай. Нищо не се направи по въпроса.

Т. Янакиев: Извинявам се г-н Иванов, просто го забравих. Честен съм с вас. Просто забравих.. Това беше края на новия път на влизане в с. Росен. Още днес ще говоря с комисията по транспорт и да се уточни от кой вид да бъде и ще го направим.

Ст. Андонов: Моето не е въпрос. Моето е препоръка. Наближава дъждовния период а много отводнителни шахти са запушени. Би било добре да се почистят Аз имам наблюдения по ул. „Одеса”  - дългата шахта от началото на веселата уличка до р-т „Лотос”. Естествено запушени са.

 Т. Янакиев: Добре, ще го направим.

Г. Пинелов: Благодаря за сигнала г-н Андонов! Колеги, други въпроси?

  Колеги, други  въпроси и питания към кмета .......- няма.

Колеги, всeки един от вас  е получил проекта за дневен ред на днешното заседание.

Имате ли предложения относно дневния ред? Нямате! Преминаваме към гласуване на дневния ред така, както ви е представен.

Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Приема се дневния ред.

с

РЕШЕНИЕ № 460

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред: 

 I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби: 

 

          1. Докладна записка № 507/02.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

                 Относно: 1. Удостояване Евелина Николова и Мирослав Гочев със званието „Почетен гражданин на град Созопол“ ; 

                               2.  Предоставяне на парична награда за спортно постижение - спечелен бронзов медал на олимпийските игри в Токио; 

 

         2. Докладна записка № 509/09.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

              Относно: Даване на съгласие за побратимяване на община Созопол и Ярославски общински район (Руска Федерация) 

 

   IIДоклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми: 

 

3. Докладна записка № 487/17.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Отчет за изпълнението на бюджета,ИБСФ/ извънбюджетни сметки и фондове/ и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2020 г.

4. Докладна записка № 488/17.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Отчет за изпълнението на бюджета,ИБСФ/ извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол към 30.06.2021 г.

5. Докладна записка № 513/10.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Утвърждаване на ценоразпис за предоставяне на услугата- продажба на добита дървесина от временен склад.

6. Докладна записка № 520/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

 

III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации: 

7.Докладна записка № 504/31.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.60.141, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради. 

8. Докладна записка № 505/31.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.148, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за КОО /комплексно обществено обслужване/, за изграждане на „сграда за обществено обслужване“.

9. Докладна записка № 506/31.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на: урегулиран поземлен имот I-6002, с идентификатор 67800.6.2, част от 42м2 от поземлен имот с идентификатор 67800.6.115, земеделска територия и поземлен имот с идентификатор 67800.6.792, земеделска територия, за второстепенна улица, с площ от 13м2, образуван от част от ПИ67800.6.115, по КК на гр.Созопол, местност „Буджака“, землище на гр. Созопол, с цел:

 • промяна предназначението на част от 42м2 от поземлен имот с идентификатор 67800.6.115 и поземлен имот с идентификатор 67800.6.792, с площ от 13м2 и
 • обединяването им с УПИ I-6002 в един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане „за вилни сгради“, като се запазват изградените вилни сгради и не се предвижда ново застрояване.

 

 1. Докладна записка № 516/13.09.2021 г.от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на ПИ 67800.503.50 и общински ПИ 67800.503.175 по КККР на гр. Созопол, м.Мисаря, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и

2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;

11. Докладна записка № 522/15.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

     Относно: Допусната очевидна фактическа грешка в Докладна записка №159/10.03.2021 година 

 

IVДоклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

12. Докладна записка № 498/30.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот с идентификатор 12975.501.582, представляващи 72/287 кв.м. ид.ч. от поземлен имот целият с площ 287 кв.м. с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, находящ се в общ. Созопол, с. Вършило, п.к. 8157, ул. "Васил Левски" № 24.

13. Докладна записка № 499/30.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63015.506.253, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, mестност 'Старо селище", площ 65 кв.м.. с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване:"За земеделски труд и отдих"(съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/.

14. Докладна записка № 500/30.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63015.503.140, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, кв. "Атия", площ 586 кв.м.. с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване Ниско застрояване (до 10 m)".

15. Докладна записка № 508/02.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно:прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в урегулиран поземлен имот с идентификатор 12975.501.68, представляващи 118/301 кв.м. ид.ч. от поземлен имот целият с площ 301 кв.м. с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, находящ се в общ. Созопол, с. Вършило, п.к. 8157, ул. "Цар Петър" № 36

16. Докладна записка № 512/10.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Предложение за включване на обект като общински от първостепенно значение към „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с Решение № 321/09.02.2021 г 

17. Докладна записка № 514/10.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура по проект за улична регулация „Второстепенна улица с о.т. 32-33-61-34-601-35-128-292-36-37-192-195-275-82-83-84-85-119-118-117-116-115-114-113-112-111-110-109-108-107-106-600, местност Аклади, землище на гр. Черноморец“ чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.

18. Докладна записка № 515/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: допълнение на решение №398 от 28.04.2021 г.;

19. Докладна записка № 517/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: : прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в урегулиран поземлен имот с идентификатор 32737.501.643, представ-ляващи 46/ 1 036 кв.м. ид.ч. от поземлен имот целият с площ 1 036 кв.м. с трайно предназначение на територията: „Земеделска“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, находящ се в общ. Созопол, с. Индже войвода, ул. ‚Странджа“.

20. Докладна записка № 518/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с планов номер 42.519, находящ се в общ. Созопол, гр. Черноморец, местност 'Външна чешма", площ 963 кв.м.. с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване:"За земеделски труд и отдих"(съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

21. Докладна записка № 519/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: учредяване право на ползване на 4 002 кв. м., върху поземлен имот с идентификатор № 14249.26.10, с трайно предназначение на територията "Земеделска" и начин на трайно ползване "Нива", категория на земята 9, находящ се в област Бургас, община Созопол, с. Габър, местност "Баба Рада"

 

  V. Доклад на комисията КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ: 

 

 1. Докладна записка № 510/10.09.2021 г.от Тодор Дамянов - зам.-кмет на община Созопол

Относно: Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2021 / 2022 учебна година.

23. Докладна записка № 511/10.09.2021 г. от Тодор Дамянов- зам.-кмет на община Созопол

Относно: Определяне броя на групите и броя на децата в тях през учебната 2021 / 2022 година в детските градини на територията на община Созопол

 

Колеги, преди да дам думата на г-н Андонов, желаете ли да дам пет минути почивка?

Предложението беше прието.

Проверка на кворума след почивката

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ -ТУК

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ТУК

СТАНИМИР АНДОНОВ – ТУК

АНЕТА ФИЛИПОВА – ТУК

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ТУК

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА -ТУК

СТАМАТ СТАМАТОВ – ТУК

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ТУК

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ТУК

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ТУК

КАТЯ СТОЯНОВА -  ТУК

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ТУК

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – – – – – – – – – – – – – – –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ТУК

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ТУК

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ТУК

Присъстват петнадесет общински съветника. Имаме кворум.  

Давам думата на Станимир Андонов  - председател на комисията по законност да представи становището от заседанието проведено на 23 септември. Имате думата.

 Ст. Андонов:Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Янакиев, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми служители от общинска администрация  представям ви СТАНОВИЩЕ от заседание на  комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”, проведено на 23.09.2021 г.  Присъстваха: Станимир Андонов,   Желязко Иванов, Анета Филипова и Димитринка Господинова.  Отсъстваше Панайот Рейзи.

Разгледани бяха следните докладни записки:

Докладна записка № 507/02.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: 1. Удостояване Евелина Николова и Мирослав Гочев със званието „Почетен гражданин на град Созопол“;

              2.Предоставяне на парична награда за спортно постижение - спечелен бронзов медал на олимпийските игри в Токио;

Г. Георгиева формулира корекцията в решението на т.1 така: в първото изречение …“ на осн. чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА…“  да бъде коригирано като: „… на основание чл.21, ал.1 т.22 от ЗМСМА…“.

Въпроси и коментари  нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването - четири гласа „За", докладна записка №507 влиза за разглеждане на сесия и се вземе решението с така предложената промяна  и предлага на общинските съветници за вземат решението така, както е по докладната в едно с направената промяна.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!  

 Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: няма
Въздържали се: няма

 

Решението се приема.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №461

 1. Общински Съвет на основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА, чл.6  и чл.40 от Наредба за символите на община Созопол,удостоява Евелина Георгиева Николова и Мирослав Ангелов Гочев със званието „Почетен гражданин на град Созопол“
 2. Общински Съвет на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА дава съгласие, Община Созопол да предостави парична награда в размер на 5 000 лв. на състезателя  Евелина Георгиева Николова от СКБ  „Ангел Гочев” за спортното й постижение.
 • На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА необходимите финансови средства да се отразят в актуализацията на бюджета.

 

Ст. Андонов: Докладна записка № 509/09.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Даване на съгласие за побратимяване на община Созопол и Ярославски общински район (Руска Федерация)

 

Г-н Пинелов информира присъстващите, че преводите  на документите, който очаквахме са получени на служебния имейл и съответно препратени на всички общински съветници.

Г. Георгиева уточни, че на следващият ден т.е. 24 септември очакват да получат оригиналите и съответно ще ни ги представят.

Коментари и въпроси по докладната  нямаше. След гласуване и в резултат от  гласуването - четири гласа „За", докладна записка №509 влиза за разглеждане на общинска сесия.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.  Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0

Въздържали се: 0

Решението се приема.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №462

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.87 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Общински съвет Созопол дава съгласие за побратимяване между община Созопол и Ярославски общински район (Руска Федерация)
 2. Общински съвет Созопол одобрява проект на договор за побратимяване съгласно приложението
 3. Общински съвет Созопол упълномощава кмета на община Созопол да подпише договор за побратимяване между община Созопол и Ярославски общински район (Руска Федерация)

 Ст. Андонов: Г-н Председател, това са докладните, които бяха предложени за разглеждане от комисията. Благодаря за вниманието!

 Г. Пинелов: Благодаря на г-н Андонов, давам думата на Димитринка Господинова да представи становището на комисията от заседанието проведено на 23 септември.

Д. Господинова: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, колеги, представям ви становище на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” от проведеното на 23.09.2021 г. от 14.15 ч., онлайн заседание. На заседанието присъстваха:

             1.Димитринка Господинова  – председател;

             2.Станимир Андонов – член;

             3.Цветелин Георгиев  – член;

            4. Милена Желева – член.

           Отсъстваше Красимира Германова

На заседанието присъстваха още :

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. 3. Общински съветници;
 4. Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 5. Галина Георгиева – юрист на община Созопол.

 

За разглеждане са постъпили следните докладни записки

 

Докладна записка № 487/17.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Отчет за изпълнението на бюджета, ИБСФ/ извънбюджетни сметки и фондове/ и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2020 г.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването с четири гласа „За“ – докладна записка № 487 влиза за разглеждане на общинска сесия и комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?

К. Германова: Г-н Янакиев, вдигнахме размера на туристическата такса, а виждам  в отчета, че има  не е изпълнен.  Искам да попитам на какво се дължи това при положение, че сезона беше силен?

Т. Янакиев: Г-жо Германова, данъкът го вдигнахме тази година, а отчета е за 2020 година.

К. Германова: Да, обърка се, но все пак 2020 г. сезонът също беше силен.

Т. Янакиев: Комплексни са причините. Основното причина е система ЕСТИ. Хората с по две, три стаи, а а има доста такива хора,  нямат време  или пък възможности да администрират в системата. От тях  има и възрастни хора, а и не само.  Правим контрол. Проверени са почти всички заведения относно патентния данък и аз мисля, че следващата година нещата ще са по  в час. Програмата е не функционираща за хората с по-малка места за настаняване. Тя е за големите хотели. Това е моят извод.

К. Германова: Благодаря. Да попитам – има ли не внесен туристически данък от големите потели, които е деклариран, но не внесен.

Т. Янакиев: Сега не мога да кажа, но ще проверя, макар че големите хотели са най-изрядни. Те имат хора, които до администрират този процес и те почти винаги са точни.

Г. Пинелов: Колеги, други въпроси и коментари по докладната?

Няма! Гласуваме

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: няма
Въздържали се: няма

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №463

 1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Созопол за 2020 г. по приходната и разходната част по дейности и параграфи, както следва:

1.1.По прихода                                                                                           24 991 872 лв.

в т.ч.

За делегираните от държавата дейности                                                 7 499 548 лв.

За местни дейности                                                                                17 492 324 лв.

Разпределени по параграфи, съгласно приложение 1 -  форма Б3 на Министерство на финансите.

 

1.2.По разхода                                                                                        24 991 872  лв.

в т.ч.

За делегираните от държавата дейности                                                   7 499 548 лв.

За дофинансиране на делегираните от                                                   1 597 136 лв.

 държавата дейности със собствени приходи

 За местни дейности                                                                            15 895 188 лв.

Разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно приложение 1- форма Б3 на Министерство на финансите,

 1. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове /ИБСФ/ на Община Созопол за 2020 г., съгласно приложение № 2.
 2. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2020 г. по обекти, съгласно приложение № 3.
 3. Приема отчета за състоянието на общински дълг за 2020 г. –справка „Приложение 15” – съгласно приложение № 4.

Плащания по дълга към 31.12.2020 г. в размер на 3 212730 лв. , в т.ч.:

 

 

Д. Господинова: Докладна записка № 488/17.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Отчет за изпълнението на бюджета, ИБСФ/ извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол към 30.06.2021 г.

            Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването с четири гласа „За“ – докладна записка № 488 влиза за разглеждане на общинска сесия и комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!  Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: няма
Въздържали се: няма

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №464

 

 1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Созопол за към 30.06.2021 г. по приходната и разходната част по дейности и параграфи, както следва:

1.1.По прихода                                                                                           10 206 625 лв.

в т.ч.

За делегираните от държавата дейности                                                      3 922 040 лв.

За местни дейности                                                                                   6 284 585 лв.

 1.2.По разхода                                                                                       10 206 625 лв.

в т.ч.

За делегираните от държавата дейности                                                3 922 042 лв.

За дофинансиране на делегираните от                                                715 030 лв. държавата дейности със собствени приходи

 За местни дейности                                                                            5 569553 лв.

Разпределени по дейности и параграфи, съгласно приложение форма Б3 на Министерство на финансите.

           2. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове /ИБСФ/ на Община Созопол към 30.06. 2021 г., съгласно приложение № 2.  

 1. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи към 30.06.2021 г. по обекти, съгласно приложение № 3

 

 1. Приема отчета за състоянието на общински дълг към 30.06.2021 г. –  

Погашения към 30.06.2021 г. в размер на 954 311 лв. , в т.ч.:  

 • към „ЦКБ“ АД по договор 8-496/18.09.2018 г. в размер на 214 311 лв., от които 214283 лв. лихви и 28 лв. такси. Остатък за погасяване по главницата към 30.06.2021 г. – 21 500 000 лв.
 • към Министерство на финансите по отпуснат временен безлихвен заем за финансово оздравяване в размер на 740 000 лв. Остатък за погасяване към 30.06.2021 г. 2 191 737 лв.

 Приложения:

 1. Б3 на МФ заедно с всички справки изготвяни към отчета за изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г. ;
 2. ИБ3_ДЕС, ИБ3_ДМП, ИБ3_КСФ, ИБ3_РА, ИБ3_К33;
 3. Разчет за финансиране на капиталовите разходи план/отчет за периода 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.; Своден отчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.  

Докладна записка № 513/10.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Утвърждаване на ценоразпис за предоставяне на услугата- продажба на добита дървесина от временен склад.

Г-н Т. Янакиев обясни: “В докладната става въпрос за дървесината „мъждрян „ и „габър“. Към този момент цена за дървесината „мъждрян „ и „габър“ няма, и по предложение на инж. Жеков се вкарват цени, които са  идентични с цените за местно население 39 лв. с ДДС за продажба. Когато става въпрос само за такъв вид дървесина без да има в него дъб или друга дървесина различна от мъждрян и габър, и с тази цена ще може да се позволи на ОГП /Общинско горско предприятие/ да  продава тази дървесина на пазара.

Ст. Андонов зададе въпрос: Тази цена не ели много висока за този тип дървесина, понеже ми се струва, че пак няма да се продаде ако е 39 лв. кубика?

Инж. Мишо Жеков: Имаме налични   800 кубика от тази дървесина, но местното население не желае да ползва такава дървесина, а ние сме затруднени, защото сме в кроя на ревизионния период и такава хубава дървесина, каквато на времето са ползвали, не сме в състояние сега да дадем. Според устройствения проект сме длъжни да изсечем келявия габър и мъждрян, за да може да има възобновяване от хубавите дървесни видове. Предложена е тази дървесина на кметовете по населените места, но те я отказват, но все пак за тази дървесина някакви разходи са направени по придобиването и затова за да не гние дървесината трябва да приемем цена за продажба, защото за сега поне за нея има пазар и тя ще се продаде. За ваша информация предполагам, че до два месеца цената на дървесината ще е доста висока и ще се търси и тази дървесина. Това е пазарна стойност, ако се вдигне цената и ние ще я актуализираме. Аз мисля, доколкото познавам пазара и мисля, че цената на дървесината рязко ще скочи. Използвам случая тук, сега пред общинските съветници да отбележа, че много приказки се изприказваха за задоволяване на населението с дърва, но ето че отказват. Ние до 30 ноември ще задоволим населението с дърва за огрев. Гарантирам, че нито един човек няма да остане без дърва от местната население, само че ние направихме избирателно проверка на някои кметове и се оказа /да не ги обвиняваме/, че те задоволяват нуждите  и на т.н. временно пребиваващи, затова общинските съветници, когато ходят нека те да се информират, защото нашата цел е да се задоволят нуждите на местното население на постоянно живущите и после за страничните, и да не се внушава, че Общината няма да се справи. Пак го казвам съвсем отговорно, че винаги сме се справяли и пак ще се справим. Благодаря, че ме изслушахте.

Илиян Стефанов: Аз също съм солидарен с мнението на г-н Андонов, че този вид дървесина не е за предпочитане от местното население и трябва да се помисли върху варианта за някаква преоценена цена. Не маже да се сравнява дъбова дървесина  с габър и мъждрян. Това е тънка дървесина, хората не я предпочитат въобще. Моето предложение е да се помисли за някаква по-ниска цена.

Т. Янакиев: Отбелязвам г-н Стефанов, че това е цена, която  не е за местното население. Ние говорим тази дървесина да бъде реализирана на свободния пазар, т.е. в дадената ситуация ние задоволяваме ОГП в частност Общината от приходи. Това не е дървесина, която да бъде насочена към местното население. Всички вие знаете, че когато се кара дървесина за отопление по 5 кубика, то в тези 5 кубика все ще излезе около кубик цер, габър и мъждрян, а когато става въпрос за такава дървесина тя е само от габър и мъждрян. Ние затова заковаваме такава висока цена, която е за пазара, защото можем да бъдем обвинени, че продаваме дърва за без пари  и затова г-н Жеков предлага 39 лв. за кубик  за свободния пазар, не за местното население.

Ил. Стефанов: Благодаря, не бях чул, че става въпрос за свободния пазар. Благодаря!

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването с четири гласа „За“ – докладна записка № 513 влиза за разглеждане на общинска сесия и комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Ц. Георгиев: Въпросът ми е към г-н кмета и г-н Жеков. Г -н Жеков цитира едни 800 кубика дърва. Говори се, че са на склад. Къде се намират? В кой склад? Нека да ги видим тези дърва, защото аз мисля, че няма такива дърва. 

Г. Пинелов: Само да попитам и да уточним: в записа се чува, че г-н Жеков казва 800 кубика. В докладната пише 500 кубика, да уточним това което каза на комисията лапсус ли е и колко е реалното количество? Предполагам, че е 500, както е по докладната.

И. Стефанов: Уважаеми колеги, уважаеми г-н Янакиев, аз искам да допълня, че относно тази докладна тук много неща се изговориха, но и аз съм си направил труда да изговора това нещо с превозвачи, с резачи. Има съмнение, че няма такава дървесина. Горското казва, че има такава дървесина на склад. Според мен за да се комплектова тази докладна и за да бъде реална и законна пред нас, не е нужно да ходим в гората – ние не сме лесничеи, нека да има един протокол, да се види в кой отдел какви дърва има и какво има налично. Също така в този отдел дали  е приключила сечта или продължава? Все пак, когато се сече в един отдел се създава такъв протокол, за да знаят къде каква дървесина има.  

Т. Янакиев: Г-н Председател, искрено се радвам, че господата общински съветници, които не са съветници първи мандат / говоря зя г-н Стефанов/ така компетентно задават въпроси и иска приложения към докладната, защото ако не ми лъже паметта преди не са изискали такова приложение, но няма значение. Това е тяхно право, но не мисля, че като го няма този протокол, докладната е незаконна. След, като г-н председателят е внесъл докладната за разглеждане, а тя е разгледана и в комисията по законност, така че ви предлагам да отпадна това нещо като факт, че без тях докладната ще бъде незаконна. Второто нещо – г-н Жеков ще ви запознае в кои отдели точно каква дървесина има, но пак повтарям, че без наличието на този протокол тя си е напълно законна.

М. Жеков: Зачитам

Отдел:           №                     Кубика

                     443 – Б                  48   

                    446  - А               204

                    444 - Г                107

                    409  - Е                 70

                    417 - А                 32

                  4 4 3  - Е                 87

                   442 -   Г                 15

                   4 4 2   З                  52

Обект:   3 9 8      З                   10

               3 5 7     В смесени   35

              2 2 2 8  5 5                  16

 Подписали сме се и който отдел посочите – там ще отидем.

Т. Янакиев: Г-н Председател, искам да посоча, че уважаемите общински съветници много добре знаят, че тези които се отопляват с дървесина, че когато ти докарат дървата за огрев вътре в тези дърва има  и габър, цер, мъждрян не само дъб, което е неизбежно.

Г. Пинелов: В голяма степен сте прав, защото в предходния мандат аз също не си спомням да е имало такова приложение, но пък от гледна точка на точност и коректност към съветниците и гражданите, защото от два часа сесия над час и половина се занимаваме с дърводобив, но факт е, че това е изключително голям проблем, особено с хората по селата. Аз не искам да боравя със слухове, защото и аз чувам някакви неща за недостиг на дърва, но не съм специалист и експерт в тази област, и не е редно да взимам отношение. Ако колегата Стефанов и всички останали колеги са „за“ да приемат,  и в последствие след, като гласуваме да се до комплектова. Юристите да вземат отношение дали сме длъжни да прилагаме тези приложения, или другияТ вариант е като приложение. Допълнително след сесията г-н Жеков да го изпрати на имейла, а ние да го препратим на всички общински съветници.

Т. Янакиев: Само ще кажа, че аз също като вас не съм специалист и затова съм се доверил на директора на горското и затова чисто оперативната работа се върши там. Аз гледам резултатите на края. Инж. Жеков знае, че на края ще взема  и управленско решение в следствие на резултата, който горското ще отчете по две направления: финансовите резултати и снабдяване на местното население с дърва. Нека не се спекулира със законността. До сега никога не е имало такова приложение към докладната. Липсата му не прави една докладна незаконна.

Г. Пинелав: Господин Жеков да уточни количеството дърва 500 ли е, както е по докладна или 800, както той го казва..

Т. Янакиев: Пише прогнозно 500 кубика, т.е. имало е дървесина. Това е гора. Не може да кажете, че като се направи една фигура то тя е единствено и изцяло от дъб. В тази фигура от 10 кубика може да има половин кубик  или 0.3 от кубика мъждрян и габър. Това е гора. Тези кубици са в общата маса. Това, което той е дал до прогнозни количества до 500.

И. Стефанов: Всичко това, което го изговорихте на мен ми е ясно, че когато се дава на населението 5 кубика ще попадне и друга дървесина. Това ми е ясно. Това, че докладната е незаконна не знам кой го е казал. Аз такова нещо не съм казал, просто казах, че не е комплектована. Според мен е хубаво да имаме един протокол, защото контактуваме и с други хора и чуваме, че тази дървесина я няма. И точно за това предложих, ако може  тази докладна да бъде комплектована с този протокол. Предишни мандата какво е било не коментирам. Коментирам сега за този мандат и конкретно за този случай.

Г. Пинелов: С риск да стана адвокат, вас удовлетворява ли ви това, това да бъде предоставено като протокол от г-н Жеков. Той ги прочете, но аз нямаше как да ги запиша. Предлагам да се доверим на гласуваното му доверие.

В. Кирязова: Ако може да вметна, че същината на самата докладна е да утвърдим ценоразпис, а не самата дървесина колко кубика ще е. Тъй, като нямаме такава цена определена до сега, същината на самата докладна е да утвърдим ценоразпис.

А. Николов: Същността на докладната е да утвърдим цената за едни определени дървесни видове, а не да кажем в кой склад колко кубика има, така че мисля, че излизаме от същината на въпроса.

Г. Пинелов: Вие сте прав предвид на това, че докладната е във финансовата комисия, нормално е да се коментира  цената, но предвид цялата тази дискусия основно за дърводобива и различните информации, които плуват в публичното пространство, и затова в крайна сметка с въпросите си колегите защитават интересите на гражданите. Всеки има право, затова сме се събрали тук различни хора да разискваме и да вземем най-адекватното решение.

К. Германова: Само искам да вмъкна по повод това, което каза юристката. Да, основното цел на тази докладна е да се определи цена, но тази цена  е обвързана с определено количество дървесина, така че много моля да не се спекулира, говорим все пак и за количество, и ще зачета:“…утвърждава ценоразпис за предоставяне на услугата - продажба на прогнозно количество от 500 пл.м3 добита дървесина от временен склад при цена от 39.00 лв. /пл.м3с ДДС…“, т.е. ние имаме ограничаване на количеството от 500 кубика, така че много моля – цена: да, но тя е обвързана с количеството . Благодаря!

 С. Лулева: Искам да вметна следното: както каза и г-н Стефанов, никой не говори за това, че докладната е незаконосъобразна, никой не говори за това, че този протокол трябва да фигурира на 100%, но но както казахте и Вие г-н Председател, както виждате цялата сесия е свързана с дървата не виждам нищо лошо в това да се изисква и този протокол, защото е видно, че има проблем с тези дърва. Има проблем със сечта, има проблем с количествата, има проблем с вида на дървесината, има проблем и с недоволството от страна на гражданите - не виждам нищо лошо да се прилага този документ в конкретния случай. Никой не казва, че за в бъдеще ще трябва този протокол да се прилага към тази докладна, но ние наистина сме връзката между хората и Общината и наистина идват при нас и не казват тези неща и ние сме длъжни да ги  обсъждаме   и да правим всичко възможно за доброто хората в общината.

Г. Пинелов: Добре, благодаря Ви!

Ст. Андонов: Благодаря г-н Председател! Понеже тази докладна я разгледахме още на първата комисия по законност и аз продължавам да твърдя, че докладната си е законна, защото така, както е записано в решението: първо количеството е прогнозно и второ е записана една цена, ако се добива дървесина на каква цена да се продава. За да я имаме в наредбата и да знаят Горското на каква цена да си продава тази дървесина. Отделен е въпросът, че до сега по принцип никога не се е деляла общата маса за да може да се продава, защото тя наистина е добита и за това е направен разход. Бях го задал този въпрос тогава и ми отговориха, че този район от където се е вадило имало прекалено много от този дървесен вид. Сега се е натрупало и трябва да се продаде отделно, така че за мен докладната е законна и ще гласувам „за“. Това е моето мнение.

Г. Пинелов: Г-н Георгиев, вие сте и след вас е г-н Николов

Цв. Георгиев: В общата маса има различни видове дървета,но не съм съгласен габър и мъждрян по време на този глад за дърва да бъде продадена смесен с дъб. Ето, г-н Жеков ни прочете в кои отдели по колко има, ами не прави 500 кубика. Отделно г-н Жеков ни каза първо 800 кубика. Такива дърва няма, затова правя конкретно предложение: тази докладна да бъде оттеглена, да бъде комплектована, да бъдем запознати, да бъдат изчистени всякакви съмнения първо от ефира и ние да бъдем спокойни, че наистина с такова нещо разполагаме, и е законно да бъде разпродадено. Дайте да направим една извънредна сесия, ако трябва само с тази докладна, но да бъде изчистено. Г­­-н Андонов, искам да ме подкрепите! Ако вие  сте на ясно, че няма такава дървесина или някой ви каже, че не знае  такава дървесина да има, вие как ще се почувствате и как ще гласувате? Аз правя предложение тази докладна да бъде оттеглена, да бъде комплектована с протоколи, да бъдем запознати какво имаме в наличност като мъждрян и габър, а не да бъде продадено на свободния пазар две три дръвчета  мъждрян и габър и всичко останало да бъде дъб. Не съм съгласен при този глад на дърва!

Т. Янакиев: Г-н Председател, може ли думата?

Г. Пинелов: Заповядайте г-н Янакиев!

Т. Янакиев: Г-н Георгиев, аз няма да оттегля докладната. Защото си стоя зад докладната. Убеден съм както каза Андонов и споделям това, което каза той, че докладната си е абсолютно комплектована доколкото трябва да бъде представена в Общинския съвет. Това, че ние сме пунктуални и даваме всичко което ни се поиска, не е наша слабост, но има някои неща, които трябва да се уточняват. Това е оперативна дейност. Вие в момента искате да кажете, че аз поне така разбрах, че ние ще се опитаме да продадем мъждрян и габър между дъба на свободния пазар за 39 лв. Това за мене е директно обвинение от ваша страна и точно вие да го казвате,  не ви прави чест.

Когато става въпрос за оперативната дейност има си директор и има доказателства, че  този директор сгреши някъде, аз ще взема моите решения, като кмет,  но до тогава бъдете така добър и не спекулирайте с нещата, защото час и половина или два часа ние се занимаваме само с Горското. Аз чувам само слухове. Някой казал, ние сме подочули… Искам да знам. Дайте ми доказателства, всичко друго е инсинуации. Сега искам да ви кажа и да го закова и да ви стане ясно, че докладна няма да я оттегля.

Ц. Георгиев: Г-н Кмете, понеже споменахте името ми сам да ви кажа, че вашата работа по докладната е само един слух, защото  не е комплектована с протокол. Ние не сме запознати, ние също вярваме на тези слухове, че ги имаме. Вие убеден ли сте, че когато дървата бъдат продадени там няма да попадне дъб, а каквото искате правете с докладната. Аз ви казвам има си една неяснота. Бранете си докладната, но вие първо трябва да успокоите нас общинските съветници, че всичко е точно и не виждам, тука дали е нужно да има някакъв инат и да има едно на всяка цена днес да мине. Мисля, че може да бъде отложена. Да бъдем запознати и тогава всички да бъдем спокойни и с чиста съвест. Благодаря ви!

Т. Янакиев: Г-н Председател, много влизаме в диалог. Г-н Георгиев и други общински съветници са много загрижени за наличността, но не знам дали знае за фактурите, защото ние имаме фактури от 2018 г. не изпълнени и ако желае господин еди кой си, ние можем да ги  предоставим, да се види какво е било, а не сега септември месец на 30 -ти да създаваме паника сред хората, че видиш ли няма да стане. Да може наистина да не съумеем да се направи това нещо, но кога, коя година не е било това нещо! Винаги са се влачили дървата до март, април и когато дойдат. Ние не искаме да го правим това нещо. Миналата година се справихме добре. Стремим се защото половината време по тази докладна отделихме за други работи, затова го казвам: докладната няма да бъде оттеглена. Ако желаят общинските съветници, които аз силно уважавам всички седемнадесет, да гласуват тази докладна, ако не – здраве.

А. Николов: Уважаеми колеги, имам предложение за промяна в текста на решението на докладната. Нека не се обвързваме с определен обем дървесина и текста да бъде : „…до  500 кубика“, така че правя предложение.

К. Германова: Г-н Председател, г-н Кмете, аз няма да коментирам законна или не, докладната е внесена  и аз пак да се върна относно това прогнозно количество, защото на мен ми се иска, а  и на колегите да ни е ясно, че тука говорим за продажба на този вид дървесина на количество от 500 кубика на тези цени. Това, че е писано прогнозно се предполага, че максимум  толкова ще бъде изсечена. Тук не говорим за една хвърлена цифра от 500 кубика в пространството. Говорим, че цената от 39 лв. е за максимум 500 кубика дървесина. Искам това нещо г-н кмета да го каже, че това е така. Думата прогнозно е вкарана не защото просто, евентуално нали.., тя е вкарана защото тази дървесина не е изсечена и се предполага, че ще бъде изсечено максимум 500 кубика. Нали така, г-н Янакиев, и цената която приемем ще е за максимум 500 кубика?

Т. Янакиев: Г-н Янакиев, до някъде сте прави, затова ви казвам, че това което направи г-н Николов мисля, че с това“до“ ще успокои всички страсти.

Г. Пинелов: Сега и аз искам да взема отношение. Гледам в момента как е описана като текст и в текста  пише:“..Утвърждаване на  ценоразпис на  вече добита дървесина….“  - значи вече я имаме. Нали така.

М. Жеков: Точно така. Г-н Председател, нещо залитаме..

Г. Пинелов: Никъде не залитаме, аз съм седнал здраво. Не знам вие  къде залитате. Задавам адекватен въпрос, защото г-н Андонов остана с впечатление, че тази дървесина тепърва ще се добива, а тя е на склад. Т.е. тази дървесина няма тепърва да се сече. Пише: добита като „дърва за огрев“ , тя е определена.

М. Жеков: Г-н Председател, съгласно наредбата трябва Общинския съвет да утвърди цена, защото местното население не желаят добитата дървесина. Ако искате да ги задължим кметовете тогава и да я изкупят на цена 39 лв., а това е динамична форма. Днес продават 5 кубика, утре 10 кубика. Ние държим за цената, защото така третира закона – трябва Общинския съвет да утвърди цената.  Ако искат да не я продават, ние сме направили разходи. Какво да направя? Тя ми е наследство, ама ако вие не ми утвърдите такава цена, аз на свободния пазар продавам на 49 лв., а тази цена правилно я определихте, че трябва да е по-ниска. Ако е още по-ниска ще нанесе щета на Общината. Количествата са прогнозни – така пише в закона. Дървесината е смесена. Аз не мога да я деля, ако някой я дели това са пари, така че тук се касае за определяне на цена, а количеството са „до“. Тук няма спекулация. Както реши Общинския съвет - така, на мен ми трябва цена! Г-н Стефанов ходи в гората и той знае, че  гората има всякакъв вид дървесина. Това е гора! Как да го отделя аз? Кметовете не искат такава дървесина, била тънка. Аз какво да направя, стандарта е такъв. Трябва да се добива, когато е над три сантиметра /3 см./. Тя дървесината ще гние. Нека Общинския съвет си вземе решение. Аз ви уверявам, че такива спекулативни неща няма.Вие трябва да ми утвърдите някаква цена.Ако не я утвърдите ще се опитвам да я продавам на местното население.  Това е.

Г. Пинелов: Г-н Жеков, вие сте прав. Ако го гласуваме или не го гласува Общинския съвет, като цена, като докладна, както искате така го разбирайте, но утре отговорността ще бъде наша, защото ние сме си сложили подписите! Затова е може би цялата тази полемика. Казвам ви, не съм експерт. Не разбирам от дървесина, дърводобив или каквото  и да е, но вече така започнах да се ограмотявам, така че затова е може би тази полемика. Предполагам, че  и колегите, които са взели отношение, също не разбират от вашата материя, затова не го разбирайте като някакъв упрек или каквото и да било. Идеята е да се вземе някакво обективно, информирано решение, не че нещо лично към вас.

Ст. Андонов: Ние, като Общински съвет определяме само цена за прогнозни количества до 500 кубика, като сложим „до“ по предложение на г-н Николов, той няма право на да продава повече на тази цена.

Г. Пинелов: Г-н Андонов, пише, че е добита тази дървесина. Аз предложих: нас като общински съветници би ли ни удовлетворило този протокол, г-н Жеков да ни го представи след сесията, и ако там има вече някакво разминаване, той твърди че няма, до 500 кубика  ние го гласуваме.

 Г-н Николов също има предложение, г-н Цв. Георгиев, също има предложение.

К. Германова: Аз искам само да попитам: в крайна сметка добита ли е или не е добита тази дървесина? В правото ни е да питаме. Затова сме ние общинските съветници да питаме, защото на всеки един от нас на главата ни се пили, че няма дърва Общината, но въпросът ми е добита ли е или не е добита в крайна сметка? Това не разбрах!

Т. Янакиев: Добива на дървесина е динамичен процес. Днес добиват 50 кубика, утре 100 кубика. Всеки ден се извозват дърва – било 10, 20 или 30 кубика. Утре, ако тази дървесина се изнесе и е била габър и мъждрян значи няма да е добита. Тя е била добита, но вече я няма. Ако са се изнесли 100 кубика за местното население  и между тях е имало 20-30 кубика мъждрян и габър …

Цв. Георгиев: Г-н кмете, прав сте, но дайте да не гласуваме нещо, което вече го няма и не е добито.

Т. Янакиев: Не го гласувайте, г-н Георгиев. Аз не мога да ви накарам да гласувате нещо против волята ви.

Г. Пинелов: Колеги, имаме две предложения: Едното предложение е на г-н Николов за промяна на част от текста в т. първа от решението и думата „от“ да се замени с „до“.

Второто предложение  е на г-н Цв. Георгиев: Да не се приема докладната, докато не бъде комплектована и общинските съветници не бъдат запознати дали всъщност има такова количество дърва. Защо да дадем картбланш на един 500 кубика, като ние не знаем ще ги имаме ли, няма ли да ги имаме.

Т. Янакиев: Ние  го даваме като предложение, защото хората не искат. Местното население не желае да се отоплява само с габър и мъждрян. Местното население желае да се отоплява с дъб преимуществено и ако нещо влезе от този габър  и мъждрян го снимат и го качват във фейсбук и го показват: вижте какви дърва ми докараха – 90% дъб обаче има няколко пръчки габър и мъждрян. Затова сме го записали „габър и мъждрян“.

Цв. Георгиев: Но го няма.

Т. Янакиев: Има го. Има 622 кубика от цитираните отдели. Общия сбор  е 622 кубика, от тези 622 кубика, според инж. Жеков има поне 500 кубика габър и мъждрян в отдели. Има го. Затова ви казвам – спрете със спекулациите. Това не вие чаршия.

Г. Пинелов: Само да уточним нещо: това количество габър и мъждрян, което не е искано от населението това е за свободния пазар. Това означава, че ние реално не ощетяваме местното население. Нали така г-н Жеков? Но от друга страна, ако ние не определим цена за тези 500 кубика, те ще започнат да гният и може да останат 400, и по този начин може да нанесем щета на Общинско горско предприятие, респ. Общината. Така ли е ? Правилно ли ви разбрах, г-н Жеков, за да мога да знам как да си дам гласа.

М. Жеков: Точно, правилно сте разбрали.

Г. Пинелов: Добре.

Т. Янакиев: Аз, мога да оттегля докладната. Няма проблем. Кой ще ми гарантира тогава, че тези кубици ще ги реализираме, а няма да изгният, защото тогава трябва да започнем да ги смесваме умишлено. Разбирате ли за какъв труд става въпрос да се мешат дървата. Как да го направим това? Обяснете ми! Хем да задоволим местното население с дърва, хем Общинското горско да не фалира, хем в тази олисяла гора, просто гората е на половина…. Сега, като излезе инвентаризацията ще видите какво се е случвало през последните 10-15 години в тази гора и всичките тези работи да съумявам да ги направя.

Цв. Георгиев: Докладната може да се оттегли за 15 дена. Не мисля, за 15 дена ще изгният дървата.

Т. Янакиев: Г-н Георгиев, вие предлагате да направим извънредна сесия само за ето тази докладна? 5 000 и нещо лв. струва тази извънредна сесия само за тази докладна. Вие, мислите ли като го говорите това нещо.

Г. Пинелов: Реално , ако ги смятам 500 кубика по 39 лв е почти  20 000 лв. добре, тъй като стигнахме до единомислие, че нашето гласуване е без значение какво ще е, то ние не ощетяваме местното население, по никакъв начин, аз предлагам чисто колегиално г-н Георгиев и г-н Николов да оттеглят своите предложения с едно условие от моя страна към господин Жеков: В рамките на днешния ден, той да изпрати протокол с опис по отдели /складове/ със съответните количества и в рамките на деня аз лично ще го изпратя на всеки един от вас.

Приемате ли го това предложение?

Цв. Георгиев: Г-н Председател, нека г-н Жеков да изпрати протоколите да се запознаем и да отидем до складовете да ги видим, защото аз пак казвам, че се съмнявам, че ги има в момента все още.

Г. Пинелов: Той сам каза, че всеки един от нас може да отиде и да види, за да разсее всички съмнения.

Цв. Георгиев: Дайте да се съберем ида отидем.

Г. Пинелов: Аз нямам против. Можем да се съберем и да отидем всички заедно. Да сформираме една комисия  с по един представител от група и да отидем заедно и да видим. Аз нямам против.

Цв. Георгиев: Идеално.

Г. Пинелов: Призовавам г-н Николов и г-н Георгиев да оттеглят своите предложения чисто колегиално.

Ст. Андонов: Аз подкрепям предложението на г-н Николов. Искам да стане „До“.

Цв. Георгиев: Не съм съгласен с това предложение, защото дървата ги няма – ние ще гласуваме.

Ст. Андонов:: Ние гласуваме цена г-н Георгиев!

Цв. Георгиев: Кое налага това?

Ст. Андонов: В гората има много дървесина нарязана.. Нищо не ни кара на сила да бързаме.

 Нали трябва да правим санитарна сеч.

Т. Янакиев: Нарязани са дървата.

Г. Пинелов: В докладната пише: „добита дървесина във временен склад“.

А. Филипова: Уважаеми колеги, аз изобщо не съм специалист по гората освен само личното ми отношение към нея и възможността да възпитавам децата на обич към нея и нейното опазване. От думите, които чух да сега ми стана ясно, че созополска гора на територията на община  Созопол вече почти не е останала и цялото това каране за мене е неясно. Толкова ясно е обозначено в докладната, че ние гласуваме цена. Лично мойто мнение е Ясно стана и за малките деца, които случайно поглеждат през рамената на родителите си, които в момента гледат нас, че това това в момента е един пиар. За мене се нарушава работата на Общинския съвет, кой по е загрижен за отоплението на населението. Много ясно се обясни. Не съм против това какво има и какво няма, но тава дълго обяснение е чист пиар. Колеги, избягвайте да го правите, защото нашата работа тук не е такава. Благодаря!

Г. Пинелов: И аз ви благодаря, но сега с вашите думи ще започне нова вълна от коментари. Колеги, призовавам ви да не  коментираме вече. Дайте  конструктивно да гледаме на въпросната докладна и да я гласуваме.

Цв. Георгиев: Г-н Председател, така написана докладната аз имам предложение и не го оттеглям, т.е. докладната да бъде оттеглена и комплектована до изясняване има ли ги тези дърва, няма ли ги, налични ли са , къде се намират, в кои участъци и дали са смесени.?

А. Николов: Държа на моето предложение.

М. Жеков: Г-н Председател, кой ще бъде отговорен, ако не се реализира тази дървесина, така че тези, които са против ще ги помоля те да я реализират тази дървесина. Ще ги помоля тези да се подпишат, че не са съгласни и те да я реализират.

Т. Янакиев: В такъв случай аз оттеглям докладната. Да няма повече страсти.

М. Жеков: Аз съм против, който иска да отидем да ги видим дървата. Аз ще ги помоля тези да отидат да я реализират те.

А. Николов: Г-н Янакиев, защо бързате да я оттегляте докладната?

Т. Янакиев: Оттеглям докладната. Ще си берем гайлето. Ще се опитаме да се справим сами, както можем.

А. Николов: Нека не действаме емоционално!

Т. Янакиев: Не действаме емоционално. Г-н Жеков ми даде този съвет, защото тук този господин се опитва да внуши, че през габъра и мъждряна инж. Жеков ще продава дъб. Това беше цялото внушение на цена от 39 лв. и ето видите ли местното население ще бъде снабдено с дърва. За да няма и  капка съмнение, това ще го направя. Аз взимам моите решения на база факти, за да няма петно върху нас.

Г. Пинелов: Разбирам, че г-н Янакиев е непреклонен и оттегля докладната, а дали ще бъде внесена в последствие това вече е друг въпрос.

Г. Георгиева: Оттеглянето на докладната също се гласува.

С. Лулева: Макар, че сега вече при тази ситуация…. Щеше да бъде достатъчно просто този протокол да ни се представи след сесията. Сега аз не знам какво ще се случи с тези дърва – кметовете не ги искат, те пък са добити, после ще изгният, ние ще търпим загуби, стана… и в крайна сметка едни протоколи,  които щяха да ни се дадат в края на сесията, дори примерно г-н Жеков, който подхожда емоционално към нас – кой да се подпише, кой да не се подпише, можеше в тези протоколи да каже: ето ги тука тези дърва. Това са там точно тази дървесина, която  ние ще продадем и всичко щеше да си приключи.

Г. Пинелов: Аз също бях на мнение, че ние ако си бяхме получили протоколите официално от г-н Жеков и там фигурираха тези 500 кубика придобита дървесина, както е описано, мисля че никой от нас нямаше да е против. Още повече, че ние с този си дебат ще носим отговорност, че тези кубици ще изгният и ние реално сме нанесли вреди умишлено или неумишлено на бюджета на Общината, тъй като оттеглянето подлежи на гласуване, подлагам на гласуване оттеглянето на докладната и от резултатите  от гласуването ще видим как ще продължим нататък.

С. Лулева: Ако се гласува тя да остане, остава ли уговорката за тези протоколи за да знаем кой как да гласува.

А. Николов: Г-н Жеков и в рамките на дебата можеше да ни ги представи.

Г. Пинелов: И вие сте прав.

М. Жеков: Отивам да ги донеса.

Г. Пинелов: Гласуваме оттеглянето от вносителя на докладната

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ПРОТИВ

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ПРОТИВ

СТАНИМИР АНДОНОВ – ПРОТИВ

АНЕТА ФИЛИПОВА – ПРОТИВ

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ПРОТИВ

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ПРОТИВ

СТАМАТ СТАМАТОВ – ПРОТИВ

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ПРОТИВ

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ПРОТИВ

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ПРОТИВ

КАТЯ СТОЯНОВА -   ПРОТИВ

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ПРОТИВ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ПРОТИВ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ПРОТИВ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 1
Против: 14
Въздържали се: НЯМА

Г-н Янакиев, ще гледаме Вашата  докладна. Няма да я оттеглите.

НЕ СЕ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №513

Т. Янакиев: Протоколите ще бъдат представени в рамките наполовин час. Няма да отлагаме нищо.

Цв. Георгиев: Всичко това, което го казах, не съм го казал за да спекулирам, а просто ви казах, че не съм запознат с  какво количество разполагаме, какво количество е изсечено в крайна сметка, както  сами се убедихте – един казва имаме, нямаме… На склад ли е, не е ли на склад и вие също се убедихте, че е точно така. Зад  тези думи с които защитавам зад тях заставам. Затова беше и цялалата работа да я оттеглим за да се запознаят общинските съветници. Да не остава едно съмнение в нас. Искам да съм запознат, когато гласувам.

Г. Пинелов: Г-н Георгиев, аз също бях раздвоен как ще гласувам, но от друга страна както беше поставен въпроса, че ние по този начин  с оттеглянето или с гласуването против за тази докладна щяхме да донесем загуби на Общината!

Призовавам г-н Жеков, той е отворен за предложението да отидем и да ги видим тези временни складове, да ги видим дали отговарят на това количество.

Т. Янакиев: Ако искате още след сесията можем да го направим това, за да се види къде, какво има в гората.

И. Стефанов: На мен също ще ми бъде приятно да отида  и да видя, защото ние до сега работим и говорим по слухове. Добре е да отидем, да видим, да им кажем на хората – има такава дървесина и всичко е нормално. Ако го направим това нещо след сесията и отидем да видим, това  ще бъде полезно за всички.

 

По предложение на общински съветници, Председателя даде десет минути почивка

 

Проверка на кворума след почивката

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ -ТУК

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ТУК

СТАНИМИР АНДОНОВ – ТУК

АНЕТА ФИЛИПОВА – ТУК

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ТУК

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА -ТУК

СТАМАТ СТАМАТОВ – ТУК

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ТУК

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ТУК

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ТУК

КАТЯ СТОЯНОВА -  ТУК

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ТУК

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – – – – – – – – – – – – – – –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ТУК

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ТУК

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ТУК

Присъстваха петнадесет общински съветника и заседанието продължи.

 

Г. Пинелов: Колеги, всички сте получили протокола изразен в табличен вид с отделите, наличността.

К. Германова: Питам защо отгоре на таблицата пише Първо горско стопанско управление / I – во ГСУ/ „ Ропотамо“? Нашето горско Ропотамо ли се казва?

Т. Янакиев: Нашето горско не се казва „Ропотамо“, а абривиатурата е на Първи горски стопански участък и тази таблица я прилагам към докладната. Това са отдели, които се намират в I – во ГСУ „ Ропотамо“

Г. Пинелов: Колеги, предполагам, че приключихме с протокола по докладната. Има ли други въпроси? Няма.  Преди да гласуваме самата докладна, подлагам да гласуваме предложението на г-н Николов – в първа точка от решението израза:“…прогнозно количество от 500 пл.м3 добита дървесина от временен склад“, да се чете:“…прогнозно количество до 500 пл.м3 добита дървесина от временен склад“

Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: НЯМА
Въздържали се: 1

Приема се предложението на г-н Николов.

 

Колеги, гласуваме самата докладна в едно с направената промяна в решението:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ПРОТИВ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - --  

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 1
Въздържали се: 5

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №465  

І. Общински Съвет Созопол на основание чл.71, ал. 5 във връзка с ал.1, т.4  отНаредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти утвърждава ценоразпис за предоставяне на услугата - продажба на прогнозно количество до 500 пл.м3 добита дървесина от временен склад при цена от 39.00 лв. /пл.м3с ДДС съгласно Приложение №1.

  ІІ. Възлага на директор на ОП „ОГОз“ да проведе необходимите процедури в изпълнение на решението.                                                                       

Общинският съветник Цв. Георгиев се мотивира защо гласува против, така:

Цв. Георгиев: Бях против защото докладната не беше омплектована както трябва. Беше ни представена таблица, но аз държах всичко да бъде „о кей“ от самото начало.

 

 Д. Господинова: Докладна записка № 520/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

Г. Пинелов уточни, че след първото заседание на комисията по законност техническата грешка в Приложение 1  в дейност 311 и съответно 322 е отстранена,  и на всички съветници е представено Приложение 1 с правилно отразени  в него данни.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването с четири гласа „За“ – докладна записка №520 влиза за разглеждане на общинска сесия и комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

 

Влизаме в процедура на гласуване:

Д. Господинова: 

По приходи

 

-данъчни приходи                                                                          7 729 076 лв.                      320 100 лв.     8 049 176 лв.

в т.ч.

 • 13-00– Имуществени и други

местниданъци                                                                                  7 555 776 лв.         320 100 лв.             7 875 876 лв.

от тях:

 

                                                                                                                било                  увеличение                     става

 • § 13-04 – данък при придобиване на

имущество по дарения и възмезден начин                                           2 229 900 лв.      320100 лв.          2  550 000 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се

Д. Господинова:

-неданъчни приходи                 

                                                                                                    било                                              -                              става

                                                                                                9 033 223лв.                    -                              9 033 223 лв.

в т.ч.

 

Операции с нефинансовиактиви                                         било                                    -                              става

 • 40-00 - Постъпления от продажба на

нефинансовиактиви                                                                   598 500 лв.                         -                              598 500 лв.

 

                                                                                                       било                  намаление                       става

 • §40-22- постъпления от продажба на сгради               195 800 лв.             9 240 лв.                             186 560 лв.

 

                                                                                                     било                  увеличение                     става

 • §40-24 - постъпления от продажба на

транспортни средства                                                               0лв.                       9 240 лв.                             9 240 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 12
Против: 0
Въздържали се: 3

Приема се

 

Д. Господинова:

Наименование на приходи и параграфи                        било                     увеличение                     става

 

І. Всичко собствени приходи                                                 16 762 299 лв.   320 100 лв.           17 082 399 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 10
Против: 0
Въздържали се: 4

Приема се

Д. Господинова:

 1. Общински съвет Созопол увеличава плана на приходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г. с 320 100 лв. по видове и параграфи, както ги гласувахме:

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 10
Против:0
Въздържали се: 4

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №466

 1. Общински съвет Созопол увеличава плана на приходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г. с 320 100 лв. по видове и параграфи, както следва:

 

Наименование на приходи и параграфи                 било               увеличение               става

 

І.Всичко собствени приходи                                    16 762 299 лв.         320 100 лв.     17 082 399 лв

в т.ч.                                                                

-данъчни приходи                                                     7 729 076 лв.         320 100 лв.     8 049 176 лв.

в т.ч.

 • 13-00– Имуществени и други

местни данъци                                                              7 555 776 лв.       320 100 лв.     7 875 876 лв.

от тях:

 

                                                                                      било              увеличение               става

 • § 13-04 – данък при придобиване на

имущество по дарения и възмезден начин             2 229 900 лв.              320 100 лв.     2 550 000 лв.

 

                                                                                    било                          -                      става

-неданъчни приходи                                            9 033 223 лв.              -                 9 033 223 лв.

в т.ч.

 

Операции с нефинансови активи                     било                           -                      става

 • 40-00 - Постъпления от продажба на

нефинансови активи                                                  598 500 лв.                 -                    598 500 лв.

 

                                                                                 било              намаление                 става

 • § 40-22- постъпления от продажба на сгради  195 800 лв.      9 240 лв.              186 560 лв.

 

                                                                                 било              увеличение               става

 • § 40-24 - постъпления от продажба на

транспортни средства                                           0 лв.                9 240 лв.                     9 240 лв.

 

 

 Д. Господинова:  По разходи

 

                                                                                           било                              увеличение                      става

 • 10-00 – издръжка                                             630 671 лв.                167 980 лв.                   798 651 лв.

в т.ч.

 • §10-15 – материали                                          89 000 лв.                     67 980 лв.                   156 980 лв.
 • § 10-20 – разходи за външни услуги                  259000 лв.                     70 000 лв.                   329 000 лв.
 • §10-30 – текущ ремонт                                    17 000 лв.                       10 000 лв.                      27 000 лв.
 • § 10-62 - разходи за застраховки                      35 000 лв.                      10 000 лв.                     45 000 лв.
 • § 10-92 - разходи за договорни санкции и

неустойки, съдебни обезщетения и разноски           40 000 лв.                     10 000 лв.                     50 000 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против:
Въздържали се: 5

Приема се

 

Д. Господинова:                                                          било                   увеличение                  става

 • 42-00 – тек.трансфери, обезщ.и помощи    50 000 лв.        5 000 лв.                  55 000 лв.

в т.ч.

 • § 42-14 – помощи по реш. на ОС                       50 000 лв.          5 000 лв.                  55 000 лв.

в т.ч. за

- предоставяне на парична награда за спортно

постижение – бронзов медал на олимпийските

игри в Токио по свободна борба на състезателя

Евелина Георгиева Николова от СКБ „Ангел Гочев”

с.Равна гора в размер на 5000 лв.

 

      Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се.

 

Д. Господинова:   2.1.Функция „Общи държавни служби”, дейност 122 „Общинска администрация” - увеличение с 172 980 лв. по параграфи и обекти, както ГИ ГЛАСУВАХМЕ:

          Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – - - - - - - - - - - - --

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТАН ИВАНОВ –ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 10
Против: 0
Въздържали се: 2

Приема се

 

  Д. Господинова:                                                                   било                     намаление               става

 

 • 10-00 – издръжка                                                223 000 лв.       8 000 лв.          215 000 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт                                          10 000 лв.       8 000 лв.                       2 000 лв.

 

          Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – - - - - - - - - - - - --

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ –ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 10
Против: 0
Въздържали се: 3

Приема се

 

  Д. Господинова:                                                   било                увеличение                   става

 • 52-00 – придобиване на ДМА                      0 лв.                   8 000 лв.                      8 000 лв.

в т.ч.

 • §52-03 – придобиване на друго

оборудване,машини и съоръжения

 - Климатици, 2 бр. нов обект по КП №343                    0 лв.                  8 000 лв.                          8 000 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 5

Приема се.

 

Д. Господинова: 2.2. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 524 „Домашен социален патронаж“- извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както ги гласувахме:

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 5

Приема се

 

Д. Господинова:                                                                        било                                           -                        става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА                                    707 200 лв. -                                     707 200 лв.

в т.ч.

 • § 52-06 – изграждане

на инфраструктурни обекти:                                                     707 200 лв.                          -               707 200 лв.

промяна в наименованието

на обект по КП №47

                                                                                                        било                                     -                           става

било:

- Авариен ремонт и изграждане на дъждовната

канализационна мрежа по ул.„Републиканска“                              622 200 лв.                          -                  622 200 лв.

става:

- Авариен ремонт на отводняването на

на ул. „Републиканска“ в участъка от

ул. „Одеса“  до „Триъгълника“ с

ул. „Ропотамо“ отвеждане на водите по ул. „Велека“

до съществуващото заустване, гр. Созопол                                 622 200 лв.                          -                  622 200 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 5

Приема се.

 

Д. Господинова: - Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ - промяна в наименованието на обект с №47 от КП в частта за капиталови разходи – целеви средства от РБ за 2021 г., по обекти и параграфи, както го гласувахме:

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против:
Въздържали се: 5

Приема се.

Д. Господинова:

                                                                                                            било                     увеличение              става

 • 10-00 – издръжка                                                                       190 975 лв.      48 920 лв.                    239 895 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт                                                             120975 лв.        48 920 лв.                    169 895 лв.

в т.ч. за

- текущ ремонт на водосток в с. Зидарово

необходими средства в размер на 25 600 лв.;

- доставка и монтаж на бордюри по ул. „Ропотамо“

необходими средства в размер на 5 500 лв.;

- аварийно полагане на асфалт по ул. „Ропотамо“

в участъка от ул. „Виа Понтика“ до ул. „Велека“

необходими средства в размер на 17 820 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – - - - - - - - - - - - --

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - - - - - --

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТАН ИВАНОВ - - - - - - - - - - - - --

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 1

Приема се.

 

Д. Господинова:                                                               било           увеличение                        става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА                            23 128 лв.        8 200 лв.                      31 328 лв.

в т.ч.

 

 • § 52-06 – изграждане

на инфраструктурни обекти:                                            23 128 лв.            8 200 лв.                      31 328 лв.

-Мостово съоръжение на ул. „Тодор Грудов“,

с. Росен от о.т.227 до о.т.230 – изготвяне

на технически проект,нов обект по КП №344              0 лв.                       8 200 лв.                       8 200 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – - - - - - - - - - - - --

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се.

 

Д. Господинова:     Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ - увеличение с 57 120 лв. по обекти и параграфи, както ги гласувахме:

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – - - - - - - - - - - - --

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 10
Против: 0
Въздържали се: 2

Приема се

 

Д. Господинова:     2.3. Функция „Жилищно строителство, благоуствройство, комуналностопанство и опазване на околната среда” увеличение с 57 120 лв. по дейности и параграфи, както ги гласувахме:

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – - - - - - - - - - - - -

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 4

Приема се.

 

Д. Господинова:  -Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” – увеличение с 15 000 лв., по параграфи и обекти, кактоследва:

                                                                                                            било             увеличение                      става

 • 53-00 - Придобиване на НМДА

в т.ч.                                                                                                 

 • §53-09 придобиване на други НМДА                                         18 000 лв.       15 000 лв.                        33 000 лв.

-Изготвяне на генерален план за организация

на движението на територията на гр. Созопол

обект по КП № 187   

                                                                                                        18 000 лв.        15 000 лв.                        33 000 лв.

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – - - - - - - - - - - - --

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ –ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 10
Против: 0
Въздържали се: 2

Приема се.

 

Д. Господинова:  -Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията„ – увеличение с 60 000 лв. по параграфи и обекти ,както следва:

                                                                                                            било          увеличение                            става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА                                                    99 600 лв.      60 000 лв.                    159600 лв.

в т.ч.

 • §52-03 – придобиване на друго

оборудване,машини и съоръжения                                                        69 600 лв.             60 000 лв.                    129 600 лв.

- Закупуване софтуер и монтаж на паркинг

Системи за общински паркинги- 2 бр.

обект по КП № 252                                                                               52 600 лв.             60 000 лв.                    112 600 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – - - - - - - - - - - - --

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ -  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се:4

Приема се

Д. Господинова:  2.4.Функция „Икономически дейности и услуги“ – увеличение с 75 000 лв. по дейности и параграфи, както ги гласувахме:

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – - - - - - - - - - - - --

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 4

Приема се.

 

Д. Господинова:  -Дейност 910 „Разходи за лихви” – увеличение с 15 000 лв., по параграфи, както следва:

 

                                                                                                    било               увеличение                              става

 

 • 22-00 - Разходи за лихви по заеми от страната     409 000 лв.       15 000 лв.           424 000 лв.

в т.ч.

 • §22-21 - Разходи за лихви по заеми от банки

в страната                                                                                409 000 лв.           15 000 лв.           424 000 лв.

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – - -- - - - - - - -

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ -  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против:0
Въздържали се: 4

Приема се.

 

Д. Господинова:  2.5. Функция „Разходи некласифицирани в другите функции“ - увеличение с 15 000 лв. по дейности и параграфи, както ги гласувахме:

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – - - - - - - - - -

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 3

Приема се

Д. Господинова:  2. Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на община Созопол – собствен за 2021 г. в размер на 320 100 лв. в частта за местни дейности, и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както ги гласувахме:

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – - - - - - - - --

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – - - - - .- - - - - -- -

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 12
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №467

По разходи

 

2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на община Созопол – собствен за 2021 г. в размер на 320 100 лв. в частта за местни дейности, и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както следва:  

2.1.    Функция „Общи държавни служби”, дейност 122 „Общинска администрация” - увеличение с 172 980 лв. по параграфи и обекти, както следва:

          Било          увеличение                              става

 • 10-00 – издръжка 630 671 лв. 167 980 лв.             798 651 лв.

в т.ч.

 • § 10-15 – материали 89 000 лв.         67 980 лв.             156 980 лв.
 • § 10-20 – разходи за външни услуги 259 000 лв.         70 000лв.       329 000 лв.
 • § 10-30 – текущ ремонт 17 000 лв.           10 000лв.             27 000 лв.
 • § 10-62 - разходи за застраховки 35 000 лв.          10 000 лв.       45 000 лв.
 • § 10-92 - разходи за договорни санкции и

неустойки, съдебни обезщетения и разноски                       40 000 лв.           10 000 лв. 50 000 лв.

 

 

                                                                                        било             увеличение           става

 • 42-00 – тек.трансфери, обезщ.и помощи   50 000 лв.     5 000 лв.            55 000 лв.

в т.ч.

 • § 42-14 – помощи по реш. на ОС                      50 000 лв.     5 000 лв.              55 000 лв.

в т.ч. за

- предоставяне на парична награда за спортно

постижение – бронзов медал на олимпийските

игри в Токио по свободна борба на състезателя

Евелина Георгиева Николова от СКБ „Ангел Гочев”

с. Равна гора в размер на 5 000 лв.

 

2.2. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 524 „Домашен социален патронаж“- извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:

 

                                                                                    било             намаление           става

 

 • 10-00 – издръжка                                    223 000 лв.  8 000 лв.      215 000 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт                               10 000 лв. 8 000 лв.             2 000 лв.

 

                                                                                 било            увеличение              става

 • 52-00 – придобиване на ДМА                              0 лв.         8 000 лв.               8 000 лв.

в т.ч.

 • §52-03 – придобиване на друго

оборудване, машини и съоръжения

 - Климатици, 2бр. нов обект по КП №343           0 лв.             8 000 лв.            8000 лв.

 

 

2.3. Функция „Жилищно строителство, благоуствройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” увеличение с 57 120 лв. по дейности и параграфи, както следва:

 

 

- Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ - промяна в наименованието на обект с №47 от КП в частта за капиталови разходи – целеви средства от РБ за 2021 г., по обекти и параграфи, както следва:

 

                                                                                                  Било-                     става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА                            707 200 лв. -        707200 лв.

в т.ч.

 • § 52-06 – изграждане

на инфраструктурни обекти:                                             707 200 лв.     -       707 200 лв.

промяна в наименованието

на обект по КП №47

          било-става

било:

- Авариен ремонт и изграждане на дъждовната

канализационна мрежа по ул.„Републиканска“          622 200 лв.                          -     622 200 лв.

става:

- Авариен ремонт на отводняването на

на ул. „Републиканска“в участъка от

ул. „Одеса“  до„Триъгълника“ с

ул. „Ропотамо“ отвеждане на водите по ул. „Велека“

до съществуващото заустване, гр. Созопол              622 200 лв.                          -     622 200 лв.

 

- Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ - увеличение с 57 120 лв. по обекти и параграфи, както следва:

 

 

                                                                                 било                увеличение          става

 • 10-00 – издръжка                                     190 975 лв.       48 920 лв.      239 895 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт                             120 975 лв.       48 920 лв.       169 895 лв.

в т.ч. за

- текущ ремонт на водосток в с. Зидарово

необходими средства в размер на 25 600 лв.;

- доставка и монтаж на бордюри по ул. „Ропотамо“

необходими средства в размер на 5 500 лв.;

- аварийно полагане на асфалт поул. „Ропотамо“

в участъка от ул. „Виа Понтика“ до ул. „Велека“

необходими средства в размер на 17 820 лв.

                                                                                 било                увеличение          става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА                    23 128 лв.       8 200 лв.         31 328 лв.

в т.ч.

 

 • § 52-06 – изграждане

на инфраструктурни обекти:                                   23 128 лв.       8 200 лв.         31 328 лв.

-Мостово съоръжение на ул. „Тодор Грудов“,

с. Росен от о.т.227 до о.т.230 – изготвяне

на технически проект, нов обект по КП №344    0 лв.                8 200 лв.               8 200 лв.

 

 

2.4.Функция „Икономически дейности и услуги“ – увеличение с 75 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

 

-Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” – увеличение с 15 000 лв., по параграфи и обекти, както следва:  

 

                                                                                 било          увеличение                става

 • 53-00 - Придобиване на НМДА

в т.ч.                                                                       

 • §53-09 придобиване на други НМДА               18 000 лв. 15 000 лв.          33 000 лв.

-Изготвяне на генерален план за организация

на движението на територията на гр. Созопол

обект по КП № 187                                                 18 000 лв.       15 000 лв.             33 000 лв.

 

-Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията„ – увеличение с 60 000 лв. по параграфи и обекти ,както следва:

                                                                                 било        увеличение                    става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА                    99 600 лв.     60 000 лв.              159 600 лв

в т.ч.

 • §52-03 – придобиване на друго

оборудване,машини и съоръжения                         69 600 лв.        60 000 лв.           129 600 лв.

- Закупуване софтуер и монтаж на паркинг

Системи за общински паркинги- 2 бр.

обект по КП № 252                                                52 600 лв.        60 000 лв.            112 600 лв.

 

2.5. Функция „Разходи некласифицирани в другите функции“ - увеличение с 15 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 910 „Разходи за лихви” – увеличение с 15 000 лв., по параграфи, както следва:

 

                                                                                        било           увеличение                      става

 

 • 22-00 - Разходи за лихви по заеми от страната      409 000 лв.     15 000 лв.            424 000 лв.

в т.ч.

 • § 22-21 - Разходи за лихви по заеми от банки

в страната                                                                                409 000 лв.      15 000 лв.          424 000 лв.

 

 

 

 

Д. Господинова:  - дейност 622 „Озеленяване” в частта за капиталови разходи по параграфи и промяна на наименованието на обекти от капиталовата програма, както следва:

                                                                                                            б